سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است -با تشکر از سپاه رزمنده شجاع معتقد سوری- نبردها حاکی از ان است که داعش فقط یک طرح –هجومی- توپخا نه ای- موشکی سطح سنگین باحجم اتش زیاد وتحرکات- نسبی میکانیزه- برخورد میکند –علت موفقیت برخور د درسطح هموار بوده است که میتواند یک پوشش سرتاسری با حاشیه اطمینان  تیراندازی کند و اجازه هیچگونه تاکتیکی موثررا اتخاذ  کند نمیدهد- ماند حملات دراواخر جنگ دوم ارتش شوروی- درمقابل ان طرح تاکتیکی المان ها درنبرد نروماندی را اتخاذ کردند- مثلا در شما دمشق درجایگاهی عبور ومرور میتواند سخت باشد عرض جاده کم است وسنگلاخ است ونزدیک کوهستان است یا مرداب است ویا جنگل است به اصطلاح  نظامی مانع طبیعی دارد رکوهستان یک جبهه عریض باید گرفته شود که از قدرت توپخانهای وموشکی  سنگنینی برخورد دار باشد که بسرعت- سرعت تحرکتداعش  به صفر نزدیک کند بایک مدیریت دقیق اتش همه جا با حاشیه اطمینان درگیر شود  که ظرف حداکثر نیم ساعت فلج شود وقدرت  حمله را ازدست بدهد ومجبور به عقب نشینی  وفرار شود واتش بخوبی تلفات سنگین بگیرد وضربه را نتواند وارد کند چناچه بین جاده  استراتژیک نظامی داعش چنین موقعیت مطلوب وجود دارد  باتهیه همه امکانات و با محاسابات همه جانبه وتشخیص دقیق ریسک ها انجاهم مستقر شوند تا جاده  ها برای انها قفل شود- به امید پیروزی ها بیشتر دراتیه انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کربلا ماه محرم را برجسته کرد- یوم الله تاریخی بوجود اور که همیشه درسینه عاشقانش جاودان خواهند ماند- ماه شرافت- کرامت- عزت – استقامت- بندگی- خود فروختن به خداوندمنان برای رسیدن به قرب الهی است جسم وخون دادن برای تعالی بخشیدن به دین- ماه برادری- وماه  کمک به انسانها- ماه ساختن قوی ترین فضای  ایمانی وبالاترین اعمال صالحه انسانی را به نمایش گداشت- ماهی که تمام عقایدباطل را پنبه کرد وخورشید اگاهی طلوع داد- ماه ای که بایدبرای شکوفا کردن ارزش های والا چشن گرفت- ماه ای که بدنبال وحدت- وپرور روح معنوی که ازجسم خاکی به جسم ملکوتی وروح جبروتی پرواز کرد- ماه بیداری وماه یادگیری درس های بسیار پرارزش وعظیم- وفضای تیره وتار پرزه شهوت که انسانی خمود ودلقک وبیچاره واسیر فرعونها .کاسه لیز سفره های ناپاک وروح شیطانی  که انسانها درماهیت گرگ وخرس وخوک فرو میبرد وبه جهالیت ثانی شهرت یافت ساغری از ابکوثر بهشتی بچشاند وان فضارا متلاشی ساز د انچنان که کرد ماه بروز شخصیبتهای ناب اسلامی که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وحضرت امیرالمومنین از انها یاد کردند وبرای انهاذ گریستند انسان های صادق که خودر ا وقف خدمت به مردم ودین کردند تا انجا که درخون غلطیدند ویا به اسارت رفتند- در را دین  زمانی میرسد که تنها شهادت پاسخ ان است ودراین زمان خداوند منان تک ستاره گاندر استقامت وفداکاری دراه دین نصرت میدهد ذکر امام حسین علیه السلام ذکر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ودین وشخصیتهای استثانی دین مبین را یاد اوری کرد وجاویدان ساخت که درمقم الشریف راستین خودبودند- ورسول اکرم صلواته علیه واله والسلم بیشترین ذکراش درباره امام حسین علیه السلام است وکسانیکه میخواستند توحید ونبوت وامامت ومعاد را به نفع اغراض پلید خود مصادر کنند ناکام شدند- محرم ارزش یوم الله بودن ومهاجرت بسوی الله بوجهه زیبائی به نمایش گذاشت- وانرا توصیف کرد- این تاریخ باید همیشه درقلب عاشقانش زنده وجاودان بماند  واز سرچشمه فیوضاتش مداوم بنوشد--  صادقینی که خودرا فدای صادیقین کردند صادقینی که پرچمدار هدایت اصیل بودند-ماتم واشکهارا جاری ساخت تاروح ها تلطیف وخود سازی ها اسان شود –نوشیدن اب جنبه سیاسی – ایمانی شد ویاد کربلا را زنده میسازد واین درس راداد دراه دین زمانی میرسد که بایدمبارزه کنی- میکشی ویاکشته میشوی وشهادت اثری سحرانگیز واسرار امیز دارد- کربلا نه تنها اسلام را ازغل وزنچیرها ازاد کرد بلکه ازادی ابیان وازادی ادیان ونجات انهاراهم فراهم کرد- السلام یاکربلا-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کربلا ماه محرم را برجسته کرد- یوم الله تاریخی بوجود اور که همیشه درسینه عاشقانش جاودان خواهند ماند- ماه شرافت- کرامت- عزت – استقامت- بندگی- خود فروختن به خداوندمنان برای رسیدن به قرب الهی است جسم وخون دادن برای تعالی بخشیدن به دین- ماه برادری- وماه  کمک به انسانها- ماه ساختن قوی ترین فضای  ایمانی وبالاترین اعمال صالحه انسانی را به نمایش گداشت- ماهی که تمام عقایدباطل را پنبه کرد وخورشید اگاهی طلوع داد- ماه ای که بایدبرای شکوفا کردن ارزش های والا چشن گرفت- ماه ای که بدنبال وحدت- وپرور روح معنوی که ازجسم خاکی به جسم ملکوتی وروح جبروتی پرواز کرد- ماه بیداری وماه یادگیری درس های بسیار پرارزش وعظیم- وفضای تیره وتار پرزه شهوت که انسانی خمود ودلقک وبیچاره واسیر فرعونها .کاسه لیز سفره های ناپاک وروح شیطانی  که انسانها درماهیت گرگ وخرس وخوک فرو میبرد وبه جهالیت ثانی شهرت یافت ساغری از ابکوثر بهشتی بچشاند وان فضارا متلاشی ساز د انچنان که کرد ماه بروز شخصیبتهای ناب اسلامی که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وحضرت امیرالمومنین از انها یاد کردند وبرای انهاذ گریستند انسان های صادق که خودر ا وقف خدمت به مردم ودین کردند تا انجا که درخون غلطیدند ویا به اسارت رفتند- در را دین  زمانی میرسد که تنها شهادت پاسخ ان است ودراین زمان خداوند منان تک ستاره گاندر استقامت وفداکاری دراه دین نصرت میدهد ذکر امام حسین علیه السلام ذکر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ودین وشخصیتهای استثانی دین مبین را یاد اوری کرد وجاویدان ساخت که درمقم الشریف راستین خودبودند- ورسول اکرم صلواته علیه واله والسلم بیشترین ذکراش درباره امام حسین علیه السلام است وکسانیکه میخواستند توحید ونبوت وامامت ومعاد را به نفع اغراض پلید خود مصادر کنند ناکام شدند- محرم ارزش یوم الله بودن ومهاجرت بسوی الله بوجهه زیبائی به نمایش گذاشت- وانرا توصیف کرد- این تاریخ باید همیشه درقلب عاشقانش زنده وجاودان بماند  واز سرچشمه فیوضاتش مداوم بنوشد--  صادقینی که خودرا فدای صادیقین کردند صادقینی که پرچمدار هدایت اصیل بودند-ماتم واشکهارا جاری ساخت تاروح ها تلطیف وخود سازی ها اسان شود –نوشیدن اب جنبه سیاسی – ایمانی شد ویاد کربلا را زنده میسازد واین درس راداد دراه دین زمانی میرسد که بایدمبارزه کنی- میکشی ویاکشته میشوی وشهادت اثری سحرانگیز واسرار امیز دارد- کربلا نه تنها اسلام را ازغل وزنچیرها ازاد کرد بلکه ازادی ابیان وازادی ادیان ونجات انهاراهم فراهم کرد- السلام یاکربلا-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقد مقاله خانم ": جونی ارنست": بعنوان یک کارشناس مسائل سیاسی در – سی ان ان( یک شبکه بسیار مشهمر خبری- سیاسی – اقتصادی) امریکا- باعنوان- ": خطرناک بودن معامله با ایران":- در سرکلاس درس در دانشگاه لندن- درباره چه تحقیقاتی مهمتر است- استادفرمودند ان تحقیقاتی دانشمندان اصرار دارند به حقایقی سترگ دست یافتند ویا جامعه یا گروهی تعصب شدیدی دارد وبه اصطلاح رگ گردن میگذارد درانها حقایقی درشت بدست خواهد امد ورد وقبول انها از اهمیت زیادی برخورد دار است واین امرهم درتمام دانشگاه یکسان ها بیان میشود- اهمیت اسلام وایران در غرب بخوبی روشن شده است کلاه های شعبده بازی سیاسی غرب دیگر نمیتواند انرا تحریف کند- در انگستان اگر به میزان ایکس دروبین قراردادند به همین اندازه هم دوربین مخفی که قابل رویت نیست وجود دارد درعربستان هم محققا چنین است- ویک جوان در بی بی سی ما نمیدانیم دقیقا این دوربین ها چه هدفی را میخواهند دنبال کنند ترس اینجا است وایشان فرمودد من دقت کردم دوربین ها دارند داخل خانه ها تحت نظر قرار دهند- اتفاقا همان موقع یک خانواده مسلمان باخانمی محجبه وارد خیابان باریکی شدند فوری ان جوان به خبرنگار فرمود نگاه کن این دوربین داراند انها را تعقیب میکند وانها درب یک خانه انگلیسی را زدند وداخل خانه شدن- ودربین باانها بود- ایشان فرمودند بقول بچه ها   پرونده ایشان رابیرون میکشند- روی میز میگذارند واقا را نصیحت میکنند که مواظب باش- این ترس از کجا است همانطور که استاید فرمودند من جمله حضرت رهبر معزز ومعظم رحمت الله وحضرت ایت الله عزیز حائریرحمت الله علیه وحضرت اقای رائفی پور رحمت الله علیه از حجاب خوداش نمیترسند از فرهنگی پشت سران است میترسند- که ان فرهنگ فلسفه ای وحکمتی دارد  که کم وبیش به بعضی از انها دست پیدا کردند- درانگلستان یک دانشجوی ایرانی برای من تعریفکرد که از طریق زمینی وگذشتن از کشورهای اروپای شرقی به ایران رفته بود که انزما ن در پاسپورت نمیزدند تصور میکنم در مجارستان ایشان پلیس برده بود به خانه ای که درطرف دست راست یک خیابان بود که ماشما را ازجنایات برنامه ای مسیحیت اشنا میکنیم وبعد شما به کلیسای روبرو وحرف نها گوش کن ماان حرف ها رابرای شما ترجمه میکنیم- حال کباده مسیحیت بدوش گرفته است ومسلم است که میترسد کارگردانی عرب بیان کرده است- فیلمی از روابط جنسی درعرب خواهم ساخت که به سمت مدل غرب درحا ل گرایش است؟؟!! جوانی عرب شیعه در استرالیا برای صفحه فیس بوک من عکسهای مستهجن مردوزن که درسایت های عرب است فرستاده است ومرقوم کرده است برنامه هاعمری!! گرچه من ناراحت شدم وانرا نمیپسندم ولی به حل ریشه ای معتقد هستم واین معنا نمیدهد بخشی از روزنامه های عرب از حجاب حمایت کنندوبخشی این چنین باشند واین نقض غرض است بقول استاد حضرت ایت الله خاتمی رحمت الله علیه سبک ادبیات قرانی مفهوم خاصی دارد درمورد حضرت یوسف علیه السلام وجناب زلیخا با یک ادیبات اشارهای بسیارمحتاط وحسابشده قران صحبت میکند- حتی درحدیث است مسائل جنسی پرندگان را هم مشاهده نکنید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحم الرحیم-نظریات شخصی است-درباره  اعداد- تا انجاکه من مطلع هستم-دونوع ان بسیار مهم – اولی – منطقی – قراردادی-دومی- منطقی- علمی- درنوع اول مثال از ارتش میزنم- واحدهای ارتش دارای چه عددی باشند مثلا گروهان چند نفر باشد وگروهان به چند دسته تقسیم کنیم- قبلا درارتش ها سه دسته وجود داشت  دسته راست ودسته مرکزی ودسته چپ هرکدام چندنفر باشد در این مورد تحقیقات انجام شده است به عدد طلائی معروف است که باید انرا بدست بیاورند- ویا ود مقدار وزنه  های سنجش به نهصد رسیدند کم کم زیاد کردند تا به هزار رسیدند البته درغرب عدد ده را میگویند ":میستری :":دارد یعنی رمز وراز دارد وبعضی ها معتقد هستند که از لحاظ علم حساب دارای بهترین خواص است- یا مثلا در کتب علمی تعاریف از سه درصد بیشتر نشود نوع دوم که در اسلام عدد چهل است  نشان دهند ان است انسان وارد شناخت پیچیده میشود- ویا در اسمان جناب اقای راسل دوعدد در ذهن من است که تردید از من است یکی سی و.پنچ که بیشتر این عدد باشد ودومی شصت وپنج عدد طلائی دراسمان استدانشمندان گفتند تا پنچ درصد ستارگان  بهم بخورند بشرط انکه ستارهای جدیدی بوجود بیاید که امده است نظم جدید  ایجاد میشود ونظم تکاملی در اسمان بدین نحو است مانند پوست انداختن حیوانات وانر ژِی  های متمرکز در کنار کهکشان بی جهت نیست برای ساخت ان ستارگان است که اتفاقا از روی حساب وکتاب است مانند کهکشان شیری عدد  چهل در روسیه شهرت دارد که ازاثر اسلام است- میگویند اگر اینه شکست هفت سال بدبختی خواهد امد نظر این حقیر این است مه هفت سال باید پول جمع کرد تا ان اینه را خرید واین امر نشان چپاول پانزده برابر میزان هزینه برای خرید یک اینه رانشان میدهد- اما در طهارت با اب در ظرف بعضی  سه مرتبه بصورت متعارف وبعضی پنچ مرتبه  که به نظر میرسد امکان انرا دارد که ظرفیت ظروف فرق میکرده است یک عدد علمی است اما رکعات نماز وتعدد –دور یا شوط حج که هفت بار است یک عدد طلائی قراردادی است- ومیبایست ما از اعداد قراردادی  قرانی واسلامی دراستفاده زیادبکنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جنای اقای هزارات عتیقه چندین قرنه- این مزخرفات چیست که میگوئید؟؟ مثلا شما درجوار خراسان بزرگ زیست کرده اید- بدانید افغانستان در قلمروی ":جن اکبر:": هم هست- وقتیکه تلویزیون شما بی جهت خاموش شد متوجه میشوید-!!


ارسال شده در توسط علی

     بسم الله الرحمن الرحیم- معنای  لبیک یا حسین علیه السلام حضرت ایت الله مجاهد نستوه اسوه اسلام شخصیت ممتاز حضرت اقای سید حسن نصر الدامت توفیقاته- دراین باره میفرماید-لبیک یا حسین صلواته الله علیه واله والسلم معنای حقیقی اش این است که در میدان نبرد حاضر باشی  ولو تنها باشی حتی اگرمردم تورا رها کرده باشند ومردم به تو برچسب بزنند واتهامی بر تو وارد کنند وتر را بخواهند به زیر بکشند لبیک یا حسین به این معنا است تو ومال تو وپدران تو وفامیل تو وفرزندان تو دراین نبرد شرکت کنیدبه نظیر حقیر تاریخ اثابت کرده است سه گروه بوجودمیایند-گروه اول جاهلین وگروه دوم شرورها وگروه سوم خشک مقدس ها انسان را به مبارزه میطلبند وعدم شرکت دراین نبرد نه شرورها سرکوب میشوند ونه جاهلین متنبه میگردند ونه خشک مقدس ها دست از کار خود بر میدارند ونسلیرا به گمراهی خواهند کشید- ادامه- لبیک یا حسین یعنی مادرفرزند خودرا به سمت جبهه ترغیب وتشویق کند وچناچنه به فیض شهادت نایل گشت یا سربریده شد- وبا چنین اوصافی به نزد مادر خودبازگشت-او را بر دو زانوی خود بنشاند وخونش را پاک کند- وگرد وخاک وشن را ازصورتش پاک کند- وبه او خطاب کند با قبول الله فرزندم ممکن است خداوندمنان  چهرت رانورانی کند-فرزندانی مانند تو مرا در نزدحضرت فاطمه الزهراسلام الله علیهادر روزمحشر رو سفید بسازند- - این استمعنای  لبیک یا حسین-الشهید


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0