سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 

خانه     » مشکلات دین مسیحیت

    1389/10/26         17:24شناسه مطلب: 24612

مشکلات دین مسیحیت

به نام خدا
مشکلات دین مسیحیت رو لطفا به طور کامل توضیح دهید.

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
کاش معلوم می نمودید که مقصود شما از مشکلات دین مسیح (ع) چیست و کدام بخشاز این دین دچار مشکل شده است، در عین حالبه برخی از مشکلات دین مسیحاشاره می شود. در ضمنمشکلات مربوط به دین واقعی مسیحیت نیست ، زیرا ادیانالهی مشکل ندارد ، بلکه این امر مربوط به مسیحیت تحریف شده می باشد. مشکلات در عرصه های اعتقادی ، سیاسی ، اخلاقی و... وجود دارد ، منتهی بیشتر مشکلات این دین در عرصه مسایل اعتقادی است ، یعنی اعتقادات آن به گونهای است که با دین توحیدیهمسوی ندارد، مثلا در آئین تحریف شده مسیح باورعامه بر این است که : خداى پدر، خداى قادر و توانا است که آفریدگار آسمان وزمین و موجودات است . خداى پسر (عیسى ) در دست راست پدرو در بین این پدرو پسر، روح القدس قرار دارد(اب + ابن + روح القدس تثلیث). خداى پسر ازآسمان به زمین آمد تا انسان را نجات دهد و خود را قربانى این کار کرد. روحالقدس در اعتقادات یهودیان نفحه اى ازیهوهبود. مسیحیان این اعتقاد ازیهودیان به ارث برده اند. در باور آنان روح القدس گروهى از انسان هاىبرگزیده را رهبرى مى کند. برخى اعتقاد داشتند که روح القدس ساخته خداى پدر وپسر است . این باور کار را به اختلاف بین مسیحیان کشاند. (1)، این در حالیاست که این اعتقاد شرک محسوب می گردد و با آموزه های دینی همسویی ندارد . در اسلام حضرت عیسی (ع) به بنده و عبد صالح و پیامبر خدا معرفی شده است: «عیسى جز بنده‌ای نبود که ما به او نعمت دادیم . او را مثال و نشانه خودبرای بنی اسرائیل قرار دادیم (تا هدایت شوند).(2)
«من بنده خدا هستم که خداوند به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است».(3)
یکی از مشکلات این دین، تحریف کتاب آن است،یعنی آنچه امروز به نام تورات وانجیل در دست است، ساخته و پرداختهاحبار و رهبان و یهودیت و مسیحیت است. اناجیل موجود نوشته هائی است که در طی ادوار مختلف گذشته به دست افرادنوشته شده است و منشا وحیانی ندارد. در قرن چهارم میلادی امپراطوری روم کهدین عیسی را پذیرفت، از میان یکصد و شصت انجیل و رساله و کتب تاریخ که درمیان مسیحیان رواج داشت، فقط بیست و هفت کتاب و رساله را انتخاب کرد که بهنامعهد جدیددر برابرعهد عتیق قرار گرفت. در سال1046 میلادی انجمنمسیحیان کاتولیک هر گونه شک تردید در آسمانی بودن این کتب را تحریم کرد. (4)
همچنین یکی از مشکلات دین مسیح آن است که برخی مسیحیان تصور نمودند حضرتعیسی (ع) با آمدنش گناه همه انسان را پاک نموده است. آنان معتقدند چون آدمدر بهشت از درخت ممنوعه خورد و مرتکب گناه گردید و از جنت بیرون شد، اینگناه پدر دامنگیر تمام فرزندانش شد. بار این گناه بر دوش فرزندان آدمسنگینی می‌کرد تا آن که مسیح ظهور کرد . با خون خود آن گناه ازلی را ازدامان انسانیت پاک نمود. (5) در حالی که این گونه نیست ،زیراحضرت بهمنظور هدایت انسان مبعوث شد . بزرگ‌ترین عمل در توان انسان را انجام داد . خود را در راه انجام رسالت و هدایت مردم فدا کرد . همه دارایی از جمله جانشرا بر سر پیمان گذارد، ولی این بدان معنا نیست که وی فدای گناه دیگران شدهباشد.
همچنین یکی از مشکلات مسیحیت این است که آموزه های آن تضاد دارد، یعنی بادقت در مضامین کتاب مقدس به موارد بسیاری از تناقضات واضح و آشکار برمیخوریم که نشانگر وجود دست‌های جاعلان است که ناشیانه به این امر اقدامنموده‌اند. تضاد در محتوای این دین موجب گردیده است که عملا این دینپاسخگوی نیاز های مردم نباشد و مردم نسبت به آن بد بین شوند. آیت اللهخوئی بعد از ذکر تناقضات و مطالب خلاف موجود در تورات و انجیل و اثباتتحریف آن دو، می‌فرماید:
شگفت و تعجب از مللی متمدن و مردان عصر فضا و... است که این گونه خرافات رادر کتب عهدین می‌خوانند و باز هم به چنین مطالبی و بر چنین کتاب‌هاییایمان دارند . آن ها را وحی الهی و راهنمای آسمانی و راهنمای انسان‌هامی‌پندارند.(6)
در مجموع مشکلات این دین سبب گردید که دنیای مسیحیت با علم وتمدن مخالفتنماید . بعضی را به جرم مسایل اعتقادی و علمی شکنجه و برخی را به قتلبرساند. مهم تر از همه برخی مسیحیان به اسم دین جنایات هولناک را مر تکبشوند. کلیسا در دوره قرون وسطی و پس از به دست گرفتن قدرت از هر وسیله ودست آویزی بهره می گرفتند تا قدرت و اقتدارشان را حفظ نمایند. آنان بعد ازآن که مظلومیت چند قرن اول کلیسا را پشت سر گذاشتند، همان کلیسای مظلوم رابه کلیسای ستمگر و زورگو تبدیل کردند . کلیسای شکنجه شده شکنجه‌گر شد . جنگهای متعدد را راه انداختند . جنگ‌های صلیبی به وجود آمده توسط اربابانکلیسا نمونه ای از ستمگری است. این جنگ ها که در سال 1096 با فرمان پاپاوربان دوم آغاز گردید و تا سال 1291 م طی هشت مرحله ادامه یافت، به میلیونها تن از دو ملت اسلامی و مسیحی ستم روا داشته شد.
پی نوشت ها :
1.تاریخ ادیان ، عبدالله مبلغی ، ج2، ص738، انتشارات منطق ، قم،1373.
2. زخرف (43) آیه 59.
3. مریم(19) آیه 30.
4. عبد الله مبلغی ، همان ، ج 2، ص 747.
5 .همان، ص 745.
6.بیان ،آیت الله خویی،ج1،ص97 ، بی نام.

  • بازدید: 4332

 

*


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99