سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چکید هائی از مجله منجی ارگان بنیاد وموسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود سالام الله علیه کثیرا انشا االله- شماره -44- بیانه از گام دوم – رهبری عزت تمام- وکمالی عظیم رحمت الهی برایشان مستدام انشاالله-برای همهچیز میتوان طول عمر مفید وتاریخ مصرف فرض کرد- اما شعارها ی جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنی است—ان ها هرگز بی مصرف وبی فایده نخواهند شد—زیرا فطرت بشر درهمه ی عصر ها با ان سرشته شده است- ازادی –اخلاق- معنویت عدالت استقلال عزت- عقلانیت- برادری- هیچ یک به یک نسل ویک جامعه مربوط نیست- تا دوره ای بدرخشد ودر دوره ای دیگر افول کند –هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از اینچشم انداز های مبارک دل زده شوند- هرگاه دل زدگی پیش امده- از رویگردانی مسئولان از این ارزشهای دینی بوده است –نه- از پایبندی به ان ها وکوشش برای تحقق انها – متاسفانه انسان تحت تاثیر وضع موجود که هیگاه به کمال مطلق نمیرسد ومدوام باضعف دست وپنجه نرم میکند وپیشرفت هارا بسیار بها میدهد تصور میکند که درهمه چیز ودرهمه ابعاد ضعف هاای موجود است وبقول دعا وقران تاریکی ها است فلق هایی بدنبال ان باید باشد وهچگاه به نورانیت مطلق نمیرسد ولذا بامذهب هم چنین برخورد میکند درخالیکه خداوندمنان ختم کلام رابین کرده است- واین انسان بیکاره نمیشود درابعاد دیگری مشغول میشود ونمیداند که چجقدر این کار کردن مشکل ورنج اور است ومداوم فریب میخورد سخن سر دبیر- با اینجمله شروع شده است- السلام علیک یا ربیع النام ونضرت الایام- ای بهار عالمیان وشادی بخش روزگاران درتقسیر امده است اعراب جاهلی بهار بخاطر باران ان که درحوضچه ها ذخیره میشد برای طول سال و هوای لطیف و پرورش گیاهان وغیره باعث شادی بسیارانها میشد وعجیب درتمام دعا ها وزیارت نامه ها برای امام عصر علیه السلام همهانها ب السلام شروع میشود تمام کار رامام علیه السلام با السلام شروع میشود حتی زمانی که شمشیر میزند- سلامب صاحب شمشیر کشیده شده- واین خصلت جوانمردان است حتی عمروبن عبدود گفت من افتخار میکنم که بدست یک جوانمرد کشته شدم همین موضوع برای امام الزمان علیه السلام تکرار خواهد شد-ر حالیکه خنده وکمک مستکبرین شوم وشر-به همراه خواهد داشت-در زیارا ابن طاوس میفرماید سلام برمهدی امتها وجامع کلمات وحی الهی- دیگر جائی برای ادیان دیگر ومذاهب دیگر باقی نمیماد- این مقام حضرت عیسی علیه السلام ندارند- لذا گفته شده است اکثر دعای شما بتعجیل الفرج امام الزمان باشد که خوداش فرج است- زمانی که کسی به کیسه خون نیاز دارد وزمانی این خون به او ئصل میشود هر قطرهای که وارد میشود بهاندازهخوداش شفاهمراه دارد نماز علما میفرمایند خوداش دعا است چرا زمانی که انسان دعا میککند وخواسته دارد انزمان بالاترین علاقه وعشق ومحبت ونیاز به او دارد- بالتراز نذر وغیره است امام علیه السلام از صفت الهی برحمتک التی وسعت کل شی است هدف خلقت هم همین است-امام علیه السلام اسوه اس تمام عیار رحمت الهی است- هنگامی که حضرت موس علیه السلم به خدا عرض کرد—پروردگارا!!- چرا این قدر به فرعون فرصت دادی-؟؟- فرعونی که این همه جنایت و- ادم کشی میکند- خطاب شد::موسی:! فرعون وظیفهی بندگی را رموش کرده- من که خدای فرعونم- وظیفه دایی را فرموش نمی کنم- این رحمت خد است ودرقالب بشریت ودر حدواندازههای مخلوقیت اسوهای تمام عیار الهی است-امامالزمان والرحمته واسعه- بنظر میرسد اگرفرعون ین الهی را کیذیرفت گناهان سابق قلم عقو بران کشیده میشد- ان یک دل ای –صد دل ای- دل یک دله کن—یک ان به اخلاص برو بر در دوست- مهر دگران را ردل خود یله کن – گر کارتو برنیاد انگه گله کن- ادامه داردارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99