سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—جناب ریاست محترم تاجیکستان—فرمودند—که-حجاب ولباس سیاه-متعلق به فرهنگ تاجیکستان نیست-درحالیکه تاریخ تمدن همه کشورهای سابق دارای حجاب وگاهی بسیارسخت بودند ازکشور رومانی وهخامنشیان وبخشی از یونان- من اخیرادر اینترنت عکسهای عروسی دست جمعی مردم مقدونیه را مشاهده میکردن که دقیقا لباس خانم ها تقلییاز لبساس مغولهای که وارد اسیای مرکزی وایران شدند وبا دامن های اطلسی با رنگ ساده- که رنگ پارچه درتاجیکستان پیشرفت بسیارزیادتری داشته است- که امروزه درتاجیکستان به لباس-عید نوروزی مشهور است- ویک دستور اسلامی  اسلامی  است- برای خداوندمنان فرق  که زنان برهنه باشند یا پوشیده باشند- ارزش های اولیه انسانها وقار ومتانت علم وایمان وتقوا  واخلاق نیکو است – اندام زیبا ویا زیبائی ویاثروت وقدرت ویا جاذبه جنسی این ا ارزش های بعدی است که بشرطی از را حلال بدست اید وباعث تحقیر جامعه نشود – شخصی در طول حج با دوستانش به مکه میرفت- ومداوم گوسفند کشت وغذا درست کردند- به مکه رسید خدمت امام صادق علیه السلام رسید وگفت امام همام صلواته الله علیه واله والسلم – اشکالی اگر درمن سراغ دارید بیان کنید –امام علیه السلام فرمودند یک مشکل تو مداوم قربانی کر دن گوسفند بود- یک دفعه میکردید کافی بود ودفعه بعد یکی ودبارهم غذای ساده ای میدادی- این افراد پول داشتن خودغذای خودرا تهیه میکردند حال خجالت میکشند که نمیتواند جبران کنند وافسرده میشوند- مسائل بصری ودیدن یک امر مستقیم است وتاثیرات اش انی است وقابل  جلوگیری کردن نیست یک وضعیت اسف بار را نگاه کنید روی انسان بلافاصله اثر میگدارد ویک وضعیت شادی افرین انسان تماشا کند بلافاصله شاد میشود- جاذبه جنسی هم به همین نحو است این امر بر ارزش های اولیه فرد غلبه انی دارد- وارزش های اولیه ان خانم به ذهن خطور نمی کند بقول خارجیان چون تاثیرات حیوانات سیرک دارد- لذا حجاب این امررا برعکس میکند- اسان بدنبال ارزش های اولیه میرود- من درسایت دانشگاه الازهربرا یاثبات حجاب حدیثی اورده بود که درست است یانیست مدنظر نیست که دختر خانمی به منزل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وارد شدند مثلا شیرنیی فراهم اورده بودند وبه دیگرات تعارف میکردند در زمان تعارف استین کمی کوتاه میشد وحضرت رسول اکرم صلوااته اله علیه واله والسلم-روی خودرا برمیگرداند وسرانجام وضعیت حجاب رابرای ایشان تبین کرد- حال بردارن سنی اخیرا فرمودند حجاب برایزنان ودختران  پیامبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم واجب است وبرای دیگران مستحب است- درهیچ حدیثی مستحب بودن را نمیتوان اثبات کرد واصلا وجودندارد پس-همگانی است وقران هم مستحب بودن باقرینه میبایست بگوید که نگفته است—واین مطالب اخیرا بیان میشود که تحت تاثیر غرب- بوجود امده است- درانگلستان درحالی که سعی میکنند که خانم هاوضعیت ساده داشته باشند ویک خبرنگار متوجه شد که درحال رشد برهنگی هستند ولباس های برهنگی راکه مغازه داربعلت نخریدن ورشکست میشود- کمک مالی بلاعوض میدهد ودرشهرها خانم ها تصمیم گرفتند که ممنوع باشد درامریکا ازاد بودتاجوانی برای انکه دختری درلباس  نایلونی نگاه کند از بالکن سقوط کرد ومرد واین امر ایجاد مسئله کرد تا انهاهم درشهرممنوع کردن ولی برای فیلم برداری ازاد هستند- تمام خانمهای غربی که مسلمان شدند وروسری میپوشند اذعان کردند که قبلا فکر میکردیم که ارامش داریم وحال فهمیدیم که قبلا نداشتیم وحال دارای ارامش هستیم- اشکال دیگر برادران سنی دراین است که اخرین مذهب سنی را مدرن احساس میکنند وداعش را بهترین ایدولوژی اسلامی میشناسند که هم حجاب سفت وسخت داشته باشند وهم انقلابی احمقانه باشند انقلابی اسلامی یعنی ایدولوژی که دقیقا بقول معمار انقلاب رحمت الله علیه ناب باشد وطبق دستور عمل شودنه یک کلمه کم ونه یک کلمه زیاد وبرای این گروه باید راه چاره ای تربیتی پیدا کرد-فرهنگ اصیل اسلام را نشان داد نه انکه حجاب را ضد ارزش وضدفرهنگ وانمود کرد انشاالله تاجیکستان را حق وحقیقت را کشف خواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – روززنامه های داخلی میانمار کوجکترین مطلبی راج به بحران داخلی نمی نویسند- این خود نشانه جنایات انها است فقط یکی نوشته است که بحران مسلمانان – بعلن نفرت مذهبی نیست بلکه مسا ئل اقتصادی است؟؟  وخوانده ای نوشته است لطفا مغز جدیدی بکارید- درهمنی زمان  دانمارک واروپا کمک های ملی به برمه دادند وجالب انکه اقایان روحانیون بودائی درخواست کمک برای نسل یک پرنده کردند0 واقا ی دالائی لاما فرموده است بودا به مسلمانان کمک خواهد کرد وسایت های دولای درحا ل هک شده است- یک روزنامه ارتباطبین اسیائی ها نوشته است- از خانم سوکی دست بردارید- خود ایشان مسئله ساز است- سالهای بسیارقبل خانم سان سوکی که دارای عقایدجالب وبسیارباشهمات بود- که نه تنها- برای برمه سازنده بود بلکه برای جهان هم مفید بود-چون اسطوره میماند- خانی چون یک استیک درخشان از امید بود وامابرای جهان یک همکارخوب تداعی میشد- ما به ایشان مشتاق شدیم که ایشان الهام بخش تک تک مابعوان استاد تعلیم ارزشهای ازادی بود-چنان وانمود میکرد کهتنها ایشان میتواند که هدایت سرتاسر کشور را هم از لحاظ احساسات وهم سیاست ناوبری کند- ولی امروزه ان احساسات هادرسیاست رهبران مشاهد نمیشود—برمه در دریائی از اختلاس  ومنافع شخصی غرق شده است- وخانم سوکی  قهرمانی که خارج ا ز گود ایستاده است- که روحیه قهرمانی سابق راندارد- اشکال این جا بود که همه امید ما تنها به یک خانم- وصل وچسبده بود- که هنوز بسیار این چنین فرض میکنند- اقای بوریس جانسون-وزیرخارجه انگلستان این هفته درحال که ایشان را تمجید میکرد؟؟!!- فرمودند- که ایشان یک شخصیت بسیار رویائی عصر حاضر است؟؟!! خطاب به ایشان فرمودند- تمام ان استعداد با کیفت عالی خودرادرجهت وحدت کشورتان بکار بندید وبحران را خاتمه دهید وبه تبعیض پایان دهید-0


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – روززنامه های داخلی میانمار کوجکترین مطلبی راج به بحران داخلی نمی نویسند- این خود نشانه جنایات انها است فقط یکی نوشته است که بحران مسلمانان – بعلن نفرت مذهبی نیست بلکه مسا ئل اقتصادی است؟؟  وخوانده ای نوشته است لطفا مغز جدیدی بکارید- درهمنی زمان  دانمارک واروپا کمک های ملی به برمه دادند وجالب انکه اقایان روحانیون بودائی درخواست کمک برای نسل یک پرنده کردند0 واقا ی دالائی لاما فرموده است بودا به مسلمانان کمک خواهد کرد وسایت های دولای درحا ل هک شده است- یک روزنامه ارتباطبین اسیائی ها نوشته است- از خانم سوکی دست بردارید- خود ایشان مسئله ساز است- سالهای بسیارقبل خانم سان سوکی که دارای عقایدجالب وبسیارباشهمات بود- که نه تنها- برای برمه سازنده بود بلکه برای جهان هم مفید بود-چون اسطوره میماند- خانی چون یک استیک درخشان از امید بود وامابرای جهان یک همکارخوب تداعی میشد- ما به ایشان مشتاق شدیم که ایشان الهام بخش تک تک مابعوان استاد تعلیم ارزشهای ازادی بود-چنان وانمود میکرد کهتنها ایشان میتواند که هدایت سرتاسر کشور را هم از لحاظ احساسات وهم سیاست ناوبری کند- ولی امروزه ان احساسات هادرسیاست رهبران مشاهد نمیشود—برمه در دریائی از اختلاس  ومنافع شخصی غرق شده است- وخانم سوکی  قهرمانی که خارج ا ز گود ایستاده است- که روحیه قهرمانی سابق راندارد- اشکال این جا بود که همه امید ما تنها به یک خانم- وصل وچسبده بود- که هنوز بسیار این چنین فرض میکنند- اقای بوریس جانسون-وزیرخارجه انگلستان این هفته درحال که ایشان را تمجید میکرد؟؟!!- فرمودند- که ایشان یک شخصیت بسیار رویائی عصر حاضر است؟؟!! خطاب به ایشان فرمودند- تمام ان استعداد با کیفت عالی خودرادرجهت وحدت کشورتان بکار بندید وبحران را خاتمه دهید وبه تبعیض پایان دهید-0


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پخش دوم- پس از حقیقت—نظریات شخصی است- اقای هیلاری لاسون گرچه درقسمت نخست مطالب جالبی فرمودند درقسمت های بعدنظریات کاملا اشتباه وغلطی را بیان نمودند-ایشان تابع نظریات چند فیلسوف گذشته است از جمله جناب اقای ویتگنشتاین- ایشان دوایراد به ذهنیت انسان میگیرد- اول هیچگاه از عقل مستقل انسان استفاده نمیکند زیرا ذهینت همه ابعاد درهم تنیده هستند- یعنی احساسات ها وتمایلات باعقل بصورت ترکیبی عمل میکند- مثلا ستاره شناساناطریشی هم وطن ایشان ستاره ای که در وین مشهور است مبنای شناخت  اسمان قراردادند درحایکه کشورهای دیگر ستاره های دیگری موردتوجه قرار دادند جناب اقای راسل هرچه کوشید ایشان رااخر صلبیت پائین بیاورد- نتوانست  وفرمودند نقطه مهم نیست قوانین علمی  ولی ایشان فرمودند هرکسی یک پرسپکتیو خاص دارد- دونفر یکس ان نخواهند بود- درثانی زمانی به عقل میتوان تکیه دکر د که عامل قوی تری عقل را قضاوت وبررسی  وعقل قدرت کلمه سازی  وسازهزبانی که قوی باشد برای توصیف نمیتواندبسازد—که ممکن است واقعیت عینی درموجودی وجود نداشته باشد ماتصورکنیم وجود دارد از طریق عقل ویابلعکس- فیلسوفان اسلامی  پاسخ این شک رادادند که خداوند منان چنین کاری نکرده است زیرا اینکارغلط است ودرثانی امرفرمودند که عقل ات رابکارانداز- ودرثالت معیارهای عقلانی همگی رئالیست هستند نه ایدهالیست که اوهامی ویاسرابی باشد- مادرعلم اندیشه جهال راکنار میگذاریم-نمونه برادران مسیحی- بعلت انکه برتری بریهودیت پیدا کنند ویکحالت استثنائی به مسیحت بدهند  وسرخصم را بکوبند فرمودند حضرت مسیح علیه السلام خدا است  وپس حضرت جبرائیل علیه است هم خد است که خدائی خداوندمنان به انها  داده است- این مطلب شعارگونه است اول حضرت جبرائیل علیه السلام درتمام ادیان فرشته وحی امین است اسمی از خدائی ندارد وقران معجزه است وایشان فرشته امین وحی میداند- بی پدربودن حضرت مسیح علیه السلامبرای خداوندمنان چیزی عجیب نیست- درثانی پدرحضرت مسیح علیه ذالسلام اگربخواهیم پدری برای ایشان بپذیریم- حضرت جبرائیل علیه السلام است ایشان حضرن مریم سلام اله علیها-چه درانجیل وچه درقران بافوت کردند از پشت پارچه ایشان باردار شدند- حال سعی میکنند دلائل عقلانی برای این موضوعات درست کنند- اولا وحی انرا رد کرده است درثانی به یک قوه ثالث نیاز نیست که عقل را کنترول کند عقل قدرت داردمعیارهای خودر دقیقا اثبات کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پخش دوم- پس از حقیقت—نظریات شخصی است- اقای هیلاری لاسون گرچه درقسمت نخست مطالب جالبی فرمودند درقسمت های بعدنظریات کاملا اشتباه وغلطی را بیان نمودند-ایشان تابع نظریات چند فیلسوف گذشته است از جمله جناب اقای ویتگنشتاین- ایشان دوایراد به ذهنیت انسان میگیرد- اول هیچگاه از عقل مستقل انسان استفاده نمیکند زیرا ذهینت همه ابعاد درهم تنیده هستند- یعنی احساسات ها وتمایلات باعقل بصورت ترکیبی عمل میکند- مثلا ستاره شناساناطریشی هم وطن ایشان ستاره ای که در وین مشهور است مبنای شناخت  اسمان قراردادند درحایکه کشورهای دیگر ستاره های دیگری موردتوجه قرار دادند جناب اقای راسل هرچه کوشید ایشان رااخر صلبیت پائین بیاورد- نتوانست  وفرمودند نقطه مهم نیست قوانین علمی  ولی ایشان فرمودند هرکسی یک پرسپکتیو خاص دارد- دونفر یکس ان نخواهند بود- درثانی زمانی به عقل میتوان تکیه دکر د که عامل قوی تری عقل را قضاوت وبررسی  وعقل قدرت کلمه سازی  وسازهزبانی که قوی باشد برای توصیف نمیتواندبسازد—که ممکن است واقعیت عینی درموجودی وجود نداشته باشد ماتصورکنیم وجود دارد از طریق عقل ویابلعکس- فیلسوفان اسلامی  پاسخ این شک رادادند که خداوند منان چنین کاری نکرده است زیرا اینکارغلط است ودرثانی امرفرمودند که عقل ات رابکارانداز- ودرثالت معیارهای عقلانی همگی رئالیست هستند نه ایدهالیست که اوهامی ویاسرابی باشد- مادرعلم اندیشه جهال راکنار میگذاریم-نمونه برادران مسیحی- بعلت انکه برتری بریهودیت پیدا کنند ویکحالت استثنائی به مسیحت بدهند  وسرخصم را بکوبند فرمودند حضرت مسیح علیه السلام خدا است  وپس حضرت جبرائیل علیه است هم خد است که خدائی خداوندمنان به انها  داده است- این مطلب شعارگونه است اول حضرت جبرائیل علیه السلام درتمام ادیان فرشته وحی امین است اسمی از خدائی ندارد وقران معجزه است وایشان فرشته امین وحی میداند- بی پدربودن حضرت مسیح علیه السلامبرای خداوندمنان چیزی عجیب نیست- درثانی پدرحضرت مسیح علیه ذالسلام اگربخواهیم پدری برای ایشان بپذیریم- حضرت جبرائیل علیه السلام است ایشان حضرن مریم سلام اله علیها-چه درانجیل وچه درقران بافوت کردند از پشت پارچه ایشان باردار شدند- حال سعی میکنند دلائل عقلانی برای این موضوعات درست کنند- اولا وحی انرا رد کرده است درثانی به یک قوه ثالث نیاز نیست که عقل را کنترول کند عقل قدرت داردمعیارهای خودر دقیقا اثبات کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الحمن الرحیم-بخش دوم کتابچه-جرعه وصال-0از حضرت مرحوم ایت الله العظمی عارف شهیر اسلامئ جناب اقای بهجت رحمت الله علیه-حدیث قدسی—تمام اشیا رابرای تو  وتور برای خودم افریدم—کهاز طریق علم ومعرفت وعمل به این نتجه مهم نائل میشویم—ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین—هم ترس از جهنم داشتند وهم طمع به بهشت- ولی برای خوف وطمع عبادت نمی کردند- بهشت لقا- وجهنم دوری از خدا—اگرمساله امام شناسی بالا رود- خداشناسی هم بالا میرود- زیرا چه ایتی بالاتر از ازامام علیه السلام- امام اینه ای  که تمام حقیقت قابل درک عالم هستی را نشان میدهد—ائمه اطهار علیه السلام ازحال ما غافل نیستند – چرا مابایدم – از انها غافل باشیم—هربلائی که به ما میرسد- دراثر دوریبیت علیهم السلام اجمعین وروایات ماثوثره ان حضرات مبارک است- نجات برای کسی است که اهلبیت علیهم السلام را درهمه جا مورد تخاطب موردخطاب قرار دهد وحاضر ببیند-پا جای معصومین علیهم السلام بگذارید-نه جای- پای دیگران- ( عقلانیت- عدالت- معنویت- تعمال سازنده با دنیا وتعامل سازنده باخرت ونائل شدن به لقا الله) ازان نان باید یاد گرفت—ملازم علما باشید- وهمیشه روشن باشید =توسط نور قران ونوراحادیت واخلاق معصومین وتقوای ایشان صلواته الله علیهم اجمعین—ملازم علما باشید- وهمیشه روشن باشید—وبا مطالب مفید وحیاتبخشواموزنده سروکار داشته باشید—حرم مطهر امام رضا علیه السلام وتهیت –نعمت بزرگ وگرانقدری است- که دراختیار ایرانی ها است- عظمتاش راخدا میداند—توفیق زیارت ریطی به داشتنپول ندارد= بایدتوجه امام علیه السلام راجلب کرد تا موفق شد-ایرانی ها باید نعمت حرم حضرت امام رضا علیهاسلام واله واله والسلم-راکه زیارت ان برایشان فراهم است مغتنم بداند—خدا کنداین توجه واردت ومحبت به اهل بیت علیهم السلام واله والسلم-دردلها ماباقی بماند- وبا محبت  انهاازدنیا برویم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- باا لهام از نوشتار مرجع عظیم الشانحضرت ایت اللهالعظمی صافی گلپایگانی- درباره وصف غدیر—امروزه درباره علم میگویندکه مانند یک برج است که مداومیک طبقه به ان اضافه میشود وطبقات اولیه اندک زمانی دران توقف میشود-چون بسیاری از مطالب تغیر کرده است-اما درساختار انبیا تغیرات بعلت نادرست بودن نیست وبعلت  ساده بودن وناکافی بودن است—حدیثی را  ان معظم له- از حضرت علی علیه السلام نقل کرده اند-که خاص وعام یعنی شیعه وسنی نقل کردند وهردو انرا تائید کردند وهرکس قبول نکند ودربرزخ گرز اتشین میخورد- حضرت علی علیه السلام میفرماید-خداوندمنان بدرستیکه زمین را خالی از حجت الله عامل خالی نمیگذارد- چه اشکار وهویدا باشد وبه این مقام شهرت پیدا کرده باشد ویا ترسناک درخانه ای ترسناک-که لحظه جنیان ویافراد مخفی به ان بیت حمله ور شوند- منظور امام علیه السلام امام درغیبت نیست امام درغیبت درامن امان است اگر ظاهر شود چنین است—دربعثت راه وصراط المستقیم مشخص شد- در روز غدیر خم ادامه راه مشخص شد-در کربلا فرشتگان وقتیکه روز عاشورا را شاهد بودن بشدت پریشان شدند وبه تقلا برخواستند که خداوندا اجازه بده ما حجت شمارا نجات دهیم وخداوندمنان فرمودند کلاف مدیریت از دست من خارج نمیشود حکمت دراین است که امامحین علیه السلام شهید شود- زمانی که فرشتگان  راه رانمی شناسند از کجا انسان ضعیف فکر میتواند راه را تشخیص دهد-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99