سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- امریکا باید بداند درلبه پرتگاه قرار دارد چناچه درسیاست اش تجدیدنظر 180 درجه ی انجام ندهد در ته دره خواهد بود- وامروزه درموقعیت عبدالله ابن ابی السلول قرار گرفته است واشراقات دور بقیع معزز حاکی ازان است امریکا بخوبی میداند که هرگاه سیاست درجلو قرار گرفت وپاسخ دندان شکن به ان داده نشد همه چیز را سرانجام متلاشی خواهد کرد امروزه ناوگان پنچم امریکا وضعیت تشریفاتی به خود گرفته است .کارائی خوداش را ازدست داده است ودرجالت خطر قرمز هر لحظه دراینده نزدیک ممکن است متلاشی شود- وحکومت های عرب دروضعیت عثمان هستند صلاح انان نیست که وضعیت معاویه را بخود بگیرنند که من انرا وضعین هندی به سبک یمنی نام گذاری میکنم وکم کم فلسطین عزیز هسته موج بلند انتشار کند قرار گرفته است بیخود نیست که القاعده استعفا نخست وزیر اسرائیل یا کشت اورا خواستار شده است انقلابیون نباید پراکنده گوئی کنند بایدسیستمی کارکند که ضعف سیاسی وکفر واثم کبیر انها بخوبی مشخص شود البته عربستان به علت انکه ده قیبله بزرگ وکوچک ازانها حمایت میکند استثنا است البته درکل جریانات مدتی طول میکشد که رسوبات افکار امریکائی پاک شود


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-درحدیث د اریم که در اخرزمان در دو گروه طفلانی خواهند بود یکی اربابان حکومت ودیگری دربین علما ودانشمندان اتفاقا بعداز رحلت سرورکانئات وفخر ادمیان ورحمت واسعه الهی برایشان تا ابد ببارد این جریان رخ داد وجالب انکه این طفلان مردمان را هشدار میدادند تا به علم ناب نرسید دم از بیانات ببندید وباید بسیار ملا شد تا سخنی فرد بگوید بقول استاد مغزز حضرت ایت الله شهید مرتضی مطهری رحما الله علیه واسعه فرمودند بیادبه یقینینات رسید تمام مشکلات از این جا سرچشمه میگیرد در انگلستانروشنفکران چپی هرکسی بخصوص انگلیسی ها که انها کاری به ایدلوژی ندارند مسائل یک مسئله فرض کنید بهداشتی سئوالی مطرح از اقایان سئوال میکردند شوروی در این مورد چه نظر دارد انها از مسکو سئوال میکردند بودن که بفهمند راست میگوید یا دروغ میگوید وچه مبنائی دارد چشم بسته می پذیرفتند البته انگلیسی ه میگویند دراین مسائل ازجهان بپرسید؟! وجهان یعنی امریکا تنها هلندی هستند که کاری به ایدولوژی ندارنند فقط روسها وامریگائی قبول دارنند البته با معیار خودشان هم میسنجند- روزی یکی ار رهبران خبره تحصیل کرده دانشگاه لندن توده ای به من میگفتد از این روشنفکران غربی نهراس چیزی بارشان نیست ایشان گفت ما قبلا یک کنفرانس گذاشتیم که نقدی بکنیم براحزابی که باشاه مبارزه میکنند یک اقای در حین تحصیل عالی هممیکرد اسم نوشته بود وتا انروز ایشان صحبتی نکرده بود ایشان امد سخنارنی کرد باجدیت تمام ومانند انگیسی ها به راست گوشه سقف نگاه میکرد وگاهی به گوشه چپ سقف کمونیستها وجبهه ملی ونهضت ازادی ودیگران را ببیاد انتقاد گرفت بقول ایشان با استراتژی وتاکتیک خاصی من هرچه فکر کردم دیدم تا انروز چنین چیزی نشنیدهام وهمه را کوبید بعد پایسان سخنرانی از ایشان سئوال کردم منبع شما چیست مداوم طفره میرفت( هنر ایرانی!) تا اخر گفت روزی رفتخ بودم دستشوئی عمومی که در انگلستان در خیابان هااست وقتیکه خواستم بیرون بییام دیدم کی خانم بازرس بسیار ناراحت است رفتم جلو گفتم دلیل نارحت بودن شما چیست ایشان فرمودند که من اصلا بااین نحو عمکلکرد سخت مخالف هستم چجه از لحاظ استراتزی وچه از لحاظ تاکتیک خود این محل ها میکرب را منتقل میکند واولا باید برای هر فردی کارت بهداشت تعیین کرد وبرای هرسری امراض دستشوئی خاصی درست کرد وبایددمواد ضدعفونی بصورت اتوماتیک بچرخد وافراد با حقوق خوب وتحصیل کرده که داخل دستشوئی دوربین باشد وراهنمائی کنند وتعلیم بدهند ومراقب باشند ومسئالی گفته بوده است منهم از ایشان الهام گرفتم البته البیته این الهام بدر حکومت امریکا وپیروان ایشان بدرد میخورد البته این اقا پیش ان خانم میرفت وجریان را میگفت ایشان حداقل راهمنائی های سودمندی میکرد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امروزه غرب تمام ذخیره های فرهنگی اش را مصرف کرده است وبسیاری از ارزشهایش را لوث کرده است وبرای اینده چیزی زیادی در ست ندارد- ونگاه اش به شرق است – عا انجا که مطالب ساده جناب بودا غرب را تحت تاثیر قرار میدهد که یک هشدار برای غرب است فیلوسفان شرق وعرفا ودرراس انها جناب مولوی میتواند به راحتی میتواند وارد دروس دبیرستانی ودانشگاه یشود واسلام گرچه دارای موج های کوتاهی مانند چهار زنی ودست بریدن دزد ومانند ان دارد که میتواند به ساحل غرب برخورد کند وبر گردذ ولی موج های بسیار بزرگ دارد که از ساحل عبور میکند که مقداری ازانها درکتب جناب مولوی شرح شده است- حق این بود که بعد از پیروزی جمهوری اسلامی درایران احزاب اسلامی ایران درکشورهای غربی نمایندگی میزدند ودر دانشگاه های معظم انجا دفتر داشتند وجریان اسلامی ایران را درانجا تبین میکردند اسلام یک حسن بزرگی که دارد میتواند عسل راموم اش پالا یش وزلال کند غرب دلخوش به شرقیهائی است که باطنی غربی وظاهری شرقی دارد مانند جناب بنی صدر وقذافی تا بتواند مکتب عوام پسندی مانند معاویه ورادیکال احمقانه ای مانند خوارج برای پرده دود درست کردن که حقایق علوی به گوش کسی نرسد ایجاد کند و- علی علائم نشان میدهد روزگار بیداری غرب وشرق ایجادشده است واین غرب است که مایل است پرده اهنین دور خهوداش بکشد وبقول یک ظریف ایرانی این باعث یک عقده فرورفتهای خواهد که تمدن جنجالی فرانسه را درسراسر غرب ایجاد خواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کتاب اسناد لانه جاسوسی امریکا-سند354 موضوع نظریات شوروی درباره ایران—متن- اخیرا وینودگرادوف سفیر شوروی دریک مهمانی شام نظریات بی پردهای درمورد دولت موقت ایران ابراز داشت- درواقع او تمام رهبران اصلی ایران را ملاقات کرده است همانگونه که امیر انتظام اظهار داشت": اگر یک در ببندید – اوبا یک پیشنهاد یا معامله در دست از در دیگری میاید:" برای انکه بگوید ما هم بلد هستیم درحالی چیزی زیادی نمیدانستند وبشدن نسبت به کشورهای پیشرقته عقب افناده بودند بخصوص امریکا که انها درگرد گذاشته بود- مسلمان یک ایه در قران است که که بصورت مطلق فرموده است قریب به این مضمون"که تمام نیازهای شما را خاک است:" نه نیازهای عصر حجر نه نیازهای عصر صدر اسلام نیاز های انسان نزدیک به قیامت با نوسعت دید واروزها البته بشرطی که عقلانی باشد وبقول انگلیسیها اشاره عطیم به زمین کرده است دوچیز را این انسان وظیفه دارد درحدطاقت واوج بفهمد یکی همین مسئله زمین است یکی تاا نجا که میتواند درعمق ": الله اکبر:" پیش برود البته بحث درشکافتن این دوموضوع بسیار کشاف است درهرحال زمین سقف د ارد ولا بسیار وحشتناک بال است ولی دومی درحقیقت سقفی ندارد وسرسوزنی پیشرفت در دومی از بالاترین ممکن شناخت وبدست اوردن یک محصول مادی بالاتر وشگفت انگیز تراست ودرحدی این انسان بالا میرود که حضزت جبرائل علیه السلام ازدیدن ابهت ان فرد درخود فرومیرود وتبدیل به گنچشگ میشود- ایرانیان سابق دربعد پهلوانی کار میکردند تقربیا تمام ملل سابق دراین بعد کار میکردند بهترین انها مغول هابودند ویم علت ان اعتقاد به پادشاهان که واسته زمین اسمان بودند وترس از خدایان درجنک با اعراب مسلمان وبخصوص زمانی که انها را اسیر میکردند عظمتی میدیدند که جرئت نگاه کردن به انها نداشتند از همین جا بدنبال علت انرفتند وبه نتجه مطلب هم رسیدند البته دستور اسلامی این است که 18 قسمت به دنیا برس و82 درصد به معنویت ولی دریک مدیریت دقیق اگر اعماشود دربخش دنیائی نیروهای عطیمی چون بکار گرفته میشود عظمت کار بالا است غربی ها بخصوص امریکائی به همین اشاره رسیدند که از لحاظ علمی هم درست است ومیگویند اتمها خداوند مدل های اسان وساده است تا ما خود مدل های عالی رابسازیم- متن- وینو گرادوف چهار بار حضرت امام خمینی رحمت الله را دیدار داشته است واو ایت الله رافردی بسیارپاک دامن معلیم به میل به گوشدادن –عجب- وفردی که به واقعیت سیاسی کشور وجهان علاقه کمی داشته وصف کرده است عجب – این نکته کلاملا نقشه استعماری که غرب وشرق برای اسلام عزیز طرح میکند نشان میدهد کاملا نشان میدهد که این بیچاره میخواهد کمونیست را بالاتر از اسلام قلمداد بکند روزی یک دانشجوی کمونیست ایرانی پیش من امد وگفت یک دختر خانم انگلیسی یک سئوال از اسلام کرده است من جواب دادم ولی خواستم از شما سئوال بکنم وان سئوال این است که جناب سلمان پا ک باانهمه علم ایا علم خوداش را کادو پیچی کردبود وچرا هیچ مشکل جامعه را مانند حضرت مسیح علیه حل کرده است حتی حضرت علی علیه السلام ایشان گفت حصرت علی هلیه السلام وسلمان پاک مقلد ایشان بودند بیشتر به ذکر معتقد بودند گفتم برای انکه اهل سنت ننوشتند ولی هر دخترک جوان یک مسئله چشم را میدانسته است بااب اوتاب ذکر کردهاند ایشان گفت شما بی انصافی کردی حضرات اعتنائی بدنیا نداشتند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کتاب اسناد لانه جاسوسی امریکا-سند354 موضوع نظریات شوروی درباره ایران—متن- اخیرا وینودگرادوف سفیر شوروی دریک مهمانی شام نظریات بی پردهای درمورد دولت موقت ایران ابراز داشت- درواقع او تمام رهبران اصلی ایران را ملاقات کرده است همانگونه که امیر انتظام اظهار داشت": اگر یک در ببندید – اوبا یک پیشنهاد یا معامله در دست از در دیگری میاید:" برای انکه بگوید ما هم بلد هستیم درحالی چیزی زیادی نمیدانستند وبشدن نسبت به کشورهای پیشرقته عقب افناده بودند بخصوص امریکا که انها درگرد گذاشته بود- مسلمان یک ایه در قران است که که بصورت مطلق فرموده است قریب به این مضمون"که تمام نیازهای شما را خاک است:" نه نیازهای عصر حجر نه نیازهای عصر صدر اسلام نیاز های انسان نزدیک به قیامت با نوسعت دید واروزها البته بشرطی که عقلانی باشد وبقول انگلیسیها اشاره عطیم به زمین کرده است دوچیز را این انسان وظیفه دارد درحدطاقت واوج بفهمد یکی همین مسئله زمین است یکی تاا نجا که میتواند درعمق ": الله اکبر:" پیش برود البته بحث درشکافتن این دوموضوع بسیار کشاف است درهرحال زمین سقف د ارد ولا بسیار وحشتناک بال است ولی دومی درحقیقت سقفی ندارد وسرسوزنی پیشرفت در دومی از بالاترین ممکن شناخت وبدست اوردن یک محصول مادی بالاتر وشگفت انگیز تراست ودرحدی این انسان بالا میرود که حضزت جبرائل علیه السلام ازدیدن ابهت ان فرد درخود فرومیرود وتبدیل به گنچشگ میشود- ایرانیان سابق دربعد پهلوانی کار میکردند تقربیا تمام ملل سابق دراین بعد کار میکردند بهترین انها مغول هابودند ویم علت ان اعتقاد به پادشاهان که واسته زمین اسمان بودند وترس از خدایان درجنک با اعراب مسلمان وبخصوص زمانی که انها را اسیر میکردند عظمتی میدیدند که جرئت نگاه کردن به انها نداشتند از همین جا بدنبال علت انرفتند وبه نتجه مطلب هم رسیدند البته دستور اسلامی این است که 18 قسمت به دنیا برس و82 درصد به معنویت ولی دریک مدیریت دقیق اگر اعماشود دربخش دنیائی نیروهای عطیمی چون بکار گرفته میشود عظمت کار بالا است غربی ها بخصوص امریکائی به همین اشاره رسیدند که از لحاظ علمی هم درست است ومیگویند اتمها خداوند مدل های اسان وساده است تا ما خود مدل های عالی رابسازیم- متن- وینو گرادوف چهار بار حضرت امام خمینی رحمت الله را دیدار داشته است واو ایت الله رافردی بسیارپاک دامن معلیم به میل به گوشدادن –عجب- وفردی که به واقعیت سیاسی کشور وجهان علاقه کمی داشته وصف کرده است عجب – این نکته کلاملا نقشه استعماری که غرب وشرق برای اسلام عزیز طرح میکند نشان میدهد کاملا نشان میدهد که این بیچاره میخواهد کمونیست را بالاتر از اسلام قلمداد بکند روزی یک دانشجوی کمونیست ایرانی پیش من امد وگفت یک دختر خانم انگلیسی یک سئوال از اسلام کرده است من جواب دادم ولی خواستم از شما سئوال بکنم وان سئوال این است که جناب سلمان پا ک باانهمه علم ایا علم خوداش را کادو پیچی کردبود وچرا هیچ مشکل جامعه را مانند حضرت مسیح علیه حل کرده است حتی حضرت علی علیه السلام ایشان گفت حصرت علی هلیه السلام وسلمان پاک مقلد ایشان بودند بیشتر به ذکر معتقد بودند گفتم برای انکه اهل سنت ننوشتند ولی هر دخترک جوان یک مسئله چشم را میدانسته است بااب اوتاب ذکر کردهاند ایشان گفت شما بی انصافی کردی حضرات اعتنائی بدنیا نداشتند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب انگلیس توجیه شما حتی مردمان عصر حجر راهم قانع کرد خود شما بهتر ازمن دلائل انرا میشناسید- بیجهت نیست که انگلیسیها مورد طنزو جوک اسکاتلندی واقع میشوند وبقول جناب اقای شکسپیر شماشخصیت خودتان مانند یک اطاق قصر بود وتصور میرفت که پراز جواهرات است با مشعلی رون کردید که یکاطاق که درروی میز ان پراز خون ودست بریده وتاج شکسته میباشد وشما به اواز مرغ سحر که هشدار میدهد توجه ای نمیکنید در طول دیپلماسی انگلستان این سنت تاریخی است که همیشه باخون تما م میشود بعد سعی میکنید به طریقی خون را بشورید وچناچه در مدارک دانشگاهی شما دروس اخلاق وقانون بشر وایمان به خداوند است لطقا نمره انرا پاک کنید یک نمره صفر بگذارید ومنظ روزی باشید که جنگ ل ها به سمت شما حرکت کند وهیچگاه بفکر این نباشید که مردمان جهان روزی برای شما دعای خیر کنند؟!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99