سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-علت واقعه منا-بیانات حضرت ایت الله حائرئی شیرازی-رحمت الله علیه- مکه در دست سعودی ها است- یهودی این استعدد وظرفیت را دارند که هفت پشت انها بظاهر مسیحی است ولی درباطن یهودی هستند- وهابیت وبهائیت ساخته وپرداخته انگلستان است- وهابیت بر میگرد به اول اسلام وبه تحجری که ساخته شده است- بهائیت برعکس است تجددرا مطرح میکند که از اسلام فاصله میگیرد( زمان  شعار وتبلیغات تمام شده است) زمان کار –کارفکری-  برنامه ریزی میخواهد- میخواهند حج را نا امن کنند – خداوند منان امنیت مکه را سفت وسخت گرفته است ظلم در مکه برابر الحاد است وعلت ان امنیت  باشد وعذاب الیم چوب میخورند- چد ایرانی درمکه رحلت کرده بود وانجا انهارا دفن کردند پلیس خراسان رضوی از قبر انها عکس گرفته است که مثلا  اسم انها کربلادی حسن فلان  بوده است ایناسم راهم به عبری نوشته اند- وکاملا حساب شده است- -گفته اند کا ر قضا وقدر بوده است یعنی قابل تکرار است- که سرانجام به تعطیلی حج  منظور است-؟؟!!-پس باید مدیریت عوض شود- مسج الحرام وکعبه بایدپاک وطاهرباشد واین کلمه طاهر معنای های زیادی دارد- نقش طهارت دهندگی دارد که نقش بسیارمهم مسجد وکعبه است- پس متولی  باید طاهر باشد که مسجد وکعبه طاهر نگهدارد- وقتیکه طاهر شد اگاهی دهندگی هم دارد وگرنه حج مخدر میشود- مانند سازمان ملل متحد عواملی که امروزه رخ میدهد- باید رخ بدهد- همان طور که بین الطلوعین یک نوری پیدا میشود که درحقیقت نورخورشید است تا انسان ظرفیت نور افتاب را پیدا کنددر این رخدادها نوری وجود دارد که مثلا تبعیض است-قران میفرماید مردم عادی باید حرف را ازمنبع موثق بگیرند ولی کارشناسان غالبا دودسته میشوند وانها از احوال نمی گیرند از دلیل میگیرند یا متعصب درقبول هستند ویا متعصب در- رد هستند که حرف نهائی ولی امر المسلمین میزند-تمام دستورات حج اگاهی دهنده است وهیچ کدام مخدر نیست بشرطانکه ارتقا به زمان پیدا کرده باشد برائت مشرکین بروز مخد نیست اگاهی دهند وبیداری اور است- سعودی  میخواهد حج مخدر باشد- امام راحل علیه السلام میخواست حج محرک باشد- یک حاجی استعداد بیدارشدن دارد- مانند زغال است ویک حاجی اگاهی دهند است مانند اتش است  به مکه میایند این ذغال واتش درحج گرد هم میایند ومراسم حج مانند رجم جمره ان اتش راباد میزند وذغال اتش میگیرد- واین اتش را به کشورخود میبرد بعنوان مثال چرا اخوان المسلمین ان جریان موهن درمصر ایجاد کردند وان جناب  شیعی بوضع وجیع کشتند نتجه ان شدکه سقوط کردند این کارحج بود-  یزید انچه معاویه مایه جمع کرده بود مصرف کرد مرض قلبی داشت جریان امام حسین علیه السلام درباره زن عبد الله السلام که زنش را طلاق داد تا با دختر معاویه ازدواج کند معاویه ( ان زن هم زیباروی  بود وهم زن فهیمی بود) خواست برای یزید بگیرد امام حسین علیه السلام برای نجات ا از ایشان خواستگاری کرد واین امر کینه یزید رانسبت به امام دحسین علیه السلام به حد جنون ازدیاد بخشید- امام حسین علیه السلام برای خداوندمنان اینکار را کرد درعربستان فهد درحد معاویه بود ودر زمان درحد یزید هست- برائت از مشرکین تقویت کننده-امر حج است- ما باید وثیقه برای ظهور حضرت مهدی علیه السلم  فراهم کنیم تا ایشان ظهور کند یاز ده امام علیهم السلام زحمت کشیدند وکار کردند ولی مردم بی اعتنا بودند حال وثیقه مانند نزدیک بکارکربلا بایدف6راهم شود تا ما سرفراز باشیم بهانه ای برای ظهور باشد- وثیقه اول  بصیرت دوم محبت که اساس کار است وسپس صبر- بایدبه ایمان کامل رسید- وگرنه در روز ظهور پشیمان خواهد بود-  محبت ونظم وخواست باید از درون باشد- اگر از بیرو باشد فایده ای ندارد مال غرب از بیرون استدرنتجه به سراب میرسد ولی اسلام به اب میرسد مدیریت هم بایداز درون باشد نه ازبیرون باشد که ان جبر است-  بصیرت – محبت –میاورد- دین جامعیت کامل دارد وغرب تک بعدی است- دران تک بعدی کاری میتواند انجام دهد—با انرژی اتمی امنیت  سراب است- محبت سراب است – برای رسیدن به عدالت باید به جهان بینی وانسان شناسی رسید وگرنه سراب است امروزه عالم محتاج ذره ای از محبت است- انسان رانشناسد عدالت را نمیفهمد- جهان برای محبت است جهان برای محبت به چهادره معصوم ساخته شده است عقل برای دوستی باخداوندمنان ساخته شده است که چنان که اگرفرمودبه نزدمن اقبال کندبه نزد خداوندمنان اید واگرفرمود به دوستی دوستان من ادبار کن بهدوستی هم نایل شود ولی جهل دوستی مردم را میپذیرید ولی دوستی خداوندمنان را نمیپذیرد خداوند منان فرموده است انچه دوت دارید درراه الهی به دهید امام حسین علیه السلام خود وخاندان خو وفامیل خود ویاران خودرا دراه الهی داد- دنیا معادله محبت با محبت است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن  الرحیم-موضوعیت نفوذ- بسیاری زمانی که از مسئله نفوذ امریکا مطرح میشود بعلت عدم شناخت- از مسائل جاسوسی  وضدجاسوسی این مطالب راغلو انگیز میدانند- اگر امریکائی میدانستندکه سوئدی ها درحال ساخت یک کارخانه مدرن فولاد هستند- هرگز فولاد امریکا ضربه کاری نمیخورد- اگر امریکائی میدانستند که سویس درفکر ساخت یکنوع فولا دبسیار سبک ومقاوم برای ساعت های خوداش است درفروش تکنولوژی این نوع فولاد نوع دیگری با سویس عمل میکردند یا استرالیا اگر میدانست که اندونزی به فکر ایجاد یک کارخانه ذوب اهن است ورئزی انرا عملی میکند هیچگاه کارخانه ذوب اهن خودرا به میزان زیادی گسترش نمیداد درمسائل سیاسی این مطلب بسیار حساس تر است که حزب چه راست وچه چپ سیاست انها نسبت به امریکا وروسیه امروزه چین وایران ومنطقه خاور میانه چگونه است بسیاری مطالب مخفی باقای میماند زیرا امریکائیها را بچه نادان میبینند- یک روز یکی از شخصیتهای الیت شیراز من را به خانه خواست والبته اشنائی باپدر من داشتند وفرمودند فلان کس در دانشگاه شیراز اسم اش را هم به امریکائی گفتند من شاخ ام درامد زیرا من فکر میکردم ایرانی است دربخش  سلول شناسی رشته بیولوژی کار میکرد مدتی من نزد او درازمایشگاه  باایشان درس بیولوژی داشتم- ایشان فرمودند نه خود زیادشاهچراغ برو ونه دختران دانشجو کیش کن به حضرت شاهچراغ علیه السلام گفتم من کیش نکردم  ودرثانی به ایشان چه مربوط است بروند فرمودند ایشان جزو عوامل  سازمان سیا  است ولی از روی دلسوزی  میگوید بایدزحمت کشید بعد من فهمیدم این کار سرگروه ما است که به دخترا فرموده است با حجاب کامل وبا کتب دانشگاهی  به شاهچراغ بروید وپس از عبادت مقداری بحث علمی کنید که مردم بفهمند که شما دانشجوهستید امریکا از در همه جا نفوذ کند جز ایران که تافته جدا بافته است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بروضعیت کنونی اسلام-مقدمه-حضرت استاد ارجمند حضرت ایت الله شهید دکتر جناب اقای مرتضی مطهری رحمت الله علیه درعظمت قران مجید مبارک میفرماید- هر اصلی را که قران قبول کرد درتمام ایات سراتاسر قران ان اصل را ممکناست چندبار تکرار کرده باشد وهیچگاه انرانقض نمیکند- که چنین ویژگی درکتب بشری وجودندارد در دراز مدت انکتاب دربسیاری موارد نقض میشود- یک اشاره دارند به ازادی انسان درعمل- که قران میفرمایدپیامبر عزیز صلواته الله وعلیه واله والسلم حفیظ از جانب نیستی- یعنی گارد اجبار کننده- وکیل نیستی از طرف من که انهارامجبوری کنی- یاشخص خداوندمنان جل وجلال الشریف هم کسی را اجبار نمیکند ومانند ان ولی خداوند منان هم ازاد است یهود فهمید اغینامر مشکل ساز است فرمودند دست خداوندمنان بسته است ودست یهودباز است- هرکسی کس دیگررابه امری اجبار کند وان فرد میال نباشد ولی حاضر شود هردو  ملعون هستند- تنها چهارده معصوم علیه السلام بر  این اصل پافشاری کردند که ائمه راستین انها هستند مابقیه درجائی اجبار کردند کاامرورز ما شاهد هستیم- درغرببه ظاهر دمکراتیک- لیبرالیسم است ولی راقع براساس ازدای بقدری قیدوبند درست کردندکه دیگراز دمکراتیک خبری نیست- بجز دربعضی موارد که بیشتران مفید نیستند- البته قران میفرمایدباعقل خود بسنجید وعقل ملاک الهی است بقول انگلیسی حقایق وملاک نانوشته دارد برخلاف عقل عمل کند مجازات میشود-که محورجناب شکسپیر است- البته امروز حتی مراکز اکادمیک  به جای انکه به عقل باب برسند به انواع عقل رسیدند مهم نیست درهرحال هرکس عقل به  هر طریقی فهمید مسولیت پذیر باید باشد- این مسئله درفیلم وسینما هم مطرح است وماحق نداریم مانند سریال های ترکی- یک توجیهات غلط را عقلانی جا بیاندازیم ویک فرهنگ مجازی خودساخته ماند هری پاتر انگلیسی که اصلا واقعیت ندارد ولذا میتوان به طریقی ساخت وبراساس ضرب المثل معروف- رندان اساس میکده را زیبا نهاده اند-مردم راغافل کرد وراه توجیهات غلط رایادداد- امروزه تاحدودی اهرم های فشارغرب درباره جلوی پیشرفت اسلام درغرب گرفتن مقداری ضعیف شده است- وضعفهای ایده های بشری هروز بیشتراز گذشته  اشکار میشوددرنتجه ملاک های واقعی اسلام- برجسته میشود ولی ما مسلمان هامثلا در استرالیا به جای انکه ملاک قرین غرب راکه به مراتب بهتراز ملاکهای غرب است مطرح کنیم بخصوص اثبات اعجاز قران- که بالاترین وحشت غرب است به جنگ یک دیگر رفتیم- وجنگ شیعه وسنی اساس شده است البته من میدانم این کار وهابیت است وهمیم مطلب نشانه کفر ومزدوری انان است  البته یکفردی بخواهد دراسلام تحقیق کند ودرمسئله شیعه یاسنی بودن مسئله داشته باشد انرا بایدخصوصی مطرح شود- یک شخصیت شیعیکه زبان انگلیسیرا بسیارفصیح صحبت میکند مجبور شده است- که پاسخ دهد چرا شما اززنان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-نام وشرح حال میدهید- درحالیکه انان ار زنان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به سود خود استفاده میبرند حتی این مسئله برای شیعیان هم مطرح شده است ایشان جواب داده است اولا قران اززنان پیامبران صلواته الله علیه واله والسلم- چه مثبت وچه منفی  نام برده است وزنان منفیر شماتت کرده است وثانیا کتاب بخاری هم احادیثی دراین موارد دارد- ایا جناب اقای وهابی این مطالب را نمیدانست؟؟!! بخوبی می دانسته است ولی ازان میخواهد یک پیراهن عثمان درست کند- ایشان میفرماید ام المونین عایشه وحفضه سری پیامبر ی اکرم صلواته الله به انها گفت وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند به پدران خود نگوئید که خلیفه های بعدی هستید وانها گفتند وخداوندمنان جریان به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند همه مسلمین میدانستند که پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بامنبع وحی درارتباط است واز جریانات  غیبی مطلع میشود وازاین بابت از پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم میترسیدند که از جناب عمر نقل شده است ولی امام المومنین- باتعجب میگوید شماز چه طریقی مطلب رافهمیدید درحقیقت پیامبر بودن ایشان زیر سئوال میبرد؟؟- خداوند منان ر پاسخ به اینعمل غیر صالح میفرماید اگر پنین کیند من افراد صالح رابه ازدواج پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  در میاورم مسئله اساسی صالح بودن وغیرصالح بودند نه جوان وباکره بود وبیوه بودن است واین امرنشان دهد- ان صفات زنان مومنه که درقران امده است درانها نبوده است؟؟ ما نباید اسلام دریک مداربسته نگهداریم این کار را نه مسیحیت میکند ونه یهودیت این امر سنگ انداختن وچوب لای چرخ اسلام گذاشتن است وتمام سیاست وهابیت بخوبی رشون میشود دراین جهت تمایل دارد امیداست که خداوند منان کمی عقل انهارا روشن کند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر اساس سند جدیدی که امریکا به تازه گی منتشر کرده است- که حاوی- نامه ای که امام راحل دامت عظمته انشا الله به اقای کارتر ریس جمهور- وقت امریکا- که باان نطق بسیار احمقانه -مافیا بودن خوداش را اثبات کرد- که امام علیه السلام در هفت بهمن 1357-از شهر-نوفل لوشاتو فرانسه گویا به ایشان نوشته است- اگر ریگی به کفش شما نیست- اسنادی که بضررر شماهم هست انهاراهم متشر کنید- اتفاقا این نامه سند گویائی است- که امام علیه السلام مطابق متون قرانی وحدیثی وسنت الهی نوشته است- شما متوجه نمیشوید- اولا باز گشت امام به ایران راامریکا تاکتیک تلقی کرده است- واقعا ذهنی کودن دارند- امام رحمت الله علیه یک ایدولوگ سالامی بودند وبدنبال یک تغیر استراتژّیک به ایران باز گشتند – اگر شما سندی دارید که امم راحل علیه السلام باشما زدوبند سیاسی داشته است انرا افشا کنید که امام هم پیمان با شما بوده است؟؟!! وبا باز گشت ارام ومسالمت امیز وی مخالفتی نداشت؟؟ شماناچار شدید که شاه را ببرید  و-ور ود امام به ایران را نتوانسته اید مانع شوید بدنبال حوادث بودید تافرصت طلائی را ایجادی کنید وبدست اورید وتمام سعی خودرا کردید- امام راحل علیه السلام اسرائیل را غده سرطانی میدانست که میبایست شرش از منطقه برداشته شود- چگونه ایشان با شما ازدر مسالمت امیز وارد شود؟؟!! واعلام کردند": همه ملت ما دشمن شماره یک خوداش را امروز امریکا میداند:" اما نامه امام علیه السلام به اقای کارتر- بر ای اساس ات امریکا گاهی به ایران چراغ سبز نشان میداد بخصوص در جزیره گودالوپ ودرضمن قران میفرماید خداوندمنان به حضرت موسی علیه السلام- فرمودند که بافرعون تماس بگیر وبا زبان لین یعنی دوستانه صحبت کند واز اوبخواه که ایمان به دین بیاورد  وستم وظلم را رها کنددرحالیکه میدانست ادم بشونیست- امام هم بشیر بودند فرمودند که من دست دوستی دراز میکنم وهم نذیر بودند کهممکن است درشرایطی اعلان جهادبدهم که باز اینهم دستور قرانی است- امام رحل فرمودند ما باامریکایها هیچ دشمنی خاصی نداریم وشما خواهید دید که جموری اسلامی که مبتنی برفلسفه وقوانین اسلامی است چیزی به غیراز ( حکومتی) بشر دوستانه نخواهد بود وبه ارمان صلح وارامش تمام بشریت کمک خواهد کرد- امام علیه السلام در نامه از کارتر خواست که کارتر به ارتش دستور دهد که از بختیار اطاعت نکنند- درحالیکه اقای کارت نمیخواست امام رحمت الله علیه به حکومت برسد وتنها بعنوان یک رهبر مذهبی پیام های مشورتی بدهد گرچه میدانست وضعیت ایران از لحاظ سیاسی در کدام مرحله سیاسی است-درنامه یک بینه معما گونه مطرح کرده است- بتواند خودشان را تبرئه کنند-(امام رحمت الله علیه)در کنار زدن دولت بختیار وسرنگون کردن حکومت شاهنشاهی باید با امریکا مدار میکرد- امروز این حرف رامیزنند اولا چگونه میشود لیوان را کج کرد واب هم نریزد؟؟ بر داشتن اقای بختیار وسرنگون کردن حکومت شاهنشاهی هیچگونه ربطی به روابط ایران با امریکا نداشت ویک  مسئله داخلی بود نه یک مسئله خارجی-؟؟!! دراین رابطه مدارا بامریکاچه معنا داردا مگرانکه امریکا شروطی داشته باشد؟؟!!- اضافه میکند- که در ان مقطع حساس- حساس برای چه کسی  برای ایرانیان بایدحساس باشد وامریکا بایدبی طرف باشد وبنفع امریکابود که امام راحل عظیم الشان پیروز شود—مینویسد- تعامل نه تقابل با امریکا میتوانست او ویارانش را را به مقصد برساند- حتی اگرتعامل به معنای ابراز دوستی به دولت کارتر وتاکید بر اشتراک منافع باامریکا باشد خوب در سند اماده است که امام دست دوستی به اقای کارتر دراز کرده است واین به معنای دوستی وتعمال نیست پس چیست؟؟- ادامه میدهد امریکادر روزهای بحرانی انقلاب عمدتا از دوکانال با اردوی ایت الله خمینی رحمت الله علیه  در تماس مستقیم بود- درتهران از طریق اقایان حضرت ایت الله شهید دکتر محمد بهشتی رحمت الله علیه وحضرت دکتر مهدی بازرگان رحمت الله علیه ودر فرانسصه جناب اقای دکتر یزدی- دستیار ایت الله خمینی رحمت الل علیه که سال ها در تکزاس  زندگی کرده  واز طریق دوستانیچون پرفسور ریچارد کاتم با وزرات امور خارجه امریکا درتماس بود- این نشانه چیست که بزرگان انقلاب واسطه با امریکابودند همجنان در کتاب نهم ساواک- بیان میکند که امریکامیخواسته است همان پرستیژ سابق داشته باشد وجناب مرحوم شهید ایت الله بهشتی رحمت الله علیه وبه کاردر امریکا درتهران فرموده است اگر چنین است پس ما میبایست انقلاب کنیم؟؟ وکاردار مداوم به امریکامینوشته است-که مرغ از قفسپرید هرچه زودتر اقدام کنید‍‍؟؟!! بیخود به خود زحمت ندهید قران مجیدمیفرماید هرکس که بخواهد سرمومنین کلاه بگذارد سرخود کلاه میگذارد ولی درک نمیکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شخصیت حضرت استادشهید دکتر ایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه یکی ازنبوغ نادر جهان اسلام است-جنابان طلبه ها روزی از ایشان سئوال کردند- که شما با این استعداد هر علمی را یاد میگرفتید- چرا بدنبال علومی ماند مهندسی یا دکتری نرفتید- گویا ایشان اندک مدتی به این فکربودم- ولی بعد منصرف شدم ومن لذتی درعلوم اسلامی بردم قابل قیاس بالذت های دیگر نبود- من جمله شبه ابن کمونه- شبه از کلمه شبیه است اعراب یک لغت چند نوع تلفظ داشته باشد ویا یک لغت چند معنای داشته باش- به انها شبیه میگوید وشبه به این معنا است که درجمله  کدام درست  است- حل شبه بسیارمهم است- ابن کمونه بیان کرده است میتواند دوخدا بوجود داشته باشد- حتی بیشتر نه انکه الان دوخدا است  اثبات یکی خدائی کاری بسیار اسان است چون خداوند در قران مجید یک خدائی رابیان کرده است- ولی درتصور وتعقل میتوانسته دوخدا باشد ولی الان نیست بسیاری ازفلیسوفان انراتائید میکنند- کهدلیل برعدم امکان خدای دیگری نیست- یعنی محال عقلی نیست ممکن بود میبود البته خداوند باید قائم بالذات باشد یعنی متکی بر وجود خود باشد وان وجود را از کسی وام نگیرد وگرنه مخلوق میشود واز ازل وتا ابد باید باشد ویک لحظه نباشد مخلوق است تنها مورد فرشتگان عرشی هستند که ز ازل وتا ابد هستند ولی مخلوق هستند قائم بالذات نیستند قائم به خداوندمنان هستند- جناب استاد میفرماید من پس از مطالعات زیاد به اینتجه رسیدم که شانس یک بار در هستی رامیزند وخدای دومی عقلا محال است البته ایشان تا انجا که من اطلاع دارم اثبات خودرا بیان نکردند ومن جسته گریخته از نظریات حضرت علامه ایت الله مرحوم محمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه به نتایجی رسیدم- حضرت علی علیه السلام میفرمایند  هرچه موجودی محدود شد مخلوق است واین هم ازنظر استاد دربالره خداوند ها هم صدق میکند یعمی خداوند ناقص نمیتواندباشد حتما باید کامل باشد وکامل  یعنی بی نهایت- با استفاده از جناب ابن سینا- میفرماید ذاتی که بی نهایت صفات ذاتی داشته باشد مسلم است قائم بالذات خواهد بود چون برا قائمیت هرصفتی که لازم داشته باشد تادر ذات خلل ایجاد نشود دارا است ونمونه هم دارد الله- ولی اگر صفات ذات بی نهایت نشد امکان خلل ممکن است پیدا کند وممکن است پیدانکند وچون ما حد را نمیدانیم ونمونه هم ندارد پس اساس صفات ذاتی بینهایت میشود ولی حضرت استا وحضرت علامه رحمت الله علیما معتقد هستند خلل وارد میشود پس بینهایت باشد واگر بینهایت نباشد به خداوندی که بینهایت است متکی میشود پس از جهتی مخلوق ان خداوند است- واز جهتی میدانیم هرچه یک موجود صافتش بیشتر شود شانس بوجود امدنش کمتر است البته دربینهایت صفت داشت صفر نیست ولی بسیاراندک است ومتاسفانه اثبات ایشان رامن ندیدم امید است اگر پیدا شد چاپ شود- استادفرموده است پس از اثبات این موضوع من لذتی که از ان بردم از هیچ چیزنبردم- نبردی که خداوند منان درقران میفرماید اگردو خدابودمابین انها جنگ بود وهرکدام میخواستند بردیگری برتری پیدا کنند- دراسلام فردبرتر نباید برتری کند جحتی خداوند منان گاهی خود را درحد انسان نزول میدهد حضرت علامه میفرماید این جنگ مابین خدای کامل وخدای ناقص است چون دوخدای کامل مانند دودایره یکسان عمل میکنندوهرکدام قلمرو خودرا داراند نسبت بهم برتری ندارند ودراوج عقل وحکمت هستند وناقص هم مجود نیست مگر خدایان تصوری ویاقلابی-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- کل یوما عاشورا وکل ارضا کربلا-خداوندمنان درقران خودر رب الناس- ملک الناس واله الناس توصیف میکنند- بعضی مفسرین میفرمایند دربرهه از عمر انسان نیاز به رب است ودربرهه دیگیر نیاز ملک است وسرانجام دربرهه اخر نیاز به اله است  ملک یک شخصت پرقدرت که حامی وپشتیبان است  توصیف میکنند- امام علیه السلام به همین منش است دین اسلام ناب هم همین سه خصوصیت رادارا است-ولی چه میشود کرد بعضی درک هاناقص هستند وبه چپ وراست گرایش پیدا میکنند؟؟!!  موتور انقلاب اسلامی در رتبه اول تحصیل کرده ای غرب بودند که غرب را بگوشت وپوست شان درک کردند وسپس مردم که ا ز فیلتر ضخیم رژِیمهای حکومت های طرفدار غرب مطالبی درباره غرب در کردند که نقش روحانیت وروشنفکران وتجربیات عینی وحسی مردم از رژیم غرب گرا باعث انقلاب جمهوری اسلامی ایران شد- من نمونه هائی بیاروم-در لندن یک سنت بوجود امده بوده است بعللی برای من ناشناخته است تصور میکنم نزدیکی های یک چشن مذهبی باشد مردم به سمت یک میدان بزرگ میامدند وفقط درانجا می ایستادند مردم را تماشا میکردند هیچ جم وجوشی نبود غالبا ساکت بودندمن ازخانه بیرون امدم به  به میدان امدم وتصور کردم بعلت یک روز مذهبی است- دوتا جوان پاکستانی رادیدم که ایستادند به نزد انها رفتم .پرسیدم شما پاکستانی هستید گفتند بله ما پاکستانی هستیم وسپس من پرسیدم مسیحی هستید گفتند نه ما مسلمان هستیم ولی برای رفع خستگی ودیدن مردم به اینجا امدیم گفتنم درانگلستان چکار میکنید گفتند ما دکتری شیمی صنتعی گرفتیم درحالیکه سن انها بیست وپنج سال هم نبود یکی ازانها من بسختی قبول میکردم که دبیرستان را تمام کرده باشد-هنوز سبیل درنیاورده بود وبسیار سیبل اش نازک بود گفتم برای تفریح مانده اید- ایشان گفت مابورس پاکستان بودیم یک پروژه فوق العاده سنگین با سختگیری ز یاد بانمره ممتازگذاراندیم ولی به مامدرک نمیدهند- گفتند چرا؟؟. ایشان فرمودند می فر مایندا درچندین پروژه فوق سنگین بایدهمکاری کنید وعدد هم معین نکردند- وما رفتیم اعتراض کردیم که دوستان مادرکشورهای دیگر به پاکستان برگردند پست هارا خواهند گرفت وما بیادبه سرعت سامان پیدا کنیمبعدار کلنجا ر زیاد یکی از اقایان گفته شایدبه ده تاراضی شویم ودرششتا باموفقیت به پایان بردیم- من گفتم اتفاقا به نفع شما است تا حال صفر کیلومتر بودید ازاین ببعد باسوادمیشوید وپول کلان به چیب میزنید فرمودند کدام پول؟؟ ومحادیگربورس پاکستان نیستیم بورس انگلستان هستیم یک اطاق دادند وژتون غذا وبا ماهانه 60 پوند من اول فکر کردن 60000 پوند است المانها ترکه استعمار کردند فرانسه اعراب شاخ افریقا انمگلستان هندی وپاکستانی و چینی وامروز هم میکنند یک سری حقوق دان درانگلستان هستند برای انکه حقی از کسی ضایع شود مجانی به انها کمک میکنند وغالبا جزو یک سازمانهای خیریه هستند انهاخوبی میدانند کهدرانگستان چه خبر است؟؟ایشان اگر میرفت حداقل بورس رادوبرابر میکرد مردم انگستان نمیدانستند درایرانچه خبر است ومردم ایران هم نمیدانستند درانگلستان چه خبر است این مطلب یک دانشجوی که  دکتری فلسفه از انگلستان گرفتهبر ای من شرح اد کهمن درتعجب هستم هم انها درایران خبرنگار دارند وهم مادرانجا خبرنگار داریم چند الیت از ایشان خواسته بودمدتی درانگلستان باشد که انها متوجه شوند که در ایران چه خبر است امروز هم همین است البته مقداری تغیر کرده است ولی یک فوق دیپلم کامپیوتر امریکایئ شرکت- ای –بی- ام که  کامپوتر دانشگاه شیراز را ه اندازی کند- روزی دهزار دلار میگرفته است علاوه بر هتل وخوراک وبه ریس دانشگاه امر ونهی میکرده وایشان میفرموده دچشم ولی اجازه بدهید وزرات علوم درجریان باشد وحکم ودستور اوبایدبدهد ولی  یک مرجع قدرت نداشت- که بله ایشان بگوید بالای چشم  ابرو است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- استراتژی امام حسین علیه السلام- دین باحضرت ادم علیه السلام وحضرت حوا سلام الله علیها اغاز شد- دین دارای استراتژی بودن زمان است ولی دارای مراحله است که استراتژی ان تکامل میباید ودر تطورات این جهان ان جهانی سیر خواهد کرد ایمان به پاک سازی درونی وبیرونی محتاج است وعوامل تاریکی ساز همیشه درکنترول ایمان نخواهند بود این امر اجتناب ناپذیر است- به هیچ وجه نمیتوان گفت سازشی که دران تضاد است همیشه حلال مسائل خواهدبود- لذا چالش های درداورو رنج ساز پرازمحنت وغم گریبان گیر مومنین خواهد شد تاریخ ادیان درقران  این امررابخوبی روشن کرده است- توقفی ندارد درطول تاریخ بامدلهای جدیدی رخ میدهند- اسلام سراغاز بلوغی استکه بکمال نهائی خود خواهد رسید واز اغاز اسلام دوران رنج ومحنت وغم اغاز شدا وتکامل دین از درون خون واتش وعرق خون ریختن مهیا شد وتاریخ معصومین علیهم السلام بارها تکرار خواهد شد-  وبه بایگانی تاریخ نخواهد پیوست- اوج احیای دین اسلام که درشرف نابودی بود توسط استراتژی امام حسین علیه السلام احیا شد در مابقیه دوران زیر سایه ان استراتژی به حیات خود ادامه داد-جناب  اقای نلسون ماندلافرمودند که اگر قیام امام حسین علیه السلام نبود من شبی بعدازبیست  میخواستم تسلیم حکومت شوم ولی درس کربلا به من انرژیداد تا ازادی واستقلال رابدست اورم- کربلا یک یک اجبار وتکلیف بود که همچنان ادامه میابد یادانبیای گذشته هم برای درس گرفتن برای مقاومت وچالش های استراـتژی است تا ایمان شکوفا شود- بحق گفتن امام حسین علیه السلام عصاره انبیا وتاریخ شکوفائی واحیا دین است- بالهام ازبیانات حضرت علی علیه السلام- برای  حلال ودستی ها حدی قائل شوید وبر ای نفرت از دیگران حدی قائل شویدولی برای احیای دین بیحدباشید- کربلا در کربلا بماند وباسیاست بازی پیش برویم تاریخ اثبات کرده است که حرف باطلی است- واز دست دادن روح کربلائی هرگز سربازان خوبی برای حضرت مهدی علیه السلام نخواهیم بود- امام حسین علیه السلام ظرف دوروز استراتژی خود رابخوبی تفهیم کرد این استراتزی بشهادت تاریخ شخصیتها وجریانات بی بدیل زبیائی ها زیادی رابوجوداورد که تاریخ مدیون انها است- وهرگز فروغاش کم نخواهد شد زیرا هرکس امام حسین علیه السلام را شناخت عاشق وعاشق راه اوشد وامام حسین علیه السلام- جدا از استراتزی اش نیست وگرنه به تاری میپوست واین درس راهم داد که یک مسلمان نما میتواند از یک بی دین عاقل ومنصف بدتر باشد- وباید چگونه تعامل کرد-ومیبایست بیشترین رحمت وعنایت برای دین باشد که شکوه وغرت وکرامت انسانی درگروی ان است- در زمانی نمیدانستند چه بایدکرد-امام حسین علیه السلام چراغ راه درست راروشن کردند-عظمتی که درقلب رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم قرارداشت که دوری از ایشان برای شان بسیارسخت بود این تکلیف رابرای ایشان تائید کردند واین درس دادند که عمرمحدود برای ای یک ارزش نامحدود باید فدا شود- با وجودانکه عظمتی که بدیل اندک دارد- شهادت امام حسین علیه السلام بمعنای ازدستدادن ایشان نیست بلکه با احیا دین ایشان درقلب ها زنده هستند-اشک ما وجنبش ما نشان زنده بودن ایشان است ومعنا ندارد هم بگریم وهم تسلیم شویم ودریک تضادی غیرقابل حل گرفتار گردیم در طول تاری هم اشگ بوده است وهم قیام بوده است- زنده بودن وکارامد بودن  قیام عاشورا تمام انبیا اعظام صلوته علیهم اجمعین تائید کردندومایل هستند روزی سرباز این جنبش باشند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99