سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب اقای بنی صدر در گفتمان اخیراش دست خودرا رو کرد که نظریه رهبری اش مانند منافقین است به این معنا که خداوندمنان یک رای دارد ومردم هم یک رای دارنند با هم توافق کنند درست مانند تعین مهریه است ودقیقا حرف یهود بوده است- ولایت مطلقه فقیه  تمام ائمه اطهارعلیم السلام الجمعین بخصوص امام زمان موسی بن جعفر وامام زمان علیهم السلام تاکید کردند که اول مشروعیت وسپس مقبولیت ومقبولیت به شرطی قابل قبول است که در راستای مشروعیت باشد-= یک سیستم که نمیتواندد ر درون خود  اعضای خود تضاد داشته باشد درحالیکه جناب عالی به تضاد در سیستم معتقد هستید ومیفرمائید که مجلس شورای اسلامی با خبرگان دریک راست واقع شدند وتضادی بین انها نیست این یک نظریه غربی است که چند مکتبی هستند نه یک مکتب واحد- احکام الهی  نسبی نیستند مطلق هستند نسبیت دلیل اش ضعف فکری وشناختی است که ساحت الهی از ان دور است به همین دلیل احکام باید یقینی ومطلق باشد ولو فقیه نسبی درک کنداما تکلیف واجب وقطعی  است- پس  یادین درسیاست دخالت دارد میباسیت قطعی عمل کند ویاخودرا ارسیاست کناربکشد راه سومی وجودندارد که ولایت فقیه نسبی باشد ومجلس بعنوان یک رای شرعی بتواند بارای ولایت فقیه واردچالش شود  بقول شما ازادی واستقلال مردم حفظ شود که تا حدودی به سمت  نظریه برادران اهل سنت متمایل میشود نظریه اصلاح طلبان وافراد مشترک وافراد عدالت خواه این است ما حکم الهی بهتر درک میکنم ولی قضاوت اصلی شورای خبرگان است که انهاهم تابع ولایت فقیه هستند الیگارشی یعنی حکومت دست جمعی خاصی دراسلام نیست درقران میفرماید که  پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم بامردم مشورت کن ولی تصمیم برای عمل شخصا بگیر- در حوزه نظامی بخوبی اثبات شده است نوع فرماندهی الیگارشی  همیشه  با شکست ربرو شده است ولی با مشورت وفرماندهی واحد به پیروزی رسیده است- لذا در دستورات انتخاب نیست بیعت است اگر اصل انتخاب بود مسئله پیچیده وبغرنج میشد ورا ی هاتقسیم میگر دید وجمع کردن انها  غیر ممکن میشد ونظریه اکثریت واقلیت بوجود میامد که همیشه نمیبتواند درست باشد اقلیت واکثریت نیست که اقلیت را ی خود تابع اکثریت کند بلکه هر فرد اجتهاد شرعی دارد که بایدبیان  کند وبهترین اجتهاد پذیرفته میشود-مجلس خبرگان  نمیتواند ولایت فقیه مطلقه را نسبی کند مگر انکه  زیر ساخت استباطی ان را دریک چالش فقهی به کرسی بنشاند که چنین امری دیگر امکان نیست زیرا علما ی اعلام انرا رد کردند ومجتهدین انرانمیپذیرند پس مقلدین هم نباید بپذیر ند- این مطلب  که ولایت  مطلق فقیه از دین سو استفاده میکند دلیلی بر رد ولایت مطلق فقیه نیست  ماند نظریه جناب اقای مارکس  که سرمایه دار حق کار گر را همیشه میخورد پس سرمایه داری نباشد مانند ان است که چون پول مکن است تقلبی ساخته  شودپس پول نباید باشد این منطق  صحیحی نیست  ونمیبایست به مردم شریف برچسب زد که شاگردان حضرت رهبر علیه السلام چون وارد مجلس خبرگان شدند همیشه تابع ایشان خواهند بود این یکنوع پیشداوری است وبزرگانی زیادی در امت اسلامی ئمشیعه هستد  که فقیه کاملی میباشند وحواس انها هم درباره ایران جمع است وتا امروز حضرت رهبر  سلام الله علیها بارها دراینترنت تحسین کرده اند وضرب المثل مشهوری است قصاص قبلز جنایت نباید کرد امید است تصورات من درست باشد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99