سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

- بسم الله الرحمن الرحیم -کامیار بهرنگ- از سال 1961 به پیشنهاد انستیتو بین‌المللی تئاتر (ITI) 27 مارس «روز جهانی تئاتر» نام‌گذاری شده است. پیام هر سال را یکی از هنرمندان شهیر این رشته می‌نویسد؛ این پیام را تا کنون هنرمندانی همچون آرتور میلر، پابلو نرودا، جسیکا کاوا و داریو فو نوشته‌اند.

آناتولی واسیلیو

آناتولی واسیلیو

امسال آناتولی واسیلیو (Anatoly Vasiliev) هنرمند روس پیام خود را با این پرسش شروع کرده است: «چرا به تئاتر نیاز داریم؟»

او در پیام خود آورده است: «اینکه ما چرا به تئاتر نیاز داریم، سوالی است که هزاران هنرمند (حرفه‌ای) ناامید از تئاتر و میلیون‌ها مردم خسته از خود می‌پرسند».

آناتولی واسیلیو در این پیام جنبه‌ی دیگری از تئاتر را به نمایش می‌گذارد، آنجا که به تعبیر برخی «تئاتر هنر زندگی است». او با اشاره به بحران‌های جهان امروز ما در پیام خود گفته است: «خدا چگونه در بهشت غمگین می‌شود و زندانیان در سلول‌های خود فراموش می‌شوند؟ چگونه شور می‌تواند ما را به بالا ببرد و عشق ما را از بین ببرد حالا چگونه امروز فکر می‌کنید دیگر به انسان‌های خوب نیاز نداریم آن هم در روزهایی که فریب فرمانروایی می‌کند. مردم در خانه‌های خود به زندگی مشغولند در حالی که کودکان از اردوگاه‌های پناهندگی مجبور می‌شوند به بیابان‌ها بازگردند و ما هر روز و هر روز از عزیزان خودمان جدا می‌شویم؛ تئاتر می‌تواند به ما همه‌ی اینها را بگوید».

این هنرمند روس در بخشی دیگر از پیام خود به «لعنت» کامپیوتر و گجت‌ها پرداخته و گفته است: «به تئاتر بروید، تمام ردیف‌ها و بالکن‌ها را پر کنید، به تمامی کلمات گوش و همه‌ی تصاویر زنده را تماشا کنید… از تئاتر غفلت نکنید، هیچ فرصتی را برای دیدن تئاتر از دست ندهید. تئاتر ارزشمندترین فرصت در زندگی مشترکِ پر شتاب و بیهوده‌ی ماست».

آناتولی واسیلیو در پایان پیام خود به این موضوع اشاره می‌کند که «ما فقط به یک تئاتر است که اصلا نیاز نداریم: تئاتر سیاست».

او تاکید می‌کند که ما هرگز نیازی به «تئاترهای سیاسی، سیاست‌زده، سیاستمداران و تئاتر بیهوده سیاست» و «تئاتر ترورهای هر روزه، اجساد و خون در خیابان‌ها و درگیری ادیان، قومیت‌ها و گروه‌ها» نداریم.

 -نظریات شخصی است- این ها چالش های زندگانی ما است که میبایست از طریق وحی به حل ان نایل شویم عقل تا امروز در حل بسیاری از انها عاجز بوده است که دامنه زیادی میخواهد وظرفیت درک کمی دارد- پس کسانی که معتقد هستندقران و وحی ساده گوئی میکند ومطالبی چالش برانگیزندارد هنوز درک عمیقی از قران ندارد که شما اندک میفهمید این موجودات بسیار پیچیده که ساخته وپرداخته الهی است که بلاترین چالش است که فرشتگان هم با انقیاداز فرمان الهی ساکت شده اند سیاست که بقول نویسنده نیازی نداریم که عامل بسیار مسائل وحشتناک است بیش ازهمه باید مورد توجه واقع شد که سیاست غلط راحذف کند وسیاست راستین را جای گزین کند روزی سرکلاس درس جناب اقای مکبث در دانشگاه لندن پس از یک مطالعه بسیارفشرده استاداز دانشجویان سئوال کرد از داستان مکبث چه فهمیدید- به من رسید –من گفتم ایه درقران است که اگر شمابرگردید منهم برمیگردم(خداوندمنان  بیانگر ان است) فرمودند به دانشجویان دقیق بیان کرد- سیاست راستین را بایداز وحی یاد گرفت هنر تائتر در این است که میتواند از مردم باز خورد- فید بک بگیرد وبه سئوالات انها در تاتر بعدی مدخلیت دهد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب دکتر اقای ارامش دوستدار در گفتمانی- بنام چالش که ایشان چالش راتعریف میکند مجادله برای اثبات ویا رد یک مطلب است ولی درحقیقت چالش بعنوان نمونه کسی بخواهد اثبات کند فلان غذارا چنین درست کند طعم ان بهتر خواهد بود وخوش گوارتر است یعنی یک استدلال بسیار قابل لمس ودرک را نشان دادند دراثبات ورد یک موضع- ایشان میفرماید نام اتومبیل را خود رو بگذاریم- یکنوع دزدی است قضاوت با شما- باید چنگال را - اسپون- بگویئم- وغربیان فرش را باید کارپت نگویند- کتابی نوشتند – بنام- امتناع تفکر-در فرهنگ دینی- کافی است به قران واحادیث توجه شود تا ارزش تفکر ازاد دراسلام مشخص شود ناراحتی ایشان است- که تفکر ازاد سازنده انسان ازاد که نیازی به خداوندمنان ندارد ودین نمیخواهد وایشان برای این موضوع چالشی را بوجود اورده است ومعتقد هستند فلیسوف باید ازبطن اسلام حیله های اسلام بیرون اورد- ایشان درباره شخصیت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نتواستند ایرادی بگیرنند ولی از جانشیان ایشان سرپا ایراد گرفتند که درطول تاریخ بشریت در تمام ایدولوژی این مطلب صدق میکند که جانشینان وحتی خود رهبران موسس یک ایدولوژی انسانی انسلن های بقول ایشان شفاف وجزو حزب سبز نبودندوجز اهلبیت مکرم ایشان صلواته الهعلیه واله والسلم که بقدرت رسیدند دیگران راه تحریف وبقول ایشان دریچه دیگری باز کردند ولی اسلام به رای انها گرچه قبولنداشت ولی به خاطر مقبولتی که پیدا کردند ازادی داد- انسان که بقول ایشان محور فکر شده است رای های مختلف زمان ضعف های انان را مشخص میکند- فرمودند فلیسوف به فلیسوفان گذشته درباره حقایق هستی نباید توجه کنند چون درک وفکر مستقیم وجودندارد فلیسوف فقط به حقایقی با ان ارتباط مستقیم دارد میتواند انرادرک کند باید گفت بشرطی پشت صحنه را بخواند فلیسوف زمانی که واردعمق وبخوبی عمق را درک میکند فلیسوف است وگرنه دانشمند ظاهربین است که حقایق را انطور که میبایست نمی نبیند مثلا نگاه به سرلشگر احمد مقزبی ویا علت خرید کالاهای گرانقیمت از شوروی توسط شاه وبا مخالف جناب اقای ایزنهاور با اقای عباس میلانی تضاد شدیدی دارد ودراین موارد برای من تجربیات عملی رخ داد- ایشان جناب حافظ را فردی عادی بیان کردند- مقاله از خانم سوسن شریعتی درمجله گرانسنگ- چشم انداز ایران—درباره شادی وغم- مطرح کردند ونظریات دانشمندان غربی را مطرح کردند- غرب به بن بست وسردرگمی رسیده است- که درمسائل قیافه شاد بگیرد ویا غم گین بگیرد بدنبال غم باشد ویا نباشد بهترین فرد درایران جناب اقای حافظ است- یکفرد که د رراه ایمان گام میزند بایدخوشحال باشد وهمیشه چهره اش مملو از شادی باشد که حقایق را درک کرده است وخداوند منان منبع شادی است ولی غم زمانی است که نقص هائی دارد که باید پنهان باشد ولی برای تنبیه وتنبه ظالمین که به مومنین ظلم میکنندبرای انکه مردم را شسشوی مغزی نکنند باید چهره غمگین نشان داد درحالیک همان مومنین به –درجات عالی بهشت وشادی رسیدهاند- ایشان از افرادی مانند زکریای رازی بیان میکندکه خداوند خالق ماده نیست فقط صورتگری میکند درحالیکه قران خداوند منان خالق هستی ومادی میداند بهنظر ایشان میبایست بیان جناب اقای رازی باید پذیرفت وباید ایشان جزو حلقه نخبگان شیطانی قلم دادکرد وباز میفرمیاند ابن مقفع که یک غول اسلامی است؟؟ فرموده است خداوندمنان طرحی خوبی بر ای این دنیا نریخته است؟؟ ومیفرماید که خیام نیز معترض وضع انسانها بوده است- یکی از علمای درشیراز که تصور میکنم با قاره افریقا ارتباط تنگا تنگی داشت فرمودند که خداوند منان به انها زیاد لطف کرده است که دراین وضع باشند- چون این نان پلیدی های اروپائی زیادندارند لذا ثروت زیادی به انها نداده است ومداوم برای انها نقص هائی فراهم کرده است که حداقل درجات جهنمی انان کم شود ویک حالت مستصف فکری هم پیدا شود که دراخرت جائی برای بخشش باشد در ضمن انسانهای بسیار مغروری هستند که قابل تغیر نیستند واین وضعیت تا حدودی غروربی جا انهارا پائین میاورد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- علمای عربستان ایه قران تفسیر به رای کرده است یعنی تحریف کرده است- وهرکس تحریف  به رای کند جایگاه خودرا درجهنم قرار داده است که انصاف حکم میکند که جایگاه وهابیت ضد خداوندمنان ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم واهلبیت مکرم اش  هم جزو ضالین است یعنی گمراهان مانند مسحیت منحرف ضد توحید وهم یهود ضد خداوندمنان وقاتل پیامبران اعظم صلواته الله علیم اجمعین وهم قاتل مردان الهی –ربانیون- که مغضبوین –هستند  ودرسوره حمد میفرماید مومنین جز این دوگروه نیستند  ونباید باانها ارتباط استراتژیک داشته باشند که وهابیت عنود بور چنین ارتباطی دارد اخیرا مصداق ضالین ومغضوبین را ایرانی که قلمداد کرده است –کور است که درقران واحادیث ایرانیان را تمجید شده است واهل نجد را پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  اهب بدعت ونفاق وجهنمی نامیده است- اخیرا زنان در سطح بز وشتر تلقی کرده است؟؟ دلیل اش ان است کهجوانمدی در وهابیت عنود نیست وزنان دارند  اقدامتی میکنند و قبلا بقول جناب ""کولیت کورت": سخنگوی  انجمن فرانسوی – ازادی حقوق زنان-  با ابراز خوشحالی ؟؟!! در خصوص این حکم گفت-زمان بسیاری  نیاز  است  تا زنان سعودی انسان محسوب شوند؟؟!! ولی با صدرور این حکم- اندکی شرایط شان بهبود خواهد یافت- فحش ولعنت بدتر از این نمیشود که مودبانه به سبک فرانسویان واورپائیان بیان کرده است درحالیکه درحدیث است هرکس مقام زنان کم تصور کند اهل جهنم است وتازه این مردان در سطح مار وعقرب وافعی هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در روایت   از اهلبیت صلواته الله علیه واله والسلم است که دشمنان ما از احمق ها هستند- دوم بسیارکودک صفت هستند سوم مجنون هستند- چهارم اهل فکر وتعقل نیستند و پنجم گرایش به اهل باطل دارند ششم بدنبال دینا هستند هفتم از دین بیزار هستندودیگر موضوعات-تمام کسانی امروزه با جمهوری اسلامی مشکل دارند هیچکدام دین وحوزه ودانشمندان حوزه از درون نمی شناسند وحتی یک سه ماه های در حوزه نبودند وجالب انکه غرب راهم نمیشناسند- تا اموز باوجودانکه من مدت محدودی درحوزه بودم یک دلیل عقل پسندی من از انها ندیدم ودنیادی اقایان میشناسند حتی درسطح قرون وسطی نیست- ونمیدانند دنیا ی امروز چقدر پیچیده وچقدر خطرناک است وامریکا راهم غلط میشناسند-مدتها میگفتند که خاندان کندی تنها خاندانی است که به ریاست جمهوری رسید که ضد مافیا بوده است درحالی که امروز بیان میکنند که جزو مافیا بوده است انهم مافیای گردن کلفت ذوب اهن که مداوم ایشان انهارا سرزنش میکرده است که کمک مالی کردید میخواهید با اجازه گران کردن اهن انرا بدست اورید؟؟ دوم رهبری ایتالیا که خیلی دم از روشنفکری ومخالفت با اسرائیل داشته است؟؟ امرزوه فاش شده که فرموده است من در دوراول بقدری به اسرائیل کردیم که یکصد سال دیگران نمیتوانیم انرا جبران کنیم؟؟ دوره دوم به اندازه پنچاه سال پرداخت کردیم ودیگر کمکی نخواهیم کرد واین هم یکدروغ سال است حتما این موضوع لو رفته است- یک جناب مهندس شیرازی با ابزاری که درایران بدست می امده وبعضی هم خوداش ساخته است از سنگ ظروفی را تهیه میکرد مانند لوستر –جا سیگاری ولیوان وغیره ومتوجه میشود درامریکا وسایل بهتری ساخته اند باانها تماس میگرید وانها برای ایشان پذیرش میدهند- ایشان مقداری ازاین اشیا باخود به ترکیه میبرد که ازانجا به امریکا برود وبه شرکت های امریکائی درترکیه که درهمین مورد کار میکردند- نشان میدهد ونظر انهارا میخواهند-انها ایشان راتحسین میکنند ویکی از شرکت ها حاضر میشود قراردادی روزانه سیصد عدد بخرد که نمونه درامریکا قیمت اش پانزده برابر مال ایشان بوده است سفارت ویزا نمیدهد ومگوید شماجزو ترویست هستید ودوره دیدید که درخودکار موادمنفجره قراردهید حتی درکمربند مواد انفجاری قرار میدهید ایشان میفرماید اینها ساخته وپرداخته شما است ومن میتوانیم دلیل انرا برای شما شرح بدهم علت کار شما همین است ما همیشه عاجز باشیم- ایان میگوید بر ای اثبات نظرخودم شمارا اجازه میدهم ولی ویزا رادر فرودگاه امریکا به شما میدهند- ایشان به یک اژانس مسافرتی امریکا به فرودگاه ترکیه میرود- اژانس مسافرتی امریکائی میگوید شماتروریست هستید من به شما بیلط نخواهم داد خلاصه ایشان با ایشان کالنجار میرود وانخانم میگوید تنها به شرطی درفرودگاه چهل وهشت ساعت درنیمکت روبری من باشید واگر بدست شوئی رفتی یک مامور ترکی ویک مامور ما شما مراقبت کنند من اجازه میدهم وایشان فقط یک سامسونت بیشتر نداشته است- ایشان به اریکا میرود ومهمان شرکت بوده است که شرکت بسیارمجهز بوده دارای هتل ورستوران بوده است خانمی سرپرست هتل ورستوران بوده است –از ایشان سئوال میکند که شما اگر رژیمی دارید وخصوصیات خاصی دارید بیان کنید – ایشان میفرماید من بایدغذای من از حلل باشد ومشروب نباشد ودست به خانم هانمیدهم –عد از غذا ایشان نزد ان خانم میرود-میپرسد ایا شما ازبیان من ناراحت شدید؟ ایشان میفرماید –خیر بلکه بسیارخوشحال شدم؟ من قبلا سکولار بودم ولی باتحقیقاتی که کردم متوجه شدم دویست سال سکولاریسیم انچنان ضربات هولناک به امریکا زده است خدمات اش ناچیز است واز مذهبی بسیار خوشحال وباعث ارامش من میشوند البته به شرطی که اهل خرافات نباشند ایشان به ترکیه بر میگردد- شنیده بوده است که ایران سرمایه گذاری در ترکیه کرده است وبدنبال انبوده است این سرمایه گذاری درچه جهتی است به اداره بازرگانی میرود ودرانجا به ایشان میگویند که مثلا دربلوک سازی یک خیابان بزرگی را بعهده دارندادرس میگیرد وبه انجا میرود دفتر بسته شد بوده است علت میپرسد میگویند مواد مصالح تمام شذه است چند روز طول میکشد تا پرشوند دراین مدت ایرانیان به ایران رفتند ولی دفتر دیگر شان در یکی از بلوک درحال ساخت وجود دارد به انجا میرود که سرپرست ان وافراد ان همه اهل ترکیه بودند بامسئول انجا سئوال میکند مگر شمانمیتوانید خودتان این بلوک بسازید؟ جواب میدهند که ما گنچ قارون نداریم وباید به سرعت این بلوک های ساخته شود وهیچ کشوری جز ایران دواطلب نبوده است ایشان گفته است چه سودی برای شمادارد ایشن فرمودند ایران علاوه بر ساخت این بلو ک ها از درامدی که بدست میاورد اجناسی از ترکیه میخرد وبه ایران ارسال میکند ولی نفطه منفی هم دارد- نقطه منفی این است ایران بیشتر کارگران خود را ازشیعیان وعلویان میگیرد وبه سازمان انها کمک میکند وانها پر رو شدن ودارند تشکیلات خودرا سازمان میدهند وتبلیغ میکنند!! ایشانفرموده است اولا شما ادعای سکولار دارید واز ادی فرق ومذاهب استقبال میکنید ودرثانی درتمام کشورهای اسلامی فرق اسلامی حداقل باید ازاد باشد البته بشرطی ضربه نزنند- ایشان فرموده است شما ازادی ترکیه را درک نمکنید باید ظاهری مذهبی داشت وباطنی سکولار امریکائی داشت وگرنه به ضرر ترکیه تمام خواهد شد ایشان میفرماید من اخیرا از امریکا امدم وجریان ان خانم راتعریف میکند ان جناب میفرماید بلوف بزرگی است ایَشان مگوید من هم ادرس خانم به شمارا میدهم وهم تلفن ایشان رابه شما میدهم ایشان مفرماید من فردا از طریق سفارت امریکا باایشان صحبت میکنم وفردا شب شما مهمان من درفلان هتل باشید- ایشان میرود وان جناب پکر وپژمرده میفرماید من هنوز دربهت وتعجب هستم وجناب مهندس میفرماید دلیل اش این است که امریکا را به شمابد معرفی کردن-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درغرب بزرگترین وزرات خانه ها وزرات کار است- درشیراز زمانی جزو گروه های  مسئولین سرشماری عمومی بودم- فردی از  اماروبرنامه بودجه به ماتعلیمات لازم را میداد که از امریکا فوق لیسانس همین رشته بود- میفرمودند- که ما درایران همه مشاغل کد دادیم یعنی شماره ای دادیم از یک تا هفتصدهزار مثلا به کسی حصیرمیبافتد وبه شاگرد اش به کسی به نی رامیبرد وکسی نی را میاورد وکسی نی را می کوبد  وکسی نی را رنگ میکند وهمین طور مشاغل دیگر تاهفتصهزار شده است درامریکا سیصدهزار مشاغل تا دکتری ارتقا پیدا میکنند- سازمانهای بسیار معظم در غرب مشاغل یاد میدهند وارتش تمام مشاغل  یاد میدهند- درزمان رضا شاه تنها ارتش بود که مشاغلی یاد میداد- داستان مفصل دارد که تکنسین های سفارت انگلیس به انها یاد میدادند  درتعمیرات تنها کارهای ساده برا ی تعمیر ماشین بلد بودند وانهم  عوض کردن یک قطعه با فابریک بود واگر ماشینی یاطاقان میسوزاند وانرا اور اق میکردند درشماتهران شخصی یک  شرکت تعمیرات شیکی راز د که بهترین تعمیر کار تهران بود وتنکسین سفارت انگلستان درانجا مستقر شد وبه او تاکنیک را هارا یاد داد وتنکسین سفارت امریکا ماشین  های سفارت امریکا شخصا دران شرکت تعمیر کرد وبعضی ماشین های افراد سرشناس تعمیر کرد واگر وقت داشت برای دیگران هم کاری میکرد  زمانی که برای رضاشاه یک ماشین رویس رویز ضد گلوله اوردند کهان زمان پیچیدهترین ماشین هابود اولین بار درایران پارتی بازی کنار گذاشتند قبلا فقط برای دانشجویان که انتخاب بر ای تحصیل درخارج بود کنکور داشت وانگلیس ها دستور دادند نورچشمی ها هم به غرب بیاند مخصوصا بهائی ها وزمام ادارات وجایگاه خاص در دراختیار داشته باشند- ودومی ار راننده این ماشیرا اعلام عمومی کردند کهرکس استعداددرخشانی داشته باشد شرکت کند تنها بیست نفر شرکت کردند نفراول شخصی بوداز ازارتش که انباردار لوازم فابریک واحدهای پیاده وزمینی درتمام ابعاد  نبوغ ایشان را انگلیس ها گفتند درسطح ده نفر اول نوابغ اروپا است که داستان مفصلی دارد- یک تکنسین سفارت چکسلواکی خانه اش خارج از سفارت دریک اپارتمانی دربلای شهر تهران ایشان به همسایه گفته بود که هرکالای برقی ومسائل دیگر مشکل پیدا کردید نزد من اورید- درتهران شهرت عجیبی بهم زد از سراسر تهران بدنبال ایشان بودند زمانی که میخواست به کشور اش برگردد مردم تهران عزا گرفتند وبدرقه شایانی کردند وگفتند جانشین تو می اید ایشان گفت البته که می  اید- کل جهان سوم این چنین است وهنوز هم این چنین است درانگلستان یک دانشجوی ایرانی منرا به پلی تکنیک غرب انگلستان برد که میفرمود یکصد وهشتاد هزار شعل در پلی تکنیک هاتدریس میشود هرروز بیائی یک شغل جدید درسطح فوق دیپلم یا  لیسانس ویافوق لیسان ویا دکتری که انروز هم وجودداشت در هرحال ما میبایست وزرات کار خود را ازاین حالت فکسنی وبسیار ضعیف خارج کنیم درتمام ابعاد از غرب تقلید کنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش پنجم-  سخنان حضرت ایت الله حائری شیرازی- حضرت خضر علیه السلام کشتی های بدرد بخوربود را سواخ کرد که بدرد نخورد مشکلات مانند سوراخ کردن کشتی است-امریکا فکر میکند ازراه این اختلافات نفوذ کند وبه خیال خوداش از راه نفوذ مملکت را تصاحب کند ایا این خوب است؟؟ از راه بی حجابی وگناه به راحتی میتوان تحاب کرد ( ومیتوان گفت درقبل چنین کرده بود)-امریکا سرنگون شود وضع عوض میشود ان ملک جبار کنار میرود- و وحدت ایجاد میشود-زیپ یک کاپشن را لحاظ کنید داندانه سمت چپ اصول گرا هستند ودندانه سمت راست اصلاح طلب ها هستند جدائی این دو همان ثلمه وهمان سوراخ کشتی است انها فکرکنند که میتوانند از این راه کشور را سوراخ کنند وقتیکه شرایط تغیر دو قسمت زیب بهم متصل میشوند این وقتیکه دوطرف به هم متصل شدند میشود حبل الله دیگر با فشار هم ازهم جدا نمیشوند رهبری  یعنی دستگیره این زیب است یعنی این دستگیره ایجاد وحدت میکندومتحد میشوند- دونفر مومن که باهم اختلاف دارند هردو را امام صادق صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند مورد لعن هستند- سئوال کردند چرا مظلوم مورد لعن است- امام علیه السلام فرموردند برای انکه مظلوم بایدبرود به سمت ظالم بگوید من مقصربودم تقصیر من کردم ومن ظالم بودم وعذر خواهی کند-تا وحدت بوجود بیاید- هردو باهمقفل شود ویکی شوند- افاد جامعه باید باهم قفل شود-اگر میدانستید که امام زمان علیه السلام چگونه عمل میکند قربان ایشان میروید—انسان در کار های خود متوجه میشود کهخداوند منان وجل وجلاله الشریف پیام میدهد بهنحوی که تمام جزئیات کار شما زیرنظر ما است-در عالم دراینده تمام زنان باحجاب خواهند میشوند وتمام حدود رابدون اعتراض عمل میکنند از این تحول میفهمید چه اتفاقی میفتد در زمان کوتاهی این تحول بزرگ رخ خواهد داد وهیجکس درباره حدود اعتراض نخواهد کرد-توسلات های خودتان را زیاد کنید محل ها عبادت ومحل امام زادگان دراینده بسیار گران خواهد شد-- باید  به خودتان توصیه به نفس کنید که وحدت بوجود بیاید- این وضع ها عوض شود- برای ظلم به حضرت زهرا علیها السلام- باید گریست- برای ممات حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم باید گریست—حضرت زهرا علیها السلامدرپشت درب فرمودند مهدی به دادم برس-علی علیه السلام- شیر دوران وعصر ها ساکت شدند چرا- ؟ تا ریشه دین کنده نشود( معلوم میشود- تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام شیعه همچنان ضربه میخورد ولی ریشه اش کنده نمیشود)-خداوندمنا اصول گرا است  واوصولی که بیان کرده است رادقیقا رعایت خواهد کرد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- در سایت ": اسپوتنیک نیوز فارسی- روسیه یکمقاله بسیار مهم وجالبی راجه به ترکیه دارد- بنام " معاون دانشگاه ترکیه: اموزش شهروندان بزگترین خطر برای کشور—دراخبار است دراخرالزمان باطل حق میشود وحق باطل میشود : برای منافع طاغوتیان واساس ان بر گفته یک علمی بای بدست اوردن پول ومقام حرام است که پول حرام انسان را مسخ میکند ومثلا یادگیری دین را مشکل میسازد ولی حقه بازی رابه راحتی یاد میگیرد واز عذاب های پنهان الهی است- واگر قدرت پیدا کند بر ای منافع خود جهان را به اتش میکشد- این استاد  دانشگاه-:" صباحتین زیما: اخیرا فرموده اند درب دانشگاه هاراببندیدزیرا  او به افراد  تحصیل نکردهبیشتر اعتماددارد زیرا این افراد از کشور بهتر دفاع وحمایت میکنند- اما کسانی که تحصیلات عالیه را پشت سر میگذارنند بزرکترین خطر برای ترکیه محسوب میشوند وهمچنین  تا کید کرد- که اگر اردوغان از کرسی ریاست جمهوری کنار برود –ترکیه با یک فاجعه واقعی؟؟!! روبرو میشود؟؟ ویک شاه بیت ایشان این است:: استادان دانشگاه ترکیه را به اشوب می کشانند؟؟ دقیقا سیاست استعماری این رح جدید انها است که درطول زمان به تکامل رسیده است- بحث ان مفصل است- ولی چنین بحثی درغرب نیست بلکه درست مخالف ان است که ضعف غرب درکمبود علمی افراد است ودرارتش به این نتجه رسیدندکهسرباز صفر بالیسانسیه بامعلومات خوب سیاسی ومذهبی باشد واین امررا جنگ ویتنام روشن کرد- در زمان رضاشه ومحمدرضا شاه بخصوص زمان رضا شاه تبلیغاتی که درباره رضا شاه کردن روسها یک صدم انرا برای اقای استالین نکردند که این مملکت به خاطر قدرت وترسی که مردم از رضاه شاه دارند- میچرخد یک ساعت نباشد ایران روی هوا است مردم همدیگر رامیبلعند وچیزی به بنام ایران باقی نمی ماند؟؟ حال برای اقای اردوغان دارند درست میکنند ودانشگاه دارادزیراب اش رامیزند- سواحل جنوب ایران بخصوص بندرعباس از طریق تجارت دریائی ارتزاق میکردندوانهم به سختی ممکن بود اززمان پرتقالی ها  واسپانیا ئی ها وسپس  انگلیسی ها  به عرب های عربستان که تاحدودکویت پیش میامدند که ان زمان کویت یک بیابان با مقداری اب بود پول میدادند که کشتی های بخصوص ایرانرا غارت کنید واین اعراب از طریق تجارت دریائی وغارت ودزدی وراهزنی در شاه راه ها ارتزاق میکردند که ایران تسلیم شود وبه کمک انان ایران راه نجاتی پیدا کند وحتی  قایق هائی از کشتی انها باربرای بعضی ها میبرد به انها میگفتند انهاراتصاحب کنید تا انکه شوروی بوجود امد روسها درجهان قبلا اولین سازمان جاسوسی جهانرا داشتند برای انکه پول هنگفتی میدادند ازپولی به علیمحمد باب ومخصوصا بهاالله دادند مسئله بخوبی روشن است انگلستان یکدهم انرابه بهاالله داد زمانی که بهاالله گول انگلیسی هارا خورد ودرترکیه عثمانی ان زمان بر نامه عثمانی هارا به جان روسیه تزاری بیاندازدبرای روسها وعثمانی کشف شد0 وروسها پول وحمایت خودرا از بهاالله قطع کردند- انگستان متوجه شد روسها دست انگلیسی هارا درخلیج فارس فاش میکنند لذا از ایتالیا مقداری ناو رضاخان خرید وبه کمک ظاهری انگلستان یک امنیت نسبی بر ای لنج های ایرانی بوجوداورد لذا یک وحشت زیادی بود که بعد مرتفع شد که رضاخان از ایران برود  سواحل خیلج فارسی بیچاره میشوند لذا مردم ایران باامدن محمد رضا شاه همه سعی کردن مسئله ای بوجودنیایدکه دوباره رضاخان برمیگردد-در طول تاریخ طاغوت سرانجام باقدرت جهنمی میخواهد به حکومت اش ادامه دهد تا به اهداف اش برسد وبا دانشمندان وعقلا بالاترین چالش راخواهد داشت- فرانسویان یک تحقیق کردند که چرا ویتنام والجزایر ومراکش دیگر کشورهای تحمت انهارا ازدست دادند وسرانجام میخواهند حداقل لبنان را حفظ کنند-= دلیل اول نتوانستند استحاله فرهنگی کنند لذا باید جمعیت این کشورها یکسوم با شد وفرانسویان واروپائی  هادو سوم باشد ونسل فر اوانی دورگه باشد-دوم کارهای فنی ومهم دراخیتار فرانسویان باشد وانهم تعداد داز بومی ها درسطح معاونت باشد سوم کشور فوقالعاده پیشرفته ومدرن با اقتصاد شکوفا باشد وتعدادزیادی از افراد بومی بدون شغل باشند مهم نیست یک حداقل ویامتوسط به انها پول داده شود که خوش باشندوبیشتر این پول رادرفرانسه خرج کنند واگر یک کارهای کوچک درامد زا را ابداع کردنداشکالی ندارد وعجیب است که این تز دربین بعضی از افراد بر ادران سنی طرفداران زیادی دارد ودرطول تاریخ لبنان چنین بوده است وهمیشه شیعه انقلابی بوده است وبر دارن سنی فرانسویان وادارا میکردند که برعلیه شیعه باانها متحد شوند دانشگاهیان ترکیه باید یک سازمان برجسته علمی بوجود اورند دریک محیط دمکراتیک حرف های علمی خودرا بیان کنند تاجامعه روشن شود ولی علم غلط بدتراز بی علمی است گرچه هربحثی علمی کنند که جائی میلنگد ولی درکل مثبت است ولی چه بهتر که تئوری ها شفاف ودقیق واکادمیکی باشد واز راه دمکراتیک پیش بروند وپشت پرده رابخوبی اشکار کنند وفریب غرب را نخورند واب به اسیاب طاغوتنریزند که درواقع نمیخواهند بیریزند ولی طاغوت هم متخصصین خاص خود رادارد که نه باید از انهاغافل بود وحرکت مثبت مردمی مسلما بهنفع شما است ولی انهارا بر ای درک بهتر باید اگاه تر کرد وهیچ وحشتی از اینکه طاغوت برود ومملکت نابود شود نباید داشت ومردم راهم بایدروشن کند وهمه فرق واقوام ونژادها باید باهم همکاری کنند که مسئله ای بوجودنیایدکه مردم سپس پشیمان شوند انشالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99