سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-امام باقر علیه‎السلام می‌فرمایند: " ما سبب خلق مردم و سبب تسبیح و عبادتملائکه و مردم هستیم. و فقط به واسطه ماست که خداوند شناخته می‌شود و تنهابه واسطه ماست که خداوند عبادت می‌گردد. امام باقر علیه‎السلام می‌فرمایند:
" تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ"(10)
یعنیتمامیت حج به لقاء و دیدار با امام است. پس اگر کسی بیت را زیارت کند ولیامام علیه-السلام را زیارت نکند، حج او ناقص است و به حد کمال خود نرسیدهاست. اگرچه با پایان یافتن مناسک حج، حد واجب مراسم به پایان رسیده؛ ولینمره و امتیاز آن پایین است. ولی هنگامی که با امام علیه‎السلام دیدار کرد،ارزش حجش بسیار بالاتر رفته، نورانیت و در نتیحه ثواب سیار بالاتری عائد او خواهد شد. در حدیث دیگری امام صادق علیه‎السلام می‌فرمایند:
إِذَا حَجَّ أَحَدُکُمْ فَلْیَخْتِمْ حَجَّهُ بِزِیَارَتِنَا لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِ(11)
هنگامی که یک نفر از شما به حج ‎جا آورد، آن‌ را با زیارت ما ختم نماید؛ چرا که زیارت ما از تمامیت حج است-ولی به هرحال این لقاء ظاهری، قطعی والزامی نیست؛ و حصول آن قابل تضمیننمی‌باشد. باید دانست آن‎چه که در این تشرفات اصل است، لقاء معنوی وباطنیاست. و الا دیدار جسم حضرت به تنهایی بدون لقاء باطنی، نمی‌تواند در فردتاثیر تعیین‎کننده‌ای داشته باشد. همان‎طور که ابوجهل و ابولهب از دیدارپیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و آله؛ و معاویه و خوارج ازدیدار امیرالمؤمنینسودی عایدشان نشد.
لقاء قلبی یعنی: پر کردن قلب از معرفت به امامت وصفات عالیه امام زمان علیه‎السلام. محبت و انتظار ایشان و نگریستن با چشمقلب یعنی: دائماً ایشان را حاضر و شاهد اعمال خود دانسته، تمام زندگی‌مانرا مطابق رضایت ایشان تنظیم کنیم و خواست ایشان را بر خواست خود ترجیح دهیم- جزء مکمل لقاء معنوی، زیارت بدون مشاهده‌ی زیارت شونده است. از آن‎جایی‎کهحضرت مهدی علیه‎السلام از همه احوال و اخبار ما مطلع هستند، بنابراین سلامیکه ما به ایشان عرضه می-داریم به حضرت‌شان رسیده و از آن مطلع می‌شوند‌. دراین مورد‌، دستورالعمل حضرت‌شان بسیار راه‌گشا‌ست که فرموده‌اند‌:" هرگاهخواستید به وسیله ما توجه کنید به سوی خدا (و یا توجه کنید) به سوی ما‌،پس بگویید: سلام علی آل‌یاسین ... "(15). لذا بسیار مناسب است که زیارتروزانه آل‌یاسین را در کاروان‌ها مرسوم کنیم؛ تا از فوائد ارتباط مستمر باحضرت‌شان بهره‌مند گردیم.
خلاصه این‌که، رجوع به امامی که ظاهراً قابلرؤیت نیستند، با زیارت ایشان از طریق سخن گفتن و بهتر از آن مستمسک شدن بهزیارات ماثور خصوصاً زیارت آل یاسین، قابل تحقق است.برگرفته از سایت-www.shia-news.com

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  این سئوال که چرا هزینه جنگ در بر ای غرب بسیار زیاد است- اگر جمع وتفریق کنید هزینه ظاهری بسیاراندک تر از میزانی  بیان میشود ولی هزینه کجا مصرف میشود فرض کنید جنگ ویتنام نفاط ضعف ونقض- عیب وندانم کاری وناتوانی مشخص میشود بلافاصله تشیلات مجهز برای رفع ان تشکیل میشود  با بودجه کلان وبه خدمت گرفتن بخش خصوصی ودولتی وحتی ناتو براورد یک دانشجوی انگلیسی میفرمودند درجنگ ویتنام- انگلستان کل تحقیقات غیر نظامی کلانش  کهانام برده بود شانزده هزاربود وشایع بود نظامی درست ده برابر ان است- اگر دقت شود تاکتیک نبرد پهباد ها به شدت تکامل یافته است- یک خبر رسانه ای شده است که دریمن گروهی از اعراب  وجنگچویان وغیر اعراب بخصوص افغانی  درچائی سالن مجهزی ساختند وهرکس مایا باشد به انها تعلیمات نظانی میدهند اولا بودجه  از کجا تامنین میشود وبعدگفتند قبائل از انها حفاظت میکنند که مشخص است  سیبل انهارا چرب کردند وگرنه یک شبه همه چیز رانابود میکنند- ولی پهبادهای امریکا کاری به انهاندارند؟؟ وگاهی انها با دولت یمین طرفدار عربستان درگیر میشوند ممکن است یکفرد ساده لوح واقعا تصور کنندکه مابین انها جنگ است ئذحایکه یک موش وگربه باز ی بیش نیست  پس سئوال میشود عده ای کشته میشود  جواب میدهند بدرک سیاست هزینه انسانس دارد تا بتوانند حکومت یمینی طرفدار عربستان مظلوم جلوه دهند وکمک نظامی دهند ویک منطقه برای  حوثی نا امن کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای عبدالعزیر الشیخ مفتی اعظم وخاخام بزرگ عربستان چون اجداد ایشان ب اشیطان ارتباط داشتند شیطان درنطفه انان دستکاری کرده است وحال که درحال تحقیر شدن هستند- ازمنابه تورات تحریف شده فتوا بیرون میاورنند چون راه بیرون رفتن از مهلکه هائی که خود درست کردند ندارند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- کسی ادعا کرده است- که خانم هاری کیلینتون در یک مرکز اتمی  برقی ژاپون رفته است وبه سرطان گلو دچار شده است؟؟ پس تمام که  افراد انجا کار میکنند- باید سرطان گلو بگیرنند؟- عکس بخوبی رئشن است که چشمان  خانم کلینتون  فتو شاب است- درثانی مگر ایشان متخصص اتمی است که انجا برود- مگر امریکا به این سادگی عمل میکند- درجبهه بودم- مرکز های مهمات خیلی نزدیک عراق موشک میزد بعد بچه ها فهمیدند- ماهواره نظامی امریکا بخارات دینامیت رتشحیص میدهدوراه اش ان است که یک کانل زیر زمینی تا پنج کلیومتر کشیده شودویا  گوچه فرنگی له شد راحرارات بدهند بدند واصل با وانتی که رویش گوچه فرنگی له شده بود مهمات حمل ونقل میشد وگرنه امریکا دهشاهی ارزش ندارد وخیلی بچه گانه خانم کلینتون رل بازی میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مجله اوقاف در زمان رژیم منحوس پهلوی- البته انچه در ذهن من است متاسفانه بسیار گسترده است- اصلا علم به این نحو است هرچه مقدمات زیادتر باشد وشرح وبسط بیشتر بهتر درک میشود- درعلم  دو دایره داریم یکی دایره بزرگ که معلومات زیادیرا باید بدست اوریم- ویکی دایره کوچک ان دایره ای است صحبت میکنیم ویا مقاله تحقیقی مینویسیم- درغرب از محقق هردو دایره را درهشتاد صفحه سئوال بایدجواب دهد- بالاترین میزان که از دایره بزرگ استفاده شداست چهارده درصد است- لذا  هرچه به عقب برمیگردیم مثلا شخصیتهای مانند ابن العربی وابن سینا میزان معلومات که بیان شده است حداکثر چهاردرصد بوده است؟ یک دانشجوی پژشکی دانشگاه لندن بامن بحث میکرد که بوعلی سینا بسیاری از معلومات اش درکتب دیگران که نیاز ی ندیده است که انهارا وارد کتب  خود کند- وما انهارا کشف کردیم وتعجب میکنم کهدانشمندان شما نتوانستند انهارا کشف کنند دراین زمینه تحقیق کن علت انرا بر ای ما باز کن- سر کلا سبودم دانشجوی جملی گفت – استادفرمودند برو دربخش ثبت مقالات ان جمله را ثبت کن- تعجب منرا دید فرمودند که هرکس جمله ای از کسی شنید ویا مقاله ای خواند که درجائی بکار میتواندبرود واین مطلب بر ای اولین بار  درک میشود بایدانرا به بخش دانشگاه ها بدهد بعد فرمودند اینها طبقه بندی میشود واز یک که کترین الی مشاالله درجه دارد وفقط بخش اول  برای خارجیان میدهند ولی بعد دریک کلوب دانشگاه لندن دانشجویان گفتند بخش بالاتر فقط برای پانصد دانشمند داده میشود- پس این نقل قول از شخصیت ها ی انگلیسی سطح ساده اول هست- بعداز انکه ازنگلستان به شیراز امدم یکی ازمتولیان معروف شیراز  یک مجله اوقاف را به من داد- مجاله بود باجلد کلفت سیاه که شهادت به یگانی خداوند منان قرمردر کادر سیاه بود—مقالات پاستورزیه واسترلیزه بود اکثر صفحات درباره اوقاف در زمان مغول درایران بود درشیراز شروع اوقاف گسترده بامغول ها شروع میشود کاری کردن کارستان نظیر درعالم نداشت- البته همه شیرازی هارابکار گرفتند از صدرا بیست واندی کیلومتر طی چندین نسل تا مدرسه حوزه ابابا خان  داخل شیراز قنات کندند- واطراف ان تمام وقف است وکشاورزی کردند واز این اب مجانی میتوانستند استفاده کنند واز فکله اطلسی نزدیک به دروازه قران تا فلکه گاز دوچهاراه انراهم وقف کردند به عرض هفتصد متر  که درا ن کشاورزی میکرذدن یک شیرپاک خورده دادگستری مجاب کرد که این زمین های فلکه اطلسی کهامروزه فلکه قائم رحمت الله علیه گفته میشود به اعتبار مسجدیکه  در حاشیه  ان است وانام اش مسجد قائم رحمت الله علیه والسلم است- تبدیل کرد به ساختمان سازی ومغازه سازی زمانی که اطراف ان بیابان بود ومردم به خاطره ارزاتر بودن ومیتوانستد قسطی خریداری کنند وفقط سالی دوازه ریال ونیم پول به اوقاف میداند وپنجروزی عزاداری امام حسین علیه السلام که درزمان به داوزده وتومان ونیم- رسید بود در این مجله یک مقاله ای بود درباره حروف مقعطه که شصت وپنج دلیل بسیار منطقی برای ان اورده بود و من انر را کاغذی نوشته بودم وانرا حفظ میکردم وهمیشه همراه من بود- نزدیک منزل یک شخصیت یک جلسات مذهبی برا ی نوجوان- ترتیب داده بود وروز ی من به انجلسه رفتم جناب متولی اصرار کرد ده دقیقه من صحبت کنم- من سیزده از ان را  از روی کاغذ خواندم اگرنیاز به توضیح داشت دادم- ایشان ان برگه را گرفت بعدا بدون انکه من متوجه شوم تکثیر کردوچند مسجد انرا تکثیر کردن بدون انکه من متوجه شوم- دیگر مجله اوقاف من  برای من نیامد-من به اداره اوقاف رفتم بقول ابن عربی تعادل من بهم خورد کاری که یک دانشمند باید بکند وامروز درتعلیم وتربیت به همین نکته رسیدندتعادل قبلی بقول ابن عربی کاذب است- یک اقای سفید روی  بسیار زیبا وتاحدودی چاق  اهل کرج ریس اوقاف بود من جریان به ایشان گفتم که الین مجلات رابرای من بفرستید وهرچقدر هزینه دارد من پرداخت میکنم لبخنی مشکوک زد یک لبنخد مایوسانه تا حدودی ترسناک برای خود والبته برای من هم شد وفرمودند شماهم بله- شما هم دردام افراد طلبه افتاده اید- وقتیکه تعجب زیاد دید متوجه شد که من خام هستم فرمودند ما بیست وچهار منطقه اوقافی داریم- هرکدام انها یک کتابخانه دارند ودستور این است که درهرکتاب خانه یک مجله باشد- ودربخش به یک متولی یک مجله بدهیم میشود چهل وهشت مجله ولی حداکثر برای ما نه عددمیاید- واقایان طلبه تصور میکنند من اینچنین گفتم   من به انها وکالت میدهم به تهران بروم ومابیقه مجلات بگیرنند دست واز پا درازتر بر میگردند ومن حاضر هستم به شما  وکالت هم بدهم ولی ابروی من درشیراز رفته است وهرچه من تقاضا میکنم که بههمان امازاده کرج بر گردم که درانجا خیلی کار کردم انجام نمیدهند- من گفتم علت چیست فرمودند میگویندبودجه نداریم؟؟- من از یکفرد داش خوب شیکاگو نودپنج درصد-داش های غرب خوب هستند-داش نیستد  یکنوع نژآد است فرهنگ اش این تیپی است- ماند دارویش ما البته ان فرهنگ است دریک چهارا شهر شیگاکو یکفرشته بودن انکه انرا بتواند ببیند زمانی که میخواسته از میدان عبور کند موردخطاب قرار داده است کهتواز طرف حضرت مسیح علیه السلام  پذیرفته شده وساختمانهای غول اسای سمت چپ بخر وکلیسا کن ومطابق عقاید  دین مسیح را انتشار ده ایشان به فرشته گفته است با کدام پول فرشتهفرموده است پولش  اماده میشود تو همین جریان رابه مردم بگو درست مانند مسجد جمکران اول ایشان رامسخره میکردندکه پول  لازم داری به تومیدهمیم ولی بعدا معتقد میشودوهمین اتفاق  می افتد ویک اوقافی درست کرده است درجهان نمونه است ومن انرا شرح دادم وایشان فرمودند اینراکتبا بنویس ومن انرا فاکس کنم ومن نوشتم- یکروز دائی بچه نزد من امد وفرومدند جریان شما  بااوقاف چه بوده است دیدم کمی ناراحت است-  فرمودند از تهران دستور امده- ان بیست وپنچ تومان به شصت  تومان میشود وبعداز مدتی به یکصد وبیست تومان تبدیل میشود گفتن برای  انتشارمجله است گفتند خیر وتنها درشیراز است  فرمودند من نماینده افرادی که خانه ان منطقه دارند هستم ومن ان پول  به اداره مالیات نداندند وشما ان مطلب را گفتی باز برا من بنویس من بایددبه تهران بروم وبگویم پول اوقاف بای مشروب خوردن بعضی ها نیست وهرمیزانی ما پول میدهیم بایدبیلان ان مشخص باشد وپولی که به تهران میرود باید بیلان ان مشخص باید باشد- ومطالبی گفتند بعدا خواهم نوشت ورفتند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- این خیابان برادوی درنیویروک که پنجاه یک کیلومتر است از لحاظ امنیتی تقربیا کنترول ان محال است اگرچه قدم به قدم گارد شخصیدارد ودر این خیابان که مرکز تاتر جهانی هم هست تقریبا هشتاد تاتر درانجا هستند چگونه شده است که سالی باان همه توریست تاتر لندن چهارده میلون درسال بوده است وبرادوی سیزده میلیون داشته است؟ با وجود انکه تاتر لندن از موزیکال وسکسی بودن تاتر خود را کاسته بوده است- از لحاظ تجهیزات فنی صحنه باانکه بلیط بسیار گران است تاتر برادوی رشد زیادی نکرده است—نکته دیگر روز های تاریخی پنجاه تن کاغذ رنگی وبلیط تاتر مانند از اسمان خراش ها به هوا فرستاده میشود مثلا درپایان زمان جنگ جهانی دوم – اگر صلح خوب است پس چرا امریکا جنگ ایجاد میکند وچرا تاتری دراین مورد ساخته نمیشود؟ در ثانی این کاری بس بچه گانه است اقلا نقل  داخل کاغذها میگذاشتید ویا این پول رابرای فقرا خرج میکردید !!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تجاوز به بچه ها درعربستان-مطابق تحقیاتی که باهدایت دکتر  نورا-ال ساوین- ریس برنامه حمایت خانواده دربیمارستان گارد ملی- انجام گرفت از هر چهار نفر بچه یکی مکورد بد رفتاری واقع شده است- وبر اساس گزارش جامعه ملی برای حفظ حقوق بشر تقریبا چهل وپنج درصد لازبچه های کشور عربستان مواجه  با نوعی بد رفتاری و ازار شدید خانوادگی در سال 2013 شدند- ودولت قانونی به تصویب رسانده است که ازارهای شدی خانودگی را علیه کودکان جرم  تلقی میکند وهیچ گونه امر به معروف ونهی از منکر درجامعه دیده نمیشود


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99