سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم- اینده اقای ترامپ- یک نکته ظریفی درقران است-که فرد مسلمان میشود وبعد باز گشت به کفر میکند که اسلام  نام انرا ارتداد نامیده است- که اینان با افراد پست از خود همگام میشوند واندیشه های سخیف دارند زیرا دینا درنزد انان جلوه کرده است یعنی بدنبال ارتقا وتکامل نیستند در ایه یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُتَأْویلا»اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبرخدا(ص) و اولو الأمر [اوصیاى پیامبر(ص)] را! و هر گاه در چیزى نزاع داشتید،آن را به خدا و پیامبر(ص) بازگردانید (و از آن‌ها داورى بطلبید) اگر بهخدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (کار) براى شما بهتر، و عاقبت و پایانشنیکوتر است».—قران مجید دراطاعت از رسول اکرم شان صلواته الله علیه واله والسلم-دلائل زیادی می اورند در اخر به این ایه میرسیم-میفرماید درهر چیزی دقت کنید مطلق است درست است که  شان اول درامر اطاعت از حکم ولی امر است ولی بعد ایه مطلق میشودهمه چیزرا دربر میگیرد- میفرماید دلیل اطاعت از خداوندمنان ورسول گرام اش صلواته الله علیه واله والسلم واولی الامرش-برای این استکهدرباره هرچیزی-نزاع داشتید-مطلق-یعنی مسئله را نتوانستید حل کنید- انرا به خدا وپیامبراش وطلواته اللهعلیه واله والسلم واولوالامراشمراجعه کنید کهانها مسئله راحل کنند پر واضح است که باید شخصی بنام اولی الامر باشدصلواته الله علیه واله والسلم  که به همه مسائلپاسخ صحیحی بدهد-که دو ویژ گی دارد- یکی نتجه اش نیکو وخیر است ولی احسن تاویلا نتوانستند درست درک کنند ورها کردند که امروزه کشف شده است بهترین وپیچیده ترین نظریه است- یعنی بهترین دیدگاه است- براساسی یک تحقیقات یک دانشجوی نخبه شیرازی درامریکا که همسایه من در شیرازبودند-بالاترین نظریه درباره مسائل مثلا ریاضی جهان سوم از سال دوم در دانشگاه مثلا ریاضی درامریکا ولو فوق دکتری بدهد-بیشترنخواهدبود واین یک مسئله منراحل کرد که چرا اساتید ایرانی ان دیدگاههای ماننداساتید غربی که به دانشجویان نمیدهند زیرا جهان سوم درعرض حرکت میکند ودیدگاه عمقی ان کوتاه است ولی مال غرب دراعماق بیشتری بیان میکند که مداوم دریجه های جدید ی باز میشود-کلاس اول باکلاس دوم نباید اختلاف درعرض داشته باشند-لذا درعلوم اسلامی به درستی درک کردند که این دیدگاه های عمقی مقداری توسط عقل است ومابقیه توسط اشراق است-که باعنوان-فرقان –نامبرده شده است-نکته حایز اهمیت این است که شیطان به خاطر نعمتهای دنیائی-شما را به پستی وفقر علمی نکشاند-یعنی ارتداد—نکته جالب- اثبات شده است- که- ماده قدرت ساخت حیات راندارد- به معنائی شعور وروح- درکلیت ان ماده میکانیکی است ارگانیکی نمیتواند باشدچون درکلیت نمیتواند غیر ماده بسازد پس درجزیت نمیتواند باتغیران عیرماده وشعور را بسازد دراین باره همه چیز روشن شده است-جای شکی باقی نمانده لست-جناب اقای راسل اینمطلب میدانست- ایشان فرمودند ماده زمینی نمیتواند شعورا بسازد شاید درکرات موادی باشدقویترا ز زمین؟انها میتواند انسان را بیافرینند-بقول علماحواله به غیب-و- یا حواله به مجهول-برای انکه ریشه دین رابزنند که ترقی کنند؟؟-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99