سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- خیمه شب بازی امریکائی ها- جناب اقای هگل وزیر دفاع امریکا برای کنترول مرزهای اردن که تقریبا همه جای در شرایط بحرانی ویا شروع برای شرایط بحرانی است 200 سرباز خواست هست؟؟!! ولی ممکن است که اینها پیضش قراولان باشند به بیست هزار سرباز دیگر نیاز باشد ؟؟!! واگر این بیست هزار سرباز هم نتواند جابگو باشد یک خلاصه سناریوی هزار  صفحهای به کمتیه مشرگ ارتش وسنا داده میشود- روزنامه لوس انجلس تایمز امریکا نوشته است که بحران دوساله را میخواهند با مداخله کنترول کنند؟؟!! یکی از ژرنالهای امریکائی گفته است  عجب پس مسئله غامض تر وپیچیده تر از شکل وشمایل اولیه اش   است- 200 نفر اول از تیپ یکم زرهی  پایگاه ": فورت بلیس:" خواهد بود کهدر طول مرز با ارتش اردن بر ای بهبود بخشیدن واماده کردن وتدارک؟؟!! کردن یک سری سناریوی های نظامی !! عمل خواهد کرد  که از سناریوها خنثی کردن بمب های شیمیائی که جلوگیر کنند که از انتشار ان به همسیگان سوریه نرسد عجب -نیروی هوائی در بعد دفاع مرز های هوائی!! از فضای هوائی اردن محافظ خواهد کرد وچناچه نیاز به حرکت دادن ارتش کلاسیک به داخل سوریه باشد کمک لازم را نجام خواهد داد- باز هم عجب- وباز یک هزار صفحه خلاصه پرونده به سنا داده خواهد شد!! مجله تایمز از قول پنتاگون گفته است که واحد های مربوطه درپنتاگون درحال اماده کردن طرح هائی برای حمله مستقیم به سوریه هستند؟؟!! ولی پنتاگون هنوز تفسیر خود را درباره این مقاله به این زودی منتشر نخواهد کرد!- جناب هگل فرمودند-  مداخله کردن همیشه یک گزینش است ولی اخرین گزینش خواهد بود-پس شما اهل جهاد  وجنگ مقدس وجنگ صلیبی نیستید؟؟!! چناب هگل  هشدار دادند اساس این لشکر کشی بیش از این حد! یکنوع جوجه کبابی نیروی ها است؟؟!! مگر برج- های دوقلو اتش نگرفتند ویا بوستون رابه اتش نزدند؟؟ ایشان اضافه کردن بیش از اندازه پیشگوئی معقولی نخواهد داشت- بعدا پیدا خواهد شد- ایشان گفت کار اولیه انها کمک های انسانی را به سیل مهاجرین رساندن است!!؟؟ عجب چرا این کار خیر خواهانه وخدا پسندانه درافغانستنان وعراق وفلسطین انجام نمیشود!!  وسپس ما از نیروی های ویژه داخل اردن نیروهای خاص خودرا انتخاب وجای گزین خواهیم کرد که خوب دوره ها محلی وزمینی را گذارانده باشند واز گروههای کماندوی ویژه بنام کلاه سبز ها هم استفاده خواهد شد ریس کمیته ارتش در سنا از اقای هگل خواستند با کمیته مشترک سنا وارتش به ریاست فیلد مارشال اقای ":مارتین دمسی که هردو به یک نظر مشترک برسند که چناچه از اقای اوباما درخواست نیروی اضافی شود چه توصیهائی دارند که بر رژیم اقای اسد بتواند فشار لازم رابیاورد- معلوم میشود درمنطقه فشار سیاسی به صخره بر خورد کرده است وجریانهای منطقه از چهارچوب سیاسی روزمره خارج شده است جناب اقای دمسی فرمودند ما با اعضای نهاد امنیت ملی ملاقاتی داشتیم  که از ما خواسته شد که خلاصه پرونده تنوع گزینش ها رابه انها بدهیم-  ولی جناب اقای هگل فرمودند ازمن درخواستی انان نداشتند وهمچنان که قبل گفتم ریاست جمهور ی هم از من درخواستی نداشتند معلوم میشود هنوز در مرحله زیر ابی را دارد طی میکند- جناب هگل در اردن وسپس در سفر خاور میانه ای اش به اسرائیل وعربستان ومصر وامرات عربی بوده است این مطلب پنتاگون فرمودند معلوم میشود جنگ تنها گزینه شکل دادن خاور میانه مطابق میل اقایان است وصلاح است که پنتاگون درفکر توسعه ویلاهای کاباره ای خوداش باشد سو.د بیشتر ی بدست میاورد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیلی از اقای اوباما-اقای اوباما با شعار لیبرال بودن که ایشان انرا ایده اساسی امریکائی ها میداند وارد معرکه انتخاباتی شد وباتقلید ازاقای گور که بدنبال اثبات انکه بایدفضارا تغیر داد- ایشان بسیاری از ایده های ایدولوژیکی خودشان بقول امریکائی": ایسمی:" کنار گذاشت؟؟!! تا بوگوید همراه مردم امریکا است وپذیرش حقوق جدید برای هم جنس باز ان هم در این راستا است- درحالیکه بخوبی روشن است ایشان درچهارچوب ایدولوژیهای مختلف قرار دارد ونسبت به انها وفادار است ولی برای انتخابات سعی کرد یک نقش ظاهر فریبی رابازی کند ونحو برنده شدن در انتخابات خودش یک خط مشی ویک خط تفکر  ابقه دار است وجزو استراتژیک های ریاست جمهوری امریکا میباشد ولی پس از مدتی کلیشه ای شدن یک نوع تغیراتی دران بوجود میاید که انرا حمل بر مردمی شدن تلقی میشود وجالب انکه مردم امریکا هنوز به یک ایدلوژی مستحکم که به ان وفادار باشند نرسیدهاند چون زیر بناهای ان هنوز بوجود نیامده است 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- عدم درک صحیح از اسلام عزیز-9# تهدید اسلام-در این اواخر توجه شدیدی مطبوعات ورسانه ها به تهدیدی بنام ": تهدید اسلام اصول گرا": پرداختند-متاسفانه- دراین اثنا یک انحراف دو طرفه که بهم گره خورده اند! گزارش های رسانه های غرب واعمال مسلمانان نادان باعث ان شده است- که کلمه اسلام مترادف وتداعی کننده کلمه ": ترور :" شود-به هر حال زمانی که فردمسئال وحوادث وموقعیت هارا مورد تجزیه وتحلیل قرار میدهد این سئوال قهرا به ذهن متبادر میشود که ایا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  تعلیماتی داده اندکه شخصی جرئت پیدا کند که دست به ترور بزند؟!-جواب مسلما منفی استاسلام درکلیت تعلیماتش عمل ترور راممنوع ساخته است که توسط افراد بی اطلاع از قوانین اسلام به ان مبادرت میکنند- باید دانست که تمام مذاهب وایئن های مذهبی دارای افراد بی اطلاع از قوانین مذهبشان هستند –بنابراین بیاد به احکام ان مذاهب توجه کرد ونه اعمال تعداد افرادی معدود را موردتوجه قرار داد- متاسفانه در رسانه ها هر زمانی که یک مسلمان مرتکب یک خطای زشتی میشود یک بر چسب ": مسلمان تروریست": به او زده میشود وچه بسا زمانیکه یک اد مکش اهل صرب یک مسلمانی را میکشد وبه یک زنمسلمان بی گناه  از اهالی بوسنی تجاوز میکند هیچگاه برچسب ": مسیحی تروریست:" زده نمیشود-وهمچنین بر ای فعالان سیاسی ایرلند شمالی هم برچسب "مسیحی تروریست ": زده نمیشود- همچنین جناح راست مسیحی امریکا بمب بروی کیلنک های جهان بریزد که منجر به قتل شود ویا برخلاف مسیحیت سقط جنین کند باز ":مسیحی تروریست": نامیده نمیشود- انعکاس این مطلب به این حقیقت انسان نائل میشودکه رسانه های غرب با دواستاندارد قضاوت میکنند-اگرچه درمسائل قبلی که بیان شداحساسات مذهبی نقش بسیار وتعین کننده دارد واختلافات مذهبی اساس موضوع میباشد ولی رسانه ها هیچگاه برجسب ذهب مذهبی به انزدندریرا تصور وفرض میکردند که وحشی گری هیچگونه ارتباطی با تعلیمات مسیحی ندارد- به هرصورت زمانی که اتفاقای میافتد که مسلمانان  دران درگیر هستند انها غالبا میخواهند یک لکه ننگی که خجالت اور است بر اسلاموارد سازند- نه انکه فردی نادان رامتهم سازند- مسلم است که اسلام اجازه دفاع از خود را میدهد وهیچ مذهبی ویا تمدنی بدون دفاع نمیتواند به بقای خود ادامه دهد—اما مسلم است که ضربه زدن به مردمان بی گناه- زنان وبچه ها قابل گذشت واغماض وجدی نگرفتن نیست—کلمه عربی ": جهاد": که انرا ترجمه به" جنگ مقدس:" شده است- معنای ساده ان :" تلاش کردن": است- وبر ای کلمه جنگ در زبان عربی کلمه ": حرب:" میباشد نه کلمه": جهاد":لذا در زبان عربی کوشش کردن  را جهاد کردن گویند.که برای حفظ اسلام ومسلمینی که تحت فشار واستعمار وتحقیروسرکوب قرار دارند بر ای ازاد کردن انها اجازه داده شده است ( حتی تشویق شده است)-در هرحال چنین فعالیتهائی میبایست بر اساس احکام وقوانین اسلام انجام بپذیرد وروشن است که اسلام  ممنوع میسازد که قوانین را مایه رسیدن به هدف شخصی غیر شرعی قرار داد واین مطلب به این معنی است که میتوان هر فردی را بنام جهاد مورد ازار وشکنجه کردن وحتی کشتن قرار داد-محاکمه کردن ومجازات کردن میبایست توسط توسط نیروی های قانونی معتبر وقضات عالم انجام بگیرد- وهچنین باید درنظر داشت که ما زمانی که به حوادثی که درجهان ا سلام رخ میدهد-متوجه مان طولانی استعمار خشن که درانجا حکم فرما بودباشیم که اخیرا این حوداث رخ میدهد که به ریشه انها هم زیاد مطلع نیستیم وشاید هنوز میزانی ازان ریشه  ها هم باقی ماند ه باشد وانهم زیاد رخ نداده است(مترجم- بایداضافه که بسیاری از این جرایم به دستور غرب انجام گرفته است که یا سکوت کردن ویا انهارا تائید کردن)- وبسیاری از مردمان را اشتعمار بر ای اهداف خود چنین تربیت کرده است-که بسیاری از این کشورهاتوسط کشورهای غربی تعلیم یافتند که خودراملت های و کشور های": مسیحی":مینامند- واین عصر درد اور در بسیاری از کشورهای اسلامی حقیقتابه پایان نرسیده است- درجائی که- هنوزمردمان درتحت کنترول یا کشورهای خارجی هستند ویا درتحت کنترول حکومت های وابسته به انان هستندکه توسط جکوت های بیگانه از انها حمایت میشوند- همچنین گرچه  رسانه ها در غرب سعی میکند که این باور رابوجود اورند که طاغوتهائی چون صدام ومعمر قذافی درلیبی رهبران واقعی اسلامی هستند!؟ که واقعا بر خلاف حقیقت است وزمان انرا اثبات کرد- هیچکدام از این رهبران هرگزاعتراف واظهار نکردند که ایدلوژی انان اسلام ناب است ولی از شعار اسلامی برای فریب وکنترول جامعه بدون قدرت با استادی کامل استفاده بردند- به همان طریق از اسلام سودجوئی نامشروع کردند که هیتلر از مسیحیت کرد- درحقیقت بسیاری از رهبران خاورمیانه که مردمانفکر میکنند ان کشورها اسلامی هستند- احکام واعمال اسلامی راکشور شان سر کوب میکنند- لذاصوفیان باصراحت گفته اند که ": تروریسیم": وکشتن مردمان بی گناه مستقیما بر خلاف تعلیمات اسلام عزیز است

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  عدم درک صحیح  از اسلام عزیز-#-8-اسلام جبری مسلک است- منظور از جبری مسلک یعنی کسانی که کنترول بر رفتار خود ندارند وسرنوشت رفتار انها را تعین میکند-اکثر مسلمانان بسیار متعجب میشوندکه تناسب بسیاردقیق بین ایمان وعمل که تعادل بسیارزیبائی دارد – بتوان انرا متهم به جبرگرائی یک طرفه کرد- شایداین عدم درک صحیح از اسلام به این علت رخ داده است که مسلمانان در هرحال چه اتفاقات خوب برای ایشان رخ دهد وچه اتفاقات بد خداوند قادرمطلق را تمجید وشکر گذاری میکنند- واین امر هم به این علت است که مسلمانان میدانند هراتفاقائی بر ای انها رخ دهد از جناب خداوند  قادر مطلق است—خدائئ که علیم وحکیم است وجهان مخلوق رابخصوص جهان خلقت این جهانی را بخوبی میداند و زمانی که به این درک رسید میبایست بر خداوند منان اعتماد واطمینان کامل داشته باشد زیر ا هرچه اتفاق میافتد برای اوبهترین ها خواهد بود-به هر حال این امر به این معنا نیست که مسلمانان تصور وتفکری درباره عمل کردن در زندگانی خود  ندارند—بلکه برعکس ان درست است- اسلام تنها ایمان را نمیخواهدبلکه عمل راهم میطلبد- مانند عبادات منظم همیشگی و روزه گرفتن – صدقه وانفاق کردند برایدرک عمیقتر ودقیقتر- در اسلام عمل دنباله ایمان وبخشی از ایمان است- اسلام بطور کل ان باورهای افراطی بعضی از مذاهب را که میاموزند که شما زمانی که مریض شدید نمی بایست به نزد دکتر بروید بلکه باید از طریق دعا شفارا از خداوند منان بگیرید- اسلام نسبت به عمل دیگاه مثبت دارد- وهمیشهمیاموزد که افراد در زندگانی خوداز اعمال مثبترا انتخاب کنند وبه ان عمل کنند واین امر مسلما انچه که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به امت خود اموخته است- وانها همین دستور را سرلوحه کار خود قرار دادند ودر انتشار دادن اسلام در ظرف کوتاهی از اندلس به مراکش اسلام را بسط دادند- اگرچه اسلام میاموزد که خداوند منان- بر اساس علم غیب میداند که افراد در اینده چه خواهند کرد-ولی اراده  انسان ازاد خواهد بود- ومسلما خداوند منان که علیم است وحکیم است وعالم به علم غیب است وچه اتفاقاتی برای افراد در اینده رخ خواهد داد میداند چناچه کسی این حقایق را انکار کند وجود خداوند منان را انکار کرده است- واز طرفی اگر انسان اراده ازاد نداشته باشد این امر انسان را بی معنا میکند و کار خداوند منان غیر منطقی است که این انسان به اهدافی که ازپیش تعین شده است برسد وفلان کارها را انجام بده- در حالیکه شرایط برای انها از قبل فراهم نشده باشد- لذا اسلام از جبرگرائی مطلق بسیار دور است- اسلام تعلیم میدهد که انسان هدف اصیل ونهائی اش رسیدن به مظهر الهی شدن است وعلوم واگاهی خودرا از خداوندمنان بگیرد – ودر این چشم انداز وپرسپکتیو انسان کمتر به دنیای مادی توجه دارد وبیشتر دغدغه اش رسیدن به قرب الهی است وبر این اساس عبادت الهی ومتکی ئواعتماد به خداوندمنان ونپذیرفتن شرکباعث خواهد شدکه انسان خوف وحزنی نداشته باشد ودرضمن خواست خداوند بر ای بندگان خود بهترین ها خواهد بود- ازادی واقعی  وپرسپکتیو وچشم انداز اسلامی به این معنا نخواهد بود که هیچ هدف ایداه الی نداشته باشید وتنها سر گرم غرایز خور وخواب وشهوت ثروت اندوزی باشید- بر خلاف نظر های رایج- ازادی یعنی قدرت کنترول بر ای هدف قراردادن اروزهای  ومملوشدن انسان در حلالها در یک جاده خاص وقانونی است در این شرایط اروزها هماهنگ باخواسته الهی وانچه خداوند برای ما میخواهد خواهد بود در این شرایط یک شخص به ازادی واقعی وحقیقی نائل میگردد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عدم درک صحیح از اسلام#7 مسلمانان از حضرت مسیح علیه السلام نفرت دارند-؟!بسیاری ازغیر مسلمانان زمانی که درمیابندکه مطابق باور مسلمانان که حضرت مسیح علیه السلام پسر حضرت مریم سلام الله علیهایکی از پیامبران بسیار بزرگ خداوندمنان است بسیار شگفت زده میشوند!مسلمان میاموزند که به حضرت مسیح علیه السلام علاقمند وعشق بورزند- فردی نمیتواندمسلمان باشدبدون انکه معتقد باشند که ایشان یک تولد از حضرت مریم سلام الله علیهاباکره متولد شدند وحضر ت مسیح علیه السلام دارای معجزات عدیده ای بوده است که سلام الهی بر ایشان باد- اعتقادمسلمانان در باره مطالب ذکر شده در باره حضرت مسیح علیه السلام به خاطر نقل انان در انجیل ویا کتب دیگر مذهبی نیست بلکه به خاطر بینات گفته شده درباره ایشان در قران مقدس میباشد- در هرحال مسلمانان همیشه تاکید داشتندکه معجزات حضرت مسیح علیه السلام وتمام پیامبران به خاطر اذن الله است- واین مطلب را گفته شده استکه بخاطر ان است که بسیار ازمسیحیان باور ندارند که مسیح علیه السلام ": پسر خداوندمنان است": ویا بخشی از خداوند در ایشالن حلول کرده است":-": یا خدای سوم تثلیث :" میباشد- بلکه این امر به این خاطر است که قران مقدس به روشنی بیان کرده است که خداوند قادر مطلق پسری ندارد-که دارای خصوصیات مصداقی وسمبلی وفیزیکی ومتافیزکی وتشبیهی نسبت به خداوند منان وجل وجلاله الشریف داشته باشد- توحیدمحض اسلام هرنوع گسترش درتوصیف خداوندمنان(که این موضوع اساسا تبین دکترین تثلیث محقق میسازد)که بیان میشود شخصی مانندخد اوند ویا معادل با حضرت حق است ویا شخص علاوه بر خداوندمنان وجل وجلال الشریف موردپرستش واقع میشود- وهمچنین اسلام میاموزد القابی چون مالک وصاحب ورب وناجی ونجات بخش فقط متعلق به خداوند منان است وبرای جلوگیری وخود داری از بدفهمی میبایست این مطلب روشن شود که زمانی مسلمانان انچیل رامورد انتقاد وتجزیه وتحلیل قرار میدهند ویا تعلیمات مسیحیت راهم چنین منظور انها حمله به حضرت مسیح علیه السلام بعنوان ": کلمه خداوند منان وجل وجلاله الشریف نیست": از نقطه نظر مسلمانان- انان درحال دفاع وحمایت وتبرئه حضرت از شرک وحفاظت ازکلمه خداوند منان وجل وجلاله الشریف است---که میبایست به همان نحو وفرم وماهیت که درقران مجید باشد-نقادی مسلمانان نوشته هائی بعضی از مردمان را مورد هدف قرار میدهد که ادعای کلمه الله بودن میکنند که مسلمانان خیلی صریح ادعای انهارا نمیپذیرندکه کلمه خداوند بصورت کامل باشند مضافا دکترین مسیحیت مانند": تثلیث": وشهادت ایشان برای جبران گناهان:" را بصورت دقیق ومستدل مورد انتقادمسلمانان واقع شده است زیراانها از حضرت مسیح علیه السلام نشات وسرچشمه نگرفته است -در این جهت-مسلمانان بهترین پیروان ویاران حضرت مسیح علیه السلام هستند- زیرا حضرت مسیح علیه السلام را از اغراق گوئی وغلو مسیحیان حمایت ونگهبانی میکنند وتعلیم توحید واحد وخالص رابیان میکنند که حضت مسیح علیه السلامانرا تعقیب میکردند


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- عدم درک صحیح از اسلام#6-اسلام توسط شمشیر گسترش پیدا کرد-غیر مسلمانان- زمانی که در باره اسلام تفکر میکنند- تصوری از اعراب بدوی که سوار بر شتر ودر یک دست شمشیر  ودر یک دست هم قران راحمل میکنند—این اسطوره در زمان جنگهای صلیبی ساخته وپرداخته شد وبسیار هم موردتوجه واقع شد که از اساس بی پایه است- مقدمتا – قران مقدس میفرماید-:" لا اکراه فی الدین:" اجباری در پذیرش دین نیست0—مضاف  تعلیمات اسلام یادمیدهد که باید ایمان فرد خالص واز صمیم قلب باشد- واین خصوصیات مسلما از طریق فشار وتحمیل بدست نخواهد امد-در جریان تنزل اسلام افسانههای تنزل دهنده زیادی برای اسلام ساخته شدکه من الجمله": گسترش اسلام توسط شمشیر بود:" –( تاریخ دان غیرمسلمان)- اقای –":د-لسی-او- لری": تاریخ دان مینویسد-": تاریخ بخوبی روشن کرده است به هر حال افسانه مسلمانان- افراطی ومتعصب-که جهان را جاروب کردن وباتحمیل کردن اسلام با گذاشتن نوک شمشیر بر سر نژادهائی که بر انها مسلط شده بودن که یکی از افسانهای غرض ورزانه وباطل وواز روی اوهام شیطانی- که بی جهت ساخته وپرداخته شده بود که مورخین ان زمان برهرحال انرا پذیرفتند":کتاب اسلام در عصر جنگهای صلیبی- لندن-1923-ص-8":- میبایست دانسته شود که مسلمانان در اسپانیا درحدود 800 سال حکومت کر دند در این مدت وتا زمانی که بطور کامل اسپانیا را ترک کردن که به ان مجبور شدن غیر مسلمانان سر زنده وپر  انرژی ودرحال شکوفائی ورشد وتکامل بودند- مضافا اقلیت مسیحی ویهودی در  خاور میانه قرن ها به بقا ورشد وتوسعه نژادخود را دارا بودند-  قرن ها-در کشورهائی مانند مصر -مراکش- فلسطین- لبنان- سوریه –اردن تمام انان مسیحی و/ یا همرا با اقلیت یهودی بودند چناچه اسلام بر این اساس تفکر کند  که مردمان یا باید بمیرنند ویا از روی جبر باید مسلمان شوند-چگونه امکان داشتکه این اقلیت ها به رشد نژآدی خودشان وتمدن خودشان   برای یک مدت طولانی درمرکزامپراطوری اسلام ادامه دهند- وهم چنین- اگر کسی تامل واندیشه کند یک گروه اندکی که اغاز گرگسترش اسلام از اسپانیا ومراکش  در غرب وهندوستان وچین درشرق باشند- فرد حقیقتا در می یابدکه بسیار بعید وغیر متحمل است که یک نیروی اندک بتواندمردمان یک مذهبی که مخالف انان است مجبور به تغیر مذهب کند وباز مصافا ساختن یک تمدن بسیار بزرگتوسط مسلمانان نیازمند یک نیروی بزر گ پایدار است- بطوریکه افرادان تمدن افتخار کند که جزو ان هستند توسعه اسلامدر تضاد ومخالفت وایستادگی اعمال مسیحیت کسانی که در ان زمان جزو امپراطوری کنستانین بودند که ازادی بکاربردن شمشیر  را دارابودند-که اغلب که هدایت انها بر اساس دستورات انجیل بود- واین واقعیت در استعمار کردن امریکای لاتین وافریقا صدق میکرد- جائیکه مردم بومی ان بطور هدفمن دیا ممضمحل شدن ویا با فشار تغیر مذهب دادند- این نکته قابل توجه است که با یورش مغول ها وفتح بخش عظیمی از امپراطوری اسلام- بجای نابودی مذهب انان – مذهب انان را پذیرفتند- که این واقعه درتاریخ بی نظیر است! که غالب مذهب مغلوب را بپذیرد-واز مانیکه مغول ها غالب بودن مسلما نمیتوانستند انهارا مجبور به تغیر مذهب کنند ومیتوان ار یک ملیارد مسلمان سئوال کرد که ایا شما مجبور به قبول دین اسلام هستید ویانه- بزرگترین کشور اسلامی امروزه کشور اندونزی است-که برای مسلمان شدن انه حتی یک جنگ هم رخ نداده است- پس شمشیر کجا بوده است- چگونه میتوانکسی را وادارکرد که مرید مخلص یک دینی ماند اسلام کرد که عمده پاداش ان ودرخواستهای ان روحی است 


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- عدم درک صحیح از اسلام عزیز-#5- حضرمحمد صلواته الله علیه واله والسلم کتاب قران مجید را کتابت ونوشته است-؟؟!!-درخطاب به این عدم درک صحیح- بسیار جالب استکه تذکر دهیم که هیچ کتاب مذهبی ادعا نکرده است که بطور کامل بیناتش مستقیم از طرف خداوند منان است به ان میز ان که در قران  مجید روی ان مطلب تاکید شده است- ق ران به وصوح وروشنی بیان کرده است اگر قران را کسی نوشته بود—شما  مغایراتها- اختلافات- تضادها زیادی   در ان پیدا میکردید—درزمان وعصر نزول قران مجید اعراب مشخص ساختند که نوع بیان وزبان قران منحصر بفرد است وبطور روشن ومشخص با زبان وبیان حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم که روزانه بان تکلم میفرمایند متفاوت است!به هرحال دران زمان عصر اشعار زیبا ونغز بودوحضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بی سوادبودن( حتی یک شعر ساده هم نسروده بودند) وقران مجید باصراحت بیان کرد که حضرت محمد صلواته اله علیه واله والسلم قادر به خواندن ونوشتن نیستند—مسلم است چناچه این مطلب درست نبود معاصرین حضرتش صلواته الله علیه واله والسلم اعتراض میکردند وپیامبری ایشان را رد میکردند- ودر این باره اعتراضی موجود نیست-مسلما انهائیکه پیامبری حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم را ردکردند در ست مانند رد کردن دیگر پیامبر ان بوده- نه به خاطر موضوع خاص بیان شده میباشد- برعکس حضرت ش صلواته الله علیه واله والسلم طرفردارن جان بر کفی پیدا کردند که سخت به ایشان وفاداربودند ودر اثر سعی وهمت انان اسلام  ظرف یک قرن از اسپانیا تا چین گسترش پیدا کرد- قران از نوع شعر نیست( ونمیتوانستند از طریق شعر با قران هماوردی کنند)کم وبیش شاعری را ترک گفتن می توان گفت که قران مجید یک قطعه از ادبیات فوق متعالی است! ومعاصرین حضرتش صلواته الله علیه واله والسلم بخوبی درک کردند که قدرت معادل اوردن ان عاجز هستند-مضافا به راحتی میتوان اثبات کرد که حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم- دارای ان معلومات وسیع وگسترده ای که در قران عرضه شده است که شامل وقایع تاریخی واطلاعاتی از پیامبران گذشته رحمت الله علیهم اجمعین واطلاعات درباره پدیده ای طبیعی نداشتند- وقران مجید بارها بیان کرده است که این اطلاعات را پیابمر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ومردمان عصر ایشان نداشتند باز دوباره چناچه این مطلب درست نبود مسلما معاصرین ایشان پیامبری ایشان را ردمیکردند—صوفیان معتقد هستند نه تنها قران مجید بخوبی در خاطره وحافظه میماند وبخوب در روی زمین نگهبانی شده است در فصاحت وبلاغت معادلی ندارد وتاثیرات عمیقی مطالب اش در ذهن ها میگذارد وبسیار اسان وروشن است وحقایق ان بسیار خالص است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99