سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نیمن نگاهی به نامه47 سناتور جمهوری خواه- باید به اقایان گفت ساعت خواب=جناب

ابوسفیان  زمانی که اقتصاد کفگیر اش به ته دیگ خورد واز ترس تلفات وتضاد در داخل= ایشان فرمودند صلح کنیم- عده ای فرمودند ابروی ما رفت-جناب ابوسفیان فرمودند ما مشکل داخلی داریم و به جهان هم نیاز داریم جهان دهان باز کرده است که مارا ببلعد باید حجاز به ما اطمینان داشته باشد وماهم به انها  اطمینان داشته باشیم-همه- جا پول-پارتی-کودتا کاری از پیش نمیبرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم--جناب عربستان تصور نکند با چند کار ایذائی میتواند-خاکریز خوداش را جلو بیاورد-طرح های ایران ومقاومت ودولت لبنان بسیار مهندسی شده است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-این سوال مطرح است-که چرا جناب اقای عمر پس از رحلت جانسوز  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم - فرمودند که پیتامبر اکرم صلواته اللله علیه واله والسلم نمیرده است وهرکس بگوید که پیامبر اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم رحلت کرده اسنت-دست وپای ان فرد راقطع میکنیم-داستانی راتعریف کنم- دفعه اول با گروهی از دانشجویان به جبهه رفتم سرگروه ما یک دانشجو بود- وارد یک خانه بزرگر اهواز شدیم که فرمانده ان یک جناب مهندس از سپاه بود جناب اقای دانشجو تعلیمات  جنگی را میخواست تعلیم دهد وبهمن گفت شما بکناری باشید من قبیول نکردم وگفتم درتمرینات شرکت میکنم- دور حیاط- که درحال سازندگی بود میدویدیم ناگهان ایشان دستور خزیدن میداد تا همه به زمین بجسبند مداوم فشنگ هوائی میزند ومیفرمودند جای فشنگ گازی خالی است که فقط صدا دارد ودم گوضش کسی خوب نخزیده بود فشنگ میزد- یکدفعه یک بچه ها درحین خزیدن جشمش کمی اسیب دید- فرماندامد واین عملرا تقبیح کرد ولی بچه ها به حرف ایاشن بودند دفتری درست کرده بودند وما مثل ربات عمل میکردیم-حال جناب اقای عمر برای انکه همه ربات کند فرمودندهمه دارندمنافق میشوند یعنی طرفدار علی علیه السلام هستند من ریشه نفاق را خشک میکنتم هرکس بگوید پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم رحلت کرده است منافق است کهحال تبدیل به شرک شده است درنتیجه درقانون جنگل خوداش راشیر کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-زمانی که وهابیت کاریکاتور خداوند ومنان را میسازنند میخواهید که کاریکاتور عظمت فخر هستی -باعث افتخار ایزد متعالچ جل جلاله الشریف حضرت قدیسه زهرای اطهر را نسازنند- اخیرا نشان میدهند اگربرای ام المونین میجنگدیدند صحنه نبرد را ترک نمیکردند ان قربان و صدقه که برای ام امومنین عایشه انجام میدند -برای خداوندمتعال وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایفا وادا نمیکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- پیشنهاد میدهم- که یک موزه ولایت ایجاد شود که دران بخش های- کتابها وبیوگرافی دانشمندان مقوله ولایت ودیگر ابعاد رادربر بگیرد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب نخست وزیر انگلستان-اگر شما قلعه سومری ایجاد کنید درمقابل مردم از شیطان که قلعه سومری دارددرمقابلد حرارات های مردمی مقاوم است ومداوم تاکتیک های جدید بکارببرئید-بدانید زمانی که مردم به سمت حق وخداوندمنان باز میگردند شوت میشوید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جنا ب اقای اوبا ما ا قایای اوباما- اگر جنابعالی متوانستید تبعضیات نژادیراحل وفصل کنید -نیازی به رسولان الهی نبود-لطفا خراب تر اش نکنید!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99