سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- تمام پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین برای هدایت انسان به سمت خداوند منان وحفاضت از گناه کردن امدند واین امر تنها مخصوص حضرت مسیح علیه السلام نیست- وعده ای نیز باانکه درک حقایق الهی کردند گناه کردن وحتی جهنمی شدن وخداوند من  خودرا مجازات وسرزنش نمیکند ودلیلی هم ندارد که چنین کند وپیامبران  صلواته الله علیهم اجمعین هم نفرمودند ما همه گناه کاران رابخاطر انکه سختی کشیدیم ویا به شهادت میرسیم در رئز قیامت از شما شفاعت میکنیم وگناه شمارا پا ک میکینم وشما بهشتی خواهید شد زیرا دران موقع مقام انسان گناه کار بالا تراز پیامبران خواهد بود درحالیکه این امر تضاد دارد با جایگاه رفیع  پر عظمت انان در نزد خداوندمنان- اما اگر حضرت مسیح علیه السلام به مقام خداوندی رسیده است کهدزبعضی جاهای انجیل ایشان بیان میکند که من تابع خداوندمنان هستم- درتضاد  باخداوند بودن ایشان است وجهان را باید ایشان اداره کند پس با شهادت ایشان بنا بفرض باید جهان بایدبمیرد واگرتنها ایشان هستند بشریت را از گناه حفظ میکنند پس انسان ها ماقبل ومابعد چگونه حفظ میشوند؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب بی بی سی- باید بداند- که درجمهوری اسلامی ": واو": قران سرانجام پیاده شده واجرا خواهد شد-   -همانطور که جناب اقای راسل فرمودند سرانجام فلسفه بخصوص فلسفه علوم تربیتی – مسائل دینا را حل وفصل خواهد کرد  بخصوص حقوق بشر وایشان بارندی از  مناظره ومباحثه از ایت الله علامه محمد متقی جعفریرحمت الله علیه طفره رفت که مسائلی که ایجاد میشود  نمیشود جمع اش کرد- وهمیشه انگلستان عامل پیشرفت اش مردم اگاه بوده است وسیاست وبی بی سی همیشه جهت دار بوده است- خبرنگاری سالهای روی اقای ایدن کار میکرد به اصطلاح کالبد شناسی شخصیت ایشانرا میکرد  از خانم ایشان گرفته تا شخصیت  های جهانی درباره ایشان مطالعه کرده بود- به دفتر ایشان رفته بود سوال کرده بود- اجازه دارم یک پرونده از  بایگانی شما  بردارم- گفته بودبردارید- اتفاقا پرونده اقای بولگانین از شوروی بوده است چند سطر میخواند وبعد گوی نظر شما درباره ایشانچیست وایشان چگونه فردی است فرمودند من مدتی باید دراطاق دیگری قدم بزنم وتفکر کنم که چه چیزی را میتوانم بگویم وچه چیزی نمیتوانم بگویم": ایشان میفرماید سخت گیری شماعلت اش چیست؟؟ فرموده است که دفعه بعد من شمارا باخود به بوداپست میبرم ببنید که چقدر سفت وسخت وسخت گیر هستند چه برسد به روسها تازه من انعطاف دارم ومنش لیبرالی ازازاد منشی انگلیسی دارم- که حرف  چرتی بوده است وان خبرنگارفرموده است بهتراز انکه قبلاز انکه رسوا شوید استعفا دهید ایشان گفته بوده است روی ان فکر میکنم وبعدا ضدامریکاشد که سرنگونش شد چون سران حزب توده بخصوص اقای احمق روزبه گناه رابه گردن زیر دستان بخصوص حزب کار گر- انداخت- اخیرا کالبد شکافی شخصیت های سیاسی به صفر دارد نزدیک میشود- که همین امر عامل شکست انان است درجهان سوم بخصوص ایران هیچ شحصیت برجسته ایرانی درزمان رژیم سابق مورد تجزیه وتحلیل واقع نشد که باعث  ان بشود که شخصیت شاه کم رنگ شود واین امر بزرگترین عامل عقب ماندگی ایران شد چهار سطر درباره عظمت حضرت ایت العظمی بروجردی رحمت الله علیه نه در رادیو ونه درتلویزیون  وحتی روزنامه بیان نشد نه درحتی دربی  بی سی اگر بی بی سی بیان میکرد بی شک تاثیر گذاربود حال براساس سنت جهت گیری مشخصی را رندانه  انتخاب  کرده است ولی باید بداند بقول امام علیه السلام خداوندمنان تاریخ ایران وبعد جهان را ورق خواهد زد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بستر سازی – این بحث به بسیاری از مسائل مهم پاسخ میدهد-درعلم مهمترین مسئله بستر سازی است- بستر سازی حسن اش این است که انسان نسبت به هدف زاویه پیدا نمیکند – هرقدمی بر میدارد در صراط درست است البته ممکن است درنقطه ای متوقف شود ولی نسبت به هدف زاویه پید انمیکند-که خوداش متوجه نباشد بقول معروف تاترکستان به جای رسیدن به مکه میرود کج- تاثریامیرود کج- فرض کنید درهرعلمی مثلا اجتهاد فرد نشسته است بحث در گیر میَشود فرد همراه بحث به راحتی جلو میرود بقول انگلیسی لکوموتیو شخص دیگری  است ولی وقتیکه شخصا فکر میکند تا انجا که عقل قدرا استدلال دارد پیش میرود ودیگرعقل گامی به جلو نمیگذارد چون خوداش لکوموتیوشد واگر حرفه ای نشده باشد یعنی اکادمیکی ویا ملا شدن  درک زوایه ای پیدا میکند- زمانی در صراط است که بستر سازی درستی  ساخته شده باشد فایده ندارد فرد به نحوی قانع کرد عقل بعدا استدلال دقیق میخواهد- به قران مراجعه کنیم- شخصی خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم میرسد هراه دوست اش که به اومیگوید بیا وشاهد باشد که چگونه من این رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم را ناک اوت میکنم- در طول راه استخوان شتری بر میدارد وبه خدمت رسول اکم صلواته الهعلیه واله والسلم میرسد وبااجرای یک تکان به استخوان استخون مقدار یپودر میشود وباد انرادربیابان پراکنده میسازد واز پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم میپرسد که چگونه ممکن است خداوند منان این استخوان دوباره بشکل باز گرداند-  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- جواب نمیدهد که قدرت الهی- حافظه الهی -باز سازی الهی-   قدرت بینائی – وغیره که امروزه مصطلح است- منتظر پاسخ الهی است- قرا ن میفرماید انکس اولین بار این دنیا وشتررا خلقکرد انرا دوباره خلق میکند- این را میگویئم بستر سازی یعنی این مطلب رافهمید خودبخود حل مسئله خوداش را میفهمد- اما علم چگونه بدست میاید- جناب اقای راسل سه تا زن گرفت وزن سوم اش دکتری فلسفه داشت- سیر تحول علمی راسل بسیار جالب است در سن دوازده سالگی علاقمند ادبیات شد- مداوم انشا مینوشت- ان زمان دراروپا که بعد درایران دربعضی مدارس باب شدکه من در دبیرستان ابن سینامتعلق به مرحوم عزیز شرقی که صاحب روزنامه پارس بود که بعد درباره پیچدیگی  این فرد سخن خواهم گفت به انشا بسیارعلاقمند بود بهترین مدرسه سیکل اول دبیرستان شیراز بود وسه نفر استاد انشا داشتیم- یکی از انها استاد اقای صداقت کیش بود که این خاندان ذاتا نابغه هستند دومی حضرت اقای علینقی بهروزی  رحمت الله علیه  اعجوبه ای بود وسومی یک جوان قدبلند بهائی بود که تصور میکنم لیسانس فرانسه بود وانگلیسی مقداری بلد اسوه اخلاق اروپائی بود که اخلاق سرکلاس تیکه وپاره میکرد شایعه بر این بودکه جناب اشرف به شیراز می اید وبه استاندار ویافرمانده  ارتش میگوید که جوانی  شایسته شب بفرست به رختخواب من ایشان را انتخاب میکنند وبه اوجریان را نمیگویند ومیگویند که اشرف اوازه را شما را شنیده ومایل است چند ساعتی درباره ادبیات فرانسه کنید وشعر بخوانی ودم در به زور داخل میکنند وپشت درب میشنید- اشرف فریادمیزند این منفکی کهاخلاق تیکه وپاره میکند من نمیخواهم- ایشان عنوان مینوشتند مثل مادر ومیفرمودند ببینید نویسندگان معروف .فرانسه وغرب چگونه شروع میکنند وچگونه ادامه میدهد وایشان ترجمه میکرد وعاشق کتاب سه تفنگداربود ومیفرمود که مترج ان فردی لایق است ولی سه ماه این کتاب را ترجمه کرده است- ادبیات فرانسه به مراتب قوی تر از این مطالب است وهمچنین ادبیات ایران بسیارقوی  تراز این مطالب است اهشتادصفحه انرا ترجمه کرده بود وبعدا بچه ایرادهای زیاد به ترجمه گرفتند که به نحو بهتری میتوان نوشت وازانروز ماعاشق این کتاب شدم به کرارات انرخواندم وکتب  ها ی دیگر نویسندگان فرانسوی- متاسفانه ایشان پایان بسیارالخی پیدا کرد ومعتاد شد—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بستر سازی – این بحث به بسیاری از مسائل مهم پاسخ میدهد-درعلم مهمترین مسئله بستر سازی است- بستر سازی حسن اش این است که انسان نسبت به هدف زاویه پیدا نمیکند – هرقدمی بر میدارد در صراط درست است البته ممکن است درنقطه ای متوقف شود ولی نسبت به هدف زاویه پید انمیکند-که خوداش متوجه نباشد بقول معروف تاترکستان به جای رسیدن به مکه میرود کج- تاثریامیرود کج- فرض کنید درهرعلمی مثلا اجتهاد فرد نشسته است بحث در گیر میَشود فرد همراه بحث به راحتی جلو میرود بقول انگلیسی لکوموتیو شخص دیگری  است ولی وقتیکه شخصا فکر میکند تا انجا که عقل قدرا استدلال دارد پیش میرود ودیگرعقل گامی به جلو نمیگذارد چون خوداش لکوموتیوشد واگر حرفه ای نشده باشد یعنی اکادمیکی ویا ملا شدن  درک زوایه ای پیدا میکند- زمانی در صراط است که بستر سازی درستی  ساخته شده باشد فایده ندارد فرد به نحوی قانع کرد عقل بعدا استدلال دقیق میخواهد- به قران مراجعه کنیم- شخصی خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم میرسد هراه دوست اش که به اومیگوید بیا وشاهد باشد که چگونه من این رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم را ناک اوت میکنم- در طول راه استخوان شتری بر میدارد وبه خدمت رسول اکم صلواته الهعلیه واله والسلم میرسد وبااجرای یک تکان به استخوان استخون مقدار یپودر میشود وباد انرادربیابان پراکنده میسازد واز پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم میپرسد که چگونه ممکن است خداوند منان این استخوان دوباره بشکل باز گرداند-  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- جواب نمیدهد که قدرت الهی- حافظه الهی -باز سازی الهی-   قدرت بینائی – وغیره که امروزه مصطلح است- منتظر پاسخ الهی است- قرا ن میفرماید انکس اولین بار این دنیا وشتررا خلقکرد انرا دوباره خلق میکند- این را میگویئم بستر سازی یعنی این مطلب رافهمید خودبخود حل مسئله خوداش را میفهمد- اما علم چگونه بدست میاید- جناب اقای راسل سه تا زن گرفت وزن سوم اش دکتری فلسفه داشت- سیر تحول علمی راسل بسیار جالب است در سن دوازده سالگی علاقمند ادبیات شد- مداوم انشا مینوشت- ان زمان دراروپا که بعد درایران دربعضی مدارس باب شدکه من در دبیرستان ابن سینامتعلق به مرحوم عزیز شرقی که صاحب روزنامه پارس بود که بعد درباره پیچدیگی  این فرد سخن خواهم گفت به انشا بسیارعلاقمند بود بهترین مدرسه سیکل اول دبیرستان شیراز بود وسه نفر استاد انشا داشتیم- یکی از انها استاد اقای صداقت کیش بود که این خاندان ذاتا نابغه هستند دومی حضرت اقای علینقی بهروزی  رحمت الله علیه  اعجوبه ای بود وسومی یک جوان قدبلند بهائی بود که تصور میکنم لیسانس فرانسه بود وانگلیسی مقداری بلد اسوه اخلاق اروپائی بود که اخلاق سرکلاس تیکه وپاره میکرد شایعه بر این بودکه جناب اشرف به شیراز می اید وبه استاندار ویافرمانده  ارتش میگوید که جوانی  شایسته شب بفرست به رختخواب من ایشان را انتخاب میکنند وبه اوجریان را نمیگویند ومیگویند که اشرف اوازه را شما را شنیده ومایل است چند ساعتی درباره ادبیات فرانسه کنید وشعر بخوانی ودم در به زور داخل میکنند وپشت درب میشنید- اشرف فریادمیزند این منفکی کهاخلاق تیکه وپاره میکند من نمیخواهم- ایشان عنوان مینوشتند مثل مادر ومیفرمودند ببینید نویسندگان معروف .فرانسه وغرب چگونه شروع میکنند وچگونه ادامه میدهد وایشان ترجمه میکرد وعاشق کتاب سه تفنگداربود ومیفرمود که مترج ان فردی لایق است ولی سه ماه این کتاب را ترجمه کرده است- ادبیات فرانسه به مراتب قوی تر از این مطالب است وهمچنین ادبیات ایران بسیارقوی  تراز این مطالب است اهشتادصفحه انرا ترجمه کرده بود وبعدا بچه ایرادهای زیاد به ترجمه گرفتند که به نحو بهتری میتوان نوشت وازانروز ماعاشق این کتاب شدم به کرارات انرخواندم وکتب  ها ی دیگر نویسندگان فرانسوی- متاسفانه ایشان پایان بسیارالخی پیدا کرد ومعتاد شد—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99