سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم—به بهانه حملات اسرائیل جادوگر مدر ن یهودزمانه—دفاع شجا عانه ارتش لبنان امضا الهی بود- گرچه من تعجب میکنم پس از دادن اخطار چرا بلافاصله حمله را شروع نکرد ومیابست حداقل درسنگر نیم دایره ویا مارپیچی بود که دور طرف اش دیواره بلند کیشه شن بود که از پشت دیواره داخلی باداشتن پله پشت اش نیروهای کمک هم ضربات را میزدند- کاملا این نبرد نشان داد چه میران ضیهونیست از واقعیت ها راچه میزان درک میکند وعمر انان به یک فصل تاریخی بیشتر باقی نمانده است وا ز اجنه پنتاگون وجادوگر- مسیحی کاخ سفید- افاضه نشد ومشخص شد که افاضه الهی علمیترازاین حرفهاست و واین سئوال همیشگی مذهب را مطرح کرد که پیروزی در داخل مغز ما است ویا درماورای مغز ما است ورابطه فیزیک و ماورای فیزیک چه نوع رابطه ای است بیشک از این به بعد اسرائیل بسیار محتاط تر خواهد شد وبعضی امراض روحی انها تا حدی شفا پیدا کرده اند ویقینا ماشه یک انقلاب راستین در اسرائیل کشیده شده است وانها وادار خواهد کرد که درباره ایمان وخداوند منان دوباره به فکر بیفتند وانچه تا امروز یاد گرفته اند از نو بیازمایند وانرا ازنو امتحان کنند وبفهمند قدرت واقعی درکجا است وچرا؟ برخورد سرد وبی رمق پس از برخورد خوب اس مدتی از ان غار تاریک وسیاه کابینه بیرون بیاید ودر فضای افتابی وروحانی لبنان قدم بزند وبدانند که قدرت الهی یک سویه نیست وبلمه برا اساس عدالت عمل خواهد کرد ومکانهای مقدس مورد توجه اواست- محققا با تب ولرزش به هم برخورد کردند ومسلما راه اغوا گری را دپیش خواهند گرفت ولبنان در شرایط موج شکن بیان خواهند کرد ودندانشان از شد شوک و طغیان  زبانشان را گاز خواند گرفت وخواهند گفت ما در بی خبری لغزیدیم این کابینه در اطاق حمام است واین درسی روشن از جانب الهی بود که بیدار شوید وهوشیار شوید- شما با قرص های مخدر سر پاهستید ومن نمی گویم مسلمان ویا مسیحی راستین شوید بلکه یک یهودی راستین شوید که خداوند را درخود حسم میکند وبا او نچوا میکند ومنظره اینده اسلام راستین بخوبی مشخص است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه نزوئل به سمت شرایط قزمزاقتصادی درا مریکا- تمام رستوران های امریکامرکز بحث های داغ سیاسیشهئه است –بیکاری – بحران- جنایت – امیدی به اینده به خصوص برای طبقه متوسط قدیمی که به مرحله بالاتر برود وطبقات پائین به طبقه متوسط برسد رنگ باخته است وپلیس کالیفرنیا درمقابل جنایت های روز افزون که انسانها را پاره میکنند ناتوان شده است وبه کوچکترین عمل شدت عمل به خرج میدهد- راه حل دارد ولی به شرطی که حکومت مافیائی سر کار نباشد وگرنه همه برنامه ها خراب میشود یک کانال روسی بیان کرد یک نوع کمونیست مورد علاقه امریکائی ها شدهاست- اول منطقه های شهری یک صندوق ببت المال تشکیل بدهند وپیشرفت اقتصادی سریع فعلا مد نظر نداشته باشند وهرکس به اندازه میزانی تعین خواهد شد مصرف کند .مابقیه به صندوق بیت المال بدهد( میزان کنز) ومردم خودشان پلیس درست کنند وخودشان کارشناسان مختلف که بیکار شدند حتی اخیرا کامندان بیمه بازاری بی کارشدند وجالب انکه امریکا دارد سخنگوها را زندانی میکند وزندانی سیاسی ایجاد میشود با بریدن چوب جنگال و لباس های ارزان قیمت واداره پست خصوصی کردند وتعمیرات ارزان قیمت ومانند ان میتوانند به پیشرفت برسند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب صاحب مجله مشهور؟ پلی بوی( مجله سکسی امریکا) فرمودند که اندام برهنه خانمهائی که اتفاقا زنان مشهوری بوده است درپیشرفت همه جانبه انها تاثیر گذار بوده است وهیچوگونه اثار سوئی گزارش نشده است باید گفت چرا اگر چنین هنر پیشه ای رل یک خانم راهبه را بازی کند یا نقش یک خانم انقلابی رابازی کند اقلا دربخشی از دنیا کمی تعجب اوراست این سیاست درامریکا شروع شد که بعدا هم مقداری دراروپا تقلید شد که یک دختر دانشجوی بالباس فراغ تحصیلی که ازان فقط یک کلاه بود باکتابهای دانشگاهی ویا یک خانم دانشمند ریاضیات نجومی رادر سر میز صبحانه خوری کنار ساحل درجریزه قناری در هتل بسیار شیک که فقط یک شورت دارد ومانند ان به نظر میرسیدکه امریکا از هول حلیم درتاثیر گذاری جمع اضداد کرده است البته بر جوانان ارزوها عیب نیست ولی جناب باید بداند ان تئوری های ایشان نه بفکر انبیا رسیده ونه حتی خداوند منان وخالق وعلیم وخوب است که ایشان انجیل خودشان راه بنویسند ولی نکتهای که قابل تامل است که ایشان با افت شش ملیون به یک میلیون ونیم همچنان ادامه میدهند؟- دوم بحثی با بزرگوران سایت مسیحی نجات- بحثی درباره رجعت های متعدد حضرت مسیحی داشتند نکته اول درمنزل یاران خودشان ظاهر شدند بودن انکه از در وارد شوند این امر برای انبیا علیهم السلام امکان پذیر است احتیاج به مردن وسپس جلای پیدا کردن نیستند ولی بعید است دوم حضرت سلام الله علیه باکمی جدیت ومیتوان گفت با کمی خوشنت وغم با دوستان خود صحبت میکند که بسیار بعید است ودوم به جنابان حواریون تازه دستورات کارهای اتی انها راهمبدهند این هم بعید به نظر میرسد- نکته دیگر ایشان درکنار ساحل دوباره رجعت کردند درحالیکه یک ماهی را سرخ میکردند ویک قرص نان داشتند زمانی که حواریون دست خالی از وسط دریا بازگشتند وحواریون قرمودند که دست خالی بازگشتیم میقرمایند که حضرت فرمود تورکنار دریا بیاندازید کنار ساحل همیشه ماهی فراوان است یعنی مطلب ماهیگران حرقی نمی دانستند – چنین چیزی نیست ولی احتمال اعجاز هست وان ماهی را بهمه دادند وان نان را به همه دادند از باب اعجاز امکان دارد ولی یک نکته که حصزت یک بار دیگر درکنار ساحل شلوغ رجعت کردند شمال تصور کنید یک دفعه جناب نیکسون درخیابان های شهر واشنگتن راه برود چه اتفاقی میافتد میابیست درشهر ولوله ورا بیقتدولی درتاریخ فلسطین بایدتاثیر شگرف خوداش را بگذارد ومسائل دیگر-


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی پیرامون علائم ظهور – به نظر حقیر دانستن ان اولا اثبات علم غیب ائمه اطهار که جز ار طریق الهی راهی دیگر ندارد اثبات و دوم انکه چه میزان تا ظهور مانده است تنها نیست بلکه مهمترین غلت ان دانستن ان است که انسان به این اقدامات دست میزند چه مثبت وچه منفی که منفی ان بیشتر ومهمتراست وبلاید به لایه های زیرین علت ان پی برد که چرا انسان را به اینسمت وسو میکشاند وامادگی لازم راداشت یک فیلسوف انگلیسی میگوید انسانها اول انسان های بسیار خوب شریف هستند ولی زشتی ها وپلیدی هارا یاد میگریند یک دفعه به سمت انها میچرخند شناخت انها بسیارمهم است البته باید گفت جامعه درشرایطی قرار میگیرد که شاید مجبور شود ویا گول بخورد لذا باید از حالت اخباری خارج شد واصولی فکر کرد بیشک دفاع غرب از اسرائیل ومبارزه ان با ایران لایهای زیرین دارد که باید به انها پی برد به این لایه ها باید پرداخت در زمان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمین بسیار یموارد علت ها بیان کردند انهم تا اندازه که درک میکردند وبیشتر مردم بدنبال علتها نبودند در دانشگاه لندن میگفتند زمانی که به لایه صدم رسیدیم چشن میگیریم وما بایداز این علائم بیشتر برای پیشگیری وصیانت نفس انسانها بکار ببریم -


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - به بهانه افشای مدارک جنگ سال 2004 تا2009 افغانستان- بخش چهارم نکته مهمی که مهمتر از بیان حقایق افغانستان یک نکته بسیارمهم است ان نکته ای جهان برتر به ظاهر ارجهان سوم جدا میکند- وجهان سوم وادار میکند برده غرب شود- مداوم در قران بحث از احمق است احمق انسانی که بدون فکر وعلم کارمیکند .خوداش راهم بالاترین وزرنگترین فرد میداند الته غرب باتمام یال وکوپال اش احمق میشود فرقی نمیکند با تمام مدت که فکر میکند خوداش تعلیم میدهدکه ان جهان سومی هزار سال که بگذرد درباره اش فکر کند وتا حدودی درسر برای اش ایجاد میکند این انسان هرکدام شان باشد اخر لقمه شیطان هستند مگرانکه راه الهی بروند وانوقت کمک الهی است که انها را پیروز میکند- در لندن که بودم یک دانشجوی ایرانی اصرار داشت به یک نماینده چریک فدائی ملاقات داشته باشم که تازه ازتهران امده بود که جذب نیروکند وسمپات بقول انها بسازد اصرار کردم چطور ادمیهست نمیگفت تا نظر من هم را بداند گفتم ندیده بگویم که چگونه است خندید گفت من که احمق میبینم- اطلاعات من را به ندادم ادرس را دادمن وارد یک محله کهن لندن که ساختمان چند طبق کوچک اجری داشت جائی بسیار دنج که ماشینی رد نمیشود ساختمان های روبرو جلی توجه منرا کرد همه در بعدازظهر پرده هارا کشیده بودند- وارد ساختمان شدم ودر زدم وارد شدم یک جوان بود مثل انکه نوکراش امده بدون احوالپرسی واحترامی کفت انجا بنشین وخوداش درکنج اطاق کزکرده نشست- خند ه کمی ملیح کرد گفتم من وقت زیادیندارم یک سوائل میکنم ومن ایستادم کمی ترسید درحالت گارد بودم چرا شما به محابا بیدون فکر به کلانتری ها حمله میکنید جا خورد باخشم تمام که امپراش به اوج رسیده بود- گفت مادر زندان خیلی فکر تمام فکرما به شکست بیشتری منجر شد مدتی کوتاه باخشم تمام به نگاه کردم بهدم پنچره رفتم .پرده کنار زدم جشمانش گرد شده بود ومن ازخانه خارج شدم- جنگ ها امروزه تکنیک های بسیار پیچده دارد که به ظاهر خیلی ساده عمل میشود ایران در زمان پارتی ها ورومیان هم دران زمان کمی بلد بودند که بیشتر به نظر میرسد که بیشتر کمین بوده است امروزه به قولی بیشاز1200 نوع ویا بیشاز 1600 نوع است که به ان عملیات عملی نظامی گفته میشود یا بگویم عملیات عملی ویژه نظامی تا بهتر درک شود- درجنگ جهانی المان ها بهترین بودند وصاحب مکتب وسبک وسپس درجنگ با فرانسه فرانسویان با کمک انگلیسی ها شروع کردند وانگلستان صاحب مکتب بهترین شد- حالا نوبت امریکائی هست یک دانشجوی انگلیسی میگفت در امریکا برای طراحان این مکتب حقوقی برابر با بهترین دانشمندان اتمی میدهند- خیلی زود فردبا کمی اطلاعات داشته باشد خیلی زود میفهمد عملیات نظامی القاعده مال امریکا است- برگردیم- القاعده اول توسط ماشین که از پادگان انگلیسی عبور میکردن از درون ماشین ویا متور سیکلت بمب را به سمت در پرتاپ میکردند وبعد فورا عده ای برای تماشا میامدند دربین انها عدهای از جلیقه پوشها القاعده حضور پید ا میکردند به محص انکه تعدادی سرباز بیرون امده بودند انها به سمت درمیرفتند بازور وارد میشدند وانفجار رخ میداد ووبعد افرادی از القاعده که درخانهای نزدیک بودند بامسلسل بیرون میزدند وبه د اخل پادگان پورش میاوردند برای جلوگیری از ان این مورد اولا پست بازرسی کمی دورتر از پادگان ایجاد کردند که بعد انها را مجبور بودند منفجر کنند وبه محض حمله به در بلافاصله از بالای پادگان تماشاچی هارا به گلوله میبندند وخانه راهم به گلوله میبندند مسلم است که دیگر کسی درخانه نیست ولی این امر راه حل دارد ولی با تحقیقی یک خبرنگار انگلیبسی کرده است هدف انان اول ایجاد ترس ورعب درمردم ونحقیر انان است تعداد زیادی از افراد که از پست بازرسی گذشته اند بعنوان القاعده بودند بودندکشتند ویا بعد شکنجه ها تا دم مرگ دادند حتی رهبران نظامی پادگان راه فریب دادند ولی بعدا کشف کردند همه انها دورغ بوده است- در طول حرکت یک ستون مثلا از هلمند گروه پیش اهنگ جلو ماشین هارا نگه میدارد وستون که رسید تمام موتورهای ماشینها را به گلوله میبدند وبعد میگویند فردی با شما شوخی کرده است- وساختمان ها را درطول راه به گلوله میبندند- یک افسر نظامی ایران میگفت ویک دانشجوی انگلیسی هم انرا تائید کرد که هر فرد خارجی درفرب که وارد میشود یک لیستی که باید به 180 سئوال پاسخ داده شود باید پر کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه افشای مدارک جنگ سال 2004 تا2009 افغانستان- بخش سوم- نظریه شخصی است- اسناد فاش به نظر این حقیر نشان میدهد که مسئله افغانستان پیچیده تر ازان است که تصور میشود وتاریخ افغانستان تا حدودی این مسئله را تائید میکند بسیار قبل مردم افغانستان که نزدیک مرز چین بودند مایل بودن که ازامکانات مرزی چین منجمله برق وامنیت وبازارچه وکار استفاده کنند که مورد مخالفت حکومت وقت وغرب وروسیه بود وبعدا هم هند موافق نبود وچین بعدها به خاط مسائل انسانی میخواست یک انقلاب را درافغانستان رهبری کند- وحداقل بخشی از انرا مستقل کند ویا خود مختار کند وروسها هم  به شدت بعدا به افغانستان حساس شدند که خشم پاکستان را بوجود اورد- وتحلیل های متعددی که بعضا ضد همدیگر هست وجود دارد که بعضی انها اعتقاد دارند روزی بین غرب وشرق بخصوص امریکا وروسیه درافغانستان درگیر شدیدی رخ خواهد داد- بازگشت بن لادن به پاکستان نمی تواند با طرح فبلی نباشد زیرا اینهمه مهمات را نمیتوانست باخود دریک زمان ببرد ودرجای امن جای دهد اقای لئون پانئتا مدیر سازمان سیا در منطقه معتقد است که بن لادن بعد از بازگشت از افغانستان اول در سطح منطقه قبائل نشین بودند وبعد به سرعت به عمق رفتند وسازمان دهی خودشان را ترتیب دادند   روسای قبائل تحت تاثیر عمیق بن لادن وملا محمد عمر واقع شدندمسلم است که مسئله اقتصاد نقش بسیار مهمیداشته است که قبائل نمیتوانستند بدون در نظر گرفتن ان ریسک کنند وکاملا پول های سربازان خارجی را که با دلار میدادند مشخص است که دارای قدرت مالی خوبی هستند وشاید بهمین دلیل است که نصف مواد مخدر افغانستان سهم بن لادن است ورفتن درعمق وجا دادن اینهمه نیرو مهمات نمیتوانست کار ساده ای باش بطوریکه اقای پانئتا  میگوید برخورد بالقاعده در ان منطقه بسیار سخت توصیف میکند وخیلی سریع برنامه ریزی القاعده برای ضربه زدن اغاز میشود که خود نشان میدهد که چقدر امادگی وجود داشته است وتقریبا ازتمام جهان اسلام وبه خصوص پاکستان وافغانستان نیروی گرفته شده است  واین ضربات درسطح جهانی برنامه ریزی میشود وافراد باتجربه درشهرهای پاکستان بخصوص شهرهائی که درمنطقه قبائل نشین  بوده است مانند کویته سازمانهای مخفی وجود داشته است که اقای پانئتا معتقداست بطورکلی سیاست القاعده وطالبان همیشه مهای اطراف ان گرفته بود سیاست مداران بسیار کم میدانستند تنها ازنوع جنگها وبعضی بیانات انان اندکی از سیاست انان رادرک میکردند ودر باز گشت هم بسیار اسرار امیز بودند وکشف سیاست واندیشه  این سازمان ونوع عملیاتی که القاعده انجام داد کم کم مقدار ی ازابهامات بر طرف شده است یک دیپلمات غربی درسالهای قبل گفته بود که سیاست مداوم پیچیده میشود وبه جانفشانیها ودادن قربانی هائی محتاج خواهد شد به نظرمیرسد غرب میدانست که افغانستان وارد یک دوره بحران شده است که طرفدارن شرق وضد غرب دران نقش موثری را بازی خواهندکرد وبه هم دلیل بن لادن راعلم کردند وبعد هاکه مجبورشدند اورا عزل کند اوراهمچنان نگه داشتند که در ایجاد شرایط نوین واحیانا درزمانهای بحرانی نقش خوداش رابازی کند وحتی دوباره اگرلازم بود به قدرت برسد ودوباره اورا مجهز کردند اولین حملات الفاعده به شهرهائی است که ماهیت انان بخوبی نشان میدهد  ماهیت ضد غربی وبخصوص امریکائی داشتند مثل کندوزو مزار شریف وفاریاب در هرات دارد- اقای پائتنا در سال 2006 میگوید من مطمن هستم سربازان الفاعده دارای جلیقه های انفجاری نیستند وبعدا ایشان میگوید که دریک دهکده نزدیک مرز افغانستان- پاکستان یک اکادمی یادگیری پوشیدن لباس انفجاری درتحت مدیریت ملا برادر ازغور افغانستان به خوبی تروریستهای بسیار مبرز وماهر تربیت میشود که تعلیم این جلیقهها کاری بسیار مشگلی است و ملا برادر بعد برای اقداماتی به کراچی میرود که به محض رسیدن باز داشت میشود غرب تنها بعد از طالبان فقط حکمت یار را پذیرفت که نقش مستقل ندارد وزیر نظر القاعده انجام وظیفه میکند ودکتر امین الحق به جای ملا برادر به کراچی رفت که انهم بلافاصله دستگیر شد احتمالا انان میخواستند به اسرائیل ضرباتی بزنند با کمی دقت به نظرمیرسد ضربات القاعده بیتر به نفع امریکا وبه ضرر روسیه وشرق واروپا وایران است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه افشای مدارک جنگ سال 2004 تا2009 افغانستان- بخش دوم- طرز نگارش گزارش های عملیات نظامی تا حدودی ماهیت های درونی انها را مشخص میکند- درهرحال نگارش باید به هرطریقی نوشته شده باشد باید معنی راکامل برساند- درافغانستان بعضی منطقه را ارتش امریکا مینوشته است وبعضی مناطق انگلستان وهانطور که گاردین نوشته است وبا سنت انگلستان تطابق کامل دارد تماما ناقص است وبقول یکی ازدوستان غرب شناس بی بی سی نه تنها موشکافی میکند بلکه موشدوانی هم میکند-درهر کشور که بحران به حد درجه قرمز رسید حکومت نظامی اعلام میکند بعضی هم معتقد هستند در زرد پر رنگ با حکومت نظامی اعلام بکند ولی در افغانستان در بعضی نقاط دردرجه قرمز است مثل هلمند وقندهار ولی اعلام نمیشود به این میگیویند حکومت نظامی نانوشته که اولا ضعف خودشان پرقدرت نشان دهند برخلاف ما که گاهی پرقدرت بودن خودمان را ضعف نشان میدهیم- دوم برای  نائل شدن به بعضی کاربردهای نظامی وپلیسی- سیاسی- یک منتقد امریکائئ گفته است بخوبی مشخص میشود که امریکا وناتو تاکتیک شکست خورده ویتنام را دارد بکار میبرد ومن اضافه میکنم تا حدودی تاکتیک های اسرائیل هم به ان اضافه شده است در ویتنام جنوبی اوائل مردم وارتش با امریکائی بودند ونیازی به حکومت نظامی نبود ومردم مراقب همه چیر بودند ویک پلیس وارتش کارامدهم وجود داشت ولی کم کم مردم برگشتند وارتش هم برگشت به این امر دراسلام میگویند (کفر) مجبور شدن حکومت نظامی اعلام کنند یعنی ساعت پرواز مشخص میبایست مشخص میکردند 21 مورد خبرنگار وزرات دفاع انکلستان اعلام میکند طالبان گشته است بعدا مشخص میشود زن وبه بچه بودند- جالب ان که خبرنگار جنگی درایم موارد اصطلاح به سمت بحران تمام عیار را بکاربرده است- شما باید مردم درجریان بگذارید که اولا موتور سیکلت ما را تعقیب نکند وفاصله معین را حفظ کند واطراف پادگان را باید فرق کرد واگر ماشینی دربیرون پادگان است دور حریم را مشخص کنند ودوربین کار بگذارنند واطراف را کیسه شنی به چیند وبا دروبین از قاصله زیاد افراد دقیقا مشاهده کنند وخانه های اطراف باید مرکز دوربین وافرادد پلیس با لباس شخصی باشد ومراقبت کنند نه انکه چقزی نگویند وفردی حواس پرت به محض انکه به ماشین نزدیک میشود کشته میشود وموتوری زده میشود درحالی که ظاهرا هم تیر اخطار دارنند وهم تیر از کار انداختن توانئی فرد رادارند دعوت کردن از یک خبرنگاری افعانستان که یک مصاحبه با فرمانده پادگان داشته باشد به ریاست پسر یکی از ژنرالهای معروف افغانستان به محض نزدیک شدن تیراخطار زدند که پسر ژنرال کشته شده است مخلبره کردند احتمال چند تظاهرات هست درست کار اسرائیلی هها که ماشین خبرنگاران در جاده کنار ساحل لبنان با توپخانه کشتی جنگی میزد یعنی ما نیازی به خبرنگاران ازاد نداریم- یک سایت شخصی درانگلستان در کابل پادگان سوتر بیشاز حد زیر فشار ونهدید است- یا پادگان نیروی دریائی سلطتنتی انگلستان درهلمند- همین طور مرکز :" ورهوس:" ویا کمپ بلک هورس بلافاصله گروه خبره مشترک افغان وانگلیس به محل میرود وماهواره دیده بانی خودر اشکار میکنند اگر دراخل شهر باشد هواپیما میکوبد واگر درخارج شهر باشد موشک میکوبد وبه هرکس که مطنون شدند میکشند وبعدا مشخص میشود همه بیگناه هستند حالا چرا پادگان به خارج از شهر نمیرود در داخل توسط پلیس شخصی وغیر شخصی اداره کند برای انکه وانمود کنند خبری نیست ودرضمن افراد کشته شده را توسط مردم شناسی کنند وترس ایجاد کنند سربازانی که روحیه انها به حد انفجاری رسیده است باید از به مدتی به جای امن بفرستند وافراد صبور وزرنگ را بخ جای انها بیاورند ودراین شرایط حق است توسط مواد مخدر افراد ارام کنند ودراین مدت میبایست راه حل کاملا منطقی بدست اورده باشند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99