سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نقد مقاله خانم ": جونی ارنست": بعنوان یک کارشناس مسائل سیاسی در – سی ان ان( یک شبکه بسیار مشهمر خبری- سیاسی – اقتصادی) امریکا- باعنوان- ": خطرناک بودن معامله با ایران":- در سرکلاس درس در دانشگاه لندن- درباره چه تحقیقاتی مهمتر است- استادفرمودند ان تحقیقاتی دانشمندان اصرار دارند به حقایقی سترگ دست یافتند ویا جامعه یا گروهی تعصب شدیدی دارد وبه اصطلاح رگ گردن میگذارد درانها حقایقی درشت بدست خواهد امد ورد وقبول انها از اهمیت زیادی برخورد دار است واین امرهم درتمام دانشگاه یکسان ها بیان میشود- اهمیت اسلام وایران در غرب بخوبی روشن شده است کلاه های شعبده بازی سیاسی غرب دیگر نمیتواند انرا تحریف کند- در انگستان اگر به میزان ایکس دروبین قراردادند به همین اندازه هم دوربین مخفی که قابل رویت نیست وجود دارد درعربستان هم محققا چنین است- ویک جوان در بی بی سی ما نمیدانیم دقیقا این دوربین ها چه هدفی را میخواهند دنبال کنند ترس اینجا است وایشان فرمودد من دقت کردم دوربین ها دارند داخل خانه ها تحت نظر قرار دهند- اتفاقا همان موقع یک خانواده مسلمان باخانمی محجبه وارد خیابان باریکی شدند فوری ان جوان به خبرنگار فرمود نگاه کن این دوربین داراند انها را تعقیب میکند وانها درب یک خانه انگلیسی را زدند وداخل خانه شدن- ودربین باانها بود- ایشان فرمودند بقول بچه ها   پرونده ایشان رابیرون میکشند- روی میز میگذارند واقا را نصیحت میکنند که مواظب باش- این ترس از کجا است همانطور که استاید فرمودند من جمله حضرت رهبر معزز ومعظم رحمت الله وحضرت ایت الله عزیز حائریرحمت الله علیه وحضرت اقای رائفی پور رحمت الله علیه از حجاب خوداش نمیترسند از فرهنگی پشت سران است میترسند- که ان فرهنگ فلسفه ای وحکمتی دارد  که کم وبیش به بعضی از انها دست پیدا کردند- درانگلستان یک دانشجوی ایرانی برای من تعریفکرد که از طریق زمینی وگذشتن از کشورهای اروپای شرقی به ایران رفته بود که انزما ن در پاسپورت نمیزدند تصور میکنم در مجارستان ایشان پلیس برده بود به خانه ای که درطرف دست راست یک خیابان بود که ماشما را ازجنایات برنامه ای مسیحیت اشنا میکنیم وبعد شما به کلیسای روبرو وحرف نها گوش کن ماان حرف ها رابرای شما ترجمه میکنیم- حال کباده مسیحیت بدوش گرفته است ومسلم است که میترسد کارگردانی عرب بیان کرده است- فیلمی از روابط جنسی درعرب خواهم ساخت که به سمت مدل غرب درحا ل گرایش است؟؟!! جوانی عرب شیعه در استرالیا برای صفحه فیس بوک من عکسهای مستهجن مردوزن که درسایت های عرب است فرستاده است ومرقوم کرده است برنامه هاعمری!! گرچه من ناراحت شدم وانرا نمیپسندم ولی به حل ریشه ای معتقد هستم واین معنا نمیدهد بخشی از روزنامه های عرب از حجاب حمایت کنندوبخشی این چنین باشند واین نقض غرض است بقول استاد حضرت ایت الله خاتمی رحمت الله علیه سبک ادبیات قرانی مفهوم خاصی دارد درمورد حضرت یوسف علیه السلام وجناب زلیخا با یک ادیبات اشارهای بسیارمحتاط وحسابشده قران صحبت میکند- حتی درحدیث است مسائل جنسی پرندگان را هم مشاهده نکنید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99