سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از اساتید معزز- تفکر ونقد انتقادی – از دیدگاه روانشناسی—یک مبحثی است – در روانشناسی- متخصصین بودن تخصص- وبسیارهم شایع است-فردی نزد دکتر رفته است وبیان کرده است که فلان درد را دارم- ایشان بعداز ازمایش فرمودند کیسه صفرا شما- دهانه اش گشاد- شده است دوائی داده است- وایشان مداوا شده است- همین درد برای امراض قلبی هم است وبرای امراض دیگر هم است ایشان فردی دیگر مبتلا به این درد است تجویز کند که دوا رابخورد- درخیلی زمینه ها بخاطر بعضی تجربیات تصور میکند که راه حل  پیدا کرده است- روانشناسان- زمانی   که متوجه میشوند- فرد دچار توهم است- اول برای انکه دقیقا روشن شود این توهم است ویا نیست- چند تا سئوال میکنند- از پاسخ ها میفهمند ریشه مسئله کجا است ایا توهم است- یا امر دیگری است هرفرد باید به شناخت خود وحالات خود از خودسئوال کند که ایا این موضوعات ریشه حقیقی دارد ویا خیال وتوهم است- سقراط به فردی فرمود درموضوع تو من نادان هستم وشماهم نادان هستی ولی من میدانم که نادان هستی وشمانمیدانی وفکر میکنید که اگاه هستی با جواب وسئوال سقراطی شما به جهل خود اگاه میکنم- امروز غرب به همین علت تفکر ونقد انتقادی رشد زیادی کرده است ولی بهترین ان درقران میجید چرا بهترین است برای انکه روانشناسی از افراد بسیار دقیق است- اول میفرماید تا علم ندارید ساکت باشید وسپس مفرماید علن در نزد اهل ذکر است درنزد اهل کتاب است- هرکسی چیزی گفت دلیل ندارد که علم باشد- بقول ظریفی جناب حافظ رحمت الله علیه میفرمایدمن رند هستم از مردمان کوچه وبازار- علم بدست نمی اورم از پیر مغان علم میاموزم- که نصحیت حکیمانه- رای برهمن- که برهمن پیامبرالهی برای منطقه ای درهند بوده است- مخالفین پیامبر ان صلواته اله علیه واله والسلم رهبران قبائل واشزاف وثروتمندان بودن- اینان ملاک هرچیز را مشخص میکردند- در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یک جناب سعدبن معاذ وحضرت خدیجه سللا الله علیها وحضرت ابوطالب رحمت الله علیه سیدو بزرگ ئ قبیله هاشم- ومابقیه برضد پیا مبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود وبالاجبار تسلیم شدند وبعداز رحلت جانسوز ایشان مسائل بخوبی روشن شد- فقط حضرت عباس علیه السلام که ایشان رهبر بنی هاشم نبود حضرت علی علیه السلام رهبر بنی هاشم است وزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رهبر حقیقی بنی هاشیم ایشان هستند ولی به لحاظ بعضی ملاحظات حضرت ابوطالب علیه السلام بودند وهمین مسئله هم در زمان علی علیه السلام تکرار شد- خداوندمن در سوره کوثر برای انهائی حتی درخواب درفکر سیاست وحکومت است ضمیر ناخوداگاه- دست از قدرت برداشتن ندارد- در علم روانشناسی ثابت شده است بیشتر انسان انچه میخواهد وان ارتباطی که میخواهد بیشتر میال است تا انچه محیط به میدهد- واین یک فکر غیر علمی است شایئدانچه محیط به انسان میدهد بهتر باشد- قران میخواهد به این سری افراد یک نقد وتفکر انتقادی بدهد در سورکوثر میفرماید انکسی لیاقت رهبری دارد که مه به ایشان کوثر دادهایم- سه اصل را بیان میکند- اول رهبری انتخاب اش باما است- دوم ما به کسی کوثر دادهایم ایشان حق رهبری دارد وسوم کسی کهنپذیرد ودرفکر گند ومزخرف خود است وقابل اصلاح نیست ضربه هولناک میخورد تافرد اگاه سازد از توهم خارج شود0


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- شعری از خانم کبیری- یا ابا عبدالله- اربعینی در دلم هدایت مانده است-پس شمیم سیب سرخ روضه- هایت مانده است- اربعینی گریه کردم من برایت- روز-و- شب- تا به حالا رخت غرابت مانده است-میشود اینجا نسیم کربلا را حس کرد—بین هیت- جلوه لطف وصفایت ماتده است-مادرم از کودکی منر نک گیر توکرد- هرچه نذر ی خورد عمری مبتلایت مانده است- -لحظه هایم پر شده از ماتمی بی انتها- چون بقلبم حسرت کرب وبلایت مانده است—شعری از فردی ناشناس—از حسین اموز تسلیم ورضا- زیر تیغ عشق – راضی بر قضا- از حسین اموز جان باختن- پیش پای دوست سرانداختن- دیده از دنیا ی فاین دوختن- شمع عشق را افروختن- گرقماری است- درملک –وجود—هست جانبازی –نه این – سودا –و-سود- درقمار عشقبازان- سود نیست—سود وسودا –عشقرا مقصود نیست- ازخودم- ان عرب مشرک از رطل گران لب تر کرد—اسوه هرکسی که زندو اوستا – خواند شد- این ملک اهورائی که تا ته جام سر کشید خنده حق عاشق دید- تاساحل عرش الهی وصل شد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امروزه در غرب- اسلام یک نوع یقول خارجیان- کا نفیوز- گیچی- بوجود اورده است- بدترین حالتی که از لحاظ روانشناسی ممکن است درفردی بوجود بیاید- اقایان سیاست مدار غربی به خوبی به این بحران اشنا هستند- یک مقدمه عرض کنم-منزل سابق ما دومیدان با دروازه قران که بسمت اصفهان است زید فاصله نداشت نزدیک نزدیک منزل ما یک روستائی بافرهنگی که لباس شیک گذشته میپوشید یک مغازه به تازگی گرفته بود – ماست بسیارخوبی خوداش تهیه میکرد درایران هیچگونه شناسائی وجود ندارد- برخلاف غرب من تصور میکردم همه اینطور ماست درست میکنند- یک اقائی نزد ایشان بود بسیار متشخص خودر نشان میداد- به ایشان گفت همه کارت باید مانند این ماست درست کردن باشد- و- ایشان شروع کرد بدرد دل گفتن که چقدرمن تلاش میکنم- من هاج واج بودم –از ایشان سئوال کردم که جناب ماست ایشان چه امتیازی دارد ایشان فرمودند از بلای میدان قصرالدشت به اینجا میایم درحدودبیست کیلومتر- سر راه من تعدادی زیادی مغازه سوپور مارکت است ولی من ازایشان میخرم!!- مردم دنیا دراین جهت حرکت میکنند ولی مشخص نیست- سیاست مدارها درجهت عکس ان- این همان گییچی است- مرحوم دکتر علی اکبر حسینی سروری رحمت الله علیه استاد روانشناسی در دانشگاه شیراز واستادمن روز ی به من فرمودند- درعلم روانشناسی سه درصد بحران درافراد عظیم استمن امریکا بودم دانشجوی دکتری روانشناسی دولت محرمانه به دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی بیان کرده است که طلاق 5 درصد شده است وفکری بکنید خلاصه در دفتر بخش تعدادی از دانشجویان دکتری دعوت کرد من جمله-وجریان را گفتند- وفرمودند ما هرچه سعی کردیم راه حلی پیدا نکردیم؟؟!! به این راه حل رسیدیم که طلاق را تطهیر کنیم انر نشانه عقل بدانیم- که دونفر دراوائل وحدت دارند وسپس افتراقپیدامیشود وراه ها دوتا میشود ودست انهاهم نیست؟؟!! گناهی هم ندارند حال ممکن است کمی فرهنگ سازی غلط باشد- باید گفت عاقلانه است که حداقل تبعات منفی ان کم شود- ومن گفتم این راه اشتباه است یک کار ریشه ای مثبت فرهنگی را شروع کنید قبول نکردن ومن از ان روزدرباره طلاق وعلت وان وراه حل ان تحقیقت کردموتحقیقات خودرامداومبرای داشجویان ومردم عادی در دانشگاه خواندم وبسیار موردتوچه واقع شد که تنهاراه حل از وحی باید استفاده کرد- در غرب به این نتچه رسیدند- که سه عامل بسیار مهم است- اول انگیزه – دوم منافع وسوم شخصیت اجتماعی اگر این سه عامل نباشد امریکا درپیشرفت سقوط میکند فرد با تمام نیرو کار نمیکند- اخیرا درکانادا شاه دانه- یاحشیش ویا بقول خارجیان = ماریجوانا+ ازادشد وارزان تر همه موادمخدر است- دلیلی که اوردند که استفاده از ان بسیارمعمول شده است وافراد یک حالت افسرده پیدا کردن که اولا انرا بد میدانند ومداوم میترسند که نتوانند انرا بدست اورند ویا مورد باز جوئی پلیس واقع شوند وخوب کار نمیکنند- ولی از لحاظ مادی دولت کانادا درعوض هرفرد پنج میلون تومان هزینه میکند- وهرفرد درسال پنج هزار دلارهزینه میکند که اغلب ان پول بخارج میرود- درحالیکه درداخل تولید شود میزان اثران قابل کنترول است واز راه ارزانهم بدست میاید وهزینه سنگین ندارد وهمه هم نشاط دارند—اخیرا درامریکا تمام دانشگاه ها حتی دانشگاه ها درجه دو وسه- تدریس- فقه اسلامی گذاشتند.برای کسانی که دریان رشته بخواهند تخصص پیدا کنند بورسیه شدید میشوند ودرحدنبوغ باید باشند وعلت ان این است یک اسلام جاذب غرب پسند درست کنند که بنفع ذغرب باشد وحتی مسلمانان دنیارا جذب کند—یک ایرانی به کشور سوئیس رفت وخود ایشانماجرا برای من تعریف کرد ایشان میباست درانشهری که قرارداشت بیشتر با زبان فرانسه مانوس بودند وایشان دراین انگلیسی خوانده بود وبسیار زجر کشید تافرانسه گرفت و وارد دانشگاه- ودر رشته روانشناسی شروع به تحصیل کرد ومتوجه شد هزینه ان برابر با پزشگی است وتغیر رشته داد درسال چهارم متوجه شد که استادبه دانشجویان پزشکی میفرماید فلان روز منزل من باشید ویادر ان ازمایشگاه باشید- ولی به ایشان چیزی نمیگوید- علت را پرسید- فرمودند سر شما باد دارد فکر میکنید که بهتر ما فکر میکنید تا زمانی که اینطور هستید من شمارا دعوت نمیکنم- ومن گفتم بحقیقت من مثل شما فکر میکنم فرمودند از فردا هم شما بیائید مدتی گذشت من اشکلاتی را کشف کردم- وبه ایشان گفتم فرمودند ما بهتر از شما مطلع هستیم شماحق هیچگونه عملی ندارید تا ما عمل کنید وسپس شما میتوانید عمل کنید؟؟ روز ی فرمودند که نمایند ه ما درمجلس پیش من امد که اگر از من حمایت کنید من بودجه این دانشگاه بخصوص ودانشگاه های پزشگی ازدیاد میکنم ومن هم حمایت کردم اخیرا به من گفته است ان پیشنهاد عملی نیست واین بیشرم رامن درست میکنم- شاه پول شخصی ومقداری پول ایران دربانک سویس گذاشته بود وفرموده ب.دن تا یک میلیون ونیم دلار درسال بای خود بانک ویا جاهیا دیگر میتوانید بر دارید- لذا زمانی که بحران درایران شروع شد0 ریس جمهور سویس از روی دلسوزی به ایرانیان فرمودند این شاه بسیار مدرن ومتفکر وباهوش است که میتواند ریس جمهور سویس شود؟؟!! این جمله درتمام کشور مسئله ساخت- از جمله یوگسلاوی – که مردم نظر ایشان این بود که اگر درست است پس بایداقتباس شود واینها مایل بودن کارشناس به ایران بفرستند که هرجا خواستند درایران بروند وفیلم تهیه کنند ودر ان کشور نشان دهند وایرران براساس ریس جهان گردی درشیرا ز فرمودند ما اجازه به انها برای ورود به ایران نمیدهیم وبه این –هم سئوالات پاسخ نمیدهیم- واگر قرار بشادپاسخ دهیم فردی ساواکی است که هم خبرنگار وهم عکاس است وهم فیلم بردار وبه زبان انگلی ی هم مسلط است ایشان پاسخ میدهدوشما از لحاظ تاریخی صحبت میکنید واگر درضمن صحبت احساس کردیدمطلبرا خوب نمیتواندصحبت کند – ایشان را از لحاظ زبان انگلیسی کمک کنید وبسیاریمطالب انزمان برعلیه ایران درجهان نوشته شد- اقای جانسون ریس جمهور ایران به ایران امد وبه میدان تربارتهران رفت یک سیب رابه ایشان دادند وخورد ویک سیب را بالا انداخت وگرفت یک عکس از ایشان گرفته شد- فرمودند درمنطقه وشایدجهانبی نظیر است روسها- گفتند شما که مانند خر درمرداب در ویتنام گیر کردید وحملات سنگین کردند- دنیا این چنین است امروزه دردنیا افکار عمومی – حداقل ساکت است- وسیاست مداران غرب باید اب را گل الود کنند تا ماهی بگیرنند وزیادهم موفق نیستند وبخوبی به اسیب شناسی غرب اگاه هستند- ولی قران میجید میفرماید نتجه در دست من است ومن از حق دفاع میکنم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امروزه در غرب- اسلام یک نوع یقول خارجیان- کا نفیوز- گیچی- بوجود اورده است- بدترین حالتی که از لحاظ روانشناسی ممکن است درفردی بوجود بیاید- اقایان سیاست مدار غربی به خوبی به این بحران اشنا هستند- یک مقدمه عرض کنم-منزل سابق ما دومیدان با دروازه قران که بسمت اصفهان است زید فاصله نداشت نزدیک نزدیک منزل ما یک روستائی بافرهنگی که لباس شیک گذشته میپوشید یک مغازه به تازگی گرفته بود – ماست بسیارخوبی خوداش تهیه میکرد درایران هیچگونه شناسائی وجود ندارد- برخلاف غرب من تصور میکردم همه اینطور ماست درست میکنند- یک اقائی نزد ایشان بود بسیار متشخص خودر نشان میداد- به ایشان گفت همه کارت باید مانند این ماست درست کردن باشد- و- ایشان شروع کرد بدرد دل گفتن که چقدرمن تلاش میکنم- من هاج واج بودم –از ایشان سئوال کردم که جناب ماست ایشان چه امتیازی دارد ایشان فرمودند از بلای میدان قصرالدشت به اینجا میایم درحدودبیست کیلومتر- سر راه من تعدادی زیادی مغازه سوپور مارکت است ولی من ازایشان میخرم!!- مردم دنیا دراین جهت حرکت میکنند ولی مشخص نیست- سیاست مدارها درجهت عکس ان- این همان گییچی است- مرحوم دکتر علی اکبر حسینی سروری رحمت الله علیه استاد روانشناسی در دانشگاه شیراز واستادمن روز ی به من فرمودند- درعلم روانشناسی سه درصد بحران درافراد عظیم استمن امریکا بودم دانشجوی دکتری روانشناسی دولت محرمانه به دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی بیان کرده است که طلاق 5 درصد شده است وفکری بکنید خلاصه در دفتر بخش تعدادی از دانشجویان دکتری دعوت کرد من جمله-وجریان را گفتند- وفرمودند ما هرچه سعی کردیم راه حلی پیدا نکردیم؟؟!! به این راه حل رسیدیم که طلاق را تطهیر کنیم انر نشانه عقل بدانیم- که دونفر دراوائل وحدت دارند وسپس افتراقپیدامیشود وراه ها دوتا میشود ودست انهاهم نیست؟؟!! گناهی هم ندارند حال ممکن است کمی فرهنگ سازی غلط باشد- باید گفت عاقلانه است که حداقل تبعات منفی ان کم شود- ومن گفتم این راه اشتباه است یک کار ریشه ای مثبت فرهنگی را شروع کنید قبول نکردن ومن از ان روزدرباره طلاق وعلت وان وراه حل ان تحقیقت کردموتحقیقات خودرامداومبرای داشجویان ومردم عادی در دانشگاه خواندم وبسیار موردتوچه واقع شد که تنهاراه حل از وحی باید استفاده کرد- در غرب به این نتچه رسیدند- که سه عامل بسیار مهم است- اول انگیزه – دوم منافع وسوم شخصیت اجتماعی اگر این سه عامل نباشد امریکا درپیشرفت سقوط میکند فرد با تمام نیرو کار نمیکند- اخیرا درکانادا شاه دانه- یاحشیش ویا بقول خارجیان = ماریجوانا+ ازادشد وارزان تر همه موادمخدر است- دلیلی که اوردند که استفاده از ان بسیارمعمول شده است وافراد یک حالت افسرده پیدا کردن که اولا انرا بد میدانند ومداوم میترسند که نتوانند انرا بدست اورند ویا مورد باز جوئی پلیس واقع شوند وخوب کار نمیکنند- ولی از لحاظ مادی دولت کانادا درعوض هرفرد پنج میلون تومان هزینه میکند- وهرفرد درسال پنج هزار دلارهزینه میکند که اغلب ان پول بخارج میرود- درحالیکه درداخل تولید شود میزان اثران قابل کنترول است واز راه ارزانهم بدست میاید وهزینه سنگین ندارد وهمه هم نشاط دارند—اخیرا درامریکا تمام دانشگاه ها حتی دانشگاه ها درجه دو وسه- تدریس- فقه اسلامی گذاشتند.برای کسانی که دریان رشته بخواهند تخصص پیدا کنند بورسیه شدید میشوند ودرحدنبوغ باید باشند وعلت ان این است یک اسلام جاذب غرب پسند درست کنند که بنفع ذغرب باشد وحتی مسلمانان دنیارا جذب کند—یک ایرانی به کشور سوئیس رفت وخود ایشانماجرا برای من تعریف کرد ایشان میباست درانشهری که قرارداشت بیشتر با زبان فرانسه مانوس بودند وایشان دراین انگلیسی خوانده بود وبسیار زجر کشید تافرانسه گرفت و وارد دانشگاه- ودر رشته روانشناسی شروع به تحصیل کرد ومتوجه شد هزینه ان برابر با پزشگی است وتغیر رشته داد درسال چهارم متوجه شد که استادبه دانشجویان پزشکی میفرماید فلان روز منزل من باشید ویادر ان ازمایشگاه باشید- ولی به ایشان چیزی نمیگوید- علت را پرسید- فرمودند سر شما باد دارد فکر میکنید که بهتر ما فکر میکنید تا زمانی که اینطور هستید من شمارا دعوت نمیکنم- ومن گفتم بحقیقت من مثل شما فکر میکنم فرمودند از فردا هم شما بیائید مدتی گذشت من اشکلاتی را کشف کردم- وبه ایشان گفتم فرمودند ما بهتر از شما مطلع هستیم شماحق هیچگونه عملی ندارید تا ما عمل کنید وسپس شما میتوانید عمل کنید؟؟ روز ی فرمودند که نمایند ه ما درمجلس پیش من امد که اگر از من حمایت کنید من بودجه این دانشگاه بخصوص ودانشگاه های پزشگی ازدیاد میکنم ومن هم حمایت کردم اخیرا به من گفته است ان پیشنهاد عملی نیست واین بیشرم رامن درست میکنم- شاه پول شخصی ومقداری پول ایران دربانک سویس گذاشته بود وفرموده ب.دن تا یک میلیون ونیم دلار درسال بای خود بانک ویا جاهیا دیگر میتوانید بر دارید- لذا زمانی که بحران درایران شروع شد0 ریس جمهور سویس از روی دلسوزی به ایرانیان فرمودند این شاه بسیار مدرن ومتفکر وباهوش است که میتواند ریس جمهور سویس شود؟؟!! این جمله درتمام کشور مسئله ساخت- از جمله یوگسلاوی – که مردم نظر ایشان این بود که اگر درست است پس بایداقتباس شود واینها مایل بودن کارشناس به ایران بفرستند که هرجا خواستند درایران بروند وفیلم تهیه کنند ودر ان کشور نشان دهند وایرران براساس ریس جهان گردی درشیرا ز فرمودند ما اجازه به انها برای ورود به ایران نمیدهیم وبه این –هم سئوالات پاسخ نمیدهیم- واگر قرار بشادپاسخ دهیم فردی ساواکی است که هم خبرنگار وهم عکاس است وهم فیلم بردار وبه زبان انگلی ی هم مسلط است ایشان پاسخ میدهدوشما از لحاظ تاریخی صحبت میکنید واگر درضمن صحبت احساس کردیدمطلبرا خوب نمیتواندصحبت کند – ایشان را از لحاظ زبان انگلیسی کمک کنید وبسیاریمطالب انزمان برعلیه ایران درجهان نوشته شد- اقای جانسون ریس جمهور ایران به ایران امد وبه میدان تربارتهران رفت یک سیب رابه ایشان دادند وخورد ویک سیب را بالا انداخت وگرفت یک عکس از ایشان گرفته شد- فرمودند درمنطقه وشایدجهانبی نظیر است روسها- گفتند شما که مانند خر درمرداب در ویتنام گیر کردید وحملات سنگین کردند- دنیا این چنین است امروزه دردنیا افکار عمومی – حداقل ساکت است- وسیاست مداران غرب باید اب را گل الود کنند تا ماهی بگیرنند وزیادهم موفق نیستند وبخوبی به اسیب شناسی غرب اگاه هستند- ولی قران میجید میفرماید نتجه در دست من است ومن از حق دفاع میکنم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام گرفتن از اساتید عزیز- اول دفتر – کتاب دکتر روانشناس معروف جناب اقای جزایری- بنام مهارت های زندگانی – رابخوانید-در زندگانی به مشکلات برخورد میشود اصطلاحا به ان تعارض گفته میشود- که سه حالت دارد دو راه درپیش دارید – هردو خوب هستند نمی دانید کدام رابروید گاهی دوراه درپیش دارید که هیچکدام را نمیخواهید- وسوم یکی را را میخوایهد ودیگری را نمیخواهید- این تعارض مسئله میشود واسترس پیدا میشود استرس تمام انرژی مادی انسان را نبود میکند وپیری نمائئ – که اصطلاحا میگویند پیری زود رس را بوجود میاورد- این بیهنجاری درشکم اصطلاح دیگیری است بنام درگیر بودند یعنی درگیر بودن ذهن- این درگیربودن ذهن اول عقل را از کار میاندازد- عقل وذهن –امنیت- تامین – اسایش وارامش میخواهد که در زمان حال تمرکز داشته باشد اگرانسان تمرکز را ازدست بدهد- به پراگندکی ذهن دچار میشود که این پرکندگی – فشار روانی میاورد ودیگر افسار – عقل وذهن از دست میرود- از علامت ان هیچده عضله صورت درانقباض است ورها نمیشود چونذهن رها نمیشودوهمین است پیری را بوجود میاورد فرد باید به دکتر روان پزشک وروانشناس بالینی وروحانی بالینی مراجعه کند- عجیب است که انان انموقع درذکر الهی باشد تمرکز اش بیشتر میشود وبهتر میفهمد وبقول جناب حافظ ومولوی درنفس ممطممنه است وبقول ظریفی تمام حرف بودا- .جناب بهلول همین است- از نظر اسلام بطور کلی انسان مقداری بداخلاقی داردازمایش شده است ایرانی ها از صد پانزده دارند- وبالاترین نمره به سختی با 75 میرسد علما کلا این را نشای از نفس اماره میدادند این نفس امراه انسان رامداهنه میکند یعنی چاپلوسی میکند واخلاق بد مثلا طمع درانسانرا رشد میدهد- شهوات را رشد میدهد خودخواهی را رشد میدهد تا نفس اماره است نفس مطمئنه درکمون است درپنهانی است تانفس اماره بکناری نرود نفس مطمئنه ظاهر نمیشود وانسان درنفس اماره کمتر شرم دارد بیشتر جسارت دارد اینجا است که از حیوانات پست تر میشود- ذکرالهی کی از راه های درمان است- جناب اقای بودا وجناب اقای بهلول وجناب اقای مولوی- میفرمایند گذشته اگربد بود حتی به خودتان جبران کنید وتوبه کنید ونذربدهید- درحال هم تلاش کنید وسعی کنید وتوکل کنید شد شد- نشدنشد ولش کن- اینده سعی کنید وتلاش کنید وتوکل کنید ونذر کنید به قول جناب اقای بهول   اینده را ندیده بخرید اگردچار مصیبت وبلا شدید بنظر میرسد که ان خانه را بهتر میتوانید بخرید- انشالله موفق وپیروز به یمن دعای امام زمان علیه السلام باشید واز دعا درباره ان عظمت ودیگران وخود دریغ نکیند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام گرفتن از اساتید عزیز- اول دفتر – کتاب دکتر روانشناس معروف جناب اقای جزایری- بنام مهارت های زندگانی – رابخوانید-در زندگانی به مشکلات برخورد میشود اصطلاحا به ان تعارض گفته میشود- که سه حالت دارد دو راه درپیش دارید – هردو خوب هستند نمی دانید کدام رابروید گاهی دوراه درپیش دارید که هیچکدام را نمیخواهید- وسوم یکی را را میخوایهد ودیگری را نمیخواهید- این تعارض مسئله میشود واسترس پیدا میشود استرس تمام انرژی مادی انسان را نبود میکند وپیری نمائئ – که اصطلاحا میگویند پیری زود رس را بوجود میاورد- این بیهنجاری درشکم اصطلاح دیگیری است بنام درگیر بودند یعنی درگیر بودن ذهن- این درگیربودن ذهن اول عقل را از کار میاندازد- عقل وذهن –امنیت- تامین – اسایش وارامش میخواهد که در زمان حال تمرکز داشته باشد اگرانسان تمرکز را ازدست بدهد- به پراگندکی ذهن دچار میشود که این پرکندگی – فشار روانی میاورد ودیگر افسار – عقل وذهن از دست میرود- از علامت ان هیچده عضله صورت درانقباض است ورها نمیشود چونذهن رها نمیشودوهمین است پیری را بوجود میاورد فرد باید به دکتر روان پزشک وروانشناس بالینی وروحانی بالینی مراجعه کند- عجیب است که انان انموقع درذکر الهی باشد تمرکز اش بیشتر میشود وبهتر میفهمد وبقول جناب حافظ ومولوی درنفس ممطممنه است وبقول ظریفی تمام حرف بودا- .جناب بهلول همین است- از نظر اسلام بطور کلی انسان مقداری بداخلاقی داردازمایش شده است ایرانی ها از صد پانزده دارند- وبالاترین نمره به سختی با 75 میرسد علما کلا این را نشای از نفس اماره میدادند این نفس امراه انسان رامداهنه میکند یعنی چاپلوسی میکند واخلاق بد مثلا طمع درانسانرا رشد میدهد- شهوات را رشد میدهد خودخواهی را رشد میدهد تا نفس اماره است نفس مطمئنه درکمون است درپنهانی است تانفس اماره بکناری نرود نفس مطمئنه ظاهر نمیشود وانسان درنفس اماره کمتر شرم دارد بیشتر جسارت دارد اینجا است که از حیوانات پست تر میشود- ذکرالهی کی از راه های درمان است- جناب اقای بودا وجناب اقای بهلول وجناب اقای مولوی- میفرمایند گذشته اگربد بود حتی به خودتان جبران کنید وتوبه کنید ونذربدهید- درحال هم تلاش کنید وسعی کنید وتوکل کنید شد شد- نشدنشد ولش کن- اینده سعی کنید وتلاش کنید وتوکل کنید ونذر کنید به قول جناب اقای بهول   اینده را ندیده بخرید اگردچار مصیبت وبلا شدید بنظر میرسد که ان خانه را بهتر میتوانید بخرید- انشالله موفق وپیروز به یمن دعای امام زمان علیه السلام باشید واز دعا درباره ان عظمت ودیگران وخود دریغ نکیند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99