سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- مادر بچه هابه یک جلسه مذهبی رفته وبودند- دران جلسه- سی دی جناب حجت السلام والمسلمین-حضرت جناب اقای شیخ محمد رضا حدائق رحمت اله علیه- درباره تفسیر زیارت ودعای –ال یاسین که از مصادر امام زمان علیه السلام ودرباره ایشان است چندین جلسه راصحبت فرموده اند باخود اوردند- در جلسه اول ایشان فرمودند- که حضرت علامه  مرحوم ایت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیهدراخرین جلسه درس خارج به علما وطلاب درس خارج فرمودندبروید درباره امام زمان علیه السلام سخنرانی کنید  که غریب  ترین امام علیه السلام امام زمان صلواته الله علیه واله والسلم- ایشان را احیا کنید- البته  مایل هستم مفصل تحقیق ومطلب را بیان کنم- یک سری علائم قبل از ظهور داریم- ویک سری علائم بعداز ظهور داریم این علائم عظمت امام را روشن میکند واین نکته مورد توجه بوده است- که نقش امام علیه السلام چیست- بحث دراین باره زیاد است- اخیرا یک مقاله دانلود کردم که درباره همجنسگراها است یکدانشمند معروف که روی هم جنس گراها تحقیق میکند- شکوه وشکایت کرده است که درامریکا اصلا به انها توجه نمیشود وبودجه ناچیزی تعین میشود که بیشتر روی مسائل فیزیکی است واصلا از جهت روانی بسیار اندک شده است واین نشان میدهدخواست- سیاست مداران غرب است؟؟ وایشان  بیان میکند که هرچه سیاست میخواهد بگوید اینها دارای یکسری خصویات فیزیکی خاص هستند- هیچ محققی انراقبول نمیکند واینان رامریض روانی میداند- چرا  ازهول حلیم دردیگ حلیم افتاده اند خواستند لذت بیشتری ببرند وجامعه امروز این  مطلب بخوبی درک میکند وبیش از گذشته جنبه انتقادی برانها دارد- تحقیات نشان میدهد که این افراد درسن شصت سالگی همه کرمیشوند- طپش قلب پیدا میکنند- به امراض گوارشی شدید مبتلا میشوند مرض ایدز هم میگیرند ولی از همه مهمتر ناتوانترین افراددرسازمانها هستند وخیلی زود پریشان ترین افراد هستند تحقیقات ایشان درمسئله اخیر به این نتجه رسیده است چون جامعه انهارانمی پذیرد وچون انها ادبیات مدافع کار خودندارند  خود به خود منزوی میشوند ویا همچنس گرائی خودرا مخفی میکنند- ایشان مبتکر مشاورین خاص انها راتربیت میکند که به انها روحیه بدهند- یعنی بغض درگلو هستند- این یک نشانه-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درباره جناب اقای مارکس-قبلاهر چیزی باید دانست که شخصا ایشان درباره اصول خوداش چه میفرماید برای شناخت- این  نکته یک بحثی درباره- موضوع بسیارمهمی- بنام اصل ":اکسیوم:" باید انجام بگیرد  که متاسفانه درایران شناخت دقیقی از این اصل موجود نیست وبسیاری انرا خرافات وباطل میدانند—یک مثال من بزنم- درریاضیات گاهی برای حل مسئله یک عدد را به معادله ویا فرمول اضافه میکنیم- ودرجائی ان عددراکم میکنیم- جواب بدست میاید وممکن است ما دلیل ریاضی انراهم بلد نباشیم- ولی چون مسئله راحل میکند انرا میپذیریم- به این اصل ":اکسیوم:" میگویند- البته ریاضی دانها مسئله را حل کردند سبب ریاضی ا کشف کردند وان زمان اکسیوم از اکسیوم بودن خارح شده ویک اصل یقینی جای انرا گرفته است-جنا ب اقای انیشتین- درباره حرکت ستارگان به این نتجه رسید که داده ای علمی-دیتا- براساس قوانین کپرنیک جاهائی از اب درست نمی اید ویک -اکسیوم –ساخت- که فضا مان صفحه هم حرکت دارد مثال بزنیم- فردی از پلکانی بالا میرود ومتوجه میشویم که سرعت بالارفتن بیش از سرعت یک فرد است نتجه میگیرم پله کان هم حرکت دارد مانند پله برقی- بعدا اثبات شدهمانطور که جناب اقای انیشتین تصور کرده بود وفضاهم حرکت دارد-حال چه به این مطلب میرسیدیم ویا نمی رسیدیم مهم نبود- مهم ان بود که این- اکسیوم- مسئله راحل میکند-اکسیوم ساختن بسیار مشکل است وکار یک نابغه پرمطالعه است مثلا جناب اقای بوعلی سینا فرمودند درهرکاری از طبیعت تقلید کنید که بهترین وساده ترین وارزان ترین راه حل میدهد- این یک اکسیوم است  واتفاقا تا امروز جواب داده است—جناب اقای مارکس که دغدغه پیشرفت کارگران ومردم محروم داشت بدنبال علتفقر وبیچاره گی مردم بود که بقولی زندگانی- کرمی – داشتند-یک سبب- دلیل اش مذهب بود- ایشان یک اکسیوم داد- فقط ماده وجود دارد- پس خدائی تعریف میشود وجودندارد- این نتجه را گرفت- ونتجه بعد مذهب پس خرافات است- واکسیوم بعد- دیاکتیک مادی است- حال این سئوال این است که ایا ایشان بااین -اکسیوم ها-مسئله راحل کرده است ویا نکرده است-تعداداکسیوم ایشان فوقالعاده زیاد است- مثلا دولت نباشد- پول نباشد وووو- ایا این اکسیوم ها مسائل حل کرد ویا مشکل افرید-هرجا واقعا مسئله ای راحل کرد ان قابل قبول است وهرجا مشکل افرین شد نبایدان اکسیوم را قبول کرد- بخصوص دلیل عقلانی دندان شکن برخلاف ان اکسیوم ها است که اتفاقا راه گشاهستند نه انکه بن بست ایجاد کنند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای –بن علی یلدریم- علت نفوذ  ارتش ترکیه در منطقه کردستان عراق  وسوریه را تشریح کرده است-خلاصه پاسخ ا ین است- بعلت نفوذ – سازمان –پ-ک-ک باید یک حاشیه امن ویا نوار کمربندی یابقول نظامی ها یک دهلیز ویا را ه رو امنیتی ایجاد کرد—ایشان بخوبی میداند که صد تا هم ایجاد کند فایده ای ندارد بهترین راه این است مرز رادربخش ترکیه را ترکیه کنترول کند ودربخش عراق وسوریه دولتین انها کنترول کنند- اما یک شرط داردکه مردم کرد ترکیه با دولت ترکیه باشند وامریکا هم دخالت نکند علت  این ازی ها دولت ترکیه مداوم برس قراردهای خود دبه دراورد وکلاه سر  سازمانهای پ-ک-ک ودیگران گذاشت- درمرز ایران بدستور امریکا مداوم مرز رابرای عوامل نفوذی غرب ومافقین باز گذاشت وایران هم مرز را برای پ-ک-ک باز گذاشتند هیچگونه ثباتی مطرح نیست- اروزه به نظر میرسد ب ای انکه مردم مشغول کند وارزشی برای ارتش دست وپا کند وپرستِیژ سیاسی کسب کند واحیانا ازاین دوکشور امتیاز بگیرد این باز ی هارادراورده است- بارزانی فردی ضصعیف است که الت دست احزاب  است باداز هر طرف بیاید به ان میچسبد امریکابخوبی درمنطقه میتواند مانور بدهد- این اقدامات بچه گانه جزانکه سرانجام به پیچیدگی مسائل سیاسی منجر شود وسرانجان به بیداری مردم که امروزه به سمت مذهب تمایل پیدا شده است- نتیجه دیگری ندارد وجنگها هم تاثیر انچنان نمیگذارد جزانکه مردم نفرت بیشتری نسبت به سیاستپیدا کنند تا کتیکهای اسرائیل –عربستان وحتی امریکا سرانجام رنگ میبازد-سعی کنند چوب لای زخم نگذارند مسائل رازی بنائی وعقلانی حل کنند انچیز را که برای خود نمیپسندد برای دیگری هم نپسندد- شاید خداوند منان تفضلی کند وسئله بخوبی وخوشی تمام شود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از سایت :" تابناک":ی با بیان اینکه حزب‌الله لبنان نقشی فعال در مبارزه علیه تروریست‌ها درسوریه بازی می‌کند تأکید کرد: همه درحال پرداخت هزینه تروریسم در منطقههستند.

سیدحسن نصرالله در ادامه گفت: از خارج نیز گروه‌های مسلحی ازمرزهای ترکیه وارد شدند و حملات شدیدی علیه ارتش سوریه و همپیمانان انجامدادند، اما ارتش سوریه مقاومت کرد و هرچند شماری از نیروهای ارتش وهمپیمانان به شهادت رسیدند، اما پیروزی‌هایی نیز به دست آمد.

دبیرکلحزب‌الله لبنان ادامه داد: ما در حلب حضور داشتیم و ضروری بود که کادرمانرا با فرماندهان دیگری تقویت کنیم که شهید علاء از پیش‌قراولان بود و او درخطوط مقدم و نبردی حساس به شهادت رسید.

وی تأکید کرد: ما گفتیم کهنبرد حلب نبردی سرنوشت‌ساز برای همه منطقه است همان‌گونه که نبرد موصلامروز سرنوشت‌ساز است. حوادث منطقه را کامل بررسی کردیم و بعد تصمیم گرفتیمکه به سوریه برویم، کسی به ما دستور نداد و یا ما را ملزم به این کارنکرد.

نصرالله گفت: ترکیه می‌خواهد در موصل به‌بهانه دفاع از خود،مبارزه کند و این در حالی است که بر حشد‌ الشعبی، جنگیدن در موصل ممنوعاست. عراقی‌ها در مبارزه با داعش، موضع ملی یک‌پارچه و حقیقی اتخاذکرده‌اند و برای آزادسازی موصل می‌جنگند.

دبیرکل حزب‌الله افزود: کلینتون اعتراف کرد که عربستان و کشورهای دیگر، داعش را به وجود آوردند،آیا کسی او را محاکمه کرد؟ آیا کسی در جهان خواستار تحقیق درباره کشورهایحامی داعش که مسئول جنایات این گروه تروریستی هستند، شد؟

وی همچنین گفت: اهل تسنن در منطقه بیشتر از همه از تروریسم در رنج و عذاب هستند.

نصراللهدر ادامه با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در این کشور گفت: نامزدی عون برای ریاست‌جمهوری، زمینه را برای تحقق این دستاورد در موعدبعدی فراهم کرد.

وی افزود: ما درباره انتخابات ریاست‌جمهوری سکوتپیشه کردیم، زیرا می‌خواهیم این دستاورد محقق شود و نمی‌خواهیم چیزی بگوییمکه کسی را تحریک کند.

سید حسن نصرالله تأکید کرد: رابطه میان حزب‌الله و جنبش امل عمیق‌تر از آن است که تحت تأثیر تلاش‌های برخی‌ها قرار گیرد.

دبیرکلحزب‌الله همچنین درباره سوریه گفت: اگر در سوریه پیروز شویم دیگر دلیلیبرای باقی ماندن ما در این کشور وجود ندارد و به لبنان بازمی‌گردیم، تنهادر صورتی به لبنان بازمی‌گردیم که در سوریه پیروز شویم. ما خسته نمی‌شویم وتا آخر مبارزه را ادامه می‌دهیم، بنابراین کسی به شکست و ضعف و عقب‌نشینیما دل نبندد.

نصرالله تأکید کرد: هدف از ساخت داعش توهین به اسلام و نام پیامبر اسلام محمد(ص) است) نبرد بر علیه داعش وتفکیری در سوریه وعراق همان اب معین یا ابگوارای قرانی وسبیل نجات وسبیل جنت وباب الله  است- کسانی که از وی دور افتادند باید ازاعرابه مذهب به بیرون پرتاب کرد)


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به جریانات سیاسی-درامریکا- نظریات شخصی است- امریکا همیشه از رادیکالیزه شدن وحشت داشت- وارامش وتعادلرا محور سیاسی خوداش تعریف میکرد وبرهان سیاسی درست ان میدانستکه به خواست مردم پاسخ منطقی مطابق میل انها بدهد- تاازرادکالیزه شدن- جلوگیری کند- با سیاست های اروپائی غربی که به رادیکالیزه شدن جها ن مستعمره انجامید سخت مخالفت کرد که اروپا بیاد روی پایه اقتصادی درست عمل کند نه انگل جها ن شود- وبه حل مسئله معقد بود- حال کوزه گر در کوزه افتاده است- امریکا باسیات غلط وانگل شدن بهار ازادی رابوجود اورد ولی خیلی زود برای انکه خاورمیانه اسلامی- رادیکالیزه نشود یک جبهه ضد رادیکالیزه در منطقه بوجود اورد ولی زمانیکه احساس کرداینده اینده ای ندارند – جبهه خوداش را نظامی کرد تا جلوی رادیکالیزه شدن را بگیرد لذا دراین مورد حق با اقای ترامپاستکه این امرعاقبتی ندارد- بلکه امریکا وارد میدان رادیکلیزه خواهد کرد وسرمایه امریکا را بیجهت وبدون نتجه هدر خواهد داد وبه نفع  روسها وایران وحزب الله تمام خواهد شد- که حرف درستی است- امریکا تاکتیک در ظاهر حل مسئله رادرپیش گرفت ودرباطن با ایجاد داعش خواست رادیکالیزه شدن قوی تر برعلیه رادیکالیزه شدن مثبت بوجود اورد تامنطقه تسلیم امر امریکا شوند- امریکا بقول مرحوم دکتر عباس یمینی شریف- این اصل را مطرح کرد- که ازهمه مردم دنیا بهره بگیرید وبه همه مردم دنیا هم بهره بدهید وبهتمام فرهنگ ها احترامبگذارید ولی این اصل یک شعار بیش نبود- رعملمیخواهد هژمونی خوداش  غالب وقالب کند که همه در این چهارچوپ زندگانی کند وتفکر کند ونفس بکشند مداوم سکه ای  درکیسه امریکا بی اندازند وامریکا هم نمی پس ندهد- ومسلم بود که به دست انداز وسرعت گیر وخاکریز مواجه خواهد شد ونتجه کسری شدی بودجه امریکا است که معضلی شده است ودرحقیقت هیچگونه راه حلی ندارد- دلی اش این است که تاکنون راه حل منطقی پیدا نشده است مگرامکه امریکا از این سیاست های مافیائی دست بر دارد- کاری که تاحدودی ژنرال دوگل کرد ونتوانست بحران  اقتصادیرا درفرانسه حل کند وتنها راحل اضافه کردن مالیات وقیمت های خدمات دولتی بود که شورش عظیمی رابوجود اورد- وضع امریکا نزدیک به همان مرحله فرانسه است لذامیبینیم جمهووری خواهان- هیچگونه طرحی ندارند وسکوت اختیار کردن- حتیطرح های خانم کیلنتون وترامپ را مورد دقت قرار نمیدهند- قبل از انتخابات—کمپین های زیادی درامریکا بوجود امد بخصوص برای ررنگین پوستان- که رای ندهید- تامردم امریکا وسیاست مداران امریکائی ومردم جهان متوجه وخامت اوضاع درامریکا بشوند امارنشان میداد 54 درصد رای نخواهند داد لذا امریکا  با اقتباس از روش ایران برای اولین بار یک خروس جنگی بنام اقای ترامپ- مانند شیر بغرد ویک غزال خوش مرام حرف های ایشان را پنبه کند وهردو طرحهای رادیکالیزه شده تحویل مردم امریکا بدهند امار جدید نشان از موفقیت این طرح است که امارنشا میدهد رغبت برای انتخابات دوبرابر زمان اقای اوباما شده است- اگر بهموضوع های انتخاب شده این دوکاندیدا نگاه کنیم مسئله های کلیدی مرد امریکا مطرح است مانند مسئله زنان  که به ان بی توجه عمدی میشد که از زمان اقای نیکسون-چون دربلوک شرق-بلوک کمونیست- مسائل جنسی یک تابو بود یک حقه کثیف خرده بورژوازی بریای تحمیق چامعه هالذا اقای نیکسون فرمودندخانم ها اجازه بدهند اقایان معشوقه های متعدد بگیرند-تا کمونیست شکست بخورد واین وضع نابهنجار غرب را بجود اورده  که خانم کلینتون فرموده است که من قوانین  سفت وسختی را وارد قوانین دیوان عالی کشور به نفع زنان خواهم کرد- درهرحال اینده امریکا مبهم وبسیار چالش بر انگیز است وجهان درحال ورق خوردن سرنوشت تاریخی خود خواهد بود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با تسلیت وتبریک به رزمندگان سیاسی کشور در سیلمانیه- نظر این حقیر این است که خانه هایا طراف واحدی هاسیاسی را اجاره کنید که خیابان ها وپس کوچه ها را بتواند کنترول کنید وماشینهای که دران دوربین های مادون قرمز است درداخل انها تعبیه کنید حتی میتوتنید درداخل یک تانکر تجهیزات زیادی قرا ردهید در وروردی مانند یک سنگر محکم کنید که از طریق یک کانل زیر زمینی به زیر زمین برود کنار حیاط یک کانل بکنید که به یک زیر زمین برود ویاخانه بغل واحد راخریدار ی کنید به ان خانه برود کار مداوم برعلیه داعش سخت تر کنید –انشاالله موفق میشوید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99