سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله ارحمن الرحیم-نظریتت شخصی است- ایه ولایت-یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ? ذَ?لِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا -اولى الامر: صاحبان دستور. سرپرستان. خواهیم دید که به امامان علیه السّلام تطبیق مى شود.

تأویلا: مراد از تأویل در اینجا عاقبت و نتیجه است. تأویل در اصل به معنى برگشت دادن از «اول» به معنى برگشت است.[1] – بنظر حقیر برگشتاز اول کمی درک اش مشکل است برگشت به اول است-درزبان انگلیسی- کلمه بنام- ریفرنس- یعند کتاب سند ومسند ومرجع یک علمی است واخرین مرجع را بایبل یعنی انجیل این علم است- کلمه ری فرنس- ری یعنی بزگشت – فرنس بهمعهای ایل وزیاد تکرار میشود ودرنزد افراد از عظمتی برخوردار است- ودارای قدرت زیادی است- درحقیقت به کتب فرانسه انزمان میگفتند فرنگ یعنی فرانک که نژادغالب فرانوسی است—درلغت عربی سرچشمه مهم است که ازعرب سئوال میکردند این جوی اب اسم چیست میگفتندسرچشمه اش نام اش این است—دراسلام وبطور کلی مذهب- دونوع حدیث داریم – درقرن دونوع مطلب کلی داریم- یکی قوانین است ودیگری حکمت ها استمثلا به ادر سهبر جواب بدهید وبه پدر یکبار ویعنی مادر حق اش سه برابرپدر است یابهشت زیر پای مادران است دین یهودنه تا قانون دارد - ب- قرانی وعربی –تسع وبی شمار حکمت –دارد- دهمی احتمالا این بوده است که دزد را نفی بلد نکنید- - مشکل-که ایجاد میشود وبه نزاع کشیده درقوانین است- خداوندمنان میفرماید باید به سرچشمه برگردید- یعنی ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) که از خود شما هستند اطاعت کنید، پس اگر در چیزی کار به نزاع کشد آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و خوش‌عاقبت‌تر خواهد بود.-میفرماید که خداوندمنان برای شما بهترینها وخوش عاقبت ها را میخواهد ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از خودشماه هستند ودلسوز شما هستند ولی هم سرپرست است وهم دلسئز است –ماننداولیا فرد حتی از خودفرد به خوداش دلسوزتر است-مشکل اساسی ولی بعدی است که انجناب هم باید چنین باشد- درقوانین به وحی مجهز باشد ودرحکمت به -علوم الهی مجهزباشد باز ان هم نوعی وحی است-چون درمراحل اول هست حالا افراد به هرحال ایمان اوردند-مانند فردی که تازه وارد پادگان میشود ویاوارد مدرسه یادانشگاه میشود خداوندمنان بارعایت صحبت میکند- زن وشوهر تازه ازدواج کرده است باید نسبت به هم بسیاررعایت وچشم پوشی کنند-اگر واقعا ایمان اوردید به خداوندمنان- وروز قیامت بیانات وحی برای شما بهتر است تاقوانین ساخت خودتان- ولی دربطن ان اشاره دارد-که اگرنپذیرید-درواقع نه ایمان به خدادارید ونه به روزقیامت- یک اصطلاحی است بنام شان نزول- ایات قرانی بعضی شان نزول ندارندقوانین ودستورات ومطالبهای موثر در تقویت دین وغیره هستند ولی بعضی داستان دارد یک مسئله پیش امده است این ایه بخاطران امده است- به ان شان نزول میگویند – دوتا بیشتر نیست بنظر حقیر شان نزول بردارن سنی ساختگی ومغشوش است وبرای حذف مقام ولایت علی علیه السلام طراحی شده است کرد راحذف کند- میفرماید دریک جنگی خالدبن ولید ریس لشگربود وجناب عمار یاسر جزو لشگربود به جبهه ای ارسال شدند جنگر رفت خالد فهمید شکست میخورد عقب نشینی کرد انها هم فرارکردندجزیک نفر که به اسارت جناب عمار درامد عمارخواست ایشان بکشد وان فرد پرسید دین توچیست انرا برای من شرح بده وایشان شرح داد وان فرد مسلمان شد- وعمار گفت تورا بخشیدم واموالت برای خودت- خالد به عقب پشت یک تپه رفتند- وگرد وخاک کرد یعنی بانیروی بیشتری امده است-وانهاهم همین کار کردند وجنگ بنفع خالد تمام شد وخالد گفت همه اموالرا میدهید ومیروید به اصطلاح غارت کرد درحقیقت غنیمت گرفت نوبت ان فرد شد-گفت عمار اینفرد بکش واموالاش غارت کند –ایشان فرمودند من ایشان شفاعت کردم هیچکدام انجام نمیدهم- ایشان زمانی کارتودرست است من تصویب کن ایشان قبول نکرد- اصلا قنان اسلام این است یکفرد مسلمان اگر اسیری را شفاع ت کرد ولوپناهنفر کشته باشد ازادمیشودونمونه در اسلام دارد که همه اصحاب تعجب کردند- هرد و نزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امدند- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمفرمودند به خالد کار عمار درست بوده است ورئی کردن به عمار که قبلا با ریس لشگر همفکری کن وسپس مطابق میل او عمل کند یعنی پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله  اوالسلم حرف خودرانقض کرد زیرا قبلا نفرمودهبود که میبایست بامن مشورت میکردید وتسلیم امرمن میشدید- امادرشان نزول واقعی درجنگ تبوک- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت پرستی زنان وکودکان منصوب کردید-؟ معلوم میشود خطری نبوده است ازجانب یهود ومنافقین-مسئله ای نداشته است – حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-درمقابل جمع شما از طرف خداوندمنان بعنوان ولی الامر شناخته شدید هیچکس در طول تاریخ پیلمبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بعنوان ولی الامر نبوده است همچنان حضرت موسی علیه السلام به هارون علیه السلام کههردو وحی یکسان میرسید ورهبر یبا حضرت موسی علیه السلام وحق دستوردهندگی نداشت زمانی که به کوه سینا برود بهحضرت هارون علیه السلام فرمود که شما چانشین من هستی اخلفنى فی قومى و اصلح؛-جانشین من ستی ودرنزاعات که یهودی ه بسیار باهم نزاع میکردند سازش ایجاد کند ونمایندگان رسول اکرم صلواتااه علیه واله والسلام درمباحات رایمیداند ولی درقواین اگربلد بودند میگفتند واگربلدنبودند از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سئوال میکردندودر ضمن فرمودند شما همان حکم حضرت هارون علیه اسلام نسبت به حضرت موسی علیه السلام رادارید حضرت موسی علیه اسلام زودتر فوت کرد وسپس پیامبر بعدی حضرت هارون

 علیه السلام بود- وسپس تصور میکنم حضرت یوشع علیه السلام بودخیلی فرق است بین حضرت هارون علیه السلام وحضرت علی علیه اسلام زنان مدینه مخصوصا پیرزن ها گفتند پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام داوان وپسرعموی خودرا اینجا گذاشته وجوانان مارا به جبهه برده است علی علیه السلام میدانستند خبری نیست شخصی سرجای خود گذاشتند وبه جببهه رفتند

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99