سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از کتاب گرانسنگ ولایت علوی به نگارش حضرت ایت الله العظمی جاب اقای جوادی املی – رحمت اللهعلیه—6-به عالم خواست ذات لا یزالی ---نماید زاینه امکان مثالی- علی گردید تمثال جمالش – وز اینه پیداشد مثالش- از علامه وعارف بالحق ایت الله مهدی الهی قمشه ای- محبوب دل پیامبراکرم  صلواته الله علیه واله والسلم- درجنگ تبوک حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم بیرون دروازه شهر محل تجمع بود- حضرت اش علی علیه السلم ازترس منافقین ویهود که مانند سامری بلوائی ایجاد نکنند به عنوان خلیفه خود درشهر قرار داد- نافقین ویهود فهمیدند تیرشان به سنگ خورده است من از وهابیت بسیارمتعجب هستم که اختیارخود در دست یهود وامریکا گذاشتند وانهارا موحد میدانند مگر خداوندمنان رسول ا ش صلواه اللهعلیه واله والسلم نمیدانستند که انها موحد هستند؟؟؟ پس چرا ازدوستی وسلطه انها مسلمانان رانهی کردند وهرکس دین اسلام راقبول نکند درسن مانندان است که حکم خداوندمنان راقبول نکرده است ودرتضادباحکم الهی است- منافقین شبهه ای ایجادکردندبرای ان استکه حضرت علی علیه السلام درجنگ کشته نشود- درحالی که بخوبی درک میکردندعلت ابقای حضرت علی علیه السلام درمدنیه بچه علت است- حضرت علی علیه السلام خودا ش رابه سپاه رساندند وفرمودند من شمارا رها نمیکنم- وجریان را گفتند وجالب است که فرمودند که قریش چنین میگوید یعنی باند وداردسته معاویه ویهود- لعنت الله علیهم اجمعین- حضرت همه را-ندا وجمع کرد- فرمودند- هرکدام از شما درامور خانواگی کسی دارید- که به شما بسیارنزدیک ومورد اطمنیان شما باشد( که مثلا درسفرها ایشان عهد دار مسائل خانواده شما میشود) حضرت علی ابن ابی طالب رحمتالله واسعته علیه – نسبت به من چنین است- او از بستگان نزدیک ومحبوب دل من است—علت این محبوب بودند در بیت شعر نقل شده مشخص است وحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم باز فرمودند (یا علی) ایا راضی نمی شوی منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون بهحضرت موسی علیه السلام باشد- حضرت علی علیه السلام من راضی شدم- که از جانب خداوند منان وسولش (بود) خیلی مطلب دراین جمله- نهفته است اولا مقام امامت را ایشلان پذیرفتند ازروبی عقل که میدانستند که میتواند امانت انرا بخوبی حفظ کند ازروی شهوت وهوای نفس نبود وبعد اشاره میکنند که این پیشنهاد از طرف خداوند منان وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده است که اندوعظمت بی جهت این پیشنهاد به علی علیه السلام نمیکنند- وبارها پیام این گفته را بصورت های مختلف حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم بیان کردند در غدیر خم- فرمودند--- خدایا هرکس دشمن این علی ( که دستش در دست پیامبر اکرم صلوا ته الله علیه واله والسلم است- توهم دشمن او باش- اوج غضب است کسی که خداوندمنان دشمن او است اسلام او فایده ای ندارد اسلام ان فرد فقط ارزش دنیائی دارد نجس نیست وخون اش حلال نمیشود ودرجامعه اسلام  میتواند زندگانی کند وهر کس که علی را علیه السلام را یاری کند –تو اورا یاری کن ومسلم این فرد بهشتی میشود- وهرکس علی را تنها گذارد توهم اورا خوار وتنها بگذار بودندعده ای خشک مقدس درجریانات خودرا بی طرف مطرح میکردند اینها مورد لعنت هستند- به تاریخ رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اگر بادقت نگاه کنیم هر صحابی که علی علیه السلام دوست داشت حضرت بااو یک رفتار باعطوفت ومهربانی داشت وهرکس باحضرت علی علیه السلام کدورتی داشت حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم حتی باغضب بااو رفتار میکرد وا نچنان اعتنائی به منافقین نداشت- که مخالف حضرت علی علیه السلام بودند- حدیث شهر حکمت- رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به امیرالمومنین صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- من شهر حکمتم  واین حکمت بهشت است ( فردی بهشتی میکند وفضاار بهشتی میکند) بشر تصور میکند یک جای خوش اب وهوا ونعمت فراوان باشدانجا بهشت است ان بهشت دنیائی است که تاثیرزیادی نداردبهشت درک حکمت ها بهشت واقعی است وای علی ود درب این بهشت هستی وعجیب است هم دردنیا وهم دراخرت یعنی از طریق تو میتوان پاسپورت واردشدن به بهشت را دریافت کردایشان ویز ا میدهد وشرط ان است که علی علیع السلام به صاحب حکمتهای عظیمه قبول کند یعنی همانطور که استادمعزز و مرجع بزرگ شیعی میفرمیاد تمام اطراف شهر حکمت درب است به شرطی معرفت وشناخت کامل به حضرت علی علیه السلام داشته باشد تا وارد شود اما بعد بر این درب دربی دیگراضافه میشود وان درب امام حسن علیه السلام که عارفی فرمودنداخلاق امامحسن علیه السلام درحد معجزه عظیم پیامبران گذشته است والی اخر- تمام معصومین پدر این امت هستند وبهشت منزل این پدران است دردنیاهم بهترین منازل منزل پدران است هرکس نقش فرزندی این گدران را ایفا کرد واردبهشت میشود درحدیث است- از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وقتی بهشتیان وارد قیامت میشوند واجازه ورد به بهشت پیدا میکند بهشت مانندیک قلعه است باید درب بزنند درب رامیزنند واز حلقه در صدای یاعلی یاعلی بلند میشوند پس طریقت به بهشت رسیدن مخصوص اهلبیت مکرمصلواته الله علیه واله والسلم است ومظلوم ترین انها وشاخص ترین انها علی علیه السلام است انشاالله همه مسلمین به رویت فرزند پر عظمت وشخص ئخودایشان دراین جهان خاکی نائیل شوند

 

 

 


ارسال شده در توسط علی