سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- لبنان با یک شورش کور روبرو است که بنظر میرسد فرانسه درحال هدایت ان است نیامدن توریست ها وعدم خرید غرب از لبنان کاملا مشهود است باکمی دلار روبرو شده است ودرمسائل غذائی ودادن حقوق با مشکلات روبرو شده است وکشورهای غربی به لبنان پیشنهاد گرفتن وام دادن از شعاری که دست تان برماشه باشد-  ومداوم تیراندازی کنید-کاملا نشان میدهد که طرح فرانسه مطرح است روزنامه دیلی استارهم که تاحدی غرب گر است ازدادن حقوق به کارمندان خود خود داری کرده است شعار که بعضی زنان حمل میکنند که زنان تن به تجاوز جنسی ندهند- این شعاربرعلیه دولت وحزب الله وحزب امل است که به شووشیان بقول انها- حمله ور به انها شدند- تاکتیک انها این است که هیچ فردی راجز انکه غرب میپسندد- قبول نکنند لذا ما بایداز لحاظ غذائی به لبنان کمک کنیم واین شورشیان باید محاکمه اسلامی شوند -

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- خانم نیکی هیلی- سفیر سابق امریکا در سازمان ملل متحد- فرموده است جوانی بنام دیلان روف- باخوداش پرچم اتلاف جنوب که متعلق به جنوبی ها در جنگ داخلی امریکابودند و-موافق برده داری بودند باخوداش حمل کرده است وبه کلیسا اورده است- زمانی که ایشان فرماندارکاروینای جنوبی بوده است وان کشتار درکلیسا رخ داده بود عجب حافظه ای- بقول حضرت عبید ذاکانی زمانی که گربه گوشت را خورد میشود عابد وزاهد ومسلمانا- ان جوان با اینکار خوداش ایدهای خوداش را اشکار کرد-که \پرچم نماینده میرات تمدن – قربانیان وخدمات وکارها است ایا امروز پرچم امریکا چنین نمادی نشده است نفرت امروز بهمراتب بیشترازانروز است شما تمام سعی خودرا برای نژادپرستی اسراپیل کردید اگر او نژاد\رست است حداقل شما نمیتوانید ایشان راتخططه کنید نکند شماهم میخواهید باز به سیاست برگردی- ایشان فرمودند مردم متوجه شدند که دوباره ان سنت باز گشته ات وکار نمیتوانند انجام دهند زیرا اقا ترامپ دم اش به دم اسرایلی ها گره زده است وشما هم کاری نمیتواند انجام دهید ویا نمی خواهید انجام دهید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به کتاب – فلسفه فرانسه در قرن بیستم- نوشته -اریک متیوز- حدیثی ازعظمت رسول اکرم صلواته الله- علیه واله والسلم نقل شده است که فرمودند که حقایق هستی انچنان که است دبرمن اشکاربسازید- این مطلب شمال تعدادزیادی از علوم ودانشها میشود از جمله فلسفهمحض- فلسفه علم و علوم های متعدد وهنرهای متعد د وغیره- فلسفه بدینال ان فلسفه ای است که خداوندمنان برای حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- درک وشناخت پیدا کرده اند-فلسفه محض هستی شمول وجهان شمول است به درک کلیت از هستی میرسد که تاثیری از شناخت زمانی ومکانی ندارد یک خصوصیات فراتراز شناخت مکانی وزمنای است- بعنوان مثال - یک دفعه ما کلمات ادبیاتی را موردتوجه قرار میدهیم وگاهی مذهبی وگاهی کلمات خارجی ولی زمانی که درباره مفوم کلمه وخصوصیاتکلی کلمه تفکر میکنیم کاری به نوع کلمهنداریم که خارجی است ویا ایرانی است- وقتیکه میگویم صفات الهی بینهایت هستندکاری به نوع صفات نداریم ویا صفات الهی ذاتی هستند همین نحومیباشد- لذا فیلسوف بعلت درک کلیت از یک واقیت وطن ندارد زیرا عقل محض وطن ندارد- واگر فسفه وطنی شد باا صالت خود که بی وطنی استتاسزگار است- فلسفه محض یک مسیر وجاده وریل خاصی را سلسله زنجیر طی میکند مانند شناخت فردی ازبدو تولد تامرگ- البته فیلسوف میتواند   روی بخش از وجود ویاموجدات فکر کند مثلا رخصوصیات موجودات یا درباره ذات الهی –یا موجودات مادی وغیره مادی- وغیره ولی همه فیلسوفان بهیکنتجه خاهند رسید ملاک شخصی وجودندارد ملاک شخصی همیشه نسبت گراپی است ومیزانی از حقیقت رادارا است تا ان ملاک ها حقیقت مطلق نشوند اختلافات پابرجا است وچون درفلسفه معیارهای عقلانی ثابت وهمیشگی وبدون تغیر هستند ودرهمه یکسان هستند نسبی گراپی معنا نمیدهدوفراتراز زمان ومکان ودرک نسبی فرد هستند جملات یا گزارهای ثابت ویکسان جاویدان دارند- درفلسفه سپوالات سیستمی وزنجیر وار بدنبال شناخت دانش فلسفی بوجود میاید- وما درخصلت های فراتراز علم که عقلانی محض هستند هیچ گونه تغیر وتحولی را نمیتوانیم ایجاد کنیم- برخلاف علم- ونمیتوانیم غیراز روشهای عقلانی روشی دیگری مثلا تجربی را بکارببریم- مثلا درعلم دانشمند میتواند یک نوع   روش بهبود بخشیدنبه کیفت مثلا دارو سیستم انرا در ذهن خود بسازد وبر ان اساس یک دارو را کیفیت بهتری بدهد ویااموزش وپروش رادریادگیری ارتقا وبهبود بخشد ولی درفلسفه نمیتوان کیفتخصلت موجودات وهستی را کیفت بهتری داد وبیادعین واقع وحقیقت درون هستی را مشخص کرد قران میجید مجتمع پانشها وعلوم مختلف است واز تنوع ازی بهربرده است تا قران خشک روش اکادمیکی نشود البته دربعضی جاها بعلل یکنوعرابطه سبی را مطرح میکند تا مسلوموضوع بخوبی تبین شود از تضاد که یک روشی است که شناخت را بهتر درکمیکنند ودر روی حس هم تاثیر مثبت وجلب توجه بیشتری رافراهم میکند- استفاده برده است از قصهاستفاده کرده است وبیشتربه سبک غزل سراپیتا قصیده گوی رفته است شیوه نگرسیدن وپیدا کردن دیدگاه   باترانه ساری ولطیفه گوی اختلاف دارد- درچهار چوب معیار های عقلانی است ونه معیارهای شخصی – ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است برگرفته از سایت خبرنگاران جوان-حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع از ارزش‌ها شهدای دانشجو گواه صدقی هستند بر این ادعا که دانشجویان در دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف ایستادگی کردن و نقش دانشجو را به عنوان کسانی که آرمان خواه، حق خواه و عدالت خواه هستند نشان دادند.-و گفت: دانشجویان دنبال قدرت نیستند بلکه به دنبال تحقق آرمان‌های بلند هستند و جریان دانشجویی کشور باید آگاه، با بصیرت، دغدغه‌مند نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بماند و نقش شما دانشجویان بسیار تعیین کننده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه دفاع از آزادی‌های مشروع جزو برنامه‌های اصلی ماست، ادامه داد: آزادی را خدا داده و محدود کردن بی مورد آزادی درست نیست. البته آزادی به معنای ولنگاری درست نیست و مبنای ما آزادی بر اساس قانون است.-او افزود: اگر بیان دیدگاه در کرسی‌های آزاد اندیشی با قانون مغایرت داشته باشد باید جلوی آن را گرفت در این رابطه شفافیت امر مهمی است.-حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: در برخی از موارد محرمانگی وجود دارد، اما باید جایی که نیاز است با مردم شفاف بود.-او گفت: فرار مالیاتی دیگر نخواهیم داشت وقتی می‌گویم اصلاح ساختار‌ها آقایی که اخیرا دستگیر شده از افراد شاخص است و 3 هزار میلیارد به بانک بدهکار است و مدت‌ها است پول را پرداخت نکرده و هنوز پرونده به دادگاه نرفته 2هزار و پانصد میلیارد بدهی معوقه را پرداخت کرده است.-و ادامه داد: دفاع از آزادی مشروع برنامه دیگر ما است؛ آزادی فکر، اندیشه، قلم را خدا داده است و محدود سازی اندیشه همانقدر ضرر دارد که آزادی بی اساس و بدون قانون ضرر می‌زند، آزادی باید در راستای مبارزه با فساد باشد و کرسی آزاد اندیشی باید فعال شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: در راه آزاد اندیشی باید اصلاح گری، انتقاد و سوال انجام شود و مسئولان در تمام رده‌ها باید آنرا مغتنم بشمرند و آزادی مشروع باید برای همه به رسمیت شناخته شود.

او گفت: ما بین اعتراض کننده و اغتشاش گر ؛ بین جرم سیاسی و امینی فرق می‌گذاریم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: یک فعال مدنی و استاد سختی گفته و خطایی کرده او با فردی که به دنبال براندازی است فرق دارد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: حتما جرم سیاسی غیر از جرم امنیتی است و من از ابتدایی که آمدم این موضوع اعلام کردم و نسبت به جریان کارگری و دانشجویی فرق می‌گذاریم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان چندسالپیش فرموند چرا برخی می‌خواهند دانشجو سیاسی نباشد؟ سیاسی بودن دانشجویعنی متناسب با نیاز جامعه فریاد بزند شهدای عالی قدر دانشجو مهمترین سیاسیون دانشگاه هستنئد-او ادامه داد: شهدای دانشجو حاضر شدند خطر کنند؛ دانشجوی سیاسی به معنای این نیست که بخواهد دانشجو را به غرب و لیبرال ببرد عدالت چتری است بر روی همه آحاد مردم چه سنی، چه شیعه و عدالت چتری است روی سر همه مردم ایران.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: وقتی می‌گوید امنیت یعنی همه باید احساس آرامش کنند و این خواست قابل توجه است همچنین توجه به کرامت انسانی یا مردمی بودن موضوع مهمی است.

رئیس دستگاه قضا درباره مردمی بودن گفت: امام فرمود میزان رای ملت است و مقام معظم رهبری به رای مردم اعتقاد دارد و توجه به نگاه مردم بسیار مهم است.

او با بیان اینکه کرامت انسانی وکرامت قضایی یعنی به تمام مردم و سلسه مراتب پاسخگو بودن.

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جهان سیاست امروره از تمدن های مختلفی رادرخود دارد که چند هموژنی رابوجود می اورد به این معنا که تعاریف ودکترین وحل مسائل نوع نگر ش به هستی وبشریت ان مختلف است- اذا چالش اصلی سیاست مداران پیدا کرد نرا حل هائی که مشکلات را حل کند وارامش رابه جوامع باز گرداند- نشانه تمدن ا ن است که سیاست مداران والناس به یک راه حل که اطمینان ار باشد ودرضمن ایدولوژی ها انارا حمایت کنند گرچه تمدن ها دریک گرداب بحران پیچیده افتاده باشند- باید قدرت حل مسائل را بالابرد وتوان دراین موارد بحرانی چند راه حل داد ومسلما ممکن است بخش از جامعه زیادموافق نباشند خداوندمنان درقان با قدرت قاهره بینهایت بامضشرکین وعقاید مختلف به راحل های ارامش دهند اشاره کرده است ولی احمق ها جنگ طلب وبرتری طلب بودند که به چنگ منجرشد بعنوان مثال به قوم حضرت صالح علیه السلام خداوندمنان فرمودند کاری بهاین شتر نداشته باشید وبرای شما سودمند است ولی مخصوصا شترا ذبح کردند وحضرت علی علیه ذالسلام فرمودند من نسبت به رسول اکرم صلواته الله علیه نقش همان شتر رادارم- باز حضزا علی علیه السلام رابه شهادت رساند وهمان طورهم چهارده معصوم علیهم اجمعین   سلام الله- وهمیشه هم راه حل وجود دارد دیالکتیک تز وانتی تز درسیاست اخیرا بوجودامده است که سیاست یک تمدن را غیر سیاسی میدانند—انتی تز هم که باشد باز سیاست وتمدن است مگرانکه دیوانگان سیاست مدار شده باشند-؟؟ واوصلا نقش سیاست مدران همکاری وهمراهی دوجانبه در مسائل سیاسی است وضد سیاسی راتبدیل به سیاست کنند وایجادارتباط کنند جنگ افروزی کاری راز پیش نمیرد مگر بادیوانگان ما وارد چالش شویم اگر سیساتمداری نتواند ریشه های پیچیده عقلانی تمدن وسیاستی را درک کند- بقول – اقای توماس هابس—که سیاست امروزه بعنوان سیاست مدرن ککاملا روشن نیست وحالت نیمه روشن ونیمه تاریک است وحالت سایه زیادی دارد که درفلسفه سیاست ایشان نمونه هارا اورده است- وهیچ دکترینی شرایط طبیعی روشن نداشته باشد- ئانگاه بههم دیگر برچسب ضد سیاست زده میشود وانسان گرگ انسان میشود- که دقیق در صدراسلام رخ داد زمانی کهما ناسیونالیست افراطی شویم ونژاد پرست شویم وخودرا قصاب ودیگران گاو بدانیم که یا شیرانهارابدوشیم ویا سرانهاراببریم ضدسیاسات بوجود میاید وانگاه قوانین من دراوردی که عینیت و-واقعیتندارد ساخته میشود که هدف ان ازبینبردن همکاری ومشارکت جهانی استوهیچگونه توضیحات سیاست تمدن دیگر را بهدهیچ گرفته میشود- وحالت رادیکال افرراطی و ویرانگر که جناب اقای ماکس وبر به سه منطق درونی قدرت سیاسی بیان کرده است که شامال سنت ها کاریزما- داشتن   سطح بالای درعمل ونظر حساب شده گرچه نظر اقای ماکس وبر- ان اصول لازمه زیربنائی قدرت سیاسی چهدر گذشته وچهدرمدرن است که اسلام عزیز وادیان الهی انهارابخوبی روشن وتبین کرده بودندمقاله مزبور تنها برای تکذیب کردن مشروعیت وقانون مندی سیاست هائی است بنظر میرسد که مصنوعای برایاهداف ضد سیاسی واقعی بکار رفته است که میتوان انهارا ریز ریز کرد ودباره بصورت منطقی درکنارهم قرارداد ودر زمان مدرن ما هم چننین باید کرد ولی متاسفانه گوش شنوا نیست ومیابیست درصحنه یکنبرد مقدس به ریشه های گندیده ضد سیاست حمله کرد تافرصت ریشه یابی درست بوجوداید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مقاله حضرت اقای سید علیموجانی رایزن دیپلماسی عمومی ایران درکشور لهستان-خبرنگار از ایشان سئوال کرده است با این همه سازمانهای مختلف درایران وخارج چرا ایران هراسی وشیعه هراسی تنزل پیدا نکرده است- ایشان جوابدرستی داده است کهانها درخارج روی این موضوع کارنکردهاند درموضوعات دیگری کار کردند- اما ایشان به نظر حقیر یک اشتباه قابلتوجه کرده است که قبلاز اانقلاب سعی مسلمانان انقلابی ایران درخارج ماند حضرت مرحوم بازرگان- شریعتی زیباکلام دکتریزدی غیره موثر واقع شد علت ان ایننبود که انها به اسلام معتقد شوند ترسیدند که کمونیست برنده شود- جنبه سیاسی قضیه مهم بود نه جنبه اعتقادی – وبعدکه انقلاب اسلامی شد سریه فقط دومان تست وازمایش کردند همین جناب حضرت مرحوم ایتالله دکتذ بهشتی رحمت اللهعلیه کهبعنوان یک مذهبی اصلاح طلب بیان کردند وبعداز انقلاب ایشان یک رادیکال افراطی ضد امریکا قلمداد کردند ایشان بدرستی فرموده اند که بعداز انقلاب ایران درمسائل چند لایه شد ودراین زمان غرب به سمت طرفدران خود رفت کهانها برخلاف معمار انقلاب دکترین مطرح کردند- ایشان بیان کردند بدرسیتی بعداز انقالب جریان اطلاع رسانی به غرب بسیارکاهش پیدا کرد وبه مسائل داخلی ونزاع های داخلی پرداختندند وتمعاما وگفتمان با خارج قطع شد- وبایدگفت انها پیشض دتی کردند وجنگ را راه اندختند که جلوی گفتمان گرفته شود واحساسات برانگیخته شود وجنگ سنی وشیعه راه انداخت که فرصت گفتمان جهانی را از ما سلب کند قبلاز وارد بحث در دنیا بهترین کشوری روی اسلام و فلسفه اسلای کار کرده است امریکا است ودانشگاه هاوائی تمام نظریات حضرت ملا صدرا رحمت اللهعلیه وابن سینا رحمت الله وابن عربی از طریقی دیگراثبات کرده است اما چقدر دارامریکا دراسلام شناسی موفق بوده است درحد صفر است- ولی اخیرا کتاب جناب مولی را یک استاد زبان فارسی دانشگاه هاروارد ترجمه کرده است وکتاب سال امریکا شده است ما نه خداوندمنان هستیم ونه معصوم هستیم ما بایدبابرداشت عقلانی کهاز منابع اسلامی قران وحدیث ازمایش کنیم وازمایش درست وخطا تا کم کم پی به راحل بیریم- تز ودکترین ایشان یک مدیریت امریکائی است- من دراین باه نکاتی بیان کنم درغرب افراد ردرست مانند بچه تصور میکنند که مقداری مادرحرف بچه قبول میکند ومادرشکلات میدهد وچاقو میگیرد جناب دکترمرحوم محمدی میفرمودند باافکارعمومی نمیشود جنگید- را تغیر باید بلد بود انجاکه انها نظریه ندارندند بیاد رای که بسیارعقلانی است ومهم است رابیان کرد وبه سادگی قابل درک باشد همین کارا قران کرده است ما دوجنبه درنظر بگیریم مثلا از ژاپونی سئوال کینم شمابه چه علت دنیا دیگر را راقبول دارید؟منظورم دین شینتو است که شعبه ای از دین بودا است ازکجا فهمیدید-؟؟ ازکجا فهمیدید که خاک کردن باعث الودگی خاک وکمبود خاک موثر خواهد شد مگربیابانهای زیادیندارید وازکجا فهمیدید که سرمرده اکر درضمن سوختن صدا نکند اهال جهنم است که بعضی ایرانی ها انجا برای کارفنی رفته بودند- فهمیدهبودند در تعطیلی شستن مرده وسوزاندن انها پول خوبی دارد دردهان مرده یک لامپ میگذاشتند وچوندراثرحرارات صدا میکردند انهاخیال میکردند کهمرده بهشتی است وبعداز فهمیدن انهارا اخراج کردند وحال اگر جهنمی شد وتمامکاراهای ایشا خبو بوده چطور؟؟ برای جهنمی میشود کاری کرد ویانه- اگرجواب دادن پاسخ انها بررسی شودورای متین اسلامی اثبات شودواگر قبول نکردند مهمنیست مهم بیان حقایق الهی است انهایکمرده اعتقادید وسیاسی هستند درطولتاریخ فراوانبودند مادراین موارد کوتاهی کردیم وکتب اکادمیکی که مسائل مهم اثبات کند وگفتمامانهای بین دومذهب دران بگنجاند کارنکردیم مهم اول داخل ایران است که حقایق اسلامی درعمل خوداش رانشان دهد همه دینا بهاین نتجه رسیدند که اسلام دربراندازی نظیرندارد-امادراحیا وهمانگی مشکلات دارد یان هم زمان میخواهد همین که بهمازماننمیدهند ومشکلات ایجادمیکنند وراه عقلانی راباماطی نمیکنندنشانضعف انها است نه قدر انها هرکه شیعه شد دشمن جهان است ولوبرای مستضعفین جهان حاظربه همه نوع فداکاری باشد امیداست ما رامنطقی طی کنیم وازانکه پگاسخ دلخواهد بهاین زودی داده نشده است نگران نباشیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- فرشتگان دارا ی عقل محض هستند- سئوالات انهاهم عقلانی است بایدمورد توجه انسان وجن باشند- انسان وجن ترکیب عقل وضد عقل هستند- ایات قران ودستورات الهی هردو کانال را تحت تاثیر قرار میدهد – بعد عقلانی انسان را اوج میدهد وبعد ضدعقلانی انسان راتنزلمیدهد- دربعد عقلانی لذت ها عقلرامستحکم ورشد میدهد- درک عقانی رارشد میدهد ویک ترس ونفرت از بعد  ضدعقلانی راایجاد میکند- فرشتگان حضور پیدا میکنند ورشد عقلانی را تاید وباور میکنند ولی فرد درمراحل اول متوجه فرشتهبودن نمیشوند ولی کم کم اثاری خاص نشان میدهد- ودرعد ضدعقلانی شیطائین ظاهر میشود   وی انسان هیچگاه که متوجه انکه شیطان جنی هستند نمیشوند- وفرشتگان گاهی توصیه هائی دارند-که جنبه شخصی دارد- شیاطئین توصیه هائی دارد که جنبه شخصی دارد- شیاطین جنبهائی ظاهری وعادی دارند- فرشتگان جنبه های فوقعادی دارند که کمی درک اش مشکل است- ولی اثا راعجاز همراه ان است وگاهی حسادت فرد رابطریقی که میتواندانرا به راحتی عبوردهد تحت تاثیر قرار میدهد- معصومین علیهم الصلوات الله اجمعین اعجاز های جالب وتاثیر گذار دارند درعین سادگی بسیار عظیم وجالب است-


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99