سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نیت در اسلام بسیارمهم است به اصطلاح استراتژیک است-قران داستانی دراین موضوع دارد- یک خانواده فقیری بودند.پسران این خانواده قدرت حتی اجاره کردن یک زمین کشاورزی کوچک هم دران ابادی نداشتند- لذا مسافتی به سمت کوهی ضخره ای رفتند وگفتند با ر الها مااین کوه را ابادمیکنیم اینجا کم باران است شما باران بر ان مداوم قراربدهد- ما علاوه بر مالیات الهی به فقر راهم تاانجا که میشود کمک میکنیم- خداوندمنان جل وجلاله الشریف هم بران مداوم داد وهم افات رانابودکرد وانها مداوم به پیمان خود عمل کردند وخداوند منان به پیمان خود عمل کرد- تا باغی عظیم واین باغ خاصیت ش این بود که زودتر از دیگر باغ ها به ثمر می نشست وفقر ا مداوم زیادتر میشدند شبی برادر بزرگتردوبرادر دیگر بیدار کرد که مابیاد زودتر برویم ومیوه هار بفروشیم وبه فقر چیزی ندهیم تا سود ما زیادتر شود برادرکوچک تر فرمود خداوند منان به پیمان خود عمل کرد وما نباید پیمان شکنی کنیم فقر زیاد میشو.د میزان میوه ها زیادتر میشود درطول را چند بار برادر بزرگتر نصیحت کرد برادربزرکتر فرمود ما مالیات الهی میدهیم وچیزی که مندرک کردم این طبیعت وفطرت کوه این استکه این خاصیت دارد وتازگی من این مطلب را کشف کردم-بر ادر کوچکتر که مطالعاتی داشت فرمود این پیمان شکنی سرانجام صاعقه عذاب راخواهد اورد وپشیمان خواهی شد واز خر شیطان پائین بیا وقیتکه به باغ رسیدند با کمال تعجب دیدند درختان بقول عالم معزز چون تیر چراغ برق روی زمین افتاده اند وریشه انها درخاک نیست فهمیدند اول زلزله عظیم امده است واین درختان رابه هوا پرتابکرده است وبعد صاعقه زده است ویک خط خاکستر باقی مانده است- جناب اسرائیل من دست شما در سوریه خواندم شما اغاز گر جنک فلسطین ولبنان بودهاید وحقتات بیشاز ان بوده است حالا دارید تلافی بیشاز صدبرابر میکنید- والقاعادههم باید گول غرب نخورد که حکومتی برای انها درپاکستان وبخشی از افغانستان درست خواهد شد ودرضمن هم بداند جنایات راتطهیر کردن وبه توحید وصل کردن به این سادگی نیست-!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی بابرادران اهل سنت- بحث قیاس- قیاس یک بحث عقلانی است- اما د رفقه الهی که بر دارن اهل تسن بقول عالمی هشتاد مورد از ان کاربرد گرفتند گاهی درست از در می اید وگاهی غلط- مثال یکی از اساتید را بگویم- فرض کنید دوساعت یک مارک را ازکارخانه گرفتیم یک روز دراب گذاشتیم این ساعت در داخل اش مقداری زنگ میزند ومثلا ساعت اولی پنج دقیقه کند عمل میکند ساعت دوم قطعا چنین است زیرا اطلاعات پایه ویا مبنا یکی است ولی دوساعت بادو مارک مختلف را همین ازمایش کنیم یکی ممکن است بطور کلی از کار بیفتد ودومی پنج دقیقه کند عمل کند ویا ساعت اولی هچگونه اسیبی نبیند وساعت دومی پنج دقیقه کند عمل کند زیرا اطلاعات پایه مختلف است اگر ما به تمام علوم وحی اگاهی کامل داشتیم قیاس کاربرد درستی داشت- مقدمه دیگر ماتصور میکنم که در زمان جناب ابوحنیفه مردمان ساده لوح بودند این چنین نیست ولی مشکل درجای دیگری است- مقدمه دیگر یکی از علما فرمودند که امام صادق علیه السلامکه فرموده اند شریر ترین موجود در زمان خودشان ابومنصور دوانقی است یعنی از شیطان هم شریر تر است- به نظر حقیر مسئله باید به این سبک باشد که از جناب ابوحنیفه شاگردانش سئوال کردند- فرض کنید ماباید به یک وادی برویم که بسیار راه اش از اینجا دور است در وسط راه جز سگ وخوک حیوانی نیست ماباید چه بکنیم ایا میتوانیم از سگ وخوگ استفاده کنیم ایشان گفته است بله میتوانید گفتند چگونه انهار بکشیم ایا هرطور کشتن جایز است ایبشان فرموده بله جایز است وبهتر است که اگربتوانید انهارا ذبح کنید گفتند ذبح برای حیوانات حلال گوشت است ایشان بر اساس قیاس فرمودند ذبح یک حکم مستقل است حکمت دارد پس ثواب دارد روه به قبله کردن همینطور تا اخر- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دلبر ان است که اسمه من سمائ تنزل


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ظریفی میفرمود- که حضرت عزرائیل علیه السلام به حضرت حق جل وجلاله الشریف فرمود- که مردم فکر میکند که راسا برنامه ها طرح ریزی میکنم وگله مند هستند حضرت حق جل وجلاله الشریف فرمودند نگران نباش من بزودی طرحی را پیاده میکنم که هرکس توسط اشتباهات خوداش مرگ خوداش را رقم میزند-


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم—گفتمانی با رهبران خط ناتو درمنطقه-نزدیکی با اسرائیل وامریکا- خط ویسکی وکاباره استراتژیک خواهد شد یک ساعت وربع نماز وقران خواندن ربع ساعت هم ویسکی باخورد وربع ساعت به سمت بیت المقدس بایدنماز خواند- سرانجام هم استراتژی سیاست فرماندهی ستادی مشترک سیاست شاه ملعون ایرن خواهد تا سیاست جناب رجب طیب اردوغان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نکاتی از نبردبین ارتش سوری وحزب الله با شورشیان- سوری- نبرد بصورت یک رالی جنگی درامده است که گروه های متعددی از موافق ومخالف دران شرکت دارند که گروهای مخالف حکومت سوری را القاعده وگروه های موافق حکومت سوری لبنانی را حزب الله حمایت میکند- ونبرده ا باشدت مرگ ادامه پیدا میکند- نیروی ها  حزب الله وطرفداران انها از دره بقاع شروع میشود که مرکز فرماندهی عالی حزب الله درانجا مستقر شده است وهمچنان تا مرز لبنان وسوریه واطراف کوه های جولان کشیده شده است- هیچ نیازی به ریسک کرد سوریه به وارد شدن به لبنان بر ای درهم کوبیدن نیورهای القاعده که اخیر ا دستهای بنام جبه النصر نیست که بین مرز سوریه لبنان در طرف اش مستقر شده است-حزب الله باید با دو استراتژی جنگ کلاسیک وچریک بجنگد- خیلی زود نزدیک نشود- بلکه الگوی استقرار وحرکتی دشمن را درک کند از راه دور اتش های دقیق روی ان اعمال کند وعقب نشینی کند تا دوباره ان مستقر شود در زمانی که در ضعف قرار گرفت جنگ کلاسیک را عمده سازد ودرمقابل اتش دشمن نیروهای خودی را تقسیم کند وتحرکات زیادی بدهد تاز اتش دشمن رهائی یباد وسپس با تحلیل دقیق حملات چریکی وکلاسیک را شروع کند- حزب الله موشک های مخالفن رابه بعلبک رصد میکند وسعی میکند با جنگ الکترونیکی انرا مختل سازد وتلفات طرفدارااقاعده غالبا بالا است- وبر اندازی حکومت سوریه برای انها بسیار گران تمام میشودلذا مخالفین سوری حزب الله را تهدید کردند که پایگاه های انهارا با موشک مورد اصابت قرار خواهند داد واز جنایت های مخالفین حکومت سوری ان است که تعداد از مردم رابه دام میاندازنند واجازه فر ار نمیدهند وانها مورد اصابت گلوله واقع میشوند وهیچگونه خدماتی هم به انها نمیدهند ومداوم از جوامع بین الملل تقاضای کمک دارند وچون میدانند که بیشتر این جوامع بخصوص انگلیسی ها طرفداران انهاهستند از ریق انها سودهای زیادی بدست میاورنند لذا سوریه اجازه نزدیک شدن انها به داخل معرکه نمیدهد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحبسم الله الرحمن الرحیم- با تشکر ازبرادران- اگاه وهوشیار وانقلابی ترک-که انشا اله زحمات واقدامات شما به خواست الهی به نتایج دلخواه خواهد رسید واین برادرکوچگترچند درس به شما پس میدهد- ا- تهیه تراکت های سیاسی که تحلیل دقیقی از اوضاع داشته باشد به زبان ترکی وانگلیسی که دران اوضاع را بخصوص اطلاعات واخباری که دولت سانسور میکند بیان کنید وان دسته از ارتشیان بلند پایه  وسیاست مدارانی که در طرح های براندازی سوریه نقش اساسی دارند افشا کنید- ویک سری تراکت های بسیار بزرگ که حاوی همین مطلب است درقاب چوبی نازک وشیشه دار که لبه حلبی برای حفظ از باران دارد تهیه ودرخیابانهای اصلی تظاهرات به فاصله بیست قدم به دیوار ها بزنید- از شعار اسلامی زیاداستفاده کنید ودربالکنهای که روبه پاسخ دهند واز مردم بخواهید که نفرت خودشان رابه شورشیان سوری وطرفداران انها به هرنحو که تشخیص میدهند ابراز کنند- واز ارتشیان فرهیخته ترک که مخالف جریانات هستند حدا کثر استفاده را بکنید- ودرمساجد ومحلات گردهمائی ها داشته باید وافراد را سازمان دهید وبا پلاکارد وپرچم وبنر وشعارهای کوینده سیاسی هر دسته به جمع تظاهرات بپوندد وبه این نکته هم تاکید داشته باشید- که الخائن الخائف- انشا الله پیروز خواهید شد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99