سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- سیر ادعای حضرت بهاالله ؟؟!! بگرفته از سایتwww.baharoom.ir-سیر ادعاهای حسینعلی نوری ( بهاء الله کیست ؟ )

سیر ادعاهای حسینعلی نوری ( بهاء الله کیست ؟ )

.............................................

بهائیان اسلام را به عنوان دین قبل از خود قبول دارند و اما خاتمیت پیامبر را رد کرده و شبهاتی بی پایه و اساس پیرامون آن می گویند .
اگربخواهیم یک پاسخ مفید و جامع به تمام شبهات بهائیت بیان نماییم این جملهاز حسینعلی نوری است که در کتاب اشراقات صفحه 293 می گوید
 
الصلوه و السلام علی سید العالم و مربی الامم الذی به انتهت الرساله و النبوه
درود و سلام بر آقای عالم و تربیت کننده امت ها همان کسی که پایان پذیرفت به وسیله او هم رسالت و هم نبوت
و در کتاب رحیق مختوم آقای اشراق خاوری به نقل از بهاء الله می گوید
مقاماین ظهور عظیم و موعود کریم ( یعنی خود بهاء الله ) از مظاهر سابقه ( پیامبران قبل ) بالاتر است چرا که نبوت به ظهور حضرت رسول ختم گردید.
همانطورکه اشاره شد حسینعلی نوری ، رسالت و نبوت را به ظهور حضرت رسول تمام میشمارد و صریحا اعتراف به خاتمیت پیامبر اکرم ( ص ) دارد .
و اما واقعا حسینعلی نوری کیست ؟
بهاء الله ( حسینعلی نوری ) در کتاب ایقان ص 136 می گوید
بالاترین رتبه هیکل بشری نبوت است 
یعنیانسان به بالاتر از نبوت نمی تواند برسد . پس جای این سوال باقی می ماندکه اگر نبوت به ظهور حسینعلی نوری تمام شده است و انسان هم به بالاتر ازنبوت نمی رسد از سویی بهاء الله مقام خود را بالاتر از نبوت دانسته است پسوی کیست ؟
آیا انسان می باشد یا خیر ؟ اگر انسان است که به بالاتر از نبوت نمی تواند برسد و نبوت هم به ظهور حضرت رسول ختم گردید .
پاسخ به این سوال :
حسینعلی نوری در ابتدا خود را خدا معرفی می کند و می گوید
لا اله الا انا المسجون الفرید( حسینعلی نوری ـ کتاب مبین ـ ص 286 )
نیست خدایی جز من زندانی تنها
و سپس در داستان تولد خود می گوید
خوشا از آن بامدادی که متولد شد در آن ، کسی که نه زاده و زائیده نمی شود ( و فیه ولد من لم یلد و لم یولد )
و در کتاب مبین ص 56 می گوید :
آنکه جهان را برای خود خلق کرد در خراب ترین مکانها بدست ستمکاران زندانی است.
و در نهایت پا را فراتر از ادعای خدایی شمرده و اعلان می دارد که
همه خدایان را من خدا کرده ام و همه پروردگاران را من تربیت نموده ام ( مکاتیب ج 2 ص 252 )
یعنی منتها ادعای بهاء الله ادعای خالقیت خدایان بود  .
و اینچنین پایان می پذیرد سیر ادعاهای کسی که خود را خالق خدا شمرده است . و بهائیان وی را پیامبر می دانند . و ما او را انسانی شیاد و کاذب می دانیم .

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات  شخصی است در کشور پرو- یک چشن مذهبی  وجود داشت به نام دختر افتاب که منظور حضرت مریم باکره سلام الله علیها میباشد- ریشه این چشن وایئن مذهبی بر میگرد که به شهر":پونو:"که سربازان  اسپانیائی از این شهر که دران زمان یک روستا بوده است درمقابل شورشیان مقامت میکردند ونزدیک بوده است که انها روستارا تصرف کنند که متصل به حضرت مریم سلامالل علیها میشوند وناگهان از شمشیر های انها شعله اتش وهمچنین از دستان انها شعله اتش بیرون میزند وشورشیان فرار میکنند ومداوم از حضرت مریم سلام الله علیها استدادمیطلبند مثلا در مدفون شدن تعدای از معدن چیان وانها نجات پیدا میکنند این چشن دراوائل ریشه مذهبی  وعبادی داشته است ومدتی هممنسوخ شده است وروز انرا نمادین به روزی کهحضرت مسیح علیه السلام متولد شد کهروز رنج وخوشحالی حضرت مریم سلام الله علیها نمایدنداخیرا این سنت دوباره مطرح شده است ولی دیگر از عبادت خبری نیست واز رقص های اینکا وافریقائی ها تقلیدشده است که روز  چشن فرماندار تعطیل عمومی داده است ورقص را لازم  وشادی رالازم دانسته است وبه تقلید دراصل کلمبیائی هرنوع شادی مجاز است اوائل روز چشن از اسمان تگرگ بارید ومردم باریدن تگرگ در روزهای چشن بد یوم میداند ولی فرماندارفمودند زلزله هم بیاید این چشن متوقفنمیشود گرفتن چشن مذهبی سنت خوبی است ولی بایدعبادت مغزدار ورفتار شایسته که موردتوجه الهی .پیا مبران  صلواته الله علیهم اجمعین باشد بیادانتخاب شود که شادی اصیل وامیداوری  ونازل شدن نعمتها را به همراه دارد نه رقص سامبا ومشروبات وغیره حتی فوتبال هم تاثیر زیادی نخواهد داشت- امید است که کشورما نوع عبادات واعمالی که درچشن ها میتواند اجرا شود وبر روحیات معنوی واخلاقی انسان تاثیر گذارباشد به زبان های مختلف ترجمه کند که انشاالله مفید واقع میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- پیراهن عثمان- منافقین وامریکادر ساختن پیراهن عثمان مهارت زیادی دارند وبه اصطلاح  خودان یک درام ونوستالوژی مومی درست کنند مانند فیلمی که اخیرا برنده جایزه اول اسکار شد بنام نورافکن(اسپات لایت) که به بخش مجله ای که روی یک مسئله حساس-تمرکز وحساس  وکانون میدهد-خانم  های لورتا سانجز وجودی چو – وخانم نانسی پلوسی زنان ا ش خور کنگره امریکا از زنان درداخل لبیرتی حمایت کرده است شما اگر دلتان برای انا میسوخت چرا اجازه نمیدهید که به امریکا مهاجرت کنند کهئرانجا زجر بکشند معلوم میشود برای انکه پیراهن عثمان ساختن نیاز به انهادارند درامریکا چند مرد که به زنان تجاوز به عنف کردندمحاکمه شدن ومجازات شدن- شمادرداخل امریکا همه چیز رالوث میکنند بقول نقادفیلم نقش قاضی دیوان عالی بامهارت زیادی تهیه شده است سازمانی کک اَ ش برای شهید شده دوازده هزارنفربی گناه درایران نمیگزد باکدام رو میتواند قاتلین انان  میتواند حمایت کند  ودلیل وقاحت انان این است که اسرائیل وباندمافیائی امریکا به انهاسخت نیازدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- باتشکراز خدمات جناب اقای دکتر حداد عادل رحمت الله علیه شخصیتی  -استوار ومحکم ومنطقی ودانشمندودلسوز وفداکار وشجاع که درطول زندگانی بسیار پر بار که باعث غبطه بسیاری ازجمله شحص  خودمن است-حال  یااز بد روزگار وبا خوبی روزگار  یا ازمایش الهی  میبایست درجهت دیگر سودمند واقع شوند امید است که رصد خود را انجام دهید وپیشنهاد خودرا مطرح کنید این بار بسیار اشکارتر تا طالبین که  درسال اول یادگیری هستم بهره مند شوم امید است نشاط قبلی شما که مسلما بعلت فشار مشغله کم رنگ شده بود بیشتر شود وروزهای بهتری درمسیر زندگانی شما- جلوه گرشود انشا الله-علی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یک خاطره- درگروه به بچه های بدودسته تقسیم میشدند- گروه دانش اموزی که فقط درس دروسی را برا ی انها بیان میشد که سرگروه اصول دین وشناخت سیاست های شاه وعملکر ساواک وشهربانی ومهدویت ودر ودوره انتظار جه میشود کرد وچگونه مطالبرا به دانش اموزان دیگر انتقال داد وافکا سنجی – ویک اخلاق مبارزه وتوضیح رساله حضرت امام علیه السلام وادرس دادن بعضی جلسات- من اخلاق اسلامی درمقایسه – با اخلاق غربی  وفرویدیسم- کمونیستی ومقداری اصول کمونیستی وردان- مربی دیگر بحث اخلاق ازطریق احادیت وایات قران تدریس میشد وگروه دیگر ک ارهی رسیدگی به زندانیان سیاسی وتویط یک خیریه که ریاست اش با سرگروه بود به جمع اوری پول وکمک به بی بضاعت حتی وضع بقدری دلخراش بود که یک بچه دانش اموز ما که بابچه یک سرهنگ دردبیرستان زدوخورد کرد بود که انطرف گفته بود تو افکار بچه را مسموم میکنی اموزش وپروش تصمیم گرفت دانش اموز مارا به یک مدرسه دیگری که کمی دور بود تغیر مکان بدهد پدراش گفت من پول اتوبوس ویا تاکسی ندارم ایشان سرکاربرود مدیر مدرسه وقتیکه مطلب رافهمیدبود با ساواک درگیر شده بود واز ایشان هم تعهد گرفتند که دیگر درباره سیاسی ومذهبی صحبت نکند برای این افراد پول تهیه میشد وکار چاپ وپخش اعلامیه وخرید اسلحه چون همه به این نتجه رسیه بودند که سرانجام جنگ مسلحانه رخ داد وبردن افرا قاچاقی به عراق ویاسوریه که مسئل رفته به سوریه مرحوم حضرت مهندس طاهری علیه السلام بود که جای انها جای دیگری بود وما اسامی ان افراد را نمی شناختیم وبسیار کم برخورد داشتیم بعضی مواقع به ساختمان ما می امددند از گروه دیگرهم افرادی نزد ایشان می امدند اما یک درس اخلاق داشتیم که مربیان وافراد خاص نزد استادحق خواه تعلیم میگرفیتم وچون منوسط کتاب حضرت نراقی رسیده بودم به مدت نیم ساعت بیشترتنها می نشستم که از اول کتاب  را یادبگیریم -  انجمن علما شیراز به رهبر ی حضرت ایات الله العظمی شیخ بهاالدین محلاتی فردی را برای  اطلاع رسانی وکسب اطلاعات به قم میفرستاند- ساواک متوجه میشد همراه ماشین مسافربری با جناب به قم میرفت وایشان راتحویل ساواک قم غیابی میداد وساواک قم دربازگشت چنین میکرد به محض انکه به خانه میرسید ساواک واردخانه میشد که اطلاعات واحیانا نامه راکشف کند- افراد میترسیدند تا ایشان انتخاب شد که خداوند حیله وشجاعت بود- مدتی همسایه ترسیده بودند وایشان به وسط یک بیابان رفته بودودانجادرخانه ای بود تاهمسایه ترس شان ریخت ودعوت کردند باز گرد ولی خانه دم خیابان انتخاب کن- ایشان درس فرمودند جناب اقای نراقی تام همت خودرا بر این گذاشته است همه چیز در دست خداوندمنان است ولی همه باید به نزد پیامبرصلواته الله علیه واله والسلم بروند ودستورات را ازایشان بگیرنند وپیامبران صلواته الله علیهم اجمعین میفرمایند همه انها از او است  وایشان اخلاق یزید معلون راروضه میخواند- یک شب من خواب دیدم کهدر یک بیا با ن  هستم که سنگلاخ است وگودال دارد وهوا سیاه روسن بود ودراطراف مقداری درخت ومن به سمت خانه ایشان میروم ولی زمین وزمان  لا اله الا الله میگویند روز بعد جریان را به ایشان گفتم ازته قلب خندیدند وفرمودن تو به جای بالای میرسی-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- توپ در زمین ما؟؟!! برگرفته از کتاب – معمای هویدا-نویسنده اقای دکتر عباس میلانی-حزب توده به اتهام شرکت در این توطئه_ ترور شاه- که بعدا مشخص شد کار حزب توده بوده است—ناگهان غیر قانونی اعلام شد وبالمال بیشتر به حزب توده کمک کرد وبه ان هاله ای قهرمانی داد- نظر حقیر- حرف درستی است جناب اقای عزیز شرقی ریس دبیرستان ابن سینا سیکل اول که من درانجا درس میخوانم- جزو اقطاب دراویش شیراز بود طبق گفته ایشان مردم شیراز  ان همت برای کار رانداشتند وتصور میکردند که درویشی وقانع شدن باعث خوشبختی است- ایشان کتابی بنام چراغ هدایت که از ایات قران واحادیث وبیانات بزرگان ایران وجهان تهیه میکند که هرسال  انرا تکامل میداد که مردم متوجه شوند چه اخلاقی رابیاد داشته باشند .ومردم شیراز  مردم ساده  وزود باور میدانست  که اساس  بحرانهای این مردم –حزب توده بود ه است ضد حزب توده است ومداوم نسبت بهحزب توده در روزنامه پارس که متعلق به اوبود مقلات تند وتیز مینوشتودران زمان بعداز شهریور بیست روزنامه های محلی  شیراز  اخبار رادیورا بایکوت(تحریم) کرده بودند وایشان اینکار بعلت سم پاشی حزب توده میدانست وبرعکس تحلیل مثبت برای انها مینگاشت سه بار حزب توده چاپخانه ایشان را تخریب کرده بود وسرکلاس دوباره هم سخنرانی کرد بشدت ضد حزب توده بود من سال اول دبیرستان ابن سینا بودم بر ای سال سومی شخصی بنام اقای طوفانیان که از بزرگان حزب توده امد که درسی راتدریس کند استان فارس شخصی به غولی ایشان در حزب توده نداشت یک ارتیست بسیارماهر به تمام معنی بود وارد مدرسه که میشد مثل انکه به ایشان برق وصل کرده بودند سر وبدن میجبید ودر سر کلاس فرموده بود- به امریکا سرمایدری لبیرالیسم نگوئید- زیرا سرمایه داری لیبرالیسم یک حلقه مهم است به انها سرمایه داری مافیائی امپریالستی بگوید که نشان از بحران وتخریب حرکت تاریخی است وبایادفورا به سوسیالیسم تبدیل شود- وافتخار شما که فردا  دکتر ومهندس که میشوید ان است که به طبقه کارگر خدمت کنید ونصف  وقت را تبیلغ کمونیستی میکرد وبعد  از دوماه خانواده ها درخواست کردند که ایشان دیگر تدریس نکند وایشانرا عوض کردند ودرسال سوم من خیلی تعجب کردن  وبه اینتجه رسیدم که انتخاب اقای  طوفانیان کار ساواک باید باشد واقای شرقی خوداش خانواده هاراتحریک  کرده است عذر ایشان را بخواند وجناب عظمت علامه حضرت ایت الله شهید دکتر مطهری رحمت الله علیه فرمودند درایران کمونیست وسرمایه داری غرب دوتیغه یک قیجی هستند که میخواهند اسلام رادرایران ریشه کن کنند ولی قبلا خداوند منان انهارا ریشه کن میکند—ادامه –نفوذ حزب در اتحادیه ها ی کارگری نیز روبه فزونی بود- مهم تر از همه- حزب توده توانسته شبکهی قدرتمندی از افسران هوادار خود را درنیروهی مسلح پدید اورد- دولتی که او( انتظام) وزیرش بود از رویائی با هم پائی باموج فزاینده ی ناسیونالیسم درمملکت عاجز بود وجناب اقای مصدق نماد وتجسم این جنبش شده بود شاه با بی رغبتی اورا به نخست وزیری مکنصوب کرد-  اما جوهر حکم مصدق هنوز خشک نشده بود که ابرهای تیره درافق سیاسی ایران ظاهر شد- وقوع بحران اجتناب ناپذیر جلوه میکرد ومثنوی هفتادمن-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- فیلمی که بخش سوم داستان جناب عبدالله بها است از کانل پارس تیوی پخش شد که ن به قسمتیب که عبدالبها دوباره به امریکا میرود نشان میدهد- به نظر حقیر فیلم کامل نشان میدهد که هم ساختگی ونقش درمقابل عبدالبها بازی میکنند وعبدالبها راهم به بازی گرفتند که نقش بازی کند- علت ان است عبدالبها ان چیزی میگوید  که انها میخواهند-   مقدمه ای لازم است امریکا ایران یک کارگاه مخفی پیشرفته از دستگاه های جوش کاری وپرس  وغیره داشتند که فقط حاج نمازی عامل غرب درچین که بافروش تریاک واجناس غربی وساختمان سازی وغیره 72 کشتی خرید وکمونیست سران ایشان جایزه قر اردادند تنها ایشان از این کارگاه مطلع بود ودرشیراز هم بیمارستان نمازی که ساختند یک چنین کارگاه ای داشت وبه ایرانیان هیچگونه تعلیمی دراین باره ندادن- ساختمانهای زیادی  بر ای امریکائی های مقیم تهران ساختند که تمام  مواد انرا از اخارج اوردند دلیلاش هنوز مکشخص نیست که بخاطر امنیتی بوده است ویا برای انکه جلب توجه ایرانیان بکنند که امریکا حرف اول میزند تااز کمونیست روی گردان شود هم شوروی وهم امریکا وهم انگلستان درتهران اعضائی داشتند که مداوم روزنماه به فارسی درخانه ها میانداختند ویا بدر ودیوار میجسباندند ویک فرشوگاه داشتند که ان اعضا بعضی مواد  رامجانی وبعضی نصف قیمت وبعضی تمام قیمت وبعضی باسود به انهداده میشد روسها سیصد تومان وامریکا پانصدتومان وانگلستان طبق معمول مخفی بود ولی انها سیاست  شان این است که به یکی ده تومان میدهند وبه یکی دهزارتومان میدهد ومعلوم بود گوی سبقت را امریکائی میبردند وقتیکه این کارگاه را میخواستند به امریکا منتقل کنند حاج نمازی گفت من انهارا میخرم وبرای یک هنرستان درشیراز  نیاز دارم که درشیراز یک دبیرستان بسیارلوکس زمان ساخت ومجهز بودویکهنرستان ساخت وبیمارستان انها هم خرید که امروزه به اسم بیمارستان نمازی معروف است واجناس کارگا نمازی رهم خرید ولی به اینشرط بعضی ها رافروختند ومیتوانست دربعضی اسباب از اامریکا مدل پائین تربخرد واین تز غرب است- همیشه یک سروگردن از جهان برتر باشید تا اقا شوید-  برای اولین بار دربیمارستان دستگاه تصفیه اب ساختند کهدرایران نبود باز حاج نمازی گفت انرا قویتر کنید من پولش رامیدهم تا یک تلمبه درخارج بیمارستان بگذاریم ومردم مجانی اب تصفیه بخورند وحاضر شد پانزده برابر مزد امریکا بدهد که شیراز لوله کشی کنند ولی امریکائی ها قبول نکردند ولی گفت بقول انزمان استادکار به دبیران هنرستان میگفتد شما به جوانان هنرستان درس دهید باانگلیسی ساده وپر از اصطلاحات فنی – نکته اینجا است که انها معتقدبودند باعث بدبختی شما بدنبال  دعا ومعجزه وکرامت هستید وتنبل بارامدید وهچگونه خداوندمنان به شما کمک نمیکند مگر خودتان به خودتان کمک کنید لذا شاگردان شعر برعلیه معجزه وکرامت ودعا میساختند وهرکس معتقد بود مسخره میکردند و یاد داده بودند هر طلبه صحبت کند  برو.اولا ازخداوند ثروت درست حسابی بگیر ویا یک مریض سرطانی در بیمارستان خوب کن تاماقبول کنیم وسرانجام به فارغ التحصیل ها بهجای انکه بگویند برو درکشورت کارکن گفتند اگر به امریکابیائید برای هشت ساعت پنج دلار به شمامیدهیم که اکثریت انها به امریکا رفتند وبعد برای بچه دبیرستان نماز ی نامه نوشتند که بعضی ازانها من دیده بودم که امریکا انچه مادرایران تصور میکینم نیست- جناب عبدالبها دقیقا تز اش همان تز امریکا است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99