سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-ما چه در نزدیکی ظهورباشیم وچه نباشیم درست یک حادثه مانند واقعه ظهور درکمین ماست- جناب چامسکی تحلیل جالبی دارد دقیقا تاریخ حرکت دایره ای دارد همانطور که ابوسفیان بایهود وایدلوژی های فاسد متحد شدند واختلافات خودشان را برطرف کردند وبقول یک ساواکی بسیار خطرناک ملیونر تحصیل کرده فرانسه میابیست نوک یک پیکان برعلیه مسجد باشند وهمه راهم درایدهایشان یاری میداد چون تحصیلات در فرانسه داشت – غرب همانطور که جناب چامسکی فرمودند درشصت سال گذشته برای منافع خوداش واسرائیل به مدت شصت سال ازترور کردن ومخالفت کردن وکودتا کردن وهرنوع جنایت کوتاهی نکرده است حتی دربالکان برای منافع خوداش واردشد – وغرب نمیتواند با یارانه دادن تا ابد اقتصاد خوداش رابچرخاند امروزه بزرگترین منافع خوداش راازنفت درمیاورد حالا ایران وعراق این شرکتهارا با بحران روبرو کردهاند وامریکا وغرب هم نی توانند پشت درهای کاخ کرملین تقاضای کمک کنند وحتی به نفت اندونزی سخت محتاج خواهند بود لذا درزمان خطر ان فرنگ ایده ال ویلسونی را فراموش میکنند غرب نتوانست فرهنگ ناسیونال سکولار ناصر را تحمل کند وبه هیج وجه فرهنگ ناسونال رادیکال سکولار خاورمیانه را نمیتواند تحمل کند ودیگر از اسرائیل قدرت حفظ منطقه به نفع امریکا بر نمیاید واقتصاداش با بحران مواجه هخواهدشد نیروی نظامی عربستان به اردن میپیودند واردن به ظاهر به قدس میرود وارتش اسرائیل به او میپیوندد وازیابس نقطه ضعف سور یه وارد سوریه میگردد وبرای فتح چاه های نفت عراق وایران وارد جنگ میشود ما بیادلشگر قابل ملاحظهای دریابس داشته باشیم وارتش سید نصرالله حفظالله بخوبی نیرومند کنیم که از طریق یمن به کمک عراق برود وماهم به کمک عراق برویم بخصوص اردن توسط کمکهای امریکا به حیات خوداش ادامه میدهد منافع او هم درخطراست حتما شرکت خواهد کر د


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99