سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- رابطه ایران وکانادا- ریشه اساسی ان مسئله اسرائیل است—اسرائیلان-یک اضطراب همیشگی دارندمسئله برای انها حل نمیشود- مرحوم حضرت ایت الله مجدالدین محلاتی رحمت الله علیه دراین زمینه تحقیقات جالبی داشت فرد دزد  ویا قاتل از لحاظ روانی ودستگا ه دروغ سنج  بخوبی مشخص میشود ولی بینه دادگاه پسند نیست- قران میفرماید- که پیامبران اعظام علیهم السلام  وقتیکه هشدار میدادند که این کار های خلاف سرانجام عذاب الهی دارد – وقتی که طاقت انها طاق میشد میگفتند ما بدین توبرنمیگردیم –پس عذاب بیاور تحقیقات نشان میدهد مثلا دزدان خودانها میگویند این عمل دزدی درمانهادینه شده وجزو  خون ما است- دراین مورد  روانشناسان   معتقد به شوک هستند-درامریکا انواع شوک وارد میکند زن ویادوست دختراش از میخواهد جدا شود پسراش میخواهد فامیلی اش عوض کند- نقطه ضعف اش را پیدا میکند  که مثلا علاقمند به ماهیگیری است میگویند حق کنار دریا رفتن نداری گواهینامه رانندگی میگیرنند کم کم فرد بسیاری از انها تغیر روش میدهددر مورد انبیا علیهم السلام همین طور بود که پیامبران رحمتالله علیهم اجمعین    به دهکده ویا شهر دیگری میرفتند  خود افراد ان دهکده عاصی همین که اینجریان متوجه میشدند متوجه میشدند اشتباه کردند قران میفرماید پشیمان میشدند ولی بکار خود ادامه میدادند عذاب که می امد دهکده های دیگر  عبرت میگرفتند ومیفهمیدند ان شهوات  ارزش ندارد قرانهم بر ای دزد فرموده است دست انهابزنید این امر شوک بزرگی ایجاد میکند زیرا دزد به دست وپای خودسخت نیاز دارد حال تبلیغات مابرعلیه اسرائیل مسئله ساز است انها هم باید وشوک ایجاد کنند-درغرب جاسوسی علمی امری بدیهی شده ست ژاپونی میکنند شرکت امریکائی ها از هم میکنند فقط انگلیسی خودشان به موش مردگیزدند ولی بعضی دانشجویان انجام میدهند ولی ما اگر درباره یک چیپس تحقیقات کنیم  میگویند میخواهید این چیپس الکترونیکی در موشک بکارببرید وبرسر اسرائیل بزنید  - اولا حق ما است که بدانیم که سازمانهای اطلاعاتی دشمنان ما بخصوص اسرائیل نقشه چیست وبرنامه نظامی واطلاعاتی وجاسوسی وخرابکاری  انهاچگونه است   امروزه خلاقیت دراین موارد زیاد است- ممکن است کهمادرسطح جهانی نباشیم ولی خلاق های بی نظیر داشته باشیم وثانیا قابل درک نیست به این ساد گی که ما اطلاعات علمی واموزشی از کجا یاد میگریم مثلا توسط نوار وجزوه وکتاب فیلم سیدی از کره شمالی باشد بدوان انکه فردی به انجا رفته باشد فرمانده من درمرکز زرهی میگفت یک استوار شیعه در ارتش افغانستان دربخش چاپ وترجمه کتب نظام روسی کار میکند کتب نظامی روسی وترجمه انرا برای ما میفرستد لذا اسلام میفرماید باید ملتها کار انها درست وریشه ای باشد ودنبال کار خلاف نروید که عاقبت نداردولو زمان زیادی طول دبکشد                                                                                                                                                                                                              


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-انشاالله یک محرم- که بقول اقای جوش مالی هبدی که درصفحه فیسبوک  من نگاشته است- بگذارید بشریت بیدار شود تاهر قبیله ادعا کند که امام حسین علیه السلام ازان انها هست هر دسته جملات امام حسین علیه السلام انتخاب کند وهمراه خودبیاورد- دیگری نوشته است- طاغوت میمیرد- وبا مرگش قانونش تمام میشود- شهید میمیرد ولی قانون اش اغازاش شروع میشود- اقای رضا شیرازی- سلطان جوانمردان حضرت عباس علیه السلام- درتاریخ دیده نشده است که کسی اسلحه نداشته باشد وسرباز انی نداشته باشد وکل تاریخ را بدنبال خود بکشاند( بجز رسولان الوالعزم)- تنها گردهمائی برای یک شخصیت تاریخی- در طول که همیشه  بوده جاودان باقی خواهد ماند متعلق به امام حسین علیه السلام است- جهانی برعلیه او ومیراث او جنگیدند- نامی که درتمام کتب الهی به عظمت حک شده است همچنان درخشان  باقی مانده است- هرکس برعلیه او جنگید جنون اش مشخص شد-امام حسین علیه السلام فرمودند  من بنده خداوندمنان هستم وبنده فردی نمیشوم—امام حسین علیه السلام- ان حقایقی که دشمن حق مطلق میخواهند نابود کنند -منتشر کنید- به میزانیکه اینحقایق منتشر میکنید ارزش وتکامل پیدا میکنید واگر د راین راه خون شما وخاندان شما ودوستان شما ریخته شود- زنجیر هارا میشکند ونسل اینده شما  خورشید را خواهد اورد- ایشان فرمودند ازخداوند منان بترسید ودر راه خداوندمنان شجاع باشید د- درمقابل طاغوت  زانونزنید  وایستاده شهید شوید امام حسین علیه السلام فرمودند روح منر ا طلای یزید ملعون نمیتواند بخرد- ذکر امام حسین علیه السلام همیشهداشته باشید به ملاقات محرم بیائید تا حقیقت مطلق را بیشتر از طری ق عمل درک کنید—وقتیکه رخداد غدیر خم به  فراموشی میر ود- محرم انرا بیادمی اورد- وقتیکه باطل جولان میکند همه منتظر عکسالعمل حق هستند- یک چشم شما به کربلاباشد- ویک چشم شما به قران مجیدباشد- ایا حس شما ازقران درکربلا میفهمید- ایا مایل میشوید درک قرانی خودرا درکربلا جستجو کنید- اما م حسین علیه به زیبائی صحبت کرد که همه خواستند به اندیشه هایشان گوش کنند- وچنانگوش به درد مردمان کرد که خواستند با ایشان صحبت کنند- شیعه  یعنی درمماشات مانند لطافت ابریشم وپنبه باشید ودرومضع عدالت تیزتراز شمشیر ذوالفقار ودرعمل برای عدالت چون امام حسین علیه السلام رفتار کنید- امام حسین علیه السلام این اموزه راداد زمانی که به قدرت وثروت رسیدید- دنیارا انتخاب نکنید اخرت را انتخاب کنید-چرا زیارت امام حسین علیه السلام تمام گناهان را پا ک میکند زیرابر زشتی گناهان اگاه شدید وبر انها فائق گشتید- امام حسین علیه السلام نشان داد برای کدام ایدولوژی باید پایدار ایستاد- امید است هردسته عکسهائی ازفلسطین همراه داشته باشد وصندوق جمع اوری اعانه برای فلسطین نیز تدارک ببیند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نقد تحلیل هیچگاکی – سایت –بی بی سی—حضرت ایت الله عظمت علی خامنه ای رحمت الله علیه-:"--- بار دیگر ضمن تا کید برممنوع بودن مذاکره با امریکا- دریک موضع گیری مبهم درقبال توافق اتمی ایران با گروه 5+1 از روشن شدکردن تصمیم نهائی خود در قبال این توافق که به برجام معروف شده است- خود داری کرد-جواب حضرت اش رحمت الله علیه فرمودند مذاکره فقط درمورد مسئله هسته ای است ودردیگر مسائل حق مذاکره نیست وممنوع است- موضع گیری مبهم- فرمودند مداوم حرفی میزنند وسپس انرات نقض میکند اقای اوباما میخواست به جهانیان بفهماند که کذاکره یک سره ویکجهت در اختیار ایشان است وبا کمال وقاحت- در باغ سبزی بقول حضرت اش رحمت الله علیه نشان میداد وسپس انکار میکرد ودرجواب هیت اقای جانکری میفرمودند برای مسائل داخلی است وتا پایان مذکرات بحثی نکنید که ان خراب شود- وایاشن پذیرفتند درحالی که دست عمروبن سعد وعمروبن عاض ومعاویه زمانرا باز کردند که ین موضوع مهم تراز منافع  ملی است ودقیقا جزو منافع ملی است .وهشداری برای جهانیان است که چهره کریه غرب شناخته شود- ": تمجید وانتقاد همزمان حضرت ایت الله خامنه ای رحمت الله علیه از مذاکرات هسته ای ونتایج ان بیش از انکه واقعیتی درمناسبات وتوافقات ایران با گروه5+1 عوض کند ویا اصولا چنین قصدی داشته باشد معطوفبه عرصه سیاست داخلی ومناز عات جناحی  در درون ساختار قدرت است- جواب تمجید حضرت اش از گروه وهیت ایرانی که سعی وافر خود را میکنند وانتقاد  یک هشداری است که گول جان کری ودیگرن رانخورند ئکه انها سعی میکنند یک جا هیت ایرانی را یامرعوب کنند ویا اغفال کنند ودیگرانی که از این روند زیاد به دلائل مختلف راضی نیستندونباید چوب لای چرخ روند بگذارند تا بقول حضرت علی علیه السلام شتر ماده تاریخ بارا خودرا برزمین بگذارد وطفل را خودبزاید- تمام جناح های  ایران خودرا شاگرد ایشان میدانند وحتی حاضر هستند کوچکترین بحثی نداشته باشند ومطیع رای ایشان هستند ولی بر اساس مصحلت ونشان دادن نماد ازادی بحث میشود وطبیعی است رای ها مختلف باشد- طیف خاصی ایشان ندارد این از اوهام شما است که میخواهید این چنین بشود؟؟!! در نتیجه کلی رای حضرت اش مسئله روشن میکند- :"در همین مذاکرات هسته ای هرجا فرصت پیدا کردند ومیدان به انهادادشد – که البته طرف  های ایرانی بحمدالله حواسشان جمع بود- اما یک فرصت هائی انها پیدا کردند- یک نفوذی کردند ویک حرکت مضری برای منافع ملی انجام دادند- مطلب بسیار صریح وروشن است حضرتاش براها اعلام کرده بودند که اینمذاکرات فایده ندارد وانها مذاکرات را یکطرفه میخواهند و وقت کشی میکنند که مامیال مذاکرات هستیم ئمقصر ایران است –اقای اوباما وحشت کرد چون رسانه هاجهان کم کم به اقای اوباما مشکوک شدند ایاشن درخواست مذاکرات کرد کهمنصفانه انجام خواهد شد که بعد رهبر معزز رحمت اللهعلیه اینمطلب فاش کردند ویک ضربه حثیتی به اقا ی اوباما خورد ولی اشان دست بر دارنبود ومیخواست از این تریبون کمال سوئ استفاده  رابکند مطالب قبلی را بشدت بیشتری مطرح کرد وعوامل ایشان هم سازکوک ناساز زدند که هجمه همه جهتی ایران درفشارقرار دهد- گای بعضی هابه اصطلاح کالاهای های خودرا به حراج میگذارند- فردی یک کلاه را انتخاب میکند متوجه میشود قیمت ان بیش از گذشته است-صاحب مغازه میفرماید اینراشاگردمن به اشتباه درحراج گذاشته است وعلت گرانی دیگر تاششماه ارز برای این کالا نمیدهند وقیمت دلار چقدر زیاد شده است ولی به خاطر انکه درحراج گداشتند پنج درصد انرادهید وبدانید فردا بخواهید بخرید باقیمت ارز-ان روز حساب میشود- کامل مشخص بود که یکبازی سیاسی همه جانبه بانمایندگان مجلس وسنای وحتی بعدا فاش شد باهمکاری رسانه ها این ترفند اغاز کردند ومیلمتری میخواستنداز بعد بالابردن امتیازات- پائین بیاورند-":--- چرا براساس وظایف قانونی خود –به صراحت مخالفت  خود بابرجام به عنوانی توافقی داوطلبانه و.دوجانبه را اعلام نمیکند وبه بحث ها دراین  زمینه یک بار برای همیشه پایان نمیدهد- جواب موضوع من دادم حضرت اش فرمودند اقای اوباما با ملت خود چنین ئرفتاری کرده است بههی یک از وعده ای عمل نکرده است وعد هائی درزمان گرفتن جایزه صلح بیان کردکه هیچکدام راعمل نکرد وسفری که به فلسطین اشغالی کرد وعده دوحکومت داد کهبعدا خوداش انرا نفیه کرد ولی مامیخواهم بدنیا اثبات کنیم چه کسی باعث شکست مذاکرات میشود واین مطلب من برای جهانیان روشن میکنم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جنابی فرمودند- حضرت اقای ناصری که قبلادرتیم حضرت دکتر ایت الله روحانی دامت برکاته قرار داشته است فرمودند تحریم ها تا امروز دربخشی 270  میلیارددلار خسارت زده است وطرح ههای دیگر انهم درهمین حدود شاید بیشتر ضربه خورده اند زیاد صحبت میشود مخارج اتمی اصلا به صرف نیست نفت علیه السلام تاسالیان سال کافی است-اولا کشورهای جهان برای ازادی خود چه بهائی دادند!! هرقطره خون امام حسین علیه السلام وهرلحظه حیات ایشان ر ا چه قیمتی میگذارید که بر ای حریت ودین ازدست دادند؟؟ امریکائی به ظاهرانها نگاه نکنید هرسنت انها حساب وکتاب دارد برای بقا خودشان چه هزینه پرداخت میکنند- شرکت اینترنتی  یاهو- بیان میکند که به روز شدن موضوعات از هروز تا سیزده سال دامنه طول کشیدن  انها ":اتم": هر روز تغیرات معنادار دارد- تاریخ هرسیزده سال بصورت متوسط طول میکشد- در زمان گذشت یک تیم از خانم های امریکائی کهجزو یک سازمان پیشرفته زنان در امریکا بود به شیراز امد بعللی پدر من انها را به خانه ما دعوت کرد- وقتیکه ایشان میخواستند بروند  یکی از انها فرمودن چه میزان باید پول تاکسی بدهیم البته ماپول ایرانی مان تمام شده است به دلار چقدر بدهیم پدرمن گفت هرچقدر پول ایرانی میخواهید من به شما میدهم گفتند نه تاکسی های ایرانی دوست دارند به دلار باشد پدرم مبلغی به سنت گفتند انها گفتند ما دودلار میدهیم کیف را باز کرد یک کیف کوچکی داراورد همه صد دلاری بود کیف دیگر همین طور تا کیف یک دلاری  دران کیف یک دلاری پولی نبود کیف سنت راباز کرد درحدود چهارصد وپانصد سنت بود پدرم گفتند شما اینهمه سنت جمع کردی- ایشان فرمودند شایدبرای شما این موضوع دیوانگی باشد من دردانشگاه براساس علاقه مقدار زیادی حسابداری واقتصاد خواندم فردی درامریکاموفق است که زندگانی روزمره اش رابکند وپس انداز اش  مداوم زیادشود من یک ترازو ی دقیق دارم میزان سنت را وزن میکنم- پدرم من گفتن مثلا شما یکروز به جای کره مثلا پنیر میخوری ایشان گفتند بندرت این چنین میشود ولی همه مغازه وسوپر مارکت ها رصد میکنم کدام ارزانتر میدهد مثلا من روسری خودم حداگثر دودلار میخرم ولی این روی سری گشتم بهتراز انها یک دلار وبیست سنت خریدم-اندکی فکر کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جنابی فرمودند- حضرت اقای ناصری که قبلادرتیم حضرت دکتر ایت الله روحانی دامت برکاته قرار داشته است فرمودند تحریم ها تا امروز دربخشی 270  میلیارددلار خسارت زده است وطرح ههای دیگر انهم درهمین حدود شاید بیشتر ضربه خورده اند زیاد صحبت میشود مخارج اتمی اصلا به صرف نیست نفت علیه السلام تاسالیان سال کافی است-اولا کشورهای جهان برای ازادی خود چه بهائی دادند!! هرقطره خون امام حسین علیه السلام وهرلحظه حیات ایشان ر ا چه قیمتی میگذارید که بر ای حریت ودین ازدست دادند؟؟ امریکائی به ظاهرانها نگاه نکنید هرسنت انها حساب وکتاب دارد برای بقا خودشان چه هزینه پرداخت میکنند- شرکت اینترنتی  یاهو- بیان میکند که به روز شدن موضوعات از هروز تا سیزده سال دامنه طول کشیدن  انها ":اتم": هر روز تغیرات معنادار دارد- تاریخ هرسیزده سال بصورت متوسط طول میکشد- در زمان گذشت یک تیم از خانم های امریکائی کهجزو یک سازمان پیشرفته زنان در امریکا بود به شیراز امد بعللی پدر من انها را به خانه ما دعوت کرد- وقتیکه ایشان میخواستند بروند  یکی از انها فرمودن چه میزان باید پول تاکسی بدهیم البته ماپول ایرانی مان تمام شده است به دلار چقدر بدهیم پدرمن گفت هرچقدر پول ایرانی میخواهید من به شما میدهم گفتند نه تاکسی های ایرانی دوست دارند به دلار باشد پدرم مبلغی به سنت گفتند انها گفتند ما دودلار میدهیم کیف را باز کرد یک کیف کوچکی داراورد همه صد دلاری بود کیف دیگر همین طور تا کیف یک دلاری  دران کیف یک دلاری پولی نبود کیف سنت راباز کرد درحدود چهارصد وپانصد سنت بود پدرم گفتند شما اینهمه سنت جمع کردی- ایشان فرمودند شایدبرای شما این موضوع دیوانگی باشد من دردانشگاه براساس علاقه مقدار زیادی حسابداری واقتصاد خواندم فردی درامریکاموفق است که زندگانی روزمره اش رابکند وپس انداز اش  مداوم زیادشود من یک ترازو ی دقیق دارم میزان سنت را وزن میکنم- پدرم من گفتن مثلا شما یکروز به جای کره مثلا پنیر میخوری ایشان گفتند بندرت این چنین میشود ولی همه مغازه وسوپر مارکت ها رصد میکنم کدام ارزانتر میدهد مثلا من روسری خودم حداگثر دودلار میخرم ولی این روی سری گشتم بهتراز انها یک دلار وبیست سنت خریدم-اندکی فکر کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امروزه دربعضی الیت ها وروشنفکران از جمله امام عظیم الشان- زمانی که صلح بین ایران وعراق صدامی را پذیرفتند- فرمودند – که من جام زهرا سر کشیدم- ین جمله برای اقایان  خیلی پرطنین وگوش نواز امده است- امام راحل علیه السلام- زمانی فرمودند که من نقشه ای داشتم ولی خداوند نقشه دیگری داشت ومن بسیارمتعجب شدم ولی بعدا متوجه شدم کهنقشه الهی درست بوده است- وحتی فرمودند –عارف درسیاهی هم نوری خاص وحکمت را مشاهده میکند- عدم رسیدن به کربلا وازاد سازی کربلا وسپس عراق وبعد قدس که اهداف استراتژیک ایشان بود وحتی صدام هم سقط نکرد مسلم بد که زجراور است ولی چیزی نگذشت حمله عراق به کویت وبیانات صدام که کمن سرباز امام خمینی رحمت الله علیه هستم- گویا ایشان تغیر عقیده داد واین جام زهر اول صدام ودوم دار ودسته امریکا یکی بعداز دیگری نوشیدند- خداوند منان درقران مجید میفرماید ما بسط وقبض داریم گاهی گشایش میدهیم وگاهی کاهش وحدود را تنگ میکینیم واین امربعلت علم وحکمت ما است ودرضمن ازمایش هم برای شما است- بر ای ا همین مطلب نکات زیادی رابیان کردند- حتی کشورهائ  که امروزه ابر قدرت هستند- دچار این بسط وقبض هم میشوند کهامروزه ما شاهدان هستیم چه برسد به ما که ابرقدرت ها درچالش هستیم وبا کمی دقت بخوبی ملاحظه میشود-درمجموع ما جلو میرویم درحالیکه برای توقف ما سعی وافر میشود اصطلاح دیگر  موضوع- موضوعیت نفوذی بودن تاکتیک های امریکا است – امریکا- یا باید ما را رقیب ویاحریف ویاهمکار ویا انکه خودرا کنار بکشاند ویانکه وارد میدان مبارزه شود وسرانجام بانفوذ درایران مارا وادارحداقل به سکوت وعقب نشینی کند- ان استراتژی وایده ها وسیاست هائی که تا امروز تعریف کرده است نمیتواند یک شبه انهارا رها کند و وبدنبال یک مکتب واعتقاد واستراتژی  جدیدی برود گرچه منافع واقعی اش دران است- پس لاجرم بدنبال نفوذ خواهد بود- در جریان بحرین ویمن بخوبی نشان میدهد که بدنبال نفوذ است- واز نفوذ ایران وروسیه در سوریه وعراق سخت خشمگین است حتی از ارتش ازاد؟؟!! سوریه که خودرا جنگجویان موش خرمای میدادند دفاع میکند وهیچگونه اظهارنظری که بیطرف ومیانه رو باشند نیستند وگفته اند ما رادیکل ذهستیم وبا ایران وروسیه مبارزه خواهیم کرد –جناب امریکا درمورد فلسطینی ها بی طرف نیست وجانب دارانه به نفع اسرائیل اقدام میکند  وانگهی- امریکا درهر جنگی که شرکت است  تمام حقوق بشر زیر  پا گذاشته است چه انتظار دارد که اگر چند خانه هم ضربه بخورد این همه سروصدا  درمیاورد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امروزه دربعضی الیت ها وروشنفکران از جمله امام عظیم الشان- زمانی که صلح بین ایران وعراق صدامی را پذیرفتند- فرمودند – که من جام زهرا سر کشیدم- ین جمله برای اقایان  خیلی پرطنین وگوش نواز امده است- امام راحل علیه السلام- زمانی فرمودند که من نقشه ای داشتم ولی خداوند نقشه دیگری داشت ومن بسیارمتعجب شدم ولی بعدا متوجه شدم کهنقشه الهی درست بوده است- وحتی فرمودند –عارف درسیاهی هم نوری خاص وحکمت را مشاهده میکند- عدم رسیدن به کربلا وازاد سازی کربلا وسپس عراق وبعد قدس که اهداف استراتژیک ایشان بود وحتی صدام هم سقط نکرد مسلم بد که زجراور است ولی چیزی نگذشت حمله عراق به کویت وبیانات صدام که کمن سرباز امام خمینی رحمت الله علیه هستم- گویا ایشان تغیر عقیده داد واین جام زهر اول صدام ودوم دار ودسته امریکا یکی بعداز دیگری نوشیدند- خداوند منان درقران مجید میفرماید ما بسط وقبض داریم گاهی گشایش میدهیم وگاهی کاهش وحدود را تنگ میکینیم واین امربعلت علم وحکمت ما است ودرضمن ازمایش هم برای شما است- بر ای ا همین مطلب نکات زیادی رابیان کردند- حتی کشورهائ  که امروزه ابر قدرت هستند- دچار این بسط وقبض هم میشوند کهامروزه ما شاهدان هستیم چه برسد به ما که ابرقدرت ها درچالش هستیم وبا کمی دقت بخوبی ملاحظه میشود-درمجموع ما جلو میرویم درحالیکه برای توقف ما سعی وافر میشود اصطلاح دیگر  موضوع- موضوعیت نفوذی بودن تاکتیک های امریکا است – امریکا- یا باید ما را رقیب ویاحریف ویاهمکار ویا انکه خودرا کنار بکشاند ویانکه وارد میدان مبارزه شود وسرانجام بانفوذ درایران مارا وادارحداقل به سکوت وعقب نشینی کند- ان استراتژی وایده ها وسیاست هائی که تا امروز تعریف کرده است نمیتواند یک شبه انهارا رها کند و وبدنبال یک مکتب واعتقاد واستراتژی  جدیدی برود گرچه منافع واقعی اش دران است- پس لاجرم بدنبال نفوذ خواهد بود- در جریان بحرین ویمن بخوبی نشان میدهد که بدنبال نفوذ است- واز نفوذ ایران وروسیه در سوریه وعراق سخت خشمگین است حتی از ارتش ازاد؟؟!! سوریه که خودرا جنگجویان موش خرمای میدادند دفاع میکند وهیچگونه اظهارنظری که بیطرف ومیانه رو باشند نیستند وگفته اند ما رادیکل ذهستیم وبا ایران وروسیه مبارزه خواهیم کرد –جناب امریکا درمورد فلسطینی ها بی طرف نیست وجانب دارانه به نفع اسرائیل اقدام میکند  وانگهی- امریکا درهر جنگی که شرکت است  تمام حقوق بشر زیر  پا گذاشته است چه انتظار دارد که اگر چند خانه هم ضربه بخورد این همه سروصدا  درمیاورد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99