سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- علم غیب- بخش دوم- اقای برقعه ای فرمودند وقتیکه به کربلا رسیدند- اسب ها حرکت نکردند اصحاب از امام حسین علیه السلام سئوال کردند دلیل انها چیست؟؟ امام حسین علیه السلام فرمودند شخصی را پیدا کنید واز اوسئوال کنید اسم اینجا چیست- ؟ شخصی را پیدا کردن وامام حسین علیه السلام از ایشان سئوال کرد اسم این مکان چیست ؟؟ اسمائی مختلف را گفت تا رید با نینوا- نینوا با مسما ترین اسم کربلا است یک اسم بابلی استا ین مکان بسیار اباد بوده است- وشهر بزرگی بوده است که دران فجایع وگناه زیادمیشوده است درطوفان نوح زیر اب رفت وباخاک یکسانشد وسپس اولین مکانی که از اب بیرون امد کربلا بود ولی اطراف اش اب بود خداوندمنان به حضرت تنوح فرمودند با کشتی انجا برو وبا اصحاب خود انجا پیاده شود ومدتی عبادت من کنید چرا محل عرش الهی است- نینوا یعنی زمینی که پاک شود-کرب وبلا هم بعلت همین نابودی است که توسط اب بوجود امده است واین لغت عربی است وبعدا خداوندمنان باه ارواح پیامبر ان دستور دادند هرشش ماه یکبار همه به کربلا بیاند وعبادت الهی کنند یک روزاش اربعین است—تا ان شخص گقت کرب وبلا حضرت فرمودند پیاده شوبد این همان مکانی است مه همگی اینجا شهبد میشویم- اقا برقعه ای میگوید اسب ها علم غیب داشتند !! چطورامام حسین علم غیب ندارد؟؟ اما جواب اگر بر قرار باشد همه جا امام از علم غیب استفاده کند مردم چیزی زیاد یاد نمیگیرند امام عیله السلام از تربیت بچه وبقوا ایت الله عظمت ملک الحسینی رحمت الله رفتن به دستشوئی را یاد دادند انواعطهارت را یاد دادند همین است مسلمان درعلم جلوتر هستند مگرانکه تنبلی کنند این هم ریشه حماقت دارد که جای بحث اش اینجا نیست- یک نمونه بیاورم—حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نزدیک رحلت جانسوز خود دربستر بیماری بود- از چند روز قبل ایشان فرمودند که دیگر کسی نزد من نیاید زیرا من میخواهم باخداوند منان وخانواده خودخلوت کنم- حضرت عزرائیل علیه السلام بصورت یک نوجوان بسیارزیبا روی دم درب- در زد این نوجوان بودن علما میفرمایند برای عظمت پیامبر اکرم حفظ شود حتی درحدیث داریم که حضرت جبر ائیل علیه السلام درروایت است که گنچشک میشدند ولی بنظر حقیر به اندازه گنشچگ کوچک میشده است وخداوندمنان ماهیت حضرت عزرائیل السلام از حضرت فاطمه سلام الله علیها که دم درب امد مخفی نگاه داشت- ایشان فرمودند من یک کارواجب با حضرت عظمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دارم- عظمت اخلاق هویدا میشود ایشان رحمت الله علیها نفرمودند که نمیشود گفتن اجازه بدهید من سئوال کنم حضرت عزرائیل علیه السلام- فرمودند اشکالی نداردمن مقداری انجا گشت میزنم به خانه برگشتند وجریان گفتند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند بایداجازه میدادی ایشان حضرت عزرائیل علیه السلام هستند علم غیب حضرت فاطمه سلام الله علیها بیهوش شدندوبهوش امدند وحضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم برای دلداری فرمودند من خودم رفتن به نزد رفیق اعلارانتخاب کردم وبعد درگوش حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند شما اولین کسی هستید بزودی به نزد من میائید که ایشان لبخندی برلب اوردند ولی فوت دیگران ر انگفتند یک شب قبل دا شب تاریک چهار فرد که سه تای انها سه خلیفه اول راشدین هستند دروایتی خواندم که صورت خودرا پوشانده بودن زیرا تا مردم بیرون عد ه ای دم خانه رسول اکرم پاسداری میکردند که کسی به خانه نزدیک نشود که مردم فکر کگنند انها خارجی هستند اگر دیده شدند درب زدند فردی بهدم درب رفت وگفتند ما میخواهیم عیادت کنیم ویک سئوال داریم ایشان پاسخ دادند ودرب را بستند وبه نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسم باز گشتند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سئوال کردندانها کی بودن؟؟ ایشان گفت از اصحاب بودن انها باز درب زدند- اینبار خانم عایشه دم درب رفت وانهارا شناخت وباعصبانیت گفت رسول اکرم شما نمیپذیرد وجریان گفت وانها میبایست بر میگشتند خلیف دوم درب را بکناری زد وپرده راهم بکناری زد وگفت هیچکس نمیتواندجلوی رفتن منرابگیرد وداخل شد؟؟ زنان پیامبر اکرم صلواته الله علیه متفقا عصبانی شدن وفرمودند مگر به دشما نگفتند که پ یامبر اکرم صلواته اللهعلیه والسلام میخواهند باخداوندمنا وخانوده خودخلوت کنند وچرا شما دستور پیامبر اکرمصلواته اللهعلیه والسلم اجرا نکردید- جناب اقای خلیفه دوم نسبت به زنان ظرفیت کمی داشتند وفرمودند شما زنان به نظر حقیر افراط وتفریط هستید گاهی برگردن مردن سوار میشوید وپاین نمیاید وگاهی موش میشوید ودلربا میشوید ومطیع میشود اصلا این جواب خانمنیست انها جواب منطقی دادند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم خشمیگن شدند وفرکودنداین زنان از شما بهتر هستند طبق ایه قران حبط اعامل شان شد هم فریادزدند وهم دستور پیامبر اکرم صلولته اله علیه واله والسلم را اجرا نکردند وهم پیامبر اکرم صلواته الله علیه خشمگین کردند وجریانهای بعد کاری بس شدیدتر از این جریان شد- اینجا است که معصومین همه جا از علم غیب استفاده نکردن-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اسلحه فروش شخصی امریکا سخت بتکاپو. افتادند که دمکرات ها درشرف یک طرح بسیارخطرناک برای اسلحه فروشان هستند وشما به ما دراینترنت رای بدهید که ماجلوی این طرح را بگیریم- اسلحه شما را درمقابل تجاوز – دزدی وادم کشی حمایت میکند اگر دزد اسلحه قوی تری داشت چکار باید چکار کرد ویاقاتل باسلحه صداخفه کن افرادکشت ان زمان بایادچکار کرد-؟؟ میگیوند ارتش برای جنگ اسلحه فراوان دارد برای چنگ به اسلحه شخصی نیازی نیست حالا بگویئد اولا علاقه به اسلحه شخصی دارد ومیتواند یک وانت اسلحه باخودببرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اقای ترامپ- نقش ژنرال ناسونالیست امریکائی مک کارتی میخواهد زنده کند که قهرمان خروس چنگی امریکا شود وضد جهانی شدن وبه سمت ناسیونالیست حرکت کند کسی به سمت ناسیونالیست حرکت میکند-که جنگ نمی کند اینبرنامه های مثل رفتن قدس وجریان بصره بقول خبرنگار سی ان ان سالاد اقا است زمانی که ما به تل اویو رسیدیم انزمان شیپور جمع میزند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای برقعه ای باجناب ایت الله مرحوم فلسفی رحمت الله علیه- بحث میکند که جناب عالی در سخنرانی خود دروغ هائی به امام حسین علیه السلام نسبت دادید- ایشان تقاضای یک نمونه میکند جناب برقعه ای- میگوید که شما گفته اید که امام حسین علیه السلام زمانی که متولد شد صحاب علم لدنی بود- درحالیکه قران میفرماید هرکس که متولد شد علمی همراه خود ندارد – غرض از این ایه است که علم انسان بخاطر اراده الهی وایجادشرایط توسط خداوندمنان بدست می اید- برخلاف تمام موجودات مخلوق الهی این سئوال مهی است ازکسانی به جهش انسان معتقد هستند که همه مجودات علم خودرا بهمراه دارند جز انسانکه برامده از تکامل موجودات است- برادران سنی تضاد درقرانرا قبول ندارند- عده ای اهل جبر هستند- ایات اختیار قبول ندارند وانرا بصورت جبری تفسیر میکنند وعدهای اهل ختیار هستند ایات جبری بصورتی اختیاریتفسیر میکنند ویا مکویند مامعنای واقعی انرا درک نمیکنم دربسیاری از احادیث این مطلب وجود دارد که به اصطلاح باید رفع تضاد کرد مثلا شرایط تغیر میکند- نمونه بیاورم حضرت سول اکرم صلواته اله علیه والسلم درنماز جماعت بودندطفلی شروع به گریه کرد وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نماز را سرعت عجیب دادند اصحاب سئوال کردندوحی میخواهد نازل شود فرمودند ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم- مگر شما احساس ندارید وگریه طفل را نشنیدید ودستور است نماز بهانداز اضعف مومنین بخوانید یعنی ضعیف ترین افراد که غالبا جزو پیران هستند اگر چنین دستوری نیامده بودپیران بیادنشسته نماز بخوانند واطفال به مسجدنیایند میشود بخوبی تضادهای قرانی کشف کرد- یک تقابل است که متوان تقابل استثنا وعمومیت گفت بسیارمسائل راحل میکند علم امام حسین علیه السلام مال خودشان که نیست-از طرف خداوندمنان داده شده است فقط در زمانی که شاید روح تشکیل شد این علوم کلی وجزیی را داده شده است نمونه ان –یک-حضرت مسیح علیه السلام است درنوزادی تورات را میخواندند وتفسیر میکردند .احکام تورات به افرادجواب میدادند- حضرت موسی علیه السلام زمانی که خداوندمنان- به مادران عظمت رحمت الله دستورداد که ایشان در رود نیل رها کنند- که گویا چهل روزه بوده است- مادرایشان سلام الله علیها ا زک نجار یهودی خواست که یک صندوق چه بسازد وایشان حضرت موسی علیه السلام دران نهاد بدست فرعونیان رسید وسرانجام فرعون ایشان را پذیرفت ونوزادمداوم از گرسنگی گریه میکرد هر زن شیر ده که اوردند حضرت موسی علیه السلام رد کرد تا پستان مادر پذیرفت این علم از کجا پیدا شد؟؟ دونوزاد درقران نمام برده شده است- یکی دریمن اهل اتش یایهودی بودند که مسیحیان رت دراتش می انداختند ویا مشرکین بودند که موحدین دراتش میانداختند مادیر به خاطر فرزنداش میخواست به شرک اعتراف کند نوزادبسخن درامد که مادرنترس به اتش برو درقران امده است ویکی نوزادی درقصر حاکم مصر زمانی مواجه شدحاکم با حضرت یوسف عیله السلام وزلیخا که پیراهن لباس حضرت یوسف عیله السلام از پشت پاره شده بود از نوزتدی سئوال شد وایاشن بصور فصیح گفت حق باحضرت یوسف علیه السلام است- حضرت ایت الله مرحوم زبر جد فرمودندکسی به تمام نکات وقوانین درعلو اسلامی دستپیدانکند ودرک نکند مسلما راه اشتباهمیرود وحتی درعلوم عقلی ودیگرعلوم هرچقدر دقت کند سعه صدر ودرک بهتری به علوم اسلامی پیدا میکند واز خطرات کمتر مواجه میشود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای برقعه ای باجناب ایت الله مرحوم فلسفی رحمت الله علیه- بحث میکند که جناب عالی در سخنرانی خود دروغ هائی به امام حسین علیه السلام نسبت دادید- ایشان تقاضای یک نمونه میکند جناب برقعه ای- میگوید که شما گفته اید که امام حسین علیه السلام زمانی که متولد شد صحاب علم لدنی بود- درحالیکه قران میفرماید هرکس که متولد شد علمی همراه خود ندارد – غرض از این ایه است که علم انسان بخاطر اراده الهی وایجادشرایط توسط خداوندمنان بدست می اید- برخلاف تمام موجودات مخلوق الهی این سئوال مهی است ازکسانی به جهش انسان معتقد هستند که همه مجودات علم خودرا بهمراه دارند جز انسانکه برامده از تکامل موجودات است- برادران سنی تضاد درقرانرا قبول ندارند- عده ای اهل جبر هستند- ایات اختیار قبول ندارند وانرا بصورت جبری تفسیر میکنند وعدهای اهل ختیار هستند ایات جبری بصورتی اختیاریتفسیر میکنند ویا مکویند مامعنای واقعی انرا درک نمیکنم دربسیاری از احادیث این مطلب وجود دارد که به اصطلاح باید رفع تضاد کرد مثلا شرایط تغیر میکند- نمونه بیاورم حضرت سول اکرم صلواته اله علیه والسلم درنماز جماعت بودندطفلی شروع به گریه کرد وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نماز را سرعت عجیب دادند اصحاب سئوال کردندوحی میخواهد نازل شود فرمودند ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم- مگر شما احساس ندارید وگریه طفل را نشنیدید ودستور است نماز بهانداز اضعف مومنین بخوانید یعنی ضعیف ترین افراد که غالبا جزو پیران هستند اگر چنین دستوری نیامده بودپیران بیادنشسته نماز بخوانند واطفال به مسجدنیایند میشود بخوبی تضادهای قرانی کشف کرد- یک تقابل است که متوان تقابل استثنا وعمومیت گفت بسیارمسائل راحل میکند علم امام حسین علیه السلام مال خودشان که نیست-از طرف خداوندمنان داده شده است فقط در زمانی که شاید روح تشکیل شد این علوم کلی وجزیی را داده شده است نمونه ان –یک-حضرت مسیح علیه السلام است درنوزادی تورات را میخواندند وتفسیر میکردند .احکام تورات به افرادجواب میدادند- حضرت موسی علیه السلام زمانی که خداوندمنان- به مادران عظمت رحمت الله دستورداد که ایشان در رود نیل رها کنند- که گویا چهل روزه بوده است- مادرایشان سلام الله علیها ا زک نجار یهودی خواست که یک صندوق چه بسازد وایشان حضرت موسی علیه السلام دران نهاد بدست فرعونیان رسید وسرانجام فرعون ایشان را پذیرفت ونوزادمداوم از گرسنگی گریه میکرد هر زن شیر ده که اوردند حضرت موسی علیه السلام رد کرد تا پستان مادر پذیرفت این علم از کجا پیدا شد؟؟ دونوزاد درقران نمام برده شده است- یکی دریمن اهل اتش یایهودی بودند که مسیحیان رت دراتش می انداختند ویا مشرکین بودند که موحدین دراتش میانداختند مادیر به خاطر فرزنداش میخواست به شرک اعتراف کند نوزادبسخن درامد که مادرنترس به اتش برو درقران امده است ویکی نوزادی درقصر حاکم مصر زمانی مواجه شدحاکم با حضرت یوسف عیله السلام وزلیخا که پیراهن لباس حضرت یوسف عیله السلام از پشت پاره شده بود از نوزتدی سئوال شد وایاشن بصور فصیح گفت حق باحضرت یوسف علیه السلام است- حضرت ایت الله مرحوم زبر جد فرمودندکسی به تمام نکات وقوانین درعلو اسلامی دستپیدانکند ودرک نکند مسلما راه اشتباهمیرود وحتی درعلوم عقلی ودیگرعلوم هرچقدر دقت کند سعه صدر ودرک بهتری به علوم اسلامی پیدا میکند واز خطرات کمتر مواجه میشود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امروزه درامریکا بعداز انکه اقای ترامپ تمام تجار وریاست جمهوری ها وغیره کودن نامید-؟؟ سعی کردن یک هوشهای فوقالعاده برای ریس جمهوری سابق بسازند وبیشترین هوش راهم برای اقای ترامپ وخانم وبچه هایش بسازند- که فردی انهارا شایعه لقب داده است بهترین ملاک هوش درادبیات ویادگیری زبتان های خارجی است- که الحمدالله هیچکدام دارای این خصوصیات نبودند- از لحاظ تجارت قبلی های درست فکر میکردند- درامریکا قبلا برای هریک نرخی که به تورم اضافه شود سی درصد حقوق باید زیاد شود وکلا بر خلاف اروپا بجز المان معتقدبودند مداوم بایدترقی وتغیرات مهم دهد- وافراد از تمام مواهب وکالاها بهرمند شوند ولی حقوق زیاد وتولید زیاد بحران ساز شد واز این سی درصد شروع به افول کردن-حال دقیقا نمیدانم درمقابل تورم چه میزان حقوق زیادمیشود- لذا به دلائل زیاد مجبور شدن سرمایه گذاری درخارجرا باب کنند حتی کارخانجات-را تاحدی به خارج ببرند بعنوان مثال درچین- مالیات کم میگرنند وزمین را مجانی میدهند وخودشان هم تاحدی شریک هستند ومیزان زیادی هم خودشان میخرند-کارمندان اگر بایدیک بچه داشته باشند ویکخانه هیچده مترمربعی میدهند-که تختخواب انها به دیواربرمیگرددوپهن میشود وفقط یک وعده نهار میدهند وهفته هم یک بلیط تاتر یا سینما میدهند ودرپارک نزدیک بهان میتواننداز دوستان خود پذیرائی کنند وانهابرای انکه پول جمع کنند فقط همان نهارا میخورند یک رادیوهم مجانی میدهند وحداقل حقوق رامیدهند تابتوانند دربازارجهانی رقابت کنند واز درامدان کاخانجات را کلا بخرند والبته هم کارخانجات را نمیتوانند بخرند مگرعمر خاصی را گزرانده باشد واز فروش درامریکا که کاملا اختیاری بوده است وجهان بتوانند وضعیت حقوق و براورده کردنخواسته های جامعه امریکارابرطرف کنند چون امریکا بعلت گرانی سعی میکرذدکارخانجات – اتوماسیون کند وتعداد-کار گررا کم کند وقیمت را تعادل بخشد ودرامریکاهم از کارگران ارزان قیمت بسیار سود میجست- بعنوان مثال درسویس تمام دهات بیمارستانها بسیارمجهز به پیشرفاه ترین دستگاه دنیا دارد که با فقط پانزده دلار گرانترین عمل جراحی چشم انجام میشود که درامریکا شهرتسان کوچک بعضثی از انها دارای این مکانات هستند از سویس عقب تر میرودودربعضی موارد از کانادا عقب تر است وهمچنان که دیدیم بیمه پزشکی چه مسائلی ایجاد کرد- مهمترین نقشی سیاست بازی کرد-که ارتش در سطح ممتاز نگاه دارد انهم از طریق چپاول وچنگهای مصنوعی درخارج از امریکا است وهنوز مشخص نیست که روسیه برتر است ویاا مریکا- وچنان که مشهور است تعداد کمی از چین ومکزیک به امریکا بیشتر باز نگشته است وهم چنان امریکا میال است درخارج سرمایه گذاری انبوه کند ازدیاد استخارج نفت بضرر امریکا است مدتها است که نفت امریکا ذخائران به نصف رسیده است- وبه همین دلیل است اقای ترامپ ودوستانش تاز مانی که چپاول درخارج سود میداد ساکت بودند زمانی کهمسئله بودجه با بحران شروع شد ویکعلت ان چنگهای خارج بودکه فقط صد شرکت سود میبرد سروصدا شروع شد جناب اقای ترامپ روی کارامد- دائرالتمعارف ویکی پیدیا- درباره منافقین مینویسددرسال 1914 که انها به امریکا توصیه میکردند که داعش پیروز میدان شود بخصوص درجنگ موصل ولی درسال 1915 انها بیان کردند بر علیه داعش باشند وتغیرات را درایران بوجوداورند- چرا قبلا داعش اسلحه برتر میدان راداشت باحجم زیاداسلحه سوریه میتوانستمقابله کند ووپیروز میدان باشد وبامیزان کم اسلحه پیشرفت کند وباکمک ایران وروسیه ورق برگشت وحجم اسلح های گرانقیمت کم زیادشد ولی بازنده بودن تنهاراه زهر چشم گرفتن ومردم را گوشت دم توپ بود  ولیعهد سابق عربستان که توسط اقای اوباما تعین شده بود دوخبرنگار متخصص نظامی که مقاله درنیویروک تایمز داشتند واین مقاله درمجله گرانسنگ چشم انداز ایران-شمااره نودوش میگویند خشن ترین وجنایتبارتیذن فرد عربستان ایشان بوده است که درظاهر میگفتند ایشان معتاد وضد ولی عهدجدید درمسائل یمن است چون ایشان مسئول یمن نبوده است این تکتیک را میزده است و ایشان داعش به سمت وحشی گری کور میکشانده است- واسلحه فراوان وبکاربدن بدون هیچگونه ملاحظت ترغیب میکرده است وچون افسران عربستان واردن تعلیم میدادند کم کم بحران درانها شروع- لذا تصمیم گرفتند کارشناسانامریکائی مستقیما درسوریه به انها تعلیم دهد وهزینه مداوم زیادمیشد ولی اثر سیاسی –ونظامی کم میشد- وتداعی جنگ ویتنام وافغانستان وایران بوجودامد اقای ترامپ یک دیالکتیک جدیدی مطرح کرده است- یکعقب ماندگی ومظلومیت ویک سلطه نهائی وابرقدرتی امریکا بااین دیالکتیک سیاست خودرا به پیش میبرد هم به بخشی از داعش ضربه میزند وبه بخش دیگرداعش کمک میکند وهمینطور درباره کردستان وترکیه وتاحدی ایران عمل میکند که تمام افرادامریکا را راضی کند درحایکه این سیاست زیادنمیتوا ند د وام بیاورد-

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به کتب سترک استاد دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی-بنا م اسماوضفات حق – به حق میبایست این کتاب را بصورت اکادمیکی شرح کرد واصطلاحات انرا دقیقاتبین کرد ومسائلانرا حل کرد- واز ان خشکی بیرون اورد وجاذبیت عرفانی انرا زیادکرد-کتابی است هرچه تکرار کنید نکات جدیدیرا درک میکنید که بعضی ازانهامدخلوارد شدن به سطوح سطح بالای شناخت اسلامی میشود-درپیش گفتار اولین نکته ای که مرا جذب کرد که واردبحث شوم این نکته است که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم انسان کبیر است-  درحالیکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه مخلوق کبیر است وانسان بودنش فقط بخاطر اسوه برا انسانها است که پاینترین مقام محسوب میشود- واشراف براینجهان باز مقامی نیست برای پیامبراکرم صلواته الله حتی اگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از جنس بهشتی بودهم باز مقامیبرای پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم نیست- مقام پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسل-جذبه خالق اکبر- است حد کمال دربی حدی است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99