سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بس الرحمن الرحیم- بخش پنچم – حادیت رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم سرور کائنات ودو جهان-1- سفر کنید-2- اگر که درسفر مالی به چنگ نیاورید- غقل شما فزونی  خواهد یافت—3- اگر که مردم از رحمت خدا به مسافر اگاه بودند –همگی بار سفر می بستند- همانا خداوندن با مسافر مهربان است-4- خدا دارنده موی سفید را بزرگ میدارد-5- احترام به فردخرد سال از امت من- احترام به من است-( ب0 شرطی که در راه ایمان باشد)-6-برکت همراه سالمندتان شما است-7— خدادوند منان اقلام معیشترا فراهم کرد برکت را در کشاورزی ودام پروی قرار داد-7-درشب معراج- به بهشت وارد شدم- دیدم که صاحب سگی که انرت سیراب کرده بود-ب- پادش این عمل- دربهشت جای دارد-7- حیوان شش حق بر صاحب – هرگاه پیاده شد علفش دهد-هرگاه از ابی گذشت اورا بنوشاند—بی دلیل  اورا نزند—بیشتراز قدرتش براو بار نکند- بیشتر از توانش انراراه نبرد- فاصله میان دو دوشیدن دیک نوبت برا وسوارنشود یعنی راه به چند-قسمت تقسیم کند وهرقسمت- مقداری استراحت دهد- پس با انسانها چگونه بایدعمل کند مشخص است—8-هردرختی میوه ای دل است ومیوه دل انسان فرزند است – یعنی بافرزندان به بهترین روش عمل کند—9-فرزند صالح گلی از گل های بهشت است- پس فرزند نا صالح اتشی از اتش های جهنم است-10—حق فرزند برپدراش  این است که برای اش نان نیکونهد- اگرپدر غفلت کرد خود نام اش را تغیر دهد ونان نیکو انتخاب کند واگر نشدخودیک نام نیکو بنام نان مستعار  یادوم انتخاب کند- بعضی نام ها راخداوندمنان دوستد دارد وبعضی نام هارا دوست ندارد11- کودکان خودرا وقتی که به هفت سالگی رسیدند- به خواندن نماز امر کنید—12-حق فرزند برپدراش این است که به اونو شتن بیاموزد- داعشی توجه کند فرزند است دختر وپس ندارد—13-بهکودکان خود شنا وتیراندازی  بیاموزید- چه پسر وچه دختر—14- به فرزندان خود احترام  بگذارید وانهارا نیکو تربیت کنید یعنی با اداب اسلامی تربیت کنید—15- هنگامی  که به کودکان قولی میدهید- به ان عمل کنید- زیرا انهامیپندارند- شما روزی شان را میدهدید—16—میان فرزندانخود عدالت کنید –همان گونه که دوست دارید انان  درنیکی  وههربانی  با شما به عدالت رفتار کنند-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم االرحمن الرحیم-   بعضی از جوانان تصورمیکنند- ئباری بهرجهت میچرخد وهیچ نوع دلسوزی وجود ندارد- ومملکت باید درفقرنسبی  باشد-  زیرا هیچ مشکل جامعه حل نشده است- امادرحدیث است- که خداوندمنان هرکس را که دوست داشته باشد به اندازه ظرفیت میدهد که رفاه زیاد  فساد میاورد وقدرت زیاد ظلم میاورئد ودرقیامت به نحو احسن جبران میکند وبرعکس از کسانی خوشش نمی اید- هم قدرت زیاد میدهد وهم رفاه زیاد میدهد که درقیامت هیچگونه عذری نداشته باشد در دنیا درحد خاصی که گناه کرد دچار عذاب میشود- اما-یکسری قوانین اجتماعی است- اگر دولتها درسمائل مختلف ابعاد انسانی جدیت بخرج دهند- انسانهاامیداور میشوند وجدی میشوند وبه رای دولتها احترام قائل میشوند—یک جناب دکتر متخصص به چین رفته بود- درمدت کوتاه جامعه شناسی جالبی کرده بود-به این نتجه رسیده بود- چینی ها بسیار وطن پرست هستند وهرایدولوژی که بیشتر درجهت وطن پرستی باشد انرا انتخاب میکنند ودرکارها بسیارجدی هستند- هرکس جدی باشد انراقبول میکنند- مسلمانان هم بسیار وطن پرست وبسیارجدی هستند وهزار مسجد درپکن ساختند- واخیرا درحال ساختن شرکت های غذای حلال هستند- اما اخیرا اقاین فرمودند شرکتها بیادهزینه خودرا به هرنحوی که دلخواه است تهیه کنند- یک کلای دودلاری اول میگوید بیست دلار- بعد دوم  چینی ها بدنبال بدن قوی وسکس قوی هستند- تصور میکند که سگ مثلا بدن انهاراقوی میکند-  بسیاری از مواد غذائی انها برای تقویت قوه جنسی به اصطلاح باه است مثلا عقرب-  سوسمار- وبیادازنها پرسید چگون این مطالب را درک کردید- قبلا دراین قدرت را در-مار- میدیدند- کلمه بی مار- که معنای مریض دارد به همین علت است ومار میخوردند- دراحادیث رسول اکرم صلواته الله علیه والله والسلم- وائمه اطهارعلیهم السلام- درباره قدرت بدنی وقدرت جنسی دو رکن اساسی انسان درتمام خوردنی به اندازه کافی موجود است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریه شخصی است چندحکمت ودرایت؟؟- اصلاغدیرخم رخ نداده است- مسئله به نام- فدک موجود نبوده است- جناب اقای ابوبکر از طرف پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ملقب شد- ب- صدیق- یک روزه کذاب شد- ایشان هرچه گفته است عین حقیقت بوده است- ایشان بهشتی است- حضرت علی علیه السلام فرمودند من عصمت ندارم- علم معمولی دارم وتجربیات اقایان بیشتراز من است وهرکس رسول الله علیه واله والسلم منرا منصوب نکرده است-من ادعا خاصی ندارم- دعوای حضرت علی علیه السلام بامعاویه ی وحضرت امام حسین علیه السلام بایزید روی مسائل شخصی بوده است نه دینی- قاتل ومقتول در روز قیامت سواربااسب  باهم درحالیکه به هم میخندند به بشت میروند درست مانند بنی اسرائیل-اگر کس ایات متشابهه- محکم نداند وکسی انرا محکم بداند هردواستنباط درست است- اصلا خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها اتش زده نشد ولی امدند کباب درست کنند اتش سوزی رخ داد وحضرت فاطمه علیها کم کم خواست واقایان برای کمک رفتند اصلا حصرت علی  علیه السلام بازورنبردند وایشان فرمودند من کاری دارم ولی خود می ایم ولی گارد فرستادند چون منافقین ایشان راتهدید کرده بودند ایشان رامواظبت کنند احترام اهلبیت با تمام وکمال انجام میشد ولی حضرت علی علیه السلام برای انکه ک منافقین توطئه نکنند-خود راکنار کشید زیرمداوم میگفتند شمابرتر هستید استنباط خودرا بگوئید ومیمخواستند اشوب کنند- ایرانیان که شکست خمورده بودند وطرفدارحکومت ساسانی بودند وجاهل بودند به رنگ اسلام درامدند که بین مسلمانان تفرقه وچنگ را بی اندازندتا دوباره به قدرت برسند وحضرت علی علیه السلام مداوم انهارا نصیحت میکرد که اشوب نکنند- وضع موجود را که وضع خوبی  است انرا  بپذیرند- واخر نیش خودرا زدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله- پس ازپایان حقیقت-از مجله- چشم اندازایران- شماره 96- قسمت اول نظریه خانم هیلاری لاوسن-فلیسوف منتقد رئالیسم-یک شناخت ازواقعیت ویا بقول  اقای کانت از پدیده داریم-که انام انرا حقیقت میگوید حقیقت درک راستین ما از خصوصیات یک پدیده است- که به ان اقای کانت گفته است معرفت درعلوم اسلامی به ان دانش گفته میشود معرفت درباره فرا ماده است ولی اشکالی ندارد—اقای کانت گفته است این معرفت وجود دارد یک امربدیهی است یعنی بالقوه وجود دارد چون پدیده وجود دارد در درون انهم دانش  ویامعر فت اش است- ولی چگونه این معرفت بدست می اید؟؟خود ایشان معتقد ایت به دلائل زیاد کل این معرفت بدست نمی اید هر فرهنگی  وتمدنی مقداری را کشف میکند وبرای درک درست فهمیدن بایددرک ذهنی را بسته نگاه نداشت- مداوم بدنبال ملاک های درست بود که عقل باید با انتقاد از خوداش ملاک های درست را پیدا کند خانم لاوسن میگوید این ملاک های یک سیر غیر رئالیستی را طی میکندتا به ملاک رئالیستی برسد چرا ما میابیست یکمیار  اکسومی بقول اقای انیشتین یعنی فرضی عقلانی غیر رئالیستی طرح کنیم که فهم پدیده که بسته است باز کنیم- این را یک دانشمند انگلیسی  معرفت استنباطی حاشیه ای نام گذاشته است مثال ایشان مستند تر است- یک مجله هائی امریکادارد بطور کلی سری هستند این مجله فرض کنید درمسائل پزشکی است بصورت خیلی اجمال یک مرض را شرح میدهد وراه اولیه معالجه را میدهد- این مجله به دانشگاه لندن میرسد-دانشگاه لندن چند دانشجوی نخبه در سطح دکتری را معین مکیند بایک پرفسور وبه انه میگوید این را تفصیلی کنید این راازبسته بودن باز کنید کهمان درکی که امریکائی هادارند بدست اورید- این دانشمند هرروز سیر مطالعاتی  این تحقیق را شاهد بوده است وفیلم برداری کرده است ونوشته است- دانشجوامده گفته است که اوا چنین کاری میکنیم استادفرموده است همن الان جرقه در ذهن زد- که این روش به بن بست میرسد ودلیلاش فلان است ولی شماعمل کنید  انهاعمل میکنند وبه همان نتجه میرسند این نکته راان اقای دانشمند- معرفت استنباطی حاشیه میگوید- کهپس از حل مسئله بصورت مقاله علمی  یک جلد کتاب است وحواشی ده جلد کتاب است- ویک کتاب خوداش پنجاه جلد است وحواشی هزار جلد است خانم هیلاری لاوسن میفرماید این حواشی کمک به شناخت حقیقت نسبی پدیده میکند- معیارهای بهتری رابوجود می اورد ولی هیچگاه به حقیقت کامل ما نمیرسیم ودغدغی امروز برخلاف دغدغه اقای کانت شناخت تمام وکمال حقیقنیست بلکه دخالت درهستی به بشریت است- که قران نام انرا- تسخیر- نامیده است ومیفرمایدتسخیر اسان تراست وشناخت حقیقت بسیارمشکل است- وشناخت حاشیهای از غیر رئالیستی  شروع میشود  وشکست ها کمک به شناخت بهتر میکند وما حتی درشناخت به حقیقت نزدیک تر میشویم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- - سایت شیعه – نیوز-خانم دنیله لودوکا- نویسنده وهنرمند امریکائیپس از مایوس شدن از یک دین که استدلال قوی داشته باشد حتی برای اثبات توحید دریک برنامه مسلمانان در دانشگاه که به ایشان یک کتاب قران به رایگان میدهند- قران بنابرقول خودایشان – ایشان مجبوربه قبول اسلام کرد- ایه کلیدی کهتاثیر زیاد گذاشت- این ایه -30 سوره انبیا –است-به یاد می‌آورم نور مطبوع و سنگینی فضای آپارتمانم را در شبی که این آیه راخواندم: أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِوَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِکُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ * آیا کافران ندیدند که آسمانها وزمین بسته بود ما آنها را بشکافتیم و از آب هر چیز زنده‌ای را آفریدیم؟ پسچرا باز به خدا ایمان نمی‌آورند؟ (انبیا – 30)—این ایه میفرماید اسمان درمرحله اول جزو مواد زمین بود ما انرا از زمین جدا کردیم به صورت اسمانها چون اسمان زمین چندنوع است- ساختیمچون این اسمان باز شد توانست مواد گزینش شده مانند اکسیژن وهیدرژن- اوزن ونتروژن دیگررا واردفضا کند- زمین هم دراثر زلزله های مهیب مواددرون زمین بیرون امد که باعث اکسیژن وهیدروژن وغیر را ساخت وزمین را برای شخم زدن اماده کرد واب تولید شد چون اب یک عنصرکلیدی است ودرعصر جاهلیت انرابه خوبی میشناختند  انرا بیان کرده است وبه عناصر دیگرتوجه ای نکرده است- واین بارانها درشخم زدن زمین نقش داشتند- انگاه –ما-موجودات زنده وابسته به اب را خلق کردیم- نظریه اقای داروین دواشکال اساسی دارد که قابل اثبات نیست- اول  اولین موجود چگونه بوجود امد- دوم جهش های بلند ژنتیکی-که مثلا میمون –انسان شود-عظمت واثرمهم این ایه این است- که ستارگانی هستند که قدمت انها بیشتر از زمین است ولی چنین اتفاقی رخ نداده است- بعضی ها اسمان ندارند- بعضی زمینانها هنوز سفت  است واشکلات دیگر- درنتجه نمیتوان زمین را به دست تصادف سپرد- وکامل نشان میدهد یک طرح هوشمندانه بسیار پیچیده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- - سایت شیعه – نیوز-خانم دنیله لودوکا- نویسنده وهنرمند امریکائیپس از مایوس شدن از یک دین که استدلال قوی داشته باشد حتی برای اثبات توحید دریک برنامه مسلمانان در دانشگاه که به ایشان یک کتاب قران به رایگان میدهند- قران بنابرقول خودایشان – ایشان مجبوربه قبول اسلام کرد- ایه کلیدی کهتاثیر زیاد گذاشت- این ایه -30 سوره انبیا –است-به یاد می‌آورم نور مطبوع و سنگینی فضای آپارتمانم را در شبی که این آیه راخواندم: أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِوَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِکُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ * آیا کافران ندیدند که آسمانها وزمین بسته بود ما آنها را بشکافتیم و از آب هر چیز زنده‌ای را آفریدیم؟ پسچرا باز به خدا ایمان نمی‌آورند؟ (انبیا – 30)—این ایه میفرماید اسمان درمرحله اول جزو مواد زمین بود ما انرا از زمین جدا کردیم به صورت اسمانها چون اسمان زمین چندنوع است- ساختیمچون این اسمان باز شد توانست مواد گزینش شده مانند اکسیژن وهیدرژن- اوزن ونتروژن دیگررا واردفضا کند- زمین هم دراثر زلزله های مهیب مواددرون زمین بیرون امد که باعث اکسیژن وهیدروژن وغیر را ساخت وزمین را برای شخم زدن اماده کرد واب تولید شد چون اب یک عنصرکلیدی است ودرعصر جاهلیت انرابه خوبی میشناختند  انرا بیان کرده است وبه عناصر دیگرتوجه ای نکرده است- واین بارانها درشخم زدن زمین نقش داشتند- انگاه –ما-موجودات زنده وابسته به اب را خلق کردیم- نظریه اقای داروین دواشکال اساسی دارد که قابل اثبات نیست- اول  اولین موجود چگونه بوجود امد- دوم جهش های بلند ژنتیکی-که مثلا میمون –انسان شود-عظمت واثرمهم این ایه این است- که ستارگانی هستند که قدمت انها بیشتر از زمین است ولی چنین اتفاقی رخ نداده است- بعضی ها اسمان ندارند- بعضی زمینانها هنوز سفت  است واشکلات دیگر- درنتجه نمیتوان زمین را به دست تصادف سپرد- وکامل نشان میدهد یک طرح هوشمندانه بسیار پیچیده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله ای از رسانه-ان-بی- سی-جنگ افغانستان- امریکا بسیارمتاسف است برای برای اعلامیه ای که بسیاربی ادبانه پخش شده است-بدست اوردن قلب وروح بدین طریق نیست—ارتش امریکا درافغانستاندر روز چهار شنبه عذرخواهی کردبرای ریختن اعلامیهای که بسیار بی ادبانه بوده است-اعلامیه بخش از قران رابصورت فوق العاده بصورت سرزنشدر داخل یک سگ قرار داده بوده است—اقایان غربی  میفرمیاد  فرهنگ ما بسیار پیچیده است چهارده سال مطالعه میخواه هرچه میخواهید از فرهنگ ما درک کنید از ما بپرسید –اسلام  بدین نحو است عقاید داعش وطالبان را از علمای افغانستان سئوال کنید وجواب انها  یادبگیرید وروی ان مانور دهید-چون طفلان تا کی ای زاهد فریبی- به سیب بوستان وشهد وشیرم—مینویسد- سگ دربرگیرنده نا پاکی است واین عقاید مسلمانان است- .طالبان افغانیبعدا گفتندمایک حمله انفجاری برعلیه ارتش امریکا- در پایگاه هوائی بگرام انجام دادیم دقیقا- برای انکه ازان اعلامیه انتقام بگیریم-قران مجید درباره کفار ومشرکین میفرماید با انها از طریق جدال احسن برخورد کنید به احساسات انها ضربه نزنید چون کودک صفت هستند این مطالب رابرای دو طرف باید گوش زد کرد- حمله انفجاری دقیقا خارج ازگیت ورودی بوده است بنا برگفته مسئولمنطقه بگرام اقای شکور قدس- چهارنفر مجروح شدن که هیچکدام امریکائی نیستد- سخنگوی طالبان- اقای ذبیح الله-مجاهد- گفت که طالبانطراح حمله بوده است—اما گروه انجام اجرا کننده نمیتوان اثبات کرد که مستقیما- تحت مدیریت طالبان بودند- البته این موضوع درست است- این روش درجنگ جهانی دوم ابداع شد برای ترساندن طرف مقابل عده ای خود کار ضرباتی میزدند ولی خودرا به فلان نیروی مقاومت منتسب میکردند—وایشان اضافه کرد که طالبان حملات خودرا بعدا ادامهمیدهد—اخیرانیروی نظامی هشدارداددریک اعلامیه نظامی-که انتظار دارد- تظاهراتی  در نتیجه این اقدام غلط شکل بگیرد—ژنرال ارشد- اقای جمیس لیندر- که رهبر نظامی امریکائی ناتودربخش لشگر عملیات ویژه است- که در ارتش ها دارای تبلیغات قوی وکوبنده است—فرمودند- که این اعلامیه ها دارای عکسی که بسیار مطالب گمرا ه کننده وبی ادبانه که شامل هم مسلمان میشد وهم اسلام را دربرمیگرفت- باید گفت گناه مسلمانان- ربطی به اسلام عزیز ندارد- اسلام عزیز را بایداز علما سئوال کرد نه از افراد جاهل ونادان- اگرعلما فرمودند حق باانها بوده است شما باید خودرا تصحیح- کنید واگر حق باشما است بایدانهارا بعلت کارخلاف ونسبت به قران دادند محکوم کرد-ژنرال فرمودند- ما احترام عمیق خودرابرای اسلام ومسلمانان متحد با ما ابراز میکینم


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99