سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از مجله سرامد-وید هافمن- کار افرین- شماره بیست ونهم جدید-وسرمایه گذار امریکائی وبنیان گذار لینکدین—اگرازنسخه اولیه محصول خودتان خجالت نمیکشید- یعنی خیلی دیر شروع کرده اید—کاترنیا-فیک- بنیان گذار بزرگ ترین وب سایت- تبادل عکس  وویدو": فیلیکر:" این ئکه روی مسئله درستی کار کنید- خیلی مهم تر از این  است که سخت کار کنید—هنری فورد- بینان گذار کارخانه فورد چه فکر میکنید میتوانید وچه فکر کنید نمی توانید درهردو صورت- حق با شماست- پاپ پارسونز- بنیان گذارگوددی-- وقتی اماده هستید- که همه چیز را رها کنید- احتمالا خیلی نزدیک تر از ان چیزی هستید که فکر میکنید- مارک کیوبن- صاحب تیم دالاس ماوریکس- وشرکت هدنت- هر-": نه ": مرا بله نزدیک تر میکند—وی کروک:موسس فروشگا ه های- فست فود مک دونالد-هرچه بیشتر عرق بریزید- خوش شانس تر میشوید- الا ما سعی – دیوویکی- بینان گذار-هکردو-هیچ خط پایانی وجود ندارد- بنابراین از مسیری که میروید لذت ببرید- جورج الیوت- نویسنده هیچ وقت بر ای  این که به کسی تبدیل شوید که میخواهید دیر نیست- استیوجایز- بنیان گذار – اپل- -بعضی وقت ها زندگی با پاره اجر به سرتان میکوبد- ایمانتان را ازدست ندهید—سعی دکنید  که به پیشرفت  پایدار برسید وسعی کنید همه را به سمت پیشرفت تحریک کنید وشماهم دراین مورد- کمک کنید- سعی کنید برای خود شرایط مطلوب را بوجود بیاورد- واین ارزش با یک سازمان دهی هوشمندانه بدست می اید- همیشه با نگاه اخلاقی وحیانی به هستی وجهان وانسانها نگاه کنید- بدنبال ان مسائل بروید-که بشریت اروزی انرادارد وعقل و-وحی— انرا تائید میکند- بدنبال نابودی فقر- ود ر تلاش برای وحدت اجتماعی باشیبد—حفط محیط زست رشد محیط زیست را دراولویت خود قرار دهید- وطبیعت را دراطراف محل زندگانی خود بیاورد وباان هماهنگ باشید- در تمام  ابعاد درجهت رشد ابعاد وبرطرف کردن کاستی ها باشید- درتمام ابعاد درجهت رسیدن به حد تعادل وهماهنگی بین ابعاد باشید- چنانچه زمانی  میبایست دچار افراط وتفریط شوید ولی همیشه دراین وضعیت نمانید –به محض انکه مسئله حل شد- به سمت  تعادل باز گردید- همیشه  قبلا میگفتند- محیط –انسان را استثمار- میکند ویک عنصر خارجی نا مطلوب است- وانسان باید بر محیط وطبیعت مسلط شود- وبه انها شکل دلخواه دهد- امروزه میگویند از محیط وطبیعت استفاده مثبت بایدبرد وباهردو باید هماهنگی لازم انجا شود- هرچه میتوانید- اگاهی خودرا رشد دهید- باهرچه که لازم است پیوند داشته باشید مثلا ارتباط جهانی – میبایست بخوبی انرا بشناسید واستفاده بهنیه ببرید- در مراحله اول- زمانبیشتر برای اگاهی است وکمتر  برای عمل- ولی بتدریج که علم  زیادمیشود زمان برای برای عمل بیشتر میشود- هرچه میاموزید سعی کنیدازان به یک عمل صالح هم-نائل شوید- نظریات کهدرمحیط است ممکن است بعضی  ومواقع فریبنده باشد سعی کنید –محیط رابخوبی بشناسید در کارهای خود- به عدالت ورحمت توجه داشته باشید همیشه برای خود قانون بسازید- وکارهای خودرا مرتب کنترول کنید-ایمان-تقوی – همیشه نسب به کارتان مسئولیت تعهد داشته باشید- از افراد بی مسئولیت وبدون تعهد- دوری کنید- اثر کار  دیگران ومحیط را درخود ارزیابی کنید- وهمچنین اثر کار خودتان  رادرمحیط ودیگران ارزیابی کنید- همیشه شما کارتان از یک جز کوچک شروع میشود- در طرح های خود با کمترین ابزار وبیشترین کارائی را مدنظر داشته باشید-در اوائل کار میزان استقلال نظری خودرا کم کنید وبیشتر از دیگرا بیاموزید- تا تفکر  متقن ومستحکم واستوار وکار امد را بدست نیاوردید- دست به ابتکار نزنید—وکارهائی که دیگران شروع کردند که مفید است  وتکامل برای روز ندادند شما- انهارا بروز کنید- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تک  سوار کربلا است-1- حاصل مصدر عشق کجا است- حتم دارم که انجا کربلا است- ان نگاهی رعشه برعرش انداخت- ان نگاه ای که برابن  خود نهاد- صبرا لله از ازل تابه ابد-رویت  خونین کربلا است-سجده ملک برحضرت ادم ازبهر کربلا است-خودشکستن-خود- فرورفتن -از اسب فتادن- بهر حق- عزت به عالم بخشیدن عزیز کربلا است- هستی خلقت گرچه بسیار پهناور است قله ای میخواست انهم خون فشان کربلا-است- این رویا درسر عرشیان مواج بود- بالتراز ما کیست –انهم تک سوار کربلا است- یوسف دوران گرچه عاشق زلیخا بود- اما چون مجنون درپی لیلی بدشت کربلا است-عارفان گرچه درصورت بدنبال حق اند- انکه درخون حق دید ماه کربلا است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-مقاله بسیار ارزشمندی است در اطلاعات روز یکشنبه- 26 –دی ما- که حتی میتواند- تاکتیک های امریکا درجهان ودرایران درزمان شاه رابه خوبی تبین کند- بنام پارادوکس- سیاسی قاهره از مرسی  تا سیسی- کدام پارادوکس؟تا مرسی تمام حکومت یکطرفه به نفع امریکا ومطابق میل انان بوده است وسران حکومت امتیاز مالی داشتند- امریکادر افریقا سه میلیارد دلار هرینه کرده در سال هزینه کرده  وگفته است دیگرقادرنیست وچین میتواند حداقل سالی یک میلیارده ونیم هزینه کند کهمداوم بیشتر خواهد شد وخرید هم  میکند؟- درحالیکه امریکا به مرسی واخوان المسلمین به شرطی که طرح های اصلاحی را پیاده نکنند سالی هشت میلیارد دلار بدهد؟؟ وحال نوبت اقای سیسی است که امیتاز بگیردمقاله مصباحه ای است- که خبرنگاری بااقای- عبدالله الاشعل- که ازدبیرستان جزو کادر اخوان المسلمین بوده است -تا معاونت- اسبق وزیر امور خارجه مصر رسیده بوده است- یک مقدمه- یکی از شیعیان طرفدارامام صادق علیه السلام در زمان حیات ان عظمت علیه السلام که مطلب قریب به این موضوع است دیدکه درمیدان شهر مدینه عده ای  از بردارن سنی حلقه زدند ویک مجوس ایرانی درحال اثبات دوخدائی است وهم درمقابل اوساکت هستند وایشان زیاد علمی نداشت ولی واردبحث شد ولی ان مجوس خوب مغلطه میکرد وان جوان نمیتوانس جواب ایشان بدهد به ان مجوسی گفت اندکی تامل کن- سریع خدمت امام صادق علیه السلام رسید- وجریان را گفت امام به نظر میرسید چنین گفت- علم تو کم بود تشخیص مغلطه راندادی- حال یادبگیر- امام مسئله برای اوحل کرد وگفت حال برو  باان مرد مجادله کن وان مرد را شکست داد ان مجوس پرسید کجا رفتی از پیش چه کسی یاد گرفتی- ایشان جریان را گفت ومجوسی به سمت امام علیه السلام وبر گشت وگفتاز علم اومتحیر شدم- ایشان میفرمایدما قبلاز ان اندکی ووسه اشتم که خلافت هم میتواند سلیت مدارباشد ولی انروز پی بردم امام معصوم لازم است- اماان مقاله-در صورتیکه بحران اقتصادی مصر ادامه یابد—مصر به حالت ورشکستی و ویرانی دچار میشود- اکنون مشکلات یکی ودوتا نیست واز برنامه های اصلاحات اقتصادی خبری نیست؟؟؟!!! واقتصاد نابود شده است ؟؟!! وعدهای از این اوضاع به نفع خود خودشان استفاده میکنند وافکار عمومی ملت راهم گمراه کردهاند- - اما اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد وبه جائی برسد که گرسنگی بر مردم مصررا به تنگ اورد ومردم چارهای جز انقلاب نداشته باشند ان وقت استکه شاهد انفجار خشم ئملت خواهیم بود- سیاست رژیم شاه هم همین بود- د در داووس ایت مطلب بیان شد تاقبلاز انقلاب امام الخمینی رحمت الله علیه دکترین این بود که نظم جهانی بهنفع دوبلوک را قدرت جنگند ها تعین میکرد ومردم نمیتواستند نقشی دادشته باشند امام الخمنینی رحمت الله علیه باقدرت مردم این دکترین رابه به بایگانی تاریخ فرستاد- حالدرغرب ترس از انقلاب مردم مصراست- چرا گرچه میتواند به ظاهر با تحریم وغیره مردم رابه زانودراورند- اما امام الخمینی رحمت الله علیه فرمودند بلوک بفهمند تاریخ ورق خورده است این بارخداوندمنان به نفع مظلومین حرکت میکند ممکن است مقداری اذیت – کنند ولی خودبیشتر ضرر خواهند کرد- واین را مردم بخوبی درک کرده اند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – اقای لهستان- رقص های وباله کودکانه امریکائی- امروز مسئله اورپای شرقی نیست- همان طور که یک الیت اروپای شرقی گفته است رقص وباله  نشان دهند – قرنهای دیکتاتوری- وطاغوت منشی – موضوعیت اوروپای شرقی است- میز- کاخ- کیش شخصیت -تک فکری- اوروپای شرقی با فضائی که پیدا کرده است میخواهد برپشت جهان شلاق بزند- زقص وباله سرانجان بایدبهترین اعتقادرامطرح کند- که لذت واقعی دران است- انشاالله دراین جهت گام وسیر وسلوک داشته باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بحث بحران ها- که امروزه در نشست  دواوو س هم موردتوجه واقع شده است- کارشناسان جهانی به این نتجه رسیدند- که ازادی ودمکراسی- نه تنها بحران هارا کم نکرد بلکه زیادتر کرد واز همه مهمتر مبارزه فیزیکی راهم بیشتر کرد- وریشه ان درفرهنگ ها است- بعناون مثال- درامریکا رای اکثریت درمجلس امریکا – باعث تقسیم بندی  نژاد اصلی ونزادهای دغیر اصلی شد که بعدا بنام نژاداکثریت ونژاد اقلیت تعریف شد کرای داده شد که سیاه پوستان در ماشین ته ماشیین بنشینند- وسفید پوستان در اول اتوبوس بنشینند- حتی مذهب هم- این امرا تائید کرد که کلیسای سفیدپوستان باید جدااز کلیسای – سیاه پوستان باشد- بحرانهای امروزه درجهان کاملا د ر داووس در سویس نشان میدهد- که اینده نامعلوم وغیرقابل کنترول خواهد بود- ومشکلات زیادی وجود دارد- که رفع انها  بسیارمهم- وامید به کنترول بسیار مشکل ونامعلوم است لذا هر نژادی وهر مذهب وایدولوژی به این سادگی دست از برتری طلبی بر نمیدارد ودر فرهنگ دیگری ادغام نمیشود وبقول وزیر کشور بلژیک میابیست درک از اقلیت ها در اموزش .پرورش وتا سطوح عالی در دانشگاه داده شود وقانون شهروندی که سرلنجام دمکراس یرا محدود خواهدکرد اقلا توسط دولت اجرا شود وفرهنگ- مسلط بیادفرنگ های اقلیت را تحمل کند وفرهنگ اقلیت هم فرهنگ اکثریت را تحمل کند که بسیاری سخت است-درحقیقت فرهنگ های انسان ساز ویافرهنگ های مذهبی که در اصل جهانی نبودند ومیخواهند-باقدرت نمائی خودرا جهانی  معرفی کنند که شایستگی انراندارند- وخود به انواع واقسام درامدند وباهم نزاع ابدی دارند وتفاسیری از خود میکنند وانرا مطابق میل مردم جهان میدانند-  یک بحثی در داووس مطرح شد که از شخصیتهای مختلف درباره ان مصاحبه ای  باشخصت های برجسته جهانی انجام گرفت- یک طرح- یک ایده-  ایشان استراتژیست- تاثیر  تحقیقات پزشکی وداروئی در مردم جهان است- که نام ایشان  اقای برین است که انسانیت تعریف اش دراینده تغیر خواهد کرد  واین انسانیت امروزه ای درحال فروپاشی است وان انسانیت چگونه خواهدبود برای ایشان نامشخص است وچند فاکتور انرا بیان کرد- که زندگاندی درهرجا ودرهرلحظه بایدبرای فردمعنا دارباشد- چهاز طرف دولت وچهاز لحاظ فرد ویاجمع وچه بخش های مختلف شغلی- وحتی درتفریح کردن—خداوندمنان میفرماید هویت انسان را  بایدخداوند منان بیاد تعریف کند وانهم بندگی خداوند منان طبق مایفست خداوند منان  بایدباشدکه دران مومنین درسطح جهانی برادر یک دیگرهستند پس نزاع ها وبرخوردها وچالش ها ازبین میرود وفرهنگ کوچگ تر فرهنگ های فرعی هستند که میبایست درچهار چوب فرهنگ افضل حرکت کنند- نظر ایشان این بود که دراینده انسان ها- چه فرد وچه جمع دارای قوانین خاص خود خواهند بود ودولت ها وموسسات هم قوانین خاص خودرا خواهند داشت- کار مشکل هماهنگی این قوانین خواهد بود وبقول خانی دیگر مشکل روسیه وغرب به زیربنای گذشته برنمیگردد بلکه به مشکل حال برمیگردد وجناب اقی برین معتقد است اوزش وپروش وسطح علمی دانشگاه بقدری پیچیده وتوسعه یافته باشد که بتواند مهارت ای لازم برا اینهمانگی قوانی را بوجوداورد وکاری است بسیار مشکل که من نمیدانم که موفق میشوند یانه- کم کم اسنان دارد به این سطح میرسد که دچار ضعف فکری است که یک انسجام بین انسانها حتی دریک کشور بوجود اورد- وهمین بحث کلیدی قران است که باایات مختلف تذکر میدهد شمافقر درتمام ابعاد دارید وخداوندمنان درتمام ابعاد غنی است- ایشان معتقد است گرچه در کشوهای پیشرفته دم از معنویت میزنند ولی این معنویت نقش کلیدی ندارد منافع وجلب قدرت است که حرف اول را درواقع میزند  وبقول خانمی نشان ان حضور دائمی جنگ سرد است- ایشان بیان کردند یک نبرد جدیدی مطرح شده است قوانین مردم برای توزیع وپیشرفت اقتصاد وباقوانین افراد صاحب تکنولوژِ ی برای پیشرفت تکنولوژی ایندو باهم دراینده برخورد وایجاد چالش زیادی خواهد کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نوار استادمعززحضرت دکتر رائفی پور را درباره حضرت عباس رحمت الله علیه-شنیدم  بسیار زیبا بود-  به اقای نخست وزیر اسرائیل  باید بداند- که نامه شما وصحبت شما حتی  سگ وگربه وگاو هم انرا نمیخوانند- ایران – تازمانی که پیروی یدا الله هست هیچ قدرتی نمیتواند انرا شکست دهد وانهم حضرت عباس رحمت الله علیه است- ایشان در کربلا دقیقا قائم ومقام امام حسین علیه السلام هستند – یعنی ولایت فقیه  امام حسین علیه السلام هستند- من تعجب میکنم بعضی هاا باولایت فقیه مشکل دارند- قبلا ایران یک ارتش  داشت  بعدا به دستور امریکائی ها سه ارتش شد ه هرکدام بخشی ازایران- حفاظت میکرد به نظرمیرسد این سه ارتش بعلت خوصیات زمینی ومکانی وعوامل دیگر نوع تخصص ها وابزار فرق میکند- واین فرق بسیار زیاد است—لذا ارتش ایران میبایست یک- سری  دوره  های جدید درسطوح بالای نظمی یاد میگرفتندذ که بتوانداین سه ارتش رابوجود بیاورندوهماهنگ کنند که جناب فردوس یکی ازانها بودورفت این دوره یاد گرفت- وعنوان ارتشبد بوجود امد- ولایت فقیه همین طور است – قبلاز حکومت اسلامی- فقه مهم بود از سیاست وحکومت داری خبری نبود- لذا مراجع اعظام رحمت الله علیهم اجمعین تنها دربعضی موارد خاص ماننددیدن ماه ویا مجتهد رای  احتیاط دهد ومجتهد خاص که از لحاظ علمی بیشتر قبول است اگر حکم واجبی داشت از ایشان تبعیت شود ولی زمانی جکومت اسلامی تشکیل شد درمسائل سیاسی وحکومتی وغیره باید – یک فرمانده – ویک دستور باشد- مانند ارتشبد- درجنگ هم همینطور است- یکفرمانده ویک دستور- این مقام حضرت عباس- رحمت الله علیه  بخوبی داشت- ما بصیرت را درک نمیکینم چون ایشان درمقابل امام معصوم علیه السلام صحبتی  نمی کند- یک بحث فرعی ما اینجا بکنم- جناب سقراط فرموده است اخلاق هنر است-  چرا هنر است چون انسان بیش ا ز دویست وپنجاه اصل را بایدرعایت کرد- تا انسان جذب شود یکی از انها علم است ومابقیه بسیاری از انها ناشناخته شده  است – زمانی که اقای چرچیل درانگلستان محبوب بود- انگلیسی سگ که قیافه مانند چرچیل داشت میخریدند ولی بعداز جنگ چرچیل معتقد به خودکفائی بود ولی چون کارخانجات درهم کوبیده شده بود زمانبر بود ومردم تحمل نکردند وچرچیل دیگر نخست وزیر نشد- نفر بعد درست مانند رای مردم عمل کرد مداوم از امریکا وام گرفت وکلاهای امریگائی روانه کرد درباز پس دادن ان وام درمانده شد ایشان کنار رفت کم کم فهمیدند سیاست بیشترهنر است تاعلم میگویند پنجاددرصد مردم وپنچاه درصد متخصصین حال اگر  مردم ان درک داشته باشندوامکانهم داشته باشد مثلا شصت به چهل میشود عددنسبیت بر اساس هنر است این هنرر ا حضرت عباس علیه السلام بخوبی دارد- امام حسیت علیه السلام درحدامامت دارد- - اقای دونالد ترامپ- جائی علم دارد ولی هنراش ندارد واگربهاین طریف حرکت کند شکست میخورد—چرا-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تجد د واسلام- من نمیدانم چر که این مسئله بسیار اسان وساده است ایتقذذکشش می اید  وحل نمیشود- شاید علت ان یک وجه اخباری ویامانندان دارد- اخباری مانند کسی است که کور است دست بر ه چیز بمالد انرا همانطور بیان میکند ودرک میکند- وهیچگونه سئوال عقلانی از از خود نمیکند-  بعنوان مثال- اگرحدیث این رابگوید از اهل تسنن علم نیاموزید وبه احادیث انها اعتنائی نکنید- دراینجا عقل تعطیل میشود- درحالیکه هیچگاه عقل تعطیل نمیشود وقید میزند ویعنی ان نامحدود درجائی محدود میکنددکه علمی دارند وحدیثی دارند که- درست است- ودرحدیثی دیگری کهاز پایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- قریب به این مضمون یاد شدهاست که حکمت گمشده مومن است ولودرنزد کافرباشد ومومن احق است نسبت کافرکه ان علم بایدبیشتر درنزدمومن باشد تا کافر- ولی اخباری   انمطلب رانمی پذیرد وبطور کلی کافر واه تسنن را بایکوت میکند-عظمت عقل همین بس است که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- اگر براساس عقل- تحقیق کردید ولو اشتباه  بود یک اجر دارید واگر درست بود دو اجر دارید این د.واجر  بعث میشود فرد تلاش بیشتری کند- پس اس استنباط واجتهاد بایدانسان استقبال کند نه انکه انرا طرد کند سارنجام راه عقلانی کشف میشود وبهره های فراوانی بوجودمیاورد—داستان تجدد در دانشگاه لندن سرکلاس مطرح شد- بعداز رنسانس که دران زمان-غرب از لحاظ علوم تجربی  نه تنها اندک بود بلکه غلط هم بود درتاریکی بودند چون قدرت پاپ ها شکسته شد اجازه استفاده از علوم مسلمان داده شد- ولی ایدولوژی  وعلوم انسانی اسلام داده نشد ودرحقیقت این علوم ترجمه نشد زیرا درصحت ودرستی ان پاپ ها زیادشک کرده بودند وحتی انکار کرده بودند وکسی هم ازان دفاع نکرد- بیشترین علوم -علوم مذهبی وعلوم انسانی بود واین سئوال مطرح شد که چناچه ما علوم انسانی مسیحیت را کنار بگذاریم- جای انرا باچه علمی پر کنیم- ازترس برگشتن به علوم انسانی مسیحیت- اساس راگذاشتند ازادی ودرک انسان از خوداش وگفتند وبروید وانسانرابشناسید وانرا ملاک قرار دهید- کم کم متخصصین یکشبه زیاد شدند- اختلاف ایجاد شد لذا دانشگاه بوجود امد کهدرست را از نادرست مشخص کند واین تحقیقات مداوم رشد پیدا کرد  ودراوائل حالت توصیفی داشت وکم کم کاربردی شد- ودقت عمل بیشتر درعلوم تجربی بود وبیشترهم به ان توجه شد وحتی امروز متولی درست وحسابی ندارددر حقیقت هرچه مردم بپسندند- بعداز جنگ جهانی دوم که فاجعه عظیم بود  مسئله حقوق بشر مطرح شد- وبت غرب شد امانه درعمل بلکه درشعار البته ببی تاثیرنبوده است انهم بعلت قوی شدن عقل  وضرباتی از اختلافا ت ایجاد شده است واخلاق هم از بعد عقلانی به بعد عرفی تبدیل شده است ولی باز بعلت سواد وتجربه  نقش های کمی سازندهم دارد- یک مثال بیاورم- این مطلب درسرکلاس دانشگاه لندن مطرح شده است  کشورسویئس- کشوری است مدتها مدعی مدینه فاضل بوده است وحتی اروپائی ها وامریکائی بیشتر مایل بودن درسوئیس باشند- درشکرهای غربی منجمله سویئس یک سر ی جنایت کاران بغلط بالفطره پدیدار شدند- که جنایت کار روزانه انهابود  کوچکترین سئوال ازانها ولو بپرسنددراین کیسه چیست فرد رابلافاصله میکشتند- ویاباخونسرئدی فرد به زیر چراغ میبردند وانجا میشکتند درحالیکه مثل ان ست که هیچ اتفاقی نیافتاده است ودرزندان مداوم مسئله میساختند- یک پرفسوری هم پزشک وهم دارو ساز به اینتجه رسید- که اینان قابل معالجه نیستند- باید داروئی ساخت که انهارا ارام کنددولت سوئس ان ق4درتی که امریکا داشت درمسائل مالی نداشت تا انجا کههتنواست یک ازمایشگاه مجهز دراختیار این پرفسور بگذارد پرفسور به هروئین رسید متوجه ضررهای ان شد ولی چون پول گزاف نداشت ومیبایست یک ازمایشگا عظیمی بر پا کند برای بدست اوردن پول –هروئین واردبازار کرد وپول نجومی بدست اورد وان ازمایشگاه راساخت حال دریک کفه ساخت دارو ودرکفه دیگر جنایت عظمی را بگذاریم این ملاک غرب است این تجدد غرب است ودولت سوئیس که بخوبی مطلب را میدانست وسنگ حقوق بشر بر سینه میزد جلوگیری نکرد لذا اسلام به صورت مطلق- تجدد را نه رد میکندونه قبول میکند-بلکه میسنجد- درباره ازادی هم همین نحو است مسئله بنام عقب نشینی- درمقابل  تجددمسخره است البته یک نکته است میابیست دقیقا تجدد شناخته شود همانطور قران دستور میدهدهیچ چیزی-تاسنچش دقیق نکردید نپذیرید- که بعدا پشیمان شوید بایداطمنیان قلبی وعقلی داشته باشید- این سنجش مخالف ازادی نیست- مخالف امرباطل است قدرت روحانیت تجدد کم نکرد بلکه اسناهای نادان که اساس انان نان خوردن به روز استو منان درلباس فرنگی وزدن کروات-  وتحصیل به زبان خارجی بود کهمیابیست دین ووشکل وشمایل اسلامی را تقبیح کنند تا انگلستان به انها درایران پست ومقام دهد- باعث شد که اسلام مظلومانه ذبح کنند ومنفور کنند وبی خاصیت کنند وبدون علم قلمداد ومتعلق به قرون ماضی باشد وجهان امروز پذیرای این دین نیست ومانندان درحالیکه بقول استادمعزز علامه ایت الله محمودی طالقانی – رحمت الله علیه مشکل  این افراد درمرحله اول نشناختن توحید است اگر این موضوع حل شود مابقه مسائل به راحتی حل میشود ونکته دیگراین است مسائل جدید ممکن است درفقه گذشته جواب ان را بدست نیاورده باشند واصلا نیازی نه بوده است که انرا بدست اورند هرعصری افرادبایدمسائل عصری راحل کنند وایندگان خودبایدمسائل خودرا از طریق فقه اسلامی حل کنند واین هم مقداری زمان میبرد وحال که درک کردن اسلام درحال حل مسئال است غرب بخوبی فهمیده است  روشنفکران انان مانندان خانم انگلیسی انقلابی به حضرت ایت الله شهیرمعرفت رحمت الله گفتندحل مسائل زنان توسط شما دوچشم روشن به من داد- از طرفی اسلام هراسی واز طرفی داعش جمود بهعقل وفکرعلم که مجسمه خشونت بی بدیل- است بوجود اوردند-درکتابی میخواندم بسیارنزدیک ظهور حضرت امام زمان علیه السلام درلیبی یک روز درساعت معین بیست وهفت نفر میگویند ما امام زمان هستیم- ودرعراق دریک شهر همین اتفاق میافتد درشهری که پانزدهنفر ادعای امام زمان میکنند فراوان ادهای پیامبری حلول پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه والسلم درفرد وحتی ادعای خدادی دلیلن انراپیدا کرد که مافیای جهانی به محض انکه متوجه میشود اسلام درحال رشد وبخصوص مذهب شیعه اینباز ی درمیاورد که افراد تیکیه تیکه کندوبه جاه هم بی اندازد واندیشه مهدویت به زیرسئوال بکشد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99