سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن ارحیم- نظریات شخصی است- کوبا موافقت کرده است که به شهر های فقیر برزیل دکتر پزشکی بفرستند که حزب چپ بالا بیاید- برزیل که یکی از ثروتمندترین منابع دنیا دارد از خودکفائی برای پزشکی عاجز است ولی کوبا فقر این قدرت دارد که پزشک به اندازه کافی بفرستد این نشانه استعماروحشتناک امریکادرکشورهای نژاد اروپائی درانجا حکومت میکند


ارسال شده در توسط علی