سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیروز بدنبال شناختی از استاد فهیم- وملا جناب اقای دکتر پرویز زرشناس رحمته الله علیه درتلویزیون-مشاهده کردم خیلی مایل بودم ایشان را درسلک طلبه ببینم- وکتب ایشان ومقالات ایشان رامطالعه کنم قبلا سپاه- یک کتاب فروشی داشت که اکنون هم دارد-بنام مطهری ودو سه تا سی دی فروشی مذهبی- که یکی از انها کنار سپاه مقابل کتابخانه است دران قبل غلغله بودنیم ساعتی طول میکشید تا جواب فرد را بدهند- امروز از ان سیدی فروشی بخش ناچیزاش سی دی است وبخش دیگران لباس وعطر وغیره است ومتولی سیدی فروشنده است که میفرماید جناب چه کمکی میتوان بکنم وتعدادخرید کتاب مذهبی افول پیدا کرده است-کتابخانه های دیگرهم که زدند به رومان انهم رمان ترجمه واز افتخارات انهاسیدی وکتب مذهبی نیمی اورند- من برای خریدن یک کتابجناب دکتر توی گرما حرکت کردم درکل وجودنداشت حنی درکتابخانه جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه به کتابخانه معروف سردن – سرچ کردن نبود سری به کتابخانه زدم یک رمان انگلیسی ترجمه شدهکه نویسنده انگلیسی است نمیدانم چه ویروسی درمن رفته است وسط کتاب راخواندم غربی هنرشاندرشهر وتفسیرجوشن کبیروارخصوصیات فرد استنوشته است این فرد فلان- مزخرف میگوید وچنین است- چندش شدکتاب روی زمین گذاشتم- برای فروش وبازار گرمی از این روش سو استفاده میکنند- فرض کنید یک فردی برای خود بزرگ کردن به یک عظمت الهی بگوید مقداری هم ننرولوس تشریف داشتندویا کمی هم غلو واب وتاب به سبک اتیالیائی میدادند- شما درغرب جوانی لوس وننر باشد پیدانمیکنید درایران هم بعضی دختر خانم ها را میگفتند لوس هستند که خوب وبد برا ی مادربزرگ خودرا لوس میکرد من بچه پسرننر ندیدم-بله درغرب فرموسنری احمق است ولی مرذدم انچه فکر میکنندبیان میکنند که دلائل خاص دارد- لوس وننر تنها به اقای ترامپ کمی برازنده است-همه اش تخیل است-من قبلا روزی پنجاه هزارتومان کتاب میخریدم وبارها قول دادم تا نخوانم نخرم وبه علت خواص خاصی کم شده استخلاصه من سر زدم به کتابخانهحضرت مطهری علیه السلام وتین کتب رتهم نداشت-دوستی دراین کتابخاه پیدا کردم که کتاب شناس واقعی است وایشان به من تلفن کتابخانه دادکه من زنگ بزنم وچناچه وجود داشت من بروم وبعضی مواقه درته انبار برا ی پیا مرکرد که الحمدالله از نشرروغن درامان بود است-برق گویا رفته بود- من وارد کتابخانه شدم کمی تاریک بود زیر دودست ایشان میله های خاص است- گفتم تصادف کردی گفت نه نایلون کشیدم- من معنارا نفهمیدم ناگهان پارا دیدم از زنوا به پاین قطعه شده بود فرمودند-که مگر شمانمیدانستید من جنگ خرمشهر پای من قطع شدم- خواستم بگویم مارسیاه میکنی تا پارسال پای شمادرست بود رفیقاش فرمودند برای حرم رفته بود- عجب این افتخار دارد یت شرمندگی دارد؟؟ عجب دورانی شده است گفتم چند مصافحه طلبکارم اولی اش الان- وفرمودند ان کتابرا ما نداریم- به سیدی فروشی داخل رفتم قبلا بسیارمجهز بود حال هم ایشان زده به رمان- رفتم سیدی فروشی ماقبل که عظیم بود که شرح دادم چگونه بود درانجا کتاب های کوچک جیبی از استادمعزز ودلسوخته جوانان جناب حجت اسلام اقای عیرضا پناهیان بود من همیشه بخشی از خرید کتاب هایم کتاب هادی است چندبار چاپ شده است-مثلا- کتاب تقوا- حکمت- اخلاص وتزکیه است ویک سیدی معمار انقلاب رحمته الله علیه ویک سیدی از رهبرمعزز انر ا دیشت دیدم بهتراز ان مامتیوانیم کار کینم درهمه موارد از غرب وشرق الهام میگیرم بجز درمسائل اسلامی -؟؟_درایستگاه- وکتاب تقوا رااز تزکییه شروع به خواندن کردم خط 78 از خبان زند نزدیم سیدی فروشی تا سرکوچه میرفت صفحه اول ودوم الهمات زیادی به من داد نیم ساعت نشستم تا خط یک امد از راننده سئوال کردم خط 78 می اید فرمودند برچیده شد- این خواست الهی بود که من انرا بخوانم-چون درقنوت -ربی -زدنی علم وایمانا وعمل صالح وعاقبت بالخیر وغیره کم کم نتجه اش از درون قطرسیاهی بیرون میزند-شما درخیابان نفس از طریق حسن بودن اجازه شما جمع اوری اطلاعات- وتاثیرات اش را میگذارد ولی تجزیه وتحلیل این اطلاعات وارزش گذاری بایدبه عقل فشاربیاورید وپربار کردن عقل کاری اسان نیست اینجا است تزکیه لازم است دانشمندان غرب میفرماید اول بیطرف شدن بیان میکننداین اصطلاح فاصله گرفتن از تاثیران است وسپس معیارعقلانی که بدست امده است وارد وبیان میکند از مذهب قوی تراست- ولی مذهب میفرماید این اطلاعات یانور بهشتی دارد ویا اتش جهنمی دارد صبر کن تامشخص شود چناچه مشخص شد حرس کن- زکات از ریشه همین تزکیه است راه عملی حرس کردن زکات دادن است زمانی پول بسیار لذت بخش شد زکات بده تا شیرینی اش کم شود یعنی ضدان عمل کن تا به تعادل ونورانیت برسی- یک روش اش استفاده از روش روزه است- که جناب استاد انرا کشف کرده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیروز بدنبال شناختی از استاد فهیم- وملا جناب اقای دکتر پرویز زرشناس رحمته الله علیه درتلویزیون-مشاهده کردم خیلی مایل بودم ایشان را درسلک طلبه ببینم- وکتب ایشان ومقالات ایشان رامطالعه کنم قبلا سپاه- یک کتاب فروشی داشت که اکنون هم دارد-بنام مطهری ودو سه تا سی دی فروشی مذهبی- که یکی از انها کنار سپاه مقابل کتابخانه است دران قبل غلغله بودنیم ساعتی طول میکشید تا جواب فرد را بدهند- امروز از ان سیدی فروشی بخش ناچیزاش سی دی است وبخش دیگران لباس وعطر وغیره است ومتولی سیدی فروشنده است که میفرماید جناب چه کمکی میتوان بکنم وتعدادخرید کتاب مذهبی افول پیدا کرده است-کتابخانه های دیگرهم که زدند به رومان انهم رمان ترجمه واز افتخارات انهاسیدی وکتب مذهبی نیمی اورند- من برای خریدن یک کتابجناب دکتر توی گرما حرکت کردم درکل وجودنداشت حنی درکتابخانه جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه به کتابخانه معروف سردن – سرچ کردن نبود سری به کتابخانه زدم یک رمان انگلیسی ترجمه شدهکه نویسنده انگلیسی است نمیدانم چه ویروسی درمن رفته است وسط کتاب راخواندم غربی هنرشاندرشهر وتفسیرجوشن کبیروارخصوصیات فرد استنوشته است این فرد فلان- مزخرف میگوید وچنین است- چندش شدکتاب روی زمین گذاشتم- برای فروش وبازار گرمی از این روش سو استفاده میکنند- فرض کنید یک فردی برای خود بزرگ کردن به یک عظمت الهی بگوید مقداری هم ننرولوس تشریف داشتندویا کمی هم غلو واب وتاب به سبک اتیالیائی میدادند- شما درغرب جوانی لوس وننر باشد پیدانمیکنید درایران هم بعضی دختر خانم ها را میگفتند لوس هستند که خوب وبد برا ی مادربزرگ خودرا لوس میکرد من بچه پسرننر ندیدم-بله درغرب فرموسنری احمق است ولی مرذدم انچه فکر میکنندبیان میکنند که دلائل خاص دارد- لوس وننر تنها به اقای ترامپ کمی برازنده است-همه اش تخیل است-من قبلا روزی پنجاه هزارتومان کتاب میخریدم وبارها قول دادم تا نخوانم نخرم وبه علت خواص خاصی کم شده استخلاصه من سر زدم به کتابخانهحضرت مطهری علیه السلام وتین کتب رتهم نداشت-دوستی دراین کتابخاه پیدا کردم که کتاب شناس واقعی است وایشان به من تلفن کتابخانه دادکه من زنگ بزنم وچناچه وجود داشت من بروم وبعضی مواقه درته انبار برا ی پیا مرکرد که الحمدالله از نشرروغن درامان بود است-برق گویا رفته بود- من وارد کتابخانه شدم کمی تاریک بود زیر دودست ایشان میله های خاص است- گفتم تصادف کردی گفت نه نایلون کشیدم- من معنارا نفهمیدم ناگهان پارا دیدم از زنوا به پاین قطعه شده بود فرمودند-که مگر شمانمیدانستید من جنگ خرمشهر پای من قطع شدم- خواستم بگویم مارسیاه میکنی تا پارسال پای شمادرست بود رفیقاش فرمودند برای حرم رفته بود- عجب این افتخار دارد یت شرمندگی دارد؟؟ عجب دورانی شده است گفتم چند مصافحه طلبکارم اولی اش الان- وفرمودند ان کتابرا ما نداریم- به سیدی فروشی داخل رفتم قبلا بسیارمجهز بود حال هم ایشان زده به رمان- رفتم سیدی فروشی ماقبل که عظیم بود که شرح دادم چگونه بود درانجا کتاب های کوچک جیبی از استادمعزز ودلسوخته جوانان جناب حجت اسلام اقای عیرضا پناهیان بود من همیشه بخشی از خرید کتاب هایم کتاب هادی است چندبار چاپ شده است-مثلا- کتاب تقوا- حکمت- اخلاص وتزکیه است ویک سیدی معمار انقلاب رحمته الله علیه ویک سیدی از رهبرمعزز انر ا دیشت دیدم بهتراز ان مامتیوانیم کار کینم درهمه موارد از غرب وشرق الهام میگیرم بجز درمسائل اسلامی -؟؟_درایستگاه- وکتاب تقوا رااز تزکییه شروع به خواندن کردم خط 78 از خبان زند نزدیم سیدی فروشی تا سرکوچه میرفت صفحه اول ودوم الهمات زیادی به من داد نیم ساعت نشستم تا خط یک امد از راننده سئوال کردم خط 78 می اید فرمودند برچیده شد- این خواست الهی بود که من انرا بخوانم-چون درقنوت ربی زدنی علم وایمانا وعمل صالح وعاقبت بالخیر وغیره کمکم نتجه اش از درون قطرسیاهی بیرون میزند-شما درخیابان نفس از طریق حسن بودن اجازه شما جمع اوری اطلاعات- وتاثیرات اش را میگذارد ولی تجزیه وتحلیل این اطلاعات وارزش گذاری بایدبه عقل فشاربیاورید وپربار کردن عقل کاری اسان نیست اینجا است تزکیه لازم است دانشمندان غرب میفرماید اول بیطرف شدن بیان میکننداین اصطلاح فاصله گرفتن از تاثیران است وسپس معیارعقلانی که بدست امده است وارد وبیان میکند از مذهب قوی تراست- ولی مذهب میفرماید این اطلاعات یانور بهشتی دارد ویا اتش جهنمی دارد صبر کن تامشخص شود چناچه مشخص شد حرس کن- زکات از ریشه همین تزکیه است راه عملی حرس کردن زکات دادن است زمانی پول بسیار لذت بخش شد زکات بده تا شیرینی اش کم شود یعنی ضدان عمل کن تا به تعادل ونورانیت برسی- یک روش اش استفاده از روش روزه است- که جناب استاد انرا کشف کرده است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

?? #یک_دقیقه_مطالعه 

 

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی عروس دریایی بنام "مدوز" و انواع حلزون های دریایی است. هر از گاهی این عروس دریایی حلزونهای کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد. اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود. حلزون به دیواره مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند. زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد، دیگر خبری از عروس دریایی نیست، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است. 

 

بعضی از ما همانند عروس دریایی هستیم که حلزون درونمان، ما را آرام آرام از درون می خورد. 

حلزون درون ما می تواند: "عصبانیت، دلواپسی، فکر و خیال بیهوده، غرور، حسادت، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع، حرص و زیاده خواهی" و... باشد. این حلزونها آرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندانهای خود، وجود ما را می جوند آرامتر از آنچه که فکر می کنیم... حال زمان آن است که به خود بیاییم و متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است. کمی بیشتر برای شناخت درون خود وقت بگذاریم.

 ??


ارسال شده در توسط علی

?? #یک_دقیقه_مطالعه 

 

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی عروس دریایی بنام "مدوز" و انواع حلزون های دریایی است. هر از گاهی این عروس دریایی حلزونهای کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد. اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود. حلزون به دیواره مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند. زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد، دیگر خبری از عروس دریایی نیست، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است. 

 

بعضی از ما همانند عروس دریایی هستیم که حلزون درونمان، ما را آرام آرام از درون می خورد. 

حلزون درون ما می تواند: "عصبانیت، دلواپسی، فکر و خیال بیهوده، غرور، حسادت، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع، حرص و زیاده خواهی" و... باشد. این حلزونها آرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندانهای خود، وجود ما را می جوند آرامتر از آنچه که فکر می کنیم... حال زمان آن است که به خود بیاییم و متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است. کمی بیشتر برای شناخت درون خود وقت بگذاریم.

 ??


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به نظریات جناب اقای اقا جری-بحث مشروعیت—ایشان مشروعیت به معنای افضلیت به معنای دربر داشتن حقایق است نمی پذیرنند به معنای انتخاب دمکرتیک میدادند-بحث انتخاب حزبی – به اینمعنا ما دنبال کسی هستیم که اهداف مارا تحقق دهد واین اهداف میتواند غیرعادلانه باشد؟؟نشان بر ان است سیاست علم نیست وبر اسا س مصلحتهای شیطانی میتواند استوار است این نکته اول- دوم اسلام زماندارنیست حقایق ان ابدی است- حضرت علی علیه السلام نادرشاه نست – که یکزمان محبوب ومشروع باشد وزمانی دیگر مطرود باشد حضرذ علی علیه السلام چون همیشه بر مدار عقل وحق است همیشگی است- فرض ایشان این است که مردم مدینه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام- پذیرفتند وایشان حکومت کرد – این حکومت عرفی به معنای سیاسی نیست به معنای عبودیت است- یعنی پذیرفتن سیاست الهی است نه سیاست مردمی سکولار چون خداوندمنان ایشان برای حکومت انخاب کرد ولاغیر- ومردم هم تبعیت کردن وحضرت علی علیه السلام معنویت ایشان مورد تائید بوده است ونه حکومت ایشان جدا کردن سیاست دردنیا از اخرت از علی علیه السلام برخلاف رای علمای واقعی است هرکس چه درامردنیائی وچهدرامراخرتی از علی علیه السلام فاصله بگیرد به جهنم میرود اگر دوستان واقعی علی علیه السلام درصدر اسلام بعداز رحلت رسول اللهصلواه الله علیه واله والسلام که تعدادانها بسیاراندک است سمتی قبولکردن بدستورشخص علی علیه السلام بوده است دال برتائید انها نبایده است- وخیلی زود اختلاف ایجادشد وکناره کشیدند- الگوهای تاریخی ویا بقولی پاردایم های تاریخی دلیل بردرست بودن انها نیستباید دقیقا پاردایم ویا اسوه تاریخی پیدا کرد- وانرالگو قرارداد درتمام رشته های علمی هم چنین است وسیاست هم میبایست علمی باشد نه مصلحتی  وگرنه ممکن است اسوه شیطان شود—اسلام هم دین حزبی است وهم دین ملی است وهم دین جهانی است وحتی دین کهکشانی است این ظرفیت ممتاز واستثنائی دارددین امت وحده جهانی که سرانجام فرزند علی علیه السلام انرتحقق میدهد وعظمت این دین اشکار میکند- ومدتی هم است کهدرایران حاکم است درثانی هنرمند – دانشمند وسیاست مدارکسی نیست درهمه جا خواست مردم بپذیرد- مانندطبیب بایدمردم را اگاه کند وسلیقه وطرز تفکر انان را به سمت حق وکمال ارتقا دهد- مشروعیت جاهل درهیچ علمی قابل قبول نیست وسیاست هم همین وضع را دارد- پذیراش مشروعیت جاهل از روی اجبار است ممکن است که زبان باشد ولی قلبی وعقلی نیست مانندکسی با بچه ویا دیوانه دمخورشود-انتقام از سنی های امروز به این دلیل نیست که انها درانتخاب خلفای سه گانه شرکت نداشتند- بلکه به این علت میتواندباشد که هنوز ان رای راقبول دارند ولی مسلم است بادیدن اعجاز های امام زمان علیه السلام- وزنده شدن دوخلیفه اصلی وزنده شدناصحاب معروف ومشهور صد ر اسلام حقایق روشن میشود انها از رای خودعدول میکنند وحقیق رادرک میکنند وکسانی بخواهند طرافدارعثمان وابوسفیان باشند وبه جنگ با امام علیه السلام صلواته اللهعلیه والسم- بیایندبدستورالهی دیگرحق رای ومقام حکومت نخواهند داشت ودرنبردی اگرشرکت کننند به هلاکت میرسند-نظریه سیاسی سکولار- الگوهای زمانی راقبول دارد-کاری به انکهمردم حق میگویند ویا نمی گویندندارد ویک اصل غلط قفبول دارد که افراد سرنوشت خود –خودبنیاد میکنند- پس انهم بینادگرا هستند وفرق ها با ما این است که ما بنیادگرا الهی هستیم- فرض دوم همه انسان عاقل هستند وانچه تشخیص میدهند عین ثواب است ویا مسئول اش خودشان هستندپس تمام جنگ هاراتبرویه کنید وتمام جنایت هاراعقلانی بدانید—اسلام بدنبال نفیه غرب به این معنای که غربی است نیست بلکه بامعیارحق غرب راتائید ویانفیه میکند وبیشتر مبارزه بعلت تهاجم غرب به کشورهای اسلامی وبه جهان است کهاز روی استکبار ملعون اقدام میکند مبارزه ای که غرب به انسانها تحمیل میکند ولی هرگز دین اسلام راتحمیل نخواهد کرد-تنها اسلام نیست که باغرب درچالش است مسیحیت یت هم است کمونیست هم است ایدولوژیی های دیگرهم هستند وبعضی سکولارهم هستند- سنتی که به نظرایشان بی طرف است یک سنت منفعلی است-که قابل قبول الهی نیستدرحدیثی ذکر میکند یک عالم برجسته برحق به جهنم میر.ود وان عالم میپرسد دلیل رفتن من به جهنم چه بوده است خداوندمنان میفرمایدیک امربه معروف ونهی از منکر نکردی بخاطرانکه طاغوت یک سیلی بهتو بزند وچناچه اقدام میکردی مردم متوجه میشدند وطاغوت سرجایش میشاندند وچه بسا طاغوت دیگرکارمهم خلافی نمیکرددرحالیکه-هم علم داشتی وهم محبوبیت داشتی وهم متواستی قدرا قابل ملاحظه بدست اوری


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امروزه درجهان سوم- مردم از دولت وامانده واز بخش خصوصی درمانده است واین نشانه سالهای حکومت ظالمانه طاغوت است بهترین حکومت- حکومت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- وحکومت حضرت علی علیه السلام- که تاحد اندکی امریکا عمل کرده است-بیکاری بدترین درد است-تنبلی ازن بدتر است- بیهنری از همه انها بدتر است ودل وجرئیت نداشتن درکاری از همه بدتر است-حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلام- برای امنای بیت المال که نزد ایشان امدند که افراد از کار افتاده معرفی کنند-که به انهااز بیتالمال ماهانه مبلغی پرداخت شوددرمیان یک فردی بود که مادزادی دودست اش بسیار کوچک بود- حضرت فرمودند افراد رابه تنبلی عادت ندهید واقع کارجوهر سازنده انسان است یک کیسه ای درست کنید-که به پشت بی اندازد وبا بندی به پیشانی وسراو محکم شود گردن این فرد بسیارقوی است- به اندازه سختی نکشد بار درکیسه بگذارد وحمل ونقل کند بعدا دین این فرد که کمی ناراحت بود خندان است- هرکس که هیچ هنری نداشت-نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که می امد- میفرمودند برو خار بکن-روزی یک از این سران امنا گفتند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-خار زیاد استمثلا شما شغل دیگری بیان کنید حضرت فرمودند-بزودی احتیاج به خار زیادمیشود یعنی روزی دهند خداوند منان است- یک علت اش غسل است- انزمانی سال به سال کسی حمام نمیگرفت وحتی بدن انها زخم میشد اعتنائی نمیکردن وحال بیادمداوم حمام بروند که خون از بیروننیاید ولباس پاکیزه وطاهرباشد- اب اوردن و حمام کردن وصابون وغیره احتایج مبرمی به خارداشت-در زمان حضرت علی علیه السلام- بیت المال- کاامروزه خداوندمنان انرا قابل ملاحظه کرده است من دریک روایتی دیدم بالاترین میزان بیالمال برای عموم چهار درهم بوده است وبعضی زمان محله به محله میدادندجوانی امد یک درهم نیمگرفت بغل دست انباربیت المال بازارکی بود ورفت انراد ویک وعده غذاخورد بخش خصوصی انرا میچرخاند بله داریم که حضرت علی علیه السلام سیددهرم داده است ویا هفتددرهم داده است وان غانمجنگ بوده است فقط برای رزمندگان وزنده وخانواده شهدا بوده است-امروزه در ادارات جنگ اعصاب است زیرابرخلاف جمله حضرت استاد دکتر ایتالله الشهدی مرتضی مطهری رحمت الله که فرمودنگوید مشکلات دیگرا ن به من چه؟؟ یا بیان امام سجاد علیه السلام من فقط زمانی لا اله الا اله میگویک کلمه لا بکار میبرم- با امکانات ومحدود بودن مانور وقوانین ریزودرشتخیل کم است بشود کاری مثبت برای دیگریکرد که توقعات زیاد است یک زمان دراوائل انقلاب من دراداره بودم یک فردی درحال بازنشسته شدن بودمعاون من من بود من گفتم من شاگرد شماهستم ومیخواهم از تجربه استفادکنم- ایشان فرمودند اکنون همه برخلاف قانون مایل هستند همیشه بیشتربرخلاف قانون هستند کوچکترین نشانه ای باعث میشوداز اقطاراستان بیاینداز تول بفرماید حجرف شمابرخلاف بخشنامه است وساددارید از بایگانی فلان بخشانه بگیرید وبعدبه سلامت بروید منزل وگاهی ایشان مرجوع کرد به استانداری – وگاهی نامه را از مدیرکل میگرفت باروزرات خانه9 به خوداش میدادکه برود وگرنه اعصبا برای شما میگذارند واگر کارش درست میشد میفمودمن مدیر کل نرم کردم وساعت ها مطالعه کردم راه فراری پیدا کردم وهیچ چشم داشتی هم ندارم ولی مهارت یاد دادن امروزه حتی درجهان کارمردم استنه تنها دولت ما فقط دولت رامیشناسیم- کار دست جمعی است که بایدسرمیاه گذاری کنند ووقت بگذارند- انشاالله باسعی وکشش وکمک الهی وامداد ائمه اطهارعلیم السلام بخصوص حضرت فاطمه سلام الله علیها کارهدرست میشود- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فیلم کشتن یک سرباز یمنی به نظر ساختگی می اید—که بیار احمقانه ساخته شده است—فرد تنها میتواند یک دیده بان باشد- که در کوه مقابل بوده است که ارتفاع ان بیشاز ارتفاع کوه مقابل ان است که جریان فیلم نشان داده میشود- حداقل یک گروهان بسیار مبرز باید باشند واین امربه این سادگی نیست زیرا دیده بان توسط نیروی پشتیبانی خوداش محافظت میشود ونیروهای پشت هم اتش فراوانی را برروی ان نیروی مهاجم خواهند ریخت افراد هیچکدام دوربینی ندارند- وبه سمت مقابل از جائی تیراندازی میکند که به ای انکه به پشت کوه تیراندزای کننند به جلوی کوه تیراندازی میکند- که از لحاظ نظامی کسی انجا نمیتواندباشد وهیچ جوابی یعنی اتش متقابل وجود ندارد وکسی انجا نیست درضمن این فرد دستگیرشده بیادبه مراکز بازچوئی برود درحالیکه ایستادند که احمقانه است خودرا عصبی نشان میدهن هرلحظه حمله میشود در حالیکه باید به دامنه کوه باز گردندکاملا مشخص است که فیلم باز ی میکند-در ضمن گلوله هائی که به اطراف فرد میزنند-مرمی یا سرفشنگ ندارد-خاکی بلند نمیکند وهیک اثری ندارد اگرفرد کشته شده بود سرش مشخص بوده است که گلوله خورده است واگر زنده است با یک لگد چنین منحنی پرتاب نمیشد صاف کنار کوه به تخته سنگ میخوردکاملا یک بدل هالیوودی- یک حقه سینمائی است که فرذ روی خاک افتاده است وگردی هم بلند نشد- انهم فاصله زیادی نداشت- به نظرحقیر درجبهه بودیم زمانی که برا ی دیده بانی میرفتیم میفرمودند یک نیروی کماندو چندی قبل از کوه صاف بالاامده است وسر دیده بان را بریده است ورفته است ومن متوچه شدم اصلا امکان ندارد اینرابرای این میگویند که دیده بان خوابنباشد حواسش جمع باشد وخوداش را زیاد اشکار نکند میخواهند چننی نشان دهند دیده بان های یمنی چیزی بلد نیستند وترسو هم هستند وانها بسیار مبارز وبا مهارت هستند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99