سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-حضرت عالمی میفرماید- امام زمان علیه السلام که روزتولد اش چشن اسمانیان وزمین نیان است در نیمه شعبان نشان تعادل ومیزان است-همه درتورات وهم درانجیل وهم در اسلام امده است جهان در اخرالزمان  ئ دچار تفریط وافراط وتحریف میشود وبیشترین بحران دربیت المقدس  واطراف انجا ومنطقه است که شیطان بیشترین قدرت نمائی وزور خود را خواهد زد- یهود دچار بحران همراه با مسیحت انجیلی دچار بحران دربیت المقدس گرد خواهند امد و منطقه وسپس جهان را مریض خواهند کرد- ویک ناجی بزرگ بایکدست کتاب وباددست دیگر حدید(شمشیر)  بیت امقدس را نجات خواهد داد واین مرض را درجهان برخواهد کند وپاکسازی خواهد کرد- انشااله هرچه زودتر این نوروافتاب الهی طلوع کند- خلاصه بیانیه حضرات عظیم الشان ایت الله العظمی جناب اقای مکارم شیرازیرحمت الله علیه وحضرت عظیم الشان ایت الله العظمی جوادی املی رحمت الله علیه—ماضمن محکوم کردن شدید این جنایات تروریستی(عربستان)سئوال میکنیم- ایا عربستان موافق این اعمال است( هنوز هویت فرد را مشخص نکرده است؟؟!!)- اگر موافق نیست چرا جلوگیری نمی کند(مداوم غافلگیر میشود؟؟!!)- چرا دراطراف مساجد ومراکز شیعان نیروی حفاظتی نمیگمارد؟؟!!(چون انهاهم کشته میشوند!!9 چرا نسبت به شهروندانش این چنین بی اعتنا ست(چون خارجی هستند؟؟!!) ایا فقط توانائی دارند کشور اباد یمن رابه ویرانه ای تبدیل کنند؟(اجازه مشروع وشرعی از سازمان ملل وامریکا وحواریون ابن وهاب دارند)- میگویند: دولت عربستان ومفتیان حجاز این اعمال تروریستی را محکوم کرده اند-اگر چنین است پس چرا هنوز درکتاب های درسی انها نوشته شده:: شیعیان کافرند وجان ومالشان مباح است:"؟(زیرا حدیث اش صحیح است و استنباط اش حسن است؟؟!!)-چرا ریشه هایش را نمیخشکاند؟؟(چون خوداش هم میخشکد!!)-چرا سبب میشوند که اسلام با اعمال انها بدنام شود(منافع شخصی مقدم است؟؟!!و همچنین خادم الحرمین است؟؟!!)—باز از سوی دیگر ایا دبیرکل سازمان ملل درخواب است؟(خواب زمستانی شروع شده است؟؟!!9ایا مراکز جهانی حقوق بشر درخوابند(میترسند متهم بفساد میشوند؟؟!!)- اگر یک جاسوس رادستگیر کنند دادهمه بلند میشود امادربرار این جنایات عظیم خونسردند(زِیرا ایشان ضد تروریست است؟؟!!9- امید واریمبه لطف خدا وبه همت مردم منطقه ریشه این بیدادگری ها سوزاندهشود ومسلمین جهاندر امن وامان وبا محبت ودوستی زندگی کننند(بزودی حجت انها برمردم دنیا مشخص میشود ؟؟!!)ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته ازمقاله استادمعزز حضرت ایت الله نجم الدین طبسی- رحمت الله علیه والسلم-درسایت-www.basijtollab.ir-*چرا اهل سنت این رویکرد را نسبت به معاویه ندارند؟

عبد الرزاق صنعانی از بزرگان اهل سنت است ( متوفی 211) و شخصیتی است که بسیار مورد احترام اهل سنت می‌باشد، می‌گویند که منبر درس او بعد از پیامبر(ص) شلوغ‌ترین منبر‌ها بوده است، وقتی در درس ایشان، اسمی از معاویه برده می‌شد؛ می‌گفت : با بردن نام «آل ابوسفیان» هوای کلاس را آلوده نکنید «لا تقذروا مجلسنا بذکر آل ابی سفیان» ( شرح حال صنعانی در کتاب میزان اعتدال ) [8] و حمانی نیز که از علمای اهل سنت است می‌گوید معاویه پیرو اسلام نبود ، «علی بن جعد» هم نسبت به معاویه نظر مثبتی نداشته است از طرفی مدتها حکومت در دست معاویه بود و احادیث فراوانی در شان او جعل کردند و جالب است که «نسائی» و «حاکم نیشابوری» و «عینی شارح بخاری» و عسقلانی تصریح می‌کنند که «ما در مدح و فضائل معاویه حتی یک روایت صحیح نداریم»، معاویه خیلی پنهانی کار می‌کرده و هر چند روی کار آوردن یزید از بزرگترین جنایت‌های او بود، ولی از بزرگترین جنایات او کشتار شیعیان بود که ریشه اش به معاویه بر می‌گردد، در کتاب «الغارات» که یکی از نزدیکان مختار نوشته، آورده که معاویه گروه‌های ترور و جوخه‌های اعدام داشته که به روستاهای شیعه نشین حمله می‌کرده و شیعیان را می‌کشتند، ولی همه این اعمال زشت معاویه، پشت پرده بوده است. ولی یزید بر خلاف معاویه عملا تظاهر به فسق می‌کرد.

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سایت کومله( کمونیست چینی) اخیرا ازاقائی بنام اقای عباس منصوریان که درباره ایشان غلو زیادی کرد که من متوجه شدم سوادی ندارد-  جزو گروه های متعصب فسیلی سابق باپرداخت ادبی یک مسئله ایدولوژی است- قبلا درایران بلکه جهان سوم بعنوان مثال هم اکنون هند هم همین طور است تعدا دزیادی خبرنگار دیپلمه داشتند که من نمی دانم این انشا مسحور کننده از کجا اورده بودند چیزی غریب بودند اینان مثلا چند مطلب وقوانین ساده جامعه شناسی غرب که مال پنچاه سال گذشته بود که درغرب به انها مزخرف گفته میشد با یک انشا بافتنی خوداش چیزی غریب که باسیاست روز هماهنگ شود ایجاد میکردند من بر ای ترجمه یکی از مقالات به بخش فارسی دانشگاه لندن رفتم که البته درلغت وگرامر من را کمک کنند من پرسیدم این مقالات رابرای چه تنرجه میکند البته کل روزنامه ایران راترجمه میکردند بلکه کل جهان فرمودند بودجه ان دولتی است ولی مابر ای دانشجویان دکتری استفاده میکنیم یافارسی میدهیم انگلیسی کنند ویا انگلیسی میدهیم فارسی کنند- من گفتم منقبول دارم که مقالات سیاسی اقتصادی نه تنها مزخرف است بلکه گمراه کننده است زیرا خودم دراقتصادشیراز وشهرستانها کار میکردم جزو تفریحات من بود که غربیان به دانشجویان خود یادمیدهندوهمچنین درباره توجه جوانان اسلام  ومداحی وشاعری- ودرانگلستان هم شروع کردم چون سرگروه من به اموزش وپروش علاقمند بود من هم در این باره با ایشان که تجربیاتی داشت همرا ه میشدم-ایاشن ناراحت شدند وفرمودند وفتیکه من میگویم همه ان مزخرف است  پس مزخرف است چنین مطالبی درجامعه شناسی نداریم از خوداش بافته است- البته اقای عباس چون ایران – ایران سابق نیست سعی کردم مخالفین مارکس هم مطرح کند ولی فرمودند یک جمله طلائی ما درمقابل تجدیدنظران ایستادگی میکنیم وبی سوادی خودرا نشان دادند از پایان قرن نوزدهم سرعت تغیر شروع شدت کرده است که امروز یک رشته از رشته دیگر اطلاعاتی در حد اطلاعات عمومی دارد ودارند کوشش میکنند که مردم ظرفیت تازه پیدا کنند وبا تغیرات هماهنگ شوند که کاری بس دشوار است هیچ قدرتی نمیتواند جلوی تغیرات بگیرد وتغیرات اگرنباشد مگر جامعه به همراه دارد درثانی ایشان فرمودند علت شکست سوسیالیسم یک اختلافات وحشتاناک بین انها بود که متضاد یک دیگر بودند البته این یکی از عومال است وایشان از عوامل دیگربی اطلاع است چرا غرب کمونیست رابه گرد گذاشت- بر ای انکه درهرشته ولو دکراسیون بانک فرد میتوانست ساعتی یکصدهزاربگیرد تا مقاله را دراین باره بیان کند ژاپون که درحقیقت غول جهان است به همین علت رشد کرد سوئد که عقب افتاد به همین علت است جریان مفصلی دارد کهبا شرح من متوجه قضایا میشویم سی سال فردی کار کرده است البته نابغه بوده است که یکی از جریانات بانک رابهتر کند وپول نجومی گرفته است ژاپون از انگلستان ان تکنوولوژی خواستهاست به ژاپون ندادند- چرا روس ها کشف نکردندوچینی با تمام کوش درمراحل اولیه هستند- پس شمااز بسیاری مطالب بی خبر هستنید- ایاشن خواسته است مشکلات عقلی دیالکتیک بازرنگی برطرف کند- اولا ایاشن میفرماید مارکس گفته است کمونیست نیاز مند انقلاب نیست سرمایه داری قدرت رابهک.منیست خواهد داد پس چرا این چنین نشد  وجالب ان است که کمونیست به دگم معروف شدند زیرا به ایده هادی بسیار پیشرفته است توجه ای نمیکنند درست مانند مذاهب اسلامی غیر شیعه خیلی جالب است که بیان میکنند که اسلام به هفتادوسه فرقه تبدیل میشود وهرکدام اندکی از روایت  هارابلد هستند وبه دیگر روایت اعتنائی ندارد وهمه فکر میکنند بدون دلیل منطقی که دین ناجی هستند ودربرزخ از انها دلیل خواسته خواهد شد- وکمونیستها دقیقا همین طور هستند درحالیکه حتی درمذهب هم تغیرات است وبیشترین تغیر پس از ظهور امام علیه السلام خواهدبود جناب اقای عباس میفرماید- از جناب اقای مارکس سئوال شد تز سرمایه دار بعناون تز- وکارگر بعنوان انتی تز- درسنتز چه خواهد شد- جواب دادند که بر اثر جبر  باهم باقی میمانند- درحالیکه جناب اقای مارکس میفرماید تز درسنتز دیگر تز نیست وانتی تز درسنتز دیگی انتی تز نیست یعنی نه مالک میماند ونه کار گر پس چه میشود چگونه میشود که سنتز  همه اش کار گری میشود این امرتنها با ازادی امکان پذیر است که به هرشکل امکان پذیر است جناب مارکس تصور میکرد که هیدرژن دراب غیر هیدروژن میشودوا کسیژن دراب غیر اکسیژن میشود نمیدانست که هیدروژن واکسیژن دوباره از اب جدا میشود ایشان فرموده است این جهان راماده ساخته است خدائی درکار نیست حقیر معتقد است که انسان میتواند دراینده از ماده هیدروژن را بسازد ولی علم بسیار پیشرفته وتکنولوژی بسیار پیشرفته میخواهد ودر زمانی که ماده درشکل اولی خوداش است چنین خصوصیاتی ندارد که هیدرژن بسازد وهمه انبیا گفته اند این جهان از عدم توسط خداوندمنان ساخته شده است شناخت خداوند منان وشناخت روح غیر مادی کاری زیادپیچیده نیست- بر ای اثبات عدم وجود الهی یک کتاب درحدفصاحت وبلاغت قران بیاورید اگر کمونیست هادرشرق زیاد گونه گونه نشدند بعلت جبر حکومت بوده است وبا ازادی خواهید تغیرات زیادی ایجادخواهد شد که خود شما سردرگم خواهید شد بهترین راه رسیدن به دین ناب الهی است-نکته اخر فرمودند که عالم بیسواد درحوزه قم؟؟!! فرمودند شمانمیتوانید تعمیم عقلانی درعلوم تجربی بدهید مثلا تمام اب ههای دنیا از هیدروژن واکسیژّن باشد ایاشن ان حجناب مسخره کردند درحقیقت خودرا مسخره کردند همچنان استادعظیم الشان حضرت شهید دکتر ایت الله مطهری رحمت الله علیه واله والسلم فرمودند اقایان کمونیست شترمرغ باز ی درمیاورنند اگر ایر اد به فلسفه اقایان بگیریم میگویند ماتجربی هستیم وپیشرفته تصور میکنند که تجربیات نشان پشیرفت است وفلسفه نشان عقب ماندگی واگر به تجربه انان ایرا گرفته شود میفرمایند وما فلسفی هستیم سرانجام میفرمایند ما ازتجربه به فلسفه رسیدیم که بیسوادی خودرا اشکار میکنند تجربه تا زمانی که نمونه هاتجربه کرده است حق اظهار نظردارد وبرهمان اساس حق دارادبر این نمونه ها قانون بسازد نه بیشتر تعمیم عقلانی دادن کارعقل است نه تجربه ونه فلسفه خارج شده از تجربه استوهنوز ایشان به این درک نرسیده است- بیادخداوندمنان را شاکر باشد کههنوز درقید حیات است ومیتواندمعلومات خودرا اصلاح کند انشالله چنین خواهد شد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای کامرون نخست وزیر انگلستان که بیشک معتقد است که قوانین اسلام خشن هستند را درمیدان  پی گادلی هخار حمایت از حکام ظالم وغالی بحرین وعربستان فقط هشتاد ضربه بزنند اثراش بیشتر است یا سی سال درسیاه چال لندن درحبس باشد- جناب اقای عقیل هاشمی از سایت چپ اندر قیچی کلمه میفرماید تقلید راقبول ندارم چون بردگی است پس چرا شمامردم رابه تقلید از بیانات خودترغیب وتحریص میکنید شما اول میبایست شیخ السلام بودن ابن تیمیه وابن وهاب را اثبات کنید که قدرت استنباط  وعلوم ناب اسلامی رابخوبی از عهده بر میایند وسپس از شماهم به همان درجه رسیده باشید نه انکه از انها تقلید کنید انهم هوائی واز روی شکمی-اقلا افرادی رابیابید که به این درجه رسیده باشند وسپس شماز انها تقلید کنید یا استدلال انهادوباره استدلا کنید وبه سئوالات پاسخ دندان شکن بدهید که من تصور نمی کنم درحیات تان به ایندرجه نائل شوید الله اعلم!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سایت کلمهجناب اقای احراری دم از دفاع از حقوق اهل سنت میند وجالب انکه وهابی راهم داخل   میکند؟ اولا تمام ایرانیان عزیز ومحترم هستند مگرانکه تحت تاثیر غربیان واجانب فریب بخورند وهابیت  را باید جدا کر جاسوسان وادمکشان غرب هستند ومتاسفانه بیشتر جوان اهل سنت مستضفف فکری هستند وزود افراطی میشوند وبقول خودشان غالی میشونددرجنگ مقدس هشت ساله رهبر مذهبی اقایان برکلانشیکف نماز میخواند واز کومله کمنیست چینی ادم کشد حمایت میکرد ودیگرچه برسد به نسل جوان نا اگاه – اینهمه تفکیری اصلا نه درغرب ونه درکشورهای اسلامی موجونبود من اخیرا به این نتجه رسیدم که کار خودغرب است اینجوان سنی نا اگاه درغ6رب وکشورهای اسلامی با همکاری ایادی خود تشویق میکند وامکانات را میدهد همن کار را اوائل انقلاب درایران کرد یکی از دوستان من کهباهم دریک گروه انقلابی قبلاز انقلاب کار میکردیم وایشان بر ای مدتی- ریس سپاه شیراز بود ومن را بعنوان کمیته رهبری انتخاب کرده بود بیان میکرد ساواک شیراز راب ه کرمانشاه فرستادند وساواک تهران به شیراز فرستادند که قوی ترین ساواک ایران بود وال کرمانشاه رابه تبریز فرستادند که جوان خام سازمان دهد پول دهد واسلحه بدهد وتعلیم بدهد بعناون دفاع از حقوق بشر با رژیم وارد جنگ شود همین کار  غرب با وهابیت واهل سنت ناگاه میکند- دقیقا اسامی امهائی به وهابیت متصل شدندوتکفیری هستند  غرب دارد وحتی سوابق انها رادارد ومثلا میداند سه بار اسپانیا امده است ورفته است وشغل اش را درسوریه میداند وتوسط مستشاران امریکائی به انها در اردن تعلیم داده شده است پرتاب موشک بر ای تانک وهواپیما تخصص میخواهد حتی پزشکان را تشویق میکند به جبهه تکفیری بروند وما باید درایران سخت مواظب این نیروها وبخصوص وهابی باشیم- نبردما با غرب یک نبرد ایدولوژیکی است که اذعان کرده است که بسیارسخت وطاقت فرسا است وتنها راه پیرورزی جنگ مذهب برعلیه مذهب است که پشت سرا مخفی شوندذ وانهارا الت دست خود کنند واخیرا از پیروز ی هم مایوس شدند فقط پیروزی نظامی باقی مانده است که نمیتواند ایدولوژی ناب را شکست دهد- دست به وحشی گری زده است که بقول یکمفسر چینی زیرپای خودرا میکند اقایان سایت کلمه از این وضعیت  غالی خارج شوید وگول سقیفه بنی ساعده رانخورید که بعدا سخت پشیمان خواهید شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سایت توحید وکلمه- بخش دوم- جناب اقای سجودی فرمودند مطالب دعای جامعه کبیره دروغ است که از امام هادی علیه السلام است- دلیل انکه- امام حسین علیه السلام نتوانست حتی به فرزند کوچکش اب برساند- چگونه میتواند مشکلات شمارا حل کند؟؟ وشیعه مانند دین مسیحیت ائمه اطهار علیهم السلام ائمه اطهارعلیم السلام اربابان مادن الله علیه تصور میکنند ویاشفیع میدادنند درحالیکه قران میفرماید افراد در قیامت فرد هستند ونه جمع لذا از امام حسین علیه السلام  درکنار ان نیست درانجا متوجه میشوند—اما جواب جائی که حکمت الهی است قضا وقدر بر اساس ان حکمت میچرخد وقابل تغیر نیست وامام علیه السلام مومن اول است انچه خداوندمنان میخواهد- طلب میکند میداند که حکمت عظیمی بدنبال ان است جناب عالمی میفرمودند که معاویه گفته است بنی امیه درتمام حلات وصفات بربنی هاشم بر تری دارد وتمام قبائل بر بنی هاشم بر تری دارند- دروغی را سرهم کردند تا مردم رابفربیند هیچ صفت ممتاز ی ندارند- این امر راخیلی ها باور کردند ودرعمل   باید  بطلان ان روشن میشد –که شد- ودر طول تاریخ هیچ نژادی وطایفه ای به گرد انان نخواهد رسید ولی بافریب جامعه را گمراه گردندودرطول تاریخ عقلا کم کم به حقایق پی بردند در دعای جامعه کبیره حضرت میفرماید که ما عامل باران هستیم ومانند ان دلیل  این است اگرجامعه مومن باشد خداوندمنان سهم خودرا بخوبی ادا میکند ونعمت هارا فراوان میکند بیادافراد از ان نعمت ها بهره بگیرنند مثلا خانه بسازنند وغیره وباران مفصل میاید ولی کشت وزرع کنند ولی اگر گناه کارشدند ورق بر میگردد تا حدی یک قطره اب هم داده نمیشود- دراینجا اگر باران داده شد بخاطر امام معصوم علیه السلام  است- دعا برا ی انکه به اجابت برسد شرایط دارد اولا بایدعقلانی وشرعی باشد- حضرت مرحوم ایت الله مجدالدین محلاتی علیه السلام- درمنبر فرمودند- که استخاره شرایط دارد بحث کردند مفصل بعد فرمودند شخصی امده پیش من که استخاره گرفتم که ریش ام رابزنم-خوب امده است؟؟ حال بزنم یانزم؟؟ یا مثلا مشروب بخورم خوب امده است؟؟ در دعا فرمودند صلوات بر پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم نباشد ان دعا مستجاب نمیشود وهرگز مومن حق ندارد- اعمال صالح خودرا برخ خداوند منان بکشد همچنان که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نکرد بحق علی علیه السلام پس از رعایت شرایط دعا بعنوان وسیله خداوندمنانرا قسم داد-تنها نام بردن از صفات خداوند منان وقسم دادن خداوند منان به صفات کافی نیست-دلیل اش را بعدا انشالله مفصل بیان خواهم کرد-اما انسان درقیامت فرد میاید بحث درستی است باز جناب حضرت ایت الله مرحوم مجدین محلاتی رحمت الله علیه این مطلب را روشن کردند-یک دانش اموز  سرکلاس درس میخواند کتاب است –استاد است- هم شاگردی است –معلم خصوصی است با شاگردان  جمعی درس میخواند- ولی درروز امتحان هیچ کدام انها نیستند خوداش تنها است ورقه مهم است نمیتواندبگوید فلان شاگرد به من غلط یاد داد ویامن غلط فهمیدم بخاطر فلان علت- ولی اگر نیم نمره کم بیاورد مدیر مدرسه به معلم محترم میفرماید ارفاق کن این همان شفاعت است هم فرد بودن راداریم وهو شفاعت را داریم باید شما قاعده جمع را بکارببرید- اما ایه ارباب مادن الله که درمسیحت بر ای کشیشانی که درجه پاپی داشتند گفته میشد بر ای ائمه اوردید شما مسلم مسائل فقهی بهتر از من بلدهستید قران نفرموده لا ارباب- یعنی کشیشی نباشد پس دین چگونه یادگرفته میشود فرموده ان کشیشانی که بدروغ میگویند حضرت مسیح خدا است انها مادون الله هستند ومورد تائیدنیستند وهرجا فرد روحانی که مورد تائید بوده است خداوندمنان ازانها اسم برده وحمایت کرده است-  به حضرت موسی علیه السلام وحضرت عیسی علیه السلام درقران دقت کنید از حضرت موسی علیه السلام اب  تهیه من  ابر بیاور که سایه بی اندازد غذا تهیه کن که شش مورد است وحضرت موسی علیه السلام انجام میدهدقران بلافاصله میفرماید کارمن بود حضرت عیسی علیه السلام هم همین طور وائمه علیهم السلام همینطور است- ولی درطول تاریخ ائمه اطهار  علیهم السلام هیچگونه خصوصیات خاصی رابرای ایشان قبول نکردند  وحتی ان عظمت هارا بایکوت کردند که مسائل شرعی هم از انها نپرسید دلیل اش تعداداندک حدیث از امام حسن علیه السلام  وامام حسین علیه السلام وامام جواد علیه السلام ببعد وافراد معلوم حالی را مشخص کردند من جمله ابوهریره وامام المونین عایشه حتی معاند درجه اول مروان بن حکم تعین کردند  کهایاشن فرمودندمنچیزی بلدنیستم معاویه گفت پس افراد به سمت ام المومنی سوق بده ودوماه نزد ایشان فقه رابیاموزد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- فریب های های سایت توحید وکلمه- اقائی به ظاهردر مشهد که بلند گوی دائمی اقای دکتر مولازاده مجتهد است که صدهانفر را ئهابی کردم- میفرماید یکی از استدلال های من این است که- چرا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضرت علی علیه السلام را باخود به غار نبرد ودرجای خود خواباند ولی جناب ابوبکر را باخودبرد  دلیل ان است که جناب اقای ابوبکر بیشتر به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کمک میکرد تا علی علیه السلام؟؟  خوابیدن حضرت علی علیه السلام درجای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بقدری کار عظیمی بود که تنها از حضرت علی علیه السلام چنین کاری برمیامد ونه دیگرت چون همه میدانستند ان شب میخواهند حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم را بکشند ونمیدانستند که چه اتفاق دیگری ممکن است رخ دهد- جناب اقای ابوبکر که ان شب  به خانه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد نیامد کهجای ایشان بخوابد امد کهدرخانه باشد از قضایا مطلع نبود البته میدانست که اوراهم نخواهند کشت چون ریس  قبیله –تیم- بود – ایه درعظمت علی علیه السلام نازل شد که عظمت کارا بخوبی روشن میکند- اما جناب اقای ابوبکر یک فردترسودرحالیکه درغار دید چه اتفاقی افتاده است وعنکبوت امد تارچندلایه بسرعت برق بافت ونسیمی از کنار برکه اب شن مرطوبی به ان پاشند وکبوتر یدبلافاصله لانه کرد وجوجه اورد باید درک میکرد همین مقدار کافی است وگرنه خداوند سنگی راغلط میداد جلوی غار را میگرفت تا افراد دید که کسی افراد ی درغار هستند وحشت کرد چنین شخصی چه کمکی به پیامبر اکرم صلواته  علیه واله والسلم میکند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دراین مسیر معجزات زیادی را به ایشان نشان دادکه ان جناب اول باتعجب نگاه میکرد تااخر عمراش در شک بود درکتابی خواندم حضرت فرمودند به ایشان برو  واز لب دریا ماهی بگیر خیلی تعجب کرد ولی اخر رفت متوجه یک ماهی خوداش را بخشکی میزند ماهی را  راحت گرفت وبه حضرت صلواته الله علیه واله والسلم داد ماهی دردست حضرت بخوبی پخته وسرخ شد ودرسفر پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به فراز کوه میرفتند وبه ته دره هائی که سنگ های خشن وناجورداشت ولی شترها هیچگونه رنجی به انان نمیدادند بسیار راحت بودند مابقیه درپست بعدی


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99