سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-0اخبار- روسیه:امریکا شتابزده درباره کره شمالی بپرهیزید—سخنگوی وزرات امور خارجه روسیه:- مسکو امیدوار است امریکا درابتدا تمامی مسئل کره شمالی را بررسی وارزیابی کند وسپسدست به اقدام یزند- همکاران امریکائی ما یکگ عادت بسیار بد دارند- ان ها ابتدا دست –به اقدام می زنند وسپس به مسائل نگاه می کنند-امریکا زمانی که فهمید انقلاب –بحرین ویمن به منافع انان ضرروارد میکند- وارد ائتلاف باعربستان شد که از منافع خلیج فارس بخش عرب نشین هم حمایت کند-داشتن شترهارا به سلاخی میبردند- دیدن روباه ای فرار میکند- به او گفتند کار با شترها دارند –توچرا فرا میکنی- فرمود تا ذاثبات کنم شتر نیستم پوست منرا قلفتی دراورده اند—واکنش ریس کل گمرکات بهخبری دربارهواردات مربادرسال 95- سهم وزن وارزش مربا دراز کل واردات انجام شده کمتر ازیکدهم درصدبوده است-هنوز تبلیغات درباره ا ش نشده است- ماکه اروزه نیروی انسانی درتمام ابعاد به غرب صادر میکنم- موشگک صادرمیکنیم کیک زرد صادر میکنیم- یک مدیرکلی تولید مربا درجهادکشاورزی دایر بفرمائید اقلا پایا پایا ی شود-حضرت جناب ایت الله ریسی رحمت الله علیه فرمودند- مسئل زنان را وارد حزب نکنید یعنی جمنا- تصور میکنم طالبان وداعش مردم ایران  تشویق به- رای دادن به نفع ایشان کند-0روایت ظریف از راه یافتن شعر- بنی ادم- سعدی به سازمان ملل متحد سخن گفتند درحالیکه امریکا انرا وتو کرده است- جناب استرالیا فرموده است کره شمالی بمب اتمی نسازد –پول انرا صرف رفاه مردم کند- چرا شما چنین نکردید؟؟دفاع اولیت بیشتراست یا رفاه-تاریخ کدام را ترجیح میدهد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من تعجب میکنم که رهبران نظامی ما از رجز خوانی عربستان سعودی میخواهند بارجز خوانی پاسخ دهند؟؟-عربستان عددی نیست که بخواهیم ما رجز خوانی کنیم-!!بناب  خبر رسانی – شیعه نیوز-عربستان در استان جیران- که درجوار یمن است- 64000 – نفر کشته ومجروح وفراری دارد-هنوز یک سنگرتاکتیکی درمرز یمن نساخته است؟؟- ونشان ترس  شدی انهااست درقلعه میان راهی برایکه برای مراقبت از افراد کهممکن است از یمن واردشوندویا ازجیران به سمت یمن روندموضع گرفته است- وسربازان یمنی با کمترین اسلحه باموشکهائی که از رده نظامی خارج شدند به این قلعه ها حمله میشوند ومداوم انهارانابود میکنند- به نظرمیرسد تاکتیک عربستان استفاده از تاکتیک های داعش مثلا درموصل است-که میخواهد درشهر جیزان که حالت نظامی بخود گرفته است دفاع کند وسگس اگربتواند حمله کند- ولی بایدسیاست ها ونگرش ها ودیدگاه واعمال عربستان زیر ذره بین گذاشت وجهانیان وبخصوص- ملت خود عربستان را اگاه کرد- این رجز خوانی برا ی خود کشور عربستان است که امروزه هم دوستان وهابی خودرامنجمله قطر وامارات وکویت را هم براشفته است درست حالت طلحه وزبیر ایجاد شده است وبقول حضرت علی علیه السلام باید دروغ انان را اشکار کرد وجواب رجز انهارا درمیدان جنگ داد- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با سلام گرم چون روز اشنائی- جناب اقای ایت اللهدکتر حسن روحانی دامت کرامته-به نظر حقیر- ایشان بیادروی مشکلات موجود چه از وجه داخلی وچه وجه خارجی بخصوص امریکا واروپا مانور دهد وراه حلها مناسب رامطرح کند وروی شخصیتهای کلیدی وکابینه مانور دهدکه دیگران فاقدان هستندوطرح اینده را باز گو کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با سلام گرم چون روز اشنائی- جناب اقای ایت اللهدکتر حسن روحانی دامت کرامته-به نظر حقیر- ایشان بیادروی مشکلات موجود چه از وجه داخلی وچه وجه خارجی بخصوص امریکا واروپا مانور دهد وراه حلها مناسب رامطرح کند وروی شخصیتهای کلیدی وکابینه مانور دهدکه دیگران فاقدان هستندوطرح اینده را باز گو کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره ذکر- خداوند منان-تاکید شده است- درحقیقت سرفصل های شناخت داوند منان است- به میزان معرفتی که بدنبال دارد ودرفرد دستگیره وقوت شناخت عمیق میشود ارزش دارد- ونقش کلید باب رادارد-دراحادیث تعداد انها زیاد است- امروزه برخلاف گذشته اولیت ها- تک نیست جمعی است –بسته ای است- بسته اولیت ها- بسته ثانویت ها-به نظر میرسد-مهمترین ذکر سبحان باشد که  بعلت عمومیت- درک ضعیف بشری درباره توحید- وکلمه تسبیح که از همان ریشه است دال بر  این معنا است  سبحان یعنی پاکسازی خداوندمنان از ضعف ونقص وکمبود وپلیدی ها است- است- که همیشه بشر اگر درفردی  نسبی چنین میدید اورامدح وتمجید وتعظیم میکرد که درنهایت  تعظیم سجده میکرد دوم در ذکر لا الله الله هو وحده – لا شریک له -لا شریک له- خوداش جزو سبحان قرار میگیرد—اما کلمه -هو- کلمه –هو- د صفت رامشخص میکند-که- بینهایت عظیم- دوم درحس غایب است که باز درسبحان قرار میگیردکه بهتر است درفارسی  انرا- ایشان- ترجمه کنیم- اولویت- اول شام –توحید- کتب های اسمانی- رسولان- امامان ومرجعیت است- درمطلب که فرد میتواند بدون مرجعیت خوداش بداند انچه عمل میکند مطابق شرع است قابل قبول است این خود پدرجد مرجعیت است-  که عدم قبول هرکدام از اقلام ذکر شده فرد کافراست- دوم- موضوع شناخت حکم است-چون کلمه -سنجش -امروزه عمومیت زیادی دارد شناخت حکم بادید سنجش دقیقی داشته باشد- سنجش  عمل نقد ونقض میکند- ملاک ها بایدعقلانی باشد- تمیز- درشکم سنجش است میتواند معیارهای عقلانی  ونسبی داشته باشد- ملاک نسبی را قیاس گفته شود- ارزیابی  سیر شناخت را بررسی کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی  به بیانات جناب اقای دکتر ایت الله حسن روحانی ریس جمهور محترم ایدالله بقاه- درباره روز بعثت-میفرمایند-روز بعثت نبی اکرم اسلام صلواته علیه واله والسلم سراغاز حیات  جدید برای جامعه بشری است- تمام انبیا ورسولان صلواته الله علیهم اجمعین برای بوجود اوردن حیات جدیدی بودند ولی حضرت رسول اکرم صلواته الله عهلیه واله والسلام اخرین حلقه تکاملی حیات انسانی  است- اگر  علوم ارکانی دین را- فلسفه وعلوم عقلی و وحی ونص – اخلاق- فقه – علم انسانی وعرفان بدانیم که انبیا همه انها را درسطح درک عمومی این سیستم ونظام را  بخوبی تنظیم کرده بودند ولی بعدا انر مذاهب تیکه تیکه کردند وبخش وبخش کردند مثلا در مسیحیت کالونیسیم- جزو صوفیان وعرفا هستد که میگویند فیض الهی اگر امد انسان رستگار میشود ولی برکسی وارئ نشئ شقاوت پیدا میکند  یعنی انسان هیچ نیازی به فعالیت خاصی ندارد درحالیکه درست است ائل بیاد این علوم ارکانی را خداوند منان تبین کند وانسان هم تزکیع کند وهم بدنبال ان علوم باشد تافیض الهی تحقق پیدا کند- در مذاهب شرقی غیرالهی  دوبعد بیشتر موردتوجه واقع نشده است یکی اخلاق وعقل ودوم رهائی ازهرچه انسان را ازاین دورکن- دور میکند- قران نمیفرماید که حضرت ابراهیم حنیف بود  ومسلمان بود یعنی یهودیت ومسیحیت فعلی نه حنیف است ونه مسلمان است یعنی تسلیم امرالهی نیست پس رستگار نمیشود حنیف مخلص درراه خدا که صادق  است- در سوره الزلزله – که واقعا الزلزله است-میفرماید وفمن مثقال ذره خیرا ومن یعمل مثقال ذره شره یره- هرکس به اندازه سرسوزنی خوبی کند میبیند پاداش انرا وهرکسی عمل شیطانی کند به اندازه سرسوزنی- مجازات انرا درک میکند- یعنی این دین از کمترین مقدار تابه بالا پاداش ومجازات تبین میکند واین نشانه کمال این دین است مثلا درازادی که مقدار دارد وشرایط دارد سرسوزنی نمیتوان کم ویازیاد کرد ومابقیه ارکان یکی از دوستان یک قهوه از امارات عربی اورده است بنام علمی قهوه- یعنی قهوه علمی  بشر همه چیز رامیخواهد علمی کند وبه سنت جزئیات- میرود- در زمان های گذشته –خاک جزو مطهرات نبود امروز انتی بیوتیک روشهائی درست کردند این انتی بیوتیک راتشخیص میدهند وواز ان دارو میسازنند – اسلام فرمودند کاسه ای که سگ ویاخوک دهن زده است با خاک مالی نه مرتبه ویا یازده مرتبه انرا تطهیر کنید وتیمم هم به همین علت است- پس حکومت های ما بیاد راه نبی اکرم صلوالته علیه واله والسلم طی کند وبین ارکانها یاد شده همانگی دقیق وحساب شدهای را بوجود اورد-انشالله- درباره لا اکراه فی الدین- به این معنا است که ازادی انتخاب است ولی این ازادی لجام گسیخته نیست- قران میفرماید کسانی که از مکه به مدینه میایدند-چون فرهنگ را انسان درزمان جوانی مجبور به قبول است وبیشترافراد دیگرتلاش علمی نیمکنند که حقیقت دریابند واین فرهنگ انهارا استحاله میکنند باانها یک سوظن مخفی داشته باشید وحتی درحدیث دیدم که مثلا به امویان بیشتر دقت کنید وبه بینهاشم مشرک کمتر توجه کنید چرا بعد شیطانی دارد دست خوداش نیست جمله زیبا امام صادق دارد  علیه السلام دارد زمانی که انسان عاشق دین اش شد مسلمان است ومومن است- مشرک واکفرهم میتواندبه ایندرجه برسد- که قران  میفرماید حب مومنین اشداز دیگران است ولی نباید به افراد میدنه سوظن داشت بلکهحسن ظن داشت مگر خلاف ان اثبات شود- امید است که انشالله جکومتها ما را انبیا بخصوص را پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باصلابت وعشق ولطافت طی کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک تاکتیک یهودی غاصب است-که طبق داستانی- شیرامددریک گله گاو-وفرمودندهمه انسانها وحیوانات از این گاوزرد شکایت اول سر وصد میکند خواب برهمه حرام کرده است وبه مزرعه افراد دستبرد میزند وچه وچه ومن به ایشان اخطار مکینم اگر  مراعات کرد کشته میشود ویک دفعه دربیابان  به اوحمله دکرد واورکشت وخورد وهمه گاو گفتندحق اش بود- شیر بارها اخطارداده بودتا سه گاو باقی ماند اینها فهمیدند موضوع چیست- به شیر گفتندما اززندگی بیزار شدیم – ان دوستان ما هم- چنین بودند- نیازی نبود که چنین بازی در بیاوری میگفتی مابه نوبت خودرابرای غذا شما امده میکردیم- حالا یکی را نتخاب کنکه برود خوب بچرد- اول شیر او رابخور وسپس خوداورا واندکی هم شمابه خواب بروتابیشترغذا به شمابچسبد شیرد دریک بلندی کوتاه به خواب رفت وناگهان سه گاو به اوحمل کردند واورا کشتند-  یهودیان غاصب برای پیامبران  چنین برنامه ای جور میکردند-حالا چنین تاکتیکی برای درو کردن الیت های اسلامی وانقلابی طرح ریزی کردند که همه باداس درو کنند- دراوائل انقلاب از حضرت استادمعزز وازاده وزجر کشیده انقلاب جناب اقای مهدی بازرگان رحمت الله علیه پس از انکه به قول اقایان معزول شد؟؟؟ بشدت تمجید کردند تا این اواخر هم چنین بود که ایشان ودوستانش ایت های روشنفکر واقعی اسلامی هستندوبه دمکراسی  وحقوق بشر وسیاست روز بخوبی اگاه هستند ودرمقابل استبداد نعلین چون  ایستادگی کردند مجبور به استعفا شدند-؟؟ حال میگویند بالاترین جنایت جناب اقای استادمعزز مهدی بازرگلن  رحمت الله کرده است- طبق یک برنامه ساختگی  مقام وپست برا ی استبداد نعلین رها کرد؟؟- اقایان ذره ای از سیاست اسلامی ودرک حوزه وحوزوی ورو حانیت ندارند-من مدتی درحوزه بودم وخدمت یکی از الیت پرسابقه حوزه درسطح نزدیک به اجتهادمسئولیکمسجد ومسئول خیریه ان مسجدوفردی  درمنطقه خوداش سالم بودن فرد برای پستی  مهر میزد مسئول توزیع حقوق طلاب شیراز- توزیع مواد غذائی طلبه حوزه خود وجزو هیت امنا این موضوع وسخنران تبلیغات اسلامی برای روحانیون .که به جبهه میرفتند-من باایشان مباحثه –وهروقت فردی از روستا بیشتر شکایتی از کسی داشت خدمت حصرت استاد باععظمت ایت الله زبرجد  رحمت میرسیدند کهمیگفتندمن بی پناه هستم وپل وکیل گرفتن ندارم به داد من  برسید- ایشان مثلا ان خانم محول به ایشان میکردند- نکته این جا است که خانمی شیرازی همسر یک فرد روستائی شده است وماد شوهر وخواهر شوهر وبرادر شوهرمداوم ایشان سرکوب میزدند وچون ایشان شکایت به همسر میکرده است ایشان سرکوب میزدهاست وروزی گفته اگر چنین اتفاقی- رخ دهدخودم را اتش میزنم شوهراش گفته چرا شما خودت اتش میزنی-  من بایدخودم اتش بزنم چون از همه طرف لگد میخورم- ایشان فرمودند شما اول اشتباه-کردی که بایک فرد روستائی  ازدواج کردی- اینمطلب درواقع هنرحوزه است ولی جامعه خوش اش نمیاید- ایشان اگر به دادگستری میرفت- وکیل محترم میفمودند این مسئله قابل حل است حق باشما است ولی خوب مسائلی وجودارد که من حل میکنم- اینجا اینفرد خوش اش می اید-من به ایشان گفتم شما به روستا نروید این خانم میفرماید کهمن به هر ساز ایشان رقصیدم اخر پی بردم اینان از شهری عقده دارند ومیخواهند بگویند که به اندازه یک دختر روستائی زرنگی ندارند ایشان فرمودنداین کار یک طلبه جوان نیست زود میفهمد اینان اصلا مذهبی نیستند ودر حقیقت ارزشی برای روحانیت قائل نیستند  الامد هستند- وطلبه میفهمد که تحقیر میشود ونصیحتی میکند بر میگردد ومومنین میفرمایند نبایدچنین کسی میفرستادید – اینان چنینن هستند منهم بروم- چون خودم دردهات عشایر بزرگ شدم- وجه خودم راحفظ میکنم بخوبی میفهند من همه چیزراخوب فهمیدم ومیفهم باید کاربه دادگستری بکشد وپول دادگاه را بادی برای ایشان تهیه کرد واینانفقط از ژاندارمری میترسند وانها راهم باید  کاملا اگاه کرد- اینجا این یک نکته است- درجامعه شناسی  وروانشناسی درغرب- اثبات شده است- بالاترین تاثیر درگفتمان ویا مشاهدهچهره به چهره است چون ژاندارمری همیشه وضعیت چهره به چهره وجود دارد ودرطول زمان افراد کارگشته میشوند  این وحشت وجود دارد- ارزش سینما وتلویزوین هم به همین علت است- امام راحل علیه السلام کاملا روانشناسی وجامعه شناسی این مملکت را در دست داشت ومیدانست قدرت انرا دارد که ایران را کنترول کند درگوش حضرت استادمعززاقای دکتر مهدی بازرگان رحمت الله علیه فرمودند که دیگر صلاح نیست شماباشید اول برای خودتان- شما این مطلبرا درک نمیکنید!!- والسلام

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99