سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سایت درمحضرقران قران درپارسی بلاگ-darmahzare quran.parsiblog.com که جناب استاد عزیزحضرت حجت اسلام سید اصغر سعادت- میر قدیم لاهیجی –رحمت الله علیه الله –که من از ایشان زیادالهام گرفتم حتما سری بزنید- تنها دین تنها دین است- که هدف خلقت وراه تکامل خلقت را نشان میدهد- ایشان از سوره کهف نتجه جالبی گرفتند-که اساس ان بر پایه استنباط علامه شهیر حکیم علی الاطلاق حضرت   ایت الله سید محمد حسین طبا طبائی در کتاب سترگ المیزان سود جستند—این سوره کهف هدف از خلقت خاکی انسان رامشخص میکند- این هدف خاکیرا احمق ها دردنیا ایراد زیاد میگیرند-خداوندمنان این سیاست واستراتژیکی را با شروع ایه میفرمیاد تبارک الذی کارخداوند منان همه اش مبارک ا ست- درتوصیف این مطلب میفرماید این جهان مادی با زینتی ها که میتوان به ان انس گرفت ولذت بردما ساختیم که زینت های دنیائی هستند که خاک انهارادرک نمیکند شمار ا به این دنیا اوردیم- که از این زینت ها کمال استفاده برا ی تکامل استفاده کنیم وشخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از ان عالم نورانیت عظیم به این جهان اوردیم- باز دراین جهان تکامل یابد وهدایت کند افرادرا نه انکه رنج بکشد- درهرحال این تحجربه تلخ راانسانها ایجاد میکنند- نه خداوندن منان- انسان بیاددراین جهان بهترین زینت ها را برا ی تکامل خوداش انتخاب کند که پیامبرانمعزز صلواته الله علیهم اجمعین برای ان هدف امده اند- وجلوهای شیطانی را انتخاب نکنند پس معلوم میشود انسان کسی است قدرت تشخیص صحیح را میتواند بدست اورد ومیتواندبه کمک پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین از زینتها کمال استفاده بکند ودرضمن امتحان پس دهد واین قدرت رادارد اماد دربهشت امتحانی نیست جهان با شعور که این جهان باشعور فردراهدایت کند چگونه از زینت های بهشتی که دائمی است خودرا زینت ده


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سایت درمحضرقران قران درپارسی بلاگ-darmahzare quran.parsiblog.com که جناب استاد عزیزحضرت حجت اسلام سید اصغر سعادت- میر قدیم لاهیجی –رحمت الله علیه الله –که من از ایشان زیادالهام گرفتم حتما سری بزنید- تنها دین تنها دین است- که هدف خلقت وراه تکامل خلقت را نشان میدهد- ایشان از سوره کهف نتجه جالبی گرفتند-که اساس ان بر پایه استنباط علامه شهیر حکیم علی الاطلاق حضرت   ایت الله سید محمد حسین طبا طبائی در کتاب سترگ المیزان سود جستند—این سوره کهف هدف از خلقت خاکی انسان رامشخص میکند- این هدف خاکیرا احمق ها دردنیا ایراد زیاد میگیرند-خداوندمنان این سیاست واستراتژیکی را با شروع ایه میفرمیاد تبارک الذی کارخداوند منان همه اش مبارک ا ست- درتوصیف این مطلب میفرماید این جهان مادی با زینتی ها که میتوان به ان انس گرفت ولذت بردما ساختیم که زینت های دنیائی هستند که خاک انهارادرک نمیکند شمار ا به این دنیا اوردیم- که از این زینت ها کمال استفاده برا ی تکامل استفاده کنیم وشخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از ان عالم نورانیت عظیم به این جهان اوردیم- باز دراین جهان تکامل یابد وهدایت کند افرادرا نه انکه رنج بکشد- درهرحال این تحجربه تلخ راانسانها ایجاد میکنند- نه خداوندن منان- انسان بیاددراین جهان بهترین زینت ها را برا ی تکامل خوداش انتخاب کند که پیامبرانمعزز صلواته الله علیهم اجمعین برای ان هدف امده اند- وجلوهای شیطانی را انتخاب نکنند پس معلوم میشود انسان کسی است قدرت تشخیص صحیح را میتواند بدست اورد ومیتواندبه کمک پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین از زینتها کمال استفاده بکند ودرضمن امتحان پس دهد واین قدرت رادارد اماد دربهشت امتحانی نیست جهان با شعور که این جهان باشعور فردراهدایت کند چگونه از زینت های بهشتی که دائمی است خودرا زینت ده


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است -یک دوست فرهیخته ترک-که ذاتا-کرد علوی بودن بعداز انقلاب ایران شیعه امام الخمینی رحمت الله علیه شدن پدرایشان باغدار سیب است وجزو متولیان مسجد شیعه یان در شهرخوداش است که یک طلبه تبریزی انجا امامت بعهده دارد پسرایشان بامن دوست شد به شیراز امد ومدتی درهلند بخش هدایت کشیتی از طریق اینترنت میکرد واخیرابه المان رفته است دریک شرکت نرم افزاری کار میکند ایشان تاحدی فارسی یاد گرفته است وپدرایشان همبهمن قول دادششماه فارسی صحبت میکند ومن با ایشان از طریق واتساب درارتباط هستم دوسه- روز پیش – من یک کتاب خود اموز زبان ترکی محاورهای تهیه کردم البته ما شرکت نصرت نیست کهبهترین سبک را داردواین کتاب اشکلات زیادی دارد ازجمله درسی دی ان لغات تلفظ نشده است درجمله گفته میشود- دوسه ساعت که من کتاب رامطالعه کردم- چهارخط برای ایشان نوشتم وبرای ایشان نوشتم شما- یک زندگانی عالی دارید کاری به سیاست نداشته باشد که ماشین مغزی انها پارک کرده است- ایشان جواب دادچطور؟؟ ئر شرف جواب هستم که بگویم لذنهای درخانه ودرباغ کفایت میکند- جناب اقا ی مولانا میفرمیاد- که تقلیدشان انهارا بر باد داد- داستان ان خر – من مدتی درلغات انها تفحض میکنم- مات.مبهوت شدم درحالیکه بهترین زبان دنیا از لحاظ علمی – عربی است حالا میخواهند نه تنها حروف را عوض کنند بلکه میخواستند قواعد راهم عوض کنند حداقل میباسیت از روش عربی تاحدی پیروی کنند ومشکلات زبانهای اروپائی راهم نداشته باشند عجله نباید میکردند- اصلا زبان را خراب کردند به نظر حقیر المانها کمک کردن درحالیکه دربان المانی مذکر ومونث است ولی درزبان ترکی چنین نبوده است درضمن چون عثمانی به قدرت رسید انبخش زبان که مال قبیله است که خیلی هم مفصل است- ان حفظ شده است ودرمابقه از تمام زبانها عربی وفارسی ویونانی نجویده درست کردن که تاحدی ایران کرده مثال بیاورم- کلمه – در- مثلا درخانه در شهر- این کله در-مختصر کردن – شده است دال-د- بعدنیست حالا درشهر دال بافتحه است در درخانه دال با کسره است یعنی دال انگیسی بعلاو ای – ای انگلیسی -* DE زن ومرد هم ندارند مثلا بای شهر دال بافتحه است وبرای خانه وقطار دال با کسره است شانسی این کار کردن- این کارا مشکل میکند- نکته دوم ایشان بیان میکند باحروف لاتین افرادزبان خارجی رابهتر درک میکنند انوقت حرف سی انگلیسی –c—تلفظ اش جیم است یعنی اسم فردترکی جان است که با سی انگلیسی شروع میشود- خوب همان جیم انگلیسی را میگذاشتید- بهترین- زبان- زبانی است که هرحرفی فقط یک تلفظ داشته باشد- مانند زبان عربی- میتوانسته اید همان حروف عربی ایرانی وترکی وهم غربی را ااشته باشید درحالیکه باری هرتلفظ هرصدا یک حرف داشته باشید- همان در زبان ترکی وفارسی وعربی نمادی بر ای –خا- است درحالیکه درزبان ترکی اسلامبولی چنین نمایدخاصی نیست- حرف اچ انگلیسی h- دراول سیلاب – تلفظ ها دارد-ه- ودراخر سیلاب تلفظ خا نازک دارد اینامر گمراه کننده است کلمه- خوش فارسی شده است هوش –ترکیدرلغات نامه ترکی کمبریج این کلمه دها معنا میدهد باهرکلهدیگری ترکیب شود معنای ان عوض میشود هم اسم است وهم صفت است وهم قید است – تمام کلمات بدین نحو است از غرب تقلید کردند هم کلمه اسم است وهمفعل است مثلا فرودگاه- کلمه اصلی – هوا- میدهد کلمه بعدی هم لانه معنا میدهدوهم کوچه میدهد وهم معنای های دیگر- نکته زبان عربی براین است حافظه- باسرعت یادبگیرد ودرضمن قانونمند باشد وبسیارخوب وراحت به یادبیاورد - درزبان ترکی فشارزیادی به حافظه می اید .وسریع جذب نمیشود مگر باتکرارزیاد- قانونمندهم نیست درخانه- بقدری اصطلاح ساختند که نشان میدهدقبیله اموزش ش خانگی بوده است- سنتمال خانواده بوده استزهم هچیز مال خانه بوده است- سازمان بیرونی بسیار ضعیف بوده است وحال خانواده درحال نازک شدن است وخارج نقش مخرب اش بیشتر از سازندگی است-در زبان- همیشه یک کانال خاصی بوجود میاید که تمام لغات از ان سبک پیروی میکنند البته این کار کار تاحدی روان میکند بیشتر موارد زبان حالت مردانه دارد بهمعنائی هیچان ندارت چون مردان یکنواخت هستند وزنان هیچانی هستند وبسیار مشکل است که دراین موارد هیچان درست کرد زبان عربی به نظر حقیر یک زبان هیچانی است کلمه تلفظ اش سینوسی است یعنی حرف دم بسیارافول میکند وحرف سوم بسیاراوج میگیرد مواج است این مطلب چون یادگیری وتلفظ مکمی مشکل میشود در ذهن میماند دلیلن دوچیز است یکی مسافرت درروی کیجاده صاف هم فرد خسته میشود وهم حیذان وهم دیدکامل نیست بالاوپایئن رفتن همخستگی راکم میکند برای فرد وحیوان- وهم تاحدی لذت دارد لذا کمتر خسته میشود میانبر هم میزند وهم دیدکامل دارد وهم زنان درساختن کلمه نقش داشتند زبان فرانسوی نسبت به زبان انگلیسی هیچان بهتری دارد در زبان ترکی وقبیله ای تاحدی اینچنین بود یکزبان قبیلهای که غالبا هیچانی هستندتاحدی حفظ شده است ای کلفت وای نازک نازک و.کلفت دارد ولی علائم خوب نیست ولی سمبل ها باید دقت میکردند که ای انگلیس یکوتا وکلفت یعنی کلفت تلفظ کنید وای دراز لاغر یعنی نازک تلفظ کنید—مسئله تاکید تاکید درهمه موارد درزبان ترکی مهم است این هم بر میگرددبه قبیله- که تعصب داشتند- مثلا کلمه سیب فارسی هم سیب- ترکی است وچون اهمیت داشته است یک ب اضافه ولی تلفظ نمیشود بسیاری از لغات نوشته میشود وتلفظ نمیشود واینهم یک اشکال بزرگ زبان است- کهقبلا تلفظ شده میشده است وحالا کوتاه شده است تلفظ نمیشود- باید تغیربدهند وانچه تلفظ نمیشود نوشته نشود وانشالله سعی کنند دستی به این زبان که بسیارمهم است بکشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سایت درمحضرقران قران درپارسی بلاگ-darmahzare quran.parsiblog.com که جناب استاد عزیزحضرت حجت اسلام سید اصغر سعادت- میر قدیم لاهیجی –رحمت الله علیه الله –که من از ایشان زیادالهام گرفتم حتما سری بزنید- تنها دین تنها دین است- که هدف خلقت وراه تکامل خلقت را نشان میدهد- ایشان از سوره کهف نتجه جالبی گرفتند-که اساس ان بر پایه استنباط علامه شهیر حکیم علی الاطلاق حضرت   ایت الله سید محمد حسین طبا طبائی در کتاب سترگ المیزان سود جستند—این سوره کهف هدف از خلقت خاکی انسان رامشخص میکند- این هدف خاکیرا احمق ها دردنیا ایراد زیاد میگیرند-خداوندمنان این سیاست واستراتژیکی را با شروع ایه میفرمیاد تبارک الذی کارخداوند منان همه اش مبارک ا ست- درتوصیف این مطلب میفرماید این جهان مادی با زینتی ها که میتوان به ان انس گرفت ولذت بردما ساختیم که زینت های دنیائی هستند که خاک انهارادرک نمیکند شمار ا به این دنیا اوردیم- که از این زینت ها کمال استفاده برا ی تکامل استفاده کنیم وشخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از ان عالم نورانیت عظیم به این جهان اوردیم- باز دراین جهان تکامل یابد وهدایت کند افرادرا نه انکه رنج بکشد- درهرحال این تحجربه تلخ راانسانها ایجاد میکنند- نه خداوندن منان- انسان بیاددراین جهان بهترین زینت ها را برا ی تکامل خوداش انتخاب کند که پیامبرانمعزز صلواته الله علیهم اجمعین برای ان هدف امده اند- وجلوهای شیطانی را انتخاب نکنند پس معلوم میشود انسان کسی است قدرت تشخیص صحیح را میتواند بدست اورد ومیتواندبه کمک پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین از زینتها کمال استفاده بکند ودرضمن امتحان پس دهد واین قدرت رادارد اماد دربهشت امتحانی نیست جهان با شعور که این جهان باشعور فردراهدایت کند چگونه از زینت های بهشتی که دائمی است خودرا زینت دهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی ا ست- با الهام از کتاب استادشهیر وعالم حضرت ایت الله جناب اقای محسن قرائتی رحمت الله علیه- درباره سوره نصر ا زکتاب تفسیر قران کریم جز سی – بسیار سوره پر معنا وسازنده است ایشان فرموده اند یاز ده بار- کلمه تواب درقران امده است- که نه بار همراه با واژه رحمت درفرم کلی _ ترابا رحیما ویکبارهمراه با حکمت است -چون شلاق زدند برای زنا کار واهل فحشا که این زنا همجنس گرائی زن ومر راهم دربر میگیرد- کلمه تواب یعنی فرد دچار خطا شده است واز قوانین الهی جدا شده است- هر ملتی قواین نداشته باشد این جامعه روبه هرج ومرج واختلافات داخلی سرانجام به سمت نابودی میرود- بحثی جامعه شناختی را در دوره ما غرب راه انداخته بود بنام اصل جامعه باز وجامعه بسته مثلا اسرائیل جامعه باز است چون همجنس گرایئی است- ولی اگر فردی از خانه اش که میخواهند تخریب کند ممکن است کشته شود اینجا جامعه بسته نمیشود بلکه ان فرد عرب جامعه بسته دارد؟؟- غرب این چنین است هرجا به نفع اش باشد مثلا تولید مواد مخدر این یعنی جامعه باز ولی اذان گفتن نباید باشد چون بضرر انها است واینطور القا میکند که اذان مخالف جامعه باز است--- خداوند منان میفرماید اگر منرا یاری کنید یعنی دین من را یاری کنید من هم شمارا یاری میدهم درتمام ابعاد که مهمترین انها- درمقابل دشمنان خدا وشما- است- .نمونه بسیار عظیم ان فتح مکه است .دراخر الزمان فتح جهانی است اولین موضوع شگفت انگیز است تمام گناه کاران بعلت جهالت مرد بخشش واقع شدن چه انها که واقعا بهسمت اسلام از روی دل وعقل امدند وچه بقول علی علیه اسلام از روی نفاق که عقیده جاهلی خودرا مخفی کردند مانندابوسفیان چنین بخش وعفو عمومی دردنیا وجود نداشته است- ونخواهد داشت این سوره قبل از ورود مسلمانان به مکه ناز ل شد وپایمبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم انرا میخواندند ومسلمانان هم میخوا میخواندند وبخوبی معنای ان روشن بود که اهل مکه مورد بخشش واقع شدند- اما جناب اقای سعدبن عباده ریس قبیله بزرگ –مدینه که از اصحاب کبار مدینه است وپرچم دست او است فریادمیز ند امروز روز انتقام است- هنوز افکار جاهیلت بر چنین فردی برتری دارد نسبت به احکام الهی ؟؟ وبعد می بینیم همین جناب اقای ابوسفیان درمکه فحشا وعیاشی راه میاندازد که ان جمع فداکار ومبارز وجنگی دوباره سست شودت نظر مسلمانان نسبت به اسلام ناب تغیر دهد وفرزند خلفاش در شام چنینن میکند که بعضی مستشرقین مافیائی انمام انرا جامعه باز مدنی نام گذاشته اند وامروزه دررسانه های غربی ملحد همین موضوع که ایرانیان تفریح ندارند ورقص ممنوع است یک جامعه بسته اصول گرا است وجامعه باز نیست- نکتهجالب این است که میفرمیاد- فسبح بحمد ربک- پس باید را سپس گزارنه پرودرگارت را تنزیه کنی یعنی خداوندمنا در احکامی که میدهند عیب ونقصی نبینید – پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کهمداوم خداوندمنن درهمه ابعادتنزیه میکند این بعنوان به دیوار میگویم که درب بشوند است که مردم جاهل انرا درک کنند بیش از بیست سال است- که نبرد حق وباطل وجود داشته است وخداوند منان بقول عرفا مداوم تجلی کرده است درتمام ابعادوبقول امروز یمداوم کفر وحق بهم پیام دادند ولی کو ان عقل که ارزیابی کند وتاریکی از روشنائی- اب تلخ را از اب گوارا-راست ار از دروغ- فتنه را از هدایت تشخیص دهد متاسفانه - غرب درتبلیغات جلوتراز مسلمانان است – حضرت علی علیه السلام میفرمیاد تبلیغات کفر مانند حرارات خار میباشد شعلهای شدید میز ند وسپس خاموش میشود وباان نمی نمیشود گرم شد ویاغذا پخت- ولی ایمان ناب ماندهیزم کم چربی است مداوم با اتش ملایم میسود که دودهم ندارد وهم یشو غذا پخت وهم میشد گرم شد این تبلغات اسلامی باید باشد ودست تبلیغات کفر ونفاق راباید روکرد وبست در رجم جمره سه شیطان بزرگ تبلیغات غرب باید رجم کرد که مردم بخوبی درک کنند مردم بیادبدنبال کشف حقایق ایمان وکفر باشند نه انکه بیطرف باشند ویا فریب بخورند چناچه پس از اگاهی داه شده اگر انجراف پیدا شود وانگاه عذاب الهی شدیدخواهدبود امید است دراین جهت کارهای جالبی رخ دهد- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی ا ست- با الهام از کتاب استادشهیر وعالم حضرت ایت الله جناب اقای محسن قرائتی رحمت الله علیه- درباره سوره نصر ا زکتاب تفسیر قران کریم جز سی – بسیار سوره پر معنا وسازنده است ایشان فرموده اند یاز ده بار- کلمه تواب درقران امده است- که نه بار همراه با واژه رحمت درفرم کلی _ ترابا رحیما ویکبارهمراه با حکمت است -چون شلاق زدند برای زنا کار واهل فحشا که این زنا همجنس گرائی زن ومر راهم دربر میگیرد- کلمه تواب یعنی فرد دچار خطا شده است واز قوانین الهی جدا شده است- هر ملتی قواین نداشته باشد این جامعه روبه هرج ومرج واختلافات داخلی سرانجام به سمت نابودی میرود- بحثی جامعه شناختی را در دوره ما غرب راه انداخته بود بنام اصل جامعه باز وجامعه بسته مثلا اسرائیل جامعه باز است چون همجنس گرایئی است- ولی اگر فردی از خانه اش که میخواهند تخریب کند ممکن است کشته شود اینجا جامعه بسته نمیشود بلکه ان فرد عرب جامعه بسته دارد؟؟- غرب این چنین است هرجا به نفع اش باشد مثلا تولید مواد مخدر این یعنی جامعه باز ولی اذان گفتن نباید باشد چون بضرر انها است واینطور القا میکند که اذان مخالف جامعه باز است--- خداوند منان میفرماید اگر منرا یاری کنید یعنی دین من را یاری کنید من هم شمارا یاری میدهم درتمام ابعاد که مهمترین انها- درمقابل دشمنان خدا وشما- است- .نمونه بسیار عظیم ان فتح مکه است .دراخر الزمان فتح جهانی است اولین موضوع شگفت انگیز است تمام گناه کاران بعلت جهالت مرد بخشش واقع شدن چه انها که واقعا بهسمت اسلام از روی دل وعقل امدند وچه بقول علی علیه اسلام از روی نفاق که عقیده جاهلی خودرا مخفی کردند مانندابوسفیان چنین بخش وعفو عمومی دردنیا وجود نداشته است- ونخواهد داشت این سوره قبل از ورود مسلمانان به مکه ناز ل شد وپایمبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم انرا میخواندند ومسلمانان هم میخوا میخواندند وبخوبی معنای ان روشن بود که اهل مکه مورد بخشش واقع شدند- اما جناب اقای سعدبن عباده ریس قبیله بزرگ –مدینه که از اصحاب کبار مدینه است وپرچم دست او است فریادمیز ند امروز روز انتقام است- هنوز افکار جاهیلت بر چنین فردی برتری دارد نسبت به احکام الهی ؟؟ وبعد می بینیم همین جناب اقای ابوسفیان درمکه فحشا وعیاشی راه میاندازد که ان جمع فداکار ومبارز وجنگی دوباره سست شودت نظر مسلمانان نسبت به اسلام ناب تغیر دهد وفرزند خلفاش در شام چنینن میکند که بعضی مستشرقین مافیائی انمام انرا جامعه باز مدنی نام گذاشته اند وامروزه دررسانه های غربی ملحد همین موضوع که ایرانیان تفریح ندارند ورقص ممنوع است یک جامعه بسته اصول گرا است وجامعه باز نیست- نکتهجالب این است که میفرمیاد- فسبح بحمد ربک- پس باید را سپس گزارنه پرودرگارت را تنزیه کنی یعنی خداوندمنا در احکامی که میدهند عیب ونقصی نبینید – پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کهمداوم خداوندمنن درهمه ابعادتنزیه میکند این بعنوان به دیوار میگویم که درب بشوند است که مردم جاهل انرا درک کنند بیش از بیست سال است- که نبرد حق وباطل وجود داشته است وخداوند منان بقول عرفا مداوم تجلی کرده است درتمام ابعادوبقول امروز یمداوم کفر وحق بهم پیام دادند ولی کو ان عقل که ارزیابی کند وتاریکی از روشنائی- اب تلخ را از اب گوارا-راست ار از دروغ- فتنه را از هدایت تشخیص دهد متاسفانه - غرب درتبلیغات جلوتراز مسلمانان است – حضرت علی علیه السلام میفرمیاد تبلیغات کفر مانند حرارات خار میباشد شعلهای شدید میز ند وسپس خاموش میشود وباان نمی نمیشود گرم شد ویاغذا پخت- ولی ایمان ناب ماندهیزم کم چربی است مداوم با اتش ملایم میسود که دودهم ندارد وهم یشو غذا پخت وهم میشد گرم شد این تبلغات اسلامی باید باشد ودست تبلیغات کفر ونفاق راباید روکرد وبست در رجم جمره سه شیطان بزرگ تبلیغات غرب باید رجم کرد که مردم بخوبی درک کنند مردم بیادبدنبال کشف حقایق ایمان وکفر باشند نه انکه بیطرف باشند ویا فریب بخورند چناچه پس از اگاهی داه شده اگر انجراف پیدا شود وانگاه عذاب الهی شدیدخواهدبود امید است دراین جهت کارهای جالبی رخ دهد- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است درگیری ایران وگرجستان-قبل ا ز نوشتن این مقاله- من تحلیل خودم رادرذهن خودم مرور کردم به این نتجه رسیدم که بقول سفیر گرجستان در تهران سیصدوپنجاه هزار مسافر یراین به گرجستان درسال درحدود 400 واندی مورد باز خواست واقع شدن طبیعی است کشور گرجستان وغرب با افراد کمی لا ابالی کاری ندارد- با افراد خاصی برخورد میکند واز طرز کار مشخص بودواقعیت رادقیقا شفاف بیان نمیکند یکنوع موش مردگی که از تکنیک های کشورهای غربی دارد استفاده میکند جهان سوم از خوداش متاسفانه درکوهوشی ندارد گرچه کشوری مانند گرجستان که تمدن بسیارقدیمی است حضرتاستادمعزز مرحوم ایت الله حائری عزیز رحمت الهعلیه – میفرمیاد- استعمار یعنی تعطیل فکر- نه به ان معنا که اجازه ندهند شما فکر کنید- بلکه به ان معنا که- فرصت ندهند- شما فکر کنید—استعمار نو- استعمار رسیدن به جواب قبل از رسیدن به سئوال است- جناب اقای ترامپ- باروش جدیدی میخواهد هژمونی امریکا رادرجهان پیش ببرد- ونمیتواند شاهد باشد که درامریکا اتشفشانی میشود- درگرجستان ارامش است وبدنبال یک ملیارد دلار دادوستد را به سه ملیارد دلار باایران بر ساند این یعنی اب کردن درخون اقای ترامپ است- به یک مجله گرجستانی رفتم- مقاله ای درباره ایران وگرجستان نداشت- دریک مقاله دقیقا داستان لحاف ملانصرالدین گرچی ها از امریکا یادگرفتند که مردم راچگونه ساکت کند که بیان خواهم کرد وفرانسه به متخصصین گرجستانی سه ماه ویزا وکار میدهد وبرای پول دارهای گرجستنانی بشرط خرید موقتا ششما ه اجازه میدهد روز گذشته خان ریس جمهور خواسته بوداز یک کاخ قدیمی باز کند برای اولین بار گردان زن پلیس دران محل نقل مکان کرذده است ونرده گذاشته است وریس احزاب مخالف باعده ای پشت نرده ریس جمهوری هنوز عرق اش خشک نشده اعتراض به قوانین اساسی شروع شده شده است که سردراز دارد واز لا میله به پلیس گل میدهند وریس گردان پلیس به انها میگوید- اگر مرد هستید با ایشان کشتی بگیرید-کامل روش جدید اقای ترامپ به سبک گرجی درحال پیاده شدن است وخانم ها حقوق مدنی خودرا خواستار شدن هیچ چیزی با ارامش وگفتمان صلح مدارپیش نمی رود- در گوگل این عنوان جست وجو کردم- اتفاقا یک روزنامه بنام گرجی نو دریام مورد مقاله داشت- به تحلیل توجه کنید از زمان هخامنشیان تا سا سانی همیشه اروز های پادشاهان ایرانی فائق شدن بر خاور میانه بوده است وهم چنین جنوب قفقاز وبخش از اسیای مرکزی – جنگ سرد امریکا با ایران که دران تحریم غرب همیشه بعلت مسائل اتمی-برعلیه ایران بوده است وایران سعی کرده است پاسخ امریکا را در گسترش نفش خود درمنطقه داده باشد- لذا اقای ترامپ هیچگونه اهرمی که بتواند ایران رامحدود کند ندارد واز طرفی جریاناتی که امریکا برای ایران وترکیه وروسیه ایجادکرده است این سه کشور یک اتحادمثلت دادند- برای حفظ اقتصاد وقدرت ساسی ومبارزه با امریکا خاورمیانه وجنوب قفقاز وبخش از اسیا مرکز ی با بخش عمده- برای رسویه که همیشه رقیب سرخت منطقه است وتقشیم بعدی بین ایران وترکیه که جاه طلبی ایران سایه برجاه طلبی ترکیه افتاده است ونمونه ان مسل لوله کشن نفت اریان به اروپا بود که بهترین راه از گرجستان ویا اذربایجان انجام میشد ولی ترکیه جبران ونفت ایران از طریق ترکیه اروپا میرود وغرب میخاست از طرق گرچستان واذربایجان وارمنستان یک خط قطاربه اروپا کشیده شود ولی منفعت زیادنداشت وهزینه سنگین بود وخط قطارایران توانست کارامد شود ومابقیه ماجرا اصلا ایشان درک نمیکند که ایران به کمک همسایگان که مسلمان هم هستند ودتحت فاشار غرب واقع شدندومظلوم هم میباشند واین امریکا وغرب است درمنطقه تاخت وتاز میکنند چه ربط ی این مثلث به جاه طلبی دارد امدی است واقع کشور متمدن خودشان رانبازنند وفریب غرب فتنه انگیزرا نخورند وهمان معصمیت وشفافیت وعقل را ملاک قراردهند-انشالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99