سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- غدیر ازدیدگاه مولی الموحدین-از سایت اوینی-غدیر از نگاه مولى الموحدین(ع)

على(ع) سپس فرمود: خداوند در روزغدیر (13)آنچه در باره منتخبین خود اراده کرد بر پیامبرش فروفرستاد، به او فرمان داد تا ولایت و وصایت را ابلاغ کند و مجال رااز کافران و منافقان بگیرد نگران گزند دشمنان نباشد. روزغدیر قدر ومنزلت ‏بسیار دارد، در آن روز گشایشهاى الهى فرا رسیده و حجتش برهمه تمام شده است. امروز روز روشنگرى و اظهارعقیده از جایگاه بلندو روشن است، امروز روز تکامل دین و روز وفاى به عهد است. غدیر روزشاهد (14)[رسول الله(ص)] و مشهود [على بن‏ابى‏طالب(ع)] است، روز درهم ریختن پیمانهاى زیر پرده کفر و نفاق است، روز آشکار شدن حقایقاصیل اسلام است، روز ذلت و خوارى شیطان است، روز استدلال و برهاناست، روز جدا شدن صفوف کسانى است که آن را تکذیب مى‏کردند امروزبزرگترین روزى است که عده‏اى از شما از آن اعراض کردید، روز هدایتو امتحان بندگان خداست، روز آشکار شدن کینه‏هاى نهفته در دلها وسینه‏هاست، روز عرضه نصوص [سخنان بدون ابهام پیامبر(ص)] بر افرادمؤمن و دلباخته [اهل الخصوص] است، غدیر روز شیث پیامبر(ع) است، روزادریس و یوشع و شمعون و ...منشور علوى(ع) در عید غدیرامیر مؤمنان(ع) در قسمت آخر خطبهفرمود: رحمت ‏خدا بر شما اى مسلمانان، بعد از برگشت از این اجتماعبزرگ امروز [غدیر] را عید بگیرید: [و با انجام امور ذیل آن را بزرگبشمارید].

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ازادی عقیده بر گرفته از سایت اوینی –بخش مقالات حضرت اوینی رحمت الله علیه-قسمت اول:

یکىاز اظهارات فریبنده‏اى که بسیار شنیده مى‏شود اینست که: «عقیده هرکس براىخودش محترم است». از آنجا که امروز در سراسر جهان حاکمیت با فرهنگ و نظامارزشى «غرب» است، این گفته بصورت یک اصل محکم لایتغیر و معیار مطلقى مطرحمى‏شود که واجب الاتّباع است و جاى هیچگونه تردیدى در آن وجود ندارد. امّابراستى آیا «عقیده هرکس براى خودش محترم است»؟ آیا هرکس اجازه دارد که هرعقیده‏اى داشته باشد و هیچ حقّ اعتراضى نیز نسبت به او وجود ندارد؟

پیشاز بحث در اطراف حقیقت و یا بطلان این نظر، باید گفت که این اصل از ارکاناصلى نظامِ ارزشى خاصّى است که حکومت «دموکراسى» بر آن بنا شده است ومتأسّفانه در این عصر، از آنجا که همه کره زمین در تسخیر تمدّن معاصر غربقرار دارد، نه تنها تا پیش از پیروزى انقلاب اسلامى هیچ کس جرأت و قدرتمخالفت با این معنا را در خود نمى‏یافت، بلکه «اصول دموکراسى» بمثابهمعیارهاى مطلقى بود که همه فرهنگ‏ها و مکاتیب غیرغربى را با آن مى‏سنجیدند. و اینگونه، «تمدّن غرب» و نظام ارزشى متناسب با آن، امروزه از «اصالتى» برخوردار است که پیش از «رنسانس» از آنِ «کلیسا» بود [یکى از مباحث آیندهاین سلسله تحقیقات ان‏شاءاللَّه به «نظام دموکراسى» اختصاص خواهد داشت،امّا اینبار به تناسب مبحث، مورد اشاره‏اى گذرا قرار گرفت‏].

«خودباختگى» بشر امروز تا بدانجاست که حتّى در منطقه اسلامى و بعضاً در ایران، بویژهدر نزد روشنفکران و تحصیل کرده‏هاى دانشگاه، احکام اسلام تا آنجا اعتباردارد که با «معیارهاى مطلق تمدّن معاصر غرب» مخالفتى نداشته باشد و چه بساکه عدّه‏اى از متفکرین نیز از سر خود باختگى و شیفتگى نسبت به تمدّن معاصرغرب، به تبیین معارف اسلام براساس دستاوردهاى تجربى و یا حتّى به انطباق «آیات قرآنى» با «محصولات تکنیکى» تمدّن مغرب پرداخته‏اند و این سرطاندردناکى است که متأسفانه حتّى به رگ و ریشه و پیکره برخى «تألیفات مذهبى» نیز سرایت کرده‏اند [اشاره بیشتر به این مطلب را به مبحث دموکراسى وامى‏گذاریم‏].

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک تانک کشی در مرکز زرهی بود-(m-113)-یکدانشجی افسر وظیفه گفته بود چنانچه من دراین مرکز باشم انرادرست میکنم- قبول کرده بودند- من را صدا کرد ان زمان من افسر درانجا بودم- وبه راننده ان گفت قلاب رابالا ببر پنج درجه بیشتر بالا نرفت  ورفت پس از سعی فراوان تا پانزده درجه بالابرد واز امریکاتوسط- مستشاری درخواست لوازم یدکی  مسشتاری ما جنگ جهانی دوم دراینده دربرنامه است سیصد و شصت تناک کش ( تانک کش غیراز تانک بر است)خریداری میشود که شصت تای ان متعلق به ارتش سوم است یعنی ارتش فارس وجنوب خواهد بعدا نماینده شاپور غلام رضا فرموده بودند نفس شمااز جای گرم بیرون میاید یکی هم نخریدند وطبق فومورل رایج زمان شمادرس خواندید بایدمسئله را حل کنید- ان جوان امدبه من گفت پرونده تانگ کش رابه من دادندمتعلق به زمانی است طبق طرح مارشالکهکمک هاینظامی وغیرنظامی مجانی میکردند این تانک کش رابه ایران دادند- یکی از افسران وظیفه بود یکجوان اصفهانی که ادبیات فارسی از ادبیات فارسی گرفته بود- ایشان یک روز بهنزد راننده ان تانکش  میرودکه دفتری دالشت هرروز نمی ساعت انرا روشن میکرد وبعدا خاموش میکرد وتنها متخصص تعمیر بود وبهعمین علت باز نشست نمیشد-دیده بود که یک رمان پلیسی میخواند- ایاشان خوانده بود گفت بودبه نظرمن قاتل فلان کس است گفتهنه قتال فلان کس است به علت های زیادی انرااثبات کرده بود ایاشن رمان دیگری بحث کرده بود بعداز مدتی فهمیده بودتمام رمان هاخوانده بعضی هارا چندین بار تمام جملات کلیدی راحفظ کرده است بچه ها بعدا فهمیدند همهنزد اومیرفتند که چگونه انتخاب کنیم وچگونه مطالع کنیم وایشان راهنمائی میکر د


ارسال شده در توسط علی

امامت در قرآناهل بیت و قرآنامام مهدی (علیه السلام)...

امام زمان(علیه السلام) در قرآن کریم

احادیث و روایات بسیاری در خصوص حضرت صاحب الزمان آمده است.از نحوهتولد، زندگی ایشان، دوران غیبت صغری و کبری ، ظهور و علائم آن حکومت و... . اما در این میان با توجه به سوره‌های قرآن کریم می‌توان آیاتی را دید کهبه اثبات و حقانیت و قطعی بودن ظهور ایشان اشاره دارد. در این سری مطالبسعی خواهد شد تا به بررسی سوره‌های قرآن کریم و نشانه‌های حضرت مهدی(علیه السلام) در آیات شریفه بپردازیم.

 

سوره بقره

آیه سوم سوره بقره:

«الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ینفقون»
یعنی:« آنان که به غیب ایمان می‌آورند و نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می‌کنند

تفسیر در رابطه با این آیه شریفه بسیار است. شیخ صدوق در کتاب کمالالدین از حضرت امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمودند: هرکس اقرار بهظهور امام زمان کند ایمان به غیب آورده است.

متقین در این آیه شریفه شیعیان علی هستند و (غیب) حجت غایب است. دلیل این معنی آیه
«
فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین »(یونس-20) « یعنی : ای پیغمبر بگو غیب مال خداست پس منتظر باشید که من نیز با شما ازمنتظرانم.
در این آیه گروهی دیگر از مفسران حضرت مهدی را از مصادیق »یومنون بالغیب« دانسته و یکی از ویژگی‌های آن حضرت را غایب قلمداد کرده‌اند.
برخی دیگر از مفسران روز رجعت را از لحاظ اینکه از اموری است که از نظر ماغایب است مصداق آیه شریفه دانسته و ایمان به غیبت در » یومنون بالغیب« راایمان به رجعت دانسته اند.» تفسیر صافی ج 1 - بیان السعاده ج 1»

در همین سوره بقره مفسران درباره آیه «و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمومنین»
یعنی : و برخی از مردم می‌گویند ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده‌ایمولی گروندگان »راستین« نیستند.(بقره-8) می‌گویند که عبارت و بالیوم الاخردر زمینه مهدویت مورد توجه برخی از مفسران قرار گرفته و آن را به روز رجعتیا روز امام مهدی(علیه السلام)تفسیر نموده‌اند.
 

آیه 86 سوره بقره:

«اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالاخره فلا یخفف عنهم العذاب و لاهم ینصرون»
همین کسانند که زندگی را به بهای دیگر خریدند پس نه عذاب آنان سبک گردد و نه ایشان یاری شوند.
در خصوص این آیه برخی از مفسران شیعه از این آیه فلسفه برخورد حضرت بامخالفین را تبیین نموده اند: تفسیر صافی ج 1- البرهان ج1 ص 267- تفسیر جامعج 1 ص 206
 

آیه 148 سوره بقره:

«فاستبقوا الخیرات این ما تکونوا یات بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر»
یعنی: پیشی گیرید اعمال نیک را هرجا که باشید خدا همه شما را خواهد آورد زیرا خداوند به هر چیزی تواناست.

در غیبت نعمانی از حضرت امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود: این آیه درباره قائم آل محمد (علیه السلام) و یاران او نازل شده و آنها پیش از آنکه موقع آمدنشان معلوم گردد اجتماع می‌کنند.
 

سوره آل عمران

آیه 140 سوره آل عمران :

«تلک الایام نداولها بین الناس»
یعنی این روزها را میان مردم می‌گردانیم.
روایت شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمود:
از زمان خلقت آدم همیشه دولتی از خدا و دولتی از شیطان بوده پس در این زمان دولت خدا کو؟ آگاه باشید که صاحب دولت خدا قائم آل محمد(علیه السلام)است.

 

سوره مائده

آیه سوم سوره مائده:

«الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون»
یعنی امروز کسانی که راه کفر پیش گرفته‌اند از دین شما نومید شدند پس از آنها نترسید بلکه از قهر من بترسید.

در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که در تفسیر این آیه فرمود:
آن روز، روز ظهور صاحب الزمان است که بنی امیه نومید می‌شوند و آنها هستند که کافر گشته و از آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) نومید می‌باشند.
 

آیه 8 سوره مائده:

«یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط...»
یعنی ای کسانی که ایمان آوردید برای خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادتدهید. صاحب تفسیر اطیب البیان فی تفسیر القرآن در تبیین مفهوم قوامین بهقائم به عنوان یکی از لقب‌های حضرت مهدی اشاره کرده است.
 

آیه 14 سوره مائده:

«و من الذین قالوا انا نصاری اخذنا میثاقهم فنسوا حظّا ًمما ذکروا بهفاغرینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه و سوف ینبئهم الله بماکانوا یصنعون»
و از کسانی که گفتند ما نصرانی هستیم از ایشان نیز پیمان گرفتیم و بخشی ازآنچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش کردند و ما هم تا روز قیامتمیانشان دشمنی و کینه افکندیم و بزودی خدا آنان را از آنچه می‌کرده‌اند خبرمی‌دهد. درباره این آیه بعضی از مفسران با توجه به (حظا مما ذکروا به) ازحضرت امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند که فرمود: اما انهم سیذکرون ذلکالحظ مع القائم منا عصابه منهم.
 
اشاره می‌کنند که درباره بهره بردن اصحاب عام یعنی همان مومنان صالح کهاز سراسر جهان به حضرت خودشان را می‌رسانند، می‌باشد. « کنز الدقائق ج 4» البته گروهی از مفسران می‌گویند که این آیه درباره چگونگی غلبه اسلام برسایر ادیان در زمان حکومت صاحب الزمان(علیه السلام)می‌باشد. « تفسیر نمونه ج 4 »

 

سوره انعام

آیه 23 سوره انعام:

«قالوا و الله ربنا ما کنا مشرکین»
یعنی : گفتند به خدا قسم ما شرک نبودیم.
در کافی آمده است که امام باقر علیه السلام در مورد این آیه می‌فرمایند: یعنی آنها هنگام ظهور امام زمان(علیه السلام) می‌گویند: ما منکر ولایت امیرالمومنین(علیه السلام)نبودیم . البته آیه بعد هم به این موضوع اشاره می‌کند.
انظر کیف کذبوا علی انفسهم و ضل ما کانوا یفترون،
یعنی: ببین چگونه دروغ بر خود بستند و آنچه را افترا می‌بستند فراموش کردند؟
 

آیه 37 سوره انعام:

«و قالوا لولا نزّل علیه آیه من ربه قل ان الله قادر علی ان ینزل آیه ولکن اکثرهم لایعلمون»
یعنی: گفتند: چرا معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟ بگو: بیتردید خدا قادر است که پدیده ای شگرف فرو فرستد لیکن بیشتر آناننمی‌دانند.
بسیاری از مفسران شیعه با تکیه به روایت امام باقر علیه السلام در اینکهخداوند قادر است که پدیده‌ای شگرف فرو فرستد می‌گویند که منظور دابتهالارض، خروج دجال و نزول حضرت عیسی می‌باشد. «کنزالدقائق ج 4- تفسیر جامع ج
 

آیه 158 سوره انعام:

«یوم یاتی بعض آیات ربک لاینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل»
یعنی: روزی که بیاید یکی از آیات پروردگارت ایمان کسانی که قبلا ایمان نیاورده‌اند سودی نبخشد
صدوق در کمال الدین و ثواب الاعمال از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود:«آیات » ائمه هستند و « بعض آیات» قائم آل محمد(علیه السلام) است. البته مفسران علاوه بر این با اشاره بر کل آیه 158 آن را نشانه ظهور حضرتمهدی و نزول حضرت عیسی برشمرده اند و گروهی طلوع خورشید از مغرب را اضافهمی‌کنند.

 

سوره توبه

آیه 3 سوره توبه:

«و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر»
یعنی در روز حج بزرگ از جانب خدا و رسولش به مردم اعلان می‌شود.
در تفسیر عیاشی از امام باقر(علیه السلام)و امام صادق(علیه السلام)روایت شده است که فرمودند: «حج بزرگ» ظهور قائم و « اعلان» دعوت مردم است.
 

آیه 36 سوره توبه:

«و قاتلوا المشرکین کافّه کما یقاتلونکم کافه و اعلموا ان الله مع المتقین»
یعنی با همه مشرکین پیکار کنید چنانکه آنها ( اگر دسترسی پیدا کنند) با شما نبرد کنند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است.
در تفسیر عیاشی از زراره روایت است که گفت: از امام صادق علیه السلام راجعبه این آیه سئوال شد پدرم امام باقر علیه السلام فرمودند: هنوز تاویل آننیامده است . اگر قائم ما قیام کند، آن کس که او را می‌بیند تاویل آن را بهخوبی خواهد دید. با ظهور او شعاع دین پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم)چنان بالا گیرد که در روی زمین شرک و بدبینی نماند چنانکه خداوند فرمود: وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه ویکون الدین کله لله: یعنی با آنها پیکار کنید تافتنه‌ای نماند و تمام دین از آن خداوند باشد.
 

آیه 32 سوره توبه:

«یریدون ان یطفئوا نورالله بافواههم و یابی الله الا ان یتمّ نوره و لو کره الکافرون»
یعنی: می‌خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ولی خداوندنمی‌گذارد تا نور خود را کامل کند هرچند کافران را خوش نیاید. برخی ازمفسران با نقل روایتی از امام صادق علیه السلام به تلاش فرعون برای از بینبردن حضرت موسی و بنی امیه و بنی عباس برای از بین بردن نسل اهل بیت(علیهم السلام) اشاره نموده و شباهت حضرت مهدی(علیه السلام)به حضرت موسی را در ولادت بیان کرده‌اند. برخی دیگر از مفسران از امامکاظم نقل کرده‌اند که این آیه را به حاکمیت دین حق بر تمام ادیان در وقتقیام حضرت مهدی مطرح نموده‌اند.

 

سوره یونس

آیه 20 سوره یونس:

«فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین»
یعنی : ای پیغمبر، بگو غیبت مال خداست پس منتظر باشید که من نیز با شما از منتظرانم. که این آیه به فضیلت انتظار اشاره می‌کند.

 

سوره هود

آیه 8 سوره هود:

«و لئن اخّرنا عنهم العذاب الی امّة معدوده لیقولن ما یحبسه الایوم یاتیهم لیس مصروفا عنهم و حاق بهم ما کانوا به یستهزون»
یعنی: اگر عذاب را تا مدت معینی به تاخیر بیندازم حتما خواهد گفت: چه چیزآن را بازداشت؟ آگاه باش روزی که عذاب به آنها برسد از ایشان بازگشتنی نیستو آنچه را که مسخره می‌کردند آنان را فرو خواهد گرفت. از امام علی(علیه السلام) در مورد « امه معدوده» نقل شده است که فرمودند :
اصحاب قائم آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند که 313نفرند «اصحاب القائم الثلاث مائه و البضعه عشر»آیه 86 سوره مبارکه هود: «بقیة الله خیر لکم ان کنتم مومنین و ما انا علیکم بحفیظ» یعنی: اگر مومنباشید، باقیمانده خدا برای شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نیستم. در اینآیه گروهی با اشاره بقیة الله آن را به عنوان یکی از ویژگی‌های خاص صاحبالزمان(علیه السلام)می‌دانند.

نویسنده: سید علی مقدم

 

بسم الله الرحمن الرحیم- بعنوان مثال است برای انکه اثبات شود مدیریت جهان برای امام زمان علیه السلام بسیار اسان است شخصی تعریف میکرد که مندرشهرستانی بودم وبایدبه خانه خود باز میگشتم واز جریان حمل ونقل بی اطلاع بودم به یک به هردقتر مسافربری رفتم گفتند تاچند روز دیگر ماشین نداریم اخرین دفتر بهمن گفت بنشین یامسافری تغیر عقدیده دهد تانیم ساعت خبری فردی که بلیط میفرخت رفت تا کسی دیگری جای اورا بگیرد وبه مسافرین هم گفتند ماشین امد اماده شویدمن بیرو رفتم باخودم فکردم شایدماشین سواری ویا کامیون ی هم پیدا نشود بلیط راخریداری کنم برگشتم- یک فرد چاقی انجا نشسته بود بااونزدکی های دفتر برخورد کردم ایاشن گفت من منصرف شدم بلیط منرابگیر ومن بلیط رادیدم که به اسم ایشان بود درجیب گذاشتم وبه نزد جوان بلیط فروش رفتم وجریان گفتم وبلیط به او دادم قلمی دردست گرفت وگفت نام گفتم فلانی باتعجب به من نگاه ولی خطی نزد وبعد فامیلی وباز من گفتم باتعجب گفت این بلیط که به اسم شما است؟ من بلیط را گرفتم دیدیم درست میگوید گفت یادرفته بلیط خریدی من چیزی نگفتم پس جهانرا خیلی راحت امام زمان علیه السلام میچرخاند-!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به دلیل تراشی جناب استاد خدمتی از سایت کلمه-درباره امام زمان علیه السلام-خداوندمنان درقران مجید صراحت دارد- که-میفرماید :" مابر شما منت داریم که شمارا هدایت کردیم:" یعنی اگرما شمارا هدایت نکنیم- شما هدایت را پیدا نمیکنید- یعنی به خرافات میرسید- در سال 1973یاکمی بیشتر وکمتر درانگلستان بیان شدهفتصد خرافات شدیدودلخواه مشتری وجود دارد ونوشتند که بعضی ازانها مذهبی است وعجیب است که درشوروی عدهای تحقیق کردند درحالیکه مذهبی نیستند وبدنبال علم هستند دوهزارخرافات شدید وپرانگیزه وجودارد وهرچه زمان میگذرد وپس از مدتی همدرمسائل علمیس وهود درمسائل حکومتی وحتی مذهبی به خرافات جدید پی میبرند-درحالی که قبلا انهاراعلمی ودرست میدانستند وتوسط ان درکشورهای دیگر خرافات وبدعت کشف میکردندوهنوز غرب خودرا سمبل عقل وخرد وعلوم وتربیت میداند- ومسلما اینده هم چنین خواهد بود- پس منت الهی مشخص شد که سخت انسان به ان نیاز مند است- فترت در رسول به فترت در هدایت نیست چون نبی هدایت رابعده میگیرد ورسول در دورانی ظاهر میشود که انسان رشد قابل ملاحظه پیدا کرده است و یک تحول انقلابی وشد رخ داده است-لذا ایه قران میفرماید کهچون مدتها رسول نیامید افرادتصور میکردند نبیادیک تحول انقلابی رخ دهد ونمیتواند باان کناربیایند- ولی قران میفرمای ههچیز از روی حساب وکتاب است- نکته ای عرض کنم-درعربستان تک خدائی بود چون دین حنیف طرفدار زیاد داشت- ویکدلیل ادامه تک خدائی وجود انبیا بوده است-لذا بتدر عربستان خدا نشد اله شد یعنی مخلوق خدا که از طرف خداوندیک موجودمختار است که هرکاری دلش بخواهد انجام میدهد وزمانی که انسان نبس به خالق گناه کرد ومستحق عذاب شد انها میتوانند شفاعت کنند گروه زیادی به قیامت معتقدنبودند ولی میگفتند چناچه باشد بت ها شفاعت میکنند ولی قران بعلت انکه تمدنها باچالش اسلام روبروشدند وانها چند خدائی بودند قران ان بحث رامطرح کرد ورد کرد وبسیاری از مطالب که قران مطرح میکند ریشه ای تمدنی خارج از عربستان داردکه به ظاهر یک اندیشه درست است ولی قران مفاسد وغلط بودن انرا بیان میکند- اخیرایک کارشناس انگلیسی دور دنیابه چرخش درامده استدر زمانی که باز ی فوتبال جهانی دربرزیلب بود ایشان هم دربرزیل بود میفرماید اختلاف زن وشوهرها زیاد شده است طلاق زیاد شده است وهم بانوان هم جنس گرا که مردم برزیل برای انها حتی احترام قائل بودند شروع به تبلیغات کردندکه از شوهران خود جداشوید وهمجنس گراشوید تا خوشبخت شوید ومردم انها را درخیابان ها کتک میزنند- وبسیار مطالب دیگر مندرلندن که اقایان وهابی دقت کنند به مسجد برادران سنی میرفتم که مسجدبزرگی بود بر ادران شیعه میامدند با گروه خودنماز میخواندند ومیرفتند ومن بابرادران سنی نماز میخواندم-من قبل از رفته بهانگلستان یکی از طرفداران شخص جناب سرهنگ عبدالناصر بودم ولی درنگلستان متوجه شدم بسیاری از مصریان مخالف ایشان هستند که اغلب انها طرفدار هیچ دسته وگروه ای نبودندحرف انان در روی من تاثیر گذاشتتا یک روز درصف نمازبعدازنماز یکدانشجوی مصری کنارمن بودباترس ارام گفت به محلی که پاتوق عبدالناصری ها هستند سری بزن وادرس داد دوتا استاد دانشگاه دربین انها است-درانگستان چندین هزارنفر کار گر مصری بود-من رفتم یک رستورا بزرگ را درنظربگیرید با دکراسیون مصری مثل قهوه خانه های ما ولی بااین اختلاف که میز دراز کا کنارانها نیمکتها دراز بود- یکی ودوتا صندلی کنار میز ها بود ویک میز بزرک گرد کهروی ان یک سماربسیاربزرگ بافنچانها بود که یک اقا حوله بود.ش ویک کاران بودندولی سماور هنوز روشن نشده بودچندنفر بیشتر نیامده بودندسوت وکورتامن امدم مرد وزن درروی یک نیمکت مثل چوب کبریت نشستند-من درانگلستان متوجه شدم اسلام رامطرح کردن درمرحله اول غلط است بجز نبوغ که بقول انگلیسی ها افراد عادی درروی زمین حرکت میکنندبوغ دراسمانها پرواز میکند- بیادریشه وملاک ها تمدن هرملت را اول شناخت چرا بهاین فرهنگ وتمدن رسیده اند- من سئوا ل کردم نظرشمادر عبدالناصر چیست ووضعیت فعلی مصر چگونه تحلیل میکنیدجناب اقایئی که حوله بر دوش بود فرمودندشما اول بگوئید چرامحمدرضا شاه راقبول اگر جمله اینجا ختم مید ومن هزار یک دلیل میاوردم که شاه چرا مطرود است- ایاشام ادامه داردچرا ملت شما امیپریست دوست است است واراجفی درباره ملت ایران گفت که باز از من سوال میکردم بای هزاردلیل بر علت عقب ماندگی ایران درابعاد مختلف میاوردم یکریز سئوال کرد وخانمی وسط نشسته بودمداوم میفرمودندلطفا جواب مشروح دهید ومن خداحافظی کردموباز گشتم هرگاه ازانجا عبورمیکردم کسی رادرانجا نمیدیم جزر چندنفر سئوال؟؟ چرا مصر به این وضعیت رسیده است؟ راجع عربستان خواهم گفت که عینا الگو ایران که بدستورانگلستان بود عمل میکرد- اخیرا هرفردی که وارد سفارت ایران میشدبلا فاصله باید به یکی از مراکز فوقالعاده غیرقابل تصور درکمال وتجهیزات وزبیافحشای خانی مورد بحث دانشگاهی بودبگیرد وبه سفارت نشالن دهد ومخارج ان ازجیب خلیفه است- یکروز ساعت شش ونیم صبح در لند من بهمرکز زبان میرفتم کلس ساعت نه شروع میشد که بتکمک دانشجویان بجز |ژآپونی ها کهاعجوبه هستند مابقه از کشورهی غرب اروپا بودند کمک درسی بگیریم وتمرینات باکمک انها حل کنم درسرتاسر خیابان اسفورد من بودم ویک جوان انگلیسی که قدم پیش میرفتیم یکفردگندم گون بالباس فصل باران وچتر ویک سامسونک جلی اجوان انگلیسی گرفت وگفت فلان مرکز فحشااست هیچ مغازه ای باز نبود جوان گفت ده به بعدشروع میشود ایاشن فرمودند من بایدامروز یادبگیرم- ایاشان ادرس داد ورفت من پیش رفتم مردی چهل وپنج ساله گفتم شما اهل کدام کشور هستید ایاشن فرمودندعربستان سعودی گفتم درانگلستان هستید نمیدانید باران مدتی است که تمام شده استایاشن فرمودند من دیشب امدم واخبارعربستان مداوم میگفت درانگلستان باران است گفتم شما پس از خوردن صبحانه هتل از این مسائل دارد ایاشن فرمودندچای خاصی باشد گفتم فرم رابایدبگیرید ایشان فرم رابایدبگیرم این فرم برای ان است که فرد خارجی چگ اپ تمام عیار شود وفرمودنسخاش به سفارت دهم-من یاد هارون الرشید افتادم-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقوله – عبدالله بن  سبا-که گپروهی اورا موسس تشیع میدانند-؟؟! مقدمه اول- یهودیان به دو گروه کلی تقسیم میشدند- گروه بزرگتر  اهل بدعت بودند وگروه کوچکتر اهل ایمان بودند-کهخودرا چون صوفیان از سیاست وحکومت کنار کشیده بودند- اینان –تمام تاریخ یهود رامینوشتند وتمام بدعت هارا هم بدقت ثبت وضبط میکردند- پیامبر ان جدید که میامدند مهمتراز معجزه- بیان بدعت ها وچه کسانی وکجا انهارا ساختند وحقیقت ان بدعت چه هست سئوال میکردند واز اسرارهای وکدهای تورات وکتبهای دیگرمذهبی یعود معناهای پیچیدهانرا سئوال میکردند چناچه جواب درست میدانند انها را پیامبر راستین میدانستند-درتورات است که پیامبر اخر الزمان وجانشین اش به کتب الهی بخوب ی اگاه هستند- عبداالرحمان بن عوف باوجودانکه قوم وخویش علی علیه السلام است درسیاست مقابل علی علیه السلام است ولی باعثمان ومعاویه درگیرشد علی علیه السلام کتاب ها استکه بایداین این عنوان از یهود گرفته باشد ومایه افتخار وجوابگو  به فرق وتمدنها است وهردو مخالفت کردند- یهودیان که به مدینه میامدن- میگفتند رسالت پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بر ما معلوم شد مابدنبال جانشین ایشان هستیموهمام ازمایشی که از پیامبران یهود میکردیم از ایشان میکردیم از ایشان بکنیم .اگر جواب درست بود به ایشان ایمان میاوریم- وامنند امتحان ها ی امروزی مقاله تهیه میکردند بخش درست وبخشی غلط بوده است ومیپرسیدن کدام بخش مقاله درست است وکدام بخش مقالهغلط است پس درست ان کدام استودراین مورد علی السلام برنده بود واز طرف یهود انتخاب میشد در زمان عمر  کم کم عمر از این مو ضوع نگران شد وانها وادار میکرد سریع مدینه را ترک کنند نه کمک مالی میدهیم ونه کمک امنیتی میدهیم- یهودیان یمن نیز جزو این گروه هم بودند بهجناب معاویه نوشتندبرعلیه تودرکوفه ویمن ومدینه سخن پراکنی میکنند بهنظر حقیر بیشترانها شاگرد عماربن یاسر رحمت الله علیه بوده اند- بههیچ وجه فردی بنام عبدالله ابن سبادر شورش مدینه شرکت نداشته است ونه درشورش یمن ونه درشورش  کوفه- سیف بن عمر اصلا وجود خارجی ندارد-ایان نوشته است ایرانیان بهصف کردند وپانزده کیلومتر گردن زدند-مثل داعش ازبس جنایتهای هولناک کردند بهمحض انکه خبر به ایرانیان میرسیدکه اعراب درچند منزلی هستند زنانخودشان از پل به پائین میاندختند ومردنان همدیگر میکشتند وبه انها که انهمیرسیدند  هممه تسلیم میشدند واسلحه خودرر اه بهانها میدانندوگردن خودرابر ای شمشیر زدن اماده میکردند  وسپس ایرانیان چنین کردندتابین ایارن واعراب یک خصومت تاریخی ایجاد کنند که مداوم کردند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران اهل تسنن- خوداگاه وناخوداگاه جناب اقا ی عمر دربسیاری موارد ترجیح میدهند بعنوان مثال برای نام گذاری-روزی از جناب طلبه فاضلی درباره اهل تسننبحث شد ایشان درسفری با یک برادران اهل تسننبحث درگیر میشود که چرا شما خلیفه را نمیپذیرید؟؟؟ ایشان جواب میدهد شماچرا امام علی علیه السلام را بعنوان امام اول نمی پذیرید- ایشان میفرماید امت این انتخاب را کردند ایشان فرمودندمگر خلیفه اول سقف وفلک اسمان را شکافته بود- در ده ما سابقاهرکس رنگ راخوب تشخیص نمیداد میگفتند نکند چشمت  تراخمی است وعلی علیه السلام چنین کاری است – شرافت خلیفه اول این استکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم داماد او است ولی چناب ابوبکر هیچگونه شرافتی برای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نداشت-درحالیکه روایت از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نقل شده است که فرمودند- من خداوندمنان را شاکر هستم (یعنی مداوم شاکر هستم) که9 علی علیه السلام راسهم من قرارداد – یک بحثی از درفقه وعلوم اسلامی است غیراز بحث سنخیت درفلسفه است- یعنی فرد بتواند منش ورفتار ونوع وسبک گفتار ونگارش ونوع کلمات وبینش وبطور کا خصوصیات چهاره معصوم علیهم السلامالله وکلام قران مجیدرا درک کند کاری از مشکل است یک نویسنده معروف انگلیسی در رادیو بی بی سی بحث وگفتگو بامردم از طریق تلفن دربره رمان معروف اش ترتیب داده شده بودهرچه نقد میکردند ایاشن میفرمود اشتباه است مسئله این بوده سخت است-علی علیه السلام درنزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلمبزرگ وپرورده شده است وباحضرت اش سنخیت دارد- یک جو جناب ابوبکر با پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سنخیت ندارد- زمانی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همه راه به اردوگاه اسامه خواستاگر نیاز ی به خلیفه اول بود ایشان را ستثنا میکرد – رفتند توطئه کردند بر گردند هرکس گفت بمانید جناب خلیفه اول به فحاشی کرد به حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم خبر دادند حضرت امدند دو.م دروازه ایاستادند که بعدا درباره دروازه صحبت خواهم کردجناب خلیفه اول امد اگر نفاق نداشت میفرمود ناراحت حال شما بودم- حیله ای که ساختند جناب خلیفه گفت متوجه شدم مسائلی مالی وخانوادگی پیش می ایدحل میکنم بر میگردم حضرت باخشم فرمودندبروید وحل کنید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99