سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—نیم نگاهی به ترفنده های سکولار درباره ماورای الطبیعه- بعد از رنسانس دوکار را جامعه به اصطلاح انقلابی ان زمان کرد یکی انکه خرافات هار پیدا کرد ونابود کرد ودوم تمام مطالب درباره متافیزک را از بین برد وانها را سم مهلک میدانست درفرانسه پلیسی موجود بود که عوامل جاسوسی داشت به افرادی که راجع به متافیزیک صحبت میکردند هشدار میداد که اگر ادامه دهند حکم اعدام خیابانی انان صادر شود بعدا پشیمان شدند زیر ا جوانان میگفتند که درقبل خرافاتی نبوده است ودوم انواع متافیزیک قلابی شایع میشد که سطح بچه گانه داشت وکه مبارزه با انها کاری مشکل بود ومتافیزیک پیشرفته در درک از متافیزک حداقل انسان را از درک بالاتری نسبت به متافیزیک بر خوردار میکرد بخصوص که متافزیک اعراب به مراتب بالاتر از درک انان بود وسپس بدنبال پیدا کردن ضعف برای خداوند منان بر امدند که مثلا چشم وعقل انسان بسیار ضعیف وناچیز است وبشر دراینده میتواند چشمی به مراتب بهتر بسازد ویا درجنگا میوهای بدرد بخور بسیار کم است وانهم که قابل استفاده است رشد زیادی ندارد وباید زحمت کشید تا انهارا باوری بهتری داد ومانند ان وچهان مملو از بسیار موجودات مضر است ویابدردنخور است- عقل انسانی فوق العاده ضعیف است بیش از پانصدنوع موضوع ساختند- ولی کم کم بعضی حرف اقایان پنبه شد ازجمله درتمدن مصر- تصور این است که انسان دونوع هوش دارد هوش عام وهوش خاص ویاهوش مدیریتی مهم هوش مدیریتی است تمدن باهوش مدیریتی پیش میرودوان این است که خوب توجه کند که چیزی بفهمد وبتواند مشکلی حل کند تصور میرود انسانهای مصری بیش از همه از هوش مدیریتی برخوردار بودند واین هوش بطر کلی از ده ثانیه شر وع میشده است وبه ده دقیقه میرسیده است نتایج فکر خود رابه دیگری منتقل میکرده وبه همین ترتیب عده زیادی روی یک موضوع کار کردند ومسئلهرا حداقل یکنفر حل کرده است- اولین سئوال این است چناچه مسئله بااین ترتیب حل شده است پس مسئله پیچیده نبوده است پس چی میگوئیئ جهان ازر پیچیدهای بسیارمعظم بر خوردار است وعقل بسیار ضعیف است؟ وبالا تر از ان حیوانات هستند که بیادهمه نابود شودند چند مثال گویای مطالب نیست- که بفرمائید هیچ حکمتی ندارد- مانندانکه دزد همیشه قوی تر از پلیس باشد- یکی ز اساتید بر جسته میکانیک دانشگاه لندن به من میگفت نصف عمر من د راین میگذرد که بادانشمندان وبادانشجویان سراسر دنیا حتی در کشورهای خارجی که میکانیک تعریف اش چیست وسدوال میکنم ایا این سنگ میکانیک دارد ویاندارد ایا این درخت میکانیک دارد ویاندارد وبه سطح بسیار بالائی از درک میکانیک رسیدهام خانم من دکتری اشپزی دارد ومن یکدوره اشپزی دیدهام خانم من هم در دانشگاه یک دوره میکانیک خوانده است وما مداوم روی معنای اشپزی ومیکانیک باهم چالش داریم در اشپزی هم به سطح بسیار بالائی رسیدمدرروایت های شیعه داریم که حضرت فاطمه سلام الله علیها وباحضرت امیر علیه السلام روی موضوعات خاصی چالش علمی بوده است واسلام به تفکر توجه کرده بود بنی امیه در اندلس از عقب افتاده تیرین قشر عالم بشری بودند وسایلی در طاقجه انان پیداشده است که حاوی اینه هم بوده است به این تصور رسیدند که درشب ازمایشی میکردند که اثابات روح غیر مادی کنند-ادامه درد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99