سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- ازمایشگاه معروف سرن در سویس ادعا دارد که میتواند اسرار افرنیش را کشف کند ؟؟ کدام  اسرار؟؟- اگر منظور این است که اغاز خلقت چگونه بده است  بعید است که بتواند انرا بدین طریق بدست اورد زیرا برحسب  گفته انرژی تبدیل به ماده شد- نه انکه ماده –انرژی بهم خوردند-  چناچه ماده- انرژِی- بهم بخورند انرژی وماده جدیدی ایجاد میشود واین انرژِی با ان انرژی اولیه مسلما اختلاف دارد- تصور میرود از ان انرژی اولیه مقداری درکنار کهکشان شیری هست که یک کپسول از این انرژی میتواند یک فضا پییمای غول پیکر تادرون عمق کهکشانها ببرد- بعدازانکه انرژی تبدیل به ماده- انرژی شد یک سئوال فوق العاده پیچیده مطرح شد ان ساخت فابریکی- الکترون وپروتون ونتورون است- کلمه فابریک در انگلیسی دراصل معنای یک دست ساخت میدهد وبعد به کارخانه به همین علت فابریک گفته شد مثلا یک نقاشی یاخاتم سازی یک اندازه کلائی بوجوداورد یکنمونه نشان میدهد ومگیوند ساخت فابریکی انرا مثلا ده تا میخواهیم سئوال اتین است چگونه الکترون فابریکی ساخته شد سپس سوائل  بعد هیدرژن عدد  دو است بقول یک ظریف شیمی دان فرمودند خیاط چگونه قیچی زده است مثلا هیدرژن پنج نشد ایشان میفرمودند من خثیلی زود وارد اموزش .وپرورش  شدم قبل از دانشگاه به یک روستا رفتم دراین روستا لحاف چهل تیکه درست میکردند چهل ضرب المثل است  تعدادتیکه  پارچه به اندازه های مختلف کنارهم دوخته میشود اول من فکر کردم کاری اسان است بعد متوجه شدم خیلی روی ان فکر کردند که رنگهای مختلف دراندازه های مختلف کنارهم دوخته شود حال همین سئوال مطرح است چه کسی قیجی به ماده – انرژی زده است اگر انداز ها فرق میکرد انسان به چه صورتی درمیامد ایا بهتر بود ویاحال بهتر است- واخیرا میگویند پاسخ به این سئوالا ت بسیار ضروری درپیشرفت انسان است تنها میتواند گفت ازمایشگا سرن ممکن است به برخی سئوالت پاسخ دهد که دراینده راهای برای شناخت بهتر بوجود اید!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با تبر یک وتسلیت- به سرداری عظیم الشان که میبایستدرنبردی پاداش بگیرد که  بالاتراز گذشتگان است-نظریات شخصی است ما قوانین نظامی را به شوخی میگیریم- یک مقیاسی درارتش است- میزان حدسی ارتباط ارتشیان باخارج- مثلا میگفتند درپاکستان پانزده درصد جزو سازمان اطلاعاتی ارتش امریکا هستند در ایران سی درصد ویامثلا چهارده درصد درارتش ایران باشوروی ارتباط دارند- این مقیاس در عراق فوق العاده بالاتر است-  بسیارعجیب است که فردی سنی یکدفعه به سمت وهابیت وغرب میچرخد- یکی از دلائل تبلیغات جهنمی است که وهابیت میکند وبخاری از علمای سنی برنمیاد درفیلمی که خارجیان بر ای بحرین ساختند دریک مسجد که یک مرد وزن امریکائی با یک راهنمای بحرینی کهداردبرای او خصویات مسجد را تشریح میکند میفرماید درطول تاریخ 14000 سال اسلام بعداز رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم عالمی مانندمحمدبن  وهاب نیامده است؟؟ جناب عمربن خطاب خلیفه دوم را کردندنوچه ابن وهاب فقط یک عدالتی که تاحدودی ابن وهاب قبول دارد داشته است درمابقه ماجراها جناب ابن وهاب متکلم وحده است- مفتی ها خود را غول کردند همان نحو که امریکائی بن لادن وملا عمر را غول کردند اخیرا ملا عمر را ترسوترین فرد معرفی میکنند که دوستانش اداره میکردند ومداوم از افغانستان فرارای بوده است دوستانش زیر نظر سازمان اطلاعاتی پاکستان اورا محافظت میکردند- در ارتش نیروهای نظامی بایدسه سال درتحت کنترول دقیق باشند- یکسال درارتباط باحوزه باشند- یک سال با سامان اطلاعاتی ارتش در واحدها کار کنند ویک سال هم با ستادهای ارتش کار کنند- رهبران نظامی برای بازدید ویاهدایت واحدها هیچ نیازی نیست که خیلی به منطقه اتش نزدیک باشند چون دقیقا نمیدانیم که اطلاعات دشمن چقدر است وهمیشه به مراتب بالاتر از حدس ما است واز تجهیزات دشمن هم اطلاعات ماناقض است لذا حاشیه امن درحقیقت حاشیه فریب میشود یک متوجه میشوند که این بی سیم تاکی واکی در دست فرد خودی درحقیقت یک تلفن ماهوارهای بوده است لذا بادقت بیشتر بایدعمل شود که انشا الله مسائل این چنینی  رخ ندهد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه شناخت خانم برنده  جایزه نوبل ادبیات سال-":هدف از زندگانی من برای مشاهده مطالب پوچ درجزئیات ان است زیرامن علاقمند نیستم حوادث را بخاطر انچنان که است وچنگ انچنان رخ داده است وچرونبیل بخاطر سرنوشت اش- وخودکشی به خاطر طرز انجام گرفتن اش- انچه من مشتاق ان هستم چه اتفاقاتی برای بشریت رخ داده است وچه وضعیت وتاثیری درزمان ما گذاشته است- انسان چگونه رفتار کرده است وچه عکس العملی داشته است- انسان سکولار وطبیعی  چه میزان درست انرادرخود داشته است-چه میزان به ایده ال زمان خود نائل شده است چه میزان از انسانیت را دارا بوده است":-با تلفظ بلاروسی-":سوی اتلانا الکساندورنا-الکسیجه ویچ":متولدسی ویک ماه می1948-67 ساله در شهر استانیسالو- اوکراین- کشور جماهیر شوروی- شغل روزنامه نگارمحقق درشاخت حقایق حوادث- باسبک غیر شعری جذاب که بزبان روسی مینگارد مقیم بلاروس برنده جایزه نوبل ادبیات سال2015 بخاطر سبکی خاص کهترکیب شده از چند سبک مختلف که دیک سیستم هماهنگ میشود که بیشتر این سبک در موزیک وترانه واواز بکار میرود-مجسمه رنج کشیدن وشجاعت در زمام میباشد وایشان اولین  خانمی از کشور بلا روس هساتند که چنین جایزهای برنده شده است- وهم چنین برنده جایزه صلح صنف ناشرین وتجار کتاب المان-درسال2013 وهمچنین درهمان سال برنده جایزه – پریکس مدسی هم شده است-ارزش کار- کتاب های ایشان یک نظر فردی رااز دوره زمانی تاریخی بسیار پرهیچان بصورت داستانی –ادبی شوروی وبعداز شوروی را بیان میکند مطابق نظریه نویسنده ومنتقد روسی-اقای –": دیمتی بیکوو": که کتاب های ایشان مدیون ایده های  وایننویسنده معروف بلاروس": الس ادموویچ": که ایشان اصرار داشت که تعریف از تاریخ پراز وحشت واضطراب قرن بیستم- نباید افسانه سازی کرد بلکه باید به مدارکی که شاهد عینی به ان متعهد بودند متکی بود- شاعربلاروسی": اولادزیمیر-نی –اکلی-اایو:" خطاب به ادامویچ فرمودند نوشته ایشان-ادبیات پدر خوانده است": واین  نوع ادبیات- نول نسل سوخته بیان کرده است( دهکده های سوخته) خیلی برای من عجیب است که هیتلر تا دهکده ی دور بلاروس هم رفته است وانهارا اتش زده در زمانی معتقد هستند با هرپیشروی باید مدتها استحکام ایجاد کرد وسعت دادن به سرزمین های وفتح شده با امکان حداقل مطابقت داشته باد-ادامه- که دراین سبک که متعلق به زمانی است که بلاروس اشغال شده توسط نازیسم ودهکده  ها توسط ارتش نازی به اتش کشیده شده است توسط- ": الس -ادمویچ-جانکا بریل-اولادزیمیر":  خلق شده است-خانم الکسیویچ پذریفتند تحت تاثیر جناب ادامویچ وازمیان نویسندگان دیگر بلاروس- جناب ":بی کائو:" بودند که میتوان منابع بسیار اثر گذار برای ایشان بوده است- البته کتاب های ایشان توسط انتشارات دولتی بلاروس ترجمه ونشرداده نشده است وتنها دوکتاب ایشان به زبان بلاروس توسط بخش خصوصی ترجمه ونشر پیدا کرده است- که عبارتند از ": صدای چرونبیل- وعصر دست دوم( من تصور میکنم که درباره  خانم ها گفته است زیرا دوکتاب دار- جنگ باچهره ضد زن  ودیگری چنگ باچهره ضد اطفال": وکلسیونی از اخبار دست اول جنگ افغانستان جمع اوری کردن- که کتاب- پسران رنگ برنجی(الیاژ)- و وخطابه های شوروی از یک چنگ فراموش شده": ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-دوسبک درشناخت اسلام بسیارمعروف است- یکی رامن سبک حضرت ایت لله عظمت دکتر مرتضی مطهری رحمت علیه است ودیگری سبک علامه الدهر حضرت ایت الله سیدمحمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه است-هردو سبک درست هستند اولی برای غرب زدگان است دومی برای حوزویان است –در سبک اول مثلا غربیان میفرمایند- که اسفناج فلان خاصیت را دارد- اسلام  هم همین رامیگوید- پس چرا مانباید اسفناج مصرف کنیم وفلان وبهمان بگویئم-  درسبک دوم این است- پیامبر ارکم صلواته الله علیه وصف انرتوصیف کردند وخواص انرابیان کردند غربیان تاحدودی به ان رسیدند-پس راه درستی رفتند  ما باید تحقیق کنیم که  انهااز چه راهی رفتند- ایشان معتقداست- اصل مسئله درمرحله اول انگیزه است وامام حسین علیه السلام فرمودند یک علت اساسی قیام من ایجاد انگیزه است- این سئوال مطرح میشود چرا امام حسین علیه السام باتعداد بسیار اندک وخانداش دست به چنین کاری زد-که امروز غرب رسیده است که انگیزه مهمترین بخش است – انگیزه عرفا یقظه یابیداری گفتند- قبل ازانگیزه- وضعیت :"موت:" است بعداز بیداری فرد بدنبال کشف حقیقت است-غالبا یک جاده تاریکی راممکن طی کند مثلا درفلسفه قیام امام حسین علیه السلام- خداوندمنان ابزاری دارد یکی از انهاعقل است ونمیشود حد ونوع  انرا مشخص کرد- ایاشن معتقد بود که قرانمجید بی نهایت مطلب وانگیزه ایجاد میکند- بعنوان مثال اعراب عربستان- لغت ":ولی"| بر ای حاکم تعین میکردند- وسپس خصوصیات-حاکم که باید داشته باشد به ولی وصل میکردند- مثلا رفیق باشد مهربان باشد هدایت گر  باشد –دلسوز باشد عالم باشد ولی بعقل انها نمیرسید علوم اسلامی بداند-علم غیب داشته باشد ومعصوم باشد- قران این خصوصیات جدیدرا به ولی اضافه کرد- شدولی مسلمین ودرنهایت ولی بشریت ولی این خصوصیات مسئله ساز شد اعراب رابفکر فروبرد بالتر ولی اگرخداوندمنان دستور دهد سرپسراش ببرد خداوندمنان توسط ابزارفردرا کم کم متوجه میسازد که تفسیراو از فلسفه عاشور درمقایسه فلسفه دقیق عاشورتاریک است وان فلسفه نورانیتی دارد ومیپیچد به سمت فلسفه عاشورا راستین که ایشان اندو دوراه معرفی میکنداین راه واسط را قران سبل میگوید که غالبا کوره راه وپراز سنگلاخ است که نشانه شناخت کار اسانی نیست این فرد که واردسبل شده واین راه سبل را خداوندمنان میفرمایدکار من است واین فرد را هدایت مکیند وسختی هار ابرطرف میکند  تا به صراط برسد وصراط بسیار روشن وشفاف ومستدل که انسان به راحتی میچذیرد وباشوق دران گام میزند- حال باید دید افراد درکدام مرحله هستند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای کامرون- ان مغازه ی درلندن مایجتاج دل خواه سفارت خانه های را تهیه میکرد وتا سی درصد تخفیف میداد وتخفیف ویافروش بر اساس حقوق بشر ان کشور بود مداوم تخفیف سفارت خانه روسها کم میشد ویا باکوت میشد .دوباره به را می افتاد – مردممیپرسیدند اتفاق خاصی که در روسیه رخ نداده است پس را معامله شروع شده است ومعلوم میشود باکوت از اول غلط بوده است- مثلا یکبار سفار روسیه وسایل هشداردهند دانمارکی خریده بود چه سر وصدای نشد که ان یال وکوپال دانشگاه مسکو که اینهمه سروصدای میکنید؟؟!! روسها پالتویهای  ساخت خود میخریدند از لحاظ مدل- روسهای زیادی به امریکا رفته بودند وانها پالتوی روسی میساختند وخوب این پالتوهادرامریکا پیشرفت زیادتری تا روسیه کرده بود واینها تبلیغات میکردند که چرا روسها چندباری پالتوی امریکائی خریدند – فلان بقول حزب گارگر شما محافظه کار ها نمای ندگی پنچ درصد اقتصاد انگلستان دارید وانهم پشتبانی بدون چون چرا از شرکت معظم چند ملیتی است وتمام برنامها ی حزب کارگر به قدرت میرسید پنبه میکند مابقه کهانجام میدهید فقط برای به قدرت رسیدن است یکدانشمند هندی درلندن به من گفت سرکلاس گفتم دراینده انگستان تمام علوم خود رامنجمله سیاست از هند یاد خواهد گرفت شما به این مطلب خو.اهید رسید دهند هیچ قانون مترقی کسی جرئت ندئاردانرا تغیر دهد وجواب من رادر روزنامه گفته اند که درکنار کوه هیمالیا شما فقط یک بیمارستان کوچکدارید که دکتر ان فقط یک بسته پکیچ تشخیصی دارند- کار عمده انها امارگیری امراض است- ایا این جواب من است- من گفتم  پس اینکه مداوم درمجلس میگویند قوانین نمیشود زودبزود تغیر داد از ترس هندی ها است- ایشان دادالبته که اینطور است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای کامرون- نخست وزیر انگلستان- دوران شعارهای بی پشتوانه گذشته است- امروزه هرکس فروتنی بیشتری کند ودرجمع خدمت بیشتری به دیگران برساند موفق تر است- شماهنوز درقرن هفدهم درجا میزنید بعداز امریکا وروسیه این اروپا است که بداد شما میتواند برسد- واین رابدانید درشرایط سخت انها  احتمال جان بدر بردن بیشتراز شمادارند- شما کهاروپا چنین فکر میکنید درباره خاورمیانه چگونه فکر میکنید امروزه الیت ها ودانشمندان مهم هستند نه زیادی وکمی قدرت های اقتصادی ونظامی- تعامل باجهان امرزه رمز پیروزی است تک تازی ها دورانش بسر امده است- سوپر من ها نقش را نقش خودراب به خدمت گذاران کلیسای انسانیت جهانی  بیادتغیر دهند سعی نکیند رسول ناخوانده چون پولیس که خودرا قدیس ورسول عیسی علیه اسلام نامید از لندن ظهور وبروز کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یکی از جنابان صدای امریکا- که اهل یاهو کشیدن نیست واهل فکر هست؟؟!! میفرماید رضا شاه از اول بفکر پیشرفت ایران بود هر برنامه ای که اورد دراین راستا بود که بقول یک سایت شاه پرست رضاخان تمام کاراش در نه امر است کهاخرین انها ومهمترین انها –بی حجابی است؟؟ که من انرا علت اش را شرح خواهم داد انشا الله- درضمن مشخص میشود که انگلیسی ها به رضاشاه ومحمد رضا شاه فرمودند که اگر درجهت فرمان مانباشید به همان راحتی که شمارا سرکار اوردیم شمارا ازسرکاربرمیداریم- این امر چیز زیادمهمی نیست؟؟!! گویا اقایان همه اش درفکر ایران بودند؟؟ فرمودند که محمد رضا شاه یک هفت سال اول خوب کار کرد که تحت فرمان غول های ایرانی انگلیسی ماب ؟؟ وبعد کم کم متوجه خطر شد زیراب ازادی خواهی را زد تا سال چهل دو- از چهل دو شروع بکار کرد مدرنتیه اورد- یعنی کارخانجات – جاده – برق وفلان فلان که روحانیت مخالف این مدرنیته بودند؟ خدمت شان عرض کنم جاده وکاخانجات ودانشگاه وفلان از قرن حجر شروع شد حتی درعربستان- قبلاز اسلام تمدن قبلاز اسلام عربستان دربعضی موارد محیر العقول است ولی ائمه اطهار علیم السلام به موارد اشاره نکردند- برای انکه جهالیت در علوم دین وحقوق بشر اهمیتدارد- داروی ضد عرق درجهان دوکشور ساختند یکی روم شرقی دوم عربها ازخار های اطراف حتی از خارهای اطراف منطقه خوداشان وشکوفه خرماعطر ساختند به همان خ.بی روم شرقی وغربی از تکنولوژِی بسیار  پیشرفت  وپچیده کردن  سوراخ کردنسنگ است بیش یک سان بیش ازده متر که کاربرد اش ان است که دربیابان که علامت خاصی نیست وافراد سرگردان میشود گذاشته میشود که یک چوب بیش ازبیست متر که بر سران پرچمی سه گوش قراردارد وان را با طناب محکم میکنند داولین بار اینرا بابلیان ساختند دوم کشورهای دیگر از ان تقلید کردند جای ان دربیابان هم بسیار مهم است اعراب درپیدا کردن جای ان دربیابان دقتی عجیب کردند که نمونه ان سالم بدست امده است وهنوز نمیداند که این سنگ را چگونه به وسط بیابان بردند حدس هائی میزنند- قران زمانی که از مصر صحبت میکند نکات مهم علمی انها رابیان نمیکند نکات خاصی بیان میکند درمورد پیامبر صلواته الله علیهم اجمعین ان هم همین طور است نکات خاصی را خداوندمنان بیان میکند- در عصر کهن هم جاده ساخته میشد وهم کارخانه داشتند وغیره اتفاقا مذهبیون درطول تاریخ دراین موارد رشد زیادی داشتند بخصوص یهود- امروزه میگویند هوش یهود زیادنیست ولی تاریخ اثبات میکند هوش عجیبی داشتند مسئله این خداوندمنان بارها بیان میکند همهچیز دراختیارمن است قابل کم شدن وزیاد شدن این تصور که همه چیز از ازل تا ابد ثابت است امر موهومی بیش نیست این هوش زیاد یهود زمانی که از دین خارج شدن روبه کمی گذاشت قدرت انها روبه تحلیل رفت دشمنان انها برانها چیره شدند- جناب حضرت سعدی رحمت الله علیه شاگرد دانشگاه نظامیه بغداد است در این دانشگاه چهارفرقه اهل سنت دروس خودرا مطرح میکردند اساتید بنا برقول سعدی هر فرقه جمعی داشتند کهدرباره اسلام برای انکه سنت را نیروند وکافی تام وتمام کنند گردهمائی داشتند درتمام ابعاد کار میکردند که جناب ایشان درانهاشرکت میکرده است ومقداری هم دربحث های ایشان امده است که امروزه غرب میکند- واردئ بحث نمیشوند امروزه کشف شده است که مسلمان لیبی اولین سازنده کارخانه تولید دارو بودند- پ

پس نفرمائید که جاده ساختن وکارخانه اوردن مال مدرنیته غرب است به کتب خود غرب درباره این موارد درطول تاریخ بخصوص اسلام مراجعه کنید پس روحانیت ضد مدرنیته به اینمعنا نیست وبی جهت انگ نزنید- در اسلام قیمت گذاری ما ل عقلای اسلامی است که این نقش را مدتها محتسب داشت ولی اگر افکارعمومی قیمتی تعین کرد انهم قابل قبول است- بی حجابی درانگستان زمانی رخ داد کهدراثر جنگ جهانی اول تعد زیادمردان بخصوص کارگران کشته شدند کم کم استفاده از زنان مطرح شد ودرضمن پیشرفت محیرالعقول در تکنولوژی زنان دردانشگاه راه نمیدادند وحقوقی نداشتند کم کم مجبور شدند که به انهها حقوقی بدهند بعضی کشور ها در زمینه ای جلو هستند وبعضی تابع بعضی از کشورها میشوند مثلا المانها درصنعت – انگلیسی ی هادرسیاست- فرانسویان درمسائل اجتماعی وهنری- اعراب درمادیت ویدک کشیدن مذهب –ایرانیان درمذهب—انگلیسی میدانستند که زنان وارد سیاست شوند چاره انها نخواهند کرد- لذا سرماید داری انگلیسی گفتند سرانجام انها حقوقی برابر مردان خواهند گرفت دراقتصاد به برابری میرسند چه بهتر ما از قبل خودمان این برنامهدرست کنیم وبرای سودلازم رابربیم از پول به انها میدهیم انها این پول کنز یاگنج نکنند ودرپیشرفت اقتصادی شرکت نکنند وبایدانرا هزینه کنند به این تنتجه رسیدند که بی حجاب شوند به این مقصود میرسند امارها رادقیق دارند که بعد ازبی حجابی هزینه خانمها چقدربالارفت به زنان گفتند که اگر شما بی حجاب شویدحقوقی معادل هشتاد درصد مردان فعلا میگرید ووارد دانشگاه میشود ومادرمورد ارزش شما تبلیغات زیاد میکینم وزنان گفتند- بی حجاب شوید که این کار درد سر زیادندارد وبعنوان یک زن روشنفکر شناخته میشوید همین مطلبرا درایران تبلیغات کردند؟؟- جناب اتا ترک از شکستی کهاز غرب خورده بود سخت ناراحت بود لذا انگلیسی ها گفتند که اگر شما سکولار شوید ورق بر میگردد وما به جای دشمنی با شمادوستی شدید میکنیم- ایاشن به سمت سکولار رفت یک خانمی خدمه ایشان بود که سخت مذهبی وسخت پر کار وبسیار روشنفکر کم کم فهمید که مقداری اشتباه کرده است دستورداددین را پالایش کنید ومیزانی ازان استفاده کنید این امر دوسال اخر عمراش بود وهمه نوشتند از ان پس مداوم گیچ بود ودربهت بود که چگونه از مذهب استفاده کند که برای مردم ترکیه سوداوری داشته باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99