سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

- بسم الله الرحمن الرحیم- شعار مصری ها- امریکا –بار – بار – یعنی –بورا –بورا- به معنای هلاکت باد – نابود باد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نامه نماینده روسها در سازمان ملل متحد- بخش دوم-دربیانیه روز دوشنبه جناب وزیر امور خارجه روسیه گفته شده است:" که پیش نویس بیانیه سازمان ملل متحد مدوام بیان میکند- که حکومت سوریه به خشونت های خوداش پایان دهد درحالیکه نیروهای شورشی هرکار که بخواهند میکنند ومنجمله انسانها را بعنوان سپر انسانی بکار میگیرنند هیچگونه اشاره ای نمیکند؟؟!! انها بیش از اینها انجام میدهند درمنطقه خودشان خانه های موردنیاز شناسی میکند ومحل کسب عده ای ساکن دران است غارت میکند ان محل فراری میشوند به لبنان یا بعضی افراد انها را میکشد ویا بعضی افرادانهارا میرباید .کارخانجات تخریب میکند که کارگران مجبور باشند با انها همکاری کنند عدهای ازنها فرار به لبنان میکنند درانجا واحد های خاصی از انها نگهداری میکنند وبا شستشوی مغزی با ماشین پر از اسلحه ویا موادمخدر انها به مرکز قبلی عودت میدهند گویاکویت مامور است به پناهدگان لبنان کمک کندهیچگونه کمکی بهمرازک فلسطینی نمیکند وفلسطینی سوریه نمیتوانند در کمپهای فلسطینی که خود با مشکلات عدیده ای ربر و هستند ساکن شوند وجناب حماس کوچکترین اعتراضی نمی کند وبعضی لبنانی انهار ا استثمار میکنند با حداقل حقوق ازانها کار میکشند-ادامه دارد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به یاد استادفرهیخته حاج سید نصر الله دستغیب رحمت الله علیه- شخصیت عجیبی بود اولین دبیری بود که از دانشکده معقول ومنقول تهران فارغ التحصیل شده بود فردی عجیب سر زنده حتی تا پایان عمر هرکس وارد اموزش وپروش میشد  بعد از مدتی عبوسا قمطریا  واولین انجمن دینی در دبیرستان شاپور سابق راه انداخت که سخت مورد خشم جوانان کمونیست شد-تعداداندکی در یکی از کلاس بعنوان انجمن دنی شرکت میکردیم وایشان مخالف گروه های لیبرال دمکراسی وجبهه ملی بود وبا با اصطلاح هل وهول وپا درهوا وغیره نام میبرد از خصوصیات ایشان هر چهار کلمه یک لبخند شیرین معنی دا بر لب میاورد ومیفرمودند اسلام شعار نیست عمل است واگر عمل شود درست ماند زنبوران عسل دور شیرینی خواهد چرخید ومیگفت به جوان شر وشور رسیده بیادمسئله ازدواج ویا ازدواج موقت رافراهم کرد ومن این کار راخواهم کرد به حجوان بایدپول توی جیبی داد که احساس شخصیت کند  ومانند ان بچه های بشدت خنده اش میگرفتشان میگرفت وسرشان زیر میانداختند وتنها من بودم که بر بر ایشان را تماشا میکردم وبعد میگفتند ما خوش خنده هستیم ودیگر به انجمن نمیایئم برای انکه بتوانیم به چهره استاد نگاه کنیم یکی ازبچه ها که کمنویست بود وتوسط یک  دانش اموز هم دبیرستانی که نابغه بود به جبهه ملی متصلشد به من فرمودند با این جوکها میخواهد بچه ها را جذب کند؟ وبسیلر درفکر ومنش من تاثیربسزا گذاشت چند سال پیش یک لباس برای اندازه کردن به چهاراه سینما سعدی رفتم که میبایست به طبقه دوم یک ساختمانی بروم ناگهان کسی دست من را گرفت ومن بر گشتم دیدم ایشان است خواست برسبیل مزاح بگویم هنوز بر قول خود هستید فرمودند فلانی به همان حرف هاعمل کر دم ودراین بالای خانه اینجا یک محضر دارم ولی فقط برای علما صیغه پیدا مکینم خیلی سعی کردم که نخندم ومن طلاق را انجام نمیدهم وهرکس طلاق را بدین نحو انجام ده ئمن انرا شایسته اعدام میدانم این مردان وزنانی که برای طلاق میایند با تعزیر شوند ومن نمیدانم روز قیامت اقایان چه جوابی دارند؟ از فلان نقطه باتمام کسب سلام وعلیک میکنم وتمام این راهروها رابشدت کثیف میکنند خودم تمیز ئمیکنم وحتی باغچه وهرکس در ساختمان پول کم دارد صندقی دارم قرض الحسنهمیدهم وبزور میخواست من را به محضرخانه خود ببرد وشربتی بدهد وگفتم استادکسی معطل من است ومن فقط لباس در ا میدهم وبعد از ظهر برای اندازه گیری میایم وادرس محضرر ا داد انشا الله با اجداد طاهرینش در ملا اعلا محشور خواهد شد انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نماینده روسیهدر شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان کرد- پیشنویس بیانیه شورای امنیت در باره استان حمص یک طرفه است!!- وزیر امور خارجه روسیه بیان کردند که بیانیه شورای امنیت در باره حوادث شهرحمص که بوسیله شورای امنیت وبعضی اعضای غیر دائمی تهیه شده بود دارایب انحرافات زیادی ودرضمن یک طرفه است 0 اقایان ئهم میخواهند رهبری جهان را هم در دست بگیرنند- در دانشگاه لندن خانم استادفرمودند که یممجله هست که کارشناسان خبره علوم انسانی انرا تهیه میکنند وهمیشه یک داستان که ممکن است هم مستند باشد ویا ساختگی ویاترکیبی از یک موضوع مهم انسانی رابه چاب میرسانند ونظر خواهی میکنند دربین اینظر دهنده ها گاهی غول هائی کشف میشوند!!درقدیم در کتب حوزه بعلت گرانی کاغذ دریائیرا درکوزه میرختند اخیرا چون مجلات محدودیت دارنند این روش درغرب دوباره احیا شده است ومنشاین مجله این بود که دومقاله بین بیست تا سیخط ومابقیه باید بسیار کوچگ باشد وگاهی تا دویستهزارنفر پاسخ میدادند  ولی اسمای همه نامه نوشته حتما به تدریج چاپ میشد ولی معمول بین دوهزار تابیست هزار نفر بود ومن مداوم پاسخ میدادم هم از طریق علم غربی وهم اسلامی یکبار اسم من چاپ نشد جریان به استادگفتم ایشان گفتند برای انکه اسم شما یک اسم جهان سومی است وباعث خواهد شد که پرستیژ این مجله پائین بیاید به ندرت یک اسم المانی مکناست شمادرانها پیدا کنید ویک علت ان است برای انکه نشان دهند جهان سوم فرهنگی ندارد تا مردمان دنیا به جای مسافرات به جهان سوم همه به غرب بیایندمسئله مادی هم است گرچه اشتباه میکنند)ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خلاصه ای ازجلسه ملاقات بین جناب اقای بشار اسد ونمایندگان لبنان برای تائید وتصدیق مقابله سرسختانه وهمه جانبه سوریه درمقابل تروریسم شیطان صفت غرب زده- در مقدمه روشهای توسعه بین اعراب ومنطقه بصورت عمومی وکلی وبین سوریه ولبنان بصورت خاص مطرح شد جناب اقای بشار اسد موقعیت فعلی سوریه را تشریح کردند که مداومقدرت مبارزه خود را ارتقا وبهبود میبخشیم وتا تمام مراحل این مبارزه راباقدرت بالائی طی کنیم ودراین امر ثابت قدم هستیم وبه هیچ وجه قصد مذاکره با حزب تکفیری وتروریست های دیگررا نداریم وبه موازات انهم درحوزه سیاسی برای حل بحران کوشش میکنیم- ایشان تاکید کردن که قدرت لبنان یک قدرت کمی نیست یک قدرت واقعی وبسیار نیرومند است ویاداور شدن سرمایه های گرانبهای فرهنگی وسیاسی وتنوع نژادی وفرهنگی لبنان که فرهنگ سوریه همیشه درتحکیم ان کوشیده است امروزه مواجه بایک تجاوز وهجوم هوشمندانه منطقه رامورد هدف قرار داده است که میبایست به کمک کسانی که میخواهند انراخنثی ونابود کنند براید توطئه خارجی درصدد است که نقشه سایس- پیکو(نمایندگان انگلستانوفرانسه که خاورمیانه راپس از جنگ جهانی دوم بین خود تقسیم کردند)دوباره خلق کنند که تقسیم بر اساس فرقه گرائی ونژادگرائی خواهد بود- ایشان یاد اور شدن حوادث وشواهد اخیر که امروزه درکشورهای عرب رخ میدهد منطقه میطلبد که بعنوان قوانین شرعی وعرفی وکشوری منطقه باهم متحد ویک پارچه شود- بخصوص در ایده ها واندیشه ها یاداور شدن سوریه ولبنان همیشه درخلق ایده ها وانسجام باهم پیشرو بودند بعنوان مثالبخصوص در اندیشهای ناسونالیستی- پان عربیسم- ناصریسم حزب های باقدرتی رابوجود اوردند. وهمراه همدرتوسعه بسیار زیاد انسجام ناسیونالیستی عربی چه در افکار وچه دراحساسات سرامد بودند- ایشان اضافه کردند نقش بارز امروز متحمل سرمایه گذاری بیشتری نسبت به قبل است بخصوص که هدف تقسیم منطقه میباشد- طرف مقابل بیان کرد ما نمایندگان لبنان تایئد وتصدیق میکنیم که مردم لبنان قصد دارند در عربیسم ومقاومت  پایداروباقی بمانند وانچه سوریه با ان مواجهه شده است ومورد هدف واقع شده است برنامه سرتاسری منطقه عربی است واعراب میبایست درخفه کردن این توطئه دستجمعی شرکت کنند واین امر نقش پان عربی- وتمدنانها واسلام مدرن است انها تصدیق کردند سوریه درخانه مقاومت باقی خواهد ماند واز این خانه بخوبی میزبانی  ودفاع خواهد کرد واضافه کردن که شهدای مردم وارتش سوریه نمایندگان افتخار وعظمت ملت عرب خواهند بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بیوگرافی جناب اقای بشار اسد ریاست محترم جمهور کشور شفیق سوریه بخش دوم-توسعه منابع مالی وبانکداری واجازه تاسیس بانکهای خصوصی-بیمه وبستن قراردادهای امنیتی دوجانبه-یکپارچه کردن کار سازمانهای موازی توسط هیت های متخصص ومتعهددولتی وسر شناس ومبارزه با هدر دادن منابع وفسادهابا ایجاد سازمانهای دولتی و قانونی وترقی وارتقای معیارهای باز سازی(م- امید است درارتش بادقت زیادی انجام گیرد)- ارتقای علمی – بالابردن روحیه تیمی وکار کردن وتوسعه منابع انسانی در مهارتها وتعلیمات- شخصل سرپرستی بر مدیریت اصلاح ومعرفی مهندسی وساختار های توسعهدرچهار چوب مشی دولتیوعمل کردن وایجاد تسهیلات در سنجش تولید بوسیله سیستم های مدرن برو کراسی ودیجیتالی را بعهده دارد- درسیاست خارجی اولویت های ریس جمهور چنین است- ایجاد وتوسعه عدالت ودرک عمیق از صلح همگانی در منطقه که مهمتریندست اورد ان بازگشت سرزمین جولان غصب شده به خاک وطن است- یک دست کردن اندیشه حقوق بش وحکمرانی عادلانه- وقوانین بین المللی در روابط بین المللی- ویک دست کردن تصمیات واعمال سیاسی پایه ای وزیر بنائی انسجام عربی ومنطقه ای وبین المللی- وتشویق وتحریک بر ای توسعه اقتصادی وهمکاری بین کشورها وتوسعه روابطبین المللی درفضای فرهنگی-علمی تکنولولژی وایجاد جامعه باز برای تبادل تجارب بین المللی با تاکید بر اساس گفتگوی تمدنها ریاست جمهوری در ماه مارچ2008 ریاست هیت عرب لیگ درسطح رهبران بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بیوگرافی جناب اقای بشار اسد ریس جمهمور ملت شفیق سوریه – محل تولد شهر مشق سال تولد یازده اکتبرسال1965- موقعیت خانوادگی- ایشان با خانم ":اسما اسد": ازدواج کردن ودارای سه فرزند دوپسر ویک دختر میباشند- در سال 1977 مسئول طرح ملی توسعه علوم انفورماتیک باهمکاری وزرات علوم شدندکه دسترسی اسان ورایگان که از طریق سازمانهای تعلیم دهند  که بصورت رایگان حاصل میشد رافراهم اوردنددر سال1982 فارغ التحصیل از دبیرستان شدند ودر رشته چشم پزشکی در دانشگاه دمشق به تحصیل مبادرت ورزیدند ودر سال1988 فارغ التحصیل شدند وتخصص خودشان را دراین رشته قبل ازانکه در انگلستان پیگیری کننددر بیمارستان تخصصی چشم پزشکی تشرین متعلق به ارتش تا سال 1994 به تحصیل ومطالعه ادامه دادند- وتا قبل ازانکه سمت های رسمی سیاسی مورد اعتماد مردم رابدست اورند فعالیتهای اجتماعی وسیاسی متعدد ودرحرفهای پزشکی رامشغول بودند در سال 1995 به ریاست سازمان کامپیوتر سوریه منصوب شدند وفرهنگ همگانی کردن اطلاعات وعلوم رایانهای-ای-تی را درسطح ملی بعهده داشتند-از سال 1995 مسئولیت اصلاحات برنامهای دوسازمان وزرات خانه اموزش وپرورش وتحصیلات عالیه هم بعهده داشتند – تعلیمات ومطالعات نظامی ایشان از سال1985 بعنوان افسر پزشکدر مراکز درمانی نظامی اغاز شد وتعلیمات متعددنظامی ر ا از اواسط سال2000 را شروع کردند وتا درجه سرتیپی نائل گشتند وسپس جزو فرماندهان طراز اول رهبری نائل گشتندچهدر طبقه صف وچه درطبقه ستاد ودر ما ژوئن سال 2000 بعنوان ریاستحرب بعث وهمچنین ریاست کمیته مرکزی انتخاب شدند- ودرهمان سال بعنوان ریسجمهور مورد اعتماد وانتخاب مردم برگزیده شدند وبا سوگند خوردن در مجلس مردمی ودرجلوی نمایندگان مردم ریاست جمهوری ایشان رسمیت یافت ایشان دوباره بعنوان ریس حزب بعث وهمچنین ریاست کمیته مرکزی در کنگره حزب در ماه می سال2005 انتخاب شدند ودر سال 2007 دوباره ایشان به ریاست جمهوری مورد اعتماد وانتخاب مردم نائل گشتند وپس از سوگند خوردن درمقابل نمایندگان مردم درمجلس مردمی بعنوان رهبری که میتواند درمسائل قانون اساسی دارای اختیارات باشد بر گزیده شدند- اولویتهای ایشان در سطح ملی-وداخلی-1-تهیه وبه جنبش دراوردن یک استراتژی غرورانگیزکه تدریجا اصلاحات اجتماعی- اقتصادی رافراهم میاورد واقتصادبازاری تعاونی را بشدت نیرومند میسازد-2-فراهم اوردن فضای سیاست وقوانین خاص برای توسعه قوانین والگوهای ثابت-3- بهبود ومستحکم کردن فضای سرمایه گذاری وباز سازی ومدرن کردن سازمانهای پوشش دهند که قدرت انگیزه ایجا دکننده را دارا باشند زیر ساختهای مورد نیاز- ساختن شهرهای صنعتی- مناطق ازاد وازادکردن تجارت( که تا امروز دوازده مرتبه به میزان اغاز رشد داشته است)-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99