سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اعوذ بالالله من ال شیطان الرجیم -هافینگتون پست به نسخه خلاصه ای از طرح اصلی کرک دست یافته، می نویسد پیش نویس اصلی طرح شامل بیش از 100 صفحه است و در میان پرسنل کنگره، از آن با عنوان «سینک آشپزخانه» یاد می شود. این طرح، مجموعه گسترده ای تحریم ها را نه تنها علیه ایران، بلکه همچنین علیه مجموعه ای از کشورها، شرکت ها و حتی نهادهای سازمان ملل در نظر می گیرد که با ایران با دیگر کشورهای تحت تحریم آمریکا همکاری می کنند.

در بخشی از این طرح آمده، تحریم های وضع شده علیه ایران تنها در صورتی قابل از میان برداشته شدن است که «حکومت ایران همه زندانیان سیاسی را آزاد کرده و به سمت یک نظام انتخابی و آزاد دموکراتیک حرکت کند و همچنین حقوق همه شهروندان ایران، از جمله زنان و اقلیت ها را محافظت کند».

این طرح تحریمی همچنین هر سازمان بین المللی که با کشورهای تحت تحریم آمریکا همکاری کند (به جز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) مورد تحریم قرار می دهد. هافینگتون پست اشاره می کند با توجه به کلیت این بند، این تحریم ها حتی می تواند دامن سازمان هایی چون «یونیسف» و «فائو» را نیز بگیرد.

به هر حال، گزارش این روزنامه تأییدی مشخص بر این نکته است که هدف اصلی سناتورهای آمریکایی نه آن گونه که ادعا می شود توقف برنامه هسته ای ایران، بلکه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با توسط به مجموعه ای از ادعاها و بهانه های واهی است. موضوعی است که تاکنون بارها مورد اشاره مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، از جمله مقام معظم رهبری قرار گرفته و عامل اصلی در تقابل آمریکا با ایران بوده است.
 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- درباره جن در داخل اینترنت به زبان فارسی مقالات خوبی است مراجعه کنید- که دربعضی مواردان زیادموافق نیستم- اگرشما از کسی تعجب کنید درموردی که دقیق باشد بدون انکه عکس العمل محسوسی داشته باشید وان شخص به شما بگوید شمادران مورد نسبت به من مشکوک هستید وحقایقی بگوید که به هیچ کس نگفته است-  ان فرد جن است ویافردی  بیش از انتظارپیشرفت میکند که قبلا کودن بوده است که جهان مات ومبهوت میکند که امکان عقلی ندارد وان فرد هم جن است – بعضی مواقع مثلا شما درباره علی علیه السلام مطالعه میکنید ویک توسل خفیف  بر ای درک درباره عظمت ایشان درشما پیاده میشود نصف شب است در راهرو درحالیکه همه چراغ  ها روشن است درتابلو ی روبرو یک عکس کسی بسیار کوچک ظاهر میشوود مانندان جملاتی درباره بعضی جن ها دراینترنت است سیاه پوش با عمامه سیاه چشمان ریز تیز که مداوم به چپ وراست میشوند اینها جن نیستند مخلوق امام علیه السلام هستند-این درست است که جن بعضی وسایل مثلا عینک برمیدارد تمام خانه را بگردید پیدا میشود ولی بعدا درجائی غیر ممکن پیدا میشود اول فکر میکنید کسی درخانه با شما شوخی میکند ولی روزی متوجه میشوید این چنین نیست اینکارجن است وکار درست اش این است اگر درهمانجا ی اصلی بگذارد انسان ممکن است درمشاعر خود  بدبین شود که مشکل پیدا کرده است ولی درجای دیگر حتما علتی دارد- دوستی که دبیر ورزش است میفرمودند من –عیدنوروز به شهربندرلنگه که شهر ایشان رفتم درخانه ای بودمکه طبقه بالا برای عیدنوروز به دذودختر زیبا روی موقتا کرایه داده بودند ایشان گوشت راداخل یخچال میگذاشته ودرب منزل خودراقفل میکرده است واردمنزل میشدهاست متوجه میشده است گوشت دریخچال نیست- ایشان من تا پاسی ازشب کنار ساحل بودم ایندودرساحل میچرخیدند من همه ا ش برای انها دلواپس بودم- روز پیش من امدند که ما به روستا میرویم وبعدبرمیگردیم درحالیکه تاجاده ماشین نبود پس ازتحقیقات متوجه شدم که جن تشریف دارند این موضوع- ایه 64 الاسرائ حل میکند- که شیطانین زنان زیباروی برای مردان منحرف ومردان زیباروی برای زنان منحرف ایجاد میکند که نسل انها بر اساس احتمالات فاسداز اب دربیایند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- درباره جن در داخل اینترنت به زبان فارسی مقالات خوبی است مراجعه کنید- که دربعضی مواردان زیادموافق نیستم- اگرشما از کسی تعجب کنید درموردی که دقیق باشد بدون انکه عکس العمل محسوسی داشته باشید وان شخص به شما بگوید شمادران مورد نسبت به من مشکوک هستید وحقایقی بگوید که به هیچ کس نگفته است-  ان فرد جن است ویافردی  بیش از انتظارپیشرفت میکند که قبلا کودن بوده است که جهان مات ومبهوت میکند که امکان عقلی ندارد وان فرد هم جن است – بعضی مواقع مثلا شما درباره علی علیه السلام مطالعه میکنید ویک توسل خفیف  بر ای درک درباره عظمت ایشان درشما پیاده میشود نصف شب است در راهرو درحالیکه همه چراغ  ها روشن است درتابلو ی روبرو یک عکس کسی بسیار کوچک ظاهر میشوود مانندان جملاتی درباره بعضی جن ها دراینترنت است سیاه پوش با عمامه سیاه چشمان ریز تیز که مداوم به چپ وراست میشوند اینها جن نیستند مخلوق امام علیه السلام هستند-این درست است که جن بعضی وسایل مثلا عینک برمیدارد تمام خانه را بگردید پیدا میشود ولی بعدا درجائی غیر ممکن پیدا میشود اول فکر میکنید کسی درخانه با شما شوخی میکند ولی روزی متوجه میشوید این چنین نیست اینکارجن است وکار درست اش این است اگر درهمانجا ی اصلی بگذارد انسان ممکن است درمشاعر خود  بدبین شود که مشکل پیدا کرده است ولی درجای دیگر حتما علتی دارد- دوستی که دبیر ورزش است میفرمودند من –عیدنوروز به شهربندرلنگه که شهر ایشان رفتم درخانه ای بودمکه طبقه بالا برای عیدنوروز به دذودختر زیبا روی موقتا کرایه داده بودند ایشان گوشت راداخل یخچال میگذاشته ودرب منزل خودراقفل میکرده است واردمنزل میشدهاست متوجه میشده است گوشت دریخچال نیست- ایشان من تا پاسی ازشب کنار ساحل بودم ایندودرساحل میچرخیدند من همه ا ش برای انها دلواپس بودم- روز پیش من امدند که ما به روستا میرویم وبعدبرمیگردیم درحالیکه تاجاده ماشین نبود پس ازتحقیقات متوجه شدم که جن تشریف دارند این موضوع- ایه 64 الاسرائ حل میکند- که شیطانین زنان زیباروی برای مردان منحرف ومردان زیباروی برای زنان منحرف ایجاد میکند که نسل انها بر اساس احتمالات فاسداز اب دربیایند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحن الرحیم- کشته شدن ملا اختر را باید  شک کرد- بافیلمی که از دستگیری  بن لادن درست کردند دست خودرا رو کردند که یک فیلم تبلیغاتی است برای انتخاب مجدد اقای اوباما اگر گشته شدن ملا اختر درست باشد به این معنا است که  پاکستان قدرت بلعیدن افغانستان راندارد- واین امرهم مسلم بود- ومیتواند جزو ناتو شود پاکستان میابیست جمعیت خودرا ظاهر بدون عنایت الهی تا مرز سی ویاچهل میلیون پاین بیاورد ونقش ترکیه هم رانمیتواند درمحاصره ایران روسیه وچین وهند بازی کند تازه نقش ترکیه در مرزهای روسیه سمبولیک است وغرب هرگز ریسک  سرمایه گذاری شدیدی درپاکستان وافغانستان نخواهد کرد مگردربعد نظامی- واینرا پاکستان  باید بداند امریکا حداکثر چهل وپنج میلیون سرباز را بیشتر نمیتواند تجهیز وادراه کند ولی هندوستان به راحتی تا شصت میلیون سرباز رامیتواند تجهیز کند وتا پنج سال به راحتی بجنگند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شعری ازاستاد جناب اقای ناصرکمالیان- عالم دیروز-عارف امروز- سری خمیده داشت که کار روزگار است کهخود قبلا میفرمود-مومن سری برافراشته دارد شاید نکته دراین باشد که ا نسان فروتن میشودکه بدون تکبر واردبرزخ شود ومطیع الهی باشد- وبقول ظریفی چشم وگوش وحوصله رفته است ولی کتاب حقیقت  هستی در درون من است که منرا شاداب وپرنشاط وپر جنب وجوش میکند وعشق را برمن جاری میسازد- درانتظار- زانسوی بی کرانه-سواری که ابر را-برترک اسب خویش نهادست-باشتاب- سوی دیار غمزدگان تاخت میکند-و---- من درانتظار- درانتظار برق نگاهی زتیغ او-تا رعد اسمانی نگهش- بارن وسیل را به دشت شوره زار-جاری کند-از سم اسب شاد ودل انگیز  قامتش – صدقامت قیامت گل- درگرد باد قرن روئیده است-ازکتاب- پنجره


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از سایت-انلاین-به گزارش «نسیم آنلاین»،چند روز پیش بود که تصویر دیدار و مراوده فائزه هاشمی با برخی چهره‌هایفرقه ضاله بهائی دیدار کرد. این دیدار واکنش علما و مراجع را در پی داشت. آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی از اساتید اخلاق در این باره نوشت:

یهود برای استحاله اسلام اهل سنت، وهابیّت تکفیری را جعل نمود و برایاستحاله تشیّع، بهائیت را تأسیس کرد. وهابیّت، افراط در سنت‌گرایی است وبهائیت، افراط در تجدّد خواهی و سنت‌شکنی است.

حکم نجاست کافر برای برای پیشگیری از نفوذ کافر در اسلام و مسلمانان است. می‌بینیم مسیحیّت در یهود حل شد. چون حکم به اجتناب از آن‌ها را نداشت. امااسلام به وسیله حکم نجاستِ کافر، مصونیّت یافت.

اینکه علماء بزرگ نسبت به مراوده فرزند یک شخصیّت با افراد شناخته شده‎ جریان کذایی (بهائیّت) موضع‌گیری می‎کنند؛ دلیلش استشمام عادی‌سازی روابطبا ایشان است و عادی‌سازی، در جهت عکس مسئله نجاست کفار است.

کلمه های کلیدی

نجاست به معنای ضدحقوق ناب بشری-تروریست- تحریف کننده- متکبر- طزاغوت پرست- ضدعقل وایمان است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99