سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-شعری از استاد معززجناب دکتر حداد عادل به زوارعرفات بیست ودوم بهمن--------

 

جوانه ها


از راه می‌رسند شتابان جوانه‌ها / با هر کدامشان ز جوانی نشانه‌ها

بیم و امید و عشق و تمنا و آرزو/ خواب و خیال و خاطره‌ها و فسانه‌ها

با کاروان دانش و فرهنگ می‌روند / آکنده کوله‌بار خود از پشتوانه‌ها

موجند و پای بر سر دریا نهاده‌اند / تا سرفرو نهند به پای کرانه‌ها

همچون پرنده‌های سبک‌بال می‌پرند / از شاخسارها به سوی آشیانه‌ها

در سینه‌هایشان ز آتش ایمان شراره‌ها / در چشم‌هایشان ز شعله شادی زبانه‌ها

سرمست از طراوت و سرشار از نشاط / با نغمه‌ها و هلهله‌ها و ترانه‌ها

در دستشان برای تماشا چراغ‌ها / در پایشان برای تکاپو بهانه‌ها

هرچند از بهار جوانی گذشته‌ام / زین پس من و جوانی و عشق جوانه‌ها


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم –توپ در زمین امریکا است- هرگاه یاد این جمله قصار سیاست مداران امریکائی می افتم که توپ در زمین ایران است ؟؟!!! یاد شیطان میافتم که دقیقا همین قصار را بلغور میکرد که توپ در زمین خداوندمنان است؟؟؟!!از روز اولی که غرب درسیاست ایران شانی پیدا کردبقول انگلیسی ها سیاست یتیم خانه ای ر ابازی کرد که از طرفی سواستفاده از یتیمان میکردند واز طرفی مدام منت میگذاشتندپیشرفت وبهروزی شما مال ما است ولی شما مداوم برعلیه ماکار میکنید- تاکتیک امریکا تا حدودی غرب بر این اساساست که اول در باغ سبز را نشان میدهند وسپس راهی راکه نشان داده اندمداوم سخت میکنند ومیپیچانند- ولی تبلیغالت گوش کر کن وچشم پرکن را درجهان مطرح میکنند ودست بالا دشته باشند وصدای فرد را خفه وکم جان کنند اخیر مقاله نوشتند که کشور اذربایجان دراثر کمک های غرب ث4روتمند شده است وبدنبال شهرت هستند بقدری نیرومند شدند که کارشناسان انها درکشورهای مختلف از ترس کپی زدن به انها درشرکت ها کاغذ نمیدهند وانها روی الیاف دستمال کاغذی طر ح را میکشند وبلافاصله ان را پیاده میکنند- اخیر فاش شده است که سیاست های جدید نظامی اقای اوباما عینا طرح اقای بوش است واقای بوش طر ح های گذشته که کارشناسان خاص بخصوص بانظر اسر ائیلی ها ترسیم کرده اندعمل میکردند وریاست جمهوران هنرپیشه ای جدید هستند که با ادعای خلاقیت وتغیر جهان رابازی میدهند اگر اقای بوش بود شاید برنامه سوریه به اینسرعت به این پایه نمیرسید وچشم وچاراغ وتنها امید امریکا سازمان سیا است که بندرت مورد توجه نمایندگان بخصوص سناتور ها واقع میشود اخیر ا خیلی روی ان سر وصدا شد ولی سناتورها به سادگی از ان گذشتند- کار کافر شیطانی ان است که همه کارهارا شیطانی میکند- تحقیقات نشان میدهد- که اقای جان –او-برننن کگه نامزد ریاست سازمان سیا شده است درجه شایستگی ایشان پائین دتر از درجه شایستگی نامزداقای بوش در واحد صسازمان ضد تروریست بوده است- نشان میدهد که کارها از قوانین کنترول سازمان هم خارج شده است واین هم یک مولفه بسیار مهم است که با چه کمبودی از نیروی انسانی وفادار مواجه شدنکه همین موضوع یکی از مشکلات جناب اقای بوش درقبل بوده است واقای اوبامامجبور شده است که با سنا زیاد سرشاخ نشود- شو اهد ومدارک نشان میدهیدکه اقای اوباما از سنت های بسیارمحرمانه عبر کرده است بخصوص در مسائل نظامی که امریکا درگیر با مسئله سوریه کرد- درحقیقت امریکا به سمت کشوربدون قانون حرکت میکند تا به اهداف شیطانی خوداش دست پیدا کند وباز با کمال وحقات میفرماید توپ در زمین شماست؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درباره ضعفهای عقلانیت دردین بهائیت است-بخش دوم- یک سری اصول عقلانی محض است که یافرد ضعف عقلانی مفرط دارد به اصطلاح مستضعف فکری است که انها حساب جداگانه دارند ودربرزخ دارای عقل کامل میشوند وامتحان میشوند دنیا مرکز امتحان است-عقل انسان وعلم انسانونفس انسان مداوم ازمایش میشود تمام عقول ساده درسراسر دنیا به این نتجه رسیدهاند که این ازمایش ها دونوع کلی داردکه اصطلاحا به فتنه گفته میشود- یکی فتنه الهی است که ازمایش مثبت است که انسان درک میکند که نکات مثبت دین خوداش رادرک میکند وبعضی حقایق خارجی رابدرستی درک میکند ونکات ضعف خوداش را درک میکند وهستی درکمک به او برای حل مشکلاتش کمک فراوان میکند که نقش اساسی ومحوری دارد وخوداش هم بایداز لحاس علمی وعملی سعی کند ونقش علما بیشتر دراین جهت است چه فردی وچه دستجمعی وشهرت به رفع شبهه دارد کسی نتواند رفع شبهه کند وفرد را دراین مسائل هدایت وکمک کند به نظر حقیر حق منبر رفتن ندارد که سرانجام انان چون جناب میر احمد کسروی لعین  هرکس وهر ایدولوژی مخالف مشروطه باشد جهنمی است ولی من اخر نفهمیدم از مانفیست مشروطه ایشان چیست فردی سر شناس درکوچه ما بود وهروقت از ایشان نظری درباره کسی میپرسیدند ایشان مفرمودند هرکسی یک جهان بینی دارد وفلانی مخالف جهان بینی من است ویانکه فرد شیشیه خورده دارد وعمدا مخالفت با اصولی که عقل محض انرابخوبی اثبات میکند هست اینها دونوع هستند یا شخصی هستند وقدرت های سیاسی ابرقدرت های ظالم پشت سر اینها نیست مثل حلاج که گویا سه نفربودند وهرکدام شخصیت خاصی داشتند وبعضی پشت سر انها ابرقدرت های سیاسی ظالم هستند ووبقول معروف میگویند دو- دوتا میشودچهارتا هم قبول ندارند؟؟ البته دراصول عقلانی اجتهادی وفروعات جای تامل است البته انجا هم باید دلائل من دراوردی فرد از خوداش ابداع ونتراشد-اثبات انکه جسم انسان مخلوق است کاری ساده ای است واثباتدانکه روح انسان هم مخلوق است کمی مشکل تر است ازجسم است یک مشت یهودی بیچاره گفته اندکه خداوند مردی است ریش دار باعباید یهودی وکلاه یهودی بالای ابر ها توی اسمان نشسته است خوب احمق اقلا بهشتی را دربالای اسمان تصور میکردید که بسیار زیبا ودلربا وحوراالعین ها وولدان مخلدونها هست حال این خداوند خوداش را کرده است نطفه واین نطفه راهم بدوقسمت کرده است وارد صلب پدر ومادر جناب باب وبهاالله که بیاداین لقب بازی های احقمانه تصور میکند که را به جائی میبرد یک طلبه حوزه داشتیم که مشهور به چشم بزرخی بود واینرا هم برای طلاب اثبات کرده بود وچندی سال دس خواند بود باهم سوار اتوبوس واحد بودیم وخیلی فروتن بود من پشت سر ایشان بودم وبه ایشان حجت اسلام میگفتم وایشان میخندید اتوبوس خلوت بود وسر یک ایستگاه یک شخص متشخصی وارد شد یک نگاه ساده انداخت ونشست وایشان باتغیر روی به من گفت فلانی من حجت اسلام نیستم ومن ثقه الا سلام هستم ان جناب یک سلام و.علیک گرمی با ایشان کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطرات—نظریات شخصی است-ربروی خوابگاه دانشگاه باغ ارم- درطرف مقابل- باغ معروف باغ ارم است که نرده داشت- ومدام دردراخل این باغگاهی گل نرگش های مختلف کاشته9 میشد وبعدازمدتی گل رز یاگل سرخ کاشته میشد سعی بر این بود سرو نازکخ یک نوع سرولبنانی است که بر اساس تحقیقات از زمان هخامنشیان از لبنان بهایران اوردند تا دکل های کشتی رابساسزنند حتی خود کشتی را وجوب های بکار رفته در سر ستون های تخت جمشید وچهار چوب پنچره ها از این چوب است زیرا بیار سبک وبسیارمقاوم ودرمقابل بید بسیار مستحکم است- کی از بچه های تهرانکه پدراش از زمانهای گذشته کارانها باغ داری بوده است واطلاعات زیادی پدراش دراین موارد داشت ودرتهران خانه اش باغچه نسبتا بزرگی داشت وانگلیسی به روانی خاندانا صحبت میکردند مداوم به انجا میرفت واز انهاقلمه میگرفت- یکروز به من گفت چندی پیش به انجا رفتم وداشتن انواع گل های سرخ را میکاشتند به انجا میرود یک فرد امریکائی انجابود وایشان به انفرد امریکائی میگوید که اینجا مداوم تغیر کاشت میدهند نظر شما چیست – ایشان میگوید من دستور دادم- بر ایانکه ببینیم که کدام گل ها بهتر رشد میکنند هر کدام از گودالهای خاک جای خاص ازاطراف شیراز است ومابیاددرک کنیم کدام خاک برای کدام گل بهتر راست ودرضمن توریستها ومردم شیراز وایران از کدام گل رابیشتر دوست دارند وکداک گل میتوان صادر کرد ایشان پرسیده بود که شما متخصص کشاورزی هستید گفته بود بله من متخصص کشاورزی هستم وگفت که ایا شماوابسته به دانشگاهی درخارج هستید گفت بودخیر من وابسته به سازمان سیا هستم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحن الرحیم- وقتیکه خبر فوت حضرت ایت الله عبد الله زبر جد رحمت الله علیه درزیر نوشته تلویزیون خواندم مات ئمبهوت شدم چندروزقبل ایشان در رحلت یک اسوه فداکاری جناب کریم اسدی لاری رحمت الله علیه دیدم که ایشان قبراق نماز ایشان راخواندند- من چند جلسه معدود در حوزه محمودیه خدمت ایشان رسیدم ومات ومبهوت بودم که ایشان فرشته اسمانی ویاجن هستند ویاانکه گاهی فرشته ویا جن و امام زمان علیه السلام درقیافه ایشان ظاهر میشود-روزی من درسرکلاس یکی از اساتیدبودم وقت نماز شد وایشان سر حوض امدند صورت ایشان اندازه گرفتم چهار انگشت بسته میشد ویک بار دیگر درسر کلاس یکی از اساتید بودم که منزل ایشان نزدیک خانه ما بود یکدفعه صدائی ماندغرش یک شیر فوق العاده قوی که از هیچ انسان بر نمی امد به یک طلبه که غالبا برای درس خواندن  بود نهیب زد که چرا درس نمیخواند وگرنه اخراج میشود که کمی موی بدن من راست شد وناگهان دم در اطاق ظاهر شدند که پای ایشان نزدیک به ستون مسجدوکیل بود وصورت ایشان بقدری بزرگ بود که گوش های ایشان با درب دوانگشت بیشتر فاصله نداشت وبا صدای پایئنتری درحالیکه یک چوب تعلمی در دست راست داشتند وچوب راتکان میدادند فرمودند اگر درس نخوانید شمارامن اخراج میکنم ومسائل دیگر انشالله بقول ظریفی ریس تور مادر برزخ وقیامت باشد انشاالله وبه امام زمان صوالته اله علیه والسلم وکلیه فامیل ایشان ودوستا وشاگردان ایشان تسلیت عرض میکنم باشد که دعای خیر ایشان بدرقه راه ما باشد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تا ساده لوح وجود دارد کلاش در نمی ماند- نظریات شخصی است درباره ضعفهای عقلانیت دردین بهائیت است- همیشه باخودم گفتم که چون ابن رشد تحقیقات جامعی داشته باشم ود رغرب من بخوبی فهمیدم که هیچ کس ابن رشد نمیشود ومعلواتی عظیمی در تمام رشته ها وابعاد علمی چه مذهبی وچه تجربی ودیگر علوم با خود به خاک برد وهمین بس تمام پیشرفت غرب تا امروز مدیون تکنیک وتاکتیک واستراتژی علمی ابن رشد است وانقلاب صنعتی انگلستان گوشه کوچگی از ان است وجالب ا نکه با وجود انکه ازشرق به خوبی مطلع بود وگفته بود میخواهم سه سال درشرق باشم وجائی بیان کرده بود به احتمال زیاد درایران است ونقطزه ضعف انها رابه انه گوش زد کند که پویائی دریک امر داشته باشند- به این نتجه رسیدم که تنها شخصی است که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بخوبی شناخته است وگرنه امکانندارد چنین فردی دراعراب بوجود اید ودیگر هم بجود نیامد احادیث میدانست که ما امروز در دست رس نداریم- یکی همین پویائی است وقیتکه خداوند منان میفرماید در حرکت خورشید وماه رامطالعه کنید اولین فرد را خود پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم است ابن رشد دستور داده بودنزدیک ترین راه دریائی از اندلس تا شرق بخصوص بیادکشفشود وسازمانی عظیم برای هر مطالعه ای ایجاد میکردکه به صورت هرم مخروطی وافرادحی در راس پنج نفر بودند که امکانات عظیبمی داشتند که انگلستان دقیقا انرا پیاده کردند وفرانکهای فرانسه وسپس سرعت کشتی بایدمداوم زیادشود و راهی خشکی همین طور بوده است که انشا الله بعدا کاردانشگاه لندن که اقتباس از ایشان بوده   شرح خواهم داد وبسیاری از اندیشه مدیریتی ایشان کشف نشده است ایشان فقط درحدود پانزده دانشجو راتعلیم میداده است که رهبران بالاترین حوزه ها بودند وفقط یک فرانسوی به این درجه رسیده است وتمام تحصیل کردگان اروپائی دراندلس توسط بقال وقصاب که به زبان اروپائی تسلط بی حد داشتند دین را یاد گرفتند وحتی نیازی به حوزه رفتن نداشتند تعداد اند برای این امر علم زیاد به انها داده که یادگیری علوم مختلف به مسلمانان به پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم کمک کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ایا مهر نماز بت است؟تحقیقات غربی نشان میدهده بت پرستی در نزدیک ظهور ریشه اش به صفر رسیده بود- بت پرستی در عربستان جاری وساری نبود و واززمان جناب ابوسفیان شروع شدریشه اش بر اساس تحقیق یک دانشمند انگلیسی که بعدا سفیر انگلستان دربیروت شد واز اسلام دفاع کرده است مگر انجا که بزنگاه است وبه ضرر غرب خواهد بود- دربابل عراق از زمان کهن معتقد بودند که حضرت یونس علیه السلام در کوهی درانجا به عبادت میپرداخته است ودر همان جا به ایشان وحی نازل میشده است وهمانجا هم برحمت الهی رفته است دربسیاری کشورهای جهان حتی امروز درافریقا هرجا که انسان بهمیرد ولو اورا جائی دیگر دفن کنند یک مخروطی از سنگ که در راس ان یک پارچه سبز که داخل سنگ است وانرا دوختن ودرروی ان سنگ گذاشتنذ وپارچه تا حدود بلند است که با دمیخوردمیسازنند ومعتقدهستند که روح متوفی باانجا ارتباط دارد وهرگاه خراب شودمردم ورهگذران انرا تعمیر میکنند در ان مکان بعدا مردم به انجا میرفتند وعبادت میکردند وشایعه بر ان بود که کرامت دریافت میکردند حتی گاهی که رهگذران انجا را پیدا نمیکردند نوری دیده میشد در زمان سابق که هنوز دقیقا مشخص نیست در روی کوه وجاهائی بیتر نزدیک جاده ستونی ها بر پا می کردند احتمالا علامت بوده است برای تقسیم زمین ویاراهنمائی ویاامر دیگری وتحقیقات مفصل البته زیاد اثبات علمی ندارد درشب به سمت ستون ویک ستاره خاص دقیقا به یک شهر مهم میرسیده است برای انکه مردمی که به انجا میامدند انجار اگم نکنند یک ستون ساختند وستون ها اسم داشته است واسم انرا بعل گذاشتند وبعد ازکلمات حضرت یونس علیه السلام روی ان حک کردند وشکل صورت ایشان بالای ستون حک کردند شهرت محل دراطراف بابلحتی تا فلسطین کشیده شد وزواری احتمالا از ایران وعربستان وشام وجاهای دیگر میامدند وبعد ازانکه ستون خراب شد قرار بر ان گذاشتند بجای ستون مجسمه ایشان قرار دهند که دیگر اشتباهی رخ ندهد ودر شام برای اولین بار یک مجسمه نمونه انرا ساختند وبرپا کردند جناب سفیر بر لاف تمام متخصصین معتقداست استثنا بت بعل تقلید ا ز بابل بوده است ولی دیگران معتقد هستند که بعل هم از شام امده است پس ازانکه مسحیت درشام بشدت توسط رومیان انتشار پیدا کرد بت برستان درشام براساس فشار فضا مشرک شدند ومداوم از انها کاسته میشد ومسیحی میشدند-چون فرق مختلف مسیحی ویهودی بقول خودشان گرگ شده بودندوبه جان هم افتادبودند تنها بت پرستان بودند که بعلت قلت یک انسانهای شریف بودند وتابع رهبری که رهبران مطیع روم بودند ومردم به انها میگفتند که مسیحی نشوید وگرنه مثل ما گرگ میشوید ابوسفیان که بت اورد دراوائل بسیار مثبت بود یک ارامش نسبی ایجادشد وهمه از ایشان تبعیت میکردند ولی کم کم اختلافات وتجاوزات شروع شد وایشان هم روشی بت پرستان درشام برای کنترول بکار میبردند انجام داد ولی ایشضان درک نمیکرد که اختلاف فرهنگی وتمدنی هم موثر است جنگ اوس وخزرج شروع شد ودر داخل مکه مسائل شروع شد ایشان براسا تحقیقات غربیان یک سازمان تفتیش عقاید درست کرد که هر فرد به شرطی از امکانات مکه میتواند استفاده کند وبه حکومتنزدیک شودکه اولا بت پرست باشد وشرط این است که درجیب اش یک بت کوچک باشد در سر راهرو خانه یک بت ایستاده ودر اطاق روی طاقچه یک بت نیم تنه واگر پول داشته باشد یک بت ایستاده بر سر دیوار نزدیک کوچه داشته باشد وبه قوانین بت که ایشان متولی ان است درست عمل کند بت فروش چون قیمت بت گران بودند ومردم بخاری از انها نمیدیدند مداوم با بت فروشان در جدال بودند وبدنبال بت موثربودند دروغ های زیادی شایع شد که ازجمله بت جیبی کار حرز انجام میدهد یعنی فرداز گزند چشم زخم حوادث بد حفظ میکند به شرطی که جن انرا لمس نکندواین بتها راجیب برها زیاد میزدند- در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شیوخ خدمت ایشان رسیدند که سجده بر خاک عظمت انسان را نابود میکند اجازه دهید بر ابریشم ما سجده کنیم وحضرت نپذیرفت ویک دلیل خاک هم همین است غرور انسان رافروبریزد زمان خلیفه دوم باز شیوخامدند همین درخواست را داشتند خلیفه دوم اول همانفرتیش پیابمر کرم صلواته علیه واله والسلم فرمودند وچون بی اعتنائی شیوخ رادیدند اجتهاد کردند که برفرش میشود سجده کرد وحضرت سلام اله علیها از خاک حضرت حمزه سید الشهدا مهرهای وتسبیحی ساختند ودر ملاعام روی ان نماز خواندند وبحثی هم نبود تا زمان امام صادق علیه السلام عباسیان کمکم به سمت سنی شدن را ترجیح دادند که البته درچند مرحله انجام شود برای تالیف قلوب خلافای راشدین احترام شوند واجتها انها هم برای طرفدارنش محق باشد وشیعه انر برای انه برسمیت بشناسد امام علیه السلام انها رابدعت دانست ودلیلی اجتهادی برای انها قبول نداشت خواست بفرمایند که لیفه دوم اصولا از لحاظ ایمان فردی متزلزل ودرمقابل بی اعتنائی شیوخ فردی ضعیف النفس بوداست فرمودند زمانکه جناب خلیفه دوم پس از خنجر خوردن وبه رحمت الهی رفتن خواستن غسل دهند درجیباش یک بت کوچک بعنوان حرز موجود بوده است- هیچکس جرئت نکردند که به امام صادق علیه السلام بگوید سنداش کدام است چون ایشان راستگو میشناختند ولی بهد از مدتی خدمت ایشان امدند که مهر شما هم مانند بت است- حضرتفرمودند که اولا حضرت زهرا سلام الله علیها انراباب کردند ودرتربت امام حسین علیه السلام بنابر قولی هفتاد خاصیت است یکی ازانها میتواند حرز باشد ولی در ظاهر عکس العملی وجودنداشت- تا زمانی وهابیت بوجود امد وابن وهاب ان راحرام دانست درحالیکه نماز بر فرش یک اجتهاد است ومهر ساختن هم یک اجتهاد است خلیفه دوم بادیگران دراجتهاد هیچ فرقی ندارد مگر انکه زمانی که ایشان مسئول بود از جهت حکومت رهبری باایشان بوده است حال مادرمکه برای انکه درگیر پیش نیاید بروی مقوانماز میخواندیم باز دستور امد این هم حرام است این اجتهاد ضربه ای به کسی نمیزند هرکس میتواند به شرطی مخالف اصول مهمه وکلیه اسلام نباشد وبه کسی ضربه نزد به ان عمل کند ممکن است یک مفتی وهابی بگویند که کوسه ماهی است هرکس خواست میخورد وهرکس خواست نمیخورد دراینجا حکم کشتن ندارد- امید است که برادران وهابی کمی درمسائل تامل بیشتری بکنند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99