سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- معرفی کتاب( مسلم ولی امر است ) نویسنده کتاب ازاساتید دانشگاه امام صادق علیه السلام است قاز معرفی سر به فروشگاه کتاب بسیچ دانشگاه امام صادق علیه السلام- بزنید ازتمام بخش ها وکلیپ ها استفاده کنید- ادرس- است-نویسنده محترم جناب حجت الاسلام سید علی اضغرعلوی- میباشمد رحمت الله علی—حسین نیامد مسلم ولی امر است- سلام بر عزیزی که توانست نمایندگی امام حسین را داشته باشد- سلام براو که حرمش در جوار پایگاه اخرالزمانی حکومت مهدی فاطمه صلواته الله علیه والسلم است -هرروز که امام زمان به محل کارشان (مسجدکوفه) مشرف میشوند- وبه او سلام خواهند داد- بسم الله الرحمن الرحیم- -امه ای از است ازحسین بن علی صلوات الله علیه واله والسلم- به جماعت مومنان ومسلمانان- باری هانی وسعید- نامه هایتان را رساندند—این دو اخرین فرستادگان و- پیام رسانان شمابودند- همه چیز را دانستم—محور و مدارسخن شما- و پیام تان- این است که امام و- پیشوایمان نیست—پس از اهنگ دریامان کن – تا با تو حقیقت و هدایت—مدار گو شده خویش را بیابد- اینک برادرم و پسر عمویم مسلم بن عقیل را که درستی و راستی وصداقت با او است –ره سپار کوفه کردهام- - اگر بنویسد که رای و اندیشه خود واندیشه وران تان هم رنگ نامه ها وهم خوان سخنان تان هست- ان شا الله به زودی اهنگ دیارتان خواهم کرد--- به خدا سوگند- امام وپیشوای راستین – جز ان کس نیست که با کتاب خدا درمیان مردم داوری کند- وبه عدالت ودادگری برخیزد وبه دین خدا تکیه کند- وبه عدالت ودادگری برخیزد وبه دین خدا تکیه کند وبر عهد وپیمان الهی بایستد – والسلام—درس کوفه(دیروز) را درتهران( امروز) نیز میتوان خواند- واصلا ((باید)) خواند-تا یادمان نرود- چه طور ککوفه انقلابی سر از ناکجا اباد دراورد – این حکایت را باید هر روز درخویش مرور کرد- تا ((فردای)) روشن از انقلاب را نظاره گر باشیم—ان ها که شاید خوب بودند- ولی ((ولی)) نبودند! –حکایت ولی امرا بشنو- قدیمی ترین شگفتی ترین وشندیدنی ترین حکایت تاریخ این است(ن- از داستان حضرت یحیی علیه اسلام شندیده تر است وعبرت بسیار عظیم تری دارد))-پشت جلد- برای اهالی هیت امام حسین علیه السلام که بئنبال ارتباط یابد برای شان قدر و قیمتی دارد: ازمنبر ومجلس امام حسین علیه السلام- -تا- ضریح و- حرم ایشان – وحتی چای روضه دم –محفل شان!- بعید است- که ازاین قشنگترین-و- وثیق ترین -ارتباط بگذرند-(( ارتباط امام با نایب شان)) امید که این بهانه ها راه رسیدن- به یک ارتباط نورانی و-مبارک با امام حسین علیه السلام- باشد- نایب شان مارا دستگری کنند- شور این این ارتباط- در سر هرپدیده ای- افتاد- غوغایی شد- تو بگو در کم مقدارترین شی عالم باشد- درهرنفسی-و- اتصال با حضرت ارباب – خاک ناقابل- راهم بهره ایست –((مهر اعلی –ما ل کربلا است) کاش جان ما   را نیز چنین نصیب ورزقی داشت—حکایت نائبالحسین رحمتاله الله واسعه انشالله از منظر دیگری نیز مهم مینماید- و- ان برای کسانی است- که سر یاری نایب امام زمان شان را دارند—حکایت مسلم – باید مشق هر شب ولایت مدران باشد—درس کوفه ( دیروز) را درتهران((امروز)) نیز میتوان خواند واصلا ((باید)) خواند—تا یادمان نرود چه طور کوفه انقلابی سراز نا کجا اباد دراورد- این حکایت راباید هر روز درخویش مرور کرد- تا ((فردا))ی روشن انقلاب را نظاره گرباشیم-انشاللهwww.sadidisu.ir


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99