سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به چاپ کاریکاتورهای مستهجن درباره عظمت هستی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یک مفسر سیاسی کانال خبری – سی –ان –ان بین این کاریکاتورها انتخابات امریکا رابطه دار میداند- وشخص دیگری باهمین نظر ولی معتقداست که کاریکاتورها میبایست درفرانسه به چاپ میرسیدنه درامریکا-فرانسه در بین کشورهای غربی درمسائل سیاسی بخصوص نسبت به سیاست مداران – گستاخ تر وبی ادبانه تر است- دفتر صنف روزنامه نگاران فرانسه –بنام چارلی هبدو- این سنت را بشدت تا امروز تقویت کرده است واخیراهم رهبر ان فرموده است دلیلی وجودندارد که انراتغیر داد وهمچنان باید باشد- ودفتری است که مشهور به سکولار افراطی است- که امروزه سکولار های افراطی با اسرائیل وحدت رای دارند وبه همین علت بلافاصله دردراواخر نوامبر سال 2005 که مجله دانمارکی ان کارکاتورهای مستهجن را چاب کرد بلافاصله همانها در فرانسه به چاپ رسید که توسط مسلمانان فرانسه ان محل با بمب اتش زا اتش زده شد- با جبهه گیری مسلمانان درمقابل اقای بوش که میخواست با زبان زور وتهدید مسلمانان را منفعل ومرعوب کند سیاست امریکا مجبور به تغیر ان روش شدوخشم خوداش را کمی جمع وجور کرد وبا جریان اخیر که هیج تصور نمیشد مسلمانان چنین خشمگیانه وارد معرکه شوند وتصور میکردند که گیچ باشند واعتراض مودبانه کنند- جبهه صیهونیست- سکولار افراطی برای انکه تحت تاثیر اقدامات هیجانی مسلمانان انها تحریک شوند ووارد میدان شوند این کاریکتورها دریک مجله هزل نویس در بخش لطیفه سازی برای سیاست مداران به چاب رساندند که باعث شود که در امریکا به صورت فعال در انتخابات وارد شوند وبه کاندیدی که بیشتر از اسرائیل حمایت میکند رای دهند ومذهبیون غرب را هم به حالت انفعال بکشند وبه اصطلاح روحیه جهادی مسلمانان را به سمت ارامش بکشانند- مسلمانان معتقد هستند که این کاریکاتور یک نوع اسلحه کشیدن بروی مسلمانان است و واقعیت هم همین است ولی اقایان میخواهند که انرا یکنوع توصیف از درک مذهب اسلام است که به افسانه بیشتر شبیه است تا یک مذهب؟؟؟ واین امر نشان میدهد که غرب سعی میکند که حقایق اسلام را تحریف کند وانرا به یک افسانه شبیه سازد کاری که قراربود جناب سلمان رشدی علیه العنت انجام دهد ولی نتوانست دوباره ان ایده را زنده کنند- ریس دفتر صنف که بانام مستعار چارب بهکه یکسال است که درتحت حفاظت پلیس است وترسیم کننده کاریکاتورها بانام مستعار لوز خودرا معرفی کرده است وگاهی نام مستعارکنسول رابکار میبرد- اخیر وزیر خارجه المان پیشنهاد محد.د کردن ازادی بیان داده است که که باعث نفت ریختن بروی اتش نشود که تصور نشود هرکس سعی کند با تاثیرات مخرب میتواند یک متفکر بزرگ قلمداد شود-غرب باید بداند برخورد منطقی با اسلام شناخت دقدیق اسلام است وبر خوردمنطقی با ان میباشد  این بهترین ومطمن ترین ومنطقی ترین است برخوردهای خشن وتوهین وافترا ومضحکه کردن نه تنها تاثیر ندارد بلکه مسلمانان را بشدت مستحکمتر خواهد کرد وارزش کشورهای غربی را زیر سئوال خواهد برد وباعث ایجاد نفرت بیشتر است – امید است که سکولار های غرب فریب صیهونیست بین الملل رانخورند وخود جداگانه به تحقیق گسترده دست بزنند وانچ ه حقایقی را درباره اسلام عزیز درک میکنند صادقانه به مردم کشورخود برسانند واز اعمالی که باعث نفرت مسلمانان میشود بشدت پرهیز کنند انشالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99