سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  بر گرفته ار سایت ایت الله معزز   خطیب مبرز-حضرت انصاریان- زحمت الله علیه-ظریفی عالم وعارففمودند به نظرایشان بالاترین دعا -دعاهائی است- که دربار غدیر گفته شده است بطوریکه کسی کاری میکند واین دعا را کسی بخواند وانهم درضمن کار گوش کند که به ان سماع گفته میشود اجر زیاد داردچه برسد که استماع کند بادقت گوش کند چنانچه مطالبرا بخوبیدرک کند اجر عظیمتر میشود زیرا امامت سروقلب دین وایمان انسان است- چناچه سر وقلب نداشته باشد ان دین وایمان –مرده است- ودیگر عوالم مثلا عبادتات حیاتی به انسان نمیدهد- سعی شده است نکاتی خاص بیان شود- دعا شروع میشود- با سلام برحضرت محمد-صلواته الله علیه واله والسلم- رسول خدا وخاتم نبین .سروررسولان-سیدالمرسین-برگزیده پروردگار جهانیان—امین خدا- امین امانتدار بالاترین امانت –وحی الهی است- بوحی ودستورات قطعی الهی- وختم کننده انچهگذشته وگشاینده انچه خواهد امد وچیره=محیط- برهمه این ها یعنی انچه در گذشته امده است به کمال رساند به ان خاتمه داد – وشروع کننده به مسائلی که دراینده رخ خواهد داد وچیره برهمه انها یعنی محیط برهمه  این هایعنی اینده درمشت اوبود پس اگر رسول اکرم کسی را انتخاب نکرد پس کسی نبایدانتخاب شود- برای انکه ازاینده خبرندارد-وچنین چیزی نیست که دعای زیارت مطلب را بخوبی اشکار میکند-و-رحمت وبرکات ودرود ها ونحیات خدا براو باد—سلام برتو ای امیرالمومنین- وسرور جانشینان و وارث دانش پیامبران – و ولی پروردگار وجهانیان و –مولای من ومولای مومنان ورحمت وبرکات خدا براو باد –این جملات امام هادی علیه السلام اول بار برای خود میگوید- وارث دانش پیامبران-دانش انها کامل نیست- برای اینده دانش بیشتری میخواهد- ای امین خدا پس علم ایشان به خاطر امین بودن بخوبی حفظ وابلاغ میشود- برروی زمینش وسفیراو درخلق اش وحجت رساایش وکامل اش بربندگان- کلمه سفیر یعنی نماینده از حال تا به اینده به معنای خلافت وامامت راهردورا دارد-وحجت کامل ورسا دیگر هیچ نقصی ندارد- ازخداوندمنان همین انتظار است واین تعاریف نشانه حکمت بی حد وعقل مطلق است الهی است= سلام برتو ای دارنده دین معتدل خداوراه راستین- از علمای دین ابراهیمی سئوا ل شد که حجت خدا مهمترین خصوصیات انهاکدام است گفتندمعتدل واهل عدالت وانچه برای خودمیپسندد برای دیگران هم بپسندد این دوصفت بسیار درانسانها نایاب است فرد باید کبریت( بعضی فسفر گفته اند وبعضی گوگرد)- سرخ=احمر باشد که انزمان بسیار کمیاب بود وکاری  به ظاهرسخت است- سلامبرتو ای خبر بزرگی که انها دران اختلاف کردند—خبربزرگ نشانه عظمت علی علیه السلام- دوامر برای مردم بسیار مسئله بزرگ بود یکی قیامت ویکی هم امامت حضرت علی علیه السلام- درهردو اختلاف زیادبود- بسیار ی زنده شدن قبول نکردن وهمچنین امات وخلافت علی عالیه السلام قبول نکردند—ازانها باز خواست شوند- دربزرخ   درباره امات حضرت علی علیه السلام سئوال میشود—سلام برتوای امیرالمومنینبهخدا ایمان اوردی- درحالیکه مردم شرک میورزیدند- -و- حق – را تصدیق گفتی وقتیکه انان –انرا تکذیب مینمودند-جهادکردی وانان از جهاد عقب نشنینی می کردند- خدا را عبادت کردی درحالی که خالص نمودی وبرای او دین را- صبر کردی وبه حساب خدا گذاشتی تامرگ تو را در رسید—اگاه باشید لعنت خدا برستمکاران- سلام برتو ای اقای مسلمانان وریس دین وپیشوای- اهل تقوا- ومقتدای سپید رویان ورحمت وبرکات خدا برتو باد- شهادت می‌دهم که آن حضرت همه آنچه را خدا درباره تونازل کرد به مردم رساند و امر خدا را درباره تو با صدای بلند اعلام کرد وبر امّتش حتمی بودن طاعت و ولایتت را واجب نمود و بیعت تو را بر عهده آناننهاد و حضرتت را نسبت به مؤمنان سزاوارتر از خودشان قرار داد، چنان‌که خداخود او را این‌چنین قرار داد، سپس پیامبر اسلام خدا را بر مردم شاهد گرفت وفرمود: آیا من آن نیستم که رساندم؟ همه گفتند: به خدا آری، پس فرمود: خدایا گواه باش و تو برای گواهی و حاکمیت بین بندگان بسی. پس خدا لعنت کندمنکر ولایتت را بعد از اقرار و شکننده پیمانت را پس از پیمان بستن و شهادتمی‌دهم که تو به عهد خدای تعالی وفا کردی و خدای تعالی وفا کننده به عهدخویش برای توست و هرکس به آن پیمانی که با خدا بسته وفا کند، خدا پاداشبزرگی به او خواهد داد و شهادت می‌دهم که تویی امیرمؤمنان آن حقّی که قرآنبه ولایتت گویا شد و رسول خدا در این زمینه برای تو از امّت پیمان گرفت وشهادت می‌دهم که تو و عمو و برادرت کسانی هستید که با خدا با جان‌هایتانمعامله کردید، پس خدا این آیه را در حق شما نازل کرد: ه قتل رساندن تو، تا حجّت به سود تو و بر زیان آنهاباشد، از مقابل هیچجنگجویی بازنگشتی، آنکه غیر این امور را به تو نسبت داد تهمت زد و به باطلدروغ بر تو بست و مرگ بر کسی که با اصرار بر مخالفت با تو از تو رویگرداند، به راستی در راه خدا به حق جهاد کردی و بر آزار مردم به نیکی صبرکردی صبری به حساب خدا، تویی اوّل کسی که به خدا ایمان آوردی و برای اونماز خواندی و جهاد-کردی- و توییگوینده این سخن: کثرت مردم در پیرامونم عزّتی به من نیفزاید و پراکندهشدنشان ترسی به من اضافه نکند، اگر همه مردم از من دست بردارند، نالاننشوم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99