سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-( من ربکم فمن شائ فلیومن= همان که از جانب پرودگارت امد( حق است) که هرکس خواهد( به من واو) ایمان بیاورد- سوره کهف- ایه -18-- از القاب –اقا-خانم با اجازه سروران فاکتور گرفته ایم—جواد جعفری فسایی( سها)- ما شکوه زدوست قدر موئی نکنیم- او مقصد ماست – روبه سویی نکنیم- گویند ز دوست اروزئی بکنید- جز دوست زدوست اروزیی نکنیم—مسعود امامی- ای کاش که عمر من به فردا برسد- شاید خبری زتو به اینجا برسد- یک روز هم از عمر اگر باقی بود –بگذار دلم به این تمنا برسد- شاپور محمدی- چندی است که شب راسحری نیست مرا- از گوچه شادی گذری نیست مرا- گاهی دلم از عشق پیامی میداد- دیری است از ان هم خبری نیست مرا—محمد امین فصحتی( سینا) دیری است عبور بی هدف را مانم- در بحر پر از گهر خزف رامانم- از دوری جانکاه تو ای ایت عشق- یم وسعت بی ای وعلف را مانم- محمد حسن صمد پور—امروز هوای باد وباران دارم- سرمست- خیال چشمه ساران دارم- ای دوست بیا واین همه خرده مگیر- برمن که هوای کوی یاران دارم—احمد ده بزرگی- چون گوهرناب ابدارد سخنت- بیداری افتاب دارد سخنت- تا غفلت خواب بشکند در دل شب- پویندگی شهاب دارد سخنت—فیض شریفی- از کوچه عشق دم به دم میائی- لبخند به لب قدم قدم می ایی- تاپرشود از شمیم شعر ترم- باجاودی کل های ارم میایی-شاپور پساوند- ای عشق نماند داد وبیدادبسی- یادی زکسی نماند در یاد کسی- بیداردلان شب نشین میدانند- تنها تو در این میانه فریاد رسی-اسماعیل عسلی- ازچشم ترم خون جگر میخواهی؟- از دل دو سه پیمانه شرر میخواهی- بنشین و به یک نگاه مهمانم کن- اکنون که مرا زیر وزبر میخواهی- سید یوسف نگهبان- در سینه دلم اسیر پیمان که بود- گل زخم ترم زتیر مژگان که بود—این اتش جانسوز که دارم شب وروز- اری توبگو ز برق چشمان که بود—منصور اوجی- حالیست مراکه غمگساران دانند- انرا شهدای روزگاران دانند- وان کس که چو ما به دام عشقش افتاد- بر او چه گذشت؟ داغداران دانند-زنده یاد نصر اله مردانی- در این تن مرده جان دیگر ارید-تاریخ نو از جهان دیگر ارید- برشب زدگان خاک خورشید دگر- از سینه اسمان دیگر ارید—مهدی مباشر—هرچند جهان شب مدار داریم- از طاقت خویش انتظاری داریم- باشد که سپیده مژ ده وصل دهد- زیرا که به خورشید قراری داریم—دکتر سید محمد رضا خالصی- ازحنجره نسیم اوایم داد- چون نقش به پرده سحر جایم داد- تاچشم- گشود وبست با چشمه صبح- در ساغر افتاب دریایم داد- دکتر زهرا قائمی- فریاد درون سینه غوغا میکرد- گویی که دری دردل او وا میکرد- وقتی تنم از زخم یهودا میسوخت- ناز نفسش کار مسیحا میکرد—زنده یاد حاج عبدالعلی فصحتی- فارع زخود واز من ومائی نشدیم- ازاد زخوی خودنمائی نشدیم- از بهر حسین(ع) بر سر وسینه زدیم- گفتیم خدا! ولی خدایی نشدیم-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99