سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الل الرحمن الرحیم-خانم بیگم بوراک نویسنده وتحلیل کننده سیاسی ترک اخیر ا کتابی بر ای ماه رمضان از ایشان خارج از چاپ شده است-که بنام یک زندگانی ودرسهای فراوان یک رهبروحاکم روحانی ونورانی بر ای همه- این کتاب درباره خلیفه دوم رضی الله تعالی عنه است- ایشان خلیفه دوم را افتاب حق وعدالت مینامند- که برابری وعدالت را به معنای واقعی معرفی کرده است ودر بدست اوردن قدرت واقعی مسلمانان ار پیشگامان بوده است ود ر دفاع از مسلمانان کوشش زیادی نموده اند درهمان روزنامه زمان امروز ترکیه ازقول یکی از رهبران کرد سرمقاله وجود دارد که ما دیوانه ویا نادان نیستیم بریا دفاع از خود مبارزه میکنیم وجناب اردوغان هم چنین میگویند وهردوی  برادران کتاب شما را حتما تائید خواهند کرد پس اختلاف درکجا است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب حضرت ایت الله حائری علیه السلام درباره حضرت ایت الله العظمی خلخالی رحمت الله علیه فرمودند که ایشان شمشیر اسلام هستند این شمشیر را کند نکنید بعدا فهمیدم درست میگویند شخصی پلیس مخفی درشیراز بود بنام ناصر مقدم اوائل من فکر میکردم که بیچارهای است بدستور ساواک دستگیر میکند وخوداش هم ناراحت است وچند بار زمانی که مندر خدمت سر گروه درشرکتی بودم به نزد ایشان میا مد که به سرگروه میگفت اطلاعاتی از شما در دست است به زندان خواهی افتاد ومداوم ایشان را دستگیر میکرد وبعد از انقلاب ایشان را دستگیر کردند وجناب سرگروه به من فرمودند من داستان شدم وایشان را ششماه بیشتر در زندان نگه نمیداریم وایشان به حج مشرف شدند جناب حضرت ایت الله العظمی خلخلی رحمت الله علیه امدند وفرمودند بیست نفر کله گنده اقایان را معرفی کنید در قنسولگری انگلستان درشیراز خواستند وفرمودند به ایبان باشما من کاری دارم کنار دیوار به ایستید وسپس دستور رگبار را صادر کردند ومن هاج واج بودم تاز مانی که یکی از اسوه های شیراز که بدرجهسرهنگی در سپاه رسید ویک تنه مسئول جمع اوری اسناد انقلاب در شیراز وخاطرات شهیدان قبل از انقلاب وبعد از انقلاب درشیراز شد به نزداش رفتم مت.جه شدم ایشان بدون اجازه ساواک خوش خدمتی میکرده است وتکنیک پلیسی زیادی میزده است من جمله نامهای از ایشان جعل کرده بود وبه عکاسی وچاپخانه های خاصی میبرده است وانهارا بدام میانداخته است وروزی سر گروه به ایشان گفته بوده است اگر انقلاب شود چه میکنی کلتی کوجگ نشان داده بود وگفت بود این را که برای خاله ام نمیخواهم- جناب حضرت ایت الله مصباحی یزدی سپر ضد ناتوی فرهنگی غرب است- غرب را میبنید بیمارستان در سوریه اتش میزند برای دمکراسی است جناب اردوغان ادم میکشد برای دمکراسی است و.پیشرفت بیت المقدس طلق قباله صیهونیست وغرب دلائل اش در این مورد صحیح ومنطقی است ودرست مطابق قانون سازمان ملل متحد وحقوق بشر است مقداری از ما حساب میبرد بخاطر همین منطق وقاضایائی است که جناب حضرتش بیان میکند انشا لله عمر ایشان مداوم وپر فروغ و پر فیض باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله ای ازخانم مارگت ونت بنام چه کسی شهر دیترویت را کشت- شما انهارا نمیتوانید تصور کنید- کسی که اخرین فردی است که شهر دیترویت را ترک خواهد کرد وظیفه ندارد که چراغ های شهر راخاموش کند شهر مدتها است درتاریکی بسر میبرد چهل درصد چراغ های خیابانها نور ندارند زیرا حباب لامپها سوخته اند ودزدان سیم مسی ها فراموش میشوند سال گذشته شهردار شهر طرحی را اشکار کرد که برای صرف جوئی مالی چراغهای  بخشی از شهر را که کم جمعیت هستن را خاموش کند- مسئول عملیات اداره شهرداری فرمودند ما قصد نداریم بخش هائیکه دردسر ساز هستند مانند دیگر بخش های شهر چراغ انان را روشن کنیم-من به اندازه کافی عمر کردم که زمانی که شهر دیترویت شهر معظمی بود را بیاد بیاورم- امروز نمیتواند سرویس های اساسی رابه شهر بده- امروزه اتش نشان ها نمی توانند به نردبان هائی که برروی کامیون ها سوار است را بکار بی اندازنند زیر امدتها است که سرویس نشدند- پلیس نزدیک به یکس اعت طول میکشد تا به یک حادثه فوری برسد مردم نمیتوانند به شماره 911 زنگ بزنند که حمله قلبی کرده اند زیرا قبل از انکه امبولانس بیاید انها فوت کرده اند هرکس که میخواسته برود وشرایط انرا داشته است رفته است وشهر از یک ملیون وهشتصد هزار نفر به هفتصد هزار رسیده است واغاز ان از سال 50 شروع شد بخش های زیادی از شهر به سمت طبیعت وحشی باز گشته است وبعضی از خانه ها ارزش انها  کمتر از هزینه خراب کردن اش هست شهر گذشته از انکه امروز شهر نامیده شود این جمله شخصی که درمحله کندریک بنگوشه  به روزنامه نیویورک تایمز گفته است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه عمل وحشیانه پلیس فرانسه برای یک خانم محجبه- بخوبی روشن است تعلیماتی که به پلیس فرانسه داده اند یک تعلیمات فاشیستی است که کم کم خشم مردم فرانسه وجهانیان را بر میانگیزد – در زمان رژیم منحوس پهلوی زنان نیمه برهنه خارجی به ایران میامدند –مردم تحمل میکردند- جوان چهارده ساله ای که زمانی به پلیس فرانسه اعتراض میکند – پلیس مخفی فرانسه گلوله به صورت میزند که چشم اورا مجروح میکند – حتما طبق دستور حضرت مسیح علیه السلام رفتار کرده اند؟؟!! وبدنبال او خشم ملت بر انگیخته میشود جناب ریس جمهور اطریش مطلب درستی گفته است که حکومت هائیکه تاریخ مصرف انان تمام شده است به جای انکه بقول خارجیان چند هسته وشاخ وبر گ به ایدلوژی خود اضافه کنند به سمت رادیکال جهنمی میرونند که اخرین انها جناب سارکوزی است که از یک کاپیتالیست ورشکسته منحط میخواست دفاع کند وجدید اقای اولاندهم تحت تاثیرات- جادوئی- شیطانی اجداد مافیائی فرانسه – امریکا به مرز خودکشی نزدیک میشود ولی حرف اخر را همیشه مردمان بخصوص عقلا خواهند زد وتاریخ را نمیشود بر گرداند – بلافاصله 250 جوان جمع شدند وشروع به سنگ پرانی به پلیس شدند وپلیس با گاز اشک اور به جنگ انان رفت- ویک شخصیت پلیسی انرا یک فاز سفت وسخت نامید- شورش از ساعت هشت ونیم بعد از ظهر شروع شد وتا دوصبح بعد بصورت پراکنده ادامه پیدا کرد در این مدت شوهر خانم مورد حمله اوباشان پلیس واقع شد وسعی میکرد که پلیس به زمین بزند- بنا بر گفته بازرس پلیس- واین خود نمایشی برای ایجاد اسلام هراسی در فرانسه است- وباوجود انکه فرانسه بخوبی از مسئله وموضوع حجاب دربین مسلمان مطلع است مداوم با ایجاد تحریکات زیادی موج های جدیدی رابر علیه حجاب ایجاد میکند – فرانسه قانونی در بهار سال2011تصویب کرده است که پوشاندن تمام صورت ممنوع است ومسلمانان بهتر است کهحجاب تمام صورت را انجام ندهند که بهانه ای بدست پلیس فرانسه ندهند واین راهم پلیس فرانسه بداند که فرد ترویریست – فرد معمولی نیست ودوره دیده است وباتکتیک های روز مجهز است – وتا امروز 700 مورد مشابه پلیس افراد رذا بازجوئی کرده است رهبران سیباسی حومه "تراپس": مردم را به ارامش دعوت کرده اند- وزیر کشور فر مودند که سیاست حمله پلیس به موسسات ومردم بی معنا است ومسئله ای راحل نمیکند وقابل قبول نیست وریس جماعت ضد اسلام هراسی اقای عبد الله ذکری مردم را به ارمش دعوت کرد- از قدیم گفتند خدایا به انکس کهدعقل دادی چه ندادی وبه انکه عقل ندادی چه دادی؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحن الرحیم-باتشکر از ارتش بسیار دلاور سوریه- انچه من درک میکنم- شما بعنوان مثال در درعا اجازه طرح باز سازی به شورشیان میدهید بودن انکه از تاکتیک های چریکی های کمینهای تخصصی درعرض وطول محور استفاده کنید وپاتک میزنید- نقاط ضعف خودتان راعلمی  تبدیل قدرت درشهر ها نشان دهید ونقاط قدرت شورشیان رابر عکس بصورت ضعف درشهرها پخش کنید تاکتیک های انها نشان میدهد چیزی بلد نیستند - انشالله بزودی موفق خواهید شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه مقاله - ":  برای تو مینویسم:" جناب اقای حسین شیخ  السلامی درتحلیلی درباره کتاب قهرمان من جناب اقای  رضاریسی—درغرب سرکلاس که درباره یک فلیسوف سئودی بحث میشد شناخت ان فلیسوف همیشه جلوتر از بحثهای اوبود واستادفرمودصدجلد کتاب درباره ایشان نوشته شده است وباور کنید به هزارجلد کتاب درباره ایشان خواهد رسید که من  نمیدانم چگونه مطلب پیدا میکنند وبا این وجود که مهمه  زوایا فکری وزندگانی ایشان روشن میشد دربحث ه فرض های بچه ها اشتباه بود وبرعکس ان ما درطول تاریخ بودیم وهمیشه فکر میکردیم سینه به سینه تا قیامت خواهد رفت وازهمه جا ضعیفتر  حوزه است مسئله پیش امد که شخصیتی که بعد درباره ایشان بحث خواهم کرد برای گرفتن دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه مسکو میبایست 65 صفحه کتاب جناب مرحوم ایت الله  اذری قمی را برای اساتیدانجا تحلیل کرد ومن هم  حضور داشتم که توسط یک استاد جوان بسیارفهیم بررسی شود این کتاب دونظر غول اسلام حضرت ایت الله خوئی رحمت الله علیه که نگفتنی است وامام راحل که شناخت ایشان سالها بطول میکشد  جناب استاد زبرجد یک کار بسیار زیبائی میکرد که احادیثی بدرد خصوصا طلبه میخورد درسر کلاس مطرح میکردند وبسیاری ازانها باز نمیکردند این یک تاکتیک انگلیسی است بچه های ایرانی رانرا کشف کردند ودر دانشگاه شیراز بعضی اساتید  این چنین عمل میکردند من زمانی انگلستان درمترو بودم روی نیمکت نشسته بودم منتز قطار خاصی دومیانسال سال  که معلوم بود مهندس هستند درباره ساخاتمانی که بیشتر ان شیشه است بحث علمی کردند که چگونه فشار را محاسبه کنند من تاحدودی من متوجه میشدم رفیق ایشان سوار قطار شد ورفت من از ایشان سئوال کردم چه میزان شیشه فشار تحمل میکند- ایشان فرمودن فرومول فلانرابلد هستید؟ایا میتوانی فرمول از فلاننوع ریاضی به فلان نوع ریاضی تبدیل کنی باخشم به من نگاه میکرد ومنهم باتعجب به اونگاه میکردم- دردرس خارج کم کم من متوجه هوش ومیزان درک حضرت ایت الله خوئی رحمت الله میشدم  من رابفکر انداخت که ریشه بعضی احادیث از لحاط سیاست روز موردتوجه قرار بدهم وبه نتجه رسیدنم که امام صادق علیه ژاسخی به گروه عباسیان داده است با دوتادو تا چهراتا به نتجه نمیرسد وان نتجه واقعی نیست شم خاصی میخواهد وجان ایشان وشیعیان درخطر بوده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ایا ایران بمب اتمی دارد؟؟-سفری جناب اقای بشار سد به اطریش رفته اند وبا همتای خودشان جناب اقای فیشر مذاکراتی داشتند- امروزه به حق حلقه واسطه بین شرق وغرب  کشور اطریش است وتمام گزینه دیگر منجمله خود امریکا فریبی بیش نیست- جناب اقای فیشر از ارامنه هستند سئوال اول این است ایشان برای حقوق ارامنه در اطریش چکار کرده اند ومن مطمن هستم درپاسخ به این سئوال یک جواب کلیشه ای خواهند داد- بدرستی جناب اقای بشار اسد فرمودند که اسرائل دنیارا دارد مسخره میکند ومن شخصا معتقد هستم خوداش سر انجام مسخره خواهد شد- اشان میفرماید ما بروشنی بیان کردیم جولان خط قرمز ما است واسرائیل هم میگفت ماهم حاضر هستیم با شروطی جوان پس دهیم- این همه مانور ندهید وزمانی که ما امیداور شدیم وفرایند سیاسی شروع کردیم تهیه کردند وجلو رفتن حکومت بعدی اعلام کرد جولان جزو خاک مسلم اسرائیل است- خود انها اول بیان کردند که دودولت امکان پذیر است وامریکا هم تائید کرد وپس ازمدتی انرا نفیه کردند- تعلیمات به دانش اموزان میدهند یک تعلیمات منحراف وغلط است وبه ساتزمان ملل گفته شده است واقای": براون:" نخست وزیر سابق انگلستان که ریاست تحقیق در اموزش وپروش جهان دارد وخود گلایه زیادی دارد که اموزش و1روش دربسیاری کشوره چه از لحاظ کمیت وکیفیت کم ارزش است ونمی تواند مسائل ساده ان ممالک راحل کند وبشدت با حقایق جهان بدور است- ومتاسفانه جهان اسلام بخصوص اعراب درضعف های فراوان قرار دارند که هیچگونه توجیه ای ندارنند؟؟ جنای اقای فیشر فرمودند که هم سارائیل وهم سوریه نقاط حق و ناحقی دارند؟؟ ومن نمیدانم سرانجام این روند به کجامیرسد؟؟ وجالب لست فرمودند من زمانی مسئل یک بخشی بودم مسول یک فدرال از اطریش بودم وخاستم سفری به شرق کنم وبه شهر افسوس درترکیه که اخیرا تعلیمات ما میگوید تمدن غرب به یونان از انجا نشات گرفته است؟؟!! البته من نمیخواهم وارد ماجرا شوم ترکیه درقبل نیز یکی از مراکز انبوه نژادها بوده است ویونانی اول به ترکیه امدند وسپس به یونان رفتند- دربن مذاکرات بحثی بمب اتمی ایران شده است سئوال این است که اگر توده مردم مسائل را نمیدادند ایشان بخوبی میداند بمب لتمی انگلستان اشکانها دراورده است وتمام بودجه عظیمی میشود برای پایگاه اتمی همان مراکز مراکز کشتار اینده بوسیله بمب اتمی انگلستان خواهد بود باتمام ضد جاسوسی بسیارقوی نظامی نمیدانند چکار باید بکنند جاسوسی  الکترونیکی بقدری قوی است که روسیه وامریکا پرنده ای از روی پایگاه اتمی رد شود میفهمند این پایگاه مدل قلابی است ویا حقیقی است گرچه تلاش هردو طرف دربسیار مواردبه شک هممنجر میشود وهر سه ماه بیا دتغیرات اصلی به مدل انجام شود متنها راه مکن برای کم کردن اطلاعات طرف قطار زیر زمینی بین پایگاه است وانگلستان موشک های اتمی خود را انبار میکند ومداوم پایگاه میسازد چه حقیقی وچه مدل که قبل از جنگ تشخیص دهد کدام لو رفته وکدام لورفته نرفته است وموشک ها رابه محل سوق دهد وبیشاز سه ماه نمیتواند درانجا مقیم شود وتمام افرادکه درساخت ان پایگاه شرکت دارند تا اخر عمر درتحت کنترول هستند وبایدحیله گرانقیمت بزنند مثلا سد بسازند تا حریف تا حدودی گول بخورد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0