سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- معرفی کتاب( مسلم ولی امر است ) نویسنده کتاب ازاساتید دانشگاه امام صادق علیه السلام است قاز معرفی سر به فروشگاه کتاب بسیچ دانشگاه امام صادق علیه السلام- بزنید ازتمام بخش ها وکلیپ ها استفاده کنید- ادرس- است-نویسنده محترم جناب حجت الاسلام سید علی اضغرعلوی- میباشمد رحمت الله علی—حسین نیامد مسلم ولی امر است- سلام بر عزیزی که توانست نمایندگی امام حسین را داشته باشد- سلام براو که حرمش در جوار پایگاه اخرالزمانی حکومت مهدی فاطمه صلواته الله علیه والسلم است -هرروز که امام زمان به محل کارشان (مسجدکوفه) مشرف میشوند- وبه او سلام خواهند داد- بسم الله الرحمن الرحیم- -امه ای از است ازحسین بن علی صلوات الله علیه واله والسلم- به جماعت مومنان ومسلمانان- باری هانی وسعید- نامه هایتان را رساندند—این دو اخرین فرستادگان و- پیام رسانان شمابودند- همه چیز را دانستم—محور و مدارسخن شما- و پیام تان- این است که امام و- پیشوایمان نیست—پس از اهنگ دریامان کن – تا با تو حقیقت و هدایت—مدار گو شده خویش را بیابد- اینک برادرم و پسر عمویم مسلم بن عقیل را که درستی و راستی وصداقت با او است –ره سپار کوفه کردهام- - اگر بنویسد که رای و اندیشه خود واندیشه وران تان هم رنگ نامه ها وهم خوان سخنان تان هست- ان شا الله به زودی اهنگ دیارتان خواهم کرد--- به خدا سوگند- امام وپیشوای راستین – جز ان کس نیست که با کتاب خدا درمیان مردم داوری کند- وبه عدالت ودادگری برخیزد وبه دین خدا تکیه کند- وبه عدالت ودادگری برخیزد وبه دین خدا تکیه کند وبر عهد وپیمان الهی بایستد – والسلام—درس کوفه(دیروز) را درتهران( امروز) نیز میتوان خواند- واصلا ((باید)) خواند-تا یادمان نرود- چه طور ککوفه انقلابی سر از ناکجا اباد دراورد – این حکایت را باید هر روز درخویش مرور کرد- تا ((فردای)) روشن از انقلاب را نظاره گر باشیم—ان ها که شاید خوب بودند- ولی ((ولی)) نبودند! –حکایت ولی امرا بشنو- قدیمی ترین شگفتی ترین وشندیدنی ترین حکایت تاریخ این است(ن- از داستان حضرت یحیی علیه اسلام شندیده تر است وعبرت بسیار عظیم تری دارد))-پشت جلد- برای اهالی هیت امام حسین علیه السلام که بئنبال ارتباط یابد برای شان قدر و قیمتی دارد: ازمنبر ومجلس امام حسین علیه السلام- -تا- ضریح و- حرم ایشان – وحتی چای روضه دم –محفل شان!- بعید است- که ازاین قشنگترین-و- وثیق ترین -ارتباط بگذرند-(( ارتباط امام با نایب شان)) امید که این بهانه ها راه رسیدن- به یک ارتباط نورانی و-مبارک با امام حسین علیه السلام- باشد- نایب شان مارا دستگری کنند- شور این این ارتباط- در سر هرپدیده ای- افتاد- غوغایی شد- تو بگو در کم مقدارترین شی عالم باشد- درهرنفسی-و- اتصال با حضرت ارباب – خاک ناقابل- راهم بهره ایست –((مهر اعلی –ما ل کربلا است) کاش جان ما   را نیز چنین نصیب ورزقی داشت—حکایت نائبالحسین رحمتاله الله واسعه انشالله از منظر دیگری نیز مهم مینماید- و- ان برای کسانی است- که سر یاری نایب امام زمان شان را دارند—حکایت مسلم – باید مشق هر شب ولایت مدران باشد—درس کوفه ( دیروز) را درتهران((امروز)) نیز میتوان خواند واصلا ((باید)) خواند—تا یادمان نرود چه طور کوفه انقلابی سراز نا کجا اباد دراورد- این حکایت راباید هر روز درخویش مرور کرد- تا ((فردا))ی روشن انقلاب را نظاره گرباشیم-انشاللهwww.sadidisu.ir


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- معرفی کتاب( مسلم ولی امر است ) نویسنده کتاب ازاساتید دانشگاه امام صادق علیه السلام است قاز معرفی سر به فروشگاه کتاب بسیچ دانشگاه امام صادق علیه السلام- بزنید ازتمام بخش ها وکلیپ ها استفاده کنید- ادرس- است-نویسنده محترم جناب حجت الاسلام سید علی اضغرعلوی- میباشمد رحمت الله علی—حسین نیامد مسلم ولی امر است- سلام بر عزیزی که توانست نمایندگی امام حسین را داشته باشد- سلام براو که حرمش در جوار پایگاه اخرالزمانی حکومت مهدی فاطمه صلواته الله علیه والسلم است -هرروز که امام زمان به محل کارشان (مسجدکوفه) مشرف میشوند- وبه او سلام خواهند داد- بسم الله الرحمن الرحیم- -امه ای از است ازحسین بن علی صلوات الله علیه واله والسلم- به جماعت مومنان ومسلمانان- باری هانی وسعید- نامه هایتان را رساندند—این دو اخرین فرستادگان و- پیام رسانان شمابودند- همه چیز را دانستم—محور و مدارسخن شما- و پیام تان- این است که امام و- پیشوایمان نیست—پس از اهنگ دریامان کن – تا با تو حقیقت و هدایت—مدار گو شده خویش را بیابد- اینک برادرم و پسر عمویم مسلم بن عقیل را که درستی و راستی وصداقت با او است –ره سپار کوفه کردهام- - اگر بنویسد که رای و اندیشه خود واندیشه وران تان هم رنگ نامه ها وهم خوان سخنان تان هست- ان شا الله به زودی اهنگ دیارتان خواهم کرد--- به خدا سوگند- امام وپیشوای راستین – جز ان کس نیست که با کتاب خدا درمیان مردم داوری کند- وبه عدالت ودادگری برخیزد وبه دین خدا تکیه کند- وبه عدالت ودادگری برخیزد وبه دین خدا تکیه کند وبر عهد وپیمان الهی بایستد – والسلام—درس کوفه(دیروز) را درتهران( امروز) نیز میتوان خواند- واصلا ((باید)) خواند-تا یادمان نرود- چه طور ککوفه انقلابی سر از ناکجا اباد دراورد – این حکایت را باید هر روز درخویش مرور کرد- تا ((فردای)) روشن از انقلاب را نظاره گر باشیم—ان ها که شاید خوب بودند- ولی ((ولی)) نبودند! –حکایت ولی امرا بشنو- قدیمی ترین شگفتی ترین وشندیدنی ترین حکایت تاریخ این است(ن- از داستان حضرت یحیی علیه اسلام شندیده تر است وعبرت بسیار عظیم تری دارد))-پشت جلد- برای اهالی هیت امام حسین علیه السلام که بئنبال ارتباط یابد برای شان قدر و قیمتی دارد: ازمنبر ومجلس امام حسین علیه السلام- -تا- ضریح و- حرم ایشان – وحتی چای روضه دم –محفل شان!- بعید است- که ازاین قشنگترین-و- وثیق ترین -ارتباط بگذرند-(( ارتباط امام با نایب شان)) امید که این بهانه ها راه رسیدن- به یک ارتباط نورانی و-مبارک با امام حسین علیه السلام- باشد- نایب شان مارا دستگری کنند- شور این این ارتباط- در سر هرپدیده ای- افتاد- غوغایی شد- تو بگو در کم مقدارترین شی عالم باشد- درهرنفسی-و- اتصال با حضرت ارباب – خاک ناقابل- راهم بهره ایست –((مهر اعلی –ما ل کربلا است) کاش جان ما   را نیز چنین نصیب ورزقی داشت—حکایت نائبالحسین رحمتاله الله واسعه انشالله از منظر دیگری نیز مهم مینماید- و- ان برای کسانی است- که سر یاری نایب امام زمان شان را دارند—حکایت مسلم – باید مشق هر شب ولایت مدران باشد—درس کوفه ( دیروز) را درتهران((امروز)) نیز میتوان خواند واصلا ((باید)) خواند—تا یادمان نرود چه طور کوفه انقلابی سراز نا کجا اباد دراورد- این حکایت راباید هر روز درخویش مرور کرد- تا ((فردا))ی روشن انقلاب را نظاره گرباشیم-انشاللهwww.sadidisu.ir


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- معرفی کتاب( مسلم ولی امر است ) نویسنده کتاب ازاساتید دانشگاه امام صادق علیه السلام است قاز معرفی سر به فروشگاه کتاب بسیچ دانشگاه امام صادق علیه السلام- بزنید ازتمام بخش ها وکلیپ ها استفاده کنید- ادرس- است-نویسنده محترم جناب حجت الاسلام سید علی اضغرعلوی- میباشمد رحمت الله علی—حسین نیامد مسلم ولی امر است- سلام بر عزیزی که توانست نمایندگی امام حسین را داشته باشد- سلام براو که حرمش در جوار پایگاه اخرالزمانی حکومت مهدی فاطمه صلواته الله علیه والسلم است -هرروز که امام زمان به محل کارشان (مسجدکوفه) مشرف میشوند- وبه او سلام خواهند داد- بسم الله الرحمن الرحیم- -امه ای از است ازحسین بن علی صلوات الله علیه واله والسلم- به جماعت مومنان ومسلمانان- باری هانی وسعید- نامه هایتان را رساندند—این دو اخرین فرستادگان و- پیام رسانان شمابودند- همه چیز را دانستم—محور و مدارسخن شما- و پیام تان- این است که امام و- پیشوایمان نیست—پس از اهنگ دریامان کن – تا با تو حقیقت و هدایت—مدار گو شده خویش را بیابد- اینک برادرم و پسر عمویم مسلم بن عقیل را که درستی و راستی وصداقت با او است –ره سپار کوفه کردهام- - اگر بنویسد که رای و اندیشه خود واندیشه وران تان هم رنگ نامه ها وهم خوان سخنان تان هست- ان شا الله به زودی اهنگ دیارتان خواهم کرد--- به خدا سوگند- امام وپیشوای راستین – جز ان کس نیست که با کتاب خدا درمیان مردم داوری کند- وبه عدالت ودادگری برخیزد وبه دین خدا تکیه کند- وبه عدالت ودادگری برخیزد وبه دین خدا تکیه کند وبر عهد وپیمان الهی بایستد – والسلام—درس کوفه(دیروز) را درتهران( امروز) نیز میتوان خواند- واصلا ((باید)) خواند-تا یادمان نرود- چه طور ککوفه انقلابی سر از ناکجا اباد دراورد – این حکایت را باید هر روز درخویش مرور کرد- تا ((فردای)) روشن از انقلاب را نظاره گر باشیم—ان ها که شاید خوب بودند- ولی ((ولی)) نبودند! –حکایت ولی امرا بشنو- قدیمی ترین شگفتی ترین وشندیدنی ترین حکایت تاریخ این است(ن- از داستان حضرت یحیی علیه اسلام شندیده تر است وعبرت بسیار عظیم تری دارد))-پشت جلد- برای اهالی هیت امام حسین علیه السلام که بئنبال ارتباط یابد برای شان قدر و قیمتی دارد: ازمنبر ومجلس امام حسین علیه السلام- -تا- ضریح و- حرم ایشان – وحتی چای روضه دم –محفل شان!- بعید است- که ازاین قشنگترین-و- وثیق ترین -ارتباط بگذرند-(( ارتباط امام با نایب شان)) امید که این بهانه ها راه رسیدن- به یک ارتباط نورانی و-مبارک با امام حسین علیه السلام- باشد- نایب شان مارا دستگری کنند- شور این این ارتباط- در سر هرپدیده ای- افتاد- غوغایی شد- تو بگو در کم مقدارترین شی عالم باشد- درهرنفسی-و- اتصال با حضرت ارباب – خاک ناقابل- راهم بهره ایست –((مهر اعلی –ما ل کربلا است) کاش جان ما   را نیز چنین نصیب ورزقی داشت—حکایت نائبالحسین رحمتاله الله واسعه انشالله از منظر دیگری نیز مهم مینماید- و- ان برای کسانی است- که سر یاری نایب امام زمان شان را دارند—حکایت مسلم – باید مشق هر شب ولایت مدران باشد—درس کوفه ( دیروز) را درتهران((امروز)) نیز میتوان خواند واصلا ((باید)) خواند—تا یادمان نرود چه طور کوفه انقلابی سراز نا کجا اباد دراورد- این حکایت راباید هر روز درخویش مرور کرد- تا ((فردا))ی روشن انقلاب را نظاره گرباشیم-انشاللهwww.sadidisu.ir


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای مایک پمپئودرعربستان فرمودند حمله اخیرایران درتاریخ نمونه نداشته است پس حملات عربستان بهمرم یمن برای ایشان طبق قراردادهای ژنو است وقابل قبول ا است چندنفر دران حمله کشته شدند؟؟ تعدادرا بیان نکردند ولی قدرت جهنمی مالی عربستان مقداری تخفیف مکند که کمتر بچه کش شود- یک طرف دیدن کار احمق ها است- کار عربستان دیگر قابل تحمل نیست- انتقام گرفت شرعی واجب است کشور یمن را به نابودی کامل داردمیرساند- صلاح شمانیست که جنگ را شعله ور کنید وجوانب انسانی-را درنظر نگیرید-سرتان مانند کبک دربرف نکنید—وبهمردم خودتان وجهان دروغ تحویل ندهید-همه کس حق دفاع از خود دارند وان اصل خداوندمنان دراسلام پذیرفته است وقتیکه سیده کشتی نفتی یمن اجازه|پهول گرفتن نمیدهند وسازمان ملل متحد هیچگونه اقدامی نمیکند همین جواب بسنده است که یمنرا دست خالی وضعیف احساس نکند-امید است که بعقل ودرک منطقی کمی هم یاد نبرد خود با المان وژاپون باشید تاریخ گم نمیشود- که بنفع شما دراینده است انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- روزنامه استاندارد هنگ کنک- بیست وپنچ یک چهارم از پایه سودرا کم کرد-مسئولین مالی هنگ کنک – با بیست وپنچ واحد- سودرا به 2.25 رساندند که درحقیقت- %025 صدم کم کردند- بعلت تاثیر تصمیم بانک ذخیره فدرال امریکا- که بیست وپنچ واحد را در وز چهرشنبه کم کرد بنابرگفته رونامه تایمز امریکا- پایه نرخ سود براساس- عملکرذد دوفاکتو-یعنی موقت بانک مرکز ی زمانی که متوجه کم کردن- درتابلو بورس اسناد پول های سرمایه گذاری شده که قابل تبادل هستند شدند-که انها متوجه شدندکه باید نوسان راایجادکنند- اخیرا هماهنگی پنچاه امتیاز بالاتراز حد پائین هدف گذاری شده که معمول است برای سود سرمایه گذاری دربانک فدرال امریکا یامیانگین پنچ روزسیال بودن روز شمار(انها –اورنایت- یعنی اخرشب شمار)- .- و یک ماه بانک های متبادل کننده این نرخ را پیشنهاد دادهاند- که درحقیقت زیاد بالا است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است از دفتر یاداشت ها- انسان همیشه بدنبال ازادی است ودر ازادی میتواند به تکامل برسد—ازادی باعث حفظ حقوق فردی وتحقق ارمانها میشود- انسان جبر را از هیچ فردی نمی پذیرد ولی از خداوندمنان جبر را میپذیرد زیراانرا ملکوتی وحیکمانه میداند- اولین اعلامیه حقوق بشر در سال 538 قبل از میلاد در زمان فتح بابل به دست کورش نوشته شده است – اگاهی ریشه حرکت است وحرکت ریشه تکامل- تنها راه رسیدن به ارمانها ی کهن الگوی بشر است- تکامل غالب انسان یک درک سطحی- و- رسیدن- به منافع ولذت ها وبرتری ها- جاه طلبانه-و کسب قدرت- به- یک سری شکوه –و- جلوه های دنیائی- برسد- درحالیکه باید جلوه های ملکوتی باشد—حضرت علی علیه السلام سه عید را میپذیرد- عید دنیائی- عید اخرتی – عید ملکوتی- ارمان ها باید بسیار والا وعظیم الشان باشد انسان هم به ازادی نیاز دارد وهم به چهارچوب ها باید چهارچوب ها – را ازادنه وعاقلانه اولا بفهمد- و-سپس بپذیرد وبه علم وحرکت افتخار کند- ومباهات کند—زیرا درخارج از چهار چوب ها منطق را زیر پا گذاشته است و- درانهدام خود-کوشیده است و ازادنه به جایگاه رفیعی گام نمیزند—انسان دونوع حضور در دنیا دارد- حضور عزیز- وحضوری ذلیل-(ن- انسان فقط در مقابل خداوندمنان ذلیل است کهداوندمنان به او عزت وقدرت وشکوه میبخشد-نمونه مقتداشکوه الهی امام حسین علیه السلام)- ارزشها به صورت مطلق ومستقل است- فقط باید درچهار چوب عقل باشد-( غرب انرانسبی کرده است- ویک اصل غالب بران بنام منافع ملی حاکم کرده است کهبهانها جهت میدهد مطابق رای شخصی نه عقلا)- انسان خصلت های زیادی دارد- که میخواهد انهارا به کمال برساند- وانهم کمال مطلوب-( غرب خصلت هارا از غریزه شروع میکند وچهارچوبی هم ندارد کهدرحد کمال دهی ونیاز واقعی قرار دهد وزیراب بساری از خصلت های ارزشی خوداش را تحت تاثیر خود قرارمیدهد-) رشد خصائص وکاربرد گرفتن از ان تخصص میخواهد وبدون علم خاص انسان بهتخیل وخیال بافی میرسد—لذا خداوندمنان کافران ومنافقین را چنین انسانها میداند- که دریک سیر مجازی غیر حقیقی در حال گام زدن هستندند- وجز نابودی سرمایه های اصیل خودسرانجام به فقر و فاقه رسیدن نتجه ای دیگر ندارد و حقیقت واقعی خودرا گم میکند انسان باید فطرت خودرا کشف کند و- فطرت بدبال کمال بینهایت است – ودرک مجموعه ارزشها وحکمت ها است-نکته ای عرض کنم- انسان تا قدر خودرا بخصوص درنزد الهی درک نکند- عارف نمیشود وسطحی است وتوصر میکند که زرق وبرق دنیا ارزشمند است- شعار اسلامی ان خصوصیات واحکام وارزش ها هستند که همیشه چون خورشیدبایدبدرخشند واگر چنین نیستد میتوانند هزینه کند ولو دراصل درموارد معمول اجازه نداشتند بایدانهارا باز درخشان کرد وبه اوج رساند- بعونان مثال قبرمومن ماند خانه او است ودرحدیث دیگر قبر مومن مانند مسجد است یعنی چنین حرمتی دارد ومسجد وخانه وقبر ناید طلا کوب شود- امام درزمان گذشته کلیساها وکننیس ها ومعابد ومساجد برادران اهل سنت بسیار زیبا ساخته میشدند لذا دستوردادند مساجد زیبا بسازید بارگاه ائمه اطهار علیم السلام اجمعین خراب کردند ولی محل دفن حاکمین بسیارششیک ولوکس طلا کوب بود باز دستوردادند بارگااه ائمه اطهارعلیم السلام را طلا کوب کنید- جناب مرحوم مجاهد پرسوز و راز استادمعزز دکتر علی شریعتی رحمت الله دراین باره نکته ای جالب دارد ولی بایک اشکال کوچلو اعراب صدراسلام چون درکی ازاینده نداشتند با ازدواج موقت مخالفت میکردند که تعدد زوجات کافی است چون انها مسافرت دور نداشتند حداکثر صد کیلومتر بروند وباز گردند وازدواج بسیارارزان وساده بود- کم کم دچار شدند وراه کج را انتخاب کردند تا امروز –بعضی ها حتی به لواط رسیدن- درحدیث داریم که ازدواج دائم اگر زن وشوهر غسل کند برای هر قطره ده اجر داردوباری ازدواج موقت هچیده اجر دارد یعنی خداوندمنان برای ازدواج موقت هزینه میکند حضرت امام صادق علیه السلام هرکس برای خطبه عقد می امدشرط میکرد که اول ازدواج موقت بکند وسپسبعداز مدتی ازدواج دائم کنند تا اینجا جناب اقی دکتر مرحوم عزیز علی شریعتی زیبا فهمیده است- اما یرایهرقطره غسل برای ازدواج موقت یک فرشته خلق میکندکه تاقیامت برای ایشان قران ودعا وعبادت وغیره انچام میدهد که ثواب ان برای ان فرد است- امکا ن دارد برای ازدواج دائم هم باشد ما میدانیم دراحادیث مختلف کمترین فرشته علم او ازکل بشریت بیشتراست که تا قیامت کل بشریت بهانزان یک سطل از دانش اانها بیشترنخواهد شد- این عظمت فرشته است ایشان میفرمیاد فرشته عظمتی ندارد کمتر از انسان است این خحرف از جنبهای غلط است ولی از جنبه ای درست- است این میلیاردها فرشته بعلاوه حورالعین وقلمان درکنار مرد وزن قرار میگیرنند وازنورعظیم ایشان بهره میبرنند علوم خداوندمنان به این مومنین ومومنات میدهدکه اگرخواستندبه این فرشتگان بدهند وانها میگیوند مادردنیا برای شما کار کردیم وانها این علوم را بهانه یادمیدهند این ارزش انسان است مقام فرشته پائین نمیاید-مقام انسان اوج عجیبی دارد اینرا انسان بایدبفهمد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- تف بر دمکراسی امریکا واسرائیل- عجیباست که امریکا بخصوص سی-ای –ا عجیب مردمانرا مسخ میکند – من میخواهم از دادگستری ایران کمال سپاس را دارم—قبلاز انقلاب کسی جرئیت نمیکرد با گردن کلفتها درگیر شود ولوحق با او بود ومیگفت اگر بهدادگستری شکایت کنی پدرترا درمیاورم ومن پارتی گردن کلفت دارم پشیمانت میکنم- یک سه را رودکی بود درشیراز – رودکی اسم یک خیابان عمودبرخیابان فردوسی این سه راه تبدیل به چهارراه درهر خیابان ماشین درهرسه جهات ودوطرفه میتوانست حرکت کند چراغ راهنمائی نداشت وعرض خیابان ها یکسان بودوهرکس میگفت خیابان من اصلی میپیچید وتصادف میشد- فرزند یک جناب دبیر سوار ماشین بودبدون تصدیق وفرزند یک تیمسار سواراماشین خدمت بودکه دراختیارتیبمساربود وراننده نظامی دکنار دست اش میپپچید با ایشان تصادف میکند جناب دبیر میفریادگناه کار پسرمن است- ومن هزینه ملشین شمارا پرداخت میکنم ودرزمان سربازی جناب تیمسار فرزندایشان به شیراز منتقل میکند-حال جریان عوض شده است وخوداین موضوع یک ارزش بسیارزیاد است- من قبل از اانقلاب با گروه جناب اقای اخلاقی که ایشلنهم دبیربودند ویک گروهتشکیل دادهبودند که چگونه بجه هارا به اسلام متمایل کنند جلسه علتی نامعلوم درمدرسه تشخیبص داده تشکیل نشود ودرخانه هم تشکیل هم نشود تصمم برانشد درمسجدمولا تشکیل شود که ریاست ان باحضرت ایت الله العظمی شیخ بهاالدین محلاتی رحمت الله علیه بود- ایشان همیشه برا ینماز مغرب وعشا میامدند وبیشتراوقات درحدودده دقیقه دیرمیامدند وبعضی اوقات هم میفرمدند من کاری پیش امده است فلانی نماز بخواند جلسه دوساعت قبلاز مغرب تشکیل شد سروکله فردی مامور شهربانی بود وافراد دستگیرمیکرد که شما فلان خطا کرد ی وبه شهربانی بایدبیائی کار این بود وپرونده سازی ودشمنی عجبیی با سرگروه ما داشت هراعلامیه درشهر پخش میشد مسئولانرا ایشان میدانست وزندانی میشد وبافرهنگیان بعدفهمیدم اب واتش است وسه نفر دیگر گروه همین که سر کله ایشان پیداشد نیامدند- ومن ایشان درحال بحث بودیم چگونه از قران واحادیث ومسائل روزاستفاده کنبم وایشان رشته دانشگاهی اش درمورد اسلام بود وبسیارمتبحر به خصوص دردبرستان جنوب شهر تدریس میکرد یشان کنارمانشست با خمق وقیافه شمری داشت مداوم میگفت این ایه چرا اینطوری تفسیر کردبی وبهترین تفسیر ماتل رادیو وسیما است فلانی اینطور تفسیر نکرده فلانی یک فردی از ابادان بود که لباس روحنیت پوشیدهبود وتفسیر قران وحدیث میکرد وپساز چند جمله تعریف از شاه میکرد وبعداز انقلاب اعدام شد عجیب که تفسیرقران واحادیث واخلاقایت وحکمت ها هیچونه اثری براو نمیدگذاشت پسری واردشبستان شد تصور میکنم برای کنکر میخواند بعداز مدتی فرمدند اجازه میدهید که من هم استفاده کنیم ایشان باخشم گفت درست رابخوان- واردبحث بزرگان نشو-جناب اقا ی اخلاقی – رحمت الله علیه ازکوره دررفت وگفت ان جریان اباده چه بود اباده یکشهرستان بسیارمهم شیراز است درشمال شیرازنزدیک به اصفهان ویزد میباشد- جریان از قرار بود فردی سیاسی بوده است ااعلامیه ونوار حضرت عظمت امام راحل پخش میکرده است وبعضی اطالعات سری رافاش میکرده است پلیس اباده بدنبال ایان بوده است اسم رمز داشته است خلاصه یک کسی قیافه ایشان یان کرده وگفته است همین اعلان درمنزل فلانی است تا پلیس بیاید ایشان خارج شده بوده است- پلیس خانه را محاصره میکند- از همسایه سئوال میکند چنین کسی وارد این خانه شد انفردهم تصدیق میکنذ وارد اطاق که باریک ساز ی شده بودمیشود یک فردی مانند تا حدی ایشان دراطاق بوده است وازاومیپرسد اسم شما فلانی است میگوید-خیر از اطاق خارج میشود واب پشت بام خانه دوطبقه به سمت منزل بعدی میرود وپلیس ایست میدهد ولی ایشان اعتنا نمیکند وایشان راباتیر میزنند وکشته میشودوبعد میفهمند که اشتباه کردند جناب اخلاقی فرمودنداز پلیس این عذر قابل قبول نیست- درهمین اثنا حضرت ایت الله العظمی شیخ بهالدین محلاتی رحمت الله علیه وارد وتاحدی مطلب را شنید این فرد باز جو روکردبه حضرت ایت الله العظمی عظمت رحمت الله اقا شما این جریان شندید ونظر شما چیست بااخم وخشم بیان کر د ایشان رحمت الهعلیه فرمودند تا به حال دردومورد دروغ گفتید ایشان گفت شما روزرخبر را خواندید که پلیس ان افاد مجازات کرده است ایشان فرمودند این هم دروغ است رنگ از چهره اش پرید من اگر یک چکش داشتم ممکن بوداز کنترول خارج شوم محکم برسرش بکوم ایشان رفت بعدا شایعه شد که جنا ب سروان سلطلانی ریس اگاهی جاسوس دوطرفه بوده است- بعداز انقلاب ریس گروه ما سرپرست دادگاه انقلاب شد این افرادرجای مناسبی اطاق بسیار راحت بانور تصور میکنم کهمتعلق به وزرات بهداشت بود جاداده بودند رادیو تلویزیون وتلفن وهرروز دوساعت باخانوداه صحبت کند واگر غذا بخواهداز خارج بخرد ومن را دعوت کرد که وضع ایشان بینم وایشان نزدما امد خوداش رابشدت باخته بودومدوام میکفت که سرنوشت من چه میشود؟ ایشان فرمودندمدتی زندانی خواهدبود وچناچه توبه کند درخدمت جمهوری اسلامی درمیاید ایشان درحج بودند جناب حضرت ایت االعظمی خلخالی رحمت اله علیه به شیراز امدند حتما از طرف شهربانی به ایشان گفتهب.دند که کلت را تحویل نداده است دیگران همه با کروات امدند ایشان اهل کروات نبودحضرت ایت العظمی خلخالی فموردهبود توبه کنید گفتهبودندماهیچ گنهای نداریم المامور المغذور وبیادبه ما بخاطر حفظ مملکت پاداش هم بدهید ولذا ایشان دستور تیر دادند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0