سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-روانشناسان کره جنوبی به این نتجه رسیدندکه هرچه موبایل ها پیچیده تر وبزرگتر میشوند- افراد خود را بالغ تر وپیرتر احساس میکنند- به نظر میرسد درایران بعضی ها قبلا به هم نتجه رسیده بودند!!- جناب ریس شرکت سامسونگ فوری به چین رفت ببیند جنگ حتمی است ویا قابل کنکاش است وبلافاصله طرح راه اهن را داد-از نکات جالب انکه چین برنامه های توریستی خودرا قطع نکرد وکره شمالی هم دستور تخلیه پایتخت را نداد وکره جنوبی وفقط دستور اماده شدن برای تخلیه بخش های مهم ر ا داد- گرچه بسیاری تورهای خارجی به کره وکره جنوبی قطع شد ولی ترویستهای ماجراجوی های مسائل خاص به کر ه جنوبی وشمالی هجوم اوردند- خوب بود که جزیره گوام هم ورود خارجیان را ازاد میگذاشت- از بیست وچهار کشوری که در پایتخت کره شمالی هستند فقط اندونزی مایل به خروج است که هنوز اقدام نکرده است- ونکته جالب ان که بعضی ها متخصص گمانه زدن سیاسی هستند؟؟!!که فرموده اند چون ریس جمهور کره شمالی اقای کیم جوان هست ودرارتش زیاد محبوبیت ندارد میخواهد بغرد وخودی نشان ده؟؟!! سنخگوی ریس جمهوری کره شمالی گفته است  تحریکات نظامی نشان میدهد که قبل از چهارشنبه وویابعد از چهارشنبه موشکها  شلیک خواهند شد وای کارشناسان معتقد هستند در روز چشن تولد موسس کره شمالی شلیک خواهد شد- که بنام روز خورشید مشهور است- وکره شمالی دوتاکتیک متضاد را گرفته است یکی تاکتیک جنگی ودیگر تاکتیک دلسوزی اتفاق این روش درست است همیشه بایدراه فرار باز باشد ویک تاکتیک اسلامی است وجناب حافظ هم استفاده کرده است- کره شمالی بیان کرده است که با تمام قوا خواهد جنگید- وقدرت ما چندین برابر ان است که تصور  میشود-ولی کار شناسان معتقدهستند قدرتی که تمام باقوا بجنگد را ندارد- کره جنوبی ادعا کرده است که درسطح جهانی ماموریتهای سیاسیما با قدرت واستحکام به پیش میرود وکابینه دولت اکثر اعضای خودرا برای مشورت به امریکا گسیل کر ده است- دوگروه مذهبی برای انکه سنتهای مذهبی خودرا با طرفداران خودشان در کره شمالی هماهنگ کنند بزودی عازم کر ه شمالی خواهند شد- ومجسمه بودا دریکی ازمعابد کرهکه مدتها بر  ای خاک زدائی بحث بوده است اخیر شکاف کوچگی در قسمت تحتانی ان مشاهد شده است وباجمع اوری دوملیون وهفتصد هزار دلار برابر با سه میلیون وون برای تعمیرات به کارگاه خاصی ارسال شده است- کره جنوبی 123 شرکت در منطقه صنعتی مشترک با کره شمالی بنام مرکز صنعتی- گا-اس-ا-اونگ- دارد که سیزده تای ان تعطیل شده است ونگرانی برای خوراک ومواد اولیه برای کارخانجات هست ولذا تجار درخواست سر یع بر ای رفع درگیری راخواستار شدند 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دانشگاه ملی چان باک کره جنوبی اخیر اسنادی از فرهنگ وسبک زندگانی واخلاقی ما ل قرن های پیش در دردوره":جو-او –سون": در موزه مردم شناسی خود منتشر کرده است وبا شرایط امروز مقایسه کرده است که فرهنگ کرهای ها هیچگونه تغیر اساسی نکرده است ودراین مقایسه که بزودی به بیست وپنج هزار سند خواهد رسید اثبات میشود که حقوق زنان چقدر پایمال میشود حتی توسط افراد حکومتی که پول زنا ن خود را میگیرند ودرفقر وگرسنگی رها میکنند ویا میزان غرامت تجاوز به عنف درهمان حدود قبلی است- وتمام  تعهدات در زمان عقد شعار توخالی است 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کوه جهنم سرخ- ابو منصور دوانقی- شخصی کاهن را احضار میکندکه حضرت امام صادق علیه السلام اسامی کوه هارا میداند وبرو تحقیق کن که خداوند منان به این کوه ها چه اسامی داده است- کاهن میفرماید من میدانم اسامی کوه ها چیست- کوهی که بدرد تو میخورد کوهی است – بنام کوه جهنم سرخ در نزدیکی قله این کوه غاری مخوف است که دجال با افراد خود از ان محافظت میکنند- درختی دراین کوه است که اگر شاخه ای از ان به کاخ بیاوری وهرچقدر رشد کند قدرت تو بیشتر خواهدشد تومیبایست دجال راگول بزنی وبه اوپست نخست وزیری دهی وراه است با شیطان یک قرارداد همکاری امضا کنی ونسخه ای ازان ر اهمراه گارد خود بفرستی تا به دجال نشان دهند بوگویند شیطان با ما است وعلامت ان سنگی بزرگی بر قله است به پائین پرتاب خواهد ومیتواند عقاب جهنمی از جهنم به نزد تو اورد تا جگر ت بخورد وتورا اتش زند تنها کسی میتواند این درخت رابخشکاند امام جعفربن محمد الصادق علیه السلام است

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نگاهی به درگیری شبه جزیره کره- ونقش امریکا-امریکامیخواهددرنقش منجی عالم به اهداف خوداش برسد- ودر سراسرجهان اگر کشوری دوست او بود در داخلش دشمنی میتراشد واگر دشمن اوبود دوستانی بعنوان ازادی خواه را برعلیه ان حکومت علم میکند که اولا در سراسر دنیا حضور فعال داشته باشد ودر ثانی خودرا محبوب کند ومشکلات جامعه دخوداش چه در داخل وچه درخارج کم رنگ کند ومتاسفانه رهبران کشورها امروزه بخوبی نشان دادندکه بعضی از انها مزدورهای عجیب وغریبی هستند ودرس بدی امریکا به دنیا داد که این بود با اشاره او رهبران فاسد عرب به سوریه حمله کردند وامروزه اورا از اتحادیه عرب اخراج کردند ومثلا درمیانمار دستور داد به مسلمانان حمله شود لذا کره شمالی بر همین اساس دیگر به ژاپون وکره جنوبی  وامریکا اعتماد ندارد وهز طرفی از نقاط ضعف کشورهای انقلابی بخوبی استفاده میکند که در سوریه شاهد هستیم اخیرا کره شمالی با کشتی های جنگی تقریبا محاصره کرده است ومشکهای اتمی در ژاپون وکره جنوبی به سمت کره شمالی نشانه رفته است ودر ضمن میخواهد وانمود کند که کشورهای انقلابی هیچگونه پیشرفتی ندارند وکار مهمی نکردند وپیشرفت اتمی ونظامی کره شمالی به هیچ بگیرد- سئوال اینجا است که چرا کره جنوبی ماهواره نمیسازد ومقداری حداقل از وسائل نظامی را راخوداش بسازد ودرضمن قدرت نظامی امریکا را برخ بکشاند ومقداری اسلحله بفروشد وبودجه انرا ترمیم کند اخیرا گفته است چرا سوریه زندانیان سیاسی یعنی ادمکش ها را ازاد نمی کند ولی زندانی های سیاسی عربستان یا سکوت میکند ویا انها را تروریست میداند اخیرا فاش شده است فلسطینی ها اسرائیل دستگیر کرده است قبلا پلیس جناب محمود عباس انها را دستگیر وشکنجه کرده بوده است از هولوکاست یهودیان استفاده تبلیغاتی میکند ولی از هولوکاستی بر علیه دمسلمانان مثلا درمیانمار حمایت میکند- اخیر یک یک جوان دکتر بیست وچهار ساله درعربستان سعودی گفته است عربستان دوش به دوش امریکا است وبرای ایشان شانزده سال حبس تعین کرده اند اخیرا کره جنوبی برقی که به کره شمالی میرفت قطع کرده است ودرضمن انتخابات اخیر کره جنوبی نشان میدهد که وضع اقتصادی مشکل اساسی دارد-در هر حال این روش های منحط دردی را دوا نخواهد کرد از حضرت مسیح علیه السلام یادبگیرید که به خلق جهان کمک کنید تا خداوند منان به شما کمک کند- 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- دفاع از حضرت حافظ-بشر در طول نشان داده است که متاسفانه سو استفادچی قهاری است- از هرچیزی ویا کاری که که تاثیر گذار باشد سو استفاده میکند در تمام تمدن ها وملل هم این امر صادق است از جن از سحر- از ستارگان وچناچه امری مثبت به نفع نباشد ونتواند سواستفاده کند انرا حذف میکند- جمله معروف که قران برای ما کافی است در مسحیت تمام انبیا بعد از حضرت مسیح تا حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم راحذف کردن بجز حواریون که بسیار اندک بیان شده است وگفتند حضرت مسیح علیه السلام برای ما کا مثلا علم فیزیک کسی کوشش کند خداوندمنان دران رشته  اورا یاری خواهد کرد- دمقدمه دیگر مسائلی که برای انسان یا جالب است ویا کمی گیچ کننده است مثلا توحید-نبوت امامت که من انرا رسول امام خاص می نامم- دلائل اش بماند که غربیان دراین موردبهتر ا ز جهان سوم درک میکنند یک سری عنایات خاص برای افرادخاص هستند که میزان بسیارزیاد است ولی بقول استاد ظرفیت میخواهد که ان جلوه ای غیبی در ماده وروح برای فرد ایجاد مسئله نکند وانرا مانند دین یک درخت بودن هیچان ویا ترس مشاهده کند که درغب به ان"| میدییوم"| میگویند بسیار سخت است که کسی برای کسی نسخه بنویسدویا کسی فیزیک را بخواند برای انکه به ان جلوه هابرسد هم چیز ان در دست خداوند منان است وناگهان رخ میدهد ولی اگر عارفای راستین چیزی میگونیدبرای شناخت کلی است واساس ان  شهود عرفانی است داستان حضرت هابیل علیه السلام وقابیل ملعون – اتش سوزندهای که ازجناب خداوندمنان برای سوختن گوسفند وخوشه های گندم حضرت هابیل است یک مدییوم عرفانی است وزمانی که قابیل ملعون حضرت هابیل علیه السلام ر ا کشت اولا مشخص شد که ایشان پیامبر بعدی نیست که بعدحضرت شیث علیه السلام به پیامبری رسید خداوندمنان دوتا کلاغ به قابیل ملعون نشان داد که به همجنگ کردندکلاغی کلاغ دیگری راکشت واورا چال کرد اولا قدرت وعلم الهی مشخص میشود وبسیارمواقع بایدفکرکردکه این جلوه پیامی هم دارد یانه- ولی قابیل پیام رافهمید که فردی ضعیف النفس بودن علم ودرک بالا واحمق که کلاغی بایداستادایشان شود-لذا پیامبران اعظام همه به رویای صادق0- به اشراق وومکاشفه والهام وشفا یافتن توصیه کردند وحضرت مسیح علیهالسلام درغرب معتقد هستند چنین دستوری داده اند ویکی از نشانه شناخت انبیاعلیهم سلام این است علومی رابه افرادخاص یاد میدادند ومیگفتند اگربه کسی بگوئید شمارامیکشند وخونتان مباح وهدر است وعرفان اثار یقینی ان همراه اش هست-کلمه": رند ":به نظر حقیر مرحله از عرفان استکه ناگهانیک فکر بر او بی جهت مسلط میشود ولی درست است- فرض کنید که دردشتی دارید تماشا میکنند که ناگهان بی جهت فکر میکنید که این الاغ فرشته است وناگهان الاغ به سمت نگاه میکند وبه سمت شما می اید وجلوی شما سرش مدتی پائین نگاه میدارد البته من این شرط لازم میدانم ولی کافی نمیدانم ومانندان- ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درمرکز زرهی تصورمیکنم در زمستان بوده است دریکی از روزهای به اصطلاح ملی ان روز ارتش قرار بوده است رژه رود- یک از افسران که میبایست با واحدخوداش رژه رود سخت مریض میشود که صدایش درنمی امده است به زور مجبور میشود ماسک بزند وشالگردن به دور سرش بپیچد زمان رژه به جای گفتن جاوید شاه سرش تکان میدهد وواحدهم جاوید  شاه میگویند- ضداطلاعات چیزی را مخابرات نمیکند یک عده رند نامه به ستادبزرگ ارتشداران باذکر مطلب مینویسند- ستادبزرگ ارتش داران نامهای به انها مینویسد-که یک جمله اش شهرت پید ا کرد- وان این بود—که لوس بازی وننر گری بس است- حالا نوبت امریکا است که ا ولا به ترکیه رتبه پنچ اروپای درجه اول بدهدذ- ودوم به قطر وعربستان واردن رتبه اروپای درجه دو بدهد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگرشی به  حکم اعدام  شخصیت برجسته شیعی جناب شیخ عبدالله ختیزی نویسنده کتاب برجسته- ابوطالب رحمت الله علیه واله والسلم-مومن قریش- که از طرف دادگاهی در عربستان حکم اعدام ؟؟!! ایشان صادرشده وبه پای مردی علمای شیعه وبخصوص زعیم سابق شیعه حضرت ایت العظمی محسن حکیم حکم بله به هشتادضربه شلاق خاتمه پیدا کرد- که درمجله وزین اخبار شیعه مطلب درج شده است-بر گردیم به ریشه- انگلستان که مشهور است حداقل درسیاست پنچاه سال اینده لحاظ میکندمتوجه شد که روسیه ابستن حوادث است تزار ها کشور بشدت عقب نگاه میداشتندکه کنترول انجا برا ی انها اسان باشد ومیترسیدند اگر ازادی وپیشرفت ایجادشود روسیه هم مانندانگلستان گنترول کشور سخت خواهد بود واربابان با خادم ملت شوند- و انقلاب روسیه در ظرف مدتی کوتاه امکان پذیر بود وروسیه میتوانست به راحتی ابر قدرت اروپا شود وناوگان  دریائی اش در  مدیتر انه از  کشتی های دول اروپائی باج بگیرد ودر دهانه اقیانوس هند به دریا ی مدیترانهحضور پیدا کند واز کشتی های انگلیسی باج بگیرد وحتی ناوگان انگلستان درسواحل هندوستان تار ومار کندودوم خطر عثمانی بود لذا میبایست یک منطقه استراتژیک در دریای مدیترانه داشته باشد که هم از خشکی وهم از هواوهم از دریا به ناوگان روسی حمله ورشود ویک نیروی عظیمی از نیوری پیاده درمنطقه داشته باشد که اگر خطر ا احساس کرد انها را بسیج کند .گسیل کند که کار عثمانی وروسیه رابسازنند- لذا پایگاه را درفلسطین قرار داد وملتهای خاور میانه وشبه قاره هند  بعنوان سربازان پیاده نظام درنظر گرفت ومیبایست در مرحله اول فرهنگ انها فرهنگ انگلیسی شود در این منطقهسه نقطه وجود داشت که کمی کار را مشکل میکرد – اول ایران وشیعیان- دوم عربستان وسوم مسلمانان هند وبعضی هندی ها ولذا تصمیم گرفت با یک حلقه واسطه این کار را اسان تر کند- در ایران بهائیت ودر عربستان وهابیت ودرهند برای مسلمانان قادیانی وبرای هندو ها سیک وتمام این احزاب باکمی اختلاف همگی از یک الگو تبعیت میکنند- البته دراین مقال جای بحث ان مطلب نیست ومیبایست بعد انشا الله درمقاله دیسگر موردبحثواقع شود تا زوایای ان بخوبی روشن شود-  وچون این ملتها بی سواد بودندوبیشتر فرهنگ شفاهی داشتند واز متون دین خود اطلاعات کافی نداشتند وبا پول بخوبی خریده میشدند وانگلیسی ها شهرت درشناخت نبض افراد ورام کردن افرادداشتند که امروزه این هنررا امریکا دارد وازحکمرانان  بشدن وابسته به انگلستان بود به جهات زیادی ومرعوب واقوامی دراین کشورها وجود دارد که خیلی زود دراین ملتها رنگ میبازند که درایران بنا بر نظریه بعضی کارشناسان ایرانی اولین انها زردتشتیان دوم بهائیان وسوم یهودیان وچهارم مسیحیان هستند—تمام این احزاب شعار اصلی انان ایجاد عدالت است ودوم از  طریق حکومتهائی نزدیک به مشروطه سلطنتی قابل تحقق است وظرف یک سال عدالت وپیشرفتی مانند انگلستان رخ خواهد داد وهمه انها به انقلاب صنعتی معتقد هستند وحکومت بایدمانند انگلستان به همه مردم پول حسابی پول توجیبی دهد وشروع کار از اغاز تاریخ اسلام شروع میشود- نکته اساسی ان است تاریخ از دو اصل پیروی میکند یک قاعده عمومی ودوم استثنا ها- ودراین موردبایدتمام استثناها را تکذیب کردوبه قاعده بر گردانند- چرا که تاریخ اثبات میکند که استثناها چه مثبت وچه منفی نقش اساسی درتاریخ بازی کردند وتاریخ را ورق زدند واین همان اشکالی است که شیطاناز خداوند منان گرفت برگردیک به شیطان- اجنهدارای پیامبرانی بودند واولیائی الهی داشتند که اجنه همه انها یا کشتند ویابه به انه بی اعتنائی کردند ومداوم عذاب بر انها نازل شد وفقط ابلیس باقی ماند که از ترس عذاب منافق شد واجنه جسم انان قوی تر از خاک است وچون روح از جسم نشات میگیرد شیطان تصور کرد که روح حضرت ادم علیه السلام پائین تر ازاو است واستادحضرت ادم نیز خواهد شد فرشتگان وقتیکه فهمیدند که خداند منان موجود جدیدی از  خاک می افریند همان تصور شیطان راداشتند که این موجود شهوات بیشتری خواهد اشت وهمان جریان با شدت بیشتری جاری وساری خواهدشد- لذا بیشتر برای خداوندمنان دلسوزی کردن که به نتاجی که میبایست خداوندمنان به نائل شود رخ نخواهد ومضافا پیامبران اعظام هم به رنج خواهند افتاد البته علما پاسخ فرشتگان رادادند  که فردی که به جهنم میرود اولا مقصر خوداش است رودثانی کم کم عقلاش بیدارمیشودولو سیصدهزار سالدرجهنم بماند تا پاک شود واگاه شودوپی به خطای خودببرد خداوند منان درخلقت انسان استثنا قائل شد روح انسان برتر از  اجنه وحتی فرشتگان است وبه همین دلیل است سجده فرشتگان بر حضرت ادم علیه السلام ا زلحاظ عقلانی درست از اب درمیایدودر ضمن به حضرت ادم بود که اسما به فرشتگان بی اموز که محور اصلی اسمائی افرادی است که به بهشت میرونندتا فرشتگان مقداری ارامش خاطر پیدا کنند والبته مطلب بسیار گسترده وپیچده است که بعد به بخش ی از ان  اشاره میشود_ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99