سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-امام حسین علیه السلام مارانگاه کن ومارا انتخاب کن ومارا شفاعت کن-وصیت کردیدکه زخمها وسنگپرانی هارا بیان کنیم وعظمت سردارعشق ساقی کربلا وکوثر گفتمان کنیم-احوال شما هرگز فراموش نخواهدشد ان جگر های پاره شده تاقیامت  همچنان جگرسوز خواهدبود- همیشه خواهیم گفت شمارا با حصیرپاره کفن کردند- شما فرات ودجله بودیدکه روح تشنه مارا سیراب کرد ای رزق الهی ما- ای شمع محفل ما- که مارابه رضایت وارامش میبرید ای نسیم بهشتی- ایکه - چون تعدادریگ ها زخم شمیر خورده اید- ای روحی چون سحاب  مشتاق باریدن اش هستیم رفتی ماراترک کردهاید0 دیگر نه صحبتی نه نصحیتی- ای شمع نوارنیت وصبر وسوختن- قلب شد ویرانه چون مهدی اشک ریزان  نالان روحی  -روحی- سقیفه همه جارا بقیع  ساخت- ادم خوران چون معاویه وراکفلرها را  را پراز کینه را دلسوزان اسلام کرد برزخم حیدر زد نمک  یاالله- ما براین زخمها صبرمیکنیم ما یاد شمارا فرموش نمیکنم وشماهم  اشکهای مارا فراموش نکنید- خون امام راحلال کردید بدانیدما حسینی هستم – حسینی هستم- شیعه بایاد شمافائز میشود- روحی که کهمه مشتاق شماهستند ای ابر بهشتی ببارید- قبر شما هیچگاه ازرویت اش سیر نمیشویم- عباس یادشما مارازنده میکند- درکربلا محزون شدی امت را هدایت کردی- ما رنگ عباس را داریم- در راه گام میزنیم توزنده هستی  ومارازنده کرده ای-0 دنیا ساکت باشید تاحسین صحبت کند- اکبرحبیبی یا حسین-  قاسم را که مبینم درحقیت حسین رامیبینم- ماهمان اعتقاد که درکنار نهر اشکار شد میخواهیم- ساکت باشید دنیا تا ذکر حسین رابیان گردد- سلام بر تو وسالام بر خیام تو صلواته الهی برتوباید یاحبیبی یا حسین – سلام برجسم تویاحبیبی یاحسین- همه به حج رفتند توبه حج بالاتری رفتی یا حسین خودرا قربانی کردی سلام الله یاحبیبی یاحسین وا مصبیت صخره مانند یاحسین سلام الله یاحبیبی یاحسین


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته وتالیف از کتاب گرانسنگ-(در) فضیلت زیارت رضوی- علیه السلام شفاعت والاف تهنیت وثنا-در نکته یکم- شفاعت درمنطق قرینان کریم بردو نوع است درحقیت بریک نوع است ولی دومرحله دارد- خداوند میفرماید-:" لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع:» برای انها-(مردمان- بخصوص مشرکین)- به خاطر قرینه شفاعت یاوری وشفیع کننده ای جز خداوند منان نیست- این حکم مطلق است از این نوع حکم زیادداریم- ومیگویئم منظور شفاعت مطلق است مانندانکه خداوندمنان رازق است-رزق بصورت مطلق متعلق به خداوندمنان است وغیره یعنی خداوندمنان شفاعت کننده است ودیگران شفاعت خواه هستنددرگاهی  وبابی غیر الهی نیست- درایه دیگری-": بگو شفاعت یکسره از ان خداوند است- بت کاره ای نیست- فرمانروائی اسمان ها وزمین خاص او است – فرمانفروائی  -بت هم اینجا نفی کرد واین فرمانفروائی مطلق است- چون فرمان روا است پس حکم ورفع حاجات بصورت مطلق باخداوندمنان است اما مسی ادعا کند مانندبت میتواند درامر شفاعت بصورت مستقل بدون اجازه وخواست الهی شفاعت کند این امر شرک است- ولی در ایه دیگر-کیست ان کس که جز به اذن او درپیشگاه اش شفاعت کند- بقول بعضی علما جمله دوپهلو  وشرطی شد- معنی این ایه این است که  با اذن میتواند شفاعت کند _ این اذن یکطرفه است در دعا دوطرف است یعنی کسی نمی تواند بخداوندمنان بگوید به من اذن شفاعت میدهی ویانمی دهی- خداوندمنان انتخاب میکند ویاقانون میسازد مانند فردی که کنکور میدهد ولی حق انتخاب بادیگران است-درایه بعد وجز برای کسی که (خدا) رضایت دهد شفاعت  نمیکند  که احادیث  شرط اذن را  مفصل بیان کردند- پس یکنوع بادومرحله شد  امرزش خواهی به همین ترتیب است- از رویات شیعه وسنی نیز به روشنی بر می اید که زیارت قبر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم موجب شفاعت است-دار قطنی سنی مسلک بااسناد خود از ابن عمر روایت میکند که رسول خدا صلواته الله علیه واله والسلم فرمود": هرکس قبر مرا زیارت کند- برمن واجب میشود که او را شفاعت کنم": ولی  جناب وهابی تمام این احادیث رد میکند وتصور میکند که مقام رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مقام الهی را پوشش داده ومخفی کرده وحتی تخریب کرده است درحالیکه خوداش این کار کرده است- درک نمیکند که مومن مقام اش از مکه بالاتر است وحتی حرمت اش از مکه بیشتر است جناچه حرمت مومنی را ضایع کنند خداوندمنان غیرت اش بیشتر ازان است که حرمت مکه را ضایع کنند در روایت است بخشش الهی در روی زمین یک صدم رحمت  الهی است وشان مومن درروی زمین یک صدم ان مشخص میشود فرد به بهشت میرود تمام حورالعین وفرشتگان درمقابل کرنش میکنند ان مومن  تعجب میکند که مادردنیا کاری نکردیم کمی هم که سختی کشیدیم به درجات که تصور نمیکردیم- رسیدیم ماحاضربودیم بیش ازان زجر وهزینه بپردازیم- حورالعین میفرماید ما هرلحظه دلهره داشتیم که از دین برگردی- ایشان میفرمایدکه دلیل عقلانی نداشت-لذا اقایان وهابی تصور میکنند حتی رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بسیار فر د کم ارزش ای قائل شوندکه خدای نکرده ارزش الهی کم نشود؟؟!!- عظمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در دنیا بخشش ولطف اش  یک صدم – بخششی ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به زندگانی  وشخصیت حضرت زینب سلام الله علیها- که با لقب  ":سیده": مشهور است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-جد مادری ایشان است که تمام فرزندان دختر پراوازه وممتاز وطراز اول جهان اسلام وجزو اهلبیت قرانی- میباشد- نام مبارک ایشان شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نام گذاری کردند که زیننب یعنی باعث مباهات پدر زیننت افتخار پدر میباشد وپر واضح است که زینت مادرگرامی ایشان هم هست وفر زندان حضرت فاطمه سلام الله علیها فرزندان رسول اکرم صلواته الله هستند وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایشان را بهشتی میداند واز جریانات زندگی ایشان دراینده مطلع بوده است وگریان شده اند- اهل بیت در اعراب دامنه گسترده دارد فرزندان و ونوه ها وحتی فرزندان داماد ولو اززن دیگری باشند وقوم وخویش نزدیک هم زنان هم جزو اهل بیت شناخته میشوند بوریکه جناب اقای محمد حنفیه رحمت الله علیه مشهور  به محمد اکبر هم برادران اهل سنت جزو اهل بیت محسوب میکنند- ولی قران یک اهل بیت خاصی را موردتوجه قرار داده است که رهبران طراز اول اسلام میباشند مقامی فوقالعاده ممتاز دارند ومیبایست امت اسلامی را هدایت کنند ودراین راه میبایست فداکاری وهمت عالی داشته باشند که از دیگران ساقط شده است وچنین ظرفیتی را دیگران دارا نیستند که جزو مطهریت ومعصومین بشمار میایند- بعداز رحلت جانسوز حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله السلم شاخه ای جدید دراسلام بوجودامد با دکترین وتئوری جدیدی کهقران را مورد توجه وتفسیر خاصی کرد وبر اساس عدالت که تعریف خاص کرد رهبری اسلامی رااز اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله گرفت وجانشین های جدیدی راتعریف کرد وبا تاکتیک بیعت وانتخاب مسیر رهبری عوض شوئد واهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین به حاشیه رانده شدند وفقط یک جریان خانوادگی از اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم باقی ماند که برای انکه رهبر شوند مانندبقیه مردم با ید رای بیاورند-درحالیکه شیعه معتقد بود رشته خونی  وژنتیکی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بسیارمهم است ورهبران طراز اول امت اسلامی بایداز این رشته خونی وژنتیکی انتخاب شود مانند همه انبیا سلف صلواته علیهم اجمعین  ودیگران درحاشیه هستند- امویان با سیاست شیطانی- توانستند شاخه هدایت الهی ناب را زمین گیر کنند و ان مقام اعظمی انانرا به هیچ بگیرند  رای اکثریت را ولو بزور باشد ویابافریب باشد واز قدرت نظامی ومالی بر خوردار باشد را رسمیت قرانی ومردمی  واز اصحاب هم تائید گرفتند ومردم هم یا پذیرفتند ویا سکوت جانبدارانه کردن تا امامحسین علیه السلام باقی ماند واگر دراین مرحله هم پیروز میشدند دیگر بحث از اهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین بسیار دشوار میشد ومیبایست نگذارند این نقش ممتاز تاریک شود ومیبایست اسلام دراین مرحله از نو احیا شود- ودرضمن از اما سجادعلیه السلام بخوبی حمایت وحفاظت شود ومقام ایشان اشکار گرددکوفه که زمانی ولو اندک درتحت ریاست ورهبری حضرت علی علیه السلام فریب امویان راخورد ودر زمان یزیدملعون بیدار شد وبدنبال نجات میگشت وبه امام حسین علیه السلام پناه برد ودراین سفر حضرت زینب سلام الله علیها میدانست که نقش والائی راباید بازی کند واز خون امام حسین علیه السلام علاوه برحفظ کردن ان بهترین بهربرداری سیاسی را انجام دهد واسلام ناب را احیا کند باحیای امام حسین علیه السلام پنج تن هم احیا میشدند- و این وظیفه کلا به عهده خانم ها وبهچه هابود حضرت زینب علیه السلام درکوفه تفسیر قران دریک محفل زنانه شروع کردن واز طریق قران به اثبات حقانیت اهل بیت مکرم صلوا ته اللهعلیهم اجمعین پرداختند وایشان بیشتر از قران سود جستند تا تفسیر به رای شاخه کاذب را باطل کنند ودرتمام موارد از کوفه تا شام پاسخ ها وخطبه های اتشین داندان شکن کهاز ایات قرانی بخوبی سود میجستند استفاده کردند اایشان درطول مسیر تا شام بدون حجاب بردند تا ثابت کنند که انان کافر ومشرک ومنافق شدند وخارجی هستند ولی یزید علیه لعنت درپاسخ به خطبه های ایشان واماند وکسیهمنتوانست به اوکمک کند وحتی گروه درباره ومردم عادی کم کم روشن شدند ودرنتجه ایشان  عذرخواهی کرد وغانم ان بزرگوارن را پس داد وبا بااحترام انان راراهی سفرمدینه کرد وایشان اولین زیارت امام حسین علیه السلام رابوجوداوردند وکم کم احادیث پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم حقایق  خوداش را اشکار کرد وشیعه جان تازهای گرفت واین جمله هرکس امام حسین علیه السلام را شهید کرد خودرانیز همراه امام کشت ولی بدرک واصل شد

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- باز جناب اقای دکتر عبدالرحیم ملازاده پس از مدتهای زیادی امروز سری به گفتمان ایشان زدم- دومورد را ایشان مورد تخطئه ونکوهش قرار دادند یکی امام زمان علیه السلام که فرمود شکولاتی بر ای رهبران است ودام وفریبی بر ای مردم است ودوم تحریف واقعه غدیر است که سخت به تناقض عجیبی ربرومیشدند وایشان با جعل ولی یعنی دوست درهمه جا باتناقض با حقایق ربرو میشدند که خودش ان درک نمیکردند- من به اختصار حرف های ایشان را پنبه میکنم- پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین- باچند مشکل اساسی در جوامع ربرو میشوند-  اول مغایرت بعضی احکام با عرف جامعه- دریهود ازدواج همسر شهید به خاطر عظمت شهید ممنوع بود همچنان که درجاهلیت ازدواج با بیوه ممنوع بود وازدواج بازن پسرخوانده هم بعداز طلاق گرفتن ممنوع بود وخداوندمنان دستور به انبیا علیه السلام که حکم جاهلی راعملا نقض کنند وبرخلاف ان عمل کند لذا بدستورخداوندمنان به حضرت داود علیه السلام با زن یک فرمانده شهید ازدواج کند که بعدا مادر حضرت سلیمان میشود یهودیان گفتندبخاطراین خلاف موردغضب الهی واقع شد ونقشه راهم شیطان کشیده بود- وبقل اقای ملازاده خداوندمنان دوست ونصرت کننده انسانها وبخصوص مومنین است پس چرا دستوری برخلاف انان داده است؟؟!!- درضمن بسیاری ازمردم درقدرت الهی مشکوک هستند ونقش انبیا دراین است بانشان دادن معجزات قدرت الهی را تاحدی برای مردم عادی کنند مثلا حضرت داوود علیه السلام وقتیکه دشمنان هجوم میاوردند به کوه دستور حرکت میداد بسیاراندک تغیر میکرد زلزله مهیبی رخ میداد وهمه دشمنان نابود میشدند لذاقدرت الهی بهتر قابل درک بود وبعضی احکام زیاددلچسب مردم نیست وولی انبیا اعظام علیهم السلام اجمعین رشد فکری وعقلانی بالا میبرند تا درک احکام الهی را بفهمند واین امرهم کمی مشکل است- وخداوند منان میفرماید انان مفسد وظالم هستند که از درک احکام الهی ناخشنود وشانه خالی میکنند- ایشان میفرمایدحضرت جبرائیل علیه السلام دوست ونصرت دهند مومنین است وخداوندمنان هم دوست ونصرت دهند مومنین است وانسان ها وانسانیت است همین خداوندمنان وحضرت جبرائیل علیه السلام دستور نجات یهود از رودخانه نیل داد وهمچنین دستور غرق فرعوندررودخانه نیل داده شد یعنی هم بشیر وهم نذیر است یعنی خداوندمنان هم بشیر است وهم نذیر است دقیقا یعنی مولا- وقتیکه میگوئیم مولا وعبد معنای دوستی ونصرت درانخوابیده است ولی انچه مورد اشکار است وقصد است بشیرو نذیر است  بودن مطرح است یعنی عبد بایدبندگی کند طبق دستور ربوبیت مولا این معنای پروردگار است درحالیکه دوست ورفیق ونصرت دهند مومنین هم است تنها پرودگار به معنای دوستی ونصرت نیست وامام  انبیاعلیهم اجمعین وائمه اطهار علیهم السلام اجمعین مانند حضرت جبرائیل علیه السلام مجری ربوبیت الهی هستند پس بشیر ونذیر هستند وپاداش وکجازات الهی راهم پیاده میکنند ودرضمن دوست ونصرت دهند انسانها بخصوص مومنین هستندوهیچگونه شرکی واقع نمیشود چون ربوبیت انان مال شخص خودانها نیست بلکه مجری ربوبیت الهی هستند مانند فرشتگان- کلمه موالی بهاین معنا است فردی درقبیله ای به شیخی پناهده میشود وتابع ان شیخ است ونمیتواتند مجری فرمانهای ایشان نباشد وگرنه از قبیله طرد میشودکه درضمن شیخ دوست انان ونصرت دهنده انها هم هست حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم جناب اقای ملازاده میفرمیاند که خلیفه مردم که نیستند البته پر واضح است که اینچنین نیستند ولی خلیفه الهی بر مردم هستندکه مرذدم ایشان خلیفه خودهم میدادند وحاضرهستندهرفرمانی که میدهد اطاعت کنند وهیچگونه شکوه وشکایت وعدم خشنودی از خودنشان ندهند بلکه به ان افتخار کنند وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم دستوردهد وانان اطاعت کنند واین اطاعت در حقیقت اطاعات از خداوند منان است که پیامبر اکرم راباید درتمام باعاد اطاعت کرد .ایشان میتواند پاداش دهند ویامجازات کنند ومیتواند این مقام بر ای علی علیه السلام باشد پیام غدیر همین است وشرکی درکار نیست ویا برای دیگران خلافتی الهی نیست وخلافت مردمی است که میابیست خلیفه مردمی نقش اش دوستی بامردم ونصرت انها درجهتی انان مایل هستند تبدیل شود درحقیقت مجری ربوبیت الهی بسته میشودواین امر درواقع شرک جدید است-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به  گفتمان کیهان لندن درباره اقتصاد مقاومتی توسط دو کارشناس اقتصادی- گرچه من اقتصاد دان نیستم – ولی میتوانمک حرف اقایان را پنبه کنم- اولا بر خاف اقتصاد دانها ایران  درک دقیقی از اقتصاد مقاومتی ندارند- شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید واز وضع اقتصادی خود شکایت کرد وگفت اجازه میدهیم با بنی عباس همکاری ظاهری داشته باشم تا اقتصاد خودم رابرطرف کنم امام فرمودند قریب به این مضمون خسر الدنیا والاخر میشوی به همان میزانیکه خداوندمنان ایجاد بسنده کن واز خداوندمنان نیازهای خودرا بطلب ونمی خواهد خودرابه زحمت بی اندازی اانچه در دسترس شما است ازهمان جا شروع کن- وحتی درامربه معروف ونهی از منکر هم دستور همین است از کسانی که به شما ارادت دارند وشمارا قبول دارند شروع کنید مابقیه کارها در دست خداوند منان است درک این موضوع کمی مشکل است برای درک این موضوع به این عبرت خوب نگاه کنید- امریکا مخالف بود که به المان  واطریش وژاپونکمک اقتصادی کند ومیگفت بایدنصف انها بمیرند تا ادب شوند ولی مجبور شد کمک کند وبه چین  همین نظریه داشت به ان هم مجبور شد بیشتر بر ایب خوداش کمک کند به روسیه همین طور  باز مجبور شد کمک کند به مکزیک هم مینطور باز مجبور شد کمک کند که به ضرر اقتصاد امریکا بود اخیرا با کوبا شروع شده است دوم تا چندین سال پیش تمام کشورهای کوچک وجهان سوم نظریه اقتصادی ان بود که از امریکا خرید کنند وامریکا دران کشورها سرمایه گذاری کنند وثروت ان کشورها بیشتر درامریکابه جریان بیفتد واز سودان تکنولوژی مواد وکالای موردنیاز خودرا بر طرف کنند من جمله فنلاند وسوئد امریکا سر تمام اینهارا کلاه گذاشت بطوریکه همه به سمت اقتصاد مقاومیت رفتند حتی سویس وبه کمال دست پیدا کردند خود ایران درارتش گفتند تکنولوژی گلوله توپ  خانه وتانک را به مابدهید ندادند وگفتند تکنولوژی برجک تانک را وشنی تانک شنی زنجیر حرکت دهنده چرخ هارا بدهید ندادند حتی گفتنداجازه بدهید وما اروسیه تکنولوژی –ار- پی – چی موشک انداز ضد زره است  بدهید ندادند وگفتندجای ان موشک تاو گرانقیمت بخرید که همه جا به راحتی نمی تواندبرود شرایط ویژه میخواهد – اقایان میفرمایند میبایست تکنولوژی را از غرب خرید چنین چیزی رخ نمیدهد اگر میکرد میبایست سویس بخرد ویا مکزیک بخرد ویا کشورهای لاتین بخرد- درانگلستان تکنولوژی نظامی بسیارقوی است وبودجه نجومی دارد ومیخواستند یک هلی کوپتر ساخت داخل حتی بهتراز امریکای با کمک اروپای غربی بسازنند به هشتاددرصد رسیده بودند امریکا نگذاشت درب کارخانه ان را بستند یکی از دلائل شکست خانم تاچر شد وانوقت امریکا بیاید به ما تکنولوژی حساب شده بدهد کهارز بیار سنگینی داشته باشد؟؟ ودرضمن همچنان اقایان میفرمایند شرط گذاشته است اخلاق باید درایران امریکائی  باشد وارز ش هاامریکائی باشد وحتما باسیاست امریکا هماهنگی داشته باشد یعنی خسرالدنیا والاخره که خودا ش دارد کم کم تجربه میکند  این موضوعات چه ربطی  به اقتصاددارد؟؟- سپس اقایان میفرمایند که قدرت مصرف وخرید  درایران بسیار کم است وکارخانجات به پنچاه درصد کار میکنند پس تکنولوژی های گرانقیمت- به چه درد میخورد جواب میدهند که ایران سرتا سر بشود منطقه ازاد -منطقه ازاد یعنی جنس خارجی بیاورید وبا مالیات بسیار کم وسود کم بفروشید منطقه که قدرت خرید اولا ندارد ودر ثانی  دراذربایجان وگرجستان مناطق ازاد بسیارقوی ساخته شده است وهمه جا در منطقه درحال ساخت است وعمد انها جنس چینی است که مثل باران همه  جا باریدن گرفته است این فروش مالیات زیادی ایجاد نمیکند اقایان میفرمایند که پروژه های مهم سپاه بعهده گرفته است ومالیات نمیدهد اقایان واقع درک نمیکنند که کل سودمالیات استبرای مصارف دولتی ولو سپاه بکارمیرود ودرضمن تمام شرکتهای خارجی  بدستور امریکا همکاری با سپاه راتحریم کردندونقش این است که زیراب غرب رابزنند وجناب اقای روحانی بور کنند وهیچ کسی درجهان پول نداردجز غرب روسیه وچین گدای سامره هستند؟؟!! وسپس مفرماید دولت کوچک شود اول از کارمندان امنیتی باید شروع شود؟؟!! ودرثانی هرخارجی درایران سرمایه گذاری کرد اخر ایرانیان کاری کردند که متضرر شود؟؟- تمام بانک که باایران درغرب کار کردند چهارده میلیارد جریمه دادند پس دیگر حاضر نمیشوند که درایران سرمایه گذاری کنند  دراین مورد شخصا معتقد هستم که بانک های امریکا که دراروپا بودند ویا شریک با بانک های اروپائی بودند ضرر کردند درهمین حدود ومیخواستند شعبات خودرادر اورپا ببندد اقای کامرون فرمودند من یک راه حل پیدا میکنم وراه حل همین بود که به ایران کمک کردند پس بایدجریمه بدهند؟؟!!

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم- ارزش هدایت- الهام گرفته از سخنان حضرت حجت اسلام شریفانی رحمت الله علیه-در قران سی بار نام  نماز (صلوات) برده شده است- که هیچ عبادتی وعملی به این ندازه برده نشده است نشان از عظمت ان است ودلیل روشن این است که خداوندمنان انسان ر بر ای عبادت که درنتجه قرب اله ی بدست میاورد خلق کرده است وتمام عبادات واحکام هم بر ای این هدف است چناچه عبادتی وحکمی درجهت قرب الهی نباشد ارزشی ندارد فوق اش مباح است که اجرنه دنیائی دارد ونه اجراخروی واخرتی دارد- بالاترین وسیله حکم وعمل بر ای نائل شدن به نماز وقرب الهی- امر معروف ونهی از منکر است وبالاترین وسیله ای که این امربه معروف ونهی از منکر بوجود میاورد- ولایت العظمی است- اینولایت العظمی جاده است- صراط المستقیم که انسان را به قرب الهی میرساند واین ولایت هادیانی هستند که صراط المستقیم بخوبی میشناسند وهدایت باید به امرالهی باشد وامر الهی تنها بوسیله وحی الهی شناخته میشود هم درقران وهم درزیارت جامعه کبیر امام هادی علیه السلام این مطلب مذکور است ویک زیارت از امام هادی علیه السلام دروصف حضرت علی علیه السلام است هردوزیارا معیارها بر ای  شناخت امربه معروف ونهای از منکر وحقایقی که مومن خودا را باان محک بزندوجوددارد—دومعلم وجود دارد طبق حدیث یکی معلم ساکت که مرگ است- وودیگری معلم ناطق که قران مجید است  دو واعظان- امیرالمونین علیه السلام فرمودند کسی خیلی زرنگ است که بیشتر یاد مرگ میکند- ومیتوان گفت از سخن حضرت علی علیه السلام یادمرگ استعداد رسیدن به خداوند منان زیادتر میکنئد یعنی بقول حضرت  تولید استعداد میکند که درنتچه ان توشه زیادتری بر ای اخرت فراهم میکند درنتجه قرب ا هم نسبت به خداوندمنان زیادتر میشود همچنان که دردنیا مال وثروت چنین میکند- در روایت است فرد  دراخل تابوت صدا میزند که اگر خداوند منان  بخواهدانسان میشنود ومیگوید- ای برادران من- ای کسانیکه بدن منرا حمل میکنید- مواظب باشید دنیا وزمانه شمارا گول نز ند شما منرا تا دم قبر مشایع میکنید وخیلی زودمن را درنزد اعمالام تنها میگذارید ومن را رها میکنید تا میتوانید  تصویر مرگ را جلی چشمنتان بکشید- در حدیث است اگر روزی بیست ویکبار یاد مرگ کنید خداوندمنان به شما اجر شهدای  بدر واحد را میدهد واعظی چون مرگ شمارا بس است- امیر المومنین میفرماید- اگر مرگ حق است پس چر من اینقدر سرمست هستم؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  با الهام از سخنرانی حضرت حجت اسلام  دکتر شریفانی نماینده ولایت فقیه در دانشگاه شیرازدر جلسه ختم استادمعزز مرحوم زنده یاد دکتر محسن خادمی رحمت الله علیه- ایشان فرمودند بالاترین نعمتی انسان دریافت میکند درک هدایت الهی وهدایت کردن مردم به سمت خداوندمنان وهدایت الهی است- حدیثی ذکر کردند که دربحار النوار است- حضرت داود علیه السلام تصمیم گرفت به جای خلوتی برود وخداوندمنان درخلوت عبادت کند—خداوندمنان  به ایشان وحی فرموند- ای داوود چه شده است تور ا تنها میبنم؟؟ عرض کرد : معبودا شوق دیدار تو درجانم شدت گرفته ومیان من وخلق تو حائل گشته است- خداوند به اوفرمود- به او وحی فرمود- به میان انان برگرد": زیرا اگرتو یک بنده گریز یانزد من بیائری نان  تورا درلوح ( اسمان-عرش)-حمید ( ومحمود) ثبت میکنم- درس بزرگی دراین حدیث است که عقل حضرت داوود علیه السلام مطابق میل الهی نیست لذا همیشه درشرایط خاص حضرت جبرائیل علیه السلام درنزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است که حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم با ایشان مشورت کند- ودثانی درجه وارزش هدایت مشخص میشود- اقائی که در غرب خیلی ادعا دارد- شما نگاه کنید حماقت ودشمنی با دین درچه درجه ای است؟؟- اولا ایشان میخواهدبفرماید ضمنی ومخفی وحالی کند اعراب یک قوم نادا ن وعقب افتاده بودندبالا ترین درجه انها فردی بنام شیخ بوده است خداوندمنان هم یک شیخ بزرگ بنام پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرستاد ولی مثلا یهودبالاتر بودند خداوندمنان  برای انها پادشاه فرستاد ایرانیان به مراتب  بالاتر بودند بر اینها شاهنشاه  داشتند دنیا را از عظمت خود پر کردند یک کورش  ان بر ای دنیا کافی است- حال دقت کنید این ولایت فقیه که تقلیدی ازان  شیخ است ضد نوروز است- وازهمه مهمتر ضد چهار شنبه سوری است واز ان بدتر پریدن از روی اتش وگفتن  زردی من از تو وسرخی تو از من که کفر ابلیس میشود حضرت استادمعزز شهیدوالا مقامایت العظمی دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه اشکال ایشان به چهارشنبه سوری همین مسئله از روی اتش پریدن است نهانکه ازروی اتش پریدن بد است بلکه این جمله که بیان شد گرچه ما ازوی تقلید شوخی وخنده بیان میکنم وهیچ گاه به معنای واقعی توجه نداریم ولی درواقع یک جمله شرک امیز است یعنی اتش مانندبت اعراب جان دارد ومیتواند زردی مارابگیرد وبه ما سرخی دهد با این جمله راتغیر داد مثلا بعد میخوریم کشک وبادمجان- دقیقا قبلا چنین فکری وتصوری داشتند  برسبیل مجاز وشوخی وخنده نه بوده است-!!- حضرت علی علیه السلام درجنک صفین  پس از گرفتن شریعه اب –کانال اب- ودادن اب  به شامیان مدتی از جنگ کردن درنک کردن- کم کم مردم نادان  به جای انکه دلیل انرا از حضرت علی علیه السلام سئوال کنند جمع شدن و رای زنی کردن وبه این نتجه رسیدن—یا حضرت علی علیه السلام از لشکر شام ترسیده است ویا انکه در حقانیت جنگ با لشگر شام به شک وشبهه افتاده است به حضرت علی علیه السلام مسئله رابیان کردند وحضرت درضمن وخلال بحث  فرمودند- اما من درجنگ با این جماعت تعلل میورزم به امید اینکه شاید همگی ویا دست کم گروهی از انان به راه راست درایند- زیرا رسسسسول خدا صلی الله علیه واله  در وز خیبر به من فرمودند: اگر خداوند منان به واسطه تو حتی یک مرد را هدایت کند بر ایت بهتر است از هرانچه خورشید بر ان بتابد- جالب است پیامبر اکرم صلواته الله علیه نیروی ها یاعزام به خیبر دسته دسته امدند تا تشکیل جبهه واحد شوند یک فرصت دادند- شاید بر ای مذاکر حاضر شوند- ونکته د.م تنها این امررابه علی علیه السلام فرمودند- تاریخ بیان میکند اکثریت یهود که مسلمان شدند بدست علی علیه السلام بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0