سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-ینب کبرى (س) روز پنجم جمادىالاول سال 5 یا 6 هجرت در مدینه چشم به جهان گشود. خبر تولدنوزاد عزیز، به گوش رسول خدا (ص) رسید. رسول خدا (ص) براىدیدار او به منزل دخترش ‍ حضرت فاطمه زهرا (س) آمد و به دخترخود فاطمه (س) فرمود:

((دخترم ، فاطمه جان ، نوزادت رابرایم بیاور تا او را ببینم )).

فاطمه (س) نوزاد کوچکش را بهسینه فشرد، بر گونه هاى دوست داشتنى او بوسه زد، و آن گاه بهپدر بزرگوارش داد. پیامبر (ص) فرزند دلبند زهراى عزیزش را درآغوش کشیده صورت خود را به صورت او گذاشت و شروع به اشک ریختنکرد. فاطمه (ص) ناگهان متوجه این صحنه شد و در حالى که شدیداناراحت بود از پدر پرسید: پدرم ، چرا گریه مى کنى ؟!

 

رسول خدا (ص) فرمود: ((گریه امبه این علت است که پس از مرگ من و تو، این دختر دوست داشتنى منسرنوشت غمبارى خواهد داشت ، در نظرم مجسم گشت که او با چهمشکلاتى دردناکى رو به رو مى شود و چه مصیبتهاى بزرگى را بهخاطر رضاى خداوند با آغوش باز استقبال مى کند)).

در آن دقایقى که آرام اشک مىریخت و نواده عزیزش را مى بوسید، گاهى نیز چهره از رخسار اوبرداشته به چهره معصومى که بعدها رسالتى بزرگ را عهده دار مىگشت خیره خیره مى نگریست و در همین جا بود که خطاب به دخترشفاطمه (س) فرمود: ((اى پاره تن من و روشنى چشمانم ، فاطمه جان، هر کسى که بر زینب و مصایب او بگرید ثواب گریستن کسى را بهاو مى دهند که بر دو برادر او حسن و حسین گریه کند)).(1)

 

 


ارسال شده در توسط علی

فدارسیون شورای اسلامی استرالیا و AFIC بسم الله الرحمن الرحیم- بر گرفته از سایت-حوزه-میباشد

ation of islamicialan fede Councils Aust + می نامند وبیش از 75انجمن و شورای اسلامی ایالات را تحت پوشش خود دارد. پرزیدنت (دبیر)این شورا آقای دکتر نعیرالحق است .او پاکستانی الاصل وازنظر عملکرد, فردی متعادل می باشد.

عربستان سعودی در هر سال بیش از یک میلیوندلار برای تبلیغات اسلامی استرالیا و... هزینه می نمایند. بانک توسعهاسلامی جده در سال پیش , 550 هزار دلار برای بنای مدرسه شاه فهد درسیدنی اختصاص داد. مسجدامام علی[ ع] که اینک بیشتر به لاکمبا معروفاست , در سال 1975 به کمک سعودیها ساخته شد.

امامت این مسجداز سال 77 تا 82 به عهده خالدزیدان بوده است . مخالفت صریح او باانقلاب اسلامی حمایت علنی از رژیم عراق و توهین بهامام جماعت مسجدالزهرای سیدنی , باعث شد که عربستان در یک حرکتتاکتیکی او را بر کنار کند. وی ,اینک , در روزنامه تلگراف در حالقلم زدن به نفع عراق و میشل عون می باشد. شیخ تاج الدین الهلالی پس ازخالد زیدان به امامت آن مسجدانتخاب شد.

وی مصری الاصل است و می گوید: سیاست از دیانت جدا نیست و روحانیت نباید به دولت وابسته باشد. ویاز شیفتگان امام امت وانقلاب اسلامی است و در مدح امام ,اشعار زیادیدارد.

فشار کشورهای مرتجع و صهیونیسم و همچنین هول و هراس بی جهتاسترالیا باعث شد که دراواسط سال 1364,از تمدید ویزای او, خودداریکنند,اما تظاهرات مردم مسلمان و گروههای مختلف جلوی پارلماناسترالیا, موضع آن دولت را عوض کرد. شیخ تاج در یک مصاحبه 40دقیقه ای با تلویزیون ,از دسیسه ها و توطئه های فراماسونری , صهیونیسم , بهائیت و قادیانیگری پرده برداشت .

شیعیان , که حدود یک سوم مسلمانان استرالیا را تشکیل می دهند, درمسجدالزاهرا گرد هم جمع می شوند.امامت این مسجد را سیدهاشم نصراللهبه عهده دارد. موضع گیریها منشورات این مسجد در راستای خط امام وانقلاب اسلامی است .

مسجد فیصل از دیگر مسجدهای سیدنی استکه به کمک رژیم سعودی ساخته شد, ولی جوانان پرشور آن محل , نام مسجدراالفجر گذاشته و فعالیت چشمگیری دارند.

ایالت ویکتوریا مسلمانان زیادی را در خود جای داده است . مسجد پرستون , مسجد مرکزی ملبورن و مسجدکوبرگ محل اجتماع مسلمانان ترک زبان است وامامت مسجد تابع سفارتترکیه است . یوگسلاویاییها, باامامت امام اعظم افندیرا,از طرفدارانمظلوم انقلاب اسلامی ایران هستند. آنان چون ازایالت بوسنی کوچکرده اند و ظلمهایی رااز طرف دولت یوگسلاوی متحمل می شدند و ملیت خودرا بوسنیایی معرفی می کنند.

در جلسه ای که از ما دعوت شده بود,استقبال شایانی به عمل آوردند. درابتدا, یکی از آنان , شعار [ الله اکبر ، خمینی رهبر] را که حفظکرده بود برای حضار باز گو کرد. پس از سخنرانی , حدود دو ساعت جلسهپرسش و پاسخ راادامه دادند.

شورای انجمن اسلامی ویکتوریا, که در ملبورن واقع شده است و ریاستآن را بلال به عهده داردازاواخر سال 1988 مجله انگلیسی زبان [ القبله] را منتشر کرده است . مسلمانان افغانی هم , با برگزاری جلساتوانتشار روزنامه با یکدیگر مرتبط هستند.از مجلات اسلامی , می توان به [ العوده الی الله] و[ الهدی] اشاره کرد که مربوط به مسجدامام علی[ ع] و مسجدالزهرا می باشند. روزنامه های عربی زبان عبارتنداز: [ النهار],[ التلغراف] ,[ صدی لبنان] ,[ صوت المغترب] ,[ الاشاعه] , [ البیرق] ,[ الاهرام] و[ الاستقلال] سه روزنامه اول طرفدار عون و عراقهستند. مسوولیت صوت المغترب را ندیم احمد, که سوری الاصل است و زنییهودی دارد, عهده دار می باشد.او در دهه هفتاد در یک شبکه بین المللیمواد مخدر کار می کرده واینک , سالانه , 200 هزار دلاراز عربستان کمکمی گیرد .

البیرق , مارونی است و سردبیر آنجوزف خوری است . دو روزنامه اخیر هم مصری هستند. نشریه الاخبار, کهحامی لیبی وایران بوده , تعطیل شده است .

مسلمانان استرالیا با چند مشکل عمده دراینسرزمین مواجه هستند.از نظراجتماعی مسلمانان مقید به آداب اسلامیمورد بی توجهی قرار می گیرند. طبق آمار 74% مردم استرالیا ترجیحمی دهند, همسایه مسلمان نداشته باشند و حجاب زنان را, آشکارا یاپنهانی , مورد تمسخر قرار می دهند.

ایرانیها و لبنانیها مشکلات فزونتری دارند, چرا که سه واژه [ اسلام] ,[ ایران] و[ خشونت] یک مفهوم را برای آنان تداعی می نماید. برداشت آنان ازاسلام , دین زور و شمشیر واهانت به حقوق بشر و مقاموالای زن است . ولی به این نکته باید توجه کنیم که خود آنان می گویند: هر آنچه ازاسلام وایران می دانند, مطالب منتشره از بنگاههایتبلیغاتی غرب می باشد.

پس شاید بتوانیم نتیجه بگیریم کهتوده مردم گناه چندانی ندارند واگر کردن آنان وظیفه خطیر ماست کهمتاسفانه از آن غفلت کرده ایم .

اختلافات فرهنگی و دینی مسلمانان کشورهای مختلف , به دلیل وجود پدیده [چند فرهنگی] , که بدان اشاره کردیم , به استرالیا منتقل شده است . وبااشکال مختلف : دینی , فرهنگی , نژادی و زبانی رخ می نماید. علاوه براین , مقتضیات محیط, باعث می شود که مسلمانان به رفاه روی آورند و بهسادگی از عقاید خود دست بردارند.

از آنجا که جامعه استرالیا, با رفاه و مصرف و سرمایه داری , بنیاننهاده شده است , هیچ کاری بدون داشتن پول کافی میسر نیست . مسلمانانبرای ساختن مدرسه و مسجد وامور تبلیغی خود, با مشکل روبرو هستند. از جانب دیگراز توان اقتصادی خوبی و برخوردار نیستند که بتوانند بهتجارتهای عمده دست بزنند.اکثر مسلمانان استرالیا, شغلهای سطحپایینی دارند و در مورد دریافت وامها واعتبارات بانکی , با مشکل ربامواجه می شوند به همین دلیل است که مسلمانان , به کشورهای خارجیوابسته می شوند وانقلابیون و شیعیان , خود را بدون حامی می بینند.

جمهوری اسلامی ایران علی رغم , محبوبیت خاص , بین مسلمانان و خصوصاشیعیان , به خاطر مشکلات ناشی از جنگ و نداشتن مبلغان کیفی و به دلیلتوجیهات دیگر! نتوانسته است در برابر فرهنگ مصرفی و سیاستهایصهیونیسم و بهائیت وارتجاع عرب , نقشی موثر و وحدت آفرین , بینمسلمانان این قاره ایفا کند.

مظلومیت تبلیغات خارج از کشور

یکی از آرمانهای امام امت , رضوان الله تعالی علیه , همانندرسول اکرم[ ص] , صدورانقلاب اسلامی بود.از باب نمونه : در تاریخ 1362/06/03می فرمودند:

حوزه کسی را به عنوان مبلغ اعزامنمی کرد...اعزام به خارج که در ذهنها و هیچ کس هم فکر نمی کرد کهامکان دارد کسی را به خارج فرستاد... فضلاءازاین که زبان خارجیبدانند در خارج تبلیغ کنند, در حد کفر بود و واقعا, فکرها عقبافتاده بود.اگر ما همه زبانها را برای تبلیغ اسلام بدانیم , عبادتیبزرگ است . ما, با زبان اینجا که نمی توانیم برای مردم آمریکا و سایرکشورها مسائل اسلام را بگوئیم .امروزاسلام , دراکثر کشورها مطرحاست .

صدورانقلاب , مسلما باارسال اسلحه تحقق نمی یابد. آشکارترین بعدآن ابعاد فرهنگی و صدور پیام انقلاب واسلام در جای جای جهان است . پیامبر گرامی اسلام , بلافاصله , پس ازاستقرار حکومت اسلامی , دنیا را بهدین اسلام , دعوت کردند. به طور مثال : یک گروه چهل نفری به چین که دردور بودن و غرابت فرهنگی در روایات فضلیت علم , ضرب المثل شده است : ( اطلبواالعلم ولو بالصین ),اعزام می دارند: ولی ما در طول یازدهسال , حتی یک روحانی , برای تبلیغ دین در قاره وسیع استرالیانداشته ایم .امام , خطوط کلی را مشخص کرده اند. طلاب عزیز هم آمادگی خودرااعلام داشته اند و به زبان خارجی هم مسلط شده اند, مشکل ارزی همندارد, چرا که اولا مقدار معتنابهی ارز در سازمانهای مربوط, هزینهمی شود و ثانیا با جلوگیری ازاسرافهای کلان به راحتی می توانند بهوظیفه شرعی خود بپردازند .

در بعد شعار دادن وبلندگو دست گرفتن و گفتن :اسلام مظلوم است و باید پیام انقلاب به همهجهان صادر شود که کمبود نداریم ! پس عیب کار در کجاست که این آرزوهاعملی نمی شود؟

ظاهرااهم مشکلات ما به نقص مدیریت و هماهنگی های لازم و همچنینآگاه نبودن حوزه به مسوولیت خطیر و پتانسیل قوی خود و قدرت اشخاصیهمچون : سیدجمال الدین اسدآبادی و محمد منتظری ... که در حقیقت با دمخود سروداین هدف مقدس را زمزمه می کردند و مشکلات دیگری , که بازگوکردن آنها مجالی دیگر می طلبد, بازگشت می کند.

راستی اگر به دلیل ارائه نشدن اسلام حقیقی , مسلمانان جهان وازجمله مسلمانان استرالیا ه فرهنگ منحط غرب پناه بیاورند, چه کسی درروز واپسین و بازپرسی اعمال , جوابگو خواهد بود چرا باید, بخشی ازبودجه های دولتی و شرعی را در راههای غیرضروری ,از جمله : ساختن مسجددر کنار مسجد و... صرف کنیم و مدرسه ای برای مسلمانان خارج کشورنسازیم ؟ چرا درایام تبلیغ , آنچنان احساس تکلیف شرعی می کنیم که دوسه نفری به یک ده سرازیر می شویم , ولی از وجود ضرورتهای بزرگتر ومهمتر در خارج کشور غفلت می نماییم ؟ آیا نه این است که به[ مهم] می پردازیم و ردوایرادهایی که مهم نیستند, حیاتی جلوه می دهیم وازاهمغافل می شویم .

امیداست که که گره ها, هرچه زودتر به نفع اسلام و مسلمانان بازشوند. در روایاتی ,از جمله:[ من سمع رجلا (نه مسلما) ینادی یالمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم] بیشتر دقت کنیم و کلام معصومین , علیه السلام , را مشعل فروزان عقیده و عمل خود قرار دهیم .

والسلام

مسئله دیگر, مسئله تشریفات حوزه های روحانیت است که دارد زیادمی شود. وقتی تشریفات زیاد شد, محتوی کنار می رود, وقتی ساختمانها وماشینها و دم و دستگاهها زیاد شد, یعنی بااین بساطها نمی شود شیخمرتضی و صاحب جواهر تحویل جامعه داد.این موجب نگرانی است و واقعانمی دانم بااین وضع چه کنم !!این تشریفات باعث آن می شود که روحانیتشکست بخورد. زندگی صاحب جواهر را با زندگی روحانیون امروز که بسنجیمخود می فهمیم که چه ضربه ای به دست خودمان می زنیم .

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سیری در کتاب شریف اصول کافی—2امام صادق علیه السلامراجع به قول خدای عز وجل(تنها بندگان دانشمند خدا پرست از اوترس دارند)فرمودند: مراد به دانشمند( اسـت) که کردارش گفتاراش را تصدیق کند وکسی که چنین نباشد عالم نیست- التفات وعنایت به ان موضوع ندارد که هرکس گفتار اش وکردارش یکی شد دانشمند است ممکن است یک کمونیست بدین صورت باشد ولی اودانشمند خدا پرست نیست اگر دانشمند خدا پرست بود این خصلت راهم داشت دانشمند است یعنی هم از نظر نظری وهم عملی مطابق دستورالهی باشد که نمونه قرانی اش بلعم باعورا است یا خود شیطان استکه از لحاظ نظری به ایمان رسیدند ولی از لحاظ عملی برخلاف ایمان رفتار کردندان افراد که خصلت ایمانی انها کامل است وهم از لحاظ نظری وعملی مطابق دستورات الهی  رفتار کنند ازخداوندمنان میترسند که تقوی راازدست بدهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سیری دراصول کافی- امام صادق علیه السلام-میفرمود: دانش اموزی است باوجودان خودراخویشتنداری=تقوای- وسنگینی بیارائید ونسبت به ئانش اموزان خودتواضع کنید ونسبت به استاد خود فروتن باشید وازعلملای متکبر نباشید که رفتار باطلتان حق شمارا ضایع کنند- سنگنینی درمقابل سبکی است- سبکی فرد باعلم ناقص فکر میکند علامه است مداوم اظهار علم میکند تصور میکند کاری درست انجام داده است درحالیکه کار احمقانه کرده است فرد رالجوج ومنکر علم او ست وباطلی راحق میداند وعوامی هم ایشان را ریشخند میکند هم مقام علم وهم مقام عالم را بهدر میدهد بخصوص فردی عالم تر در جلسه است  وساکت است وگاهی باانها همراهی میکند –چه زیبا امام سلام الله علیه واله والسلم فرموده است رفتار باطلتان حق شمارا ضایع کند-یعنی انها میکنند- یک جوانی از دانشگاه ایران مثلا درمهندسی برق مهندسی گرفته بود- رفته بود کویت یک پست خوب گرفته بود یکجوان انگلیسی  بااو کار میکرده است به ایشان گفته است حیف شما است بخاطر پول از مدارک بالاتر وا بمانید من رشتهای درانگلستان به شما پیشنهاد میدهم که بعداحتی روسها دنبال شما باشند ایشان سه ماه کویت بوده است یک کالائی رامیخواسته بخرد دوستان گفته بودند یک هندی تازه امده است یک مغازه کوچک دارد وانرا ارزانتر میفروشد به نزدایشان میرودکه اینفرد مقداری فامیل واز بانک درهند وام گرفته بوده است کالاهائی بدرد کویت میخورد اورده بوده است ومقداری هم شرکت ها ی کویتی جنس به او داده بودند که بفروشد وپولش رابدهددرحال یادگیری عربی از طریق زبان انگلیسی بودظرف بیست روز کاالبته ششماهدرهند جسته وگریخته زبان خوانده بود بین امریکارفتن مثلا باکویت درشک بوده است بقدری پیشرفت کرده بود که جملات ساده را بااعراب صحبت میکرد وتمام کویت رابخوبی شناخته بودکالا راخریدم ومقداری سرماخورده بودم ایشان فرمودند میخواهی یک دکتر خوب معرفی کنم ومعرفی کرد ودر ضمن گفت فلان خیابانبرو وپس از چهاراه بهسمت پائین به پیچ وپنچاه قدم برو به یک عطاری با کلمه عربی بهمن گفت وگفت فلان شیشه ها در ویترین دارد وفلان داروی گیاهی رابخور ایاشان گفت پس از رفتن نزد دکتر فردای انروز به سمان چهاراه رفتم وبه سمت پائین پیچیدم- دم یکمغازه حس کردم که فرد مغازه دار باید ایرانی باشد ویک ایرانی دیگرکنار پیادهرو چسبیده به مغازه ایستاده است- وانهم  ایرانی است دل به دریا زدم از ایشان  پرسیدمکه شما ایرانی هستید فرمود بله ومن اسم عربی عطاریرا گفتم  وپرسیدم اینکجا است هاج واج من را نظاره کرد وپرسید معنای این کلمه چه بود گفتم عطاری گفت فکرنمیکنم توی این خیابان باشد گفتم ویترین ان شیشه های فلان جور دارد گفت هان چهار مغازه پایئن تر این عطاری است؟ گفتم شماچند سال درکویت هستی ایشان جواب داد ده سال گفتم دراین مدت اسم قصابی وناوائی وعطاری راهم یادنگرفتی ایان فرمودند نیازی نیست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درباره ولیدرایه ولایت ایا دوست است یا ولی بعنوان  امام است – ازطرق مختلف انرا اثبات کردد که معنای امام رادارد- یکی از دلائل این است- قران میفرماید که فقط مومنین برادران یک دیگر هستند- پس علی علیه السلام برادرمومنین است-در ایه ولایت حضرت علی علیه السلام- درحین نماز زکات دادند- یعنی یک امر فقهی جدیدیراعمل کردند- مسلما مورد چالش واقع میشد ولی خداوندمنان درایه ولایت امر فقهی را که یک امر حکومتی هم است منحصر کردند به خودشان وروسولشان وعلی علیه السلام ایا میبایست مقامعلی علیه السلام تنزل به دوستکند که پائینتر ازبرادر است ویا بایدارتقا پیدا کند به امام-


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99