سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بامدادن که زخلوتگه کاخ ابداع- شمع خاورفکند برهمه اطراف شعاع- اقایان اریکائی به تانکیست ها که قرار است به مرز شوروی بروند – رقص زومبا یاد دهید- وسیب زمینی سکه طلائی  مشهوربه سیب زمینی ترامپی زیاد بدهید- ورهبران نظامی باروش ترامپی انتخاب کنید-  وهرگروه برنده شد بچه فیل بدهید- دل همه رابشکنید- پرچم امریکا رابرسر کاخ کرمیلن به اهتزازدراورید- وپروانه انحصاری  اسباب بازی فروشی در روسیه به اقای ترامپ بدهید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحقیقات دانشگاه دهلی- درباره تغذیه و وسلامت روان – اجتماعی سالخوردگان در روستا ها-نتایج- شاخص-امار- جمعیت شناسی- سی وسه درصد جمعیت روستا ها درسن هفتاد سال وبیشتر است- بیست وهفت درصد نمونه اماری که مصاحبه شدن- بیسواد هستند- بیست وپنج درصد درد مفاصل دارند- وهیچده درصد  فشار خون دارند—وضعیت اقتصادی- هفتاد درصد وضعیت مناسب دارند- وسی د رصد از خود درامدی ندارند- خصوصیت  سلامت روان- اغلب  افراد نمره  تست پارمترهای  سلامت روان انها بیش از پنجاه درصد است-  وهشتاد درصد انان نمره  تست سلامت روان  انها  بیش از شصت درصد است- ویک سوم نمره  تست سلامت روان انها هشتاد درصد است- امید به زندگانی- وداشتن روحیه مثبت- درک این موضوع با مشاهده فرزندان ونوه ها که زمانی با سالمندان میگذارنند- این روحیات را میتوان  مشاهده کرد- نبودن ویا کافی نبودند درامد- وکم بودن- سازمانهای حمایت گر اجتماعی – ونبودن امکانات مورد نیاز- برای طول زندگانی  سالمندان و سلامت تن وروان  سالمندان چالش هائی را بوجود میاورد—چهار عامل  مهم-هم بستگی خانواد گی- امنیت درامد- دوستان وسلامت  جسمانی -) تعین کننده- خوب بودن جمعیت سالمندان روستائی میباشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- داستان ایمیل های خانم  هری کلینتون- من درهمان مراحل اولیه حدس زدم که یک بازی داخلی امریکا است- واین حدس درحال قوی شدن است- یک باز ی سیاسی بسیار دقیق طراحی شده است- امکان انکه هکرها بتواند انرا کشف کنند محال است- اولامحافظت از هکرها بسیارقوی است- هکرها درجائی میتوانندنفوذ کنند- که محافظتی  یادرکار نیست  ویا اطلاعاتی دارند وبخصوص دستگاه هائی دارند که براساس ان دستگاه رمز گذاری میشوند مثلا بانک ها—اگر درایران فردی مشاهد کند چگونه رمز  کارت عابر بانگ درست میشوددستگاه کوچکی به کامپوتر وصل میکنند ورمرز  را وارد میکنند واین رمز از طریق اینترنت به مرکز رمز گذاری بانک مربوطه وصل میشود ومشخصات  فرد را میدهند دقایق زیادی سری وارد اعداد می اید وپس از مدت زیادی این اعدادتمام میشود ورمرزی ایدهد وقتیکه فرد کارت رافعال میکند ان اعداد پشت سرهم میاید و واردحساب فرد میشود به هیچ وجه کسی نمیتواندحدس بزند این اعداد کدام است این عداد را کامپوتر میدهد کسی هکر یست است ازکجا بفهمد کاکپیوتر چه اعداد  داده است-  قبلا در وزرات امور خارجه امریکا اطلاعات از طرف فرد مستقیما وارد سایت وزرات خانه میشود حال اگر فرد به ایمیلی که فرستاده نیاز داشت- درخواست میکرد که ان ایمیل را  به ایشان بدهد ویا اگر شخصی وزراتی ان ایمیل را میخواست بازاز ان طریق عمل میشد- اقای بیل کلینتون ریس جمهور سابق روشی جدید درست کرد که درسایت وزرات خانه یک فایل شخصی هرکس داشته باشد وایمیلهای خوداش با رمرزی که  دراختیاردارد بدست بیاورد- این  ایمیل ها فاش نشده است- بعدا تصویب شد که ریاست جمهور وافرادسطح بالا که به ایمیلها دستدارند بتواند ایمییلهای غیر طبقهای  شده رادرسایت شخصی ماند دیگران بشرطی که مفسدهای نداشته باشد افشا کنند به نظر یک کارشناسی مدتهابرروی ایمیل های افراد سطح بالا کار کرده است بهترین فرد خانم کلینتون بوده است؟؟ اقای پاول وزیر خارجه اسبق امریکادریک مهمانی به خانم کلینتون پیشنهاد میدهد که یک سایت شخصی درست کن ولی از ایمیل های فدرال استفاده نکن- ایشان از چهار طریق مثلا تلفن بوته- که ایمیلاهای فردرا میخواند وای پد خاص غیره او بارکراشناسان وروس  ایالاتها مکتاباتی انجام میدهد ودر مارج سال 2015 بعضی این مکتبات راوارد سایت شخصی میکند بهنظر حقیر امریکا فهمیده بود عده زیادی درانتخابات شرکت نمیکنند چه جمهوری خواه باشند وچه دمکرات ویک ضربه هولناک خواهدبود برای انکه جلوی این کاررا بگیرند چند طرح باهم  عمل کردند که موثر واقع شود- اول انتخاب اقای ترامپ که درحقیقت یک کاندیدمستقل است-طرح دوم  خانه کلینتون بیشتراز همه ونمیاندگان دیگر کمتر به قول اقایان مذاکرات – پاپی- پاپ به زبان هندی یعنی پدر- وچون همه قبلا درخانه پدری جمع میشدند معنی محل جمع  شدن است ودرامریکا ملاقات دوستانه است کسی رامدتها ندیدند میگویند یک ملقلت پاپی داشته باشیم ایشان ایمیل های اش از نوع ملاقات پاپی بوده است اما دباره علت مشکلات ایالتها بوده است واندکی راجع سیاست خارجی مخصوصا داستان بنغازی به نظر میرسد که میخواسته خودرا از مشکلاتیب که درایالتها بوجودامده است تبرئه کند درضمن دلسوزی کند ودیگر کاندیدها این کار خیلی کم کردند ناگهان ایمیلاهای دیگری وارد کار زار شد که مثلا داعش رابوجود اوردند مشخص شد که مشکل از خودحضرا هم بوده است- بی شک کارخود انان است چرا برای انکه روسها داستان میدانستند وبه همین علت میگویند کار سایبری روسها استامریکادرشوک بزرگی است که یکفردمستقل برنده شده است وابروی احزاب رفته است وچناچه اقای ترامپ شکست بخوردکاربسیار پیچیده میشود- اینهمه اسلام-هراسی کردن-شرکت امازون که بزرگترین چاپخانه  امریکاهم است- عناوینی را بیان میکند که کسی دران عناوین کتاب بنویسدتصور میکنم امتیازاتی میدهد- یک عنوان ساخته است بنام محمد دراسلام- کهاخیراخانم کارن پر فروشترین این عنوان شده است هنوز امریکادرس وعبرت نمیگیرد- باحقه بازی وفتنه میخواهد کارها را درست کند ولی از قدیم گفتن –کار کج به منزل نمیرسد-انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سالگرد شهادت پرافتخار حجت اسلام شیخ نمر را به طرفداران اسلام ناب محمدی صلواته الله علیه واله والسلم- تبریک وتسلیت عرض میکنم- به گفته یک سایت شیعی عربی ایشان مانند چهل تن از ا جداد وفامیل خوداش که شهرت به خطیب حسینی داشتند یعنی منبری  برا ی امام حسین علیه السلام انجام میدادند- خطیب نشان درک والا است- ایشان هم خطیب حسینی بودند وشاید جزو بهترین انها هستند—ولیعهد کنونی مدتی درقطیف بود وایشان درمنبرهای خود که نشان داده شد- اول فرمودند که من مقلدحضرت  امام خمینی رحمت الله علیه وامام  ایت الله العظمی خامنه ای رحمت الله هستم وامروزه درعلمای شیعه معتقدهستند مرجع مسئول مسائل سیاسی مردم هست وفتوای حضرت امام الخمینی جایگزین امام المز مان علیه السلام هستند وحجت هستند وفتوای امام عظمت الخمینی رحمت الله علیه عینا میخوانند وتشریح میکنند- من دقیقا میدانم انگلستان وغرب  اینده را چنین میدیدند- ایشان درخطبه ای فرمودندمن به حکومت میگویم برای مردم خانه بسازید میگویند مال ما است- شغل تهیه کنید میگویند شغل مال ما است وهرچه میگویئم میگویند ما ل ما است- شماهم طاغوت هستید وهم کافر هستید ومن تا اخر ایستاده ام واز حقوق4 این مردم بخصوص شیعیان که بسیار مظلوم واقع شدند  دفاع خواهم کرد رحمت الله علیه- پادشاه ایشان از ان سمت برداشت وبعداز مدتی سمتی بالاترداد وایشان برای انتقام گرفتن بهانهای درست کرد- وایشان را شهید کرد—رو زنامه وطن امروز- یک مقاله دارد- به قلم چرا سیا نتوانست انقلاب اسلامی را پیش بینی کند- به قلم خانم زهره رحمانی بعنوان مقالات روز شمار انقلاب- یک دانشجوی ایرانی در دانشگاه لندن  که کمونیست بود به من گفت یک بخش در دانشگاه منرا خواست- وگفت من چندین سئوال به شما میدهم- از حضرت عظمت ایات الله العظمی بروجردی علیه السلام بپرس وجواب اش رابرای ما بیاور- وقیکه من سئوالات رادیدم – گفتن به استادان دانشگاه اگر دهید به اسمان میرونند مثلا نظریات سیاسی انیشتین را چگون تلقی میکنید ویا قانون نسبیت چگونه ارزیابی میکنند سیاست انگلستان را چگونه میبیند- همه نوع سئوال ب.ود از روانشناسی جامعه شناسی وغیره  ومن رفتم وگفتم دانشجویان ایران درانگلستان مایل هستند شما پاسخ دهدید ایشان در رختخواب خوابیده بود- خنده ملیحی کردند وروی خودرا برگردانند ومدتی فکر کردند قلب من یک دفعه فرو ریخت خواستم به بهانه دست شوئی فرار کنم- روی برگرداندن یکی یکی پاسخ دادند وبرای پاسخ یک سئوال گفتند برای انکه مطمن شوم ان کتاب را ازقفسه بیرون بیاور وکتاب باز کردوحدیث را خواند وجواب داد من کاملا متحول شدم وجواب هارا وردم- من بلافاصله به ان بخش رفتم- خانی بود ابهت مدیریتی عجبی داشت عینا ونوس سرتا پا لباس سیاه راهبه پوشیده بود وفقط سرش بیرون بود- من گفتم من حاضر هستم سئوالات به من بدهید که مناز حضرت ایت الالعظمی بروجردی علیه السلام سئوال کنم من از سئوالا یکه خوردم وبسیارخوش ام امد- ایشان فرمودند ای سئوالات از سطح سواد شما بالاتر است- ما سئوالات خودرا به شاه دا دیم وایشان یکدانشمند موردوثوق فرستاده است وان سئوالات را  پرسیده است وتسط شاه بدست مارسیده است- چقدر مناز شاه تنفر شدم قابل بیان نیست که احمق یکباربه یک پاسخ ایشان عمل نکرد-من باب تشریفات-من درتهران بودم منزل دایی ام- ودانشجو بودم وهمه اش مطالعه میکردم- زن دائی ام فرمودند یکی از قوم وخویش مغازه کفاشی دارد وکفش میفروشد وبرونزد درخانه خسته میشوی  وخلاصه ایننیازمنید بخوان وکاری مناسب خودمیدانی  برای مدت کوتاه پیداکن- مادرنیازمندی  یک سازمان تبلیغاتی افرادی برای تئزیع مجلات تبلیغاتی خواسته بود که تازه درتهران امده بود من رفتمیک جوان دیپلم که معلوم ثروتمند نشسته پشت میز- سه دختر دیپلمه- امده بودندکه توزیع کن  ایشان فرمود شما چگونه برخورد میکنید این سازمان از یک برگ تبلیغات  تا مجله داشت درب خانه بایدبزنند ومجله بدهند وشماره تلفن بگیرنند وپس از سه روز  ازانها سئوال شود دراین تبیلغات انچیز که میخواستید هست یانیست اگرنیست چه چیزی شما مایل هستد درتبلیغات باشد واز فرم وشکل  ان سئوال کنند وهمین طوراز مغازه ها وانها میگفتن ما بلدنیستیم وحدس میزنیم چنین بیا بکنیم- ایشان مادونفر  باهم میفرستیم وسپس به ان خانه ها زنگ میزنیم ومحل را ما معین میکینم- که اولا شما مجله دادید یانه وهرمجله گم شود پانزده تومان میگیریم واین درقرارداد می اید ودرضمن نوع برخورد شمارا جوی ا میشویم وسپس تلفن را به شما میدهیم وسپس رو  کرد به من واز من سئوال کرد- ئمن هم روانشناسی تیکه وپاره-کردم- مقداری مادرسرکلاس روانشناسی تبلیغات خوانده بودیم ایشان فرمودند من شمارا استخدام میکینم ونفر دوم راهم خودتان بیاوریبدوایشان را راهنمائی کنید ومدتی همکنارمن پشت میزبنشنید وبه افراد را رهنمائی کنید وسئوالا ت را شما بکنید ومن راهم از لحاظ روانشناسی تبلیغات اگاه کنید ساعتی فلان مقدار ومن از شما ضامن معتبر نمیخواهم- ولی شرط اش سه ماه حداقل کار کردن است- من به خانه امدم جرذیتن گفتن از تعجب دهان زن دائی مات ماندوفرمودند شوخی نمی کنی گفتم نه شوخی نمی کنم ایشان به یک فامیل اش زنگ زدوجریان گفت وتلفن رابه من داد ایاشن فغرمودندمن یک پسری بسیارمودب وفلان والان نقاشی میخواند ودیپلمه بیکار است هرجار فته است- کار پیدا نکرده است اگرشما ایشان را انتخاب کنید –من هشتادهزارتومان به شما میدهم- من گفتن من انجا نخواهم رفت زیرا سه ما ه نمیتوان درتهران باشم وبعداز مدتی باز ایشان زنگ زد ویکنفر دیگر به جای پیدا کردم ایشان حاضراست هشتاد هزارتومان به شما بهد ومن گفتم پول لازم نیست ومن ادرس را میدهم- نکته مهم انقلاب این بود کهمردم همه چیز رافهمیده بودند ولی رهبر نداشتند- اما رهبر درست مانندمردم فکر میکرد ومردم درست مانند رهبر میکردند واینطرز تفکر خاص ایران بود ایرانیان ملت امریکارا قبول داشتند وحتی دوست داشتند ولی رهبران انها طاعوتی مفسد وخطرناک میدانستند حکومت روسیه راقبول نداشتند ولی پشتبانی انهارا میخواستند وبه علما احترام وقبول داشتند واینامر دردنیا منحصربفرد بود- امریکای لاتین مردم امریکا را دوست داشتند ولذا میگفتندنبایدبا دولت انها مخالفت کردبه خاطرتعصبات مذهبی وازادی وغیره وایرانیان مخالف حضور شوروی درافغانستان بودند- مخالف اسرائیل بودند وغرب میدانست این هماهنگی است- هایزر برای این به ایران امد که غرب میدانست که اگرپاسخ لازم به ایران ندهد ایران جذب شوروی خواهد شد ولی باشرط وشروط- ایران رادیکال وچپ میدانستند وچون تصور میکردند رقابت شدیدی بین قم ونجف است- عراق هم متحول خواهد شد- همان زمان در روزنامه ایران نوشتند که اقای بیرژنوف- فرموده است این جوجه امریکاهای بی فرهنگ درخلیج فارس جولان میدهند ورژیم ایران به انها بها میدهد وماسرانجام انهارا ازخلیج فارس بیرون میکنیم-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سالگرد شهادت پرافتخار حجت اسلام شیخ نمر را به طرفداران اسلام ناب محمدی صلواته الله علیه واله والسلم- تبریک وتسلیت عرض میکنم- به گفته یک سایت شیعی عربی ایشان مانند چهل تن از ا جداد وفامیل خوداش که شهرت به خطیب حسینی داشتند یعنی منبری  برا ی امام حسین علیه السلام انجام میدادند- خطیب نشان درک والا است- ایشان هم خطیب حسینی بودند وشاید جزو بهترین انها هستند—ولیعهد کنونی مدتی درقطیف بود وایشان درمنبرهای خود که نشان داده شد- اول فرمودند که من مقلدحضرت  امام خمینی رحمت الله علیه وامام  ایت الله العظمی خامنه ای رحمت الله هستم وامروزه درعلمای شیعه معتقدهستند مرجع مسئول مسائل سیاسی مردم هست وفتوای حضرت امام الخمینی جایگزین امام المز مان علیه السلام هستند وحجت هستند وفتوای امام عظمت الخمینی رحمت الله علیه عینا میخوانند وتشریح میکنند- من دقیقا میدانم انگلستان وغرب  اینده را چنین میدیدند- ایشان درخطبه ای فرمودندمن به حکومت میگویم برای مردم خانه بسازید میگویند مال ما است- شغل تهیه کنید میگویند شغل مال ما است وهرچه میگویئم میگویند ما ل ما است- شماهم طاغوت هستید وهم کافر هستید ومن تا اخر ایستاده ام واز حقوق4 این مردم بخصوص شیعیان که بسیار مظلوم واقع شدند  دفاع خواهم کرد رحمت الله علیه- پادشاه ایشان از ان سمت برداشت وبعداز مدتی سمتی بالاترداد وایشان برای انتقام گرفتن بهانهای درست کرد- وایشان را شهید کرد—رو زنامه وطن امروز- یک مقاله دارد- به قلم چرا سیا نتوانست انقلاب اسلامی را پیش بینی کند- به قلم خانم زهره رحمانی بعنوان مقالات روز شمار انقلاب- یک دانشجوی ایرانی در دانشگاه لندن  که کمونیست بود به من گفت یک بخش در دانشگاه منرا خواست- وگفت من چندین سئوال به شما میدهم- از حضرت عظمت ایات الله العظمی بروجردی علیه السلام بپرس وجواب اش رابرای ما بیاور- وقیکه من سئوالات رادیدم – گفتن به استادان دانشگاه اگر دهید به اسمان میرونند مثلا نظریات سیاسی انیشتین را چگون تلقی میکنید ویا قانون نسبیت چگونه ارزیابی میکنند سیاست انگلستان را چگونه میبیند- همه نوع سئوال ب.ود از روانشناسی جامعه شناسی وغیره  ومن رفتم وگفتم دانشجویان ایران درانگلستان مایل هستند شما پاسخ دهدید ایشان در رختخواب خوابیده بود- خنده ملیحی کردند وروی خودرا برگردانند ومدتی فکر کردند قلب من یک دفعه فرو ریخت خواستم به بهانه دست شوئی فرار کنم- روی برگرداندن یکی یکی پاسخ دادند وبرای پاسخ یک سئوال گفتند برای انکه مطمن شوم ان کتاب را ازقفسه بیرون بیاور وکتاب باز کردوحدیث را خواند وجواب داد من کاملا متحول شدم وجواب هارا وردم- من بلافاصله به ان بخش رفتم- خانی بود ابهت مدیریتی عجبی داشت عینا ونوس سرتا پا لباس سیاه راهبه پوشیده بود وفقط سرش بیرون بود- من گفتم من حاضر هستم سئوالات به من بدهید که مناز حضرت ایت الالعظمی بروجردی علیه السلام سئوال کنم من از سئوالا یکه خوردم وبسیارخوش ام امد- ایشان فرمودند ای سئوالات از سطح سواد شما بالاتر است- ما سئوالات خودرا به شاه دا دیم وایشان یکدانشمند موردوثوق فرستاده است وان سئوالات را  پرسیده است وتسط شاه بدست مارسیده است- چقدر مناز شاه تنفر شدم قابل بیان نیست که احمق یکباربه یک پاسخ ایشان عمل نکرد-من باب تشریفات-من درتهران بودم منزل دایی ام- ودانشجو بودم وهمه اش مطالعه میکردم- زن دائی ام فرمودند یکی از قوم وخویش مغازه کفاشی دارد وکفش میفروشد وبرونزد درخانه خسته میشوی  وخلاصه ایننیازمنید بخوان وکاری مناسب خودمیدانی  برای مدت کوتاه پیداکن- مادرنیازمندی  یک سازمان تبلیغاتی افرادی برای تئزیع مجلات تبلیغاتی خواسته بود که تازه درتهران امده بود من رفتمیک جوان دیپلم که معلوم ثروتمند نشسته پشت میز- سه دختر دیپلمه- امده بودندکه توزیع کن  ایشان فرمود شما چگونه برخورد میکنید این سازمان از یک برگ تبلیغات  تا مجله داشت درب خانه بایدبزنند ومجله بدهند وشماره تلفن بگیرنند وپس از سه روز  ازانها سئوال شود دراین تبیلغات انچیز که میخواستید هست یانیست اگرنیست چه چیزی شما مایل هستد درتبلیغات باشد واز فرم وشکل  ان سئوال کنند وهمین طوراز مغازه ها وانها میگفتن ما بلدنیستیم وحدس میزنیم چنین بیا بکنیم- ایشان مادونفر  باهم میفرستیم وسپس به ان خانه ها زنگ میزنیم ومحل را ما معین میکینم- که اولا شما مجله دادید یانه وهرمجله گم شود پانزده تومان میگیریم واین درقرارداد می اید ودرضمن نوع برخورد شمارا جوی ا میشویم وسپس تلفن را به شما میدهیم وسپس رو  کرد به من واز من سئوال کرد- ئمن هم روانشناسی تیکه وپاره-کردم- مقداری مادرسرکلاس روانشناسی تبلیغات خوانده بودیم ایشان فرمودند من شمارا استخدام میکینم ونفر دوم راهم خودتان بیاوریبدوایشان را راهنمائی کنید ومدتی همکنارمن پشت میزبنشنید وبه افراد را رهنمائی کنید وسئوالا ت را شما بکنید ومن راهم از لحاظ روانشناسی تبلیغات اگاه کنید ساعتی فلان مقدار ومن از شما ضامن معتبر نمیخواهم- ولی شرط اش سه ماه حداقل کار کردن است- من به خانه امدم جرذیتن گفتن از تعجب دهان زن دائی مات ماندوفرمودند شوخی نمی کنی گفتم نه شوخی نمی کنم ایشان به یک فامیل اش زنگ زدوجریان گفت وتلفن رابه من داد ایاشن فغرمودندمن یک پسری بسیارمودب وفلان والان نقاشی میخواند ودیپلمه بیکار است هرجار فته است- کار پیدا نکرده است اگرشما ایشان را انتخاب کنید –من هشتادهزارتومان به شما میدهم- من گفتن من انجا نخواهم رفت زیرا سه ما ه نمیتوان درتهران باشم وبعداز مدتی باز ایشان زنگ زد ویکنفر دیگر به جای پیدا کردم ایشان حاضراست هشتاد هزارتومان به شما بهد ومن گفتم پول لازم نیست ومن ادرس را میدهم- نکته مهم انقلاب این بود کهمردم همه چیز رافهمیده بودند ولی رهبر نداشتند- اما رهبر درست مانندمردم فکر میکرد ومردم درست مانند رهبر میکردند واینطرز تفکر خاص ایران بود ایرانیان ملت امریکارا قبول داشتند وحتی دوست داشتند ولی رهبران انها طاعوتی مفسد وخطرناک میدانستند حکومت روسیه راقبول نداشتند ولی پشتبانی انهارا میخواستند وبه علما احترام وقبول داشتند واینامر دردنیا منحصربفرد بود- امریکای لاتین مردم امریکا را دوست داشتند ولذا میگفتندنبایدبا دولت انها مخالفت کردبه خاطرتعصبات مذهبی وازادی وغیره وایرانیان مخالف حضور شوروی درافغانستان بودند- مخالف اسرائیل بودند وغرب میدانست این هماهنگی است- هایزر برای این به ایران امد که غرب میدانست که اگرپاسخ لازم به ایران ندهد ایران جذب شوروی خواهد شد ولی باشرط وشروط- ایران رادیکال وچپ میدانستند وچون تصور میکردند رقابت شدیدی بین قم ونجف است- عراق هم متحول خواهد شد- همان زمان در روزنامه ایران نوشتند که اقای بیرژنوف- فرموده است این جوجه امریکاهای بی فرهنگ درخلیج فارس جولان میدهند ورژیم ایران به انها بها میدهد وماسرانجام انهارا ازخلیج فارس بیرون میکنیم-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظ یات شخصی است- اولین سئوال من این است چرا مجله خوب –سرامد—که متعلق به- بنیاد ملی نخبگان- به میزان زیادی لاغر است که خود نشان از ضعف خونی این سازمان است ودوم چرا قیمت بسیار بالائی دارد- وسوم دراینترنت  سایتی ندارد-  از مجلاتی است که حتی  باید رایگان داد—امام صادق  علیه السلام روزی به اصحاب فرمودند-که عوام شیعه بگوید حق ندارند کتب سنی رابخوانند- وخواص  زمانی که از من مطالب را فهمیدند میتوانند بخوانند ونقض بنویسند کهدرفراسی –نقض- را ردیه -ترجمه  ولی غالبا –نقض-  میگویند- وبه ایرانیان بگویئد فارسی بخوانند وعربی رافراموش کنند-چرا- باطل- دست به دروغ اش زیاد  وازاد  است ولی  سعی میکند به نحوی مطلب را که افراد  جذب وفریب دهد- که حل مسئله مشکل باشد-شانسی کانال بحرین را گرفتم—یک سریال را نشان میداد مال زمان های بسیار دور- یک کاروان درحال حرکت بود ناگهان دریک سرا شیب تپه روبه پائین ایستاد- حال چه انها دیدند  مشخص نبود- صحبت کردند نمیدانستند ان جای دور چه خبر است یک خانم جوان یک لباس قرمز اورپائی به سبک راهبه های انگلیسی پوشیده بود با یک روسری سیاه به سبک اروپائیکه دربیابان میرونند امدجلو باخشم گفت کناربروید  دست اش را روی پیشانی سیایه بان کرد وگفت مسئله فلان است – عجب-تمام مردان لباس عهد قدیم داشتند—تاریخ را هم تحریف میکنند- بقدری تحریف امامت کرده بودند وهرکس درمتوجه میشدند از امام علیه السلام حدیثی برله امامت دارد انخانراتفتیش میکردند وان حدیث پاره میکردندوصاحب انخانه هما جا میشکتند ودرسرداب خانه دفن میکردند وجلوی سرداب خانه دیوار سنگی میکشیدند وهرک س درحدود ده حدیث از امام معصوم علیه السلام داشت برای کسانی شک میکردند وایشان پس از قسم های زیاد فرد را به سدراب میبرد وان ده حدیث نشان میداد وان فرد دل وجرئت میکرد که فردی را نزد امام علیه السلام بفرستد واز حقیقت جویا شود وان صاحب خانه همیشه بالاس زیرکفنی بود وزمانی هم لو میرفت وان سرنوشت شوم یامتعالی به سراغ اش می  امد- ولی کتب اهل سنت فراوان-دردسترس بود- امروزه غرب جای گزین شده است-نکته اول تعداد دانشمندان انها است که تاثیر گذار است-دوم داشمدان سکولار ولائیک انها است که تاثیر گذار هستند- ومدوام دانشمندان خودرا رسانهای میکنند- دوم دانشمندان – سکولار ولائیک انها است – که تاثیر گذار میشونذ- درحالیکه ما چنین نمیکنیم—سوم روش تحقیقات انها است- شرط پیروزی اول ایجاد مدیریت تحقیقات است که امروزه برای هررشته وحتی برای اجزا یک سیستم ایجاد کردهاند- که پیشرفت را کنترول میکند وجهت میدهد- روش روسی- به این نحوبود که فارغ التحصیلان درهررشته ای درهر موضوعی یک روز درهفته دربارهعملکرد یک هفته تبادل نظر میکردند ونقاط ضعف و قوت تعین میکردند وراه حل را برای نقاط ضعف پیدا میکردند وبه دانشجویان دانشگاه ها میدادند وانهاهم روی ان فکر وتحقیق میکردند  واسم ان مدیریت بود و پیشرفت زیادی کردند- ولی عجیب است که رشته ای بنام مدیریت ایجاد نکردند ولی درغرب چند نکته باعث پیشرفت زیادی شد- به جای رفتن دیدن یک کارخانه ان کارخانه درازمایشگاه دانشگاه به طریقی باز سازی کردند وروی ان کار کردند و ابزار و وسایل سنجش را ساختند که نقاط ضعف وقدرت را مشخص کند ورشته مدیریت را بوجود اوردند  واین امرنتچه بهتری میدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ایه خداوند در آیه 191 سوره بقره می‌گوید: «وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل------ترجمه –وانهارا(بت پرستانی که از هیچگونه جنایاتی ابا ندارند) هرکجا بیایند بقتل برسانید- واز انجا که شما رابیرون ساختند (مکه) بیرون کنید-(وبت پرستی) از کشتار بدتر است- وباانها درنزد مسجدالحرام جنگ نکنید- تا انها درانجا باشما بجنگند—پس- اگر باشما بجنگند – پس اگر باشما جنگ کردند- انهارابقتل برسانید- چنین است- جزای کافران- امروزه نوشتن یک نامه سیاسی از کشوری به کشور دیگر تخصص زیادی میخواهد ومیابیست در درک لغات ودستور زبان دقت زیادی کرد که معنا کامل روشن باشد بخصوص درترجمه از زبان به زبان دیگری- قران بسیارفصیج و بلیغ است ولی زبان عربی درانزمان- باوجودانکه به این درک رسیده بودند-قوانین دستور زبان ولغات از نظم وقانون های دقیقی برخوردار باشد ولی به گویائی کامل نرسیده بودند- حتی زبان فرانسه که یکزبان قانون مند است ودرغرب سعی میکنند کهبرای درک مفاهیم لغت مناسب ودستورزبان ساده وروان بسازنند- وای هنوز دربسیارموارد بسیارمغلق ویادگیری سخت است وامکان درک غلط فراوان است-باوجودانکه درزبان انگلیسی چهارده میلیون لغت است ولی ناکافی است ولی حیوانات حداکثر سیصد لغت دارند که بسیاردقیق وکافی استکه اخیرا روی نهنگ ها به همین نتجه رسیدند-لذا احادیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هرجا زبان ممکن است تعبیر دیگری پیدا کند انرا روشن ومخصوصا باعمل انرا بخوبی روشن کرده است وقران هرجا خواستند حیله بزنند مشت انهارا باز کر ده است وحقیقترا اشکار ساخته است- قران افراد تقریبا به پنج دسته تقسیم میکند- دسته اول- مغضوبین- کسانی هستند باعقل  بسیارقوی حقیقترا میفهمند ولی برعلیه اش قدعلم میکنند واز هرنوع جنایت خوداری نمیکنند- دسته دوم افرادی هستند حقیقترا میفهمند ولی به اعتنا نمی کنند که منافع دنیائی انهارا ممکن است خدشه دار کند- اینها ضالین هستند- دسته سوم زمانی که نمیتوانند از راه فشار وقلدری پیشببرند- از راه حیله وفساد وگمراه کردن اذهان ومانند ان عمل میکنند- که به ان فتنه گفته میشود اینها منافقین هستند- دسته چهارم دراثر یک فضای بسیارتیره وتار قدرت درک حقیقت راندارندملاک انان اکثریت هست وتوجیه میکند که انها باان همه دانشمند وکسانی برای دین اشک میریزند وحتی جان حود را میدهند نمیتوان گفت بدنبال منافع ومانندان بودند ونمیخواهند خودرا اهل جهنم کنند- اینان مستعففین هستند- وپنجم مومنین واقعی هستند- امام سجاد علیه السلام درحج بودند زمان امویان- امویان اشکارا حقه بازی میکردند ومردم فکر میکردند چنین نباشند کلاه سرشان رفته است- درانزمان بغللی که مشخص نشده وشایدبدستورحکام اموی برای وانمود کردن که قبائل اموی دین دار هستند گروه عظیمی به حج رفتند شخص خدمت امام علیه السلام رسید وبسیار شگفت زده شده بود واز ازدحام جمعیت زیاد شگفت زده شده بود امام علیه السلام فرمودند بین دوانگشت من نگاه کند دید قیافه ها مانندخوک- میمون ماز وموش وغیره است معلوم میشو برای دین نیامیدند- برای سیاست امدندولی زمان دیگری درخذدمت امام صادق علیه السلام که احتمالا اوائل عباسیان بودباز جمعیت زیادی امدند فردی که از داستان قبلی مطلع بود روکردبه امام علیه السلام وگفت واینها همه خوک ومیمون وفلان هست- امام علیه السلام فرمودن این چنین نیست!! وبرا ی انکه مطلب را بفهمد فرمودند نگاه کن چقدرگریه میکنند- ببین چقدرپرده کعبه را گرفته وزاری میکند این امرنشان میدهد باتغیر حکومت فاسد چه میزان تغیرات ایجاد میشود وسرانجام زمان به نفع درک عقلانی عوض میشود واینان مستصعفین هستند- درشرایط دیگری به امام صادق علیه السلام گفتند شخصی سنی یک سال است که درحرم است وفقط برای اندکی خواب ودیگرمایحتاج بیرون میاوردوهمه اش به عبادت میگذارند سرنوش ایاشن دراخرت چیست؟؟ امام علیه السلام فرمودند اهل جهنم است ولو سالها نماز بخواند چرا برایب انکه عقل اش میرسد جزو مستضعفین نیست- یک شخصیت ممتاز ی درغرب است بنام دکتر پیاژه در رشته روانشناسی تا امروز البته چهل سال اخیر دقیقا نمیدانم بهترین شخصت انسان شناس ایشان بوده است- یک سئوال کلیدی درانسان شناسی است- وان این است که وجه اشتراک انسانها زیاد است ویا وجه افتراق (زیاد) است ایشان درتحقیقات خوداش به این نتجه رسید که وجه اشتراک که بسیارمهم است سی درصد است ولی وجه افتراق هفتاددرصد است ولی مخالف ان سی درصد نیست بعنوان مثال درمنشور همه رنگ هستند ولی از خواص رنگخوردار هستند ولی رنگها مختلف است ونزدیکترین دانشمند به درک انسان اسلامی است ولی دراسلام یک پیچیدیگی است هرلحظه شخصیت ازاد انسان با اراده الی ممزوج میشود- که تشخیص ان بصورت دقیق کارخداوندمنان وانبیای اعظام واولیا الله صلواته اللهعلیهن اجمعین است وشاگردان زیادی هم دیران داشتند مث4ل مرحوم خانم دکتر میرهادی ومرحوم دکتر بنی احمد وشخصتهای مانند مرحوم دکتر عباس یمینی شریف-که درسویسنوشتند دکتر پیاژه ایران وبسیاری از روانشناسان ایران که درغرب درس خوانده بودند مانندمرحوم دکتر علی البرحسینی سروری که ایشان خصوصی در دفتر ایشان مدتها درباره فلسفه اندیشه ایشان صحبت کرده بود شوروی از ایشان درخواست کردکه سفری به روسیه داشته باشد وایشان نرفت جنب اقای دکتر بنی احمد بله جناب اقای دکتر پیاژه فر مودند تز نوشتند برای من مشکل شده است ودکتر پیاژه ایشان به خانه دعوت میکند وکتابخانه کوچکی برای ایشان فراهم میکند وقدم به قدم ایشان راهنمائی میکند که بقول ایشان تز منرا ایشان نوشت- از استادسئوال میکند که چراشما به روسیه نرفتید- ایشان میگوید من نوشتم اگرمن وارد مسکو شوم خارج از کتاب ها ومقالات خودصحبت نخواهم کرد ونتجه خواهم گرفت- که شما انسان راضایع کردید وخودشما انرابخوبی میدانید ازاین راه برگردید ومن ان زمان به کمک شماخواهم امد- اینجوابی است به شاه وبدنبال ان- به جهان اسکتباری غرب وهمه طاغوتیان باید گفت- درحقیقت درحدکمال متعلق به اسلام – شیعی است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99