سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با رسیدن جبههمتمردن داعشی به ادلبکه اخرین حلقه شورشیان است حداقل ازادی صیهونیستی وحقوق بشر امریکائی را هم قبول ندارندگرچه میتوانند درشهرخود مخالف جناب اقای دکتر بشار اشد رحمت الله علیه باشند ولی حق عربده کشی ودست به اسلحه ندارند-باید از تمام نیرو هائی که تا کنون درجبهه نبودند برای انکه ابدیده ..شوند وخدمتی هم به اسلام عزیزکرده باشند وبعدا پشیمان نشوند دراین نبرد نهائی شرکت کنند که مداوم حمله بیست وچهار ساعت انجام پذیرد وسپس خدماتی هم به مردمان دربند شیطا ن کرده باشند وارتش هم یک مدیریت کلان را تجربه کند گرچه تصور نمیکنم به این زودی ها دست از سراین مردم مظلوم بر دارند انشاالله جنگ اخر باشد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظرات-شخصی است-کتاب –خطبه های غدیر-که سه شخصیت عظیم الشان الهی – رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وحضرت امیرالمومنین- صلواته الله علیه واله والسلم وامام رضا صلواته الله علیه واله والسلم برگرفته شده است با تالیف ترجمه وتحقیق-دکتر امیر توحیدی-رحمت الله علیه عضو هیت علمی دانشگاه ازاداسلامی-واحدتهران اسلامی-       کتاب تقدیم شده است به شخصیت ممتازی بنام مرحوم مهندس سیدعلی رضاایت اللهی رحمت الله است دراین خاندان رحوم سید علیایت اللهی بودند که جوانی زیبا ودلربا که جای دارد با عمر بسیارکوتاه باعث استحکام جمعی از جوانان ا نروز ومن درحرکت رادیکالیسم اسلامی شدکتاب مختصر ومفید شرح حال ان جوان برومند مهندس علیرضا ایت الهی است—وسپ با فصل های-فراوانی به شرح نکاتی میپردازد-که درمجموع مسئله غدیر خم را بخوبی تبین میکند وازاین لحاظ بسیار قابل تامل است-در سفر به عتبات منوره در عراق یک برنامه-حرم گردی دارندکه در روز اخر هر حرم است تنها دوباره یکی برای حرم سید العلما وشهداامام حسین صلواته الله علیه واله والسلم است که روز اخر سه روز انهم چهار ساعت است برای امیرالمومنین علیه السلام است این حرم گردی باید بدوقسمت تقسیم شود- اول بنای داخل حرم بخوبی شناسنده شود- ازجاکفشی ها دستشوئی ها- صحن ها رواق ها بخصوص درهای خروجی حرم که غالبا دربهای امامحسین علیه السلام بیشتراز درب های حرم امیرالمومنین ورد استفاده است وهم چنین حرم پرعظمت حضرت عباس علیه السلام درجوانی عالمی .به کربلا رفته بود- وبه شیراز رجعت کرده بود من در یک جلسه ای به ایشان برخوردم بعدز مصاحفه از چند وچون عتبات سئوال کردم- ایشان فرمودند همه جا نورانی بود ولی زمانی که زیر گنبد حضرت عباس علیه السلام قرار گرفتم یک فشاری از اسمان امد واز گنبد به سمت امد وکمر منرا دونصف کرد من خیلی برای من تعجب اوربود- تنها قبلا امام حسین علیه السلام در زمان شهادت حضرت عباس بن علی علیه السلام چنین مطلبی گفت- من انرا فراموش کرده بودم ودقیقا تجربهمن هم همان بود – انجاهم باید حرم گردی شود که افراد اگر ازمسیری تعین میکند عدول کردن راه باز گشت را بخوبی بتواند پیدا کنندغالبا دو دره بیشتر مورد استفادهنیست یکی برای تاکسی ودیگر بر ای مینی بوس های هتل میباشد بنظر حقیر کوفه پس از امدن حضرت علی علیه السلام ئشیعیان بخصوص خاندهای نزدیک به امیرالمومنین که به کوفه می امدند چه قبلاز دشهادت وچه بعداز شهادت که سرکشی بر ای شیعیانئ هم مطرح بوده است وبه انها دلداری دهند براسا س خانه حضرت علی علیه السلام ددر مدینه الگو واقع شده است وشهرهم بر اساس طرح مدینه ساخته شده است بخصوص شهر نجف-لذا کمی مشکل است بتوان به سادگی مثلا مانند شیراز به ان پی برد- دوم شخصیت هائی که درنجف چه دراطراف صحن وخارج از صحن دفن شدند وچه در قبرستان دارالسلام که درحدودیکصدکیلومتر مربع است-در صحن مبارک امیرالمومنین- قریب دوهزار نفر دفن شده اند-که شصد نفر انها میتوان گفت تاحدی طاغوتی بودند- مانند شاهان قاجار حداقل1200 نفر از بزرگان هستند که نمونه انهاذکر شده است هیچ کتابی درباره انهانیست؟؟!!حداقل صد جلد میتوان درباره انها نوشت در دارالسلام چقدر میتوان نوشت این هنر راباید دوباره زنده کرد-در پشت کتاب از امام رضا علیه السلام—به راستی روز غدیر در اسمان مشهورتر از زمین است---- به خدا سوگند اگرمردم حقیقت فضیلت این روز را میدانستند- بی شکفرشتگان ر هر روز ده بار با انان دست میدادند( مانند افراد معمولی )-واگرمن از طولانی شدن کلام دراین باره کراهت نداشتم( تقیه) قطعا درموردفضیلت این روز .انچه خداوند منان به کسی که {شان و احساس مسئولیت} ان را می شناسد عطا میکند حقایقیرا بیان میکردم که به شمارش درنیاید-=اقبال العمال- ج1ص 468- عالمی فرمود من روایتی دیدم که دربشت سالگرد روز غدیرخم راچشن میگیرندپس بالترین اعیاداست وبیادهم باشد چون عیدفطر وعید قربان متکی به ولایت است نه برعکس یعنی بدون ولایت عید فطر وقربانی محسوب نمیشود-مانند داروی جعلی است در صفخ پیش گفتار- ای مسلمانان این فرمان رسول خدا صلواته علیه واله والسلمدر مورد غدیر است- باید تا روز قیامت حاضران به غایبان .پدران وبه فرزندان{ موضوغ غدیر خم}برسانند—ای شیعیان امیر المومنین! این فرمان حضرت علی علیه السلامدرمورد غدیر است-و- بیاد حاضران {دراین مجلس } به عائبان وشاهدان به کسانی که دورند{ این پیام را}برسانند----رسول خاوندمنان صلواته الله علیه واله والسلم- مر به این { امر} فرمان داده است- ای دوست داران اهلبیت این هشدار حضرت زهرا علیها السلام درباره غدیر است شعری است- شگفتا!!ایا روز غدیر خم را فراموش کرده اید{شیطان رانباید دست کم گرفت شیطانی میتواند قبا ئل هاشمی را سنی کند}-ای ملامت کننده! مرا رهاکن-و- بهشرح حالم گوش فرا ده- من بنده علی المرتضی هستم که سرورمولی ااموالی است.(سرور سروران) است-هرگاه مدیحه سرائی درباره او را زیاد کنم-پویند غلو نکن( حیله دشمن) ان حبی لعلی المرتضی عین الکمال- به راستی محبت من به علی علیه السلامعین کمال من است( پس بر ای همه این چنین است)- واین توشه ام در اخرت .پناهگاهم وسرانجام کارم می باشد( باز برای همه افراد این چنین است) وبه اکملت دین وبه ختم مقالی - وبه ان دینم را کامل کردم وسخنم پیایان می پذیرد- باز برای همه این چنین است –ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-مادر اموزش وپرورش احتیاج-به-تحول داریم-(بیانات مقام-معظم رهبری-12/2/86) اموزش وپرورش کنونی-کشور ما-ساخته وپرداخته فکرما- وبرنامه های ما وفلسفه ما نیست-بنای کار- بران فلسفه ای-نبود که امروز دنبال ان فلسفه هستیم-(بیانات مقام معظم- رهبری3/5/86)-تحول یک کلمه است-لکندر پشت این وجودلفظی-درپشت این کلمه-یک دنیا کارنهفته است-(بیانات مقام معظم رهبری-3/5/86)-بهترین وبرجسته ترین فکر ها باید بنشینند-برای اموزش وپرورش- طراحی کنند—باید فلسفه اموزشوپرورش اسلامی واضح باشد—و- بر اساس این فلسفه افق اینده اموزش وپرورش کشور روشن باشد-معلوم باشد-مادنبال چه هستیم- وکجا میخواهیم برویم وبر اساس ان خط کشی بشود—برنامه ریزی بشود—وراه ها مشخص بشود-مابه این احتیاج داریم-اموزش وپرورش باید از روزمرگی بیرون بیاید-این اساس حرف است(بیانات-مقام معظم رهبری-12/2/85)-نظر حقیر- درمرحله اول استاده از علوم اسلامی درتمام ابعاد بصورت گسترده- است- طرح باید سیستمی بندی شود هر سیستم- وظائف خودرا بصورت دقیق مشخص کند هر پست مشخص شود بیاد چه کند وچه معلوماتی رابدست اورد وچه امکانتاتی دراختیار دارد وتکالیف اش چیست- وجمع این سیستم برخورد وجمع سیستمی را مطلبد که بسیارسخت وطاقت فرسا است هرچه تعدادنتایج بیشترباشد بهتر است-در زمانی که من تدریس کردم هدف فقط نوشتن کتب قطور بود که تمام ریز مطالب را میخواستند وبا سئوالات تستی- چهار جوابی ارشبیابی درسطمرکز تهران میشد واما زمانی که مسئله بین استانی مطرح میشود وتشریح هم بود استان فارس چند باردرتاریخ اول شد چون بحث های هرچند کوتاه ومطالعات فردی ونشتن مقاله وبحث های گروهی ولو اندک بود ولی موثر واقع میشد هیچ زمانی برای گفتمان وبحث ومطالعات فردی وجمعی را نمیداد امید است در طرح برنامهای جدید با توجه به طرح های پیشرفته غرب دقت بیشتری- .بشود-انشااالله

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- هروقت درنرم افزار ورد بین کلمات – نقطه گذاشت – دکمه های کنترول + شیفت+عدد هشت را فشار دهید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- هروقت درنرم افزار ورد بین کلمات – نقطه گذاشت – دکمه های کنترول + شیفت+ عدد هشت را فشار دهید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-من به همه مسئولین و دست اندرکاران سفارش
م یکنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای
اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را
فراهم سازید و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین
ارز شها و نوآور یها همراهی کنید و روح استقلال
و خودکفایی را در آنان زنده نگهدارید.
)صحیفه امام ج 21 ص 96 (صلواته الله علیه قائد عظیم الشان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحیم-نظریات شخصی است-ما در اموزش وپرورش احتیاج به تحول داریم-(بیانات مقام معظم رهبری12/2/85-اموزش وپرورش کنونی-کشورما- ساخته .پرداختهفکر ما وبرنامه ما وفلسفه ما نیست- بنای کار-بر ان-فلسفه ای نبود که ما امروز دنبال ان فلسفه هستیم-( بیانات مقام معظم رهبری -3/5/86) سختی این کار-برکارشناسان جهانمشخص است- سه راه موجود است یکی – تعلیم از بالای تاسطح دانشجو ودانش اموز وسپس این سطح دانشجو ودانش اموز رابیدار وتعلیم دهد- دوم از سطح پایئن تا اخر رتبه دانشگاهی وسوم از هردو طرف که بیشتر مورد توجه کارشناسان است- یک نمونه موفق- منبع – اینترنت- شخصیتی درزمانپیامبر اکرم صلوته الله علیه واله والسلم ئوجود اشت چون تمایل ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم درتبلیغ دین متوجه شد سفر به بحرین را شروع کرد- یک مقدمه تمام حکومت ها تا امروز – سلسله ممراتب به دین نحو است- اول دربار- دو روحانیت- سوم هزار فامیل- بعد اشراف بعد-ثرومتمندان متوسط بعد ارتشیان بعد دیوان سالار بعد قضات بعد پزشگان - بعدفرهنگیان بعد کشاورزان .بعد کار گران- وبعد-برده ها اما سلسله مرتب پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم—اول روحانیت- بعد فرهنگیان- بعد پزشگان- بعد قضات- بعد ارتشیان وبعد ثرومندان وبعد دیگر اقشار وبعد بردگان- اما درجه واقعی با تقوا است درحقیقت دین اسلام یک دین فرهنگی است وصلح طلب- مگرذ دستورالهی درکار باشد که خداوند منان بزرگترین شخصیت طلب صلح طلب –و- فرهنگی است- ادامه بحث- انشخصیت به بحرین رفت که دربحرین اداره امور در دست ایرانیان بود وایشان همه ادیان انرا تقبیح کرد وبدستور ایرانیان کتک مفصلی  خورد وباز گشت- دفعه دوم پولی با خودبرد ومغازه ای درانجا دایر کرد وبااعراب عربستان درانجا اعراب حیره یا عراق امروزی وجود اشتند که به بت عراقیان بعل معتقد بودند- تمام این اعراب عربستان چک کرد وچند نفر را مورد توجه قرار داد وبه انها گفت شما عرب هستید وفصاحت وبلاغت را تشخیص میدهید وراچعه به قران صحبت کرد انها دین اسلام را پذیرفتند وبه اخلاق اسلامی متمسک شدند وایشان باز گشت ودفعه سوم رفت – تا ایرانیان متوجه شدند به استقبال ایشان رفتند واز ایشان بشدت تمجید کردند وگفتند ما مسلمانشدیم از اخلاقی که به این اعراب یاد داده بودید این اخلاقرا از کجا پیدا کرده بودید وایشان جریان گفت انها هم شهادتین را گفتند وایشان به مدینه باز گشت زمانی که پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم- دربستر بیماری بودند وایشان جریان را تعریف کرد وحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم بسیار خوشحال شدند وفرمودند اگر از بستر بیماری راحت شوم 60 درهم به شما پاداش میدهم پس میتواناز بیت المال پادش داد- معلوم میشود که حضرت اش تمام دارائی خودرا بخشیده است وایشان به مکه رفت بعد از رحت جانسوز حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به مدینه امد وبه پیش ابو ابکر فت وجریان را گفت وبه ایشان گفت شما مجبور نیستید ان پول را به من بدهید جناب خلیفه اول گفتند ماهم جریان را شمارا شنیده ایم ومن به شما سیصد دینارمیدهم شما شخصیت والائی هستید هرچه ان جناب اصرار کرد که همان 60 درهم ایشان نپذیرفت ان جناب فهمید اقای خلیفه اول میخواهد حق السکوت بدهد واگر نپذیرد سرش را بر باد   داده است قبول کرد .-به مدینه باز گشت ومداوم حق السکوت میداد- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک برده ازاد کرد وبه ایشان تعلیمات داد وکلید دار ابنار کوچک بیت المال کرد ان جناب پیش خلیفه اول امد- که جناب خلیفه چه میکنی؟؟ این انبار که گنچ قارون دارد ومداوم میبخشی-؟؟ ایشان جواب دارد رسول اکرم صلواته الله علیه واله ولسلم هم میبخشید ایشان فرمودند درست است ولی همیشه حکمتاش برای من تعریف کرده است شما حکمتی ندارید-!! جناب خلیفه فرمودند کلید را بگذار وبرو گم شو- وایشان -رفت


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99