سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – اقای ترامپ- ملاحظه کنند- خانم ها زودداستانهارا میپذیرند- ولو دستان خیالی باشد- زنان درنزد الهی حرمت عظیم دارند- که نمیشود  باانهابرخوردی تند داشت – انگاه پاسخگو خداوند منان است- درکتب  احادیث-یهود- مسیحیت- اسلام  امده است- با سرخ پوستان بد رفتار کردید- درحالیکه همه جزو خانواده الهی هستند- دچار سیاه پوستان ورنگین پوستان شدید- همه باید ان فطرت الماسی الهی را به ظهوربرسانند- وجاذبیت انسانها بسیار عظیم است- به -این شعر- ویلیام بلیک انگیسی –توجه کنید- درخت زهر- از دوستم به خشم امدم- خشمم را گفتم وکینه ام فروکشید- از دشمنم  به خشم امدم- انرانگفتم وکینه ام فرا روئید!!- صبح وشب در واهمه-به اشک دیده اش ابش دادم- بانیرنگ های نرم وفریبنده- بران افتاب افشاندم- روز وشب بالید- تا سیبی درخشان به بار نشست- دشمنم تلالو انرادید—ودانست از من است- چون شب برستاره قطبی پرده کشید- اوپاورجین به بوستانم خزید صبح شادمانه میبینم-( باکمی تغیر) به زیر درخت به سجده افتاده است- در کتاب مولانا- بسیار  قانون جذب مهم است تا قانون دفع- وبیادسخنیت خودرا تغیر دهیم تا قانون جذب درما اثر کند-نه بقول اقای بلیک ببر واشنگتن شویم- ببر –ببر هان  ای ببر- شرار تابناک اندر پیشه های شب- کدام دیه بادست جاودانه- برازش سهمگین تورا پروده- باز بقول مولانا  از دیوانه( داعش) نباید الهام گرفت – ودیوانگی را با دیوانگی- پاسخ داد- خون خون را نمی شورد – بقول خانم سیمون سینک- قدرت یک انتخاب(الهی) است وبه-قول قران- یک انتخاب برای  یک ازمایش- برای ارزش گرفتن از دست الهی است- وباید انسان برحرص وترس خود فائق اید- تادراین پست ومقام که خوداشاعتباری ولی است – ولی امتحانش وارزش گرفتن اش حقیقی است- به یکقهرمان جاودانه تبدیل شود - انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بهانه چشنوارهبه   فیلم فجر35- برخلاف بحث هائی که میشود-چشنواره فجر هنوز درخم یک کوچه است ویا اب ایستاده است-به نظرحقیر رشد مطلوبهانه چشنوارهبه   فیلم فجر35- برخلاف بحث هائی که میشود-چشنواره فجر هنوز درخم یک کوچه است ویا اب ایستاده است-به نظرحقیر رشبی دارد- سینمادرایران- یک رشدحاشیه ای داشت- فرزند صیغه ای بود- بزرگانی نداشت وحکومت هم به ان اعتنائی نداشت- مستمع ازاد-بود- ولی امروز جزو هنر های اسلامی-ایرانی است ومخاطب دارد که دجشنواره ها با احسسات ودرک وفهم ونگاه عمیق داشتن ودرک معنی چه هنری وچه فلسفی به ان گاه میکند- گرچه ممکن است سر سفره نیامده باشد ولی تا دم در امده است-مشکل ما از اینجا سرچشمه میگیرد-که ما قدرت تمدن سابق را ازدست دادیم- واسلام چراغ خاموش حرکت کرد ونگذاشت ان قدرت را دوباره به ان نحو بوجود بیاوریم- وضد دیکتاری –هابود- بهنظر حقیر فاشیست درتمدن ها کهن بوجود می اید وکمونیست هم یکنوع فاشسیت انسان گراتر است- تا بتواند ان قدرت سابق را احیا کند وفاشسیت درایران به نفع غرب عمل کرد ولی داخل را فریب داد به نفع غرب- وهم چیز مربوط  وابسته به حکومت شد که قدرت بال وپر زدن نداشت- ومیبایست هنر درمرحله اول کالبد شکافی ضعف ونقص کند که نمیتوانست بکند- وتاثیرات مال غرب بود وغرب روشنفکر ی بود که بقول مرحوماستاد عزیز شریعتی رحمت الله  علیه از خویشتن خویش جدا شد- ونمیدانست غرب درفرهنگ عقیم وبسیار ضعیف است-غول هائی مانند سعدی – حافظ –مولوی –فردوشی – نهج الباغه –قران راتشخیص نمیداد- هاملت – پیرمرد ودریا- بینوایان- چند جمله سعدی – حافظ ومولوی –قران هستند- البته امروز ما ازهاملت وغیره گذشتیم- ولی سعدی –حافظ- مولوی  زمان را میخواهیم- که هنوز بوجود نیامده است- ولی امام راحل علیه9 السلام شیپور اورازد- به فیلم های هالیوودی قبلاز  سقوط کمونیست یک نگاه کنید-  یک استاددانشگاه وارد یک کتا ب خانه میشود- یک کشیش جوان یک کتاب دربا ره فلسفه اجتماع رادردست دارد- باوخوش وبش میکند وازو یک سئوال سیاسی میکند- کهنظر شما چیست وایشان یک پاسخ دقیق میدهد- بعداز خریدن کتابی از مغازه خارج میشود- افق کشیش از بالا نگاه میکندواستاد دانشگاه افق اش پائین است به کرارات فرد ستاره به کلیسا پرابهت میرود مدتی وعظ را گوش میکند باخانمی ویاباکشیش صحبت میکند- مداوم دادگستری را نشان میدهد که سرانجام حق به حق دارمیرسد- یک استاد دانشگاه عاشق خانم راهبه  ای است که معلم کودکستان است- بعددیگر کارمند بدون پول ادعا یک طرح میکند که ریس شرکت نمی پذیرد واوبه یک شرکت میرودوثروتمند میشود وخانم ایشان بلسشیسار از لحاظ علمی وکاری بزرگ نشان میدهدکه مخالف نظر شوهر است وسرانجام کارخودرارها میکند وبه ان شهرستان میرود- یک فرودگاه مجلل وبزرگ دریک شهرستان کوچگ- شهری زیبا ودلربا- اما امروز- بیشترفیلمها در سوپر مارکت کهکشانی استهمه میخواهند به هرطریق شده ثروتمند شوندولو از طریق حرام- وارد هپروت میشوند خیالبافی هافردی روح اش دوتا شده است که انروح ضد روح اصلی است-چندجمله دربرد- وبعد دنیائی مثلا اخلاق سکولاریستی میگوید-همه اش جاذبیت افکت وصحنه سازی است- ومهدویت را شاخص کرده است- من شخصا یک کلاس مقدماتی دربارهمهدویت وبعدا یک کلاس متوسط- درباره مهدویت دیدهام ومتاسفانه کلاس عالی نگذاشتند وحق دارند چون معلومات لازم رانداریم- ومن تصور نمیکردم- که به میزان زیادی جذاب باشد- حتی شخصیت های خارجی وغربی که به ایران امدند-چه درقم وچه در شیراز حتی کشیشان انها سخت مهدویت عقلانی وجذاب دیده اند- ونکات بسیار جالی گفته اند ولی ما هرگز جرئیت نمیکنیم مثلا انرا درسینما مطرح کنیم-امید است که فرهنگ سینمائی – اسلام-ایرانی ساخته وپرداخته شود و-وارد مدار ساختن گردد گرچه ممکن است تا جابیفتد ضررمالی داشته باشد ولی چون عقلانی ومطابق بافطرت است کم کم نورانیت وحقانیت خودرا اثبات خواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جریان امریکا- تکرار تاریخ صدر اسلام است- قباز وارد متن شدن یک مقدمه عرض کنم- داستان راننده تونسی در فرانسه- درتونس کار نبود- هرکسی کار پیدا میکرد میبایست به افرادفامیل کمک کند- تنها کار بیشتر  رانندگی بود که گاهی پیدا میشد چه بعنوان تاکسی ویا بیابان گردی ورانندگی بخصوص دراروپا  کاربسیار سختی است- کمتر کس یاست مثلا سی سال راننده باشد وبیش از هزارماده قانون دارد- یک دانشجوی ایرانیکه در دانشگاه لندن فوق لیسانس میکانیک میخواند برای من تعریف کرد- که پدرمن تریلی داشت ومن از دبستان  تابستان ها درتریلی همراه پدربودم- ود تریلی درس میخواندم- در دوره راهنمائی پدرم تمام کارهای ماشین تا انجا که میتوانست-خوداش انجام میداد ومن کمک میکردم واچار میدادم وبرای من شرح میداد وارهمان موقع من به رشته میکانیک علاقمند شدم درسال های اخر دبیرستان در جاهائی درجاده اسان بودمن پشت  فرمان منیشستم وبقدری پدرم به من اطمینان داشت میرفت ومیخوابید- وتا تصدیق دوهمگانیرا من گرفتم- در دانشگاه پس از دوسال بهکلاس اموزش میکانیک ماشین رفتم وتصدیق یک گرفتم- وبه انگلستان امدم وتصدیق بین المللی گرفتم- بفکر افتادم تابستان ها رانندگی کنم علاوه برپول خوب انگلستان بگردم واز تسهیلات زیاد شرکت که مجانی است- استفاده کنم  مانندخانه هابین شهری وخوابگاها وگاهی دهم هتلهای مجانی با تمام تسهیلات مانند استخر وغیره- شرکت مزبور گفتند ائین نامه هزار تاماده قانون یک سال طول میکشدوسیص تا انرا برو یادبگیر وکلاس گذاشتندودرظرف دوهفته یادگرفتم-پشت تریلی نشسته ام اول سرعت بسیار کم است- هرخطائی بکنی فورا به شرکت گزارش میدهند- دم بیمارستان بوق نمیتوانی بزنی ودردرمیدان سبق نمیتوانی بگیری وبوق نمیتوانی بزنی درجاده سیص متری رستوانها بایدبه  ایستی- مسافر حق سوارنداری مگر اضطراری باشد که بعضی ازانها اجرا نمیکردم ودربین راه خانه ای دوطبقه دارند کلید رابایداز همسایه روبرو گرفت وماشین به شرکت تعمیربرد ترمز  وبعضی نکاترا چک کرد وراننده باید شاهد مسائل باشد وپایه ورق راامضا کند که بسیارمهم است که درست تعمیر شده یاچک شده واگر ماشین کمی کثیف بود حتما بایدشسته شود وبه طبق برنامه حرکت کند واگر از برنامه عقب است گزارش دهد تا بگویند چه گاری باید بکنی  وبه بندر هم میرسی در یک هتل اطاق مخصوصدارند مدت کمی میتوانی بیرون وازاد باشی- از این لحاظ بسیار خسته کننده است- یک تریلی همی شرکت- مشخص نشد که مست بوده ویا ترمز بریده است وشماره او بامن شایدیک نمره اختلاف داشته است ظاهر ترمز میزند ومیفهمد ترمز ندارد صدای اژیر درنمیاورد که ماشین پهلوی متوجه شود به سمت کوه میرود که تریلی رابه کوه بزند وماشین پهلوی اوبه کوه وماشین میزند ودونفر کشته میشود- ایبشان فرمودند بعداز یکساعت رانندگی پلیس منرادرجاده متوقف کرد- ماشین بازرسی کرد وفرمود چرا اژیرنزدی ودونفررا کشتی- گفتم من مسئله ایجا نکردم وجناب پرسید گفت تمام علائم داری وبخصوص ایرانی هستی از شما هما بعیدنیست- من به ایشان گفتم شما شتباه میکین حتما ان تریلی مال ضشرکت ما است ومن بایدحرکت کنم وگرنه شب  باید دربیابان بخوانم نیم ساعت گذشت پلیس امد عذرخواهی کرد ویک کاغدی را امضا کرد که به اندازه نیم ساعت من میتوانم باسرعت بیشتری حرکت کنم- وبقدری رانندگی خستگی اور است  ومسئولیت زیاد داردکه گاهی ترلی به  ترمینال میرسد ساعت ها وقت میگیرد تاچک شود وشسته شود وانرا راها کردم-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای ترامپ-  همیشه در دفتر  خاطرات خود- جمله –بسم الله الرحمن الرحیم بنویسید- وبدنبالاش جمله عجل الله تعالی فرجه  وسپس باز بنویسید- جهش بعدی- سعی کنید به خود نمره بدهید- وهمیشه سعی شما این باشد که نمره بیشتری بگیرید- انشا الله- از – اقی چارلی –کیم- یادبگیرید- کار ها یک شبه درست نمیشود- همانطور که یک شبه هم خراب نشده است- ساختن به  است- مراتب سخت تراز خراب کردن- برخورد های نا مناسب با انسان ها نشان از نقص مدیریت است- وسرانجام به نفع دشمنان تمام میشود- شما ریاست جمهوری را قربانی منافع خودتان نکنید- وازهمه بدتر  افراد زیر دست خودتان قربانی خود نکنید—تا انه بتوانند از منافعخود دفاع ومراقبت کنند- بلکه بزرگان منافع خودرا فدای منافع مردم میکند—تا انجا که بتواند درنجات انسانها گام برمیدارد-وبه همه احساس امنیت وارامش میدهد- جز به جنایت کاران-که انهادحساب دیگری دارند ولی هم سعیمیکند راهی برای نجات انه هم پیدا کند وانهارااز این حالت برگرداند-امروزه کارها در سطح جهانی پیش میرود وبایدجهانی فکر کرد بقول- اقای باب چیمن—هرکس دلی رابدست بیاورد باید اعتقاد رهبر باشد نه منافع مادی –همه باید احساس امنیتو اعتماد و اطمینان وارامش کنند—رهبری اصل مهم اش قدرت نمائی نیست- رهبری اصل مهم اش – انتخاب درست است—درانتخاب شئونات  انسانها بخوبی حفظ شود- واین نشان  قابلیت یک رهبر است—رهبر در انسانیت وکمال وارزش های والا باید بیشترین ریسک رابکند- تا افراد عادی – در فیلم- اسپیلبرگ- -یک پری مهربان- عروسک چوبی را تبدیل به انسان کرده است- انسانها این هوشمندی و شایستگی دارند ولو وارد جهنم شوند از ان بیرون بیایند وتولدی دیگر وبهشتی شوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از تحقیقات دانشگاه  دهلی- طرح- وترکیبات پلیمر بر مبنای – بال اسید- که پتانسیل همسازی با محیط زیست را دارا است-ترکیبات پلیمری درای انواع مختلف است- وکس نمیتواند که درباره انها درزندگانی خود فکر نکند—این مواد ساخت بشر—هریک ازدو-را-دارا است- یا کل انها تجریه درمحیط زیست نمی شوند- یا دریک پورسه بسیار طولانی تجزیه میشوند-و سبب یک ضربه مهلک بر اکوسیستم میزند—این پروژه درباره- یک -طرح –ترکیبات- درباره-یک- پلیمرجد ید همساز  بامحیط زیست و توسط موجودات- محیط زیست- تجزیه میشود—اهمیت این کار این است که عمکرد ان در مواد زیستی بعنوان مثال- درسیستم  توزیع دارودرانسان- وبافت ظریف  مهندسی- وغیره-کاربرد ترکیبات طبیعی-مانند بال اسید- که درساخت مواد جدید نقش دارد- میتواند در بهتر کردن مواد باهمسازی با محیط زیست و از هرنوع پتانسیل(ظرفیت استعداد) سمی کردن محیط زیست با تجزیه شدن ان محصول جلو گیری کند- بحصوص زمانی که کابرد ان در مصارف داروئی زیستی  باشد- باید به خاطر سپرد- این پروژه درگیر-یک پلیمر بهتر ومتفاوتتر(نوبل) قابل تجزیه است که از ترکیبات که در طبیعت پیدا میشود- مانند –بال اسید- که درانسان است- ساسسینیک اسید- که در سیب-انگور یاقوتی-کلک بروکلی( درایران بروکلین)-گوجه فرنگی-توت فرنگی وغیره) وهمچنین اسید طبیعی- سباسسیک- ساخته میشود- هدف  های مهم این پروژه- توسعه اگاهی درباره درمیان دانشجویان درباره محیط زیست بسیار دوستانه وپتانسیل وظرفیت  خصوصیات پلیمرهای همساز با محیط زیست و فراهم اوردن و-تجربه خلاق کردن دانشجویان برای ایجاد ترکیبات پلیمری- که دربرگیرنده ترکیبات که در طبیعت وجود دارد(که خدایان مثل کالی انرابوجوداوردند؟؟!!)- که بر اساس واکنش های سریع(کلیک) شیمیائیکه دریک پروسه طولانی بخش مهم واکنش پلمیریزه شدن اتفاق میافتد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اخبار اقای ترامپ- دمکرات ها- درحال احیا خودهستند- وقوا نین جدید-را قربانی برای هیچ میدانند- که اشک های مجسمه ازادی برگونه اش جاری شده است- وبعضی سناتورهاهم قوانین مهاجرت برخلاف دستورات مذهب میدانند—بی اعتبار کردن – گرین کارت- ضربه شدیدی به حیثیت امریکا وارد کرده است-  اقای ترامپ با ریسجمهور مکزیک تلفنی صحبت کرده است وفرمودند من مکزیک ومردم بزرگ مکزیک را دوست دارم- این دیوار برای مردم نیست وبرا یعده ای خاص است- اقای ریستجمهور مکزیک فمودند ومابدنبال درحقیقت خودکافی وصنعتی شدن هستیم- ونمی خواهیم مصرف گرا شویم- بدنبال تولید هستیم- وبسیار جالب است- اقای ترامپ- دستوردادند تمام طرح های دولت قبلی را که درباره داعش طرح ریزی شده بود متوقف شودوطرح جدیدی برای ریشه کن کردن- داعش ظرف یکماه  انجام گیرد  یعنی طرح های گذشته سیاست مدارانه بوده است- لذا احتمال ضربه زدن داعش به داخل امریکا احتمال اش زیادمیشود وبر ای حفظ امنیت مردم دستور جدید مهاجرت را صادر کرده است درحالیکه گفته است من ارتش رادراین جنگ دخالت  نمیدهم –چگونه میخواهد داعش را حذف کند؟؟- احتمالا نیروی هوائی ان عمل میکند درحقیقت عقب ماندن امریکا درخاور میانه- و قوی شدن ارتش های کشورهای اسلامی خاور میانه وهمکاری این ارتش های اسلامی باشوروی وچین امریکا خود را لبه پرتگاه درخاورمیانه میبیند- که ممکن است به یکا انقلاب رادیکا مذهبی شدیدتری مثل ایران منجر شود وخطر هم بیشتر درسوریه احساس میکنند که دستورداده شده است که مسیحیان سوری دروضعیت بحرانی هستند وانهارا بایدبه امریکا انتقال دهیم- اینده نزدیک هدف های اقای ترامپ را بخوبی مشخص میکند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—اثبات روح-کلمه-چه-مثلا- چه چیزی- هیچ مابازای-مادی نداردمعنی ان شاید بگویم- کدام- یعنی نمتوانیم ماده ای را تصور کنیم- که اسم-ان- ان -چه- باشد- اقایان ماتیارلیست- میفرمانید این یک قرار داد است- خوب قرارداد باشد بایدیک مابازای-مادی داشته باشد- یک ماده واسطه واقع شود- این چه-هم درموضوعات مادی بکار میرود وهم غیر مادی- بعنوان چه رنگی علامت رفتن درراهنمای رانندگی است –جواب رنگ سبز است- این مادی- اما چه جمله ای شمارا خوشحال میکند- چه جملهای شمارا عصبانی میکند- چه جمله ای شما را امیداور میکند- جواب فلانکس بیاید- ازمن عذر خواهی کد ویا حداقل بگوید- من اشتباه کردم- مابازای مادی انها کدام است- میتواندهیچگونه مابازای مادی نداشته باشد- حضرت علامه ایت الله مرحوم علامه سیدمحدحسین طباطبائی- رحمت الله علیه- میفرمایند اگر حافظه تنها بامنبع مادی کاربکند- هروقت ما خانه میبینم- درحقیقت بعلت ان است که درحافظه ان تصویررا داریم- این تصویرمادی از نوع  انرژی است- که میاید میرود دفعه بعد کپی ان است ولی مغز– ماتیارلیست میگویندمغز میتواندکپی بزند-درحالیکه مغز چنین کاری نمیتواندبکند- جواب میدهند هردفعه که خانه میبیند- انزمان هم درحافظه باقی میماند-اما جواب درب منزل را  ما رنگ تازه ای زدیم وایشان هردفعه به شخص میگوید که قبلا رنگ ان فلان رنگ بود انرنگرا که مداوم مغز کپی نزده است وتاخرعمر دیاد ایشان است هروقت درباره درب تفکر وتصور کند- ایرد دیگر همه میبیندکه  گاو علف میخورد وبعدمتوجه میشوند علف- شیرا بوجود میاورد از شاهد درک میکند- ولی درتاریخ ندیده است- گاو اولیه چگونه بوجود امده است-  مغز مادی ماننداینه عمل میکند یعنی فرد درمقابل اینه باشد تا تصوریراش دراینه بیفتد- ماده بهعقب باز نمگیرد وچیزی راکه ندیده است – درباره اش قضاوت نمیکند-چگونه باجمع اوری اطلاعات میتواندبه گذشته باز گردوعلت را درک کند وبعضی میتوانند وبعضی نمیتواند علت نتوانستند در خصوصیات مغز نیست چون مغز همه تقریاب یکسان عمل میکند این مال عامل غیر مادی است  روح است که کپی مادی میزند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99